Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1519-IV від 19.02.20
04, ВВР, 2004, N 23, ст.320 )

Про врегулювання правового режиму житла,
що надається народним депутатам України

Керуючись абзацом шостим частини першої статті 46, статтями 118 та 125 Житлового кодексу Української РСР (5464-10), Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 3, абзаци другий і третій пункту 28 та пункт 29 Положення про порядок надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 11 липня 1995 року N 286, виключити.

2. Вважати нечинними розпорядження Голови Верховної Ради України від 13 липня 1995 року N 68, від 24 липня 1996 року N 106, від 20 вересня 1996 року N 137, від 18 листопада 1996 року N 209, від 11 грудня 1996 року N 235 та пункт 1 розпорядження від 13 лютого 1997 року N 44 з моменту їх видання.

3. Жилі приміщення, зазначені в додатку до цієї Постанови, передати у постійне користування народним депутатам України дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого скликань за умови передачі державного або комунального житла, одержаного за місцем попереднього проживання, у розпорядження відповідних органів.

Управлінню справами Верховної Ради України протягом 45 календарних днів вирішити питання про видачу ордерів та укладення з народними депутатами України дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого скликань договорів найму жилих приміщень, зазначених в абзаці першому цього пункту. (Додаток додається до оригіналу)

4. Управлінню справами Верховної Ради України окремо по кожній переданій квартирі визначити балансову вартість майна, що знаходиться в жилих приміщеннях, зазначених у додатку, і протягом 45 календарних днів укласти з наймачем договір про відшкодування його вартості. Забезпечити використання майна, яке не буде включене у договір, за призначенням.

5. Народним депутатам України чотирнадцятого скликання житло у місті Києві надається відповідно до абзацу шостого частини першої статті 46 Житлового кодексу Української РСР.

6. Народні депутати України мають право одержати службове житло у місті Києві відповідно до частини другої статті 118 та статті 126-1 Житлового кодексу Української РСР.

7. Пропозиції щодо надання народним депутатам України жилих приміщень у будинках, підвідомчих Управлінню справами Верховної Ради України, погоджуються з Комітетом Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

8. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО

м. Київ, 4 червня 1999 року
N 729-XIV