Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підстві Кодексу
N 436-I
V від 16.01.20
03, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )

Про внесення зміни до статті 4 Закону України
"Про підприємства в Україні"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Абзац перший частини першої статті 4 Закону України "Про підприємства в Україні" (887-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272) викласти у такій редакції:

"Відносини, що пов'язані з підприємствами в Україні, регулюються цим Законом, а також спеціальним законодавством, до якого відноситься податкове, митне, валютне, фінансове, інвестиційне та інше законодавство, що регулює окремі особливості, сторони та види діяльності підприємств в Україні".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 1 липня 1999 року
N 797-XIV