Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 483 від 07.04.99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 травня 1999 р. за N 291/3584

Про внесення змін та доповнень до нормативних актів
з питань регулювання підприємницької діяльності в
електроенергетиці

З метою приведення нормативних актів з питань регулювання підприємницької діяльності в електроенергетиці у відповідність до Законів України "Про підприємництво" (698-12) та "Про електроенергетику" (575/97-ВР) Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити зміни та доповнення до нормативних актів з питань регулювання підприємницької діяльності в електроенергетиці (затверджених постановами НКРЕ:

від 08.02.96 N 3, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199;

від 13.06.96 N 15, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 26.07.96 за N 408/1433;

від 11.10.96 N 152, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за N 637/1662;

від 13.06.96 N 15/1, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 08.08.96 за N 433/1458;

від 12.08.96 N 36, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 14.08.96 за N 448/1473;

від 16.12.96 N 256, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 30.12.96 за N 759/1784), що додаються.

Голова Комісії З.Буцьо

Затверджено
Постанова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України 07.04.99 N 483

Зміни та доповнення
до нормативних актів з питань
регулювання підприємницької діяльності в електроенергетиці

1. В Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.96 N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199:

у пункті 1.4 визначення "Споріднене підприємство" викласти в такій редакції:

"а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків):

володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

користується на правах оренди активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

б) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним Ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах а), б) цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (2132-12);

пункт 2.1 після слова "Ліцензіат" доповнити словами "разом із Спорідненими підприємствами";

пункт 2.2 після слів "Якщо у власності або експлуатації Ліцензіата" доповнити словами "разом із Спорідненими підприємствами";

підпункт 3.5.5 викласти в такій редакції:

"3.5.5. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:

а) банківських реквізитів;

б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Якщо внесення змін (доповнень) до установчих документів пов'язане із змінами місцезнаходження, найменування суб'єкта підприємницької діяльності, то Ліцензіат повинен згідно з вимогою п.5.13 Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 09.09.98 N 1174, зареєстрованої у Міністерстві юстиції 25.09.98 за N 601/3041, подати заяву на переоформлення ліцензії.";

розділ 3 доповнити пунктом 3.8 такого змісту:

"3.8. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) Ліцензіата.

3.8.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) Ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.";

пункт 6.5 виключити.

2. В Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.07.96 за N 408/1433:

у пункті 1.4 визначення "Споріднене підприємство" викласти в такій редакції:

"а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків):

володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

користується на правах оренди активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

б) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним Ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах а), б) цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (2132-12);

підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції:

"3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:

а) банківських реквізитів;

б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Якщо внесення змін (доповнень) до установчих документів пов'язане із змінами місцезнаходження, найменування суб'єкта підприємницької діяльності, то Ліцензіат повинен згідно з вимогою п.5.13 Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 09.09.98 N 1174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.09.98 за N 601/3041, подати заяву на переоформлення ліцензії.";

розділ 3 доповнити пунктом 3.12 такого змісту:

"3.12. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) Ліцензіата.

3.12.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) Ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.";

пункт 6.5 виключити.

3. В Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 11.10.96 N 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за N 637/1662:

у пункті 1.4 визначення "Споріднене підприємство" викласти в такій редакції:

"а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків):

володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

користується на правах оренди активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

б) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним Ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах а), б) цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (2132-12);

підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції:

"3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:

а) банківських реквізитів;

б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Якщо внесення змін (доповнень) до установчих документів пов'язане із змінами місцезнаходження, найменування суб'єкта підприємницької діяльності, то Ліцензіат повинен згідно з вимогою п.5.13 Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 09.09.98 N 1174, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.09.98 за N 601/3041, подати заяву на переоформлення ліцензії.";

розділ 3 доповнити пунктом 3.13 такого змісту:

"3.13. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) Ліцензіата.

3.13.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) Ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.";

пункт 6.5 виключити.

4. В Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.96 за N 433/1458:

у пункті 1.4 визначення "Споріднене підприємство" викласти в такій редакції:

"а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків):

володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

користується на правах оренди активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

б) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним Ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах а), б) цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (2132-12);

підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції:

"3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:

а) банківських реквізитів;

б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Якщо внесення змін (доповнень) до установчих документів пов'язане із змінами місцезнаходження, найменування суб'єкта підприємницької діяльності, то Ліцензіат повинен згідно з вимогою п.5.13 Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 09.09.98 N 1174, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.09.98 за N 601/3041, подати заяву на переоформлення ліцензії.";

розділ 3 доповнити пунктом 3.10 такого змісту:

"3.10. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) Ліцензіата.

3.10.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) Ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.";

пункт 6.5 виключити.

5. В Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 12.08.96 N 36, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.08.96 за N 448/1473:

у пункті 1.4 визначення "Споріднене підприємство" викласти в такій редакції:

"а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків):

володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

користується на правах оренди активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

б) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним Ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах а), б) цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (2132-12);

підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції:

"3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:

а) банківських реквізитів;

б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Якщо внесення змін (доповнень) до установчих документів пов'язане із змінами місцезнаходження, найменування суб'єкта підприємницької діяльності, то Ліцензіат повинен згідно з вимогою п.5.13 Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 09.09.98 N 1174, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.09.98 за N 601/3041, подати заяву на переоформлення ліцензії.";

розділ 3 доповнити пунктом 3.10 такого змісту:

"3.10. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) Ліцензіата.

3.10.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) Ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.";

пункт 6.5 виключити.

6. В Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 16.12.96 N 256, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30.12.96 за N 759/1784:

у пункті 1.4 визначення "Споріднене підприємство" викласти в такій редакції:

"а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків):

володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

користується на правах оренди активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

б) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним Ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах а), б) цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (2132-12);

підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції:

"3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:

а) банківських реквізитів;

б) установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Якщо внесення змін (доповнень) до установчих документів пов'язане із змінами місцезнаходження, найменування суб'єкта підприємницької діяльності, то Ліцензіат повинен згідно з вимогою п.5.13 Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 09.09.98 N 1174, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.09.98 за N 601/3041, подати заяву на переоформлення ліцензії.";

розділ 3 доповнити пунктом 3.12 такого змісту:

"3.12. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) Ліцензіата.

3.12.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) Ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.";

пункт 6.5 виключити.

Начальник Юридичного управління О.Самборська.