Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36) такі зміни:

1. Статтю 6 після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4. Згідно з цим Законом не може бути зареєстровано як знак таке позначення, яке добросовісно використовувалося до 1 січня 1992 року двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів".

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.

2. Доповнити пункт 3 статті 16 абзацом другим такого змісту:

"Не визнається порушенням прав власника свідоцтва, одержаного до введення в дію пункту 4 статті 6 цього Закону, добросовісне використання цього позначення іншими особами, розпочате до 1 січня 1992 року".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 червня 1999 року
N 751-XIV