Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про поширення дії окремих положень Закону України
"Про міліцію" на особовий склад Державної фельд'єгерської
служби України при Державному комітеті зв'язку та
інформатиз
ації України

Верховна Рада України постановляє:

1. Поширити на особовий склад Державної фельд'єгерської служби України при Державному комітеті зв'язку та інформатизації України дію статей 12 і 13, пунктів 1 і 3 частини першої, частин другої і третьої статті 14, пунктів 2, 3 і 5 частини першої, частин другої і третьої статті 15, статті 15-1, частин першої, другої, третьої, п'ятої, шостої і сьомої статті 21 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст.526; 1995 р., N 15, ст.102).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 липня 1999 року
N 834-XIV