Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

(Дію Закону продовжено до 1 січня 2003 р. згідно із Законом
N 2905-III від 20.12.200
1)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"(400/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст.237; 1998 р., N 11- 12, ст.49, N 42, ст.257, N 49, ст.303) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити пунктами 8, 9 і 10 такого змісту:

"8) суб'єкти підприємницької діяльності (у тому числі нерезиденти) виробники та імпортери тютюнових виробів;

9) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення першої групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР);

10) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.

Послуги стільникового рухомого зв'язку - послуги з передачі мережею зв'язку загального користування голосу, сигналів, звуків, зображень, друкованих чи письмових матеріалів або символів, призначених для конкретного абонента, у разі, коли для їх прийому або передачі використовується обладнання радіозв'язку.

Радіозв'язок - електрозв'язок, що здійснюється шляхом поширення електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного спрямовуючого середовища.

Роумінг - послуга стільникового рухомого зв'язку, яка забезпечує можливість абонентам здійснювати двосторонній зв'язок без подання будь-якої попередньої заяви або з такою під час переміщення із зони дії одного оператора до іншого як у межах України, так і за її межами".

2. У статті 2:

1) пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього Закону, які мають найманих працівників, але не здійснюють витрат на оплату їх праці, - сума коштів, що визначається розрахунково як добуток визначеного законом мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників такого платника збору, на яких здійснюється нарахування заробітної плати";

2) доповнити статтю пунктами 7, 8 і 9 такого змісту:

"7) для платників збору, визначених пунктом 8 статті 1 цього Закону, вартість вироблених ними тютюнових виробів, що підлягають продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатні передачі або з частковою їх оплатою, в тому числі своїм працівникам, та вартість тютюнових виробів, що ввозяться (імпортуються) на митну територію України.

Вартість тютюнових виробів, вироблених в Україні, визначається за цінами, встановленими з урахуванням сум акцизного збору, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, який сплачується платниками, визначеними пунктом 8 статті 1 цього Закону, без урахування сум податку на додану вартість.

Вартість імпортованих тютюнових виробів визначається виходячи з їх митної вартості з урахуванням сум акцизного збору, перерахованої у національну валюту за курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації, але не нижче індикативних цін. Платники збору, що ввозять (імпортують) тютюнові вироби, сплачують збір під час митного оформлення таких тютюнових виробів;

8) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна;

9) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього Закону, вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку.

У разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або чипів об'єктом оподаткування є вартість їх продажу.

У разі, коли оператор стільникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, об'єктом оподаткування є вартість таких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора.

У разі, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду (лізінг) або передає ці об'єкти в інші види користування іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об'єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою особою таким третім особам.

Не може бути об'єктом оподаткування:

транслювання програм радіо- та телевізійними станціями;

передавання або прийом інформації за допомогою радіозв'язку мережами відомчого чи технологічного зв'язку, що не мають автоматичної комутації з мережею зв'язку загального користування;

користування радіотелефонами та радіоподовжувачами, підключеними до номерів квартирних телефонів;

суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію вартості послуг з роумінгу (або покриття від'ємного сальдо взаєморозрахунків з роумінгу) іншому оператору, який надав такі послуги".

3. У частині третій статті 3 слово і цифри "пунктами 5, 6 і 7" замінити словом і цифрами "пунктами 5-10".

4. Статтю 4 доповнити пунктами 8, 9 і 10 такого змісту:

"8) для платників збору, визначених пунктом 8 статті 1 цього Закону, - 5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 7 статті 2 цього Закону;

9) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 8 статті 2 цього Закону;

10) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього Закону, 6 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 9 статті 2 цього Закону".

5. Статтю 5 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Суми штрафів, накладених органами Пенсійного фонду України відповідно до статті 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення сплачуються на рахунки відповідних органів Пенсійного фонду України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до 1 січня 2001 року.

2. Нотаріальне посвідчення або реєстрація на біржі договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору, який справляється у разі купівлі-продажу нерухомого майна.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 липня 1999 року
N 967-XIV