Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 46, ст.621 )

У зв'язку з Постановою Верховної Ради України від 24 ерпня 1991 року "Про проголошення незалежності України" (1427-12) та прийняттям Акта проголошення незалежності України Верховна Рада України постановляє:

Встановити, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 12 вересня 1991 року
N 1545-XII