Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію"

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію" (9/98-ВР) (Відомості Верховної Рлади України, 1998 р., N 22, ст.114) Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (3792-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст. 64):

1) абзац чотирнадцятий статті 4 викласти в такій редакції:

"похідний твір - продукт інтелектуальної творчості, створений на основі іншого існуючого твору (переклад, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інші переробки творів) без заподіяння шкоди охороні оригінального твору. Оригінальність похідного твору полягає у творчій переробці твору, що існував раніше, або у творчому перекладі його на іншу мову. До похідних творів не належать аудіовізуальні твори, у тому числі іноземні, дубльовані, озвучені, субтитровані українською та іншими мовами";

2) у пункті 1 статті 5:

а) підпункт 12 викласти в такій редакції:

"12) похідні твори";

б) доповнити пункт новим підпунктом 14 такого змісту:

"14) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів кінематографії".

У зв'язку з цим підпункт 14 вважати підпунктом 15.

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статті 164-6 - 164-8 викласти в такій редакції:

"Стаття 164-6. Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного
посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

Демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат -

тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Стаття 164-7. Порушення умов розповсюдження і демонстрування
фільмів,передбачених державним посвідченням на право
розповсюдження і демонстрування фільмів

Розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Стаття 164-8. Недотримання квоти демонстрування національних фільмів
при використанні національного екранного часу

Недотримання суб'єктами кінематографії та телебачення квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев'яноста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у частині першій статті 218 цифри "164-6 - 164-8" виключити;

3) статтю 221 після цифр "164-3" доповнити цифрами "164-6 - 164-8";

4) у пункті 1 частини першої статті 255:

а) після слів та цифр "органів Державного комітету України у справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 155, 156, 156-1)" доповнити цифрами "164-6, 164-7";

б) слова та цифри "органів управління кіномережею та кінопрокату (статті 164-6 - 164-8)" замінити словами та цифрами "органів управління кінематографією (статті 164-6, 164-7, 164-8 (в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно- і відеомережі)";

в) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"органів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (стаття 164-8 в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України)";

5) частину першу статті 294 після цифр "164-3" доповнити цифрами "164-6 - 164-8";

6) у статті 313:

а) пункт 1 після цифр "160-4" доповнити цифрами "164-6, 164-7";

б) в абзаці другому пункту 2 цифри "164-6 - 164-8" виключити.

3. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1997 р., N 15, ст.115):

1) частину восьму статті 14 після слів "попереднє користування каналом мовлення" доповнити словами "і при цьому дотримання встановленої законами квоти демонстрування національних фільмів та передач чи програм національного виробництва";

2) частину першу статті 37 доповнити пунктом "і" такого змісту:

"і) дотримуватися встановленої квоти демонстрування національних фільмів та передач чи програм національного виробництва відповідно до законів";

3) статтю 41 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Не допускається демонстрування на каналах мовлення фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії, без обов'язкового попередження про ці обмеження у програмах телепередач та перед демонструванням цих фільмів. Ефірний час демонстрування фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії, визначається умовами їх демонстрування відповідно до державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів";

4) частину першу статті 46 доповнити абзацом такого змісту:

" - порушення вимог, встановлених статтями 15 і 22 Закону України "Про кінематографію" (9/98-ВР).

4. Абзац восьмий статті 30 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (538/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 48, ст. 296) після слів "авторського права та суміжних прав" доповнити словом "кінематографії".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 липня 1999 року
N 998-XIV