Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про приєднання України до Бернської конвенції про
охорону літературних і художніх творів
(Паризького акта від 24 липня 1971 року,
зміненого 2 жовтня 1979 року)

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 21, ст.95 )

З метою розширення міжнародного культурного обміну, становлення цивілізованого ринку інтелектуальної власності Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитись з пропозицією Президента України про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року).

2. Доручити Міністерству закордонних справ України надіслати Генеральному директорові Всесвітньої організації інтелектуальної власності документ про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року), повідомивши при цьому, що дія зазначеної Конвенції не поширюється на твори, які на дату набрання чинності цією Конвенцією для України вже є на її території суспільним надбанням.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м.Київ, 31 травня 1995 року
N 189/95-ВР