Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 липня 1993 р. N 509
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 419 від 28.02.20
00 )

Про внесення змін до
Положення про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести такі зміни до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250:

1. Пункт 63 викласти в такій редакції:

"63. Суми кредиторської заборгованості між підприємствами недержавної форми власності, щодо яких термін позовної давності минув, підлягають віднесенню на результати фінансово-господарської діяльності у наступному місяці після закінчення терміну позовної давності.

В усіх інших випадках суми кредиторської заборгованості, а також суми депонентської заборгованості, щодо яких термін позовної давності минув, підлягають перерахуванню підприємствами та установами до відповідного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця після закінчення терміну позовної давності. За несвоєчасне перерахування до бюджету справляється пеня у розмірі 0,3 відсотка від цих сум за кожний прострочений день".

2. Абзац другий пункту 72 викласти в такій редакції:

"Датою реалізації продукції /робіт, послуг/ вважається день надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства, а при розрахунках готівкою день надходження коштів у касу".

3. Ця постанова набуває чинності з 18 травня 1993 року.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО.