Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань справляння державного мита

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст.229; 1999 р., N 25, ст.211) доповнити підпунктом "у" такого змісту:

"у) за посвідчення договорів      0,01 відсотка від грошової
    оренди (суборенди)           оцінки земельної ділянки,
    земельних ділянок            яка встановлюється за
                                 методикою, затвердженою
                                 Кабінетом Міністрів України.

                                 У разі відсутності грошової
                                 оцінки земель - 1 відсоток
                                 суми договору, але не менше
                                 одного неоподатковуваного
                                 мінімуму доходів громадян".

2. Частину третю статті 13 Закону України "Про оренду землі" (161-14) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст.280) доповнити словами "за її місцезнаходженням".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 8 вересня 1999 року
N 1019-XIV