Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1661-III від 20.04.20
00, ВВР, 2000, N 29, ст.231
)

Про додаткові заходи щодо фінансування
загальної середньої освіти

З метою залучення додаткових коштів для погашення заборгованості з виплати заробітної плати та соціальних виплат працівникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336, N 32, ст. 340; 1995 р., N 30, ст. 229) такі зміни:

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"збір за право використання суб'єктами підприємницької діяльності приміщень, пов'язаних з їх діяльністю, що знаходяться у центральній частині населеного пункту та у будинках, що є пам'ятками історії та культури";

2) доповнити Декрет статтею 17-2 такого змісту:

"Стаття 17-2. Збір за право використання суб'єктами підприємницької діяльності приміщень, пов'язаних з їх діяльністю, що знаходяться у центральній частині населеного пункту та у будинках, що є пам'ятками історії та культури

Платниками збору за право використання суб'єктами підприємницької діяльності приміщень, пов'язаних з їх діяльністю, що знаходяться у центральній частині населеного пункту та у будинках, що є пам'ятками історії та культури, є юридичні особи всіх форм власності, їх філіали, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи, у тому числі представництва іноземних юридичних осіб, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали відповідний дозвіл на право використання зазначених приміщень.

Ставки збору встановлюються за один квадратний метр площі приміщення, за використання якого справляється цей збір, з розрахунку на рік:

на території міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на території інших населених пунктів - у розмірі, що не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Збір справляється під час видачі дозволів на право використання суб'єктами підприємницької діяльності приміщень, пов'язаних з їх діяльністю, що знаходяться у центральній частині населеного пункту та у будинках, що є пам'ятками історії та культури.

Порядок видачі дозволів, справляння та перерахування сум збору визначається органами місцевого самоврядування.

Кошти, отримані від справляння збору, використовуються для виплати заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти та зміцнення матеріально-технічної бази цих закладів".

2. Спрямувати суми комунального податку та податку з реклами на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та соціальних виплат працівникам закладів загальної середньої освіти на період до повного погашення такої заборгованості.

3. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

Міським, селищним та сільським радам у тримісячний строк прийняти рішення про встановлення місцевого збору згідно з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 вересня 1999 року
N 1065-XIV