Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 жовтня 1999 р. N 1988
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

У зв'язку з утворенням Державного департаменту з питань виконання покарань Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до таких постанов Кабінету Міністрів України:

1. У назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. N 78 "Про зміни порядку відрахувань із заробітної плати спецконтингенту, що утримується в установах Міністерства внутрішніх справ України" слова "Міністерства внутрішніх справ України" та "Міністерством внутрішніх справ України" замінити відповідно словами "Державного департаменту з питань виконання покарань" та "Державним департаментом з питань виконання покарань".

2. У назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 р. N 534 "Про поліпшення умов оплати праці працівників установ кримінально-виконавчої системи Міністерства внутрішніх справ" слова "Міністерства внутрішніх справ" замінити словами "Державного департаменту з питань виконання покарань".

3. Перше речення абзацу третього вступної частини Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 623 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1998 р. N 923 (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 1; Офіційний вісник України, 1998 р., N 25, ст. 922), доповнити словами "Державного департаменту з питань виконання покарань".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 червня 1994 р. N 352 "Про особливості застосування Закону України "Про підприємства в Україні" до підприємств установ виконання покарань і лікувально-трудових профілакторіїв Міністерства внутрішніх справ":

1) у назві та тексті постанови слова "Міністерства внутрішніх справ" та "Міністерством внутрішніх справ" замінити відповідно словами "Державного департаменту з питань виконання покарань" та "Державним департаментом з питань виконання покарань";

2) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

"2) порядок використання майна, закріпленого за підприємствами, визначається законодавством і статутами підприємств, які затверджуються Державним департаментом з питань виконання покарань на підставі типового статуту підприємства установи виконання покарань і лікувально-трудового профілакторію Державного департаменту з питань виконання покарань, що затверджується цим Департаментом за погодженням з Міністерством економіки".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО.