Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 січня 1999 р. N 6
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1755 від 29.11.2
000 )

Про розміри та порядок зарахування плати за видачу
та переоформлення ліцензій на провадження
певних видів підприємницької діяльності

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 496 від 31.03.
99
N 592 від 14.04.
99
N 780 від 10.05.
99
N 1910 від 18.10.
99
N 1986 від 27.10.9
9)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити розміри плати за видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних видів підприємницької діяльності, що додаються.

2. Установити, що плата, яка вноситься суб'єктом підприємницької діяльності за видачу та переоформлення ліцензії, зараховується до Державного бюджету України і вноситься на балансові рахунки територіальних органів Державного казначейства N 3510 "Кошти Державного бюджету України" в установах Національного банку та N 2510 - в установах комерційних банків за місцем провадження діяльності підприємця (код бюджетної класифікації 14060200, символ звітності банку 069).

3. Органам, які видають ліцензії:

забезпечити дотримання вимоги статті 11 Указу Президента України від 23 липня 1998 р. N 817 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" щодо заборони ставити як умову видачі ліцензії відрахування коштів на користь будь-яких бюджетних або позабюджетних фондів, установ, підприємств, організацій чи окремих осіб;

привести власні нормативні акти у відповідність з цією постановою.

4. Внести зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Кабінету Міністрів України, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 січня 1999 р. N 6

Розміри
плати за видачу та переоформлення ліцензії на провадження
певних видів підприємницької діяльності

1. Розміри плати за видачу ліцензії

Вид діяльностіРозмір плати
(в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян)
з юридичних осіб з громадян-підприємців
Пошук (розвідка) родовищ
корисних копалин

20

10
Експлуатація родовищ корисних копалин, крім родовищ підземних вод та торфу:
діючими підприємствами (громадянами підприємцями, які
провадять даний вид діяльності)
підприємствами, будівництво яких розпочинається
(громадянами підприємцями, які розпочинають провадження
даного виду діяльності)
60


80
30


40
Експлуатація родовищ підземних вод та торфу
20

10
Наукові дослідження, пов'язані із створенням і використанням
космічної техніки та технологій (крім ракет носіїв)
20

20

Розроблення, випробування, виробництво та експлуатація космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, яке входить
до складу космічного сегмента супутникових систем, за винятком систем телерадіомовлення
3030Передавання, отримання, розповсюдження та використання даних з космічних об'єктів (крім питань, віднесених до компетенції Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення)
50


50


Надання інших космічних послуг, пов'язаних з:
орендою ресурсів національних і міжнародних систем супутникового зв'язку та мовлення операторами і окремими користувачами
50


50


гарантійним обслуговуванням та авторським наглядом за
космічною технікою
50
50
Реалізація космічної техніки та технологій 50 50
Агентування морського торгівельного флоту 2000 2000
Пересилання грошових переказів у межах території Автономної
Республіки Крим, однієї області, мм. Києва і Севастополя
15 15
Пересилання листів вагою до 20 грамів, поштових карток у межах території Автономної Республіки Крим, однієї області, мм. Києва і Севастополя 10

3

Виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони і засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів
12


2


Виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної
зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду;
створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів
12
2
Надання послуг, пов'язаних з охороною державної, крім об'єктів, пов'язаних з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається в
установленому Кабінетом Міністрів України порядку, та іншої
власності, а також з охороною громадян
122Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення 12
2
Виготовлення та оптова реалізація лікарських засобів 12 2
Діяльність, пов'язана з виробництвом наркотичних засобів і психотропних речовин, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України, а також прекурсорів (за винятком прекурсорів, занесених до списку N 2 таблиці IV)
12


2


Виготовлення і реалізація особливо небезпечних хімічних
речовин за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України
12
2
Видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів 12 2
Здійснення операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів 12
2
Ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту
(аміакопроводів)
12
2
Діяльність, пов'язана з обігом прекурсорів, занесених до списку N 2 таблиці IV 12
2
Виготовлення пива 12 2
Виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів 12 2
Ветеринарна практика 12 2
Переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх і виготовлених з них препаратів 12 2
Роздрібна реалізація лікарських засобів 12 2
Медична практика 12 2
Медична практика закладів охорони здоров'я комунальної форми власності 12

Діяльність, пов'язана з обігом (крім виробництва) наркотичних
засобів, прекурсорів (за винятком прекурсорів, занесених до списку N 2 таблиці IV) і психотропних речовин,
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України
12

2


Судово-експертна діяльність 12 2
Юридична практика 12 2
Аудиторська діяльність 5 5
Діяльність, пов'язана з використанням радіоактивних відходів,
джерел іонізуючого випромінювання, перевезенням ядерних
матеріалів та радіоактивних речовин
12

2

Проектування, будівництво та експлуатація об'єктів також надання послуг з їх обслуговування 12
2
Внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом; міжнародні перевезення пасажирів та
вантажів автомобільним (крім країн СНД), річковим, морським
транспортом; надання за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, спеціалізованих послуг
транспортними терміналами, портами, аеропортами; надання
послуг з користування залізничними коліями та визначеними згідно з переліком Кабінетом Міністрів України іншими
об'єктами інфраструктури залізничного транспорту загального користування
122Міжнародні перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом 132,9 132,9
Виконання авіаційно хімічних робіт 50 50
Виконання аерофотознімань 12 2
Виконання топографогеодезичних та картографічних робіт,
кадастрових знімань
12
2
Страхова діяльність 12
Діяльність, пов'язана з розробленням, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів
криптографічного та технічного захисту інформації, а також з
наданням послуг із криптографічного та технічного захисту
інформації
12


2


Діяльність, пов'язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму 12
2
Ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту
(нафтогазового комплексу)
12
2
Ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту меліоративних систем 12
2
Ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту (житлово комунального господарства), централізоване
водопостачання, водовідведення та централізоване постачання
теплової енергії; виробництво теплової енергії (крім випадків,
коли вона використовується виключно для внутрішньовиробничих потреб) в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами і правилами здійснення
підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними умовами)
12


2


Будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних пошуків для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної
атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України)
122Посередництво у працевлаштуванні за кордоном 12 2
Створення та утримання гральних закладів, організація азартних
ігор
12
2
Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, перелік видів якої затверджується Кабінетом Міністрів України 12
2
Здійснення операцій з металобрухтом дорогоцінних металів і
дорогоцінним камінням (крім їх видобутку), виготовлення і
реалізація виробів з їх використанням
12

2

Виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та
напівфабрикатів для їх виробництва
12
2

Довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника) 12 2
Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів) у межах території Автономної Республіки Крим, однієї області, мм. Києва і Севастополя:


міжміського 20000 20000
аудіотекс 200 200
місцевого:    
з ємністю мережі до 1000 номерів 60 30
з ємністю мережі понад 1000 номерів 200 100
у сільській місцевості 15 7,5
у мережах стільникового зв'язку 20000 20000
у мережах радіотелефонного зв'язку 200 200
міжнародного (видається тільки на діяльність на території України) 529000 529000
Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації на території Автономної Республіки Крим, однієї області, мм. Києва і Севастополя:

мереж телемовлення 60 60
мереж радіомовлення 60 60
мереж проводового мовлення 60 60
Виготовлення і реалізація вибухових речовин 30 15
Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
10

Вид діяльності   Розмір плати
Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка (підготовка спеціалістів різних рівнів кваліфікації) із закладів освіти, діяльність яких
забезпечується бюджетним фінансуванням,
6 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян
Надання послуг для здобуття освіти з
видачею спеціального документа державного зразка (загальна середня освіта)


із закладів освіти, діяльність яких забезпечується іншими джерелами фінансування, - у розмірі 1 відсотка суми
коштів, розрахованих як річна плата за
навчання контингенту осіб, що відповідає
ліцензованому обсягу прийому

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 496 від 31.03.99; N 592 від 14.04.99, N 780 від 10.05.99, N 1910 від 18.10.99)

Вид радіозв'язку         
Діапазон
Розмір плати з
юридичних осіб та
громадян-підприємців
у межах території
Автономної Республіки
Крим, однієї області,
мм. Києва і
Севастополя
( в неоподаткованих
мінімумах доходів громадян)
Фіксована служба радіозв'язку  
Радіозв'язок сухопутної та радіомовної служб 30-300 кГц
20
Радіозв'язок сухопутної та радіомовної служб 300-3000 кГц
20
Радіозв'язок сухопутної та радіомовної служб 3-30 МГц
20
Радіорелейний зв'язок 30-300 МГц 5
Передача та ретрансляція телевізійного зображення потужністю:

від 1 Вт до 10 Вт включно   10
від 10,1 Вт до 100 Вт включно 20
від 101 Вт до 1 кВт включно
50
від 1,1 кВт до 5 кВт включно

100
від 5 кВт до 20 кВт включно

500
від 20,1 кВт   800
Передавання звуку у смугах 66-74 МГц
потужністю:


до 100 Вт включно   20
від 101 Вт до 1 кВт   50
від 1,1 кВт до 10 кВт   80
від 10,1 кВт   100
Передавання звуку у смугах 87,5-108 МГц потужністю:

до 100 Вт включно   50
від 101 Вт до 1 кВт   100
від 1,1 кВт до 10 кВт   200
від 10,1 кВт   300
Інші види передавання   200
Радіорелейний зв'язок 300-2500 МГц 5
Радіотелефонний зв'язок на базі технологій:

CDMA (стандарт IS-95)   4500
D-AMPS, Е-TDMA   9000
Системи стандарту DECT   1
Радіоподовжувачі та системи охоронної сигналізації
100
Передавання даних з використанням шумоподібного сигналу 2
Передавання та ретрансляція телевізійного зображення у смугах 301-2000 МГц потужністю:
від 1 Вт до 10 Вт включно   30
від 10,1 Вт до 100 Вт включно 50
від 101 Вт до 1 кВт включно
80
від 1,1 кВт до 5 кВт включно 100
від 5 кВт до 20 кВт включно 150
від 20,1 кВт   200
Радіорелейний зв'язок 2,5-3 ГГц 5

Передача та ретрансляція телевізійного зображення, передавання звуку:
м. Київ   100
Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Харківська, Київська, Луганська області
80
Запорізька, Львівська, Полтавська ,Вінницька,
Херсонська, Житомирська, Миколаївська, Сумська
Хмельницька області, Автономна Республіка Крим,
м. Севастополь
 


60
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська
Кіровоградська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області


40
Радіорелейний зв'язок 3-30 ГГц 5
Передача та ретрансляція телевізійного зображення, передавання звуку:

м. Київ   8
Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Харківська,
Київська, Луганська області
6
Запорізька, Львівська, Полтавська, Вінницька,
Житомирська, Миколаївська, Сумська, Херсонська,
Хмельницька області, Автономна Республіка Крим,
м. Севастополь
4
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Кіровоградська, Рівненська, Тернопільська,
Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області


3

Супутниковий зв'язок:   
одиночна стаціонарна передавальна станція
(для всіх видів передавання)

150
мережа VSAT станцій (за мережу з кількістю
станцій):


до 3 включно   10
до 10 включно   20
до 30 включно   60
до 100 включно   200
до 300 включно   600
більше 300   1000
Радіорелейний зв'язок 30-400 ГГц 5
Для всіх видів передавання   1
                                                       Рухома служба радіозв'язку  
Транкинговий радіозв'язок (всі стандарти)
30-300 МГц

2000
Радіопошуковий зв'язок (всі стандарти)
4000
Радіальний радіотелефонний зв'язок 1000
Інші системи радіозв'язку рухомої сухопутної,
морської та повітряної служб

500
Радіолокація та радіонавігація 300-3000 МГц 2
Транкинговий радіозв'язок (всі стандарти)
2000
Інші системи радіозв'язку рухомої сухопутної,
морської та повітряної служб

1000
Стільниковий радіозв'язок:    
Стандарт GSM-900:    
м. Київ   80000
Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Харківська області 40000
Запорізька, Київська, Луганська, Львівська,
Полтавська області
30000
Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Сумська,
Херсонська, Хмельницька, Черкаська області,
м. Севастополь

20000

Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Кіровоградська, Рівненська, Тернопільська,
Чернігівська, Чернівецька області

10000

Стандарт NMT-450:
м. Київ
15000
Автономна Республіка Крим, Одеська, Харківська області
10000
Запорізька, Київська, Луганська, Львівська,
Полтавська області

9000
Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Сумська,
Херсонська, Хмельницька, Черкаська області,
м. Севастополь
7500

Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Кіровоградська, Рівненська, Тернопільська,
Чернігівська, Чернівецька області

5000

Стандарт DCS-1800: м. Київ
20000
Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Харківська області 13000
Запорізька, Київська, Луганська, Львівська,
Полтавська області

10000
Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Сумська,
Херсонська, Хмельницька, Черкаська області,
м. Севастополь

8000
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Кіровоградська, Рівненська, Тернопільська,
Чернігівська, Чернівецька області


5000
CDMA (стандарт IS-95):    
м. Київ   30000
Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Харківська області 20000
Запорізька, Київська, Луганська, Львівська,
Полтавська області

10000
Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Сумська,
Херсонська, Хмельницька, Черкаська області,
м. Севастополь
8000
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Кіровоградська, Рівненська, Тернопільська,
Чернігівська, Чернівецька області5000
CDMA (інші стандарти):   
м. Київ   10000
Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Харківська області 8000
Запорізька, Київська, Луганська, Львівська,
Полтавська області
5000
Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Сумська,
Херсонська, Хмельницька, Черкаська області,
м. Севастополь

4000
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Кіровоградська, Рівненська, Тернопільська,
Чернігівська, Чернівецька області

3000

Супутниковий зв'язок   200
Супутниковий зв'язок 3-400 ГцГ 200

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 780 від 10.05.99, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1986 від 27.10.99)

3. Розміри плати за переоформлення ліцензії

Оплаті підлягає кожний 1 МГц смуги частот кожного з видів зв'язку, що використовується в межах території Автономної Республіки Крим, кожної області, мм. Києва та Севастополя.

У разі несвоєчасної подачі суб'єктом підприємницької діяльності зазначеної заяви з нього справляється плата у розмірі згідно з пунктом 1.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 січня 1999 р. N 6

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 216; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 86, 1998 р., N 13, ст. 486):

у пункті 14 Положення про Державну акредитаційну комісію слова "плати за ліцензії" виключити;

пункт 20 Положення про ліцензування закладів освіти виключити.

2. У Порядку видачі ліцензії суб'єктам підприємницької діяльності на право здійснення космічної діяльності, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. N 798 "Про заходи державного регулювання космічної діяльності" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 22, ст. 810):

у пункті 7 слова "в розмірі згідно з додатком 2" виключити;

додаток 2 до цього Порядку виключити.

3. У Положенні про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р. N 819 "Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях" (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 889 (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 48; Офіційний вісник України, 1998 р., N 24, ст. 881):

пункт 3 виключити;

у пункті 4 слова "та плата" виключити;

у пункті 5 слова "та плата", "ліцензії" і "видачі ліцензій" виключити;

у пункті 6 слова "та (або) плати" виключити;

у пункті 7 слова "ліцензій", "та (або) плати" виключити;

абзац другий пункту 10 виключити;

у додатку до Положення:

у назві і тексті слова "та плати", "ліцензування", "ліцензії" виключити;

пункт 4 розділу II виключити.

4. У пункті 1 Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 р. N 1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 1004) слова "та розмір плати за їх видачу" виключити.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 січня 1998 р. N 6

Перелік
рішень Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 р. N 316 "Про Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності" (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 221, 1995 р., N 1, ст. 7, N 4, ст. 103, 1996 р., N 2, ст. 49, ст. 59, N 8, ст. 246, N 9, ст. 272, N 17, ст. 456, ст. 466; Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 148, число 19, с. 68, число 35, с. 60, число 42, с. 57, число 46, с. 79).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108 "Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 118).

3. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1995 р. N 131 "Питання Державного комітету з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст.125).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1995 р. N 351 "Про розмір плати за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення агентування морського торговельного флоту" (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 189).

5. Підпункт 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1995 р. N 386 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 15 березня 1995 р. N 226 "Про реформування системи державної підтримки підприємництва".

6. Пункти 30 і 32 Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 709 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами" (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 28, Офіційний вісник України, 1997 р., число 30, с. 34, 1998 р., N 10, ст. 383, N 39, ст. 1445), та додаток до цього Порядку.

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 216).

8. Пункт 3 додатка до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1996 р. N 382 "Про зміни і доповнення до деяких рішень Уряду України" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 280).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 501 "Про розміри плати за видачу ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві" (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 325).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1131 "Про розмір плати за видачу ліцензій на здійснення окремих видів підприємницької діяльності в галузі зв'язку"(ЗП України 1996 р., N 18, ст. 496).

11. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1135 "Про вдосконалення механізму використання радіочастотного ресурсу" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 498) та додаток до неї.

12. Пункт 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1257 "Питання Ліцензійної палати" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 79).

13. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 381 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 13, ст. 486).