Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 16.10.96, N 87
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 1996 р. за N 622/1647

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про внесення змін до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян"

У зв'язку з введенням в дію з 14 жовтня 1996 року Закону України "Про внесення зміни до статті 21 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (366/96-ВР) НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян", затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції від 21 квітня 1993 року N 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за N 64, згідно із додатком.

2. Заступнику начальника управління організації справляння податків з фізичних осіб Хмельову Г.В. у триденний термін забезпечити подання зазначених змін для державної реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Головної державної податкової інспекції Мороза В.А.

Перший заступник начальника Головної державної податкової інспекції України О.I.Шитря

Затверджено
наказом Головної державної податкової інспекції України
від 16 жовтня 1996 року N 87

Зміни до Інструкції
"Про прибутковий податок з громадян
"

1. Частину першу підпункту 21.6 викласти в редакції:

"За прострочення встановлених строків сплати (перерахування) прибуткового податку, в тому числі не утриманого у джерела виплати або утриманого не повністю, стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати. Нарахування пені провадиться за кожний день прострочення, включаючи день сплати, в розмірі подвійної річної облікової ставки, яка діяла на день складання акта перевірки.

Ставка щодо нарахування пені за весь період ненадходження прибуткового податку до бюджету обчислюється, виходячи із подвійної річної облікової ставки Національного банку України, поділеної на 360 днів і помноженої на кількість прострочених календарних днів.

Розмір облікової ставки округлюється до другого знака після коми у загальному порядку арифметичного округлення.

Приклад.

Документальною перевіркою, яка проводилась 12 грудня 1996 року, тобто після набуття чинності Закону України від 12 вересня 1996 року N 366/96-ВР "Про внесення зміни до статті 21 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", встановлено, що підприємством, у якому виплата заробітної плати проводиться кожного 8 числа місяця, не перераховано до бюджету прибутковий податок в сумі 812 грн.40 коп., обчислений із заробітної плати, виплаченої працівникам за вересень. Окрім цього було додатково нараховано прибуткового податку:

в сумі 105 грн. - із заробітної плати працівників за січень 1996 року;

в сумі 85 грн. - із заробітної плати за липень 1996 року.

Розрахунок провадиться в такій послідовності:

а) визначаємо кількість днів прострочки (несвоєчасного перерахування до бюджету прибуткового податку):

в сумі 812,40 грн. - 65 днів;

в сумі 105 грн. - 307 днів; в сумі 85 грн. - 126 днів.

б) визначаємо ставку щодо нарахування пені в кожному із наведених вище випадків:

2 х 40 : 360 х 65 = 14.44%;

2 х 40 : 360 х 307 = 68.22%;

2 х 40 : 360 х 126 = 28.00%,

де:

40 - річна облікова ставка Національного банку України на дату складання акта перевірки;

360 - розрахункова кількість днів у році.

в) визначаємо суму пені, нарахованої за несвоєчасну сплату прибуткового податку до бюджету:

812,40 грн. х 14.44% : 100% = 117,31 грн.;

105 грн. х 68.22% : 100% = 71,63 грн.;

85 грн. х 28% : 100% = 23,80 грн.

Разом:

117,31 грн. + 71,63 грн. + 23,80 грн. = 212,74 грн.

г) визначаємо суму прибуткового податку, належного до сплати підприємством за наслідками проведеної перевірки, з урахуванням збільшення його на суму 212,74 грн., виходячи із подвійної ставки Національного банку України: 212,74 грн. + 812,40 грн. + 105 грн. + 85 грн. = 1215,34 грн."