Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про введення в дію Закону України "Про тваринний світ"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 18, ст.192 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Президії ВР
N 3395-12 від 16.07.
93, ВВР 1993, N 36, ст.377 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про тваринний світ" ( 3041-12 ) з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про тваринний світ" законодавчі та інші нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

разом з Комісією Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України "Про тваринний світ";

до 1 червня 1993 року привести рішення Уряду України у відповідність із Законом України "Про тваринний світ";

до 1 січня 1994 року забезпечити розробку і затвердження нормативних актів відповідно до компетенції Уряду України, визначеної зазначеним Законом;

забезпечити до 1 липня 1993 року перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону. (Строк виконання пункту 3 продовжити до 1 січня 1994 року - згідно з Постановою Президії ВР N 3395-12 від 16.07.93 )

4. Визнати таким, що втратив чинність, Закон Української РСР від 27 листопада 1981 року "Про охорону і використання тваринного світу" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 49, ст.835).

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м.Київ, 3 березня 1993 року
N 3042-XII