Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (2456-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 1993 р., N 26, ст. 277) такі зміни:

1. У статті 3:

частину другу після слів "і наукової" доповнити словами "історико-культурної".

2. У частинах першій та другій статті 4 слова "народу України" замінити словами "Українського народу".

3. У статті 6 слова "Міністерством культури України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади в галузі культури".

4. У статті 8 слова "проектно-планіровочної" замінити словами "проектно-планувальної".

5. У частині першій статті 16 слово "домашніх" замінити словом "свійських", слова "гідрологічного режиму" замінити словами "гідрологічного і гідрохімічного режимів", слова "звірів і птахів" замінити словами "диких тварин".

6. У статті 18:

у частині першій слова "та порядок створення" виключити, а слово "визначаються" замінити словом "визначається";

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"Проекти організації території біосферних заповідників та охорони їх природних комплексів розробляються спеціалізованими проектними організаціями і затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища".

7. У статті 21:

у частині першій слово "мисливство" замінити словами "промислове добування мисливських тварин";

у частині третій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища".

8. Частину другу статті 35 після слів "культурно-освітніми" доповнити словами "та науково-дослідними".

9. У частині четвертій статті 40 слова "проектно-планіровочної" замінити словами "проектно-планувальної".

10. Статтю 43 викласти в такій редакції:

"Стаття 43. Літопис природи територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України

Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів, виконаних у природних заповідниках, біосферних заповідниках, національних природних парках, є їх літописи природи, матеріали якого використовуються для оцінки стану навколишнього природного середовища, розроблення заходів щодо охорони та ефективного використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Порядок підготовки та програма Літопису природи затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища разом із Національною академією наук України".

11. У статті 52:

у частині першій слова "цього міністерства" замінити словами "цього центрального органу виконавчої влади";

частину шосту виключити.

У зв'язку з цим частину сьому цієї статті вважати частиною шостою і викласти її в такій редакції:

"Проекти створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду передаються центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища чи його органами на місцях у встановленому порядку уповноваженим приймати рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду".

12. У статті 53:

частину другу викласти в такій редакції:

"Рішення про створення біосферних заповідників приймається з додержанням вимог міжнародних договорів та міжнародних програм, учасником яких є Україна";

у частині третій слова "міськими (міст республіканського підпорядкування) Радами народних депутатів" замінити словами "Київською та Севастопольською міськими радами".

13. У частині третій статті 55 слово та цифри "статті 53" замінити словами та цифрами "в порядку, передбаченому статтями 52 і 53".

14. Частину другу статті 59 викласти в такій редакції:

"Для ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду можуть використовуватися також кошти Державного, республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища".

15. У статті 60:

частину першу викласти в такій редакції:

"Охорона природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків загальнодержавного значення покладається на служби їх охорони, які входять до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України затверджується Кабінетом Міністрів України";

у частині третій слова "Місцеві Ради народних депутатів" замінити словами "Органи місцевого самоврядування".

16. У статті 61:

частини першу та другу після слів "служб", "служби" доповнити словом "державної";

частини третю та четверту викласти в такій редакції:

"Працівники служби державної охорони природно-заповідного фонду України під час виконання службових обов'язків мають право на носіння форми встановленого зразка, табельної зброї та інших спеціальних засобів відповідно до законодавства України.

Законодавством України забезпечується правовий і соціальний захист працівників служби державної охорони та інших служб, що здійснюють охорону територій та об'єктів природно-заповідного фонду".

17. У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України", "Республіка Крим", "Академія наук України", "Республіканський бюджет Республіки Крим" у всіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища", "Автономна Республіка Крим", "Національна академія наук України", "бюджет Автономної Республіки Крим" у відповідних відмінках.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Частину шосту статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230) після слів "з цих питань" доповнити словами "ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 грудня 1999 року
N 1287-XIV