Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1280-I
V від 18.11.20
03, ВВР, 2004, N 12, ст.155 )

Про внесення змін до Закону України
"Про зв'язок"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України "Про зв'язок" (160/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст. 143) такі зміни:

1. У абзаці четвертому частини першої статті 13 слова "у розмірі облікової ставки Національного банку України, встановленої на день нарахування пені" замінити словами "яка обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня".

2. У частині третій статті 14:

у першому реченні слова "в розмірі одного відсотка від вартості неоплачених послуг" замінити словами "яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня";

доповнити частину після другого речення новим реченням такого змісту:

"Підприємства зв'язку не мають права відмовляти в подальшому наданні послуг зв'язку інвалідам I та II груп, поточна заборгованість яких за отримані послуги зв'язку не перевищує трьох мінімальних пенсій за віком".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 грудня 1999 року
N 1347-XIV