Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 травня 1992 р. N 229
Київ

Про проведення загальної переоцінки
основних фондів, заліку взаємної заборгованності підприємств та поповнення
оборотних коштів державних підприємтв
і організацій

У зв'язку з погіршенням фінансового стану державних підприємств і організацій, зростанням заборгованості та неплатежів по розрахунках, затримками з виплатою заробітної плати різко загострилась економічна ситуація в народному господарстві. З метою подолання негативних явищ та створення сприятливих умов для поліпшення фінансового стану державних підприємств і організацій, своєчасних розрахунків і виплати заробітної плати, стабілізації їх виробничої діяльності Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доручити Міністерству статистики, Міністерству економіки, Міністерству фінансів України разом з Фондом державного майна України і Колегією з питань економічної політики Державної думи України розробити до 12 травня 1992 р. механізм індексації балансової вартості основних фондів державних підприємств і організацій у зв'язку з підвищенням цін.

2. Державним підприємствам і організаціям України провести до 23 травня ц.р. індексацію балансової вартості основних фондів згідно з затвердженим механізмом.

Раді Міністрів Республіки Крим, міністерствам і відомствам України, обласним, Кіївській і Севастопольській міським державним адміністраціям подавати методичну допомогу державним підприємствам і організаціям у проведенні вказаної роботи.

3. Просити Національний банк України забезпечити проведення у травні 1992 р. заліку взаємної заборгованості державних підприємств і організацій України.

4. Міністерству фінансів, Міністерству економіки разом з Національним банком України в тижневий строк внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо поповнення оборотних коштів державних підприємств і організацій.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА