Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про підвищення мінімальних розмірів заробітної
плати і пенсії

( Із змінами, внесеними згідно з Декретом КМ
N 19-92 від 29.12.92
)

Верховна Рада України постановляє:

( Дію пункту 1 зупинено на підставі Декрету КМ N 19-92 від 29.12.92 ) 1. Установити з 1 листопада 1992 року мінімальну заробітну плату і пенсію за віком в розмірі 2300 купонів на місяць.

До мінімального розміру заробітної плати не включаються доплати, надбавки, премії та інші заохочувальні виплати.

2. Кабінету Міністрів України, виходячи з нового рівня мінімальної заробітної плати і пенсії:

переглянути розміри виплат, пов'язаних з рівнем мінімальної заробітної плати і пенсії, а також стипендій студентам, аспірантам, докторантам, учням середніх загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладів;

визначити порядок перерахунку рівнів державних пенсій, призначених до 1 листопада 1992 року;

збільшити неоподаткований мінімум сум заробітків, одержуваних громадянами за виконання ними трудових обов'язків і прирівняних до них доходів, і внести зміни до розмірів заробітків, щодо яких встановлено прогресивне оподаткування;

переглянути умови призначення та розміри цільової грошової допомоги громадянам з мінімальними доходами.

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м. Київ, 16 листопада 1992 року
N 2779-XII