Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 лютого 2000 р. N 403
м.Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 464 від 13 травня 2009
р.)

Про затвердження граничної чисельності працівників апарату
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і
підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення
ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують

З метою скорочення державних витрат на утримання органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити граничну чисельність працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та підпорядкованих їм територіальних органів згідно з додатком 1.

2. Установити ліміт легкових автомобілів, що обслуговують міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та підпорядковані їм територіальні органи, згідно з додатком 2.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

у двотижневий термін прийняти рішення про скорочення чисельності працівників центрального апарату, а також підпорядкованих їм територіальних органів до встановленої цією постановою граничної чисельності працівників;

у місячний термін затвердити в установленому порядку штатні розписи центрального апарату та підпорядкованих їм територіальних органів згідно з встановленою граничною чисельністю працівників;

привести загальну кількість легкових автомобілів, що належать їм та підпорядкованим територіальним органам або орендуються (наймаються) ними на підприємствах і в організаціях, у відповідність з установленими цією постановою лімітами.

4. Легкові автомобілі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та підпорядкованих їм територіальних органів, які утримуються на їх балансі і вивільняються у зв'язку з встановленням ліміту, підлягають реалізації за договірними цінами підприємствам і організаціям, що належать до сфери їх управління, або автогосподарствам загального користування для використання у виробничій діяльності та надання послуг населенню.

Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади кошти від реалізації легкових автомобілів перерахувати до державного бюджету і про їх суми поінформувати Міністерство фінансів.

5. Міністерству фінансів разом з Міністерством економіки та Міністерством юстиції у місячний термін подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям цієї постанови.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Єханурова Ю.I.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 2000 р. N 403

Гранична чисельність
працівників апарату міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів

 ------------------------------------------------------------------
 Найменування органу виконавчої влади |   Гранична чисельність
                                      |        працівників
                                      |----------------------------
                                      |централь-|у тому |підпоряд-
                                      |ного     |числі  |кованих
                                      |апарату  |заступ-|їм тери-
                                      |         |ників  |торіаль-
                                      |         |керів- |  них
                                      |         |ників  |органів
                                      |         |       |
 ------------------------------------------------------------------
 Міністерство аграрної політики           466       4

 Міністерство екології та природних
 ресурсів                                 420       4

 Міністерство економіки                   1250      4        1236

 Міністерство палива та енергетики        447       4

 Міністерство закордонних справ           696       4

 Міністерство культури і мистецтв         157       4

 Міністерство освіти і науки              300       4

 Міністерство охорони здоров'я            198       4

 Міністерство праці та соціальної
 політики                                 360       4        2733

 Міністерство транспорту                  329       4

 Міністерство фінансів                    891       4        13433

 Міністерство юстиції                     450       4        11357

 Державний комітет архівів                37        1

 Державний комітет будівництва,
 архітектури та житлової політики         146       4

 Державний комітет по водному
 господарству                             110       3

 Державний комітет по земельних
 ресурсах                                 109       3        10500

 Державний комітет зв'язку та
 інформатизації                           162       4

 Державний комітет з енергозбереження     65        3

 Державний комітет у справах релігій      40        1

 Державний комітет інформаційної
 політики, телебачення і радіомовлення    125       3

 Державний комітет лісового
 господарства                             91        3        68

 Державний комітет молодіжної
 політики, спорту і туризму               195       4

 Державний комітет промислової
 політики                                 323       4

 Державний комітет у справах
 ветеранів                                49        2

 Державний комітет стандартизації,
 метрології та сертифікації               107       3        333

 Державний комітет статистики             447       4        12361

 Вища атестаційна комісія                 50        2

 Національне космічне агентство           147       4

 Пенсійний фонд                           165       4        16112

 Державна податкова адміністрація         630       9        58716

 Державна митна служба                    252       4        17958

 Головне контрольно-ревізійне
 управління                               230       4        8450

 Державне казначейство                    321       4        12213

 Антимонопольний комітет                  190       4        640

 Державний комітет з питань
 регуляторної політики
 та підприємництва                        120       4        81

 Національна комісія регулювання
 електроенергетики                        296

 Державна комісія з цінних паперів та
 фондового ринку                          200       6        475

 Фонд державного майна                    700       7        2392

 Головне управління державної служби      105       4

 Комітет по Державних преміях України в
 галузі науки і техніки                   8

 Комітет з Національної премії
 України імені Тараса Шевченка            8         1

 Національна служба посередництва і
 примирення                               20        1        93

 Національна комісія з радіаційного
 захисту населення                        10        1

 Національна рада соціального
 партнерства                              9         1

 Національна рада з питань
 телебачення і радіомовлення              119       2

 Фонд сприяння місцевому
 самоврядуванню                           23        2
 ------------------------------------------------------------------
 Усього                                   11573     154      169151

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 2000 р. N 403

Ліміт
легкових автомобілів, що обслуговують
центральні органи виконавчої влади
та підпорядковані їм територіальні органи

 ------------------------------------------------------------------
 Найменування органу виконавчої влади       |   Ліміт легкових
                                            |    автомобілів
                                            |----------------------
                                            |централь-|підпорядко-
                                            |  ного   |ваних їм
                                            |апарату  | терито-
                                            |         |ріальних
                                            |         |органів
 ------------------------------------------------------------------
 Міністерство аграрної політики                 10

 Міністерство екології та природних ресурсів    8

 Міністерство економіки                         21         27

 Міністерство палива та енергетики              9

 Міністерство закордонних справ                 18

 Міністерство культури і мистецтв               5

 Міністерство освіти і науки                    7

 Міністерство охорони здоров'я                  7

 Міністерство праці та соціальної політики      8          25

 Міністерство транспорту                        8

 Міністерство фінансів                          18         716

 Міністерство юстиції                           9          54

 Державний комітет будівництва,
 архітектури та житлової політики               5

 Державний комітет по водному господарству      3

 Державний комітет по земельних ресурсах        3          54

 Державний комітет зв'язку та інформатизації    3

 Державний комітет з енергозбереження           2

 Державний комітет у справах релігій            1

 Державний комітет інформаційної політики,
 телебачення і радіомовлення                    3

 Державний комітет лісового господарства        3

 Державний комітет молодіжної політики,
 спорту і туризму                               6

 Державний комітет промислової політики         6

 Державний комітет у справах ветеранів          1

 Державний комітет стандартизації,
 метрології та сертифікації                     3

 Державний комітет статистики                   7          54

 Вища атестаційна комісія                       1

 Національне космічне агентство                 3

 Пенсійний фонд                                 4          234

 Державна податкова адміністрація               15         2452

 Державна митна служба                          7          94

 Головне контрольно-ревізійне управління        5          136

 Державне казначейство                          5          136

 Антимонопольний комітет                        5          27

 Державний комітет з питань регуляторної
 політики та підприємництва                     5

 Національна комісія регулювання
 електроенергетики                              3

 Державна комісія з цінних паперів
 та фондового ринку                             4          25

 Фонд державного майна                          11         54

 Головне управління державної служби            3

 Національна служба посередництва
 і примирення                                   1

 Національна рада соціального партнерства       1

 Національна рада з питань телебачення і
 радіомовлення                                  1

 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню         1
 ------------------------------------------------------------------
     Усього                                         249       4088

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ