Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статей 19 та 20 Закону України "Про комітети Верховної Ради України"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (116/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 19, ст.134; 1998р., N 40-41, ст.250) такі зміни:

1. У першому реченні частини першої статті 19 слова "шляхом голосування (відкритого, поіменного або закритого)" замінити словами "шляхом поіменного голосування".

2. Доповнити статтю 19 новою частиною третьою такого змісту:

"3. Депутати, які з поважних причин відсутні на засіданні комітету, можуть брати участь у голосуванні з питань, внесених на розгляд комітету, шляхом подачі письмових заяв щодо позиції депутата з обговорюваних на засіданні питань. Такі заяви можуть бути подані до початку засідання комітету, на якому розглядається відповідне питання".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

3. У пункті 6 частини першої статті 20 слова "в тому числі поіменного, якщо таке проводилось" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1475-III