Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 60 від 01.03.99
м.Київ

Про Порядок зарахування до бюджету
міста Києва 50 відсотків відрахувань та
зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і
утримання автомобільних доріг загального
користування від підприємств і організацій,
зареєстрованих у місті Києві

Відповідно до статті 16 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" (378-14) і підпункту 2 пункту 9 статті 19 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (401-14) НАКАЗУЮ:

Затвердити узгоджений з Київською міською держадміністрацією, Міністерством транспорту, Корпорацією "Укравтодор" та Міністерством економіки Порядок зарахування до бюджету міста Києва 50 відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств і організацій, зареєстрованих у місті Києві (додається).

Міністр I.О.Мітюков

Затверджений наказом
Міністерства фінансів України
від 01.03.99 N 60

Порядок
зарахування до бюджету міста Києва
50 відсотків відрахувань на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування від підприємств і організацій,
зареєстрованих у місті Києві

1. Підприємства і організації, зареєстровані у місті Києві, відраховують кошти на дорожні роботи Київському обласному управлінню по будівництву, ремонту та експлуатації автомобільних доріг відповідно до Порядку збору та використання коштів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 року N 83 із змінами та доповненнями.

2. Київське обласне управління по будівництву, ремонту та експлуатації автомобільних доріг після відрахування 15 відсотків коштів, що враховуються у Державному бюджеті, визначає 50 відсотків коштів, які надійшли від підприємств і господарських організацій, зареєстрованих у місті Києві, в частині надходжень за 1999 рік на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування, і перераховує їх до бюджету міста Києва до 10 числа місяця, наступного за звітним, на окремий бюджетний рахунок N 2542200150925 в Комерційному банку "Хрещатик", МФО 300670, код 19364559.

Зазначені перерахування до бюджету міста Києва включають відрахування, передбачені ст.5 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 року N 83, і використовуються виключно на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання міських доріг, вулиць міста Києва, що суміщаються з дорогами державного значення, і споруд на них.

Київське обласне управління по будівництву, ремонту та експлуатації автомобільних доріг щоквартально до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає фінансовому управлінню Київської міської держадміністрації Звіт про перерахування до бюджету міста Києва 50 відсотків відрахувань на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств і організацій, зареєстрованих у місті Києві (Додаток).

3. Кошти, не використані протягом року, зберігають цільове призначення у наступному році.

Додаток
до Порядку зарахування
до бюджету міста Києва 50
відсотків відрахувань на
будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання
автомобільних доріг
загального користування від
підприємств і організацій,
зареєстрованих у місті Києві

Звіт
про перерахування до бюджету міста Києва 50
відсотків відрахувань на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування від підприємств і організацій,
зареєстрованих у місті Києві, за ___квартал 1999 року1.Показники

Сума надходжень коштів
відрахувань підприємств і
господарських організацій
міста Києва на дорожні
роботи на рахунки
Київського обласного
управління по будівництву,
ремонту та експлуатації
автомобільних доріг
За квартал

З початку
року
2.

Сума коштів, що підлягає
відрахуванню до Державного
бюджету (рядок 1 х 0,15)
3.


Сума коштів, що підлягає
відрахуванню до бюджету
міста Києва (рядок 1
рядок 2) х 0,50)


4.
Сума коштів, перерахованих
до бюджету міста Києва


5.


Сума коштів, що підлягає
до перерахуванню до
бюджету міста Києва (рядок
3 - рядок 4)


Керівник

Головний бухгалтер