Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2000 рік

I. Загальні положення

Стаття 1. Державний бюджет України на 2000 рік складається із загального та спеціального фондів.

Загальний фонд Державного бюджету України включає:

доходи Державного бюджету України, визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені на конкретну мету (загальні доходи);

видатки Державного бюджету України, здійснення яких передбачається за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України (загальні видатки).

Надходження від здійснених запозичень, забезпечення виконання державних гарантій та інших державних боргових зобов'язань включаються тільки до загального фонду Державного бюджету України.

Спеціальний фонд Державного бюджету України включає доходи Державного бюджету України на конкретну мету (спеціальні доходи) та видатки Державного бюджету України, які провадяться за рахунок цих доходів (спеціальні видатки).

Стаття 2. Установити, що починаючи з 1 січня 2000 року всі позабюджетні кошти установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження цих установ і організацій та відповідні спеціальні видатки.

Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на 2000 рік у сумі 33.433.155,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 28.747.654,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.685.501,3 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2000 рік у сумі 33.433.155,9 тис. гривень, у тому числі загальний фонд у сумі 28.747.654,6 тис. гривень та спеціальний фонд у сумі 4.685.501,3 тис. гривень.

Стаття 4. Врахувати у складі спеціального фонду Державного бюджету України Фонд соціального страхування України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

II. Доходи державного бюджету

Стаття 5. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:

1) у повному обсязі:

податок на додану вартість;

акцизний збір з ввезених на територію України товарів;

ввізне мито;

надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

рентна плата за нафту і природний газ власного видобутку;

плата за оренду державного майна;

кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України;

кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, з наступним відшкодуванням з державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

надходження коштів від реалізації природного газу, що отримується як плата за транзит природного газу через територію України;

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

відрахування від плати за транзит аміаку через територію України;

суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;

надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;

єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону

сплачуються при купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

кошти, що надійдуть у рахунок сплати реструктуризованої податкової заборгованості станом на 31 березня 1997 року і заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) станом на 1 січня 2000 року із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

збір до Державного інноваційного фонду;

грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій на кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення;

надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

кошти, отримані від сплати державного мита згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т", "у";

митні збори;

кошти, що передаються з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Києва;

2) частина податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності), визначена на підставі статті 46 цього Закону, та податок на прибуток, що сплачується дочірнім підприємством Національної енергетичної компанії "Укренерго", апаратом управління філії Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз", апаратом управління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірньою компанією "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", розташованими у місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );

3) акцизний збір з нафтопродуктів, вироблених в Україні, та частина акцизного збору з інших вироблених в Україні товарів, визначена на підставі статті 46 цього Закону;

4) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;

5) 93 відсотки коштів, що надійдуть до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

6) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

7) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

8) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 6 цього Закону.

Стаття 6. Установити, що до доходів спеціального фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:

1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

2) 10 відсотків коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

3) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

4) 90 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

5) плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів;

6) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

7) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

8) власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій;

9) збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

10) платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;

11) надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить Державному бюджету України;

12) надходження до Фонду соціального страхування України;

13) аеронавігаційний збір;

14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору.

Стаття 7. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 17,34 гривні за 1 тонну.

Стаття 8. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно виходячи із обсягів нафти та аміаку, що транспортуються територією України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Стаття 9. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити у 2000 році надходження до Державного бюджету України частини виручки у сумі не менше 1.005.422 тис. гривень від реалізації природного газу, що отримується як плата за транзит природного газу через територію України згідно з укладеними угодами. Установити, що реалізація природного газу, який отримується як плата за транзит природного газу територією України, здійснюється, як правило, на аукціонах.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок отримання зазначених доходів до Державного бюджету України.

Стаття 10. Установити, що у разі, коли законами України не визначено, до якого бюджету зараховуються адміністративні штрафи, накладені на громадян та посадових осіб відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та інших законів України, адміністративні штрафи зараховуються до бюджетів у такому співвідношенні: 50 відсотків - до загального фонду Державного бюджету України та 50 відсотків до загальних фондів відповідних місцевих бюджетів (міських (міст без районного поділу), районних у містах, селищних та сільських) за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Стаття 11. Установити, що з метою формування Державного інноваційного фонду суб'єкти підприємницької діяльності, що відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" є платниками податку на прибуток підприємств (крім підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, визначених пунктом 7.12 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), незалежно від форм власності сплачують до Державного бюджету України збір в розмірі 1 відсотка обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та акцизного збору.

Суб'єкти підприємницької діяльності, для яких запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, сільськогосподарські підприємства, які сплачують фіксований податок, та бюджетні установи і організації не сплачують зазначеного збору.

Платники збору, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують збір з обсягу реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на суму податку на додану вартість і акцизного збору.

У торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій діяльності збір сплачується від сум торговельної або збутової націнки (надбавки) на реалізовані товари, у банківській і страховій сферах діяльності - від суми валового доходу, за винятком відрахувань до обов'язкових резервів, визначених законодавством.

Стаття 12. Фонду державного майна України забезпечити в 2000 році надходження до загального фонду Державного бюджету України коштів у сумі не менш як 2.575.000 тис. гривень, отриманих від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств.

Стаття 13. Установити, що Національний банк України у 2000 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в обсязі 500.000 тис. гривень.

Порядок перерахування зазначених платежів визначається спільним рішенням Міністерства фінансів України і Національного банку України.

Стаття 14. Установити, що порядок надходження та використання відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування, які нараховані за результатами діяльності у період до 1 січня 2000 року, здійснюється у порядку, що діяв у 1999 році.

Стаття 15. Заборонити в 2000 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами) до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.

Державній податковій адміністрації України розробити та затвердити графік реалізації майна, вилученого у суб'єктів оподаткування як податкова застава.

Стаття 16. Зупинити на 2000 рік дію:

статті 3 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238); частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку на земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 цього Закону;

частини третьої статті 91 Лісового кодексу України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99) в частині визначення розміру орендної плати на користування земельними ділянками лісового фонду у договорі оренди;

частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст. 280) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) в частині зарахування сум податку на прибуток виключно до бюджету територіальної громади;

частини другої статті 2 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361) в частині формування дорожніх фондів;

абзаців другого - четвертого пункту 5 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 94/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 81; 1999 р., N 36, ст. 327);

статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 114; 1994 р., N 20, ст. 120; 1996 р., N 16, ст. 71) в частині надання відстрочки і розстрочки податків і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів;

частини третьої статті 5 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238).

III. Фінансування та кредитування державного
бюджету України

Стаття 17. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2001 року в сумі 25.710.517,1 тис. гривень.

Стаття 18. Установити граничний розмір державного зовнішнього боргу України на 1 січня 2001 року в сумі, еквівалентній 12.492.214,3 тис. доларів США.

Стаття 19. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.

Стаття 20. Установити, що в 2000 році для відшкодування витрат Державного бюджету України, які виникли внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок з державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позичками, органи державної податкової служби України застосовують механізм безспірного стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законодавством для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників.

Стаття 21. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2000 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше двох років заборгованістю юридичних осіб-резидентів щодо відшкодування витрат Державного бюджету України, пов'язаних із виконанням гарантійних та кредитних зобов'язань Кабінету Міністрів України. При цьому дозволяється зниження ціни продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями до 50 відсотків суми заборгованості.

Кабінету Міністрів України розробити і затвердити порядок проведення відкритих аукціонів.

Стаття 22. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення в межах граничного розміру державного зовнішнього боргу України, встановленого статтею 18 цього Закону, набирають чинності з моменту підписання.

З метою управління державним боргом України (у тому числі його погашення, обслуговування, реструктуризації) Кабінет Міністрів України має право приймати рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України в межах граничного розміру державного зовнішнього боргу, встановленого статтею 18 цього Закону. Такі рішення Кабінету Міністрів України набирають чинності з дня їх прийняття.

Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають з визначених у частинах першій та другій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних з поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій протягом дії кредитної угоди.

Стаття 23. Державні гарантії (поручительства, векселі, інші гарантійні інструменти) покриття ризиків нерезидентів, пов'язаних з кредитуванням суб'єктів підприємницької діяльності України, можуть надаватися виключно під зустрічні безвідкличні та безумовні гарантії банків України, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України. Зазначені зустрічні гарантії мають видаватися на повну суму виданих державних гарантій, загальний обсяг яких у 2000 році не може перевищувати 600 млн. гривень.

Суб'єкти підприємницької діяльності України - позичальники іноземних кредитів, щодо яких надані державні гарантії (поручительства, векселі, інші гарантійні інструменти), сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Міністерством фінансів України.

IV. Видатки державного бюджету України

Стаття 24. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2000 рік згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених їм на 2000 рік у порядку, визначеному Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням здійснюється Державним казначейством України.

Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим Законом для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.

Дозволити Міністерству фінансів України у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень по загальному фонду в межах їх загального обсягу за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

При цьому, забороняється збільшення бюджетних призначень на:

державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших розділах функціональної класифікації видатків бюджету;

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Стаття 25. Установити, що видатки спеціального фонду Державного бюджету України на 2000 рік здійснюються виключно через спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунки закордонних дипломатичних установ України.

Видатки спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів, затверджених згідно з додатком N 2 до цього Закону, в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо цим Законом не встановлено інших обмежень, та використовувати залишки коштів спеціального фонду на кінець бюджетного року за цільовим призначенням у наступному бюджетному році.

Стаття 26. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2000 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (в тому числі пенсії, повернення заощаджень громадян) (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Установити, що фінансування витрат Державного бюджету України по захищених статтях та по соціальному захисту інвалідів провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів Державного бюджету України.

При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення заборгованості по цих статтях за минулі роки планується в повному обсязі.

Заборонити здійснення оплати праці працівників бюджетних установ та виплату пенсій, в тому числі погашення заборгованості за минулі роки, в негрошовій формі.

Стаття 27. Установити, що у 2000 році 10 відсотків коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України відповідно до пункту 2 статті 6 цього Закону, спрямовуються в установленому порядку на непередбачені витрати, пов'язані з наданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у випадку смерті громадян України, що настала під час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових робіт в консульських відділах посольств України за кордоном; придбанням обладнання, включаючи транспортні засоби, для консульських відділів дипломатичних представництв України за кордоном.

З метою належного технічного оснащення консульських установ по всій системі Міністерства закордонних справ України в цілому надати йому право перерозподіляти зазначені видатки підвідомчих закордонних установ, а також централізовано використовувати їх для розвитку консульської служби.

Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, зараховується до доходів загального фонду Державного бюджету України і використовується на поточне утримання дипломатичних представництв України за кордоном та придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах загальних видатків, передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.

Стаття 28. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 29. Установити, що у 2000 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 6 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми відповідно до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України (за рахунок доходів, визначених пунктом 4 статті 6 цього Закону);

здійснення державного пробірного контролю (за рахунок доходів, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок доходів, визначених пунктом 6 статті 6 цього Закону);

авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (за рахунок доходів, визначених пунктом 7 статті 6 цього Закону);

здійснення видатків Фонду соціального страхування України (за рахунок доходів, визначених пунктом 12 статті 6 цього Закону);

забезпечення організації повітряного руху (за рахунок доходів, визначених пунктом 13 статті 6 цього Закону);

морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту (за рахунок доходів, визначених пунктом 14 статті 6 цього Закону).

Стаття 30. Кабінету Міністрів України у першому кварталі 2000 року до завершення процесу реорганізації системи органів державної влади здійснювати видатки за відомчою класифікацією державного бюджету, що діяла до введення в дію цього Закону, з подальшим перерозподілом фактично проведених видатків між головними розпорядниками коштів державного бюджету відповідно до затвердженого цим Законом переліку головних розпорядників коштів державного бюджету.

Стаття 31. Зупинити на 2000 рік дію окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), визначених статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 8, ст. 59).

Стаття 32. Починаючи з 1 січня 2000 року, відшкодування відповідно до законів України шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, та відшкодування збитків, заподіяних знищенням або пошкодженням майна, що належало суддям чи працівникам правоохоронних органів, членам їх сімей або близьким родичам, здійснюється з Державного бюджету України Головним управлінням Державного казначейства України за рахунок коштів на утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, а також інших центральних органів виконавчої влади, незаконними діями працівників яких була завдана шкода громадянам, або працівниками яких є постраждалі.

Стаття 33. Установити, що у 2000 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, інвалідам війни III групи, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.

Стаття 34. Зупинити на 2000 рік дію статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу.

Стаття 35. Дозволити Кабінету Міністрів України зробити у 2000 році внесок у розмірі 50.000 тис. гривень до статутного фонду відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за рахунок коштів Державного бюджету України, отриманих від управління державним майном.

Стаття 36. При формуванні державного замовлення з виготовлення речового майна та постільних речей у 2000 році для установ та організацій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, органів і установ виконання покарань в першу чергу враховуються можливості виробничих потужностей щодо виконання цих замовлень на підприємствах пенітенціарної системи України та підприємствах громадських організацій інвалідів.

Стаття 37. Установити, що закупівля сільськогосподарської продукції та продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також інших бюджетних установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і продовольства, проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі.

Стаття 38. Фінансування витрат у 2000 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в обсязі, визначеному статтею 24 цього Закону.

Доходи, додатково отримані від погашення заборгованості (недоїмки) із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, понад обсяги, визначені у статті 3 цього Закону, у сумі 68.000 тис. гривень, спрямовуються на державні капітальні вкладення зазначеного Фонду.

Кабінету Міністрів України забезпечити першочергове фінансування видатків на заходи, пов'язані із соціальним захистом громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Стаття 39. Установити, що у 2000 році у разі недоотримання загальних доходів або державних запозичень для фінансування загального фонду Державного бюджету України порівняно із затвердженими більш як на 10 відсотків, Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства фінансів України не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому сталося фактичне недоотримання зазначених загальних доходів або державних запозичень, може обмежувати загальні видатки розпорядників коштів Державного бюджету України з урахуванням першочерговості та повноти фінансування захищених статей видатків, визначених статтею 26 цього Закону, про що у день прийняття такого рішення повідомляється Верховна Рада України.

V. Формування бюджету автономної республіки крим, місцевих
бюджетів та міжбюджетні взаємовідносини

Стаття 40. Установити, що положення статей 1, 2 та частини другої статті 25 цього Закону застосовуються при складанні, затвердженні і виконанні бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і сільських бюджетів.

Стаття 41. Установити, що до доходів загального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 2000 році зараховуються:

прибутковий податок з громадян;

податок на прибуток підприємств комунальної власності та частина податку на прибуток інших підприємств, визначена на підставі статті 46 цього Закону з урахуванням пункту 2 статті 5 цього Закону, після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

частина акцизного збору з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з нафтопродуктів), визначена на підставі статті 46 цього Закону;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

плата за землю;

податок на промисел;

90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим від приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, та до відповідних позабюджетних фондів приватизації від відчуження комунального майна, а також інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів, у розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 42 цього Закону.

Стаття 42. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2000 рік зараховуються:

1) частина податку на прибуток підприємств, визначена відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (в тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету);

3) власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій;

4) надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством в частині, що належить республіканському Автономної Республіки Крим та місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 43. Установити, що до 1 квітня 2000 року будь-які цільові та позабюджетні фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами, включаються до відповідних бюджетів і витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

Кабінету Міністрів України забезпечити контроль за виконанням цієї статті.

Стаття 44. Установити, що нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів міст обласного та районного значення не можуть бути меншими 40 відсотків. При цьому збалансування бюджетів областей і районів забезпечується шляхом затвердження обсягів коштів, що передаються з бюджетів міст до обласних і районних бюджетів.

Стаття 45. Установити, що в 2000 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (2535-12 ), збільшені в 2,4 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2000 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності, сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

Звільнити, як виняток у 2000 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

Кабінету Міністрів України забезпечити проведення інвентаризації земель, які звільняються в 2000 році від земельного податку, та передачу лишків землі до сільськогосподарського обороту.

Стаття 46. Затвердити на 2000 рік згідно з додатком N 3 до цього Закону:

нормативи відрахувань від податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

дотації обласним та Севастопольському міському бюджетам у сумі 3.908.456,5 тис. гривень;

субвенції на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області в обсязі 20.000 тис. гривень та Івано-Франківській області в обсязі 14.650 тис. гривень;

кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Києва, у сумі 1.306.529,5 тис. гривень.

Стаття 47. Установити такий порядок перерахування дотацій обласним та Севастопольському міському бюджетам.

Суми дотацій перераховуються управліннями Державного казначейства України в областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду державного бюджету, що надійшли на транзитні рахунки обліку доходів державного бюджету на території областей та міста Севастополя згідно з додатком N 3 до цього Закону.

До доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій, включаються:

податок на прибуток підприємств, крім надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, та атомних електростанцій;

плата за використання лісових ресурсів;

плата за спеціальне користування водними ресурсами;

платежі за користування надрами;

плата за використання інших природних ресурсів;

податок на додану вартість, крім податку на додану вартість, що сплачується суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами при митному оформленні товарів, які ввозяться на митну територію України;

акцизний збір з вироблених в Україні товарів, крім акцизного збору з нафтопродуктів;

плата за ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність;

плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;

єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України;

плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;

плата за оренду державного майна;

державне мито.

Частина дотацій відповідним бюджетам, що не забезпечується надходженнями доходів державного бюджету на відповідній території, перераховується з фонду дотацій Державного бюджету України шляхом застосування додаткових нормативів щоденних відрахувань згідно з додатком N 3 до цього Закону. Цей фонд формується у процесі виконання Державного бюджету України за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду державного бюджету на єдиний рахунок Державного бюджету України в Головному управлінні Державного казначейства України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в областях та місті Севастополі не забезпечать річної суми дотації, визначеної у додатку N 3 до цього Закону, Головне управління Державного казначейства України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного фінансового органу недоотриману суму дотації не пізніше 20 грудня поточного року за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 48. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Києва у розмірі 1.306.529,5 тис. гривень здійснюються відповідними фінансовими органами за щоденними нормативами, встановленими згідно з додатком N 3 до цього Закону, але не більше однієї дванадцятої річної суми платежів на місяць.

Стаття 49. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів фінансування, передбачених кошторисами видатків на 2000 рік.

Спрямувати на погашення заборгованості із соціальних виплат надходження до місцевих бюджетів від:

погашення заборгованостей платників податків і зборів (обов'язкових платежів), що виникли станом на 1 січня 2000 року по зобов'язаннях до місцевих бюджетів;

сплати суб'єктами оподаткування коштів, пов'язаних із отриманням у 1999 році права на розстрочки і відстрочки платежів, які не були внесені в строк;

повернення коштів, отриманих у попередні роки з резервного фонду Кабінету Міністрів України на зворотній основі;

повернення бюджетних позичок, наданих з місцевих бюджетів суб'єктам підприємницької діяльності у попередні роки.

Заборонити у 2000 році надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності.

Стаття 50. Обласним, Київській і Севастопольській міським радам забезпечити до 1 липня 2000 року погашення заборгованостей перед Державним бюджетом України з отриманих у 1999 році бюджетних позичок та за взаємними розрахунками між Державним бюджетом України та обласними, Київським і Севастопольським міськими бюджетами.

Стаття 51. Установити, що трансферти іншим бюджетам з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних бюджетів перераховуються з фонду дотацій, утвореного у відповідних бюджетах, у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Стаття 52. Установити, що надходження доходів у грошовій формі на транзитні рахунки обліку доходів Державного бюджету України в територіальних управліннях Державного казначейства України понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 3 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідним місцевим бюджетом у рівних частках. Порядок перерахування додаткових коштів відповідним місцевим бюджетам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Зазначені надходження коштів Державного бюджету України до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додатково отримана дотація, яка за рішенням відповідних рад спрямовується на погашення заборгованості із соціальних виплат.

Міністерству фінансів України розробити порядок розподілу додаткових коштів між обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад.

VI. Прикінцеві положення

Стаття 53. Кабінету Міністрів України при розподілі державних централізованих капітальних вкладень на 2000 рік врахувати видатки на фінансування:

завершення державної програми проведення випробувань та випуску унікальних зразків вітчизняних літаків АН-70 та АН-140;

завершення будівництва нафтопроводу "Одеса-Броди" та нафтотерміналу у місті Південному;

завершення будівництва комплексу Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд;

програми розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування;

програми розвитку медичного приладобудування;

державної науково-технічної програми "Образний комп'ютер";

програми розвитку міського транспорту;

невідкладних робіт для реконструкції та реставрації Одеського оперного театру;

реставрації пам'яток архітектури, в тому числі реставрації центру міста Львова, Успенського Собору Києво-Печерської лаври у місті Києві, Лівадійського палацу-музею.

Стаття 54. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств, врахувати виділення 25 млн. гривень на буріння артезіанських свердловин.

Стаття 55. Установити, що:

з урахуванням норм статті 32 цього Закону, безспірне стягнення, рішення про яке було прийнято державним органом, що відповідно до законодавства має право на його застосування, може бути звернене на кошти бюджетних установ і організацій, які обліковуються на їх рахунках. При цьому звернення безспірного стягнення на кошти з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України, в рахунок погашення зобов'язань таких бюджетних установ і організацій не допускається;

при виконанні бюджетів усіх рівнів застосовується касовий метод обліку, що передбачає реєстрацію операцій за доходами, видатками та фінансуванням різниці між доходами і видатками в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів та відображення всіх операцій з виконання бюджету на час їх реєстрації в обліку;

виконання бюджетів усіх рівнів у 2000 році завершується закриттям рахунків відповідних бюджетів на підставі витягу з рахунку в банківській установі за 31 грудня 2000 року та проведенням заключних оборотів не пізніше 31 січня 2001 року.

Стаття 56. Пенсійному фонду України та іншим державним позабюджетним фондам подавати Головному управлінню Державного казначейства України у визначеному ним порядку і термінах звіти про виконання кошторисів відповідних фондів згідно з бюджетною класифікацією України.

Стаття 57. Кабінету Міністрів України:

до прийняття Верховною Радою України змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) здійснювати перегляд розмірів допомог, передбачених цим Законом, виходячи з можливості видаткової частини Державного бюджету України;

встановлювати мінімальний розмір допомоги по безробіттю виходячи з обсягів надходжень збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення України;

до 1 квітня 2000 року внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо затвердження величини прожиткового мінімуму і при уточненні показників Державного бюджету України врахувати необхідні фінансові ресурси для його забезпечення.

Стаття 58. Установити, що кошти, які надходять від повернення бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи Державного казначейства України, зараховуються на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються на: погашення заборгованості, пов'язаної із закупівлею сільськогосподарської продукції за державними замовленнями (контрактами) минулих років; створення частини лізингового фонду для забезпечення сільського господарства сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва.

Кошти, що надходять як зворотні лізингові платежі від лізингових операцій державного лізингового фонду за рахунок бюджетного фінансування у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, перераховуються лізингодавцями на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і використовуються на поповнення державного лізингового фонду.

Стаття 59. Установити, що кошти, які надходять від погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом, наданим у минулі роки Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті України у справах сім'ї та молоді та наданим у 2000 році з державного бюджету фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, зараховуються на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються цими фондами відповідно для кредитування молодих сімей, одиноких молодих громадян та індивідуальних сільських забудовників і обслуговування наданих кредитів позичальниками на умовах, визначених рішеннями Кабінету Міністрів України.

Стаття 60. Надати Кабінету Міністрів України право на визначення порядку проведення:

погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку України шляхом погашення через Ощадний банк України заборгованості цих громадян за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання та водовідведення, що утворилась станом на 1 січня 2000 року, в рахунок заборгованості (недоїмки) станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації України) суб'єктів господарювання по сплаті рентної плати за нафту і природний газ, плати за транзит природного газу, різниці в цінах на природний газ власного видобутку, плати за користування надрами, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, а також фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства;

погашення заборгованості бюджетів усіх рівнів за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, спожиті бюджетними установами і організаціями, субсидії та пільги населенню, різницю в цінах і тарифах на газ та житлово-комунальні послуги населенню, яка склалася станом на 1 січня 2000 року по видатках Державного бюджету України і місцевих бюджетів, понад обсяги, визначені статтями 24 і 46 цього Закону, в рахунок заборгованості (недоїмки) станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації України) підприємств виробників, транспортувальників та постачальників енергоресурсів, послуг з водопостачання та водовідведення та підприємств житлово-комунального господарства по сплаті податку на додану вартість, рентної плати за нафту і природний газ, плати за транзит природного газу, різниці в цінах на природний газ власного видобутку, плати за користування надрами, податку на прибуток підприємств, а також фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства. При цьому на зазначену заборгованість фінансові санкції не нараховуються до 1 грудня 2000 року за умови проведення в 2000 році відповідних поточних платежів у повному обсязі;

погашення фактичної заборгованості Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2000 року по видатках Державного бюджету України, понад обсяги, визначені статтею 24 цього Закону, в рахунок заборгованості (недоїмки) станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації України) суб'єктів господарювання по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а також фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства.

Установити, що доходи і видатки бюджетів усіх рівнів по вказаних розрахунках відображаються окремо у звітності про виконання бюджетів за 2000 рік відповідно до фактичних результатів цих розрахунків, без внесення змін до планових показників бюджетів та кошторисів бюджетних установ і організацій.

Установити, що розрахунки, порядок проведення яких визначається відповідно до цієї статті, можуть здійснюватися виключно за умови сплати у грошовій формі їх учасниками усіх поточних обов'язкових платежів у повному обсязі, починаючи з 1 січня 2000 року.

Установити, що проведення зазначених розрахунків органами Державного казначейства України та розпорядниками бюджетних коштів усіх рівнів здійснюється виключно в грошовій формі на бездисконтній основі. Участь посередників, а також використання казначейських векселів та інших видів цінних паперів у розрахунках розпорядників бюджетних коштів забороняється.

Стаття 61. Кабінету Міністрів України до 1 серпня 2000 року забезпечити передачу в установленому порядку бюджетних установ і організацій та заходів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, на фінансування з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Установити, що видатки на утримання бюджетних установ і організацій та проведення заходів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, плануються на 2001 рік у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Стаття 62. Зупинити на 2000 рік дію положень законодавчих актів України у частині надання пільг і компенсацій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, на:

безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян (крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування як аварійні);

надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що враховані у цьому Законі);

безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів I та II групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою);

безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів війни I та II групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, а також інвалідів I та II групи та сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та сигналізацією;

безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей, а також осіб, що потребують санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України після перенесення тяжкої хвороби);

виплату компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни I та II групи, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);

безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім виключних випадків за поданням Міністерства праці та соціальної політики України для інвалідів I та II групи з ураженням опорно-рухового апарату);

звільнення або зменшення оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни, учасників бойових дій та репресованих, членів сімей загиблих учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). Установити, що у 2000 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни, учасників бойових дій та репресованих, сімей загиблих учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по оплаті за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років);

безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського та приміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів, пенсіонерів, членів сімей загиблих учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорій 1 і 2), а також всіма видами міжміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів I та II групи, членів сімей загиблих учасників бойових дій, осіб які супроводжують інвалідів I групи, осіб, на яких поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорій 1 і 2, народних депутатів України при виконанні ними депутатських повноважень).

Кабінету Міністрів України до 20 березня 2000 року визначити і затвердити порядок і розміри грошової компенсації у 2000 році додаткових витрат військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та органів і установ виконання покарань, ветеранів військової служби на санаторно-курортне лікування, оплату за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ і паливо, внаслідок зупинення дії положень законодавчих актів в частині надання зазначених пільг.

Органи місцевого самоврядування при затвердженні місцевих бюджетів можуть передбачати асигнування для надання зазначених пільг за наявністю відповідних джерел фінансування.

Стаття 63. Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським адміністраціям, районним державним адміністраціям, виконавчим органам місцевих рад:

обмежити на 2000 рік спрямування бюджетних коштів на фінансування будівництва та капітальних ремонтів адміністративних приміщень, придбання службового автотранспорту;

скоротити чисельність працівників апарату управління органів виконавчої влади та рекомендувати зробити це органам місцевого самоврядування до рівня, утримання якого може бути забезпечено в межах визначених на 2000 рік бюджетних призначень;

забезпечити заходи щодо економії бюджетних коштів, встановити та забезпечити суворий контроль за правильністю і ефективністю витрачання коштів, що виділяються з Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

Стаття 64. Установити, що у 2000 році утримання управлінь капітального будівництва обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служб замовника.

Стаття 65. Установити, що у 2000 році видатки бюджетних установ і організацій на виплату премій та інших видів заохочень чи винагород, включаючи матеріальну допомогу (крім надбавок і доплат за особливі умови служби, професійний ризик, кваліфікацію, роботу в умовах режимних обмежень) можуть здійснюватися лише за наявності економії фонду заробітної плати та грошового забезпечення.

Стаття 66. При зміні юридичної адреси перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків здійснюється в термін та у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України. Сплата визначених законодавством України податків та платежів після перереєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року.

Стаття 67. Бюджетні установи і організації, що провадять діяльність у галузі освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання, мають право отримувати від юридичних та фізичних осіб благодійні (добровільні) внески та пожертви для потреб фінансування цих установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 68. Спрямувати у 2000 році на реалізацію статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) 53.000 тис. гривень, в тому числі з Державного бюджету України - 10.751 тис. гривень та з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - 42.249 тис. гривень згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України розробити порядок використання цих коштів.

Стаття 69. З метою стимулювання виконання доходів зведеного бюджету, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету Міністрів України затвердити на 2000 рік порядок виділення бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів державної податкової служби України та підвідомчих їй установ як частки від фактичних надходжень на рахунки бюджетів усіх рівнів доходів (за винятком штрафів та пені), які контролюються органами державної податкової служби України. Ця частка визначається відношенням планового обсягу видатків на 2000 рік на забезпечення діяльності органів державної податкової служби України та підвідомчих їй установ до обсягу доходів зведеного бюджету на 2000 рік, що враховані під час прийняття цього Закону і контролюються органами державної податкової служби України.

Стаття 70. Установити, що керівники бюджетних установ і організацій (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання) лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ і організацій (військових формувань) в кошторисах доходів і видатків.

Стаття 71. Кабінету Міністрів України зарахувати заборгованість виробничого об'єднання "Південний машинобудівний завод" в сумі 103.607 тис. гривень та акціонерного товариства "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" в сумі 34.907 тис. гривень, що виникла внаслідок виконання кредитних і гарантійних зобов'язань держави за іноземними кредитами, наданими цим підприємствам, в рахунок погашення заборгованості державного лізингового фонду перед ними за отриману сільськогосподарську техніку.

Стаття 72. Додатки N 1 - 5 до цього Закону є його невід'ємною частиною і підлягають оприлюдненню в порядку, визначеному законодавством для оприлюднення самого Закону.

Стаття 73. Цей Закон набирає чинності та вводиться в дію з дня опублікування, крім статей 1 - 14, 19, 22, 24, 25, 27 - 32, 34, 40 - 42, 45, 46, 48, 56, 64, 68, 72, які вводяться в дію з 1 січня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 лютого 2000 року
N 1458-III

Додаток N 1
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2000 рік

(тис. грн.)

Код Найменування Всього Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
10000000 Податкові надходження 19840758,0 19554376,0 286382,0
11000000

Податки на доходи, податки
на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості


5789023,0


5789023,0


11020000
Податок на прибуток
підприємств

5789023,0

5789023,0

13000000
Збори за використання
природних ресурсів

387190,0

187190,0

200000,0
13010000
Плата за використання
лісових ресурсів

35360,0

35360,0

13020000
Плата за спеціальне
користування водними ресурсами

135880,0

135880,0

13030000 Платежі за користування надрами 14730,0 14730,0  
13040000

Збір за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок
Державного бюджету


200000,0
200000,0
13070000
Плата за використання інших
природних ресурсів

1220,0

1220,0

14000000
Внутрішні податки на товари
та послуги

11804113,0

11804113,0

14010000 Податок на додану вартість 9716759,0 9716759,0  
14020000
Акцизний збір з вироблених
в Україні товарів

1562104,0

1562104,0

14030000
Акцизний збір з ввезених на
територію України товарів

400000,0

400000,0

14060000
Ліцензії на підприємницьку
та професійну діяльність

125250,0

125250,0

14060200
Плата за видачу ліцензій
та сертифікатів

110850,0

110850,0

14060300

Плата за державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької
діяльності


3460,0


3460,0


14060600


Плата за ліцензії на виробництво
спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів2960,02960,014060600


Плата за ліцензії на право
експорту, імпорту та оптової
торгівлі спирту етилового,
коньячного та плодового900,0900,014060700

Плата за ліцензії на право
експорту, імпорту алкогольними
напоями та тютюновими виробами


1700,0


1700,0


14060800

Плата за видачу дозволу на
здійснення діяльності по випуску
та обігу цінних паперів


440,0


440,0


14061000

Плата за ліцензії на право
оптової торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами


1940,0


1940,0


14061200Грошовий (ліцензійний) збір
за видачу ліцензій за кабельне
мовлення, ретрансляцію,
проводове (кабельне) мовлення і
час мовлення
3000,0
3000,0
15000000
Податки на міжнародну торгівлю
та зовнішні операції

1759647,0

1741000,0

18647,0
15010000 Ввізне мито 1649150,0 1649150,0  
15010100

Мито на товари, що ввозяться
суб'єктами підприємницької
діяльності


1529150,0


1529150,0


15010200
Мито на товари, які ввозяться
(пересилаються) громадянами

120000,0

120000,0

15020000 Вивізне мито 520,0 520,0  
15020100

Мито на товари, що вивозяться
суб'єктами підприємницької
діяльності


520,0


520,0


15030000
Кошти, отримані за вчинення
консульських дій

109977,0

91330,0

18647,0
16000000 Інші податки 100785,0 33050,0 67735,0
16020000

Надходження плати за надання
послуг з оформлення документів
на право виїзду за кордон


8570,0


8570,0


16030000
Податки, не віднесені до
інших категорій

12260,0

12260,0

16050000
Єдиний податок для суб'єктів
малого підприємництва

12220,0

12220,0

16060000
Збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства

67735,0


67735,0
20000000 Неподаткові надходження 8967295,4 6522969,1 2444326,3
21000000
Доходи від власності та
підприємницької діяльності

3609854,0

3609654,0

200,0
21020000

Надходження від перевищення
валових доходів над видатками
Національного банку України


500000,0


500000,0


21030000
Надходження від
грошово-речових лотерей

2500,0

2500,0

21040000


Надходження до бюджету сум
відсотків банків за
користування тимчасово
вільними бюджетними коштами23500,023500,021050000


Дивіденди (доход), нараховані
на акції (частки, паї)
господарських товариств, які
є у державній власності275000,0275000,021060000 Рентна плата 216154,0 216154,0  
21060100
Рентна плата за нафту, що
видобувається в Україні

37935,0

37935,0

21060200
Рентна плата за природний
газ, що видобувається в Україні

178219,0

178219,0

21070000
Надходження коштів від
приватизації державного майна

2575200,0

2575000,0

200,0
21100000


Надходження від розміщення
тимчасово вільних коштів
бюджету на депозитних рахунках
в установах банків17500,017500,022000000


Адміністративні збори та
платежі, доходи від
некомерційного та побічного
продажу532174,1530874,11300,0
22010000
Збори, що стягуються Державною
автомобільною інспекцією України

5000,0

5000,0

22050000

Плата за пробірування і
клеймування виробів та сплавів
із дорогоцінних металів


1300,0
1300,0
22060000

Плата за надання послуг
службою дозвільної системи
органів внутрішніх справ


1800,0


1800,0


22080000
Плата за оренду державного та
комунального майна

19200,0

19200,0

22090000 Державне мито 179100,0 179100,0  
22100000 Митні збори 270000,0 270000,0  
22110000

Єдиний збір, який справляється
у пунктах пропуску через
державний кордон України


55774,1


55774,1


23000000
Надходження від штрафів та
фінансових санкцій

38840,0

38840,0

23010000


Суми, стягнені з винних осіб,
за шкоду, заподіяну
підприємству, установі,
організації340,0340,023020000
Перерахування підприємцями
частки вартості нестандартної
продукції, виготовленої з
дозволу на тимчасове
відхилення від вимог
відповідних стандартів щодо
якості продукції, виданого
Державним комітетом України
по стандартизації, метрології
і сертифікації

700,0

700,0

23030000
Адміністративні штрафи та інші
санкції

36800,0

36800,0

23040000

Надходження штрафних санкцій
за порушення правил пожежної
безпеки


1000,0


1000,0


24000000 Інші неподаткові надходження 4786427,3 2343601,0 2442826,3
24010000

Надходження коштів від
конфіскованого митними
органами майна


16000,0


16000,0


24020000
Надходження коштів від
реалізації товарів та інших
предметів конфіскованих
правоохороними та іншими
уповноваженими органами і
конфіскована валюта

25000,0

25000,0

24030000
Надходження сум кредиторської
та депонентської
заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо
яких минув строк позовної
давності

19220,0

19220,0

24050000Надходження коштів від
реалізації надлишкового
озброєння, військової та
спеціальної техніки, майна
Збройних Сил України
845091,9
845091,9
24060000 Інші надходження 1793912,0 1527012,0 266900,0
24060100Надходження частини виручки
від реалізації газу, що
отримується як плата за транзит
природного газу через
територію України
1005422,0
1005422,0
24060200

Відсотки за користування
кредитами Міжнародного банку
реконструкції та розвитку


60358,0


60358,0


24060300 Інші надходження 114450,0 114450,0  
24060400

Надходження коштів за
користування послугами
урядового зв'язку


700,0


700,0


24061100

Відрахування від надходжень за
транспортування нафти
магістральними нафтопроводами


230000,0


230000,0


24061200


Відрахування від плати за
транспортування аміаку через
територію України
аміакопроводом12482,012482,024061300Надходження коштів у рахунок
погашення заборгованості, яка
виникла внаслідок невиконання
юридичними особами своїх
зобов'язань щодо погашення та
обслуговування наданих на
умовах повернення
кредитів, залучених державою
або під державні гарантії
100000,0
100000,0
24061500

Надходження до Державного
спеціалізованого фонду
фінансування загально
державних витрат на авіаційну
діяльність та участь України
у міжнародних авіаційніх
організаціях


12500,0


2500,0


100000
24061600 Аеронавігаційний збір 247000,0   247000,0
24061700 Портовий (адміністративний) збір 11000,0 1100,0 9900,0
24120000
Власні надходження бюджетних
установ і організацій

1330834,4


1330834,4
24120100 Надходження спеціальних коштів 1180861,0   1180861,0
24120300 Інші власні надходження 149973,4   149973,4
24140000
Додаткові збори на виплату
пенсій

756369,0

756369,0

30000000 Доходи від операцій з капіталом 23000,0 23000,0  
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу

23000,0

23000,0

31010000Надходження коштів від
реалізації безхазяйного майна,
майна, що за правом
спадкоємства перейшло у
власність держави, та скарбів
20000,0
20000,0
31020000


Надходження коштів від
Державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного
каміння України3000,03000,050000000 Цільові фонди 3295573,0 1340780,0 1954793,0
50010000Збір до Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального
захисту населення
157900,0
157900,0
50030000


Збір на обов'язкове соціальне
страхування до Фонду
соціального страхування
України1304917,0


1304917,0
50040000Збір на обов'язкове соціальне
страхування на випадок
безробіття до Державного фонду
сприяння зайнятості населення
України
596800,0
596800,0
50050000
Збір до Державного інноваційного
фонду України

1182880,0

1182880,0

50070000
Платежі до Фонду України
соціального захисту інвалідів

40000,0


40000,0
50080000Збір за забруднення
навколишнього природного
середовища до Фонду
охорони навколишнього
природного середовища
13076,0
13076,0
  РАЗОМ ДОХОДІВ 32126626,4 27441125,1 4685501,3
40000000 Офіційні трансферти 1306529,5 1306529,5  
41060100

Кошти, що передаються
до державного бюджету з
інших бюджетів


1306529,5


1306529,5


  ВСЬОГО ДОХОДІВ 33433155,9 28747654,6 4685501,3

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік"

Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2000 рік

|----------------------------------------------------------------------------
|Код|Наймену |  Загальні видатки (код  01)   | Спеціальні  видатки (код 02) |
|   |вання   |-------------------------------+------------------------------|
|   |        | Всього|поточні| в т.ч.| капі- | Всього|поточні|в т.ч.|капі-  |
|   |        |       |       | оплата| тальні|       |       |оплата|тальні |
|   |        |       |       | праці |       |       |       |праці |       |
|   |        |       |       |       |       |       |       |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------
|11  Управ-   94464,3 83169,1 29473,4 11295, 714242,7 11556,7 2600,9 2686,9
|    ління
|    справами
|   Верховної
|    Ради
|    України

|    Разом: 108707,0

|010 Апарат   41676,2 34576,2 15592,0 7100,0
|101 Верховної
|    Ради України

|    Разом: 41676,2

|010 Забезпе- 12523,4 12523,4 6663,4
|103 чення
|    діяльності
|    народних
|    депутатів
|    України

|    Разом: 12523,4

|010 Інші     13458,8 12998,4 3787,3  460,4  1556,5   1471,3  85,9   85,2
|105 видатки
|    органів
|    законо-
|    давчої
|    влади

|    Разом: 15015,3

|010 Діяль-   3095,6   895,6   922,6  1200,0
|106 ність
|    Упвно-
|    важеного
|    Верховної
|    Ради
|    України
|    з прав
|    людини
| Разом: 3095,6

|030 Внески   875,0    875,0
|101 до бюджету
|    ООН,
|    органів і
|    спеціальних
|    установ
|    системи ООН
|    та інших
|    міжнародних
|    організацій
| Разом: 875,0

|030 Витрати, 4165,0   4165,0
|104 пов'язані
|    з відряд-
|   женнями
|    за кордон
|    працівників
|    органів
|    державної
|    влади   
| Разом: 4165,0

|030 Інші     1100,0   1100,0
|105 витрати
|    неторго-
|    вельного
|    характеру
| Разом: 1100,0

|070 Дошкільні392,7   332,9   118,6  59,8
|101 заклади
|    освіти
| Разом: 392,7

|081 Інші     8447,0  7100,3  2248,3 1346,7 12686,2  10084,8 2515,0 2601,4
|002 заходи
|    по охороні
|    здоров'я
| Разом: 21133,2

|100 Відомчий 510,0                  510,0
|104 житловий
|    фонд
|    (капіталь-
|    ний ремонт)
| Разом: 510,0

|120 Телеба   4368,2  3749,9  141,2  618,3
|100 чення і
|    радіомов-
|    лення
| Разом: 4368,2

|120 Періодичні        3697,4  3697,4
|201 видання
|    (газети
|    та журнали)
| Разом: 3697,4

|160 Державна 140,0   140,0
|302 програма
|    селекції
|    в тваринництві
|    та птахівництві
| Разом: 140,0

|160 Державна 15,0    15,0
|307 програма
|    селекції
|    в рослин-
|    ництві

|    Разом: 15,0
|----------------------------------------------------------------------------
| 30 Адміні-  40347,2 37475,2 11824,5 2872,0 10087,4 9432,9  1091,0 645,5
|    страція
|    Президента
|    України

| Разом: 50434,6

|010 Апарат   384,5   379,5   177,2   5,0
|203 міністерств,
|    інших
|    центральних
|    органів
|    виконавчої
|    влади та їх
|    місцевих
|    органів

| Разом: 384,5

|010 Видатки  14318,2 12318,2 3661,9  2000,0
|301 на утримання
|    Адміністрації
|    Президента
|    України

| Разом: 14318,2

|010 Видатки, 4163,4  4163,4  1198,1         2954,0  2741,8  58,0   212,2
|302 пов'язані
|    із здійс-
|    ненням
|    Президентом
|    України
|    загально-
|    державних
|    повноважень

|   Разом: 7117,4

|010 Інші     4374,9  4374,9  2093,0         88,7    88,7    10,5
|303 видатки
|    на утримання
|    Президента
|    України та
|    його апарату

| Разом: 4463,6

|010 Виготов- 1900,0  1900,0
|601 лення
|    орденів,
|    медалей,
|    документів
|    до них   
| Разом: 1900,0

|010 Утримання 250,9  250,9   105,3
|606 Фонду
|    сприяння
|    становлення
|    місцевого
|    та регіонального
|    самоврядування

| Разом: 250,9

|030 Витрати, 4000,0 4000,0
|104 пов'язані з
|    відрядженнями
|    за кордон
|    працівників
|    органів
|    державної
|    влади

|  Разом: 4000,0

|040 Фундамен-790,0  790,0   474,0
|101 тальні
|    дослідження
|    наукових
|    установ
|    Разом: 790,0

|040 Прикладні 301,0  301,0   180,6
|201 наукові та
|    науково-
|    технічні
|    розробки
|    з пріоритетних
|    напрямів

|    Разом: 301,0

|050 Утримання 628,2  628,2   538,0
|503 Генеральної
|    військової
|    інспекції при
|    Президентові
|    України

|    Разом: 628,2

|070 Заклади  7236,1 6369,1  2673,5  867,0  2835,7  2538,4   841,6  297,3
|701 післядипломної
|    освіти III-IV
|    рівнів
|    акредитації
|    (академії,
|    інститути, центри
|    підвищення
|    класифікації,
|    перепідготовки,
|    вдосконалення)

| Разом: 10071,8

|081 Інші     2000,0 2000,0  722,9          4209,0  4064,0   180,9  145,0
|002 заходи
|    по охороні
|    здоров'я
|    Разом: 6209,0
| ----------------------------------------------------------------------------
| 41 Господар- 44086,3 40268,8 9326,3 3817,5 19351,5  19131,8  3716,6 219,7
|    ське управління
|    Кабінету
|    Міністрів
|    України

| Разом: 63437,8

|010 Апарат   12958,8 12458,8 5555,8 500,0
|201 Кабінету
|    Міністрів
|    України

| Разом: 12958,8

|010 Видатки, 8446,7  6946,7  141,1  1500,0 11807,0  11687,0  2043,4 120,0
|206 пов'язані із
|    здійсненням
|    Кабінетом
|    Міністрів
|    України
|    загальнодержавних
|    повноважень

| Разом: 20253,7

|010 Інші     4171,3  4171,3  1054,3        6054,0   5954,3   1586,0 99,7
|207 видатки
|    Кабінету
|    Міністрів
|    України

| Разом: 10225,3

|030 Витрати, 6385,0  6385,0
|104 пов'язані з
|    відрядженнями
|    за кордон
|    працівників
|    органів
|    державної
|    влади
| Разом: 6385,0

|070 Дошкільні 666,3   661,6   290,0   4,7   129,5    129,5
|101 заклади
|    освіти
| Разом: 795,8

|070 Позашкільні 590,2 590,2   182,0         211,0    211,0
|401 заклади
|    освіти,
|    заходи із
|    позашкільної
|    роботи з дітьми
| Разом: 801,2

|081 Інші     8627,0  7914,2  2103,1  712,8 1150,0   1150,0   87,2
|002 заходи
|    по охороні
|    здоров'я
| Разом: 9777,0

|100 Відомчий 1100,0                  1100,0
|104 житловий
|    фонд
|    (капіталь-
|    ний ремонт)
| Разом: 1100,0

|120 Періодичні 1141,0 1141,0
|201 видання
|    (газети та
|    журнали)

|   Разом: 1141,0
|-----------------------------------------------------------------------------
| 60 Верховний 13123,3 11623,3 4488,4  1500,0
|    суд України
|   Разом: 13123,3

|020 Верховний 13063,7 11563,7 4488,4  1500,0
|002 Суд України
| Разом: 13063,7

|070 Інші     59,6    59,6
|702 заклади
|    і заходи
|    після
|    дипломної
|    освіти
| Разом: 59,6
|-----------------------------------------------------------------------------
| 70 Вищий    33074,5 27774,5 13742,5 5300,0
|    арбітражний
|    суд України
| Разом: 33074,5

|020 Вищий    6616,9  6316,9  3366,6  300,0
|005 арбітражний
|    суд України
| Разом: 6616,9
|020 Арбітражні 26398,6  21398,6 10375,9 5000,0
|006 суди
| Разом: 26398,6

|040 Прикладні 59,0     59,0
|201 наукові та
|    науково-
|    технічні
|    розробки
|    з пріоритетних
|    напрямів
|   Разом: 59,0
|-----------------------------------------------------------------------------
| 80 Конститу-16512,6  7112,6  2952,6  9400,0
|    ційний
|    Суд України

| Разом: 16512,6

|020 Конститу-16512,6  7112,6  2952,6  9400,0
|001 ційний
|    Суд Україн
| Разом: 16512,6
|-------------------------------------------------------------------------
| 90 Генеральна 94985,9  93985,9 63289,1 1000,0
|    прокуратура
|    України
| Разом: 94985,9

|060 Проку-   94500,0  93500,0 63009,0 1000,0
|300 рат

|   Разом: 94500,0

|070 Заклади  485,9    485,9   280,1
|701 післядипломної
|    освіти III-IV
|    рівнів
|    акредитації
|    (академії,
|    інститути,
|    центри
|    підвищення
|    класифікації,
|    перепідготовки,
|    вдосконалення)

| Разом: 485,9
| ----------------------------------------------------------------------------
|100 Міні-  827369,1 791269,1 596643,1 36100,0 162641,3 154345,6 4327,5 8295,7
|    стерство
|    внутрішніх
|    справ України
|   Разом: 990010,4

|010 Видатки  56100,0 20000,0          36100,0
|607 на паспортизацію
|    населення України
| Разом: 56100,0

|060 Матеріально-  6605,0  6605,0
|101 технічне
|    забезпечення
|    спеціальних
|    підрозділів
|    по боротьбі
|    з організованою
|    злочинністю
| Разом:  6605,0

|060 Під-   534530,0 534530,0 414300,0         155806,4 147510,7 4197,5 8295,7
|102 розділи
|    органів
|    внутрішніх
|    спра

| Разом: 690336,4

|060 Поточне 126424,1 126424,1 87202,1         3300,0   3300,0
|201 утримання
|    внутрішніх
|    військ МВС
|    України

| Разом: 129724,1

|060 Державна 99500,0 99500,0  92000,0         3534,9   3534,9    130,0
|701 пожежна
|    охорон
|   Разом: 103034,9

|130 Утриман- 2241,0  2241,0   1659,2
|203 ня та
|    навчально-
|    тренувальна
|    робота
|    дитячо-юнацьких
|    спортивних шкіл
| Разом: 2241,0

|130 Утримання 1802,4 1802,4   1481,8
|204 апарату
|    управління
|    фізкультурно-
|    спортивних
|    організацій
| Разом: 1802,4

|130 Фінансова 166,6  166,6
|205 підтримка
|    спортивних
|    споруд
|    Разом: 166,6
|----------------------------------------------------------------------------
|110 Міні- 1681941,0 1681768,1 12447,6    172,9  2292,1 2104,0  651,9  188,1
|    стерство
|    палива та
|    енергетики
|    України

    Разом: 1684233,1

|010 Апарат  4237,0  4237,0    2415,6
|203 міністерств,
|    інших центральних
|    органів виконавчої
|    влади та їх
|    місцевих органів
|   Разом: 4237,0
|040 Прикладні 3491,0  3491,0
|201 наукові та
|    науково-
|    технічні розробки
|    з пріоритетних
|    напрямів

    Разом: 3491,0

|040 Державні  1788,0   1788,0
|202 науково-
|    технічні
|    програми
|    та наукові
|    частини
|    інших програм

    Разом: 1788,0

|040 Державне  805,0    805,0
|203 замовлення
|    у сфері науки
| Разом: 805,0

|080 Спеціалі- 17467,4 17294,5 9332,0  172,9 1666,7  1621,9   516,1     44,8
|201 зовані
|    лікарні та
|    інші спеціалізовані
|    заклади (центри,
|    диспансери,госпіталі
|    для інвалідів ВВВ,
|    лепрозорії, медико-
|    санітарні частини
|    тощо, що  мають
|    ліжкову мережу)

    Разом: 19134,1

|080 Санітарно-1152,6  1152,6  700,0         625,4    482,1    135,8    143,3
|701 епідеміологічні
|   станції
|    Разом: 1778,0

|090 Кошти на  50000,0  50000,0
|410 виплату
|    заборгованості з
|    регресивних позовів та
|    одноразової допомоги
|    по втраті професійної
|    працездатності шахтарям
|    та гірникам підприємств
|    з підземного видобутку
|    вугілля та залізної руди

    Разом: 50000,0

|140 Видатки,  900000,0  900000,0
|104 пов'язані з
|    реструктуризацією
|    вугільної
|    промисловості
| Разом: 900000,0

|140 Утримання  45000,0  45000,0
|105 державної
|    воєнізованої
|    гірничорятувальної
|    служби

    Разом: 45000,0

|140 Державна  623000,0  623000,0
|106 підтримка
|    вугледобувних
|    підприємств

    Разом: 623000,0

|140 Утримання   35000,0  35000,0
|112 зупинених
|    блоків ЧАЕС

    Разом:  35000,0
 ----------------------------------------------------------------------------
|120 Мініс- 172936,7 169816,7 27568,0 3120,0 18794,8 14073,9  3990,3  4720,9
|    терство
|    економіки
|    України
|   Разом: 191731,5

|010 Апарат  28951,8  28651,8  15780,6    300,0      9,0      9,0
|203 міністерств,
|    інших
|    центральних органів
|    виконавчої влади та їх
|    місцевих органів
|   Разом: 28960,8

|030 Внески   70,0     70,0
|101 до бюджету ООН,
|    органів і спеціальних
|    установ системи ООН
|    та інших міжнародних
|    організацій

    Разом:  70,0

|030 Фінансування    879,0    879,0
|205 діяльності
|    міжурядових
|    двосторонніх
|    комісій
|    Разом: 879,0

|030 Міжнародні 8000,0   8000,0
|300 культурні,
|    наукові
|    та інформаційні
|    зв'язки

    Разом: 8000,0

|040 Прикладні 12522,0 12522,0  3118,0             100,0    100,0     65,0
|201 наукові
|    та науково-технічні
|    розробки з
|    пріоритетних напрямів
|   Разом: 12622,0

|040 Державні 10769,0  10769,0
|202 науково-технічні
|    програми та наукові
|    частини інших програ
|    Разом: 10769,0

|040 Державне  2071,0   2071,0  197,0
|203 замовлення
|    у сфері науки
|   Разом: 2071,0

|040 Наукові  4050,0   4050,0   1404,0
|205 програми з
|    проблем
|    стандартизації,
|    сертифікації та
|    еталонної бази
|    Разом: 4050,0

|040 Інші    902,8    902,8    240,0
|207 заходи у сфері
|    наукової та
|    науково-технічної
|    діяльності
|    Разом: 902,8

|050 Мобілізаційна 8759,0 8759,0 640,5
|600 підготовка
|    галузей народного
|    господарства
|   Разом: 8759,0

|070 Дошкільні     54,0  54,0   26,8
|101 заклади освіти

| Разом: 54,0

|070 Вищі          310,0  310,0  132,2         1908,6  1908,6  954,3
|601 заклади освіти
|    I та II рівнів акредитації
|   Разом: 2218,6

|070 Заклади       504,2  504,2  237,0          871,6   796,6   500,0    75,0
|701 післядипломної
|    освіти III-IV рівнів
|    акредитації (академії,
|    інститути, центри
|    підвищення класифікації,
|    перепідготовки,
|    вдосконалення)

    Разом: 1375,8

|100 Відомчий      650,0                      650,0
|104 житловий
|    фонд
|    (капітальний ремонт)

    Разом: 650,0

|110 Творчі        20,0     20,0
|101 спілки
| Разом: 20,0

|110 Бібліотеки  422,7   422,7    96,6             70,0    65,0    24,2   5,0
|201
|    Разом:   492,7

|110 Музеї      48,4     48,4     11,8
|202 і виставки
|    Разом: 48,4

|110 Заповідники 1490,5  1490,5   345,2           785,7   705,7   247,6   80,0
|203
| Разом: 2276,2

|120 Періодичні  26,5     26,5
|201 видання
|    (гаазети та журнали)
|   Разом: 26,5

|140 Видатки     25000,0  25000,0
|201 на фінансування
|    заходів з конверсії
|    підприємств оборонного
|    комплексу і створення
|    нових видів цивільної
|    продукції

  Разом: 25000,0

|140 Кошти       10000,0  10000,0
|202 на розвиток
|    вітчизняного
|    сільськогосподарського
|    машинобудування
|    Разом: 10000,0

|140 Видатки     10000,0  10000,0
|203 спеціального
|    призначення Державного
|    комітету промислової
|    політики України
| Разом: 10000,0

|140 Консервація 3000,0   3000,0
|402 потужностей
|    з виробництва важкої води
|    та інших спеціальних
|    об'єктів
|   Разом: 3000,0

|140 Видатки на  15000,0  15000,0
|403 реструктуризацію
|    залізорудних підприємств
|    з підземного видобутку
|    руди
| Разом: 15000,0

|150 Реставрація 2000,0                     2000,0
|201 пам'яток
|   архітектури

    Разом: 2000,0

|150 Розробка    300,0    300,0
|202 схем та
|    проектних рішень масового
|    застосування
|    Разом: 300,0

|150 Операційні  130,0    130,0
|203 видатки - паспортизація,
|    інвентаризація пам'яток
|    архітектури, премії
|    по архітектурі

    Разом: 130,0

|180 Державна    800,0    800,0
|104 програма
|    створення служби
|    єдиного часу
|    та придбання для
|    Національного фонду
|    стандартів нормативної
|    інформації
|  Разом: 800,0

|180 Фінансування 400,0   400,0                     1885,0   1885,0
|107 міжгалузевих
|    енергозберігаючих
|    заходів

    Разом: 2285,0

|180 Фінансування 2022,3   2022,3   1150,0
|204 центрів
|    стандартизації, метрології
|    і сертифікації для
|    проведення державного
|    нагляду

    Разом: 2022,3

|180 Фінансування 1367,0  1297,0   340,7    70,0  475,3   414,4  174,5    60,9
|207 робіт з
|   хіміко-токсикологічного та
|    фізико-хімічного контролю

    Разом: 1842,3

|200 Збереження   32,0     32,0     13,0              20,0     20,0     10,4
|600 природно-заповідного фонду
|    Разом:  52,0

|210 Фінансування 7800,0   7800,0
|103 невідкладних
|    заходів по розв'язанню
|    соціально-економічних та
|    екологічних наслідків
|    діяльності Яворівського
|    ДГХП "Сірка", Стебницького
|    ДГХП "Полімінерал"
|    та Роздільського
|    ДГХП "Сірка"
| Разом: 7800,0

|220 Утримання  8036,1 7936,1  3834,6   100,0 12669,6 8169,6   2014,3   4500,0
|202 і розвиток
|    системи матеріального
|    резерву

    Разом: 20705,7

|220 Відшкодування 6548,4   6548,4
|203 витрат
|    підприємствам, установам,
|    організаціям, пов'язаних
|    з обслуговуванням
|    цінностей матеріального
|    резерву

    Разом: 6548,4
|----------------------------------------------------------------------------
|140 Мініс-   629429,9 594139,9 115620,1 35290,0 20092,0 5567,0 4529,5 14525,0
|    терство закордонних
|    справ України
|    Разом: 649521,9

|010 Апарат      9679,2   9179,2   3213,7    500,0
|203 міністерств,
|    інших центральних органів
|    виконавчої влади та їх
|    місцевих органів

    Разом: 9679,2

|030 Внески до бюджету ООН, 304725,0  304725,0
|101 органів і спеціальних
|    установ системи ООН та
|    інших міжнародних
|    організацій

    Разом: 304725,0

|030 Утримання 290358,0 261668,0 112012,0 28690,0 19922,0 5427,0 4499,5 14495,0
|102 дипломатичних
|    представництв України
|    за кордоном

    Разом: 310280,0

|030 Придбання  6100,0                     6100,0
|103 за кордоном
|    у державну власність
|    України приміщень для
|    розміщення дипломатичних
|    представництв України

    Разом: 6100,0

|030 Витрати,  4110,0   4110,0
|104 пов'язані
|    з відрядженнями за кордон
|    працівників органів
|    державної влади

    Разом: 4110,0

|030 Інші витрати  5007,0   5007,0
|105 неторговельного
|    характеру
|   Разом: 5007,0

|030 Внески    5150,0   5150,0
|202 до установ
|    і організацій СНД
|   Разом: 5150,0

|030 Протокольні 1180,0   1180,0
|204 заходи,
|    пов'язані з офіційними
|    візитами
|    Разом: 1180,0

|030 Утримання   2300,0   2300,0      9,4
|206 Українського
|    науково-технологічного
|    центру по зобов'язаннях
|    Уряду

    Разом: 2300,0

|040 Прикладні   195,0    195,0    125,0
|201 наукові та
|    науково-технічні
|    розробки з
|    пріоритетних
|    напрямів

    Разом: 195,0

|070 Заклади   550,7  550,7   260,0           170,0    140,0     30,0    30,0
|701 післядипломної
|    освіти III-IV рівнів
|    акредитації (академії,
|    інститути, центри
|    підвищення класифікації,
|    перепідготовки,
|    вдосконалення)

    Разом: 720,7

|120 Періодичні   75,0     75,0
|201 видання
|    (газети та журнали)
|    Разом: 75,0
|--------------------------------------------------------------------------
|170 Державний 123813,1 110693,1 21195,4 13120,0 25298,1 19428,1 4591,3 5870,0
|    комітет
|   інформаційної політики,
|    телебачення і
|    радіомовлення України

    Разом: 149111,2

|010 Апарат    1156,9   1156,9   671,8
|203 міністерств,
|    інших центральних органів
|    виконавчої влади та їх
|    місцевих органів

    Разом: 1156,9

|040 Прикладні 253,0    253,0
|201 наукові та
|    науково-технічні розробки з
|    пріоритетних напрямів

    Разом:  253,0

|040 Державні  350,0    350,0
|202 науково-технічні
|    програми та наукові
|    частини інших програм

    Разом: 350,0

|070 Дошкільні 186,1    186,1    100,9
|101 заклади освіти
|   Разом: 186,1

|070 Заклади   249,3    229,3    135,3     20,0    160,0    160,0     36,0
|701 післядипломної
|    освіти III-IV рівнів
|    акредитації (академії,
|    інститути, центри
|    підвищення
|    класифікації,
|    перепідготовки,
|    вдосконалення)

    Разом: 409,3

|110 Творчі спілки  161,0    161,0
|101

   Разом:  161,0

|110 Інші ,    1034,2    934,2    372,8    100,0
|502 культурно-освітні
|    заклади та заходи

    Разом: 1034,2

|120 Телебачення 110292,8 97292,8 19914,6 13000,0 25138,1 19268,1 4555,3 5870,0
|100 і радіомовлення

    Разом: 135430,9

|120 Періодичні 1529,8   1529,8
|201 видання
|    (газети та журнали)

    Разом: 1529,8

|120 Видавництва 5100,0   5100,0
|301
|   Разом: 5100,0

|120 Інші засоби 3500,0   3500,0
|400 масової інформації

|    Разом: 3500,0
|---------------------------------------------------------------------------
|180 Мініс- 162185,5 126475,7 20539,1 35709,8 18719,6 13918,9 3422,7 4800,7
|    терство
|    культури
|    і мистецтв України

    Разом: 180905,1

|010 Апарат 1159,8   1159,8    695,1
|203 міністерств,
|    інших центральних органів
|    виконавчої влади та їх
|    місцевих органів

    Разом: 1159,8

|040 Фундаментальні 100,0    100,0     69,1
|101 дослідження
|    наукових установ
|   Разом: 100,0

|040 Прикладні 597,0    597,0    405,0
|201 наукові
|    та науково-технічні
|    розробки з пріоритетних
|    напрямів

    Разом: 597,0

|040 Інші   2490,0    490,0    281,0   2000,0
|207 заходи у сфері
|    наукової та
|    науково-технічної
|    діяльності

    Разом: 2490,0

|070 Дошкільні 133,5    133,5     39,0              45,1     45,1
|101 заклади освіти
|    Разом: 178,6

|070 Загально-  725,0    725,0    335,0
|201 освітні школи
|    (в т.ч. школа-дитячий садок,
|    інтернат при школі),
|    спеціалізовані школи, ліцеї,
|    гімназії, колегіуми

    Разом: 725,0

|070 Загальноосвітні 2981,3  2981,3 1783,3           139,9  134,2   9,9    5,7
|301 школи-інтернати,
|    загальноосвітні
|    санаторні школи-інтернати

    Разом: 3121,2

|070 Вищі  778,2    778,2    326,8            143,8    130,8     30,7     13,0
|601 заклади освіти
|    I та II рівнів
|    акредитації

    Разом: 922,0

|070 Вищі 19686,8 19686,8 11306,0           15722,8  11739,1   3107,6   3983,7
|602 заклади освіти
|    III та IV рівнів
|    акредитації

    Разом: 35409,6

|070 Заклади 498,7   498,7   339,1            203,7    198,7     80,2      5,0
|701 післядипломної
|    освіти III-IV рівнів
|    акредитації (академії,
|    інститути, центри
|    підвищення класифікації,
|    перепідготовки,
|    вдосконалення)

| Разом: 702,4

|070 Методична  88,9     88,9     33,4
|802 робота,
|    інші заходи по народній
|    освіті

    Разом: 88,9

|110 Творчі    2486,0   2486,0
|101 спілки

    Разом: 2486,0

|110 Театри    18000,0  12050,0            5950,0
|102
|    Разом: 18000,0

|110 Філармонії, 65459,9  42302,9           23157,0
|103 музичні
|    колективи і ансамблі
|    та інші заклади та
|    заходи по мистецтву

    Разом: 65459,9

|110 Видатки     1000,0                     1000,0
|104 на заходи,
|    передбачені державними і
|    місцевими програмами
|    розвитку культури і
|    мистецтва

    Разом: 1000,0

|110 Бібліотеки 13045,8 12108,0  2288,9   937,8  487,3  394,6    19,1     92,7
|201
|    Разом: 13533,1

|110 Музеї      9039,4  7334,4  1772,0   1705,0   1459,5  803,5   52,5   656,0
|202 і виставки
|   Разом: 10498,9

|110 Заповідники 5338,1 4378,1  702,9    960,0    414,5   369,9    78,9  44,6
|203
|    Разом: 5752,6

|110 Школи       40,0     40,0
|205 естетичного
|    виховання дітей

    Разом: 40,0

|110 Кінема-     16500,0  16500,0
|300 тографія

    Разом: 16500,0

|110 Державні    165,0    165,0
|501 премії України
|    в галузі літератури та
|    мистецтва

    Разом: 165,0

|110 Інші        1605,8   1605,8   162,5             103,0    103,0     43,8
|502 культурно-освітні
|    заклади та заходи
|    Разом: 1708,8

|120 Періодичні  266,3    266,3
|201 видання
|    (газети та журнали)
|    Разом: 266,3
|---------------------------------------------------------------------------
|210 Мі- 1488462,0 1481268,0 1145202,7 7194,0 909400,0 888594,0 12000,0 20806,0
|    ністерство
|    оборони
|    України

    Разом: 2397862,0

|030 Витрати,   85,0      85,0
|104 пов'язані з
|    відрядженнями за кордон
|    працівників органів
|    державної влади

    Разом: 85,0

|050 Утримання 1306119,4 1306119,4 1126077,5       656321,4  656321,4  12000,0
|100 Збройних
|    Сил України

    Разом: 1962440,8

|050 Закупівля   64068,9  64068,9                    13931,1  13931,1
|200 озброєння та
|    військової техніки
|   Разом: 78000,0

|050 Капітальне       4289,6   4289,6                     1710,4   1710,4
|301 будівництво
|    і придбання обладнання в
|    системі Міністерства
|    оборони України

    Разом: 6000,0

|050 Будівництво     5594,0                    5594,0  19406,0        19406,0
|302 житла для
|    військовослужбовців

    Разом: 25000,0

|050 Науково-         57768,9  57768,9                  46231,1  46231,1
|400 дослідні і
|    дослідно-конструкторські
|    роботи

    Разом: 104000,0

|050 Участь          20000,0  20000,0  13539,5
|501 в міжнародних
|    заходах по підтримці миру

    Разом: 20000,0

|050 Національний    427,5    427,5    214,7
|502 координаційний
|    центр адаптації
|    військовослужбовців,
|    звільнених у запас

    Разом: 427,5

|050 Фінансування    1952,6    352,6            1600,0  1800,0   400,0  1400,0
|504 заходів щодо
|    ліквідації стратегічних
|    озброєнь

    Разом: 3752,6

|050 Підготовка      11606,1  11606,1   4400,0           10000,0  10000,0
|505 призовників
|    для Збройних Сил України
|    та інших військових
|    формувань в навчальних
|    організаціях Товариства
|    сприяння обороні України

    Разом: 21606,1

|050 Забезпечення    15000,0  15000,0                     2000,0   2000,0
|507 живучості та
|    вибухопожежобезпеки
|    арсеналів, баз і складів
|    озброєння ракет і
|    боєприпасів Збройних Сил
|    України, утилізації
|    непридатних для подальшого
|    використання і зберігання
|    звичайних видів боєприпасів
|   Разом: 17000,0

|050 Відновлення  158000,0  158000,0
|508 і модернізація
|    військової авіації
| Разом: 158000,0

|130 Інші видатки  1550,0   1550,0    971,0
|206

    Разом: 1550,0
|---------------------------------------------------------------------------
|220 М-1354475,6 1342072,4 492699,9 12403,2 522977,0 421876,6 160231,1 101100,4
|    міністерство
|    освіти
|    і науки України

    Разом: 1877452,6

|010 Апарат    2563,1   2563,1   1566,9
|203 міністерств,
|    інших центральних органів
|    виконавчої влади та їх
|    місцевих органів

    Разом: 2563,1

|040 Фундаментальні 55484,5 55484,5  35336,7            659,4   659,4    289,0
|101 дослідження наукових
    установ

    Разом: 56143,9

|040 Державний фонд 9000,0   9000,0
|102 фундаментальних
|    досліджень

    Разом: 9000,0

|040 Прикладні   11773,5  11773,5   7161,3           15344,0  15344,0   6460,0
|201 наукові та
|    науково-технічні розробки з
|    пріоритетних напрямів

    Разом: 27117,5

|040 Державні   31758,0  31758,0    803,4
|202 науково-технічні
|    програми та наукові
|    частини інших програм

    Разом: 31758,0

|040 Державне   9424,0   9424,0    421,5             153,9    153,9     90,3
|203 замовлення
|    у сфері науки

    Разом: 9577,9

|040 Міжнародне 14230,0  14230,0
|204 науково-технічне
|    співробітництво

    Разом: 14230,0

|040 Державні   2139,2   2139,2
|206 премії України
|    та державні стипендії в
|    галузі науки і техніки

    Разом: 2139,2

|040 Інші       14520,0  14520,0   1177,3             130,0    130,0     74,2
|207 заходи у сфері
|    наукової та
|    науково-технічної
|    діяльності

    Разом: 14650,0

|070 Дошкільні  622,4    612,4    270,4     10,0     74,0     74,0
|101 заклади освіти
|   Разом: 696,4

|070 Загальноосвітні 6021,6   5971,6   2165,2     50,0    100,0    100,0
|301 школи-інтернати,
|    загальноосвітні
|    санаторні школи-інтернати

    Разом: 6121,6

|070 Позашкільні    13214,9  13064,9   1376,0   150,0   300,0    300,0    80,0
|401 заклади
|    освіти, заходи із
|    позашкільної
|    роботи з дітьми
|   Разом: 13514,9

|070 Про-     329874,0 322989,0 126515,3 6885,0 54395,0 48195,0 10700,0 6200,0
|501 фесійно-технічні
|    заклади освіти
|    Разом: 384269,0

|070 Професійно- 2534,9   2378,9    814,2    156,0     40,0     40,0
|502 технічні
|    училища соціальної
|    реабілітації

    Разом: 2574,9

|070 Вищі   129144,0 128531,8  65260,9   612,2 64603,6 55164,6 16520,2  9439,0
|601 заклади освіти
|    I та II рівнів
|    акредитації
|   Разом: 193747,6

|070 Вищі 546683,4 543193,4 220555,3 3490,0 360118,1 280558,5 123762,8 79559,6
|602 заклади освіти
|    III та IV рівнів
|    акредитації
|    Разом: 906801,5

|070 Київський 43209,8 42209,8 21213,5  1000,0 15584,0  9884,0  1930,0  5700,0
|603 національний
|    університет імені
| Тараса Шевченка
| Разом: 58793,8
|070 Заклади    1078,1  1078,1   754,3           1259,4  1060,6  192,6   198,8
|701 післядипломної
|    освіти III-IV рівнів
|    акредитації (академії,
|    інститути, центри
|    підвищення класифікації,
|    перепідготовки,
|    вдосконалення)

    Разом: 2337,5

|070 Інші        700,2    700,2    360,6
|702 заклади і заходи
|    післядипломної освіти
|    Разом: 700,2

|070 Придбання    83693,0  83693,0
|801 підручників
|    Разом: 83693,0

|070 Методична    28387,2  28337,2   2913,7    50,0  10165,0  10165,0    120,0
|802 робота, інші
|    заходи по народній освіті

    Разом: 38552,2

|070 Централізовані 400,0    400,0    280,8
|804 бухгалтерії
|    Разом: 400,0

|080 Спеціалізо- 362,2   362,2   217,2             15,2    12,2            3,0
|201 вані лікарні та
|    інші спеціалізовані
|    заклади (центри,
|    диспансери, госпіталі
|    для інвалідів ВВВ,
|    лепрозорії,
|    медико-санітарні
|    частини тощо, що
|    мають ліжкову мережу)

    Разом: 377,4

|080 Поліклініки  449,8    449,8    288,9              35,4     35,4     12,0
|300 і амбулаторії
|    (крім спеціалізованих
|    поліклінік та загальних
|    і спеціалізованих
|    стоматологічних
|    поліклінік)

    Разом: 485,2

|110 Музеї        51,3     51,3     24,8
|202 і виставки
|   Разом:  51,3

|120 Періодичні   37,5     37,5
|201 видання
|    (газети та журнали)
| Разом: 37,5

|130 Проведення   4094,4   4094,4
|201 навчально-тренувальних
|    зборів і змагань
|    Разом: 4094,4

|130 Утримання та 2072,3   2072,3   1400,0
|203 навчально-тренувальна
|    робота
|    дитячо-юнацьких
|    спортивних шкіл
|    Разом: 2072,3

|130 Утримання    1517,4   1517,4    550,9
|204 апарату
|    управління
|   фізкультурно-спортивних
|   організацій
| Разом: 1517,4

|130 Фінансова    2315,9   2315,9    907,6
|205 підтримка
|    спортивних споруд
|    Разом: 2315,9

|180 Фінансування 800,0    800,0
|103 Національної
|    програми досліджень
|    використання ресурсів
|    Азово-Чорноморського
|    басейну, інших районів
|    Світового океану

    Разом: 800,0

|180 Фінансування 5819,0   5819,0    139,2
|105 витрат,
|    пов'язаних з
|    функціонуванням
|    антарктичної станції
|    "Академік Вернадський"

    Разом: 5819,0

|180 Фінансування 500,0    500,0    224,0
|108 спецінформацій

    Разом: 500,0

 ----------------------------------------------------------------------------
|230 Мі-  526819,0 460910,1 148152,9 65908,9 165324,4 143170,6 37346,5 22153,8
|    ністерство охорони
|    здоров'я України

    Разом: 692143,4

|010  Апарат      1869,3   1869,3   1114,1
|203  міністерств,
|     інших центральних
|     органів виконавчої влади
|     та їх місцевих органів

     Разом: 1869,3

|040 Фундаментальні 11810,0  11810,0   7855,3
|101 дослідження
|    наукових установ

    Разом: 11810,0

|040 Прикладні   18027,0  18027,0  11481,2            3554,1   3554,1   1021,1
|201 наукові та
|    науково-технічні розробки з
|    пріоритетних напрямів

    Разом: 21581,1

|040 Державні    6564,0   6564,0    722,0
|202 науково-технічні
|    програми та наукові
|    частини інших програм

    Разом: 6564,0

|040 Державне    1365,0   1365,0    280,0
|203 замовлення у
|    сфері науки

    Разом:1365,0

|040 Інші        1291,0   1291,0    531,7
|207 заходи у сфері
|    наукової та
|    науково-технічної
|    діяльності

    Разом: 1291,0

|070 Дошкільні   60,3     60,3     16,4             45,0    42,5     3,3   2,5
|101 заклади освіти
|    Разом: 105,3

|070 Вищі        258,6    258,6    161,0            672,7   616,0  197,4  56,7
|601 заклади освіти
|    I та II рівнів
|    акредитації

    Разом: 931,3

|070 Вищі  61312,3  61312,3  34471,2         117766,7 102445,7 29993,1 15321,0
|602 заклади освіти
|    III та IV рівнів
|    акредитації

    Разом: 179079,0

|070 Заклади 10373,3 10373,3  6426,1         3525,1   3033,6   861,0   491,5
|701 післядипломної
|    освіти III-IV рівнів
|    акредитації (академії,
|    інститути, центри
|    підвищення класифікації,
|    перепідготовки,
|    вдосконалення)

    Разом: 13898,4

|070 Методична   819,0    819,0     51,9
|802 робота, інші
|    заходи по народній освіті

    Разом: 819,0

|080 Лікарні   26886,1 26522,6  9672,5   363,5  3218,8  2546,5   420,8   672,3
|101

    Разом: 30104,9

|080 Спеціалі-  50200,8 49519,7 15600,6   681,1  3378,2  2553,1  322,9   825,1
|201 зовані лікарні
|    та інші спеціалізовані
|    заклади (центри,
|    диспансери, госпіталі
|    для інвалідів ВВВ,
|    лепрозорії,
|    медико-санітарні частини
|    тощо, що мають
|    ліжкову мережу)

    Разом: 53579,0

|080 Клініки 143645,3 110325,8 34399,4 33319,5  4547,3  3953,6   298,4   593,7
|202 науково-дослідних
|    інститутів

    Разом: 148192,6

|080 Санаторії  26671,0  26239,3 5301,2   431,7  6548,0  5538,7  517,9  1009,3
|204 для хворих
|    туберкульозом

    Разом: 33219,0

|080 Санаторії  20091,4  19916,4 4969,0   175,0  7371,6  6075,5  168,0  1296,1
|205 для дітей та
|    підлітків
|    (нетуберкульозні)

    Разом: 27463,0

|080 Поліклініки  1937,7  1922,7   753,9    15,0    97,8    93,8    31,9   4,0
|300 і амбулаторії
|    (крім спеціалізованих
|    поліклінік та загальних

|    і спеціалізованих

|    стоматологічних
|    поліклінік)

    Разом: 2035,5

|080 Спеціалізовані 2633,6 2543,6 1006,9   90,0   206,6   201,6    53,0    5,0
|400 поліклініки
|    (в тому числі диспансери,
|    медико-санітарні частини,
|    пересувні консультативні
|    діагностичні центри, тощо,
|    які не мають ліжкового
|    фонду)

    Разом: 2840,2

|080 Загальні  4517,5 4395,9  1623,9   121,6  1103,7  1029,7    231,0     74,0
|500 і спеціалізовані
|    стоматологічні поліклініки

    Разом: 5621,2

|080 Санітарно- 14824,7 14331,7  6635,2  493,0  6921,9  6053,4  1364,6   868,5
|701 епідеміологічні
|    станції

    Разом: 21746,6

|080 Заходи     6000,0   6000,0
|703 по боротьбі
|    з епідеміями

    Разом: 6000,0

|081 Інші   114411,4  84220,4  4701,0 30191,0  6148,9  5214,8  1848,1   934,1
|002 заходи по охороні
|    здоров'я

    Разом: 120560,3

|110 Бібліотеки 1081,6   1054,1    302,3     27,5     67,0     67,0
|201

    Разом: 1148,6

|110 Музеї      168,1    168,1     76,1             151,0    151,0     14,0
|202 і виставки

    Разом: 319,1

  --------------------------------------------------------------------------
|240 Мін- 335788,5 323307,0 123292,8 12481,5 244259,5 229802,8 3459,2 14456,7
|    істерство екології
|    та природних ресурсів
|    України

    Разом: 580048,0

|010 Апарат 52942,8 52942,8 36788,3           2357,2   2182,2  77,0    175,0
|203 міністерств, інших
|    центральних органів
|    виконавчої влади та їх
|    місцевих органів

    Разом: 55300,0

|040 Фундаментальні    82,0     82,0     59,6
|101 дослідження
|    наукових установ

    Разом: 82,0

|040 Прикладні   5177,0   5177,0   1212,3             567,0    567,0    275,6
|201 наукові та
|    науково-технічні
|    розробки з пріоритетних
|    напрямів

    Разом: 5744,0

|040 Державні    3521,0   3521,0    138,7
|202 науково-технічні
|    програми та наукові
|    частини інших програм

    Разом: 3521,0

|040 Державне    740,0    740,0     29,3
|203 замовлення у
|    сфері науки

    Разом: 740,0

|070 Дошкільні   423,6    423,6    225,0
|101 заклади освіти

    Разом: 423,6

|070 Вищі        4894,6   4794,6   2487,8   100,0  2236,9  2055,2  473,2 181,7
|601 заклади освіти
|    I та II рівнів
|    акредитації

    Разом: 7131,5

|070 Заклади     263,4    263,4    191,6             254,5    254,5
|701 післядипломної
|    освіти III-IV рівнів
|    акредитації (академії,
|    інститути, центри
|    підвищення класифікації,
|    перепідготовки,
|    вдосконалення)

    Разом: 517,9

|070 Інші        19,6     19,6
|702 заклади і заходи
    післядипломної освіти

    Разом: 19,6

|140 Геологорозвідувальні                                    200000,0 200000,0
|301 роботи, що фінансуються
|    за рахунок відрахувань
|    видобувних підприємств

    Разом: 200000,0

|140 Роботи      1000,0   1000,0
|303 по вивченню
|    газоносності, розробці
|    методів дегазації
|    вугільних пластів,
|    вирішенню проблем
|    пошуку, використанню
|    метану

    Разом: 1000,0

|160 Проведення  20000,0  20000,0
|103 земельної
|    реформи

    Разом: 20000,0

|160 Експлуатація 77805,5 67805,5 11040,0 10000,0 2000,0  1950,0   600,0  50,0
|201 загальнодержавних і
|    міжгосподарських
|    державних меліоративних
|    систем
|    Разом: 79805,5

|160 Лісове      56290,5  56290,5  38467,0
|600 господарство
|    і мисливство

    Разом: 56290,5

|180 Утримання   17711,5  17510,0  9025,0   201,5  8000,0  6191,0 478,0 1809,0
|205 обласних,
|    міських та інших
|    гідрометеорологічних
|    центрів, включаючи
|    витрати на забезпечення
|    збору, обробки і передачі
|    оперативної
|    гідрометеорологічної
|    інформації і
|    прогнозування

    Разом: 25711,5

|180 Фінансування  3500,0   3500,0
|208 топографогеодезичних
|    робіт

    Разом: 3500,0

|200 Охорона       40940,0  39860,0            1080,0
|100 і раціональне
|    використання водних
|    ресурсів

    Разом: 40940,0

|200 Охорона       3700,0   3700,0
|200 і раціональне
|    використання земель

    Разом: 3700,0

|200 Створення     9000,0   9000,0   5574,6
|300 захисних
|    лісових насаджень та
|    полезахисних лісових смуг

    Разом: 9000,0

|200 Охорона       5630,0   5630,0
|400 і раціональне
|    використання мінеральних
|    ресурсів
|   Разом: 5630,0

|200 Утримання    21069,0 20069,0 11949,0 1000,0 14207,9  8466,9 1159,0 5741,0
|500 місцевих
|    природоохоронних органів
|    Разом: 35276,9

|200 Збереження    9900,0    9900,0   5437,0        1560,0    1560,0    396,4
|600 природно-заповідного
|    фонду

    Разом: 11460,0

|200 Інші          255,0    155,0     55,6    100,0
|700 природоохоронні
|    заходи

    Разом: 255,0

|200 Утримання     923,0    923,0    612,0
|801 Головної
|    державної інспекції по
|    нагляду за ядерною
|    безпекою

    Разом: 923,0

|240 Фонд охорони                           13076,0   6576,0            6500,0
|600 навколишнього природного
|    середовища
|    Разом: 13076,0
|---------------------------------------------------------------------------
|250 Мін- 2096873,7 2091753,7 19417,9 5120,0 638566,0 592556,0 39863,7 46010,0
|    істерство праці та
|    соціальної політики
|    України

    Разом: 2735439,7

|010 Апарат        4126,6   4126,6   2341,7             615,6    615,6
|203 міністерств,
|    інших центральних органів
|    виконавчої влади та їх
|    місцевих органів

    Разом: 4742,2

|040 Прикладні   2541,0   2541,0    955,7             610,0    610,0    317,2
|201 наукові та
|    науково-технічні розробки
|    з пріоритетних напрямів

    Разом: 3151,0

|040 Державні     312,0    312,0    124,8
|202 науково-технічні
|    програми та наукові
|    частини інших програм

    Разом: 312,0

|070 Дошкільні    107,3    107,3     32,4
|101 заклади освіти
|    Разом: 107,3

|070 Вищі         2075,2   2075,2    662,2      90,8  80,8     16,8     10,0
|601 заклади освіти
|    I та II рівнів
|    акредитації

    Разом: 2166,0

|070 Заклади      99,7     99,7     72,5             100,0    100,0     25,0
|701 післядипломної
|    освіти III-IV рівнів
|    акредитації (академії,
|    інститути, центри
|    підвищення класифікації,
|    перепідготовки,
|    вдосконалення)

    Разом: 199,7

|070 Інші         201,0    201,0     47,2
|702 заклади і заходи
|    післядипломної освіти

    Разом: 201,0

|080 Клініки      1442,1   1424,1    349,9     18,0      3,5      3,5
|202 науково-дослідних
|    інститутів

    Разом: 1445,6

|080 Санаторії    3456,0   1456,0    244,8   2000,0
|204 для хворих
|    туберкульозом

    Разом: 3456,0

|081 Інші         13650,9  13650,9   2560,2             146,1    146,1    4,7
|002 заходи по охороні
|    здоров'я

    Разом: 13797,0

|090  Кошти       741015,0  741015,0
|101  бюджету, що
|     передаються до Пенсійного
|     фонду України на виплату
|     пенсій військовослужбовцям
|     рядового, сержантського та
|     старшинського складу
|     строкової служби та
|     їх сім'ям

     Разом: 741015,0

|090 Кошти        1091210,0  1091210,0
|102 бюджету, що
|   передаються до Пенсійного
|    фонду України на
|    погашення заборгованості
|    по виплаті пенсій
|    військовослужбовцям
|    рядового, сержантського
|    та старшинського складу
|    і їх сім'ям та
|    фінансування пенсій,
|    призначених за різними
|    пенсійними програмами

    Разом: 1091210,0

|090 Кошти        200,0    200,0
|103 бюджету, що
|    передаються до Фонду
|    соціального страхування
|    від нещасних випадків на
|    виробництві та професійних
|    захворювань України на
|    його утворення

    Разом: 200,0

|090 Кошти        67450,3  67450,3
|104 на виплату щорічної
|    разової грошової
|    допомоги ветеранам війни

    Разом: 67450,3

|090 Програма     1850,0   1850,0
|408 протезування
|    Разом: 1850,0

|090 Утримання    1791,5   1699,5    363,3     92,0
|409 стаціонарів
|    при протезуванні
|    Разом: 1791,5

|090 Інші видатки 8485,2   5475,2            3010,0
|412
|    Разом: 8485,2

|091 Кошти        130000,0  130000,0  1890,0
|000 з бюджету, що
|    передаються до Фонду
|    України соціального
|    захисту інвалідів
|    Разом: 130000,0

|091 Фінансова    10042,0  10042,0
|209 підтримка
|    громадських організацій
|    інвалідів і ветеранів

    Разом: 10042,0

|180 Утримання    16817,9  16817,9   9773,2
|206 місцевих органів
|    Держнаглядохоронпраці

    Разом: 16817,9

|240 Державний                             597000,0 556000,0  39500,0  41000,0
|300 фонд сприяння
|    зайнятості населення
|    України

    Разом: 597000,0

240 Фонд                                   40000,0  35000,0            5000,0
700 України соціального
    захисту інвалідів

    Разом: 40000,0

 ---------------------------------------------------------------------------
280 Мі-  421942,4 407122,6 162249,7 14819,8 169310,9 147141,8 21094,5 22169,1
    ністерство аграрної
    політики України

    Разом: 591253,3

010 Апарат       4967,7   4967,7   2487,2
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 4967,7

040 Фундамен-    37538,0  37538,0  22980,4
101 тальні дослідження
    наукових установ

    Разом:  37538,0

040 Прикладні    29802,0  29802,0  17217,3            500,0    500,0    275,0
201 наукові
    та науково-технічні
    розробки з
    пріоритетних напрямів

    Разом:  30302,0

040 Державні     1294,0   1294,0    647,0
202 науково-технічні
    програми та наукові
    частини інших програм

    Разом: 1294,0

040 Державне     4798,0   4798,0    870,0
203 замовлення
    у сфері науки

    Разом: 4798,0

040 Інші         4273,0   4273,0   2929,0
207 заходи у сфері
    наукової та
    науково-технічної
    діяльності

    Разом: 4273,0

070 Дошкільні    24036,5  24036,5  12281,4
101 заклади освіти

    Разом:  24036,5

070 Позашкільні  3976,0   3976,0   2194,8
401 заклади
    освіти, заходи із
    позашкільної роботи
    з дітьми

    Разом: 3976,0

070 Вищі         56383,9 55964,5 27599,6 419,4 23387,4  18876,1 4769,3 4511,3
601 заклади освіти
    I та II рівнів
    акредитації

    Разом: 79771,3

070 Вищі         67941,8 67031,8 34430,6 910,0 42043,0 29423,0 5800,0 12620,0
602 заклади освіти
    III та IV рівнів
    акредитації

    Разом: 109984,8

070 Заклади      1344,9  1344,9   874,3        683,0   633,0   3,0    50,0
701 післядипломної
    освіти III-IV рівнів
    акредитації (академії,
    інститути, центри
    підвищення класифікації,
    перепідготовки,
    вдосконалення)

    Разом: 2027,9

070 Інші         3187,0   3187,0   1973,0
702 заклади і заходи
    післядипломної освіти

    Разом: 3187,0

070 Методична    438,8    161,3    117,3    277,5
802 робота, інші
    заходи по народній освіті

    Разом: 438,8

070 Інші          1229,8  1229,8   810,3       570,0   538,0   161,0  32,0
806 заклади освіти

    Разом: 1799,8

080 Фельдшер-      836,0    836,0    434,0
600 сько-акушерські
    пункти

    Разом:  836,0

081 Інші           4200,0   4200,0
002 заходи по охороні
    здоров'я

    Разом: 4200,0

091 Будинки-       517,4    517,4    150,0
208 інтернати
    агропромислового
    комплексу

    Разом: 517,4

110 Палаци і       1728,9   1728,9   1255,4
204 будинки культури,
    клуби та інші заклади
    клубного типу

    Разом: 1728,9

130 Проведення     755,0    755,0
201 навчально-тренувальних
    зборів і змагань

    Разом: 755,0

130 Проведення     150,0    150,0
202 заходів з
    нетрадиційних видів
    спорту і масових заходів
    з фізичної культури

    Разом: 150,0

130 Утримання та   6185,4   6105,4   4248,8     80,0
203 навчально-тренувальна
    робота
    дитячо-юнацьких
    спортивних шкіл

    Разом: 6185,4

130 Утримання      79,6     79,6     57,9
204 апарату
    управління
    фізкультурно-спортивних
    організацій

    Разом: 79,6

130 Фінансова      330,0    330,0
205 підтримка
    спортивних споруд

    Разом:  330,0

150 Надання        10000,0                    10000,0
108 державного
    пільгового кредиту
    індивідуальним сільським
    забудовникам

    Разом: 10000,0

160 Оплата         3372,0   3372,0
102 робіт по
    докорінному поліпшенню
    земель

    Разом: 3372,0

160 Хімічна        900,0    900,0
104 паспортизація
    земель

    Разом: 900,0

160 Державна       14860,0  14860,0   3104,0
302 програма
    селекції в тваринництві
    та птахівництві

    Разом: 14860,0

160 Заходи         2000,0   2000,0
303 по боротьбі з
    шкідниками та хворобами
    сільськогосподарських
    рослин

    Разом: 2000,0

160 Проти-         39633,6  39633,6
304 епізоотичні заходи

    Разом: 39633,6

160 Підтримка      12000,0  12000,0                  6773,0   6773,0  35,5
305 виробництва
    продукції тваринництва та
    рослинництва

    Разом: 18773,0

160 Фінансу                                                   60962,0 60962,0
306 вання витрат на
    закладення і догляд за
    молодими садами,
    виноградниками і
    ягідниками

    Разом: 60962,0

160 Державна       14985,0  14985,0
307 програма селекції
    в рослинництві

    Разом: 14985,0

160 Державна       3044,0   3044,0
309 підтримка
    селянських (фермерських)
    господарств

    Разом: 3044,0

160 Лісове          7507,3   7507,3   4450,1
600 господарство
    і мисливство

    Разом: 7507,3

160 Рибогос-        2626,1   2626,1    450,0
701 подарські заходи

    Разом: 2626,1

160 Аквакультури    1092,5   1092,5
702

    Разом: 1092,5

160 Капітальний               971,4                      971,4
703 ремонт

    Разом: 971,4

160 Утримання    10748,2 10448,2  3150,0  300,0  2465,2  2140,9  936,1  324,3
704 органів
    рибоохорони

    Разом: 13213,4

160 Селекція        322,1    322,1
705 в рибництві

    Разом: 322,1

160 Розробка        1083,5   1083,5
802 проектно-кошторисної
    документації, виготовлення
    та випробування дослідних
    зразків техніки для
    сільського господарства,
    харчової та переробної
    промисловості

    Разом: 1083,5

160 Фінансування    2000,0   2000,0
901 господарств,
    що знаходяться в
    особливо складних
    кліматичних умовах

    Разом: 2000,0

160 Інші            2353,9   2353,9
903 заходи та заклади
    в галузі сільського
    господарства, лісового
    господарства, рибальства
    та мисливства

    Разом: 2353,9

161 Інші      34949,1  33194,6  17013,3 1754,5 31627,3 26995,8 9114,6  4631,5
013 бюджетні установи
    агропромислового
    комплексу

    Разом:  66576,4

200 Збереження      1500,0   1393,0    524,0    107,0    300,0    300,0
600 природно-заповідного фонду

    Разом: 1800,0

 ----------------------------------------------------------------------------
300 Державний  97138,1 81588,1 46253,3 15550,0  9038,4  8754,9  2495,7  283,5
    комітет
    статистики України

    Разом: 106176,5

010 Апарат     62270,2 62270,2 41046,6          9038,4  8754,9  2495,7  283,5
203 міністерств, інших
    центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом:  71308,6

010 Проведення      31550,5 16000,5 4239,0  15550,0
501 статистичних
    досліджень і переписів

    Разом: 31550,5

010 Ведення         960,0    960,0
502 записів про умови
    життя домогосподарств

    Разом: 960,0

040 Фундаментальні   640,0    640,0    376,7
101 дослідження
    наукових установ

    Разом: 640,0

040 Державні         1697,0   1697,0    591,0
202 науково-технічні
    програми та наукові
    частини інших програм

    Разом: 1697,0

070 Інші             20,4     20,4
702 заклади і заходи
    післядипломної освіти

    Разом:  20,4

 ----------------------------------------------------------------------------
310 Мін-  652623,6 652443,5 76464,4 180,1 292848,3 220913,9   7883,4  71934,4
    істерство транспорту
    України

    Разом: 945471,9

010 Апарат           2678,9    2678,9  1592,1
203 міністерств, інших
    центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 2678,9

040 Прикладні        939,0    939,0
201 наукові та
    науково-технічні розробки
    з пріоритетних напрямів

    Разом: 939,0

040 Державні         1630,0   1630,0
202 науково-технічні
    програми та наукові
    частини інших програм

    Разом: 1630,0

040 Державне         150,0    150,0
203 замовлення у
    сфері науки

    Разом: 150,0

070 Дошкільні        20165,3  20165,3   7907,7
101 заклади освіти

    Разом: 20165,3

070 Позашкільні      158,4    158,4    112,0
401 заклади
    освіти, заходи із
    позашкільної роботи
    з дітьми

    Разом: 158,4

070 Вищі     5822,4   5822,4   2822,6        4864,4  4154,2   1383,0    710,2
601 заклади освіти
    I та II рівнів
    акредитації

    Разом: 10686,8

070 Вищі     8579,3   8579,3   3996,0        8805,1  7292,7   3140,0   1512,4
602 заклади освіти
    III та IV рівнів
    акредитації

    Разом:  17384,4

070 Інші             10,2     10,2      7,4
702 заклади і заходи
    післядипломної освіти

    Разом:  10,2

070 Методична        80,6     80,6     54,0
802 робота, інші
    заходи по народній освіті

    Разом: 80,6

080 Лікарні  93592,3 93437,2 51047,4  155,1  7278,8  5512,0    889,4   1766,8
101

    Разом: 100871,1

080 Пологові         953,3    953,3    494,6
203 будинки

    Разом: 953,3

080 Станції          1003,6   1003,6    550,5
208 переливання крові

    Разом: 1003,6

080 Поліклініки      7935,0   7910,0   4867,6     25,0
300 і амбулаторії
    (крім спеціалізованих
    поліклінік та загальних
    і спеціалізованих
    стоматологічних
    поліклінік)

    Разом: 7935,0

080 Загальні         549,0    549,0    332,9
500 і спеціалізовані
    стоматологічні поліклініки

    Разом: 549,0

080 Фельдшерсько-    724,2    724,2    506,3
600 акушерські
    пункти

    Разом: 724,2

081 Інші             342,3    342,3    228,2
002 заходи по охороні
    здоров'я

    Разом: 342,3

110 Палаци           260,0    260,0    189,0
204 і будинки культури,
    клуби та інші заклади
    клубного типу

    Разом: 260,0

170 Українське       6750,0   6750,0
201 державне
    підприємство "Укрводшлях"

    Разом: 6750,0

170 Морська          9900,0   8700,0    725,0   1200,0
204 і річкова
    транспортна діяльність
    та участь України у
    міжнародних організаціях
    морського і річкового
    транспорту

    Разом: 9900,0

170 Авіаційна        10000,0   8755,0   1746,0   1245,0
402 діяльність та
    участь України у
    міжнародних авіаційних
    організаціях

    Разом: 10000,0

170 Забезпечення                          247000,0 183000,0           64000,0
403 організації
    повітряного руху

    Разом: 247000,0

170 Видатки          489766,0 489766,0
703 на фінансування
    робіт, пов'язаних з
    будівництвом,
    реконструкцією, ремонтом
    і утриманням
    автомобільних доріг
    загального користування

    Разом: 489766,0

171 Витрати          9233,8   9233,8   1755,9           5000,0  3500,0 1500,0
001 на утримання
    засобів
    навігаційно-гідрографічного
    обладнання

    Разом: 14233,8

180 Фінансування     1300,0   1300,0
106 Державної
    програми "Гідрографія"

    Разом: 1300,0
   -------------------------------------------------------------------------
320 Міні-  1911938,4 1827397,4 45338,8  84541,0  13702,8  9894,8       3808,0
    стерство України з
    питань надзвичайних
    ситуацій та у справах
    захисту населення від
    наслідків Чорнобильської
    катастрофи

    Разом: 1925641,2

040 Державне         70,0     70,0
203 замовлення у
    сфері науки

    Разом: 70,0

190 Виплата          814983,0 814983,0
101 компенсацій і
    надання пільг

    Разом: 814983,0

190 Соціальне        164000,0 164000,0
102 страхування

    Разом: 164000,0

190 Надання          595220,0 595220,0
103 пільг по
    пенсійному забезпеченню
    та допомоги

    Разом: 595220,0

190 Державні         41253,0                   41253,0  200,0           200,0
201 капітальні
    вкладення на реалізацію
    Чорнобильської
    будівельної програми

    Разом: 41453,0

190 Забезпечення     23000,0                    23000,0
202 внеску
    України на реалізацію
    програми SIP

    Разом: 23000,0

190 Самостійне       16288,0                    16288,0
300 переселення
    громадян з радіоактивно
    забруднених територій і
    будівництво житла для
    громадян, віднесених до
    категорії I постраждалих

    Разом: 16288,0

190 Здійснення       26000,0  26000,0
401 заходів на
    об'єкті "Укриття"

    Разом: 26000,0

190 Здійснення       65000,0  65000,0
402 інших заходів
    у зонах відчуження і
    безумовного
    (обов'язкового)
    відселення

    Разом: 65000,0

190 Забезпечення     3955,0   3955,0
403 діяльності
    МНТЦ "Укриття"

    Разом: 3955,0

190 Комплексне       35000,0  35000,0
501 медико-санітарне
    забезпечення
    постраждалого населення

    Разом: 35000,0

190 Екологічне       15000,0  15000,0
502 оздоровлення
    та радіаційний захист
    території, що зазнала
    радіаційного забруднення

    Разом: 15000,0

190 Наукове          10000,0  10000,0
503 забезпечення
    робіт та інформаційні
    системи

    Разом: 10000,0

190 Непередбачені    1000,0   1000,0
505 витрати
    (резерв)

    Разом: 1000,0

190 Здійснення       2000,0   2000,0
506 окремих
    заходів Всеукраїнською
    громадською організацією
    "Союз Чорнобиль України"
    по соціальному захисту
    громадян, які постраждали
    внаслідок Чорнобильської
    катастрофи

    Разом: 2000,0

200 Покриття         4500,0   4500,0
802 планових збитків,
    формування фондів
    заохочення і розвитку
    виробництва по
    Українському державному
    об'єднанню "Радон"

    Разом: 4500,0

210 Утримання        1189,5   1189,5    865,1            400,0    392,0   8,0
102 головної
    воєнізованої
    протифонтанної частини

    Разом: 1589,5

210 Авіаційні        13055,6  11055,6   2513,8   2000,0   226,0   226,0
104 роботи з
    пошуку та рятування

    Разом: 13281,6

210 Утримання        9455,7   9455,7   7269,6            1700,0   1700,0
106 державної
    аварійно-рятувальної
    служби

    Разом: 11155,7

210 Утримання        5129,4   4629,4   2166,1    500,0
107 органу
    виконавчої влади з питань
    надзвичайних ситуацій та
    у справах захисту
    населення від наслідків
    Чорнобильської катастрофи

    Разом: 5129,4

210 Утримання        3000,0   3000,0    439,2
109 Державного
    і регіональних
    координаційних центрів
    реагування на надзвичайні
    ситуації на водних об'єктах

    Разом: 3000,0

210 Утримання    62839,2  61339,2  32085,0 1500,0 11176,8 7576,8       3600,0
201 військ
    Цивільної оборони України

    Разом: 74016,0

  --------------------------------------------------------------------------
340 Державний    204553,0 121085,4 15318,3 83467,6 3658,7 2355,8 587,8 1302,9
    комітет
    молодіжної політики,
    спорту і туризму України

    Разом: 208211,7

010 Апарат       1485,0   1485,0    924,5
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 1485,0

040 Прикладні    575,0    575,0    234,0
201 наукові та
    науково-технічні розробки
    з пріоритетних напрямів

    Разом: 575,0

040 Державні     265,0    265,0     86,0
202 науково-технічні
    програми та наукові
    частини інших програм

    Разом: 265,0

070 Позашкільні  15456,6  15419,7   1097,3     36,9     36,0     36,0     7,4
401 заклади
    освіти, заходи із
    позашкільної роботи
    з дітьми

    Разом:  15492,6

070 Вищі         1445,1   1445,1    737,9      198,2    195,3    15,8     2,9
601 заклади освіти
    I та II рівнів
    акредитації

    Разом: 1643,3

070 Вищі         7611,4   7611,4   3994,6      3424,5   2124,5  564,6  1300,0
602 заклади освіти
    III та IV рівнів
    акредитації

    Разом: 11035,9

070 Інші         31,7     31,7     22,1
702 заклади і заходи
    післядипломної освіти

    Разом: 31,7

070 Методична    55,5     55,5     29,6
802 робота, інші
    заходи по народній освіті

    Разом: 55,5

090 Інші         1000,0   1000,0
802 програми соціального
    захисту неповнолітніх

    Разом: 1000,0

091 Утримання    305,0    305,0    180,0
101 центрів
    соціальних служб для
    молоді

    Разом: 305,0

091 Програми     750,0    750,0
102 і заходи
    центрів соціальних служб
    для молоді

    Разом: 750,0

091 Соціальні    1435,0   1435,0
103 програми і
    заходи державних органів
    у справах молоді

    Разом: 1435,0

091 Соціальні    452,0    452,0
104 програми і
    заходи державних органів у
    справах жінок

    Разом: 452,0

091 Інші         400,0    320,0              80,0
106 видатки

    Разом: 400,0

091 Соціальні    458,0    458,0
107 програми і
    заходи державних органів
    у справах сім'ї

    Разом: 458,0

091 Молодіжні    12750,0  12750,0
108 програми
    Українського
    національного комітету
    молодіжних організацій

    Разом: 12750,0

091 Молодіжні    500,0    500,0
109 програми
    Асоціацій молодих
    українських політологів
    і політиків

    Разом: 500,0

110 Музеї        19,9     19,9      9,3
202 і виставки

    Разом:  19,9

110 Інші         1337,8    837,8             500,0
502 культурно-освітні
    заклади та заходи

    Разом: 1337,8

130 Утримання    12400,1  11283,8   5430,3   1116,3
101 національних
    збірних команд

    Разом: 12400,1

130 Проведення   25500,0  25350,0             150,0
102 навчально-тренувальних
    зборів і змагань

    Разом: 25500,0

130 Підготовка   28298,9  26325,5            1973,4
103 і участь
    національних збірних
    команд України в
    Олімпійських та
    Параолімпійських іграх

    Разом: 28298,9

130 Видатки      252,7    241,7     27,0     11,0
104 на утримання
    центрів з інвалідного
    спорту і реабілітаційних
    шкіл

    Разом: 252,7

130 Проведення   2857,3   2757,3             100,0
105 навчально-тренувальних
    зборів і змагань та
    заходів з інвалідного
    спорту

    Разом: 2857,3

130 Проведення   2000,0   1940,0              60,0
106 заходів з
    нетрадиційних видів
    спорту і масових заходів
    з фізичної культури

    Разом: 2000,0

130 Утримання та 1500,0   1500,0    425,0
107 навчально-тренувальна
    робота дитячо-юнацьких
    спортивних шкіл

    Разом: 1500,0

130 Утримання    344,9    340,8    160,0    4,1
108 апарату
    управління
    фізкультурно-спортивних
    організацій

    Разом: 344,9

130 Капітальний  9301,1                     9301,1
109 ремонт,
    оснащення, придбання
    обладнання та інвентарю
    для баз Олімпійської
    підготовки

    Разом: 9301,1

130 Фінансова    1660,0   1660,0
110 підтримка
    спортивних споруд

    Разом: 1660,0

130 Інші         685,0    550,2             134,8
112 видатки

    Разом: 685,0

130 Утримання    2770,0   2770,0   1960,7
203 та навчально-тренувальна
    робота дитячо-юнацьких
    спортивних шкіл

    Разом: 2770,0

130 Фінансова    150,0    150,0
205 підтримка
    спортивних споруд

    Разом: 150,0

130 Інші         500,0    500,0
206 видатки

    Разом: 500,0

150 Надання      70000,0                    70000,0
112 пільгового
    довгострокового
    державного кредиту
    молодим сім'ям та
    одиноким молодим
    громадянам на будівництво
    (реконструкцію) житла

    Разом: 70000,0

  --------------------------------------------------------------------------
350 Мін-        249977,0 217587,0 126157,5 32390,0 4685,7 2888,7 699,5 1797,0
    істерство фінансів
    України

    Разом: 254662,7

010 Апарат       75769,8  75500,6  50003,2    269,2
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 75769,8

010 Державна     55135,8  53348,9  31839,8   1786,9
403 контрольно-ревізійна
    служба в Україні

    Разом: 55135,8

010 Державне     84063,2  77039,9  41508,4   7023,3
405 казначейство
    України

    Разом: 84063,2

010 Витрати на   23094,7   1989,6           21105,1
409 комп'ютеризацію фінансових
    і фіскальних органів
    України

    Разом: 23094,7

010 Здійснення   750,0                      750,0   1360,0    316,0    1044,0
604 державного
    пробірного контролю

    Разом: 2110,0

040 Прикладні    2318,9   2318,9    525,2             510,0    510,0    210,0
201 наукові та
    науково-технічні розробки
    з пріоритетних напрямів

    Разом: 2828,9

040 Державні     1000,0   1000,0
202 науково-технічні
    програми та наукові
    частини інших програм

    Разом: 1000,0

040 Державне     45,1     45,1     29,3
203 замовлення
    у сфері науки

    Разом: 45,1

070 Вищі         2301,5   2301,5   798,6            850,0   550,0  86,2 300,0
601 заклади освіти
    I та II рівнів
    акредитації

    Разом: 3151,5

070 Вищі         2721,4   2721,4   1278,8          1867,8  1417,8 401,1 450,0
602 заклади освіти
    III та IV рівнів
    акредитації

    Разом: 4589,2

070 Інші         350,3    350,3
702 заклади і заходи
    післядипломної освіти

    Разом: 350,3

110 Музеї        85,5     82,0     16,0    3,5     3,5    3,5
202 і виставки

    Разом: 89,0

110 Палаци       762,0    617,0    94,1    145,0   94,4   91,4   2,2      3,0
204 і будинки культури,
    клуби та інші заклади
    клубного типу

    Разом: 856,4

120 Періодичні   103,8    103,8
201 видання
    (газети та журнали)

    Разом: 103,8

161 Інші         75,0     72,0     34,1      3,0
013 бюджетні установи
    агропромислового
    комплексу

    Разом: 75,0

220 Державний    1400,0     96,0     30,0   1304,0
101 Фонд дорогоцінних металів і
    дорогоцінного каміння

    Разом: 1400,0

  --------------------------------------------------------------------------
351 Мін          8764378,9  8427802,9          336576,0
    істерство фінансів
    України (загальнодержавні
    видатки)

    Разом: 8764378,9

030 Внески       53601,4  53601,4
201 до міжнародних
    фінансових організацій

    Разом: 53601,4

090 Грошова      20,0     20,0
404 допомога
    біженцям

    Разом: 20,0

090 Пенсії       1565435,0  1565435,0
500 військовослужбовцям та
    особам начальницького
    і рядового складу органів
    внутрішніх справ

    Разом: 1565435,0

150 Капітальні   336576,0                   336576,0
101 вкладення

    Разом: 336576,0

180 Підтримка    3000,0   3000,0
404 малого і
    середнього підприємництва

    Разом: 3000,0

180 Видатки      300000,0 300000,0
405 на погашення
    реструктуризованої
    заборгованості перед
    комерційними банками та
    на поповнення їх капіталу

    Разом: 300000,0

230 Сплата       1851349,0  1851349,0
102 доходу за
    облігаціями державних
    позик

    Разом: 1851349,0

230 Сплата       2250,0   2250,0
103 комісій

    Разом: 2250,0

230 Витрати,     450,0    450,0
104 пов'язані з
    друкуванням державних
    цінних паперів

    Разом: 450,0

230 Сплата       3129109,0  3129109,0
201 процентів

    Разом: 3129109,0

230 Сплата       38819,0    38819,0
202 комісій
    по зобов'язаннях

    Разом: 38819,0

230 Сплата       445529,0   445529,0
204 інших платежів
    по зобов'язаннях

    Разом: 445529,0

230 Сплата       1913,0     1913,0
205 комісій за
    обслуговування агентських
    (посередницьких) послуг

    Разом: 1913,0

230 Сплата       488164,0  488164,0
206 доходу
    (процентів) за облігаціями
    зовнішньої позики

    Разом: 488164,0

250 Резервний    240000,0  240000,0
101 Фонд Кабінету
    Міністрів України

    Разом: 240000,0

250 Видатки      200000,0  200000,0
401 на погашення
    заборгованості по
    знецінених грошових
    заощадженнях громадян в
    установах Ощадного банку
    і страхових внесках до
    колишнього Укрдержстраху
    та викуп облігацій
    Державної цільової
    безпроцентної позики
    1990 року

    Разом: 200000,0

250 Видатки      108163,5  108163,5
402 на покриття
    заборгованостей, що
    виникли у попередні роки
    по заробітній платі
    працівників бюджетних
    установ, грошовому
    забезпеченню, стипендіях
    та інших соціальних
    виплатах

    Разом: 108163,5

    ------------------------------------------------------------------------
360 Мін-         243794,6 209196,8 111393,5 34597,8 3379,2 2707,2 324,7 672,0
    істерство юстиції
    України

    Разом: 247173,8

010 Апарат       68287,1  64969,5  36864,8  3317,6  3176,0 2504,0 246,0 672,0
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 71463,1

010 Утримання    496,5    496,5    189,5
605 Центру
    правової реформи і
    законопроектних робіт

    Разом: 496,5

020 Обласні      28120,8  28120,8  15820,2
003 суди

    Разом: 28120,8

020 Районні      96607,3  96607,3  53413,6
004 (міські) суди

    Разом: 96607,3

020 Військові    5372,2   5180,0   3066,7    192,2
007 суди

    Разом: 5372,2

040 Фундамен-    524,0    524,0    308,0             170,0    170,0     72,7
101 тальні
    дослідження наукових
    установ

    Разом: 694,0

040 Прикладні    1535,0   1535,0    920,0
201 наукові
    та науково-технічні
    розробки з пріоритетних
    напрямів

    Разом: 1535,0

040 Інші         1011,0   1011,0    587,0
207 заходи у сфері
    наукової та
    науково-технічної
    діяльності

    Разом: 1011,0

070 Інші         195,8    195,8    133,7              33,2     33,2      6,0
702 заклади і заходи
    післядипломної освіти

    Разом: 229,0

091 Заходи,      40000,0   9000,0           31000,0
201 пов'язані з
    поверненням
    кримськотатарського
    народу та осіб інших
    національностей, які
    були незаконно депортовані
    з України

    Разом: 40000,0

091 Утримання    820,0    732,0     90,0     88,0
205 пунктів
    тимчасового розміщення
    біженців

    Разом: 820,0

110 Інші         824,9    824,9
502 культурно-освітні
    заклади та заходи

    Разом: 824,9

 ----------------------------------------------------------------------------
516 Державна     197974,3  177949,3  83828,5  20025,0  574,0 417,0 90,2 157,0
    митна служба
    України

    Разом: 198548,3

010 Митна        196170,9  176170,9  83107,4  20000,0
407 служба України

    Разом: 196170,9

070 Вищі         517,7     517,7     255,0             574,0 417,0 90,2 157,0
601 заклади освіти
    I та II рівнів
    акредитації

    Разом: 1091,7

070 Інші         1285,7   1260,7    466,1     25,0
702 заклади і заходи
    післядипломної освіти

    Разом: 1285,7

 ----------------------------------------------------------------------------
534 Державний    227852,5  227852,5  116664,1          16761,9  16761,9
    комітет у
    справах охорони
    державного кордону
    України

    Разом: 244614,4

060 Утримання    221012,5 221012,5 113319,1        16761,9 16761,9
501 Прикордонних
    військ України

    Разом: 237774,4

061 Зведений     6840,0   6840,0   3345,0
004 бюджет
    розвідувальних органів

    Разом: 6840,0

 ---------------------------------------------------------------------------
545 Державний    26273,8  26273,8  8795,6       14197,5 13042,0 4114,0 1155,5
    комітет
    зв'язку та
    інформатизації України

    Разом: 40471,3

010 Апарат       1463,0   1463,0    825,5
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 1463,0

030 Витрати,     2750,0   2750,0
104 пов'язані з
    відрядженнями за кордон
    працівників органів
    державної влади

    Разом: 2750,0

040 Фундамен     150,0    150,0
101 тальні дослідження
    наукових установ

    Разом: 150,0

040 Державні     900,0    900,0
202 науково-технічні
    програми та наукові
    частини інших програм

    Разом: 900,0

040 Інші         550,0    550,0
207 заходи у сфері
    наукової та
    науково-технічної
    діяльності

    Разом: 550,0

070 Вищі         1534,5   1534,5    740,3           880,1  624,6 206,0  255,5
601 заклади освіти
    I та II рівнів
    акредитації

    Разом: 2414,6

070 Вищі         3596,3   3596,3    1873,8         5997,6 5397,6 1450,0 600,0
602 заклади освіти
    III та IV рівнів
    акредитації

    Разом: 9593,9

120 Періодичні   1722,8   1722,8
201 видання
    (газети та журнали)

    Разом: 1722,8

170 Утримання    7125,0   7125,0   4320,0          2200,0 1900,0 400,0  300,0
801 фельдзв'язку

    Разом: 9325,0

170 Спецоб'єкти  1482,2   1482,2   1036,0            5119,8   5119,8   2058,0
802

    Разом: 6602,0

170 Національна  5000,0   5000,0
901 програма
    інформатизації

    Разом: 5000,0

 ----------------------------------------------------------------------------
596 Головне      32442,5  30342,5  21098,4   2100,0
    управління
    розвідки Міністерства
    оборони України

    Разом: 32442,5

061 Зведений     32442,5  30342,5  21098,4   2100,0
004 бюджет
    розвідувальних органів

    Разом: 32442,5

 ----------------------------------------------------------------------------
598 Вища         2469,3   1747,9    742,3    721,4
    рада юстиції

    Разом: 2469,3

020 Вища         2469,3   1747,9    742,3    721,4
101 рада юстиції

    Разом: 2469,3

 ---------------------------------------------------------------------------
601 Анти         5888,7   5888,7   3195,4            1609,0   1609,9      3,7
    монопольний комітет
    України

    Разом: 7498,6

010 Апарат       5820,7   5820,7   3146,4            1500,0   1500,0
203 міністерств, інших
    центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 7320,7

040 Прикладні    68,0     68,0     49,0               9,9      9,9      3,7
201 наукові та
    науково-технічні розробки
    з пріоритетних напрямів

    Разом:  77,9

070 Інші                                                       100,0    100,0
702 заклади і заходи
    післядипломної освіти

    Разом: 100,0

  --------------------------------------------------------------------------
602 Вища         452,4    452,4    265,6
    атестаційна
    комісія України

    Разом: 452,4

010 Апарат       320,0    320,0    210,6
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 320,0

070 Інші         132,4    132,4     55,0
702 заклади і заходи
    післядипломної освіти

    Разом: 132,4

 ---------------------------------------------------------------------------
607 Державний    204250,0  204250,0 144250,0         24367,0 24367,0
    департамент
    України з питань
    виконання покарань

    Разом: 228617,0

060 Установи     204250,0  204250,0 144250,0       24367,0 24367,0
401 і підприємства
    Державного департаменту
    України з питань виконання
    покарань

    Разом: 228617,0

 ---------------------------------------------------------------------------
611 Державний    2060,7   2060,7   1055,9          381,4   350,4  125,5  31,1
    комітет
    архівів України

    Разом: 2442,1

010 Апарат       233,2    233,2    155,8
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 233,2

040 Прикладні    268,0    268,0    128,0
201 наукові та
    науково-технічні розробки
    з пріоритетних напрямів

    Разом: 268,0

110 Державні     1559,5   1559,5    772,1           381,4  350,3  125,5  31,1
401 архівні установи

    Разом: 1940,9

  --------------------------------------------------------------------------
612 Головне      3463,4   3463,4    360,2           680,0  650,0  43,0   30,0
    управління
    державної служби
    України

    Разом: 4143,4

010 Апарат       997,4    997,4    360,2            680,0  650,0  43,0   30,0
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 1677,4

040 Державні     466,0    466,0
202 науково-технічні
    програми та наукові
    частини інших програм

    Разом: 466,0

070 Заклади      2000,0   2000,0
701 післядипломної
    освіти III-IV рівнів
    акредитації (академії,
    інститути, центри
    підвищення класифікації,
    перепідготовки,
    вдосконалення)

    Разом: 2000,0

 ---------------------------------------------------------------------------
614 Державна     710365,0  651365,0 412360,3  59000,0  5955,0  5955,0  1800,0
    податкова
    адміністрація України

    Разом: 716320,0

010 Державна     662633,1 622633,1 410000,2  40000,0
401 податкова
    служба України

    Разом: 662633,1

010 Витрати на   30000,0  19800,0            10200,0
409 комп'ютеризацію
    фінансових і фіскальних
    органів України

    Разом: 30000,0

040 Прикладні    400,0    400,0    133,0
201 наукові та
    науково-технічні розробки
    з пріоритетних напрямів

    Разом: 400,0

070 Вищі         1608,4    608,4    118,2   1000,0    280,0    280,0
601 заклади освіти
    I та II рівнів
    акредитації

    Разом: 1888,4

070 Вищі         12501,1   5501,1   2108,9   7000,0   5675,0   5675,0  1800,0
602 заклади освіти
    III та IV рівнів
    акредитації

    Разом: 18176,1

070 Інші         2422,4   2422,4
702 заклади і заходи
    післядипломної освіти

    Разом: 2422,4

081 Інші         800,0                       800,0
002 заходи по
    охороні здоров'я

    Разом: 800,0

 ----------------------------------------------------------------------------
615 Державна     11362,8  11362,8   2667,3
    комісія з
    цінних паперів та
    фондового ринку України

    Разом: 11362,8

010 Апарат       6362,8   6362,8   2667,3
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 6362,8

180 Створення    5000,0   5000,0
209 Національної
    депозитарної системи та
    системи моніторінгу
    фондового ринку

    Разом: 5000,0

  ---------------------------------------------------------------------------
632 Ліку -       37632,7  32895,4 14124,0 4737,3 27322,0 23935,0 238,0 3387,0
    вально-оздоровче
    об'єднання при Кабінеті
    Міністрів України

    Разом: 64954,7

070 Дошкільні    207,4    207,4    116,8
101 заклади освіти

    Разом: 207,4

070 Інші         9,9      9,9      7,2
702 заклади і заходи
    післядипломної освіти

    Разом: 9,9

080 Лікарні      13078,0  12678,0   4750,0    400,0   1477,0   1477,0    43,0
101

    Разом: 14555,0

080 Станції      2588,5   2338,5   1290,0    250,0    310,0    310,0
209 швидкої та
    невідкладної медичної
    допомоги

    Разом: 2898,5

080 Поліклініки  8142,2   7854,9   3170,0    287,3   1041,0    921,0    120,0
300 і амбулаторії
    (крім спеціалізованих
    поліклінік та загальних
    і спеціалізованих
    стоматологічних
    поліклінік)

    Разом: 9183,2

080 Санітарно-   387,2    387,2    210,0         85,0    75,0          10,0
701 епідеміологічні
    станції

    Разом: 472,2

081 Інші         13219,5   9419,5  4580,0 3800,0 24409,0 21152,0 195,0 3257,0
002 заходи по охороні
    здоров'я

    Разом: 37628,5

  --------------------------------------------------------------------------
637 Національна  1705,2   1705,2   1240,1        4914,6  3863,0        1051,6
    комісія
    регулювання
    електроенергетики України

    Разом: 6619,8

010 Апарат       1705,2   1705,2   1240,1        4914,6  3863,0        1051,6
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 6619,8

  --------------------------------------------------------------------------
638 Націо        103906,0 103106,0 20824,9 800,0 4680,0  4320,0 123,0  360,0
    нальне космічне
    агентство України

    Разом: 108586,0

010 Апарат       1017,8   1017,8    625,5
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 1017,8

040 Державне     70,0     70,0
203 замовлення
    у сфері науки

    Разом: 70,0

070 Позашкільні  1507,9   1507,9    212,2        3500,0  3340,0 123,0   160,0
401 заклади
    освіти, заходи із
    позашкільної роботи
    з дітьми

    Разом: 5007,9

080 Спеціалі     1000,0    200,0             800,0
201 зовані лікарні
    та інші спеціалізовані
    заклади (центри,
    диспансери, госпіталі
    для інвалідів ВВВ,
    лепрозорії,
    медико-санітарні
    частини тощо, що
    мають ліжкову мережу)

    Разом: 1000,0

180 Фінансу-     60000,0  60000,0
101 вання Загальнодержавної
    (Національної)
    космічної програми

    Разом: 60000,0

180 Утримання    35110,3  35110,3  19987,2            1180,0    980,0   200,0
102 Національного центру
    управління та
    випробувань космічних
    засобів

    Разом: 36290,3

210 Програма     5200,0   5200,0
108 функціонування
    і розвитку національної
    системи сейсмічних
    спостережень та
    підвищення безпеки
    проживання населення
    у сейсмонебезпечних
    регіонах

    Разом: 5200,0

   -------------------------------------------------------------------------
644 Наці-        1385,7   1196,7    501,2    189,0
    ональна рада
    України з питань
    телебачення і
    радіомовлення

    Разом: 1385,7

010 Апарат       1346,7   1196,7    501,2    150,0
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 1346,7

120 Телеба       39,0                         39,0
100 чення і
    радіомовлення

    Разом: 39,0

  --------------------------------------------------------------------------
650 Рада         8719,0   8435,9   3744,5    283,1    126,2    126,2     35,0
    національної
    безпеки і оборони
    України

    Разом: 8845,2

010 Апарат       2428,0   2144,9    922,6    283,1
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 2428,0

040 Фундамен     3855,0   3855,0   2025,0              26,2     26,2
101 тальні дослідження
    наукових установ

    Разом: 3881,2

040 Прикладні    2436,0   2436,0    796,9             100,0    100,0     35,0
201 наукові та
    науково-технічні розробки
    з пріоритетних напрямів

    Разом: 2536,0

  --------------------------------------------------------------------------
651 Рахункова    4644,4   3944,4   1879,4    700,0
    палата України

    Разом: 4644,4

010 Апарат       4644,4   3944,4   1879,4    700,0
104 Рахункової
    палати України

    Разом: 4644,4

   --------------------------------------------------------------------------
652 Служба       337092,0 334801,4 247221,7  2290,6    813,8   813,8     20,9
    безпеки України

    Разом: 337905,8

030 Витрати,     1485,0   1485,0
104 пов'язані
    з відрядженнями за кордон
    працівників органів
    державної влади

    Разом: 1485,0

060 Поточне      231132,5  231132,5  185000,0
601 утримання
    Служби безпеки України

    Разом: 231132,5

060 Антитерори-  10450,0    8159,4   465,5    2290,6
602 стичний центр
    Служби безпеки України

    Разом: 10450,0

060 Мате         2850,0    2850,0
603 ріально-технічне
    забезпечення спеціальних
    підрозділів по боротьбі
    з організованою
    злочинністю

    Разом: 2850,0

060 Утримання    2757,0   2757,0   1538,7              48,7     48,7     20,9
604 страхового
    фонду документації

    Разом: 2805,7

060 Департамент  78050,0  78050,0  52000,0             765,1    765,1
900 спеціальних
    телекомунікаційних систем
    та захисту інформації
    Служби безпеки України

    Разом: 78815,1

061 Зведений     10217,5  10217,5   8217,5
004 бюджет
    розвідувальних органів

    Разом: 10217,5

180 Фінансу      15,0    150,0
201 вання робіт по
    стандартизації,
    сертифікації в галузі
    технічного захисту
    інформації

    Разом: 150,0

   --------------------------------------------------------------------------
654 Нац-         172471,4 172096,5 90299,9  374,9 5952,3 5501,4 1281,2  450,9
    іональна Академія
    наук України

    Разом: 178423,7

040 Фунда-       94602,0  94602,0  65244,0        5014,2 4615,3 1132,4  398,9
101 ментальні
    дослідження наукових
    установ

    Разом: 99616,2

040 Прикладні    33375,0  33375,0  16528,3        295,6  243,6  41,8    52,0
201 наукові
    та науково-технічні
    розробки з пріоритетних
    напрямів

    Разом: 33670,6

040 Державні     5098,0   5098,0   1133,6
202 науково-технічні
    програми та наукові
    частини інших програм

    Разом: 5098,0

040 Державне     20447,0  20447,0   1576,4
203 замовлення
    у сфері науки

    Разом: 20447,0

040 Інші         12259,0  12259,0   4238,4
207 заходи у сфері
    наукової та
    науково-технічної
    діяльності

    Разом: 12259,0

070 Дошкільні    304,6    299,1    122,9      5,5
101 заклади освіти

    Разом: 304,6

070 Позашкільні  203,0    203,0     40,0             552,5    552,5     79,5
401 заклади
    освіти, заходи із
    позашкільної
    роботи з дітьми

    Разом: 755,5

070 Вищі         1149,9   1149,9    137,4              40,0     40,0     12,0
602 заклади освіти
    III та IV рівнів
    акредитації

    Разом: 1189,9

070 Методична    55,9     50,9     25,4      5,0
802 робота, інші
    заходи по народній освіті

    Разом: 55,9

080 Лікарні      4977,0   4612,6   1253,5    364,4     50,0     50,0     15,5
101

    Разом: 5027,0

 ---------------------------------------------------------------------------
660 Управління   39576,3  37776,3  24316,0   1800,0
    державної
    охорони України

    Разом:  39576,3

061 Управління   39576,3  37776,3  24316,0   1800,0
001 державної
    охорони України

    Разом: 39576,3

  --------------------------------------------------------------------------
661 Фонд         17620,0  17620,0  11931,6
    державного
    майна України

    Разом: 17620,0

010 Апарат       17620,0  17620,0  11931,6
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та їх
    місцевих органів

    Разом: 17620,0

  --------------------------------------------------------------------------
673 Центральна   38811,6  38511,6   1457,2    300,0
    виборча
    комісія

    Разом: 38811,6

250 Проведення   5000,0   5000,0
202 виборів
    народних депутатів
    України

    Разом: 5000,0

250 Проведення   30000,0  30000,0
205 референдумів

    Разом: 30000,0

250 Утримання    3811,6   3511,6   1457,2    300,0
206 Центральної
    виборчої комісії

    Разом: 3811,6

  --------------------------------------------------------------------------
702 Державне     7000,0   7000,0
    авіапідприємство
    "Україна"

    Разом: 7000,0

170 Державне    7000,0   7000,0
401 авіапідприємство
    "Україна"

    Разом: 7000,0

 ----------------------------------------------------------------------------
771 Рада        6811,3   6811,3   4512,3
    Міністрів Автономної
    Республіки Крим

    Разом: 6811,3

010 Місцеві     6811,3   6811,3   4512,3
204 державні
    адміністрації

    Разом: 6811,3

  ---------------------------------------------------------------------------
772 Вінницька   240372,0 240372,0  10732,9             101,0     52,0    49,0
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 240473,0

010 Місцеві     16602,5  16602,5  10732,9              101,0     52,0    49,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 16703,5

250 Кошти,      223769,5  223769,5
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим,
    обласних, міських (міст
    Києва і Севастополя)
    бюджетів

    Разом: 223769,5

  --------------------------------------------------------------------------
773 Волинська   176771,7 176771,7   6214,1              70,0     43,5    26,5
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 176841,7

010 Місцеві     9675,8   9675,8     6214,1              70,0     43,5    26,5
204 державні
    адміністрації

    Разом: 9745,8

250 Кошти,      167095,9  167095,9
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва і
    Севастополя) бюджетів

    Разом: 167095,9

  --------------------------------------------------------------------------
774 Дніпро-     54015,4  54015,4   9505,0             159,7    111,9     47,8
    петровська обласна
    державна адміністрація

    Разом: 54175,1

010 Місцеві     14808,5  14808,5   9505,0             159,7    111,9     47,8
204 державні
    адміністрації

    Разом: 14968,2

250 Кошти,      39206,9  39206,9
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва і
    Севастополя) бюджетів

    Разом: 39206,9

   --------------------------------------------------------------------------
775 Донецька    130908,7  130908,7  8366,9            160,0    130,0     30,0
    обласна державна
    адміністрація

    Разом: 131068,7

010 Місцеві     13144,0   13144,0  8366,9             160,0    130,0     30,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 13304,0

250 Кошти,      117764,7  117764,7
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 117764,7

  ---------------------------------------------------------------------------
776 Житомирська 255873,8 255873,8   8473,8            88,0     85,5      2,5
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 255961,8

010 Місцеві     13179,5  13179,5   8473,8              88,0     85,5     2,5
204 державні
    адміністрації

    Разом: 13267,5

250 Кошти,      242694,3 242694,3
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 242694,3

  ---------------------------------------------------------------------------
777 Закарпат-   205499,6 185499,6   6652,8  20000,0    290,0    209,1    80,9
    ська обласна
    державна адміністрація

    Разом: 205789,6

010 Місцеві     10307,4  10307,4   6652,8              290,0    209,1    80,9
204 державні
    адміністрації

    Разом: 10597,4

250 Кошти,      175192,2  175192,2
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 175192,2

250 Субвенції   20000,0                    20000,0
306

    Разом: 20000,0

 ---------------------------------------------------------------------------
778 Запорізька  69338,4  69338,4   7743,3             104,0     74,0     30,0
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 69442,4

010 Місцеві     12046,4  12046,4   7743,3             104,0     74,0     30,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 12150,4

250 Кошти,      57292,0  57292,0
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 57292,0

  ---------------------------------------------------------------------------
779 Івано-      229581,8  214931,8  7174,3  14650,0    126,7     86,2    40,5
    Франківська обласна
    державна адміністрація

    Разом: 229708,5

010 Місцеві     11102,6   11102,6  7174,3             126,7     86,2     40,5
204 державні
    адміністрації

    Разом: 11229,3

250 Кошти,      203829,2  203829,2
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 203829,2

250 Субвенції   14650,0                    14650,0
306

    Разом: 14650,0

  --------------------------------------------------------------------------
780 Київська    207109,6 207109,6   9972,8             185,0    101,0    84,0
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 207294,6

010 Місцеві     15433,2  15433,2    9972,8             185,0    101,0    84,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 15618,2

250 Кошти,      191676,4  191676,4
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 191676,4

   --------------------------------------------------------------------------
781 Кірово      175840,4  175840,4  7697,3             155,0    125,0    30,0
    градська обласна
    державна адміністрація

    Разом: 175995,4

010 Місцеві     11976,3   11976,3   7697,3             155,0    125,0    30,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 12131,3

250 Кошти,      163864,1  163864,1
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 163864,1

 ----------------------------------------------------------------------------
782 Луганська   215445,9  215445,9  7684,4             70,0     40,0     30,0
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 215515,9

010 Місцеві     12005,3   12005,3   7684,4              70,0     40,0    30,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 12075,3

250 Кошти,      203440,6  203440,6
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 203440,6

  --------------------------------------------------------------------------
783 Львівська   351372,8  351372,8   8136,5             253,0    170,5   82,5
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 351625,8

010 Місцеві     12678,0   12678,0    8136,5             253,0    170,5   82,5
204 державні
    адміністрації

    Разом: 12931,0

250 Кошти,      338694,8  338694,8
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 338694,8

   --------------------------------------------------------------------------
784 Миколаїв-   132352,2  132352,2   6850,8             118,9    60,9    58,0
    ська обласна
    державна адміністрація

    Разом: 132471,1

010 Місцеві     10684,3   10684,3    6850,8             118,9    60,9    58,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 10803,2

250 Кошти,      121667,9  121667,9
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 121667,9

  ---------------------------------------------------------------------------
785 Одеська     41785,9   41785,9    10268,3            140,0    74,0    66,0
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 41925,9

010 Місцеві     15890,0   15890,0    10268,3            140,0    74,0    66,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 16030,0

250 Кошти,      25895,9   25895,9
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 25895,9

 ----------------------------------------------------------------------------
786 Полтавська  147165,1  147165,1   8488,1             283,0    218,0   65,0
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 147448,1

010 Місцеві     13246,0   13246,0    8488,1             283,0    218,0   65,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 13529,0

250 Кошти,      133919,1  133919,1
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 133919,1

 ----------------------------------------------------------------------------
787 Рівненська  188807,2  188807,2   6221,0             98,5     68,5    30,0
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 188905,7

010 Місцеві     9785,9    9785,9     6221,0             98,5     68,5    30,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 9884,4

250 Кошти,      179021,3  179021,3
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 179021,3

  --------------------------------------------------------------------------
788 Сумська     148617,2  148617,2   7172,8             204,5    132,3   72,2
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 148821,7

010 Місцеві     11173,3   11173,3    7172,8             204,5    132,3   72,2
204 державні
    адміністрації

    Разом: 11377,8

250 Кошти,      137443,9  137443,9
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 137443,9

   --------------------------------------------------------------------------
789 Тернопіль-  192670,7  192670,7   7274,0             75,0     35,0    40,0
    ська обласна
    державна адміністрація

    Разом: 192745,7

010 Місцеві     11384,0   11384,0    7274,0             75,0     35,0    40,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 11459,0

250 Кошти,      181286,7  181286,7
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 181286,7

  --------------------------------------------------------------------------
790 Харківська  184409,2  184409,2   10769,9            196,0    135,0   61,0
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 184605,2

010 Місцеві     16711,8   16711,8    10769,9            196,0    135,0   61,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 16907,8

250 Кошти,      167697,4  167697,4
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 167697,4

   --------------------------------------------------------------------------
791 Херсонська  175291,1  175291,1   6580,9             164,0    127,0   37,0
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 175455,1

010 Місцеві     10367,1   10367,1    6580,9             164,0    127,0   37,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 10531,1

250 Кошти,      164924,0  164924,0
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 164924,0

   --------------------------------------------------------------------------
792 Хмельницька 210453,8  210453,8   7988,2             110,0    80,0    30,0
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 210563,8

010 Місцеві     12393,1   12393,1    7988,2             110,0    80,0    30,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 12503,1

250 Кошти,      198060,7  198060,7
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 198060,7

  --------------------------------------------------------------------------
793 Черкаська   192111,9  192111,9   7377,2             157,0    107,0   50,0
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 192268,9

010 Місцеві     11483,7   11483,7    7377,2             157,0    107,0   50,0
204 державні
    адміністрації

    Разом: 11640,7

250 Кошти,      180628,2  180628,2
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 180628,2

  ---------------------------------------------------------------------------
794 Чернівецька 114461,5  114461,5   4432,2             74,0     67,4    6,6
    обласна
    державна адміністрація

    Разом: 114535,5

010 Місцеві     6966,9    6966,9     4432,2             74,0     67,4    6,6
204 державні
    адміністрації

    Разом: 7040,9

250 Кошти,      107494,6  107494,6
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 107494,6

 ----------------------------------------------------------------------------
795 Чернігів-   173685,4  173685,4   7654,5             154,2    101,0   53,2
    ська обласна
    державна адміністрація

    Разом: 173839,6

010 Місцеві     11947,4   11947,4    7654,5             154,2    101,0   53,2
204 державні
    адміністрації

    Разом: 12101,6

250 Кошти,      161738,0  161738,0
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 161738,0

   --------------------------------------------------------------------------
796 Київська    17629,0   17629,0    11220,4            40,8     40,8
    міська
    державна адміністрація

    Разом: 17669,8

010 Місцеві     17629,0   17629,0    11220,4            40,8     40,8
204 державні
    адміністрації

    Разом: 17669,8

  ---------------------------------------------------------------------------
797 Севасто     28890,6  28890,6   2909,6
    польська міська
    державна адміністрація

    Разом: 28890,6

010 Місцеві     4732,4   4732,4    2909,6
204 державні
    адміністрації

    Разом: 4732,4

250 Кошти,      24158,2  24158,2
302 що передаються
    до республіканського
    бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних,
    міських (міст Києва
    і Севастополя) бюджетів

    Разом: 24158,2

 ----------------------------------------------------------------------------
818 Виконавча                                            1304917,0  1304917,0
    дирекція
    Фонду соціального
    страхування України

    Разом:   1304917,0

240 Фонд соціального                                     1304917,0  1304917,0
200 страхування України

    Разом: 1304917,0

 ---------------------------------------------------------------------------
868 Державний   1928,5   1928,5   1173,4
    комітет
    України з питань
    регуляторної політики та
    підприємництва

    Разом: 1928,5

010 Апарат      1928,5   1928,5   1173,4
203 міністерств,
    інших центральних органів
    виконавчої влади та
    їх місцевих органів

    Разом: 1928,5

 ----------------------------------------------------------------------------
 Всього 28747654,6     4863123,4     4685501,3       322782,3      33433155,9
               27755756,0      991898,6     4329320,5      356180,8


 

Додаток N 3
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік"

Показники
взаємовідносин Державного бюджету України з бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя на 2000 рік

-----------------------------------------------------------------------------
| |Нормативи відра- |
| |хувань від зага- |
| |льнодержавних по-|
| |датків, зборів |
| |(обов'язкових |
| |платежів) до бюд-| Міжбюджетні трансферти
| |жетів адміністра-|
| |тивно-терито- |
| |ріальних одиниць |
| |(у відсотках до |
| |загальної суми) |
| |-----------------+----------------------------------------
|Адміністративно- |При- |Пода-|Акци-| Дотації з державного бюджету
| територіальні |бут- |ток |зний |
| одиниці |ковий|на |збір |----------------------------------------
| |пода-|при- |з ви-| | у тому числі
| |ток з|буток|роб- | Всього |-----------------------------
| |гро- |під- |лених| (тис. |Суми дота-|Нормативи|Суми
| |мадян|при- |в Ук-| грн.) |цій, що |щоденного|дотацій,
| | |ємств|раїні| |надаються |пререра- |що пере-
| | | |това-| |за рахунок|хування |рахову-
| | | |рів | |надходжень|дотацій |ються з
| | | | | |на тран- |(у від- |фонду
| | | | | |зитні ра- |сотках до|дотацій
| | | | | |хунки об- |обсягу |(тис.
| | | | | |ліку дохо-|надход- |грн.)
| | | | | |дів дер- |жень на |
| | | | | |жавного |відповід-|
| | | | | |бюджету в |ній тери-|
| | | | | |терито- |торії до-|
| | | | | |ріальних |ходів за-|
| | | | | |управ- |гального |
| | | | | |ліннях |фонду |
| | | | | |Державного|держав- |
| | | | | |казна- |ного бюд-|
| | | | | |чейства |жету, за |
| | | | | |України |рахунок |
| | | | | |(тис. грн)|яких |
| | | | | | |здійсню- |
| | | | | | |ється |
| | | | | | |перераху-|
| | | | | | |вання |
| | | | | | |дотацій) |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Автономна | | | | | | |
|Республіка Крим | 100 | 100| 100 | | | |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|області: | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Вінницька | 100 | | | 223769,5| 223769,5| 83,2 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Волинська | 100 | | | 167095,9| 138055,2| 100,0 | 29040,7
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Дніпропетровська | 100 | | | 39206,9| 39206,9| 4,5 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Донецька | 100 | | | 117764,7| 117764,7| 7,8 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Житомирська | 100 | | | 242694,3| 242694,3| 91,5 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Закарпатська | 100 | | | 175192,2| 175192,2| 91,9 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Запорізька * | 100 | | | 57292,0| 57292,0| 10,8 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Івано-Франківська| 100 | | | 203829,2| 203829,2| 55,0 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Київська * | 100 | | | 191676,4| 191676,4| 40,6 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Кіровоградська | 100 | | | 163864,1| 163864,1| 69,9 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Луганська | 100 | | | 203440,6| 203440,6| 34,9 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Львівська | 100 | | | 338694,8| 338694,8| 52,0 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Миколаївська * | 100 | | | 121667,9| 121667,9| 40,0 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Одеська | 100 | | | 25895,9| 25895,9| 3,7|
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Полтавська | 100 | | | 133919,1| 133919,1| 13,1 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Рівненська * | 100 | | | 179021,3| 176255,6| 100,0 | 2765,7
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Сумська | 100 | | | 137443,9| 137443,9| 42,9 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Тернопільська | 100 | | | 181286,7| 153010,3| 100,0 |28276,4
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Харківська | 100 | | | 167697,4| 167697,4| 12,7 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Херсонська | 100 | | | 164924,0| 164924,0| 81,7 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Хмельницька * | 100 | | | 198060,7| 198060,7| 90,5 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Черкаська | 100 | | | 180628,2| 180628,2| 36,7 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Чернівецька | 100 | | | 107494,6| 107494,6| 78,4 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Чернігівська | 100 | | | 161738,0| 161738,0| 45,2 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|міста: | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|м. Київ | 100 | 100 | | | | |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|м. Севастополь | 100 | | | 24158,2| 24158,2| 28,9 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|ВСЬОГО | 100 | | | 3908456,5| 3848373,7| |60082,8
-----------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

   -----------------------------------------------
| |
| |
| |
|Обсяг над-|
|ходжень до|
|загального|
|фонду дер-|
|жавного |
|бюджету, |
|за рахунок|
|яких |
-----------------------------------|здійсню- |
| | Кошти, що |ється |
|Суб- | передаються до |перераху- |
---------|вен- |державного бюджету|вання |
|ції на|------------------|дотацій |
---------|лікві-| |Щоден- |бюджетам |
|Додатко-|дацію | |ний |адміні- |
|ві нор- |нас- | Сума |норма- |стративно-|
|мативи |лідків| (тис. |тив |терито- |
|щоден- |сти- | грн.) |перера-|ріальних |
|ного |хійно-| |хування|одиниць |
|перера- |го | |(у від-|(тис. |
|хування |лиха | |сотках |грн.) * |
|дотацій | | |до об- | |
|(у від- | | |сягу | |
|сотках |Сума | |доходів| |
|до обся-|(тис. | |бюджету| |
|гу фонду|грн.) | |Авто- | |
|дотацій)| | |номної | |
|з єдино-| | |Респуб-| |
|го раху-| | |ліки | |
|нку Го- | | |Крим та| |
|ловного | | |місько-| |
|управ- | | |го бюд-| |
|ління | | |жету м.| |
|Держав- | | |Києва) | |
|ного ка-| | | | |
|значей- | | | | |
|ства | | | | |
|України | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | |
| | | 52486,2 | 22,4 | |
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | |
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 268981,4|
+--------+------+----------+-------+----------|
| 48,3| | | | 138055,2|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 876371,4|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 1512364,3|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 265267,8|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | 20000| | | 190648,8|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 529151,1 |
+--------+------+----------+-------+----------|
| | 14650| | | 370647,1|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 472056,0|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 234575,8|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 582164,7|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 806471,6|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 304352,2|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 690714,1|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 1021286,1|
+--------+------+----------+-------+----------|
| 4,6| | | | 176255,6|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 320101,4|
+--------+------+----------+-------+----------|
| 47,1| | | | 153010,3|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 1319349,|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 201844,3|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 218967,4|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 492431,3|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 137039,2|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 358083,3|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | |
+--------+------+----------+-------+----------|
| | |1254043,3 | 75,5 | |
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 83692,6|
+--------+------+----------+-------+----------|
| 100,0| 34650|1306529,5 | |11723882,5|
-----------------------------------------------

* Без врахування надходжень податку на прибуток атомних електростанцій

Додаток N 4
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2000 рік"

Обсяги видатків загального фонду державного бюджету
на утримання бюджетних установ і організацій на
проведення заходів, які передаються у 2000 році
на фінансування з бюджету Автономної
Республіки Крим та місцевих бюджетів

                                (тис. грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 |
| класифікації | | | | | |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|\ Назва та |Управ- |Госпо- |Міністер-|Державний|Міністер-|
| \ код відомчої |ління |дарське |ство |комітет |ство |
| \ класифікації|справами |управ- |культури |лісового |освіти |
|Назва \ |Верховної|ління |і мис- |госпо- |України |
|адміні- \ |Ради |Кабінету |тецтв |дарства |(220) |
|стративно-\ |України |Міністрів|України |України | |
|територі- \ |(11) |України |(180) |(190) | |
|альної одиниці\ | |(41) | | | |
| \ | | | | | |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|
| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |
| |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Автономна | | | | | | | | | | |
|Республіка Крим | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Вінницька | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Волинська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Дніпропетровська | | | | | | | | | 61,9 | 1|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Донецька | | | | | | | 8,1 | 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Житомирська | | | | | | | 32,3| 2| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Закарпатська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Запорізька | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Івано-Франківська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Київська | | | | | | | 110,5| 2| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Кіровоградська | | | | | | | | | 89,2| 1|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Луганська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Львівська | | | | | | | | | 69,9| 1|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Миколаївська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Одеська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Полтавська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Рівненська | | | | | | | 40,6| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Сумська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Тернопільська | | | | | | | 15,8| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Харківська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Херсонська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Хмельницька | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Черкаська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Чернівецька | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Чернігівська | | | | | | | 84,0| 3| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|м. Київ | 392,7| 2| 666,3| 3| 133,5| 1| | | 250,3| 2|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|м. Севастополь | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | |
|нику коштів | | | | | | | | | | |
|державного бюджету| 392,7| 2| 666,3| 3| 133,5| 1| 291,3|10| 471,3| 5|
----------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

   ------------------------------------------
| 070101 | 070101 | 070101 |070101 |
| | | | |
+---------+---------+-----------+---------|
|Міністер-|Міністер-|Міністер- |Державний|
|ство |ство |ство агро- |комітет |
|охорони |праці |промисло- |України |
|здоров'я |та соці- |вого |з питань |
|України |альної |комплексу |науки та |
|(230) |політики |України |інтелек- |
| |України | (280) |туальної |
| |(250) | |власності|
| | | |(330) |
+---------+---------+-----------+---------|
|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|
|видат-| |видат-| |вида | |видат-| |
|ків | |ків | | | |ків | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| 60,3| 1| | |1023,5 | 40| 38,2| 1|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 633,8 | 25| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 23,8 | 1| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 700,0 | 28| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 654,1 | 27| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 438,0 | 17| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 411,5 | 17| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 74,8 | 4| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | |3126,2 |105| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 170,3 | 7| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 613,0 | 24| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 214,8 | 8| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 503,2 | 20| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 448,9 | 19| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 688,1 | 28| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 208,6 | 10| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 630,0 | 24| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 481,5 | 19| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | |1023,5 | 40| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 437,0 | 18| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 241,2 | 10| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 826,8 | 34| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 23,8 | 1| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | |1806,8 | 60| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | 107,3| 1| | | | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 60,3| 1| 107,3| 1|15403,2|586| 38,2| 1|
-------------------------------------------

** кількість установ і організацій, які передаються на фінансування з бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів

  ------------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 |
| класифікації | | | | | |
|------------------+---------+----------+---------+----------+---------+
|\ Назва та код |Державний|Комітет |Держав- |Комітет |Лікуваль-|
| \ відомчої |комітет |з питань |ний ко- |харчової |но-оздор-|
| \ класи- |України |садів- |мітет |промис- |овче |
| \ фікації |по вод- |ництва, |України |ловості |об'єд- |
| \ |ному |виногра- |у справах|України |нання при|
| \ |госпо- |дарства |будів- |(540) |Кабінеті |
|Назва \ |дарству |та вино- |ництва, | |Міністрів|
|адміністра- \ |(500) |робної |архітек- | |України |
|тивно-територі- \ | |промисло- |тури та | | (632) |
|альної одиниці | |вості |житлової | | |
| | |України |політики | | |
| | | (524) | (530) | | |
|------------------+---------+----------+---------+----------+---------+
| |обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|
| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |
| |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Автономна | | | | | | | | | | |
|Республіка Крим | | | 189,5| 10| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Вінницька | | | 335,3| 33| | | 963,7| 54| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Волинська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Дніпропетровська | | | 9,5| 1| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Донецька | | | 18,1| 2| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Житомирська | | | | | | | 206,5| 11| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Закарпатська | | | 34,0| 3| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Запорізька | | | 38,6| 3| | | 35,5| 3| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Івано-Франківська | | | 13,3| 1| | | 28,2| 2| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Київська | 68,3| 1| 110,9| 8| | | 533,5| 19| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Кіровоградська | | | 142,6| 18| | | 328,6| 11| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Луганська | | | 13,4| 3| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Львівська | | | 10,1| 1| | | 28,2| 2| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Миколаївська | | | 149,0| 14| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Одеська | 54,0| 1| 519,3| 43| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Полтавська | | | 50,7| 5| | | 478,5| 22| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Рівненська | | | | | | | 68,0| 2| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Сумська | 10,1| 1| 17,5| 2| | | 460,0| 22| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Тернопільська | | | 64,4| 8| | | 10,9| 1| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Харківська | | | 136,2| 11| 54,0 | 1| 268,7| 17| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Херсонська | | | 72,2| 9| | | 24,6| 1| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Хмельницька | | | 69,4| 9| | | 159,9| 11| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Черкаська | | | 125,4| 12| | | 613,2| 33| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Чернівецька | | | 205,1| 19| | | 69,1| 3| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Чернігівська | | | | | | | 194,5| 11| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|м. Київ | | | | | | | | | 207,4| 2|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|м. Севастополь | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | |
|нинку коштів | | | | | | | | | | |
|державного бюджету| 132,3| 3|2324,5|215| 54,0| 1|4471,6|225| 207,4| 2|
------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

   ------------------------------------------
| 070101 | 070101 | 070101 | 070101 |
| | | | |
+---------+---------+---------+-----------|
|Наці- |Україн- |Видав- |Державна |
|ональна |ська |ництво |адміні- |
|Академія |Академія |"Преса |страція |
|наук |аграрних |України" |заліз- |
|України |наук |(851) |ничного |
|(624) |(659) | |транспорту |
| | | |України |
| | | |(852) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+---------+---------+---------+-----------|
|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |** |
|видат-| |видат-| |видат-| |видат- | |
|ків | |ків | |ків | |ків | |
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | | |
| 123,8| 1| 257,6| 4| | | 897,8| 5|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 38,8| 3| | | 1205,2| 13|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | 279,0| 3|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 86,3| 3| | | 1670,2| 26|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 16,6| 1| | | 2781,1| 52|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 50,3| 1| | | 686,2| 9|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 61,1| 1| | | 189,0| 1|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 66,8| 3| | | 1441,6| 9|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | 350,3| 2|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 276,7|10| | | 727,8| 6|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 24,4| 1| | | 730,1| 19|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 21,5| 1| | | 809,6| 18|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 14,5| 2| | | 622,9| 8|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | 421,6| 7|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 257,7| 7| | | 1060,9| 13|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 48,5| 3| | | 1087,3| 14|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 14,4| 1| | | 397,4| 3|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 33,6| 1| | | 846,4| 10|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 8,8| 1| | | 139,0| 2|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| 160,8| 2| 107,1| 7| | | 1545,7| 17|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 124,2|11| | | 274,9| 4|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 16,4| 1| | | 304,4| 4|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 116,6| 5| | | 513,9| 7|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 45,0| 3| | | 313,8| 3|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| 20,0| 1| | | 186,1| 3| 869,2| 12|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 304,6| 4|1686,9|70| 186,1| 3|20165,3|267|
-------------------------------------------

   ----------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 070101 | 070101 | 070301 | 070401 | 070401 |
| класифікації | | | | | |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|\ Назва та код |Київський|Наці- |Міністер-|Міністер-|Державна |
| \ відомчої |універси-|ональний |ство |ство |адміні- |
| \ класифікації|тет імені|аграрний |культури |освіти |страція |
|Назва \ |Тараса |універси-|і мис- |України |залізнич-|
|адміні- \ |Шевченка |тет (861)|тецтв |(220) |ного |
|стративно-\ |(854) | |України | |транс- |
|територі- \ | | |(180) | |порту |
|альної одиниці\ | | | | |України |
| \ | | | | |(852) |
| | | | | | |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|
| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |
| |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Автономна | | | | | | | | | | |
|Республіка Крим | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Вінницька | | | | | | | 28,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Волинська | | | | | | | 46,1| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Дніпропетровська | | | | | | | 10,0| 1| 3,4| |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Донецька | | | | | | | 385,4| 1| 1,6| |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Житомирська | | | | | | | 28,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Закарпатська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Запорізька | | | | | | | | | 43,3| 1|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Івано-Франківська | | | | | | | 45,9| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Київська | | | 150,3| 3| | | 80,9| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Кіровоградська | | | | | | | 24,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Луганська | | | | | | | 54,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Львівська | | | | | 794,1| 1| 157,9| 1| 55,5| |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Миколаївська | | | | | | | 29,5| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Одеська | | | | | 526,9| 1| | | 37,2| |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Полтавська | | | | | | | 62,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Рівненська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Сумська | | | | | | | 36,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Тернопільська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Харківська | | | | | 718,9| 1| 58,9| 1| 17,4| |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Херсонська | | | | | | | 50,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Хмельницька | | | | | | | 82,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Черкаська | | | | | | | 20,1| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Чернівецька | | | | | | | 12,7| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Чернігівська | | | | | | | 124,4| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|м. Київ | 112,9| 1| | | | | 65,9| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|м. Севастополь | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | |
|нинку коштів | | | | | | | | | | |
|державного бюджету| 112,9| 1| 150,3| 3|2039,9| 3|1401,7|20| 158,4| 1|
----------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

   ---------------------------------------
| 070501 | 070601 |070702 |070702 |
| | | | |
+------------+---------+-------+-------|
|Міністерство|Міністер-|Міні- |Держав-|
|освіти |ство |стер- |на ад- |
|України |охорони |ство |мініс- |
|(220) |здоров'я |освіти |трація |
| |України |України|заліз- |
| |(230) |(220) |ничного|
| | | |транс- |
| | | |порту |
| | | |України|
| | | | (852) |
+------------+---------+-------+-------|
|обсяг |** |обсяг |**|обсяг |обсяг |
|видатків| |видат-| |видат- |видат- |
| | |ків | |ків |ків |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| | | 100,5| 1| | |
| | | | | | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 11585,4| 34| | | 71,5 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 7780,9| 21| | | 30,3 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 24871,5| 67| | | 15,0 | 2,6 |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 39073,8|121| | | 100,6 | 1,3 |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 8875,7| 28| | | 4,1 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 7753,0| 19| | | | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 14424,9| 42| | | 4,1 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 8436,9| 19| | | 23,4 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 8915,3| 22| | | 25,2 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 7769,0| 25| | | 2,8 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 23074,2| 81| | | 8,4 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 23983,3| 56| | | 41,9 | 1,1 |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 10285,2| 29| | | 22,5 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 12926,7| 41| | | 2,8 | 1,5 |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 13178,0| 41| | | 4,1 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 7156,8| 21| | | 25,8 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 11912,6| 35| | | 12,6 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 8956,6| 23| | | 33,5 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 17742| 53| 158,1| 1| 2,8 | 1,3 |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 9623,7| 29| | | 5,9 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 11544,7| 34| | | 83,1 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 8681,5| 28| | | 2,8 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 5537,8| 15| | | 25,2 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 7171,5| 25| | | 2,8 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 16087,9| 33| | | 149,0 | 2,4 |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 2525,1| 6| | | | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
|329874,0|948| 258,6| 2| 700,2| 10,2|
----------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 070802 | 070802| 070804 | 080101 | 080101 |
| класифікації | | | | | |
|------------------+---------+-------+---------+----------+---------+
|\ Назва та код |Міністер-|Держав-|Міністер-|Міністер- |Державна |
| \ відомчої |ство |на ад- |ство |ство |адміні- |
| \ класифікації|освіти |мініс- |освіти |охорони |страція |
|Назва \ |України |трація |України |здоров'я |залізнич-|
|адміні- \ |(220) |заліз- |(220) |України |ного |
|стративно-\ | |ничного| |(230) |транс- |
|територі- \ | |транс- | | |порту |
|альної одиниці\ | |порту | | |України |
| \ | |України| | |(852) |
| | |(852) | | | |
|------------------+---------+-------+---------+----------+---------+
| |обсяг |**|обсяг |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|
| |видат-| |видат- |видат-| |видат- | |видат-| |
| |ків | |ків |ків | |ків | |ків | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Автономна | | | | | | | | | |
|Республіка Крим | | | | | | 1422,3| 1| | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Вінницька | 57,5| 1| | 5,8| 1| | | 169,7| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Волинська | 76,8| 1| | 11,0| 1| | | 394,2| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Дніпропетровська | 137,3| 1| 2,3 | 7,6| 1| | | 623,6| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Донецька | 45,9| 1| 4,7 | 50,9| 1| 4433,7| 1| | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Житомирська | 19,0| 1| | 12,4| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Закарпатська | 60,2| 1| | | 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Запорізька | 101,7| 1| | 13,5| | | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Івано-Франківська | 54,3| 1| | 12,3| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Київська | 73,2| 1| | 11,7| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Кіровоградська | 37,1| 1| | 8,4| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Луганська | 57,2| 1| | 10,6| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Львівська | 60,3| 1| 2,6 | 26,7| 1| | |3430,6| 2|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Миколаївська | 31,6| 1| | 7,6| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Одеська | 139,1| 1| 2,9 | 11,0| 1| 8490,1| 4| 865,2| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Полтавська | 46,3| 1| | 10,7| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Рівненська | 116,2| 1| | 13,8| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Сумська | 87,0| 1| | 17,6| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Тернопільська | 67,4| 1| | 12,5| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Харківська | 96,1| 1| 2,6 | 24,9| 1| | |2556,0| 3|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Херсонська | 39,6| 1| | 14,9| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Хмельницька | 99,6| 1| | 16,5| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Черкаська | 19,8| 1| | 9,3| 1| | | 243,9| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Чернівецька | 32,0| 1| | | | | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Чернігівська | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|м. Київ | 89,5| 1| 2,6 | 50,8| 1| | | 662,3| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|м. Севастополь | 42,9| 1| | 4,0| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Разом по розпоряд-| | | | | | | | | |
|нинку коштів | | | | | | | | | |
|державного бюджету|1687,6|25| 17,7| 364,5|23|14346,1| 6|8945,5|11|
---------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

   ----------------------------------------
| 080201 | 080201 | 080201 | 080203 |
| | | | |
+---------+---------+---------+---------|
|Міністер-|Міністер-|Міністер-|Державна |
|ство |ство |ство |адміні- |
|енерге- |освіти |охорони |страція |
|тики |України |здоров'я |залізнич-|
|України |(220) |України |ного |
|(130) | |(230) |транс- |
| | | |порту |
| | | |України |
| | | |(852) |
| | | | |
+---------+---------+---------+---------|
|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|
|видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |
|ків | |ків | |ків | |ків | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
|6194,1| 2| | |3213,6| 2| | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
|1635,9| 2| | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | |2558,1| 1| 531,1| 1|
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | 362,2| 1| | | 422,2| 1|
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|7830,0| 4| 362,2| 1|5771,7| 3| 953,3| 2|
-----------------------------------------

   ----------------------------------------------------------------------
|Код | 080300| 080300| 080300| 080500| 080600 | 080600 |
|функціональної| | | | | | |
|класифікації | | | | | | |
|--------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
|\ Назва та код|Мініс- |Мініс- |Державна|Державна|Міністер-|Держав- |
| \ відомчої |терство|терство |адміні- |адміні- |ство |ний |
| \ класифі-|освіти |охорони |страція |страція |агропро- |комітет |
|Назва \кації |України|здоров'я|залізнич|залізнич|мислового|рибного |
|адміні- \ |(220) |України |ного |ного |комплексу|госпо- |
|стративно-\ | |(230) |транс- |транс- |України |дарства |
|територі- \ | | |порту |порту | (280) |України |
|альної одиниці| | |України |України | |(546) |
| | | |(852) |(852) | | |
|--------------+-------+--------+-------+---------+---------+--------+
| |обсяг|*|обсяг |*|обсяг|**|обсяг|**|обсяг|** |обсяг|**|
| |видат| |видат-| |видат| |видат| |видат| |видат| |
| |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Автономна | | | | | | | | | | | | |
|РеспублікаКрим| | | 415,4|3| | | | | 62,0| 20| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Вінницька | | | | | | | | | 22,5| 7| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Волинська | | | | | | | | | 1,7| 1| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Дніпро- | 36,3|1| | |595,5| 3| | | 18,8| 7| | |
|петровська | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Донецька | 51,4|1| 445,2|1| | | | | 34,8| 12| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Житомирська | | | | | | | | | 7,5| 3| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Закарпатська | | | | | | | 85,3| 1| | | | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Запорізька | | | | | | | | | 9,8| 3| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Ів-Франківська| | | | | | | | | 3,8| 1| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Київська | | | | | | | | |167,3| 52| 10,3| 1|
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Кіровоградська|204,6|1| | | | | | | 3,8| 1| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Луганська | | | | | | | | | 57,2| 19| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Львівська | | | | |183,8| 1|204,4| 1| | | | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Миколаївська | | | | | | | | | 9,8| 3| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Одеська | | | 660,1|2| | |259,3| 1| 43,6| 14| 6,6| 1|
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Полтавська |120,5|1| | | | | | | 88,2| 29| 10,2| 1|
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Рівненська | | | | | | | | | 5,1| 1| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Сумська | | | | | | | | | 11,3| 4| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Тернопільська | | | | | | | | | 24,8| 8| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Харківська | | | | | | | | | 76,0| 25| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Херсонська | | | | | | | | | 8,5| 3| 8,9| 1|
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Хмельницька | | | | | | | | | 3,8| 1| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Черкаська | | | | | | | | | 57,2| 19| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Чернівецька | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Чернігівська | | | | | | | | | 82,5| 27| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|м. Київ | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|м. Севастополь| | | 417|1| | | | | | | | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Разом по | | | | | | | | | | | | |
|розпоряд- | | | | | | | | | | | | |
|ринку коштів | | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | | |
|бюджету |412,8|4|1937,7|7|779,3| 4|549,0| 3|800,0|260| 36,0| 4|
----------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

   ----------------------------
| 091000*| 091208 | 110103|
| | | |
| | | |
+--------+---------+--------|
| Мініс- |Міністер-|Міністер|
|терство |ство |ство |
|праці |агропро- |культури|
|та соці-|мислового|і мис- |
|альної |комплексу|тецтв |
|політики|України |України |
|України | (280) |(180) |
|(250) | | |
| | | |
+--------+---------+--------|
|обсяг |обсяг |**|обсяг|**|
|видатків|видат-| |видат| |
| |ків | |ків | |
+--------+------+--+-----+--|
| | | | | |
| 4590,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 5660,0| 23,3| 1| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 2054,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 12898,0| 23,3| 1| | |
| | | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 9354,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 3667,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 1354,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 3284,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 2437,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 7559,0| 162,3|11| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 3838,0| 6,4| 1| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 4245,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 4127,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 1508,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 4243,0| | |560,0| 1|
+--------+------+--+-----+--|
| 3100,0| 118,1| 8| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 2669,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 2642,0| 12,1| 1| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 1760,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 6253,0| 18,9| 1| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 1869,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 2720,0| 67,5| 5| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 3669,0| 50,6| 3| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 1059,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 3989,0| 34,9| 2| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 9148,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 304,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|110000,0| 517,4|34|560,0| 1|
-----------------------------
--------------------

* заходи Фонду соціального захисту інвалідів (крім видатків на утримання виконавчої дирекції та відділень фонду і придбання санаторно-курортних путівок для інвалідів-спінальників)

------------------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 110201| 110203 | 110502 | 110502 | 120201 | |
| класифікації | | | | | | |
|------------------+--------+---------+---------+---------+---------| |
|\ Назва та код |Мініс- |Міністер-|Державний|Міністер-|Державний| |
| \ відомчої |тер ство|ство |комітет |ство |комітет | |
| \ класифікації|культури|культури |інформа- |культури |інформа- | |
|Назва \ |і мис- |і мис- |ційної |і мис- |ційної | |
|адміні- \ |тецтв |тецтв |політики |тецтв |політики | РАЗОМ |
|стративно-\ |України |України |України |України |України | |
|територі- \ |(180) |(180) |(170) |(180) |(170) | |
|альної одиниці\ | | | | | | |
|------------------+--------+---------+---------+---------+---------| |
| |обсяг |*|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**| |
| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| | |
| |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | | |
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Автономна | | | | | | | | | | | |
|Республіка Крим | | | | | 520| 1| | | 182,0| 1| 9882,9|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Вінницька | | | | | | | | | | | 20800,5|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Волинська | | | | | | | | | | | 10697,8|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Дніпропетровська | | | | | | | | | | | 51180,8|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Донецька | | | | | | | | | | | 57461,3|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Житомирська | | | | | | | | | | | 14027,0|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Закарпатська | | | | | | | | | | | 9536,6|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Запорізька | | | | | | | | | | | 19875,3|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Івано-Франківська | | | | | | | | | | | 11480,2|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Київська | | | | | | | | | | | 22109,4|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Кіровоградська | | | | | | | | | | | 15015,2|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Луганська | | | | | | | | | | | 28964,1|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Львівська | | | | | | | | | | | 34029,6|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Миколаївська | | | | | | | | | | | 12968,0|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Одеська |1725,6|1| | | | | | | | | 32842,4|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Полтавська | | | | | | | | | | | 19091,2|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Рівненська | | | 334,5| 1| | | | | | | 11050,2|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Сумська | | | | | | | | | | | 16728,7|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Тернопільська | | | | | | | | | | | 11575,2|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Харківська |2683,5|1| | | | | | | | | 36795,6|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Херсонська | | | | | | | | | | | 12553,4|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Хмельницька | | | | | | | | | | | 15408,5|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Черкаська | | | | | | | | | | | 14950,1|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Чернівецька | | | | | | | | | | | 6964,7|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Чернігівська | | | | | | | | | | | 13849,2|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|м. Київ | | | | | | | | | | | 29988,5|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|м. Севастополь | | | | | | | 325,4| 1| | | 3618,4|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | | |
|нинку коштів | | | | | | | | | | | |
|державного бюджету|4409,1|2| 334,5| 1| 520,0| 1| 325,4| 1| 182,0| 1|543444,8|
------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 5
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік"

Обсяг видатків на реалізацію статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ) з бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя
тис. гривень

   ------------------------------------------------------------------
| Адміністративно-територіальні | Обсяг видатків |
| одиниці | |
|------------------------------------+---------------------------|
|Автономна Республіка Крим | 1784 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Вінницька | 1605 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Волинська | 1153 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Дніпропетровська | 2739 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Донецька | 3550 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Житомирська | 1601 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Закарпатська | 1311 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Запорізька | 1613 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Івано-Франківська | 1355 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Київська | 1478 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Кіровоградська | 1115 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Луганська | 1778 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Львівська | 2295 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Миколаївська | 1173 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Одеська | 1997 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Полтавська | 1399 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Рівненська | 1215 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Сумська | 1226 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Тернопільська | 1186 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Харківська | 2216 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Херсонська | 1200 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Хмельницька | 1458 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Черкаська | 1439 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Чернівецька | 814 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Чернігівська | 1193 |
|------------------------------------+---------------------------|
|м. Київ | 2015 |
|------------------------------------+---------------------------|
|м. Севастополь | 341 |
|------------------------------------+---------------------------|
|ВСЬОГО | 42249 |
------------------------------------------------------------------