Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1506-VI від 11.06.20
09 )

Про внесення змін до Закону України
"Про боротьбу з корупцією"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 24, ст.185 )

Верховна Рада України постановляє:

1. У статті 16 Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34, ст. 266; 1997 р., N 19, ст. 136; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 16, ст. 97, N 26, ст. 213) слова "Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією" замінити словами "Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 березня 2000 року
N 1594-III