Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до Закону України
"Про Національний банк України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Пункт 1 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) після слів "з дня його опублікування" доповнити словами "за винятком частин дев'ятої та десятої статті 10 цього Закону, які набирають чинності з дня формування Ради Національного банку України у повному складі Президентом України та Верховною Радою України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 20 квітня 2000 року.
N 1658-III