Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 травня 2000 р. N 783
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 56 від 31 січня 2011
р.)

Про проведення індексації грошової оцінки земель

Відповідно до Закону України "Про плату за землю" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що для індексації грошової оцінки земель станом на 1 січня 2000 року:

до грошової оцінки сільськогосподарських угідь, проведеної станом на 1 липня 1995 р., застосовується коефіцієнт 2,07;

до грошової оцінки земель за межами населених пунктів, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення (крім земель під торфородовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведеної станом на 1 квітня 1996 р., застосовується коефіцієнт 2,04;

до грошової оцінки земель під торфородовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межами населених пунктів, проведеної станом на 1 січня 1997 р., застосовується коефіцієнт 1,20.

2. Затвердити Порядок проведення індексації грошової оцінки земель, що додається.

3. Державному комітетові по земельних ресурсах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити інформування власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію грошової оцінки земель.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2000 р. N 783

Порядок
проведення індексації грошової
оцінки земель

1. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення індексується станом на 1 січня поточного року на коефіцієнт, що визначається за формулою:

Кі = [I - 10]: 100,

де I - середньорічний індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

2. Грошова оцінка земель за межами населених пунктів, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, (крім земель під торфородовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), за 1996 - 1999 роки індексується станом на 1 січня 2000 р. на коефіцієнт 2,04, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік - 1,703, за 1997 рік - 1,059, за 1998 рік - 1,006 та за 1999 рік - 1,127.

Якщо грошову оцінку зазначених земель було проіндексовано за 1996 та 1997 роки на коефіцієнт 1,80 (1,703 х 1,059), то ця оцінка підлягає індексації за 1998 - 1999 роки на коефіцієнт 1,13 (1,006 х 1,127).

3. Грошова оцінка земель під торфородовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за 1997 - 1999 роки індексується станом на 1 січня 2000 р. на коефіцієнт 1,20, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1997 рік - 1,059, за 1998 рік - 1,006 та за 1999 рік - 1,127.