Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 жовтня 1999 р. N 1919
Київ

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 572 від 29.03.20
00
N 776 від 07.05.2000
)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, який додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 1999 р. N 1919

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р. N 47 "Про затвердження положень щодо застосування Закону УРСР "Про зайнятість населення" (ЗП України, 1991 р., N 6, ст. 50; 1993 р., N 10, ст. 200; Офіційний вісник України, 1998 р., N 37, ст. 1358):

1) Положенні про державну службу зайнятості:

підпункт "т" пункту 4 викласти у такій редакції:

"т) видає суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном";

абзац четвертий підпункту "л" пункту 8 викласти у такій редакції:

"л) посередництво у працевлаштуванні за кордоном без ліцензії, виданої Державним центром зайнятості Мінпраці";

2) Положенні про інспекцію по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення:

у підпункті "г" пункту 6 слова "профорієнтацією населення", "в Україні та" виключити, а слова "дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";

у підпункті "д" пункту 8 слова "профорієнтацією населення", "в Україні та" виключити, а слова "дозволу (ліцензії), виданого" замінити словами "ліцензії, виданої".

2. В абзаці третьому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. N 15 "Про порядок ведення державного земельного кадастру" (ЗП України, 1993 р., N 3, ст. 55; Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 182) слова "і ліцензіями" виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку":

абзац третій пункту 1 викласти у такій редакції:

"виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва здійснюється лише за ліцензіями, виданими Міністерством фінансів";

у пункті 3 після слова "Номенклатуру" доповнити словом "бланків".

4. В абзаці другому пункту 10 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 211), слова "автомобільні перевезення вантажів і громадян" замінити словами "міжнародні перевезення (крім країн СНД) пасажирів і вантажів автомобільним транспортом".

5. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 31) викласти у такій редакції:

"3. Ураховуючи, що діяльність з надання послуг, пов'язаних з охороною державної (крім охорони окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається в установленому Кабінетом Міністрів України порядку) та іншої власності, а також з охороною громадян, підлягає обмеженню, ліцензії на цю діяльність видаються суб'єктам підприємництва уповноваженим органом виконавчої влади в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

6. У пункті 1 Правил здійснення транспортно-експедиційної діяльності під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1993 р. N 770 "Про транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 35), слова "отримали в установленому порядку спеціальний дозвіл (ліцензію) на цей вид діяльності та" виключити.

7. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1993 р. N 863 "Про вдосконалення обліку та використання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 58; Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 547) слова "спеціальний дозвіл (ліцензію)" замінити словом "ліцензію".

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 червня 1994 р. N 426 "Про затвердження Положення про порядок і умови надання органам державної виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям дозволу (ліцензії) на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, та про особливий режим цієї діяльності":

1) слово "ліцензії" виключити;

2) у пункті 2 слова "ліцензування діяльності" замінити словами "видачу дозволів на провадження діяльності";

3) у Положенні про порядок і умови надання органам державної виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям дозволу (ліцензії) на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, та про особливий режим цієї діяльності, затвердженому зазначеною постановою:

у назві слово "ліцензії" виключити;

у тексті слово "ліцензія" в усіх відмінках замінити словом "дозвіл" у відповідному відмінку, а слова "ліцензування" та "ліцензування діяльності" замінити словами "видача дозволу на провадження діяльності";

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Відповідно до статей 19, 20 і 37 Закону України "Про державну таємницю" це Положення визначає порядок і умови надання органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності та видів діяльності дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, скасування зазначеного дозволу та встановлення особливого режиму цієї діяльності".

9. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 р. N 24 "Про заходи щодо виконання постанови Верховної Ради України від 5 липня 1994 р. "Про введення в дію Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" та статті 34 Закону України "Про державну таємницю" (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 77) слова "а також видачу спеціальних дозволів (ліцензій) відповідно до статті 20 Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" виключити.

10. У Порядку заняття торговельною діяльністю і правилах торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 118), слова "спеціальний дозвіл (ліцензія)" в усіх відмінках замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку.

11. У підпункті "м" пункту 7 Положення про режимно-секретні органи в міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки Крим, місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 р. N 609, слово "(ліцензії)" виключити.

12. В абзаці другому пункту 1 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 р. N 690 (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 20), слова "спеціальний дозвіл (ліцензію)" замінити словом "ліцензію".

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 р. N 1117 "Про ліцензування використання радіочастот" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 494):

у вступній частині слова "спеціальних дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій";

у пункті 2:

слова "спеціальні дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";

слова "Міністерством зв'язку" замінити словом "Держкомзв'язку".

14. В абзаці п'ятому пункту 20 Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1284 "Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв і Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 353; Офіційний вісник України, 1998 р., N 50, ст. 1845), слово "сертифікати" виключити.

15. В абзаці четвертому пункту 21 Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1284 "Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв і Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 353; Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 419), слова "спеціальні дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".

16. В абзаці другому пункту 3 Положення про порядок контролю за зберіганням, відпуском і транспортуванням спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р. N 1438 (ЗП України, 1996 р., N 20, ст. 571), слова "копію спеціального дозволу (ліцензії) на виробництво продукції, що ліцензується" замінити словами "копію ліцензії".

( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 572 від 29.03.2000 )

18. В абзаці сьомому пункту 5 Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. N 112 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 41), слова "відповідний дозвіл (ліцензію)" замінити словом "ліцензію".

19. У Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142):

у пункті 2:

в абзаці тридцять першому слова "та відповідний спеціальний дозвіл (ліцензію) на діяльність, пов'язану з перевезенням пасажирів" виключити;

в абзаці сорок сьомому слова "туристам і має ліцензію на право здійснення" замінити словами "послуги у сфері туризму";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транспортом здійснюються відповідно до цих Правил та інших актів законодавства. Міжнародні перевезення (крім країн СНД) пасажирів автомобільним транспортом здійснюються за умови отримання перевізниками ліцензій в установленому порядку";

абзац четвертий пункту 67 викласти у такій редакції:

"особливих умов і правил, зазначених у ліцензії на міжнародні перевезення (крім країн СНД) пасажирів автомобільним транспортом";

в абзаці третьому пункту 72 слова "спеціальних дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій";

у пункті 134 слова "умов і правил, зазначених у спеціальних дозволах (ліцензіях) на здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом" замінити словами "особливих умов і правил, зазначених у ліцензії на міжнародні перевезення (крім країн СНД) пасажирів автомобільним транспортом".

20. У пункті 4 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. N252 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 167), слова "спеціальний дозвіл (ліцензію)" замінити словом "ліцензію".

21. У підпункті 43 пункту 4 Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 341 "Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 52), слова "ліцензії на право їх реалізації, а також" виключити.

22. У Правилах роздрібної реалізації лікарських засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. N 447 "Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 20, с. 57; 1998 р., N 3, ст. 97; 1999 р., N 12, ст. 483), слова "спеціальний дозвіл (ліцензія)" в усіх відмінках замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку.

( Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 776 від 07.05.2000 )

24. У Положенні про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. N 847 "Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 32, с. 6):

у пункті 1 слова "спеціальним дозволом (ліцензією)" замінити словом "ліцензією";

в абзаці другому пункту 11 слова "право поводження з відповідними ДІВ" замінити словами "діяльність, пов'язану з використанням ДІВ".

25. Абзац перший пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. N 1172 "Про особливості контролю за відпуском спирту етилового для виробництва лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 44, с. 15; 1998 р., N 34, ст. 1277, N 41, ст. 1513) викласти у такій редакції:

"1. Установити, що суб'єкт підприємницької діяльності, який звертається до державної податкової адміністрації (інспекції) з проханням надати дозвіл на отримання спирту етилового з оплатою акцизного збору в розмірі 0,02 екю за 1 літр 100-відсоткового спирту, повинен мати відповідну ліцензію Комітету з медичної та мікробіологічної промисловості, яка підтверджує, що цей суб'єкт є справді виробником лікарських засобів, а також об'єм і мету використання спирту етилового".

26. У пункті 2 Порядку надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1997 р. N 1200 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 45, с. 34), слова "за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії) на провадження торгівельної діяльності у сфері громадського харчування" виключити.

27. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 1997 р. N 1262 "Про заходи щодо впорядкування підприємницької діяльності, пов'язаної з брухтом та відходами чорних і кольорових металів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 17) виключити.

28. У пункті 4 Положення про Державний департамент ветеринарної медицини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1277 "Питання Державного департаменту ветеринарної медицини" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 27):

підпункт 33 викласти у такій редакції:

"33) видає ліцензії суб'єктам підприємницької діяльності на ветеринарну практику, виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів, здійснює контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов та правил, зупиняє або анулює ліцензії у випадках та порядку, встановлених законодавством";

у підпункті 35 слова "спеціалістів, які працюють за ліцензіями" виключити.

29. У Положенні про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. N 1332 "Про затвердження Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 49, с. 38):

абзац п'ятий пункту 1 викласти у такій редакції:

"ліцензія - документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, згідно з яким власник ліцензії має право займатися перевезенням ядерних матеріалів та радіоактивних речовин";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Перевезення ядерних матеріалів та радіоактивних речовин здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності, що мають ліцензію на провадження цієї діяльності".

30. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 561 "Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 17, ст. 625) та у Положенні про Авіаційне страхове бюро, затвердженому зазначеною постановою, слова "дозвіл (ліцензія)" в усіх відмінках замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку.

31. У пункті 26 Положення про порядок продажу товарів безмитними магазинами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. N 984 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 26, ст. 951), слова "(за наявності відповідного дозволу (ліцензії), якщо це передбачено законом)" замінити словами "(за наявності ліцензії на торгівлю окремими видами товарів, якщо наявність такої ліцензії передбачена законодавством)".

32. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1602 "Про послуги з охорони здоров'я, операції з надання яких закладами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг, звільняються від обкладення податком на додану вартість" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 40, ст. 1489) та у заголовку переліку, що додається до неї, слово "(ліцензію)" виключити.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 1999 р. N 1919

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 569 "Про видачу учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві" (ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 269; 1994 р., N 11, ст. 276).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1995 р. N 656 "Про вдосконалення системи ліцензування внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом" (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 6).