Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯ":

I. Внести до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) такі зміни:

1. Частину другу статті 2 виключити.

2. Частину третю статті 12 доповнити словами "якщо це передбачено установчими документами об'єднань підприємств відповідно до законодавства".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1707-III