Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (1458-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 14-15-16, ст. 121) такі зміни:

1. У статті 3 цифри "33.433.155,9" замінити цифрами "33.946.526,9", а цифри "28.747.654,6" замінити цифрами "29.508.025,6", а цифри "4.685.501,3" замінити цифрами "4.438.501,3".

2. Пункт 13 статті 6 виключити.

3. Статтю 12 доповнити частиною другою такого змісту:

"У разі перевиконання зазначених надходжень понад обсяги, передбачені цією статтею, додатково отримані кошти зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і спрямовуються у порядку, визначеному Міністерством фінансів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, для підвищення грошового і пенсійного забезпечення з метою компенсації витрат військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та органів і установ виконання покарань, ветеранів військової служби внаслідок зупинення дії положень законодавчих актів України у частині надання їм пільг щодо оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ і паливо, а також погашення заборгованості за минулі роки з виплати грошового забезпечення і заробітної плати".

4. В абзаці третьому статті 16 слово та цифри "статті 91" замінити словом та цифрами "статті 90".

5. Абзац сьомий статті 29 виключити.

6. Абзац четвертий статті 45 після слів "установ виконання покарань" доповнити словами "та Київський державний авіаційний завод "Авіант" і Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова".

7. У статті 46 цифри "3.908.456,5" замінити цифрами "3.993.227,5", а цифри "1.306.529,5" замінити цифрами "1.274.091,5".

8. У статті 48 цифри "1.306.529,5" замінити цифрами "1.274.091,5".

9. Частини першу та другу статті 61 після слів "бюджетних установ і організацій" доповнити словами "(крім професійно-технічних закладів освіти)".

10. У частині першій статті 62:

абзац четвертий після слів "учасників бойових дій" доповнити словами: "Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни III групи, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге";

абзац п'ятий після слів "учасників бойових дій" доповнити словами: "Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, учасників Великої Вітчизняної війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге";

абзац шостий після слів "крім інвалідів" доповнити словами: "Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці";

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"звільнення або зменшення оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни, учасників бойових дій та репресованих, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, дітей, які стали інвалідами до досягнення повноліття, та батьків загиблих учасників бойових дій, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). Установити, що у 2000 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни, учасників бойових дій та репресованих, сімей загиблих учасників бойових дій (крім названих) та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по оплаті за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років)";

абзац десятий викласти у такій редакції:

"безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського та приміського транспорту (крім учасників бойових дій, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, пенсіонерів, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах), а також всіма видами міжміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів I та II групи, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, членів сімей загиблих учасників бойових дій, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, осіб, які супроводжують інвалідів I групи, осіб, на яких поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, осіб, прирівняних до них, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів III групи, а також народних депутатів України на час виконання ними депутатських повноважень)".

11. Доповнити Закон статтями 71-1, 71-2:

"Стаття 71-1. Абзац п'ятий пункту 11.6 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 20, ст. 100; 1999 р., N 7, ст. 54) викласти в такій редакції:

"У період з 1 травня 2000 року до 1 січня 2001 року в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку".

Стаття 71-2. В рахунок погашення частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України, станом на 1 січня 2000 року додатково до затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" обсягів Кабінету Міністрів України виділити кошти в сумі 1500000 тис. гривень на погашення заборгованості бюджетів усіх рівнів за електричну та теплову енергію та вугілля, спожиті бюджетними установами і організаціями, субсидії та пільги населенню, різницю в тарифах на житлово-комунальні послуги, яка склалася на ту ж саму дату, по видатках державного і місцевих бюджетів та спрямувати зазначені кошти на державну підтримку вугледобувних підприємств та погашення заборгованості підприємств і організацій за відвантажене вугілля.

Кабінету Міністрів України визначити механізм проведення зазначених взаєморозрахунків та спрямування цих коштів вугледобувними підприємствами на погашення заборгованості із заробітної плати та щомісячних регресних позовів шахтарям".

12. У додатку N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік":

1) цифри та слова

"10000000 Податкові надходження 19840758,0 19554376,0"

замінити цифрами і словами

"10000000 Податкові надходження 20513567,0 20227185,0";

2) цифри та слова

"11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 5789023,0 5789023,0"

замінити цифрами і словами

"11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 6093023,0 6093023,0";

3) цифри та слова

"11020000 Податок на прибуток підприємств 5789023,0 5789023,0"

замінити цифрами і словами

"11020000 Податок на прибуток підприємств 6093023,0 6093023,0";

4) цифри та слова

"14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 11804113,0 11804113,0"

замінити цифрами і словами

"14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 12172922,0 12172922,0";

5) цифри та слова

"14010000 Податок на додану вартість 9716759,0 9716759,0"

замінити цифрами і словами

"14010000 Податок на додану вартість 10065759,0 10065759,0";

6) цифри та слова

"14020000 Акцизний збір з вироблених в Україні товарів 1562104,0 1562104,0"

замінити цифрами і словами

"14020000 Акцизний збір з вироблених в Україні товарів 1581913,0 1581913,0";

7) цифри та слова

"20000000 Неподаткові надходження 8967295,4 6522969,1 2444326,3"

замінити цифрами і словами

"20000000 Неподаткові надходження 8840295,4 6642969,1 2197326,3";

8) цифри та слова

"22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 532174,1 530874,1"

замінити цифрами і словами

"22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 652174,1 650874,1";

9) цифри та слова

"22100000 Митні збори 270000,0 270000,0"

замінити цифрами і словами

"22100000 Митні збори 390000,0 390000,0";

10) цифри та слова

"24000000 Інші неподаткові надходження 4786427,3 2442826,3"

замінити цифрами і словами

"24000000 Інші неподаткові надходження 4539427,3 2195826,3";

11) цифри та слова

"24061600 Аеронавігаційний збір 247000,0 247000,0" - виключити;

12) слова та цифри

"Разом доходів 32126626,4 27441125,1 4685501,3"

замінити словами і цифрами

"Разом доходів 32672435,4 28233934,1 4438501,3";

13) цифри та слова

"40000000 Офіційні трансферти 1306529,5 1306529,5"

замінити цифрами і словами

"40000000 Офіційні трансферти 1274091,5 1274091,5";

14) цифри та слова

"41060100 Кошти, що передаються до державного бюджету з інших бюджетів 1306529,5 1306529,5"

замінити цифрами і словами

"41060100 Кошти, що передаються до державного бюджету з інших бюджетів 1274091,5 1274091,5";

15) слова та цифри

"Всього доходів 33433155,9 28747654,6 4685501,3"

замінити словами та цифрами

"Всього доходів 33946526,9 29508025,6 4438501,3".

13. Внести до додатку N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" такі зміни:

1) у видатках за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" і "поточні", "в т. ч. оплата праці", "капітальні видатки" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "94464,3 83169,1 29473,4 11295,2" та "108707,0" замінити відповідно цифрами "109464,3 95372,8 37400,7 14091,5" та "123707,0";

по коду функціональної класифікації 010101 "Апарат Верховної Ради України" цифри "41676,2 34576,2 15592,0 7100,0" та "41676,2" замінити відповідно цифрами "48563,9 38667,6 17783,2 9896,3" та "48563,9";

по коду функціональної класифікації 010103 "Забезпечення діяльності народних депутатів України" цифри "12523,4 12523,4 6663,4" та "12523,4" замінити відповідно цифрами "20635,7 20635,7 12399,5" та "20635,7";

2) у видатках за кодом 100 "Міністерство внутрішніх справ України" у колонках "Всього" і "поточні", "в т. ч. оплата праці" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "827369,1 791269,1 596643,1" та "990010,4" замінити відповідно цифрами "922369,1 886269,1 691643,1" та "1085010,4";

по коду функціональної класифікації 060102 "Підрозділи органів внутрішніх справ" цифри "534530,0 534530,0 414300,0" та "690336,4" замінити відповідно цифрами "629530,0 629530,0 509300,0" та "785336,4";

3) у видатках за кодом 110 "Міністерство палива та енергетики України" у колонках "Всього", "поточні" і "капітальні видатки" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "1681941,0 1681768,1" та "172,9 1684233,1" замінити відповідно цифрами "1991941,0 1956768,1" та "35172,9 1994233,1";

по коду функціональної класифікації 140104 "Видатки, пов'язані з реструктуризацією вугільної промисловості" цифри "900000,0 900000,0 900000,0" замінити відповідно цифрами "980000,0 980000,0 980000,0";

по коду функціональної класифікації 140106 "Державна підтримка вугледобувних підприємств" цифри "623000,0 623000,0 623000,0" замінити відповідно цифрами "818000,0 818000,0 818000,0";

доповнити рядком "140113 Участь у будівництві виробничо-опалювальної котельні на Чорнобильській АЕС" та цифрами "35000,0" у колонках "Всього", "капітальні видатки" щодо загальних видатків та у колонці "Разом";

4) у видатках за кодом 280 "Міністерство аграрної політики України" у колонках "Всього", "поточні" і "капітальні видатки" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "421942,4 407122,6 14819,8" та "591253,3" замінити відповідно цифрами "616942,4 582122,6 34819,8" та "786253,3";

у колонках "Всього", "капітальні видатки" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" доповнити рядком "150115 Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високим ступенем готовності" та цифрами "20000,0";

у колонках "Всього", "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом" доповнити рядком "160310 Часткова компенсація ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільгоспвиробникам для проведення польових робіт" та цифрами "175000,0";

5) у видатках за кодом 310 "Міністерство транспорту України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо спеціальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "292848,3 220913,9 71934,4" та "945471,9" замінити відповідно цифрами "45843,3 37913,9 7934,4" та "698471,9";

цифри та слова "170403 Забезпечення організації повітряного руху 247000,0 183000,0 64000,0 247000,0" - виключити;

6) у видатках за кодом 360 "Міністерство юстиції України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "243794,6 209196,8" та "247173,8" замінити відповідно цифрами "244094,6 209496,8" та "247473,8";

по коду функціональної класифікації 040101 "Фундаментальні дослідження наукових установ" цифри "524,0 524,0" та "694,0" замінити відповідно цифрами "824,0 824,0" та "994,0";

7) у видатках за кодом 516 "Державна митна служба України" у колонках "Всього" і "поточні", "в т. ч. оплата праці" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "197974,3 177949,3 83828,5" та "198548,3" замінити відповідно цифрами "248274,3 228249,3 95412,0" та "248848,3";

по коду функціональної класифікації 010407 "Митна служба України" цифри "196170,9 176170,9 83107,4" та "196170,9" замінити відповідно цифрами "246470,9 226470,9 94690,9" та "246470,9";

8) у видатках за кодом 654 "Національна академія наук України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "172471,4 172096,5" та "178423,7" замінити відповідно цифрами "182471,4 182096,5" та "188423,7";

по коду функціональної класифікації 040101 "Фундаментальні дослідження наукових установ" цифри "94602,0 94602,0" та "99616,2" замінити відповідно цифрами "104602,0 104602,0" та "109616,2";

9) у видатках за кодом 773 "Волинська обласна державна адміністрація" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "176771,7 176771,7" та "176841,7" замінити відповідно цифрами "185488,7 185488,7" та "185558,7";

по коду функціональної класифікації 250302 "Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів" цифри "167095,9 167095,9 167095,9" замінити цифрами "175812,9 175812,9 175812,9";

10) у видатках за кодом 778 "Запорізька обласна державна адміністрація" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "69338,4 69338,4" та "69442,4" замінити відповідно цифрами "70730,4 70730,4" та "70834,4";

по коду функціональної класифікації 250302 "Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів" цифри "57292,0 57292,0 57292,0" замінити цифрами "58684,0 58684,0 58684,0";

11) у видатках за кодом 779 "Івано-Франківська обласна державна адміністрація" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "229581,8 214931,8" та "229708,5" замінити відповідно цифрами "238749,8 224099,8" та "238876,5";

по коду функціональної класифікації 250302 "Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів" цифри "203829,2 203829,2 203829,2" замінити цифрами "212997,2 212997,2 212997,2";

12) у видатках за кодом 781 "Кіровоградська обласна державна адміністрація" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "175840,4 175840,4" та "175995,4" замінити відповідно цифрами "178703,4 178703,4" та "178858,4";

по коду функціональної класифікації 250302 "Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів" цифри "163864,1 163864,1 163864,1" замінити цифрами "166727,1 166727,1 166727,1";

13) у видатках за кодом 784 "Миколаївська обласна державна адміністрація" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "132352,2 132352,2" та "132471,1" замінити відповідно цифрами "134275,2 134275,2" та "134394,1";

по коду функціональної класифікації 250302 "Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів" цифри "121667,9 121667,9 121667,9" замінити цифрами "123590,9 123590,9 123590,9";

14) у видатках за кодом 787 "Рівненська обласна державна адміністрація" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "188807,2 188807,2" та "188905,7" замінити відповідно цифрами "198839,2 198839,2" та "198937,7";

по коду функціональної класифікації 250302 "Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів" цифри "179021,3 179021,3 179021,3" замінити цифрами "189053,3 189053,3 189053,3";

15) у видатках за кодом 788 "Сумська обласна державна адміністрація" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "148617,2 148617,2" та "148821,7" замінити відповідно цифрами "157016,2 157016,2" та "157220,7";

по коду функціональної класифікації 250302 "Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів" цифри "137443,9 137443,9 137443,9" замінити цифрами "145842,9 145842,9 145842,9";

16) у видатках за кодом 789 "Тернопільська обласна державна адміністрація" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "192670,7 192670,7" та "192745,7" замінити відповідно цифрами "206899,7 206899,7" та "206974,7";

по коду функціональної класифікації 250302 "Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів" цифри "181286,7 181286,7 181286,7" замінити цифрами "195515,7 195515,7 195515,7";

17) у видатках за кодом 790 "Харківська обласна державна адміністрація" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "184409,2 184409,2" та "184605,2" замінити відповідно цифрами "188196,2 188196,2" та "188392,2";

по коду функціональної класифікації 250302 "Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів" цифри "167697,4 167697,4 167697,4" замінити цифрами "171484,4 171484,4 171484,4";

18) у видатках за кодом 791 "Херсонська обласна державна адміністрація" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "175291,1 175291,1" та "175455,1" замінити відповідно цифрами "179063,1 179063,1" та "179227,1";

по коду функціональної класифікації 250302 "Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів" цифри "164924,0 164924,0 164924,0" замінити цифрами "168696,0 168696,0 168696,0";

19) у видатках за кодом 792 "Хмельницька обласна державна адміністрація" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "210453,8 210453,8" та "210563,8" замінити відповідно цифрами "212770,8 212770,8" та "212880,8";

по коду функціональної класифікації 250302 "Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів" цифри "198060,7 198060,7 198060,7" замінити цифрами "200377,7 200377,7 200377,7";

20) у видатках за кодом 794 "Чернівецька обласна державна адміністрація" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "114461,5 114461,5" та "114535,5" замінити відповідно цифрами "121568,5 121568,5" та "121642,5";

по коду функціональної класифікації 250302 "Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів" цифри "107494,6 107494,6 107494,6" замінити цифрами "114601,6 114601,6 114601,6";

21) у видатках за кодом 795 "Чернігівська обласна державна адміністрація" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загальних видатків та у колонці "Разом":

цифри "173685,4 173685,4" та "173839,6" замінити відповідно цифрами "184750,4 184750,4" та "184904,6";

по коду функціональної класифікації 250302 "Кошти, що передаються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів" цифри "161738,0 161738,0 161738,0" замінити цифрами "172803,0 172803,0 172803,0";

22) в підсумковому рядку "Всього":

цифри "28747654,6 27755756,0 4863123,4 991898,6 4685501,3 4329320,5 356180,8" та "33433155,9" замінити відповідно цифрами "29508025,6 28458330,7 4977634,2 1049694,9 4438501,3 4146320,5 292180,8" та "33946526,9".

14. Додаток N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ) викласти в новій редакції (додається).

15. Із додатку N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" виключити видатки за кодом функціональної класифікації 070501 по Міністерству освіти України (220), що у сумі складають 329874,0 тис. гривень.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Встановити, що фінансування Державної митної служби України в межах бюджетних призначень, визначених пунктом 6 статті 10 цього Закону здійснюється щомісячно пропорційно до виконання річних планових надходжень по митних зборах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Встановити, що додаткові фінансові ресурси місцевих бюджетів, одержані внаслідок зміни обсягів трансфертів та збільшення надходжень від прибуткового податку з громадян, спрямовуються органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади на погашення заборгованості по оплаті енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, субсидіях та пільгах населенню.

4. Кабінету Міністрів України на виконання цього Закону в місячний строк внести зміни до відповідних нормативно-правових актів.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1712-III

Додаток
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на
2000 рік" ( 1458-14 )

Додаток N 3
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік"

Показники
взаємовідносин Державного бюджету України з бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя на 2000 рік

-----------------------------------------------------------------------------
|Нормативи відра- |
|хувань від зага- |
|льнодержавних по-|
|датків, зборів |
|(обов'язкових |
|платежів) до бюд-| Міжбюджетні трансферти
|жетів адміністра-|
|тивно-терито- |
|ріальних одиниць |
|(у відсотках до |
|загальної суми) |
|-----------------+------------------------------------------
Адміністративно-|При- |Пода-|Акци-| Дотації з державного бюджету
територіальні |бут- |ток |зний |
одиниці |ковий|на |збір |------------------------------------------
|пода-|при- |з ви-| | у тому числі
|ток з|буток|роб- | Всього |--------------------------------
|гро- |під- |лених| (тис. |Суми дота-|Нормативи |Суми |
|мадян|при- |в Ук-| грн.) |цій, що |щоденного |дотацій, |
| |ємств|раїні| |надаються |пререра- |що пере- |
| | |това-| |за рахунок|хування |рахову- |
| | |рів | |надходжень|дотацій |ються з |
| | | | |на тран- |(у від- |фонду |
| | | | |зитні ра- |сотках до |дотацій |
| | | | |хунки об- |обсягу |(тис. |
| | | | |ліку дохо-|надход- |грн.) |
| | | | |дів дер- |жень на | |
| | | | |жавного |відповід- | |
| | | | |бюджету в |ній тери- | |
| | | | |терито- |торії до- | |
| | | | |ріальних |ходів за- | |
| | | | |управ- |гального | |
| | | | |ліннях |фонду | |
| | | | |Державного|держав- | |
| | | | |казна- |ного бюд- | |
| | | | |чейства |жету, за | |
| | | | |України |рахунок | |
| | | | |(тис. грн)|яких | |
| | | | | |здійсню- | |
| | | | | |ється | |
| | | | | |перераху- | |
| | | | | |вання | |
| | | | | |дотацій) | |
-----------------------------------------------------------------------------

Автономна
Республіка Крим
-----------------
області:
-----------------
Вінницька
-----------------
Волинська
-----------------
Дніпропетровська
-----------------
Донецька
-----------------
Житомирська
-----------------
Закарпатська
-----------------
Запорізька *
-----------------
Івано-Франківська
-----------------
Київська *
-----------------
Кіровоградська
-----------------
Луганська
-----------------
Львівська
-----------------
Миколаївська *
-----------------
Одеська
-----------------
Полтавська
-----------------
Рівненська *
-----------------
Сумська
-----------------
Тернопільська
-----------------
Харківська
-----------------
Херсонська
-----------------
Хмельницька *
-----------------
Черкаська
-----------------
Чернівецька
-----------------
Чернігівська
-----------------
міста:
-----------------
м. Київ
-----------------
м. Севастополь
-----------------
ВСЬОГО
-----------------

100
-------

-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------
100
-------

-------
100
-------
100
-------
100
-------
            
100
-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----
100
-----

-----

-----
           
100
----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----


------------

------------
223769,5
------------
175812,9
------------
39206,9
------------
117764,7
------------
242694,3
------------
175192,2
------------
58684,0
------------
212997,2
------------
191676,4
------------
166727,1
------------
203440,6
------------
338694,8
------------
123590,9
------------
25895,9
------------
133919,1
------------
189053,3
------------
145842,9
------------
195515,7
------------
171484,4
------------
168696,0
------------
200377,7
------------
180628,2
------------
114601,6
------------
172803,0
------------

------------

------------
24158,2
------------
3993227,5
------------
                     

------------

------------
223769,5
------------
141307,5
------------
39206,9
------------
117764,7
------------
242694,3
------------
175192,2
------------
58684,0
------------
212997,2
------------
191676,4
------------
166727,1
------------
203440,6
------------
338694,8
------------
123590,9
------------
25895,9
------------
133919,1
------------
180507,1
------------
145842,9
------------
157315,1
------------
171484,4
------------
168696,0
------------
200377,7
------------
180628,2
------------
114601,6
------------
172803,0
------------

------------

------------
24158,2
------------
3911975,3
------------
                    

----------

----------
81,7
----------
100,0
----------
4,4
----------
7,7
----------
90,1
----------
89,6
----------
10,9
----------
56,7
----------
39,8
----------
70,0
----------
34,4
----------
52,0
----------
39,8
----------
3,7
----------
13,0
----------
100,0
----------
44,9
----------
100,0
----------
12,8
----------
81,8
----------
89,7
----------
36,2
----------
81,8
----------
47,4
----------

----------

----------
28,2
----------

----------

                  
----------

----------

----------
34505,4
----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------
8546,2
----------

----------
38200,6
----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------
81252,2
----------

Продовження таблиці

 -----------------------------------------------
|
|
|
|Обсяг над-
|ходжень до
|загального
|фонду дер-
|жавного
|бюджету,
|за рахунок
|яких
-----------------------------------|здійсню-
| | Кошти, що |ється
|Суб- | передаються до |перераху-
---------|вен- |державного бюджету|вання
|ції на|------------------|дотацій
---------|лікві-| |Щоден- |бюджетам
Додаткові|дацію | |ний |адміні-
нормативи|нас- | Сума |норма- |стративно-
щоденного|лідків| (тис. |тив |терито-
перера- |сти- | грн.) |перера-|ріальних
хування |хійно-| |хування|одиниць
дотацій |го | |(у від-|(тис.
(у від- |лиха | |сотках |грн.) *
сотках до| | |до об- |
обсягу | | |сягу |
фонду |Сума | |доходів|
дотацій) |(тис. | |бюджету|
з єдино- |грн.) | |Авто- |
го раху- | | |номної |
нку Го- | | |Респуб-|
ловного | | |ліки |
управ- | | |Крим та|
ління | | |місько-|
Держав- | | |го бюд-|
ного ка- | | |жету м.|
значейс- | | |Києва) |
тва | | | |
України | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
--------------------------------------------------

                  45769,2         19,8                     
--------

--------
42,5
--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------
10,5
--------

--------
47,0
--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------
----------

----------

----------

----------

----------

----------
20000
----------

----------
14650
----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------
----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------
--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------
----------
273729,4
----------
141307,5
----------
892256,2
----------
1534670,7
----------
269458
----------
195507,9
----------
540004,7
----------
375912,5
----------
481137,6
----------
238264
----------
590871,2
----------
819855,8
----------
310663,7
----------
700569,3
----------
1031003,7
----------
180507,1
----------
325003
----------
157315,1
----------
1337720,6
----------
206204,2
----------
223278
----------
498372,2
----------
140074,1
----------
364878,1
----------
--------

--------

--------
100,0
--------
----------
1
----------

----------
34650 1
----------
----------
228322,3
----------

----------
274091,5
----------
--------
74,0
--------

--------

--------
-----------

----------
85524,2
----------
11914088,8
----------

* Без врахування надходжень податку на прибуток атомних електростанцій