Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
порушення правил про валютні операції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10), (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. Статтю 162 викласти у такій редакції:

"Стаття 162. Порушення правил про валютні операції

Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей".

2. Статтю 221, абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 та частину першу статті 294 після цифр "160-4" доповнити цифрами "162".

3. У статті 222:

у частині першій слова "порушення правил про валютні операції" та цифри "162" виключити;

в абзаці першому пункту 1 частини другої цифри "162" виключити.

4. У статті 313:

пункт 1 після цифр "160-4" доповнити цифрами "162";

у абзаці другому пункту 2 цифри "162" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 травня 2000 року
N 1744-III