Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про встановлення розміру мінімальної заробітної
плати на 2000 рік

Верховна Рада України постановляє:

Стаття 1. Установити розмір мінімальної заробітної плати з 1 квітня 2000 року - 90 гривень, з 1 липня 2000 року - 118 гривень на місяць.

Стаття 2. До прийняття Верховною Радою України змін до законів, у нормах яких для розрахунків застосовується мінімальна заробітна плата, Кабінету Міністрів України здійснювати перегляд цих норм виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України на 2000 рік.

Стаття 3. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про оплату праці" (108/95-ВР)(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121):

а) у статті 3:

частину другу викласти у такій редакції:

"До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога";

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"У разі коли працівникові, який виконав місячну (годинну) норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підприємство провадить доплату до її рівня".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

б) абзац другий частини третьої статті 6 викласти в такій редакції:

"тарифної ставки робітника першого розряду, що встановлюється у розмірі, не нижчому ніж визначений генеральною (галузевою) угодою";

2) у Кодексі законів про працю України (322-08)(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 229):

а) у статті 95:

частину другу викласти у такій редакції:

"До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога";

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"У разі коли працівникові, який виконав місячну (годинну) норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підприємство провадить доплату до її рівня".

У зв'язку з цим частини третю, четверту і п'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою;

б) частину третю статті 96 викласти у такій редакції:

"Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів), що встановлюються у розмірах, не нижчих ніж визначені генеральною, галузевою (регіональною) угодою";

3) у Законі України "Про підприємства в Україні" (887-12)(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 17, ст. 209) абзац другий пункту 4 статті 19 виключити

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 1 червня 2000 року
N 1766-III