Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 червня 2000 р. N 1038
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
з питань застосування контрактної форми трудового
договору

У зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 р. N 1356 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань застосування контрактної форми трудового договору (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2000 р. N 1038

Зміни,
що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів
України з питань застосування контрактної форми
трудового договору

1. В абзаці першому пункту 9 Положення про діяльність Українського відділення міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія", затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. N 111 УРСР, 1991 р., N 8, ст. 70) слово "(контрактами)" виключити.

2. В абзаці п'ятому пункту 9 Положення про Українську державну компанію "Укрнафтохім", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1992 р. N 106 "Питання Української компанії "Укрнафтохім" (ЗП України, 1992 р., N 4, ст. 83) слова "та організацій" виключити.

3. У Положенні про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 31; 1996 р., N 18, ст. 526; Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1394);

пункт 14 виключити;

у пункті 18 слова "та укладеними контрактами" виключити.

4. В абзаці третьому підпункту 17 пункту 4 Положення про Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 1994 р. N 166"Питання Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 170) слова "установ і організацій" виключити.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 172):

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Установити, що контрактна форма трудового договору застосовується до працівників при прийнятті (найманні) на роботу, лише у випадках, прямо передбачених законами";

у пункті 3 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого зазначеною постановою, слова "чинним законодавством" замінити словом "законами".

6. В абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1995 р. N 54 "Про утворення Тимчасового міжвідомчого комітету з питань підготовки спільного із Світовим банком Проекту розвитку міського громадського транспорту України" слова "на контрактній основі" виключити.

7. В абзаці четвертому пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 56 слова "на контрактній основі" виключити.

8. У пункті 7 Положення про Національний заповідник "Софія Київська", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 500 (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 324), слова "на контрактній основі" виключити.

9. У Статуті Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 779 (ЗП України, 1996р., N 14, ст. 395; Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 573):

підпункт 7 пункту 6 викласти у такій редакції:

"7) формує відповідно до законів на контрактній основі штат професорсько-викладацького і наукового персоналу";

абзац восьмий пункту 10 викласти у такій редакції:

"укладає трудові договори, а у випадках, передбачених законами, контракти з працівниками Академії та звільняє їх з роботи".

10. Пункт 30 Положення "Про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1072 після слів "за трудовим договором або" доповнити словами "у визначених законами випадках за".

11. У Статуті Державного інформаційного агентства України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 749 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 37; 1999 р., N 43, ст. 2143):

підпункт 3 пункту 12 викласти у такій редакції:

"3) укладати під час прийняття на роботу трудовий договір у встановленому законодавством порядку".

у підпункті 4 пункту 20 слова "у тому числі трудові" виключити.

12. В абзаці другому пункту 70 Статуту відкритого акціонерного товариства "Лізингова компанія "Украгромашінвест", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 1998 р. N 286 "Питання лізингової компанії "Украгромашінвест" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 10, ст. 384; 1999 р., N 51, ст. 2546), слово "контракти" замінити словами "відповідно до законодавства трудові договори".

13. У Статуті Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 747"Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 червня 1999 р. N 1242 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 28, ст. 1423) та від 27 жовтня 1999 р. N 1987 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2153):

в абзаці третьому пункту 4.8 слово "контрактами" виключити;

у підпункті "г" пункту 10.3.7 слова "головним бухгалтером" виключити;

підпункт "ї" пункту 10.4.7 викласти у такій редакції:

"ї) укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств Компанії";

у пункті 12.1 слово "контракту" виключити.

14. У пункті 18 Положення про Український центр реструктуризації підприємств та розвитку приватного сектору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1736 "Про Український центр реструктуризації підприємств та розвитку приватного сектору" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1633), слова "на контрактній основі" замінити словами "відповідно до законодавства".

15. У Статуті Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 1998 р. N 1870 "Про забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 47, ст. 1732):

в абзаці п'ятому пункту 10.25 слова "головним бухгалтером" виключити;

абзац тринадцятий пункту 10.35 викласти у такій редакції:

"укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств Компанії";

у пункті 12.1 слово "контракту" виключити.

16. У пункті 10 Положення про Національний комплекс "Експоцентр України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1999 р. N 1993 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2156), слова "укладає та розриває договори (контракти) з працівниками" замінити словами "укладає та розриває трудові договори з працівниками".

17. В абзаці одинадцятому пункту 7 Функціональних повноважень Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2000 р. N 83 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 4, ст. 108 із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 180, Офіційний вісник України, N 15, ст. 633), слова "(в тому числі на умовах контракту)" виключити.

18. Друге речення пункту 63 Статуту Академії правових наук України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2000 р. N 210 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 5, ст. 177) викласти у такій редакції: "З працівниками апарату президії Академії укладаються трудові договори відповідно до законодавства".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2000 р. N 1038

Перелік
актів Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Абзац третій пункту 6 постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 19 серпня 1991 р. N 158 "Питання Фонду державного майна Української РСР".

2. Абзац перший пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1992 р. N 366 "Про заходи у зв'язку з виведенням Чорнобильської АЕС з експлуатації".

3. Абзац четвертий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1992 р. N 544 "Про розробку Державної програми впровадження екранних технологій в освіту і просвітницьку справу та створення Національної кінематеки України", в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 р. N 768 (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 25).

4. Пункт 23 Положення про центри сертифікатних аукціонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 1995 р. N 144(ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 129).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. N 511 "Про контрактну форму трудового договору з керівниками та творчими працівниками державних театральних та концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 23, с. 73).

6. Абзац одинадцятий розділу "Етапи реструктуризації" Програми реструктуризації Українського об'єднання електрозв'язку "Укртелеком", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 1998 р. N 1.

7. Абзац другий пункту 23 Положення про Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 637.