Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України щодо
стимулювання розвитку вітроенергетики України

З метою стимулювання розвитку вітроенергетики України Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. В Законі України "Про електроенергетику"(575/97-ВР)(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1):

1) статтю 5 доповнити абзацом такого змісту:

"сприяння розвитку вітроенергетики, як екологічно чистої і безпаливної підгалузі енергетики, шляхом оплати вітровим електростанціям всієї виробленої ними електричної енергії в повному обсязі у грошовій формі, без застосування будь-яких видів заліків погашення заборгованості по розрахунках за електроенергію";

2) частину першу статті 15 після слів "за граничні показники" доповнити словами "а також на вітроелектростанціях, незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску електричної енергії";

3) у статті 17:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "На фінансування будівництва вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій встановлюється цільова надбавка в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України";

частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Регулювання тарифів на електричну енергію, вироблену на вітрових електростанціях, здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України".

2. Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( (334/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17, ст. 114, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356, N 50, ст. 435; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149 із змінами, внесеними законами України від 16 березня 2000 року та від 20 квітня 2000 року (1694-14) після пункту 22.25 доповнити пунктом 22.26 такого змісту:

"22.26. На період, з 1 січня 2002 року до 1 січня 2011 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштів, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України.

Зазначені кошти зараховуються на спеціальний рахунок і використовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом вітрових електростанцій, а також проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері вітроенергетики відповідно до Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій.

Порядок ведення бухгалтерського обліку і складання податкової звітності по використанню зазначених коштів визначається Державною податковою адміністрацією України".

У зв'язку з цим пункт 22.26 вважати відповідно пунктом 22.27.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до 1 січня 2011 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 8 червня 2000 року
N 1812-III