Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

1. Пункт 1 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) доповнити абзацом такого змісту:

"Адміністративні штрафи, які можуть бути накладені відповідно до законів України на керівників та інших посадових осіб підприємств у зв'язку з допущеними методологічними помилками або арифметичними описками ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, пов'язаними із введенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, застосовуються з 1 січня 2001 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 червня 2000 року
N 1829-III