Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
N 36 від 05.07.2000
м.Київ

Про економічні засади та нормативне забезпечення
реформування ціноутворення у будівництві

Розглянувши хід реалізації Основних положень (Концепції) ціноутворення у будівництві, схвалених Кабінетом Міністрів України, колегія зазначає, що протягом 1999 - 2000 років виконана значна робота з вдосконалення нормативного забезпечення порядку визначення вартості будівництва.

З метою створення умов для впровадження напрацьованих ринкових методів визначення вартості будівництва, спрямованих на спрощення механізму ціноутворення, встановлення прозорості вартості складових будівельної продукції, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних будівельних організацій та адаптації нормативно-правових актів України до законодавства Європейського Союзу.

Колегія Держбуду ВИРІШИЛА:

I. Схвалити та рекомендувати до затвердження представлені Управлінням реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), розроблені Науково-виробничою фірмою "Інпроект".

II. Управлінню реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва:

- погодити окремі положення зазначених норм з Мінекономіки;

- підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України щодо реформування ціноутворення у будівництві,

- забезпечити розробку інформаційних матеріалів щодо ринкової вартості матеріально-технічних та людських ресурсів,

- забезпечити доведення інформації щодо Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) до заінтересованих організацій.

Голова Комітету В.М.Гусаков