Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про
приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 350; 1996 р., N 34, ст. 160 ) такі зміни:

1. В абзаці четвертому частини другої статті 5 слова "(крім випадків використання ними приватизаційних паперів)" виключити.

2. У статті 6:

в абзаці першому частини першої слова "а також приватизаційних паперів" виключити;

у частині другій слова "за рахунок приватизаційних паперів та" виключити;

частину третю виключити.

3. В абзаці другому частини першої статті 7 слова "у тому числі з виключним застосуванням приватизаційних паперів і грошових коштів" виключити;

4. В абзаці сьомому статті 15 слова "у тому числі платіжні засоби, за допомогою яких здійснюватимуться розрахунки за придбані об'єкти" виключити.

5. У частині шостій статті 18 цифри та слова "70 відсотків" замінити цифрами та словами "50 відсотків".

6. Статтю 19 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 липня 2000 року
N 1882-III