Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇИН

ПОСТАНОВА
від 22 липня 1998 р. N 1132
Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
N 207 від 02.02.2000
)

Про нову редакцію таблиць
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1994 р. N 437

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Викласти таблиці 1-4 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1994 р. N 437 "Про посадові оклади працівників апарату органів законодавчої та державної виконавчої влади Автономної Республіки Крим" (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 1995 р. N 272 в редакції, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, таблицю 15 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35 "Про умови оплати праці працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів" у частині посадових окладів службовців міністерств, республіканських комітетів, комітетів та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Таблиця 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1994 р. N 437

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 1998 р. N 1132)

Схема
посадових окладів депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, керівників і спеціалістів апарату
Верховної Ради Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------|---------------------
|Місячний
Посада |посадовий
|оклад,
|гривень
------------------------------------------------------|---------------------

Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим (що               
працює на професійній основі)
125
Голова комісії Верховної Ради Автономної Республіки
Крим
155
Заступник голови комісії Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
140
Голова підкомісії Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, секретар комісії
130
Керівник Секретаріату Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
160
Керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки
Крим
150
Завідуючий відділом 120-130
Керівник прес-служби 105-115
Помічник Голови Верховної Ради Автономної Республіки
Крим

105-115
Радник 100-110
Завідуючий сектором 100-110
Помічник-завідуючий Секретаріатом заступника Голови
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
95-105
Консультант 90-100
Головний спеціаліст 85-95
Помічник керівника Секретаріату Верховної Ради
Автономної Республіки Крим
85-95
Провідний спеціаліст 75-85
Спеціаліст I категорії 65-75
Спеціаліст II категорії 58-65
Спеціалісти 55-58

Таблиця 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1994 р. N 437
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 1998 р. N 1132)

Схема
посадових окладів керівників і спеціалістів
апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------|-----------------------
|Місячний
Посада |посадовий
|оклад,
|гривень
------------------------------------------------------|------------------------

Міністр Ради міністрів Автономної Республіки Крим                           170
Перший заступник Міністра Ради міністрів Автономної
Республіки Крим
160
Заступник Міністра Ради міністрів Автономної
Республіки Крим
155
Постійний Представник Ради міністрів Автономної
Республіки Крим у м. Києві
150
Начальник управління, завідуючий самостійним відділом 120-130
Завідуючий відділом у складі управління 110-120
Керівник прес-служби 105-115
Завідуючий сектором, радник 100-110
Консультант 90-100
Помічник: Голови Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, заступника Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим
105-115

Помічник Міністра Ради міністрів Автономної Республіки
Крим
90-100
Головний спеціаліст 85-95
Провідний спеціаліст 75-85
Спеціаліст I категорії 65-75
Спеціаліст II категорії 58-65
Спеціаліст 55-58

Таблиця 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1994 р. N 437
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 1998 р. N 1132)

Схема
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату міністерств,
республіканських комітетів, комітетів та інших органів
виконавчої влади Автономної Республіки Крим

--------------------------------|------------------------------------
Посада |Місячний посадовий оклад, гривень
|---------------|--------------------
| Міністерства, | Комітети
|республіканські|та інші органи
| комітети |виконавчої влади
--------------------------------|---------------|--------------------

Міністр, голова республіканського               
комітету
155                             

Голова комітету, керівник іншого
органу виконавчої влади

130
Перший заступник:    
міністра, голови
республіканського комітету
140

голови комітету, керівника іншого
органу виконавчої влади

120
Заступник:    
міністра, голови
республіканського комітету
135

голови комітету, керівника іншого
органу виконавчої влади

115
Начальник управління, самостійного
відділу
100-110
90-100
Начальник відділу у складі
управління, підвідділу у складі
самостійного відділу
90-100

80-90

Начальник сектору 85-95 75-85
Помічник, радник міністра 85-95  
Головний спеціаліст 75-80 75-80
Провідний спеціаліст 65-75 65-75
Спеціаліст I категорії 60-70 60-70
Спеціаліст II категорії 56-60 56-60
Спеціаліст 56 56

Таблиця 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1994 р. N 437
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 1998 р. N 1132)

Схема
посадових окладів службовців апарату Верховної Ради,
Ради міністрів, міністерств, республіканських комітетів,
комітетів, інших органів виконавчої влади Автономної
Республіки Крим

 --------------------------------|---------------------------------------------
Посада |Місячний посадовий оклад, гривень
|---------------|-----------------------------
| Верховна Рада,|Міністерства,
|Рада міністрів |республіканські
| |комітети,
| |комітети, інші
| |органи виконавчої
| | влади
-------------------------------- |---------------|-----------------------------

Відповідальний черговий                                 70-80                        64-70
Завідуючий: архівом, протокольною
частиною, підрозділом обліку і
доставки документів, бібліотекою,
канцелярією
59-75


56-59


Старший: інспектор, статистик;
завідуючий: друкарським бюро,
копіювально-розмножувальним бюро
60-70

58

Завідуючий: експедицією,
господарством, складом,
орденською коморою; касир,
інспектор, статистик, бібліотекар
55-58


56


Секретар керівника 55-58 56
Комендант 57-59 56
Стенографістка I категорії,
оператор комп'ютерного набору
57-59
57
Стенографістка II категорії,
секретар-стенографістка, друкарка
I категорії, друкарка диктофонної
групи
58


57


Друкарка II категорії,
секретар-друкарка
56
56
Діловод, архіваріус 56 55
Експедитор 55 55