Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 жовтня 1992 р. N 593
Київ

Про дальший розвиток житлово-будівельної
(житлової) кооперації

З метою подальшого розвитку житлово-будівельної (житлової) кооперації в умовах переходу до ринкової економіки і сприяння поліпшенню житлових умов населення Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, міністерствам і відомствам:

сприяти подальшій активізації забезпечення населення житлом через житлово-будівельні (житлові) кооперативи;

забезпечити розміщення будинків вказаних кооперативів у районах існуючої забудови або у тих, що мають діючі шляхи та магістральні інженерні комунікації;

за згодою кооперативів розміщувати у вбудованих і прибудованих приміщеннях їхніх будинків підприємства й установи торгівлі, громадського харчування і культурно-побутового обслуговування населення, а також обладнувати приміщення громадського призначення. Будівництво вказаних приміщень здійснюється за рахунок капітальних вкладень, виділених на цю мету в установленому порядку;

у разі знесення будинку, що належить житлово-будівельному (житловому) кооперативу, у зв'язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб кооперативу замість будинку, що зноситься, передавати у власність рівноцінний житловий будинок.

2. Міністерству економіки, Міністерству державних ресурсів, Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати в проектах індикативних планів економічного і соціального розвитку України виділення на будівництво кооперативних житлових будинків лімітів капітальних вкладень, будівельно-монтажних робіт, а також матеріалів і устаткування за нормами й цінами, встановленими для державного житлового будівництва.

3. Функції замовника по проектуванню і будівництву житлових будинків можуть здійснювати за згодою кооперативів місцеві органи державної виконавчої влади, підприємства, установи та організації, при яких організуються житлово-будівельні кооперативи.

Технічний нагляд за будівництвом здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів житлово-будівельних кооперативів.

4. Спорудження будинків житлово-будівельних кооперативів може здійснюватися лише після внесення кооперативами в банк власних коштів у розмірі 10 процентів вартості будинку та надання кооперативу державного або банківського кредиту.

Житлово-будівельним кооперативам надається кредит на будівництво житлових будинків у розмірі 90 процентів вартості будівництва будинку на строк до 30 років з погашенням щорічно рівними частками.

На будівництво кооперативних житлових будинків з надвірними будівлями для ведення особистого підсобного господарства житлово-будівельним кооперативам надається державний або банківський кредит виходячи з вартості спорудження будинку з урахуванням вартості надвірних будівель.

5. Придбання житловими кооперативами збудованих чи капітально відремонтованих (реконструйованих) житлових будинків провадиться після внесення ними власних коштів у розмірі не менше 15 процентів від вартості будинку. Вказаним кооперативам надається кредит в розмірі 85 процентів вартості будинків на 30 років з погашенням щорічно рівними частками.

6. Установити, що надання житлово-будівельним (житловим) кооперативам банківського кредиту здійснюється на загальних підставах залежно від вартості кредитних ресурсів.

7. Члени житлово-будівельних (житлових) кооперативів, загальні річні видатки яких на оплату кредиту з урахуванням процентної ставки перевищують 20 процентів сукупного річного доходу сім'ї, користуються державним пільговим кредитом з платою у розмірі 3 проценти річних.

При наявності у членів кооперативів неповнолітніх дітей процентна ставка зменшується до розмірів: при одній дитині - 2 проценти, двох - 1 процент, трьох і більше дітях - без процентів.

Сукупний річний доход уточнюється щорічно.

Пільгові кредити надаються також іншим громадянам, яким ці пільги встановлено чинним законодавством.

Надання пільгових кредитів здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

Витрати комерційних банків на обслуговування пільгових кредитів компенсуються за рахунок державного бюджету в розмірі до 3 процентів від сум наданих кредитів.

Міністерству фінансів, Республіканському акціонерно-комерційному банку соціального розвитку за погодженням з Національним банком України розробити і затвердити порядок надання і погашення державного пільгового кредиту членам житлово-будівельних (житлових) кооперативів.

8. Державні кредити не надаються громадянам України, які тимчасово виїхали на роботу за міжурядовими угодами або за договорами до держав-учасниць СНД.

Ці категорії громадян можуть забезпечуватися житлом через житлово-будівельні кооперативи на загальних підставах. Питання одержання ними пільгових кредитів вирішується за місцем роботи.

9. Рекомендувати підприємствам і організаціям (за згодою трудових колективів) надавати своїм працівникам, які є членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, безоплатну матеріальну допомогу як компенсацію затрат, пов'язаних з придбанням кооперативного житла.

10. Переважне право на одержання квартири, що звільнилася у будинку житлово-будівельного (житлового) кооперативу, за яку кредит сплачено не повністю, надається членам даного кооперативу, які потребують поліпшення житлових умов.

Якщо в житлово-будівельних (житлових) кооперативах немає членів кооперативу, які потребують поліпшення житлових умов, заселення зазначених квартир провадиться місцевими органами державної виконавчої влади. Ці квартири надаються громадянам, які перебувають на квартирному чи кооперативному обліку, за умови вступу їх до кооперативу в установленому порядку.

11. Підрядним та іншим будівельним організаціям, місцевим органам державної виконавчої влади забезпечувати суворе додержання встановленого дворічного гарантійного строку (з дня прийняття в експлуатацію житлових будинків), протягом якого на вимогу житлово-будівельних (житлових) кооперативів будівельні й ремонтно-будівельні організації усувають за свій рахунок допущені з їх вини недоробки та дефекти, виявлені у процесі експлуатації в збудованих або капітально відремонтованих ними житлових будинках (незалежно від виду робіт).

12. Житлово-будівельні (житлові) кооперативи здійснюють експлуатацію і ремонт належних їм будинків за рахунок власних коштів.

13. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Затверджений
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 1992 р. N 593

Перелік
рішень Уряду України, що втратили чинність

1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1982 р. N 515 "Про житлово-будівельну кооперацію" (ЗП УРСР, 1982 р., N 11, ст. 90).

2. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 жовтня 1985 р. N 624.

3. Пункт 1 Змін, що вносяться до рішень Уряду УРСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 21 березня 1989 р. N 89 (ЗП УРСР, 1989 р., N 4, ст.17).

4. Пункт 4 Змін, що вносяться до рішень Уряду УРСР, з питань кооперації, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1989 р. N 180 (ЗП УРСР, 1989 р., N 7, ст.40).

5. Пункт 2 Змін і доповнень, що вносяться до рішень Уряду УРСР, затверджених постановою Кабінету Міністрів УРСР від 22 серпня 1991 р. N 163 (ЗП України, 1991 р., N 9, ст. 75).