Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 28.08.2000, N 461
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2000 р. за N 583/4804

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про внесення доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян

У зв'язку з прийняттям Закону України від 2 березня 2000 року N 1523-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити доповнення до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року N 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за N 64 (із змінами і доповненнями), що додаються.

2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Лекарю С.I. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В.О. після державної реєстрації цього наказу забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання органам державної податкової служби всіх рівнів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бондаренка Г.I.

Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.08.2000 N 461

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2000 р. за N 583/4804

Доповнення
до Інструкції про прибутковий податок з громадян

Підпункт 6.5 викласти в такій редакції:

"6.5. Сукупний оподатковуваний доход зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано доход, до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, зазначених у пунктах 6.1 та 6.2 цієї Інструкції, в учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ).

Підставою для надання пільг є "Посвідчення учасника бойових дій", "Посвідчення інваліда війни", "Посвідчення учасника війни", "Посвідчення члена сім'ї загиблого".

Начальник Головного управління оподаткування фізичних осіб С.I.Лекарь