Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про страхування"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про страхування" (85/96-ВР)(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст.78; 1998 р., N 2, ст.4, N 11-12, ст.50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 19, ст.143, N 27, ст. 213 та із змінами, внесеними Законом України від 8 червня 2000 року N 1807-III такі зміни:

1) назви статей 36 і 37 викласти в такій редакції:

"Стаття 36. Функції Міністерства фінансів України у сфері державного нагляду за страховою діяльністю";

"Стаття 37. Права Міністерства фінансів України у сфері державного нагляду за страховою діяльністю";

2) у тексті Закону слова "Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство фінансів України" у відповідному відмінку.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1937-III