Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про невідкладні заходи щодо запобігання
поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу

З метою посилення захисту населення, запобігання поширенню ВІЛ-інфекції та захворюваності на СНІД в Україні постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

утворити Урядову комісію з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на чолі з Віце-прем'єр-міністром України М. Жулинським для оперативного вирішення питань, пов'язаних з проведенням заходів щодо захисту населення від ВІЛ-інфекції/СНІДу;

затвердити протягом трьох місяців Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні на 2001 - 2003 роки та передбачати в Державному бюджеті України щорічні цільові асигнування на її реалізацію;

підготувати протягом першого півріччя 2001 року та подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін та доповнень до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення";

забезпечити фінансування централізованої закупівлі тест-систем для обстеження донорської крові на ВІЛ-інфекцію;

розглянути питання про необхідність внесення змін до нормативно-правових актів щодо запровадження пільгового оподаткування організацій, установ, закладів незалежно від форми власності, неурядових організацій та благодійних фондів, що беруть участь у проведенні або фінансуванні заходів, спрямованих на протидію поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні;

забезпечити виробництво і поширення соціальної рекламної інформації щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в громадських місцях, навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, транспорті, місцях масового відпочинку молоді тощо.

2. Міністерству охорони здоров'я України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

посилити контроль за епідемічною ситуацією з ВІЛ-інфекції/СНІДу із використанням сучасних технологій епідеміологічного моніторингу;

вжити заходів щодо створення та забезпечення діяльності регіональних координаційних рад з питань запобігання захворюванню на СНІД;

розширити мережу центрів профілактики та боротьби зі СНІДом, забезпечити матеріальну та фінансову підтримку зазначених закладів;

забезпечувати хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД належними медичною допомогою та соціальним захистом;

вжити заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів служби крові;

проводити широке інформування населення про мережу закладів і установ, які здійснюють консультаційну, профілактичну роботу та діагностику ВІЛ-інфекції/СНІДу;

сприяти залученню позабюджетних коштів для реалізації заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

всебічно сприяти діяльності громадських та благодійних організацій, програми яких спрямовано на профілактику ВІЛінфекції/СНІДу в Україні.

3. Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству культури і мистецтв України, Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Державному комітету у справах охорони державного кордону України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

активізувати інформаційно-пропагандистську роботу, вдосконалити навчальні програми з питань здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу для учнів, студентів, курсантів;

забезпечити розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів для закладів освіти щодо пропаганди здорового способу життя, правил безпечної поведінки для різновікових груп дітей та молоді;

організувати видання методичних посібників для педагогічних і соціальних працівників щодо проведення профілактичної роботи з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з дітьми, молоддю та батьками;

забезпечити підвищення рівня поінформованості дітей і молоді щодо загрози ВІЛ-інфекції/СНІДу, формування мотивації до здорового способу життя і безпечної поведінки.

4. Міністерству внутрішніх справ України, Державному департаменту України з питань виконання покарань разом з Міністерством охорони здоров'я України вжити заходів щодо попередження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб, які перебувають у виправно-трудових установах, утримуються у слідчих ізоляторах та приймальниках-розподільниках.

5. Міністерству охорони здоров'я України, Академії медичних наук України, Національній академії наук України:

вивчати та запроваджувати кращий світовий досвід вирішення медико-соціальних проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу;

проводити наукові дослідження щодо особливостей розповсюдження та клінічного перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні;

вжити заходів до розробки вітчизняних препаратів для діагностики, надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

6. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству культури і мистецтв України через засоби масової інформації широко інформувати населення про причини зараження, шляхи передачі ВІЛ-інфекції, заходи та засоби профілактики, необхідні для запобігання зараженню цією хворобою та її поширенню.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 листопада 2000 року
N 1182/2000