Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 квітня 2000 р. N 747
м.Київ

Про підсумки економічного та соціального
розвитку за I квартал 2000 року

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1025 від 27.06.20
00
N 1074 від 10.07.20
00
N 1649 від 03.11.2000
)

З метою створення умов для довгострокового економічного зростання Кабінет Міністрів України зосередив увагу у 2000 році на реалізації економічної програми, проголошеної в Посланні Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000 - 2004 роки" ( 276а/2000 ).

У ході виконання визначених на перші 100 днів своєї діяльності завдань Кабінетом Міністрів України здійснено невідкладні заходи щодо забезпечення належних передумов для економічного зростання та прийняття Державного бюджету України ( 1458-14 ) на поточний рік, розроблено Програму діяльності Кабінету Міністрів України "Реформи заради добробуту", яку схвалено Верховною Радою України 6 квітня ц. р.

Підтримка дій Кабінету Міністрів України Президентом України і формування конструктивної більшості у Верховній Раді України сприяли його роботі. Це дало змогу сконцентруватися на розв'язанні найголовніших проблем економічного та соціального розвитку.

Підсумки 1 кварталу 2000 р. свідчать про посилення позитивної динаміки розвитку національної економіки.

Уперше за роки незалежності України отримано приріст обсягу валового внутрішнього продукту на 5,6 відсотка.

Збережено позитивні тенденції у виробництві промислової продукції, обсяги якої зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 9,7 відсотка. Найбільший приріст обсягів виробництва досягнуто на підприємствах, які працюють на внутрішній ринок і випускають продукцію кінцевого споживання (у деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості - 33,8 відсотка, легкій промисловості - 31,8, харчовій - 30,8 відсотка). Випуск товарів широкого вжиткую збільшився на 27,3 відсотка, завдяки чому зріс товарооборот за всіма напрямами реалізації (на 9,2 відсотка).

Уперше після багаторічного спаду спостерігалося зростання виробництва у машинобудуванні та металообробці, яке становило 6,9 відсотка. За січень лютий збільшено обсяг експорту машин та устаткування на 15 відсотків.

Зростання виробництва вплинуло на збільшення доходів населення, бюджетних надходжень та прибутку підприємств. За січень - лютий порівняно з відповідним періодом минулого року реальні надходження до бюджету зросли на 11 відсотків, прибуток підприємств - в 1,9 раза, наявні грошові доходи населення - на 12 відсотків.

Поліпшилися показники зовнішньої торгівлі та її геоекономічна структура. Зовнішньоторговельний оборот товарів у січні - лютому становив 4,3 млрд. доларів США і збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 23,5 відсотка, у тому числі експорт - 1,9 млрд. доларів США (на 25,1 відсотка), імпорт - 2,4 млрд. доларів США (22,2 відсотка). Збільшився експорт продукції харчової промисловості (19,4 відсотка), мінеральних продуктів (40,8), продукції хімічної та нафтохімічної промисловості (47,8), виробів з пластмаси та каучуку (19,7 відсотка), чорних металів (в 1,5 раза), алюмінію (в 1,6 раза).

Обсяги інвестицій в основний капітал зросли на 26,2 відсотка. Витрати на придбання машин та устаткування збільшилися майже у 1,5 раза, а їх частка в обсязі капітальних вкладень - з 37 до 42 відсотків.

Збільшилися обсяги кредитування економіки комерційними банками, чому сприяло зменшення ставки рефінансування Національного банку та норм обов'язкового резервування. Обсяги кредитування зросли на 17,5 відсотка.

Проведено реструктуризацію державного зовнішнього боргу з терміном погашення у 2000 - 2001 роках на суму 2,7 млрд. доларів США. Виконання цих зобов'язань відстрочено на 7 років. Це дало змогу скоротити видатки на погашення та обслуговування заборгованості у поточному році на 1,2 млрд. доларів США.

З урахуванням потреб України в зовнішньому фінансуванні на 2000 рік особливого значення набувають співробітництво з Міжнародним валютним фондом у рамках програми розширеного фінансування та перегляд системних кредитних проектів Світового банку.

Узгоджені зусилля Кабінету Міністрів України і Національного банку спрямовувалися на забезпечення прогнозованості та лібералізації валютного курсу, прийняття збалансованого державного бюджету.

У лютому здійснено перехід до проведення політики плаваючого обмінного курсу гривні. Девальвація гривні стосовно долара США у січні і лютому становила відповідно 4,9 та 0,4 відсотка, у березні сталася ревальвація гривні на 1,3 відсотка.

Позитивний вплив на динаміку обмінного курсу гривні справило підвищення ефективності управління державними фінансами; поліпшення умов функціонування міжбанківського валютного ринку, що полягало в обмеженні спекулятивних операцій комерційних банків; збільшення внаслідок зростання обсягу експорту пропонування іноземної валюти; скасування пільг, наданих експортерам з продажу валютної виручки.

Протягом I кварталу Національний банк забезпечив стабільність валютних резервів, які на 31 березня ц. р. становили 1074 млн. доларів США.

Виважена грошово-кредитна політика Національного банку сприяла стримуванню інфляції та збільшенню потенційних можливостей комерційних банків з кредитування. Грошова маса з початку року збільшилася на 2,1 млрд. гривень, або на 9,7 відсотка, поліпшилася її структура. Питома вага готівки у загальному обсязі грошової маси на 1 квітня порівняно з початком року зменшилася з 43,4 до 39,1 відсотка. Зросла питома вага коштів, залучених комерційними банками, у тому числі за рахунок строкових депозитів фізичних осіб.

Зростання споживчих цін у січні - березні перевищило 10 відсотків і було найбільшим з 1997 року. При цьому продовольчі товари подорожчали на 11,5, непродовольчі -на 3,3, платні послуги - на 13,1 відсотка.

У ході адміністративної реформи упорядковано систему центральних органів виконавчої влади, удосконалено їх структуру та скорочено кількість, зменшено чисельність працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та підпорядкованих їм територіальних органів майже на 17 тис. чоловік.

Пожвавлення економічної діяльності в усіх галузях економіки сприяло збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів. За I квартал до зведеного бюджету надійшло 9 млрд. гривень, у тому числі до державного бюджету - 6,5 млрд. гривень. Реальні доходи державного бюджету (за винятком спеціального фонду) порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 11 відсотків.

Уберезні на дотації місцевим бюджетам спрямовано 743,1 млн. гривень, що у 3 рази перевищило показник січня - лютого цього року.

Незважаючи на відсутність зовнішніх джерел фінансування, Національний банк не залучався до погашення державного зовнішнього та внутрішнього боргу.

Загальні видатки державного бюджету у I кварталі становили 5,6 млрд. гривень. Порівняно з відповідним періодом 1999 року реальні видатки (за винятком спеціального фонду) зменшилися на 7,7 відсотка.

Збільшення надходжень до бюджету від сплати окремих податків і зборів (обов'язкових платежів) не вплинуло на зменшення недоїмки. На 1 квітня вона становила 13,2 млрд. гривень і зросла з початку року на 11,7 відсотка. При цьому заборгованість з несплаченої пені досягла 8 млрд. гривень.

Залишається напруженою ситуація з відшкодуванням з державного бюджету податку на додану вартість. На 1 квітня невідшкодована сума цього податку становила більш як 2,5 млрд. гривень.

Набула гостроти проблема повернення до державного бюджету реструктуризованих сум податкової заборгованості, яка на 1 лютого 2000 р. становила 217 млн. гривень. Незадовільною залишається організаторська робота міністерств, інших центральних органів виконавчої влади із забезпечення підприємствами, що входять до сфери Їх управління, погашення зазначеної заборгованості.

Незважаючи на появу позитивних ознак, процес поліпшення фінансового становища підприємств залишається надзвичайно складним, обтяженим платіжною кризою. Скорочення обсягів бартерних операцій не вплинуло на поліпшення розрахунків за реалізовані товари та послуги. За січень - лютий дебіторська заборгованість зросла майже на 10 млрд. гривень (5,8 відсотка), кредиторська - на 13 млрд. гривень (5,7 відсотка).

У звітному періоді нарощувалися обсяги видобування вугілля підприємствами вугільної промисловості. Видобуто 16,8 млн. тонн готового вугілля, що на 8,8 відсотка більше, ніж у відповідному періоді минулого року (у I кварталі 1999 р. спостерігалося зменшення на 6,3 відсотка). Це сприяло створенню умов для забезпечення безперебійної роботи теплових електростанцій. В середньому за добу на електростанції поставлялося 84,1 тис. тонн вугілля проти 64,8 тис. тонн у I кварталі минулого року. Внаслідок цього виробництво електричної енергії тепловими електростанціями збільшилося порівняно з I кварталом минулого року на 16,3 відсотка.

Незважаючи на деякі позитивні зрушення в роботі вугільної промисловості, залишається незадовільним фінансове становище переважної більшості підприємств галузі: кредиторська заборгованість досягла 10 млрд. гривень і майже у 2 рази перевищила дебіторську, заборгованість із сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, внесків до Пенсійного фонду та державних цільових фондів становить більш як 2,3 млрд. гривень.

Незадовільним залишається рівень проведення розрахунків у грошовій формі за отриману вугільну продукцію підприємствами енергетики та обласними паливопостачальними організаціями. Заборгованість споживачів за цю продукцію збільшилася проти відповідного періоду минулого року в 1,9 раза і досягла 1,3 млрд. гривень.

Найгострішою проблемою галузі є наявність заборгованості із виплати заробітної плати та соціальних виплат. Загальна невиплачена сума заробітної плати з початку року збільшилася на 130,5 млн. гривень і становить майже 2 млрд. гривень. Продовжує зростати заборгованість з виплати сум зарегресними позовами та одноразової допомоги працівникам, пов'язаних з втратою професійної працездатності.

У результаті вжитих заходів вдалося поліпшити розрахунки за спожитий природний газ та електроенергію. Рівень оплати природного газу грошима за березень порівняно з лютим збільшився з 14,5 до 19,4 відсотка. За електроенергію у березні грошима оплачено 38 відсотків її вартості (у січні цей показник становив 15,1 відсотка).

Відмова від послуг посередників сприяла істотному зростанню обсягів платежів промислових підприємств Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" як постачальнику електроенергії за нерегульованим тарифом. Збільшення їх з 13 млн. гривень у січні ц. р. до 226 млн. гривень у березні дало змогу не тільки повністю погасити заборгованість із заробітної плати працівникам атомних електростанцій, яка накопичувалася ще з 1997 року, а й здійснити планові платежі поточного року за ядерне паливо для атомних електростанцій, яке вже відвантажено з Російської Федерації.

Здійснювалися заходи щодо поліпшення роботи, пов'язаної з поставкою нафти і нафтопродуктів. Підписано Меморандум про спільну діяльність Кабінету Міністрів України та постачальників нафти і нафтопродуктів щодо стабілізації ситуації на ринку нафтопродуктів і забезпечення проведення весняно-польових робіт пально-мастильними матеріалами та угоди з основними постачальниками нафти і нафтопродуктів щодо координації дій із забезпечення ними внутрішнього ринку.

Внаслідок прийняття Закону України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів" ( 1521-14 ) обсяги поставки російської нафти в Україну збільшилися в березні з 11,6 тис. тонн у першій половині до 230 тис. тонн у другій. З початку року вдалося майже в 10 разів збільшити обсяги імпорту дизельного пального.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля" дає змогу створити прозорий механізм ціноутворення, забезпечити рівний доступ споживачів до ринку енергоносіїв, підвищити рівень платіжної дисципліни та значно збільшити обсяг надходження коштів до виробників енергоресурсів.

Водночас в Міністерстві палива та енергетики, Міністерстві економіки, Фонді державного майна, Національній комісії регулювання електроенергетики, Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" не організовано на належному рівні роботу з виконання ряду найважливіших завдань з реформування енергетичного сектору, передбачених Указом Президента України від 10 березня 2000 р. N 457 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 лютого 2000 року "Про невідкладні заходи щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України", в частині створення прозорих, конкурентоспроможних і ефективних механізмів організації ринків енергоносіїв, прискорення процесу приватизації, застосування виключно конкурсних засад надання права на постачання енергоресурсів і забезпечення на цій основі значного зниження цін на електроенергію та природний газ, подолання кризи платежів та стабільного задоволення оплаченого попиту на енергоносії.

Обсяги переробки нафти порівняно з I кварталом 1999 р. зменшилися на 55,5 відсотка. Це зумовлено як несприятливими для України зовнішніми факторами (зростання світової ціни на сиру нафту, запровадження Російською Федерацією обмежень на поставку нафти в Україну, підвищення розміру експортного мита), так і повільними темпами приватизації, недотриманням уповноваженими особами та власниками пакетів акцій умов щодо завантаження підприємств сировиною.

План видобування нафти і газового конденсату на I квартал 2000 р., затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1998 р. N 1321 "Про додаткові заходи стабілізації та нарощування обсягів видобування нафти і газу в Україні", перевиконано на 3 відсотки. Обсяги видобування газу підприємствами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" зросли порівняно з I кварталом 1999 р. на 1,3 відсотка.

Однією з основних залишається проблема розрахунків за використані електричну, теплову енергію та природний газ. Через неефективну роботу обласних комісій з питань розрахунків за спожиті енергоносії сума заборгованості за використану електроенергію збільшилася з початку року на 1,2 млрд. і перевищила 6,7 млрд. гривень. Найбільшими боржниками є споживачі електричної енергії Донецької області - 1,42 млрд. гривень (що становить 21,3 відсотка загальної заборгованості по Україні), Луганської та Дніпропетровської областей - по 0,9 млрд. гривень.

Сума заборгованості за спожитий природний газ в поточному році зросла майже на 2,5 млрд. гривень і на 1 квітня становила 7,9 млрд. гривень. Найнижчий рівень проплат за фондами облдержадміністрацій допущено в областях Луганській - 9 відсотків, Харківській і Тернопільській - по 13, Донецькій 13,7 відсотка.

Реформування аграрного сектора проводилося відповідно до Указу Президента України від 3 грудня 1999 р. N 1529 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки".

На початок квітня 2000 р. змінили юридичний статус практично всі колишні колективні сільськогосподарські підприємства. Проведено державну реєстрацію статутних документів 12,4 тис. нових суб'єктів господарювання.

У цілому по Україні з 6,2 млн. осіб, яким видано сертифікати на земельну частку (пай), 5,4 млн. уклали договори оренди землі, а половина з них договори оренди майна. Уповільненими темпами проводиться ця робота у Чернігівській, Чернівецькій, Херсонській, Івано-Франківській, Миколаївській областях та в Автономній Республіці Крим.

Прийнято цілий ряд нормативно-правових актів, спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування реформованих господарств.

Кабінетом Міністрів України виділено сільськогосподарським товаровиробникам 85 млн. гривень для компенсації частини плати за користування кредитами комерційних банків, наданими під весняно-польові роботи.

На 18 квітня 2000 р. сільськогосподарські товаровиробники отримали банківських кредитів в обсязі 250 млн. гривень, або 60 відсотків узгоджених з банками сум.

З метою насичення ринку нафтопродуктами, недопущення їх дефіциту та значного зростання цін, особливо в період проведення весняно-польових робіт, визначено джерела їх поставки. Передбачено виділення 2 млн. тонн нафти і газового конденсату вітчизняного видобутку, з яких буде вироблено 1070 тис. тонн світлих нафтопродуктів, у тому числі 228 тис. тонн - для проведення весняно-польових робіт. За міжурядовими угодами з Грецією передбачено надходження 500 тис., а з Республікою Азербайджан - 400 тис. тонн дизельного пального, в тому числі 100 тис. тонн - для проведення весняно-польових робіт.

Сільськогосподарським товаровиробникам за рішеннями Кабінету Міністрів України на 18 квітня ц. р. поставлено понад 100 тис. тонн світлих нафтопродуктів, вироблених з нафти вітчизняного видобутку. За оперативними даними, на внутрішній ринок надійшло 750 тис. тонн цих продуктів.

Напруженим залишається становище із забезпеченням сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами, яких на 18 квітня ц. р. було поставлено 489 тис. тонн, або 24 відсотки потреби. Через незадовільну роботу хімічних підприємств селянам недопоставлено майже 40 тис. тонн попередньо оплачених мінеральних добрив.

Весняно-польові роботи через несприятливі погодні умови розпочалися на три тижні пізніше, ніж у 1999 році, хоча вищі темпи їх проведення дали змогу практично досягти минулорічних показників посіву ранніх ярових культур.

Обсяг валової продукції сільського господарства зменшився на 4,9 відсотка, тоді як за I квартал 1999 р. цей показник зріс на 0,5 відсотка.

Незважаючи на деякі позитивні зрушення в тваринництві, ситуація в цілому по галузі залишається складною. За січень - березень виробництво молока в усіх категоріях господарств скоротилося на 6,8, яєць - на 1,1 відсотка.

Пожвавлення ділової активності у промисловості та будівництві позитивно вплинуло на роботу підприємств транспорту. За I квартал 2000 р. порівняно з січнем - березнем 1999 р. вантажооборот збільшився на 7 відсотків, у тому числі на автомобільному транспорті - на 23, залізничному - на 18, річковому - на 17 відсотків.

На залізничному транспорті внаслідок відсутності належного контролю з боку Міністерства транспорту за роботою залізниць, незадовільної організації їх роботи мали місце численні порушення фінансово-господарської дисципліни. Поширення набула практика здійснення бартерних операцій. Не зменшується обсяг дебіторської заборгованості.

Істотні недоліки мають місце у роботі щодо проведення операцій з металобрухтом. Це спричинено послабленням контролю з боку державних органів за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності Закону України "Про металобрухт" ( 619-14 ), а також недостатньою врегульованістю питань відповідальності за його порушення.

Триває активізація інвестиційної діяльності. Збільшення інвестицій свідчить про те, що національна економіка долає негативну тенденцію скорочення обсягів валового нагромадження основного капіталу.

У I кварталі ц. р. зареєстровано прямих іноземних інвестицій обсягом 245,3 млн. доларів США, що в 1,5 раза більше, ніж за відповідний період минулого року.

Приватизація проводиться на нових засадах, визначених Указом Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні". Кабінетом Міністрів України затверджено перелік відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу у поточному році.

Органами приватизації з початку року оголошено 55 конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств. За результатами проведених конкурсів укладено 11 договорів купівлі-продажу пакетів акцій таких товариств на суму 563,9 млн. гривень. Оголошено три тендери на загальну суму 502,3 млн. гривень.

Фондом державного майна було запропоновано до продажу на фондових біржах та у позабіржовій фондовій торговельній системі 611 пакетів акцій 575 відкритих акціонерних товариств. За підсумками торгів згідно з укладеними контрактами було продано 189 пакетів акцій загальною вартістю 316,7 млн. гривень.

За три місяці бюджетні надходження від приватизації зросли більше ніж у 3 рази порівняно з відповідним періодом минулого року і становили 385 млн. гривень (154 відсотки до плану I кварталу).

На сьогодні у державній власності перебуває понад 4,5 тис. державних підприємств та близько 5 тис. паїв (часток, акцій), що належать державі у майні господарських товариств.

Поряд з цим уповільнився процес опрацювання механізмів утворення державних акціонерних товариств на базі майна підприємств, які не підлягають приватизації (крім казенних).

Недостатніми темпами узгоджуються місцевими органами виконавчої влади переліки земельних ділянок несільськогосподарського призначення та об'єктів незавершеного будівництва, які будуть запропоновані до продажу.

Для стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні протягом 1999 року було прийнято ряд нормативно-правових актів, що дало змогу скоротити термін реєстрації підприємств, зменшити кількість перевірок, що проводяться податковими органами, і збільшити при цьому надходження до бюджетів. На оподаткування за спрощеною системою станом на 1 січня 2000 р. перейшло понад 28 тис. юридичних осіб та більш як 84 тис. фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

В той же час мале підприємництво ще не набуло належного розвитку. На 1 тис. чоловік припадає тільки 3 діючих малих підприємства. У сфері малого підприємництва працює всього 2,1 млн. чоловік, у тому числі у малих підприємствах - 1,2 млн. чоловік.

Після тривалого скорочення обсягів зовнішньої торгівлі з початку року намітилися позитивні тенденції. Зростають обсяги торгівлі з Російською Федерацією. Обсяги експорту товарів збільшилися в 1,5 раза, імпорту - на 18 відсотків. Слід відзначити зростання експорту продукції кінцевого споживання (виробів з чорних металів, машин та устаткування, електричних машин, транспортних засобів, меблів, тютюнових виробів, взуття, медикаментів).

Збільшилися порівняно з січнем - лютим 1999 р. обсяги експортую до країн Європи, які становили 608 млн. доларів США (на 22 відсотки), Азії - 487 млн. доларів США (на 20 відсотків), Америки - 161 млн. доларів США (у 2,6 раза).

Проте економічні відносини з Російською Федерацією не відповідають потенційним можливостям країн. Недостатня ефективність міжрегіонального співробітництва обумовлена невизначеністю правового стану міжрегіональних угод та відсутністю належного контролю за їх виконанням, нерозвиненістю сервісної інфраструктури, незначним обсягом інформації про кон'юнктуру ринків, потенційні можливості та потреби регіонів.

Досягнуто значного прогресу в реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, проведено значну роботу з урегулювання питань доступу до його ринків.

Проте доступ українських товарів на переважну більшість ринків Європейського Союзу залишається обмеженим. Насамперед це стосується обмежень на експорт до Європейського Союзу продукції чорної металургії, текстильних виробів та одягу, антидемпінгових заходів.

З метою виконання Основних напрямів соціальної політики на 1997 - 2000 роки ( 1166/97 ) підвищено розмір мінімальної заробітної плати, запроваджено механізм компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати та індексацію доходів громадян.

Протягом I кварталу 2000 р. здійснювалися заходи щодо активної державної підтримки незайнятого населення. Було працевлаштоване 111,2 тис. осіб (на 24,1 відсотка більше, ніж за відповідний період минулого року), пройшли професійне навчання 21,4 тис., взяли участь у громадських роботах 30,2 тис. осіб (на 52 відсотки більше). Однак рівень безробіття продовжує зростати і на 1 квітня становив 4,5 відсотка чисельності працездатного населення в працездатному віці.

Водночас залишаються нерозв'язаними соціальні проблеми, особливо щодо пенсійного забезпечення, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, соціальних виплат, подолання бідності, реформування соціальної сфери.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 10 березня становила 6,5 млрд. гривень і зросла з початку року на 2,3 відсотка, у тому числі в бюджетній сфері - 0,6 млрд. гривень (на 5,1 відсотка).

Найбільше зростання заборгованості допущено в областях Харківській - 19 млн. гривень, або на 4,4 відсотка, Луганській - 18 млн. (3,1), Вінницькій 15,6 млн. (7,1), Хмельницькій - 14,9 млн. (7,6), Херсонській - 12,8 млн. гривень (7,4 відсотка).

Не вдалося зменшити суму заборгованості із соціальних виплат, які фінансуються з місцевих бюджетів: за січень - березень ц. р. вона зросла на 9,1 млн. гривень, або на 2,3 відсотка, і на 1 квітня ц.р. становила 403,8 млн. гривень. Найбільше зростання допущено в областях Закарпатській - на 27,8 відсотка, Хмельницькій - на 26, Херсонській - на 24, Тернопільській - на 12,5 відсотка.

Порівняно з початком року кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, зменшилася на 400 тис. чоловік.

Протягом I кварталу ц. р. надходження до Пенсійного фонду становили майже 3 млрд. гривень, у тому числі власні надходження - 2,7 млрд. гривень, що на 23,8 відсотка більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Збільшенню надходжень до Пенсійного фонду і скороченню заборгованості з фінансування виплати пенсій та грошового забезпечення сприяли заходи Кабінету Міністрів України, здійснювані на виконання Указу Президента України від 31 серпня 1998 р. N 957 "Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій". Тільки за 2 місяці ц. р. з додаткових джерел до Пенсійного фонду надійшло 110,5 млн. гривень.

У березні вдалося зменшити заборгованість з виплати пенсій на 235,7 млн. гривень, зокрема в областях Харківській - 24,5 млн. гривень, Київській 18,8 млн., Луганській - 15,8 млн., Львівській - 15,6 млн., Полтавській 14,1 млн. та Рівненській - 10,1 млн. гривень. Своєчасно отримують пенсію 52,1 відсотка пенсіонерів.

На 1 квітня сума заборгованості з виплати пенсій становила 1,3 млрд. гривень, або 1,3 місячної потреби у коштах на виплату пенсій. Найвищий цей показник у областях Тернопільській - 3,7 місяця, Вінницькій - 3,5, Хмельницькій - 3,1, Волинській - 3 місяці.

На стан фінансування виплати пенсій та грошової допомоги впливає наявність заборгованості перед Пенсійним фондом державного бюджету і Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (на 1 квітня 2000 р. - відповідно 833,1 та 288,1 млн. гривень), заборгованості з виплати заробітної плати, що обумовила недоодержання 2,2 млрд. гривень страхового збору, недоїмки перед Пенсійним фондом (1,3 млрд. гривень). Значною залишається недоїмка підприємств і організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів (29,4 млн. гривень), і насамперед в Автономній Республіці Крим (5,9), областях Херсонській (6,3), Луганській (3,9), Чернівецькій (2,8 млн. гривень).

Має місце значний виробничий травматизм, особливо у вугільній промисловості, що є наслідком невиконання законодавства з питань охорони праці.

Щоденно у вугільній галуззі травмується 65 чоловік, а один гине. За кожен 1 млн. тонн видобутого вугілля суспільство змушено розраховуватися життям чотирьох шахтарів.

Обсяги бюджетних видатків на охорону здоров'я у I кварталі становили майже 900 млн., з них місцевих бюджетів - 823,6 млн. гривень. Реальні видатки державного бюджету на охорону здоров'я порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 7,3 відсотка.

Розпочато поступове запровадження системи багатоканального фінансування медичної галузі. Підтримувався розвиток мережі закладів охорони здоров'я недержавної форми власності - нині в Україні діє 2 тис. таких закладів, що становить понад 12 відсотків їх загальної кількості.

Збільшено кількість сільських медичних закладів, направлення на роботу одержали 2 тис. медпрацівників, поліпшено матеріально-технічне забезпечення цих закладів.

Розв'язано одну з найгостріших проблем - забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами короткої та пролонгованої дії, яких уже виготовляється 7 видів. Вживаються заходи до запобігання епідемії туберкульозу.

Однак діяльність Міністерства охорони здоров'я, спрямована на створення єдиного медичного простору, не була достатньо послідовною і рішучою.

Залишається соціально гострою ситуація з пільговим забезпеченням ліками, якого потребують близько 18 млн. громадян. На придбання цих ліків необхідно 2,8 млрд. гривень.

У поточному навчальному році здійснювалися заходи, спрямовані на реформування та структурну перебудову системи освіти з метою удосконалення мережі навчальних закладів та підготовки спеціалістів, створення умов для переходу з 2001 року на 12-річний термін навчання у загальноосвітній школі. Особлива увага приділялася фінансуванню навчальних закладів та забезпеченню їх підручниками.

Вдалося зберегти створений раніше потенціал у сфері культури. Діюча мережа закладів культури практично не змінилася, обсяги фінансування культури порівняно з I кварталом минулого року збільшено в 1,5 раза. Продовжувалися реставраційно-ремонтні роботи на об'єктах Національного заповідника "Софія Київська", Успенського собору Києво-Печерської лаври.

Аналіз звітних даних свідчить про певні позитивні тенденції в економіці регіонів.

Зростання виробництва спостерігається у 22 регіонах, що супроводжується збільшенням обсягів сплати податків, зборів і внесення інших обов'язкових платежів до бюджету. Зокрема, надходження прибуткового податку з громадян, податку на прибуток підприємств, акцизного збору з вітчизняних товарів, неподаткові надходження порівняно з відповідним періодом 1999 року зросли в 1,1 - 2,9 раза.

У доходах місцевих бюджетів частка взаємозаліків та вексельних розрахунків становила лише 3,5 відсотка. Майже в усіх регіонах, крім Миколаївської та Івано-Франківської областей, відбулося скорочення здійснюваних бартерних операцій.

У третині регіонів починаючи з грудня минулого року спостерігається стійка тенденція скорочення заборгованості з виплати заробітної плати, в 19 - заборгованості з фінансування виплати пенсій та грошової допомоги.

Проте в економічному і соціальному розвитку регіонів зберігаються значні відмінності. Процес переорієнтації промисловості регіонів на збільшення продукції кінцевого призначення вкрай уповільнений. Так, позитивна динаміка у машинобудуванні спостерігається лише у 7 регіонах, деревообробній та целюлозно-паперовій галузях - у 6, промисловості будівельних матеріалів та легкій - у 7, харчовій - у 12 регіонах.

Аналіз показників економічного і соціального розвитку у I кварталі свідчить, що здійснені перетворення ще не стали достатніми для нагромадження необхідного потенціалу економічного зростання:

не вдалося забезпечити належне зміцнення фінансової системи та підвищення конкурентоспроможності економіки;

не виведено з критичного стану енергетичний та аграрний сектори;

зростає взаємна заборгованість підприємств;

не подолано негативні тенденції у соціальній сфері, повільно погашається заборгованість із заробітної плати та пенсій;

напруженою залишається ситуація з погашенням до кінця року зовнішніх боргових зобов'язань.

З метою закріплення позитивних тенденцій економічного і соціального розвитку, забезпечення фінансової стабілізації в усіх галузях національної економіки та підвищення на цій основі життєвого рівня населення Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити заходи щодо забезпечення виконання у 2000 році завдань, передбачених Посланням Президента України до Верховної Ради України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища (додаються).

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити неухильне виконання зазначених заходів, зосередивши особливу увагу на розв'язанні проблем соціально-економічного розвитку, та проводити щомісячний моніторинг цих заходів.

2. Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій активізувати роботу, спрямовану на забезпечення в повному обсязі платежів до бюджетів усіх рівнів та Пенсійного фонду, проаналізувати причини збитковості підприємств, що належать до сфери їх управління, і разом з податковими органами вжити заходів для виконання цими підприємствами зобов'язань перед бюджетами усіх рівнів.

3. Звернути увагу Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Куніцина С.В., голів обласних державних адміністрацій: Херсонської Вербицького О.Є., Чернівецької - Бауера Т.Й., Луганської - Єфремова О.С. на необхідність вжиття заходів для скорочення недоїмки установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, з платежів до Пенсійного фонду.

4. Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації, Міністерству економіки, Міністерству юстиції активізувати роботу щодо сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, організаціям, які є головними розпорядниками коштів державного бюджету, подати у тритижневий термін Міністерству фінансів план дій шодо забезпечення функціонування бюджетних установ та виконання пріоритетних заходів у межах асигнувань, установлених їм у Державному бюджеті України на 2000 рік.

Міністерству фінансів провести аналіз поданих матеріалів і доповісти про його результати Кабінетові Міністрів України.

6. Міністерству економіки та Міністерству фінансів прискорити доопрацювання та подання Кабінетові Міністрів України проекту Указу Президента України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Указів Президента України з питань функціонування спеціальних економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності".

7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Фонду державного майна, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити додаткових заходів до зменшення заборгованості з виплати заробітної плати, соціальних виплат та платежів до бюджету, забезпечити під час укладання контрактів з керівниками підприємств, заснованих на державній і комунальній власності, та об'єднань державних підприємств включення до них умови про погашення до кінця 2000 року заборгованості з виплати заробітної плати працівникам цих підприємств та внесення платежів до бюджету.

8. Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській, Закарпатській обласним державним адміністраціям вжити заходів до зменшення заборгованості із соціальних виплат.

9. Харківській, Луганській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській обласним державним адміністраціям забезпечити розгляд комісіями з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат звітів керівників підприємств та організацій, де суми цієї заборгованості зросли.

10. Міністерству аграрної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з:

Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Державним комітетом по земельних ресурсах, Національним банком та Українською академією аграрних наук прискорити розроблення необхідної нормативно-правової бази щодо Інфраструктури та механізму іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі та іншої нерухомості з урахуванням платоспроможності сільськогосподарських підприємств та забезпечення повернення наданих кредитів;

Міністерством палива та енергетики, Державним комітетом промислової політики для своєчасного завершення комплексу весняно-польових робіт забезпечити насичення ринку пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та засобами захисту рослин у необхідних обсягах, активізувати їх закупівлю сільськогосподарськими товаровиробниками регіональних контрактів та інших договорів, а також комерційних структур;

Міністерством економіки, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва, Центральною спілкою споживчих товариств, Українською академією аграрних наук активізувати формування інфраструктури аграрного ринку та підвищити ефективність його функціонування, передбачивши при цьому економічну взаємопов'язаність діяльності товарних бірж, оптових ринків, агроторговельних домів, аукціонів, ярмарків, заготівельних кооперативів, підприємств фірмової торгівлі тощо, які б забезпечували заготівлю і реалізацію виробленої продукції в усіх секторах агропромислового виробництва, та постачання необхідних матеріально-технічних ресурсів і сировини;

Державним комітетом по земельних ресурсах забезпечити активне проведення аграрної реформи, звернувши особливу увагу на пропаганду переваг форм господарювання, заснованих на приватній власності на землю та майно, на необхідність створення ринку землі, удосконалення міжгалузевих відносин, розширення інтеграційних процесів, розвитку кооперації та підприємництва, запобігання розкраданню майна сільськогосподарських підприємств, що реформуються, дотримання гарантій правового захисту селян - власників земельних часток (паїв) і громадян, зайнятих у соціальній сфері села, подолання формального підходу до цієї справи;

Міністерством економіки та Міністерством фінансів удосконалити механізм використання сільськогосподарської техніки на умовах лізингу з метою максимального використання можливостей сільськогосподарського машинобудування для відновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських виробників, забезпечення формування у повній мірі лізингового фонду, ефективного його використання, своєчасного повернення лізингових платежів.

11. Звернути увагу керівництва Міністерства палива та енергетики, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на невиконання вимог Указу Президента України від 10 березня 2000 р. N 457 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 лютого 2000 року "Про невідкладні заходи щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України" та постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. N 59 "Про забезпечення дисципліни розрахунків за спожиті природний газ, теплову та електричну енергію" щодо припинення постачання електричної, теплової енергії та природного газу боржникам та його відновлення тільки після внесення ними поточної плати за спожиті енергоресурси і попередити про персональну відповідальність за стан справ в енергетичному секторі економіки.

12. Міністерству палива та енергетики:

у десятиденний термін разом з відповідними центральними органами виконавчої влади підготувати узгоджений проект постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо удосконалення відносин між суб'єктами оптового ринку електричної енергії України";

разом з іншими органами виконавчої влади вжити вичерпних заходів до забезпечення розрахунків за енергоносії виключно у грошовій формі;

забезпечити протягом року виплату працівникам вугільної промисловості у повному обсязі поточної заробітної плати, сум за регресними позовами та одноразової допомоги, пов'язаних з втратою професійної працездатності, та погашення у II кварталі ц. р. заборгованості із зазначених виплат, що утворилася з початку року;

здійснити заходи щодо поліпшення роботи підрозділів Державного енергетичного нагляду з метою посилення контролю за споживанням електричної енергії, запобігання її розкраданню, зменшення технологічних втрат в електромережах. Розглянути питання матеріального стимулювання працівників цих підрозділів у разі зменшення заборгованості споживачів енергії та своєчасної і повної оплати використаної енергії;

здійснити невідкладні заходи щодо підписання Протоколу про поставки нафти і нафтопродуктів у 2000 році до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації від 7 вересня 1994 р. про співробітництво у розвитку паливноенергетичних комплексів.

13. Національній комісії регулювання електроенергетики, Міністерству палива та енергетики, Міністерству економіки у першому півріччі поточного року здійснити заходи щодо впорядкування тарифів на електроенергію з метою повного відшкодування витрат на її виробництво та скасування перехресного субсидування.

14. Головному контрольно-ревізійному управлінню, Державній податковій адміністрації, Міністерству палива та енергетики, Службі безпеки закінчити у травні ц. р. детальну перевірку фінансово-господарської діяльності Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" за 1999 рік, звернувши особливу увагу на стан розрахунків за отриману від Компанії електроенергію.

Інформацію про результати перевірки та відповідні пропозиції подати Кабінетові Міністрів України до 1 червня ц. р.

15. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України":

у двотижневий термін підготувати в установленому порядку проекти нормативно-правових актів щодо реформування газового ринку країни;

завершити у першому півріччі поточного року формування частки майна Компанії у статутному фонді закритого акціонерного товариства "Газтранзит";

протягом місяця провести реструктуризацію боргів за природний газ перед ВАТ "Газпром".

16. Національній комісії регулювання електроенергетики разом з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та Міністерством економіки до 10 травня 2000 р. внести пропозиції щодо впорядкування цін на природний газ для підприємств теплоенергетики комунальної власності, бюджетних установ та організацій, населення.

17. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 15 квітня 1999 р. N 594 "Про забезпечення додержання дисципліни газопостачання та поліпшення розрахунків за використаний природний газ" та від 11 грудня 1999 р. N 2261 "Про внесення доповнень до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 1999 р. N 594" щодо розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ пропорційно відсотковому відношенню вартості спожитого газу до вартості виробленої теплової енергії. Про виконання поінформувати Кабінет Міністрів України до 10 травня 2000 року.

18. Міністерству економіки, Міністерству палива та енергетики, іншим центральним органам виконавчої влади під час формування проекту Державної програми економічного і соціального розвитку на 2001 рік передбачити впровадження енергозберігаючих заходів.

19. Міністерству економіки, Державному комітетові промислової політики, Міністерству внутрішніх справ та Міністерству юстиції підготувати і внести до Кабінету Міністрів України проекти законодавчих актів, спрямованих на посилення відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства, яким регулюється здійснення операцій з металобрухтом.

20. Міністерству транспорту:

опрацювати та подати у двотижневий термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо реорганізації структури управління залізничним транспортом;

з метою збільшення обсягів перевезень забезпечити у 2000 році здійснення маркетингової і тарифної політики, залучення транзитних вантажних потоків, більш ефективне використання можливостей міжнародних транспортних коридорів.

21. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва узагальнити до 1 вересня 2000 р. практику реалізації державної політики підтримки підприємництва Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями і підготувати пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

22. Державній податковій адміністрації, Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва, Державному комітетові статистики разом з місцевими органами виконавчої влади і об'єднаннями підприємців проаналізувати до 1 липня 2000 р. ефективність запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва і внести пропозиції щодо її вдосконалення.

23. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади активізувати роботу в комітетах Верховної Ради України з метою прискорення прийняття Верховною Радою України внесених на її розгляд Кабінетом Міністрів України законопроектів, що регулюють підприємницьку діяльність.

24. Фонду державного майна, Міністерству економіки, Міністерству юстиції разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади:

активізувати роботу в комітетах Верховної Ради України для прискорення розгляду внесених Кабінетом Міністрів України законопроектів з питань приватизації;

забезпечити дотримання пріоритетних напрямів у приватизації державного майна, визначених Указом Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні".

25. Фонду державного майна:

активізувати роботу, спрямовану на залучення промислових інвесторів до участі в приватизації стратегічно важливих для економіки і безпеки держави підприємств, а також залучення до цієї роботи іноземних радників;

докорінно поліпшити інформаційне забезпечення процесу приватизації, зокрема маркетингові дослідження, рекламу та розповсюдження інформації про українські підприємства, з метою залучення до приватизації потенційних стратегічних інвесторів;

разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади активізувати роботу з підготовки підприємств до приватизації;

не допускати продажу об'єктів приватизації неконкурентними способами та зосередити увагу на продажу акцій підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, єдиними пакетами виключно на конкурсах або тендерах;

разом з Міністерством економіки, Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації роботи приватизованих підприємств;

проаналізувати у двомісячний термін ефективність діяльності підприємств, повноваження з управління державними корпоративними правами яких були передані міністерствам, іншим органам виконавчої влади, та за результатами проведеного аналізу внести пропозиції щодо доцільності подальшої безконкурсної передачі державних корпоративних прав в управління органам виконавчої влади.

26. Фонду державного майна, Міністерству економіки, Антимонопольному комітетові, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з Міністерством юстиції переглянути існуючий порядок приватизації, передусім щодо продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, з метою недопущення участі у ній офшорних компаній, які приховують реального власника. З питань, які потребують законодавчого врегулювання, подати в місячний термін Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

27. Фонду державного майна, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, яким в установленому порядку передано повноваження з управління державними корпоративними правами, вжити вичерпних заходів, спрямованих на:

підвищення ефективності роботи осіб, уповноважених представляти інтереси держави в спостережних радах (правліннях) господарських товариств, пакети акцій (частки, паї) яких належать державі, та щокварталу починаючи з 1 червня 2000 р. подавати Кабінетові Міністрів України відповідну інформацію;

забезпечення надходження у повному обсязі до державного бюджету дивідендів від державної частки у статутному фонді господарських товариств відповідно до затвердженого плану-графіка.

28. Фонду державного майна та Міністерству фінансів терміново завершити узгодження нормативного акта щодо впорядкування надання Фондом державного майна, його регіональними відділеннями та представництвами дозволів державним підприємствам, організаціям на здавання в оренду цілісних майнових комплексів структурних підрозділів державних підприємств та нерухомого майна.

29. Керівникам міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади вжити вичерпних заходів для забезпечення дієвого контролю за передачею в оренду нерухомого майна державними підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління зазначених органів, насамперед шляхом отримання відповідного дозволу Фонду державного майна, його регіональних відділень та представництв.

30. Міжвідомчій комісії з аналізу діяльності підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави або займають монопольне становище на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), у тримісячний термін провести аналіз роботи приватизованих підприємств та подати до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про його результати разом з відповідними висновками і пропозиціями.

31. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, уповноваженим управляти державним майном, сприяти виконанню Фондом державного майна завдань щодо обсягів приватизації та надходження від неї коштів до державного бюджету насамперед шляхом активного пропонування для продажу інвестиційно привабливих об'єктів та перегляду переліків об'єктів, що не підлягають приватизації.

32. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи разом з Міністерством охорони здоров'я активізувати роботу з формування Державного медичного реєстру з метою створення до кінця поточного року реального банку даних про стан здоров'я найбільш постраждалих громадян.

33. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству фінансів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям протягом II кварталу 2000 р. вжити заходів до поліпшення забезпечення медичних закладів необхідними ліками вітчизняного виробництва, а також безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів.

34. Міністерству економіки, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству фінансів разом з іншими центральними органами виконавчої влади до 1 жовтня 2000 р. вжити заходів для передачі до сфери управління Міністерства охорони здоров'я відомчих закладів охорони здоров'я (крім закладів системи Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону та Служби безпеки ). (Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1025 від 27.06.2000 )

35. Міністерству охорони здоров'я забезпечити протягом 2000 року перехід до такої системи надання медичної допомоги, як "сімейний лікар" - основної ланки первинної медико-санітарної допомоги населенню.

36. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, Міністерству економіки разом з іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, до 1 липня 2000 р. розробити механізм поетапної передачі цих закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки (крім закладів системи Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Державної податкової адміністрації та Служби безпеки). (Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1025 від 27.06.2000, N 1074 від 10.07.2000)

37. Міністерству освіти і науки внести пропозиції щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації з метою їх злиття та усунення дублювання підготовки фахівців.

38. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2001 рік передбачити цільові асигнування для фінансування комп'ютеризації сільських загальноосвітніх шкіл.

39. Міністерству освіти і науки, Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з Національною академією наук до 1 серпня 2000 р. опрацювати додаткові заходи щодо активізації наукової та промислово-інноваційної діяльності, передбачивши впровадження механізмів мотивації інноваційного процесу, посилення його комерціалізації та спрямованості на задоволення ринкового попиту. Внести пропозиції щодо відкриття у другому півріччі 2000 р. довгострокової кредитної лінії для фінансування інноваційних проектів.

40. Міністерству культури і мистецтв, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до збереження історико-культурної спадщини, відродження і розвитку основних культурних осередків і національних художніх колективів, оптимізації мережі закладів культури, особливо в сільській місцевості, впровадження механізму залучення інвестицій у культуру, пошуку альтернативних джерел її фінансування.

41. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вишукати можливості для відшкодування витрат за користування транспортом дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та здійснити протягом 2000 року безоплатну передачу дошкільних закладів колективних сільськогосподарських і переробних підприємств у комунальну власність із забезпеченням їх належного функціонування.

42. Міністерству економіки і Міністерству закордонних справ провести до 1 липня 2000 р. аналіз діяльності спільних міжурядових комісій з питань економічного співробітництва та внести пропозиції щодо поліпшення їх роботи.

43. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації проаналізувати за підсумками першого півріччя роботу підприємств у спеціальних економічних зонах, на територіях пріоритетного розвитку, зокрема в частині реалізації інвестиційних проектів, та в умовах економічних експериментів. Інформацію подати Кабінетові Міністрів України до 1 вересня 2000 року.

44. Міністерству економіки і Міністерству фінансів у місячний термін:

розробити графік стягнення у 2000 році заборгованості з підприємств, установ, організацій за отримані ними в минулі роки з державного резерву матеріальні цінності, передбачивши спрямування отриманих коштів на погашення заборгованості колишнього Державного комітету по матеріальних резервах з обов'язкових платежів до державного бюджету та на поповнення запасів матеріальних цінностей державного резерву; разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснити із залученням органів Міністерства внутрішніх справ, прокуратури та Служби безпеки відповідні заходи, спрямовані на повернення зазначеної заборгованості;

розробити стратегію реформування системи державного матеріального резерву і подати її на розгляд Кабінету Міністрів України.

Просити Генеральну прокуратуру та Службу безпеки надати допомогу у поверненні заборгованості підприємств, установ, організацій за отримані ними з державного резерву матеріальні цінності.

45. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади терміново забезпечити підготовку проектів положень про відповідні органи виконавчої влади та подання проектів актів законодавства щодо змін, які випливають з Указу Президента від 15 грудня 1999 р. N 1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади".

46. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віце-прем'єр-міністрів України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2000 р. N 747

Заходи
щодо забезпечення виконання у 2000 році завдань,
передбачених Посланням Президента України до Верховної Ради
України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та
спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища

Завдання
Заходи
Термін
виконання
Відповідальні
виконавці
1. Політична стабільність та посилення дієздатності Уряду
1.1. Забезпечення політичної та громадської підтримки урядової політики
Забезпечення
взаємної довіри,
ефективної співпраці
і солідарної
відповідальності
органів виконавчої
та законодавчої
влади за проведення
економічних реформ
Налагодження конструктивної
співпраці органів виконавчої
та законодавчої влади.
Підписання Меморандуму про співробітництво і солідарну відповідальність Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України (далі  Уряд)
Червень
Кабінет
Міністрів
України


Забезпечення підтримки
громадськістю урядової
політики
Постійно Кабінет
Міністрів
УкраїниДотримання положень
Генеральної угоди між
Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими
об'єднаннями України на 1999-2000 роки
Постійно


Міністерства,
інші
центральні органи
виконавчої влади
Розроблення механізмів
співпраці Уряду і об'єднань
підприємців з питань
реалізації державної політики у сфері підприємництва
ГруденьМінекономіки
Держпід-
приємництва
Держп-
ромполітики
Мінфін
Мінпраці
Мін'юст разом з
об'єднаннями
організаційСприяння розвиткові
суспільного діалогу і
конструктивній співпраці з
недержавними організаціями.
Залучення об'єднань громадян, недержавних інституцій до розроблення політичних рішень,
що приймаються Урядом,
організація спільних дискусій, конференцій, семінарів, "круглих столів"
Постійно


Міністерства,
інші центральні
органи
виконавчої влади
Інформування
громадськості про
засади формування і
результати
проведення Урядом
своєї політики.
Запровадження
публічної експертизи
проектів найбільш
важливих соціально-економічних
рішень із залученням
неурядових установ,
експертів, представників
засобів масової
інформації
Забезпечення конструктивної
співпраці із засобами масової інформації
Широке висвітлення у засобах масової інформації, теле- і радіопередачах та Інтернеті ходу реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України
Постійно
Державний комітет
інформаційної
політики,
телебачення і
радіомовлення
інші центральні
органи
виконавчої влади


Забезпечення
міжнаціональної
злагоди з
максимальним
урахуванням
інтересів і
створенням
сприятливих умов для
розвитку всіх
корінних народів і
національних меншин
в Україні
Розроблення проекту Концепції державної етнонаціональної політики
Сприяння прийняттю Закону України "Про реабілітацію та забезпечення прав осіб з числа національних меншин, що зазнали репресій та були
депортовані з території
України"
Травень

Мін'юст
Національна
академія наук
Мін'юст

Розроблення проекту Програми
адаптації та інтеграції в
українське суспільство
депортованих кримських татар, а також осіб інших
національностей, які
повернулися в Україну,
відродження і розвитку їх
культури та освіти
Грудень Мін'юст
Міністерство
освіти і науки
Мінкультури
МОЗ
Мінфін
Мінекономіки
Мінпраці

Координація роботи засобів
масової інформації щодо
висвітлення міжнаціональних
відносин

Постійно
Держав.
комітет
інформаційної
політики,
телебачення і
радіомовлення
Державний
комітет молодіж
ної політики,
спорту і туризму
Держбуд
Держком
зв'язку
Держкомзем
Держком
релігій
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим
обласні,
Київська
і Севастополь
ська міські
держадмі
ністрації
Створення дієвого
механізму реалізації
державної
міграційної політики
щодо забезпечення
національних
інтересів України
Розроблення проекту Державної міграційної програми України
на 2001 - 2005 роки

Грудень


Мін'юст
МЗС
МВС
Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
Держком
кордонРозроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про біженців"


Грудень


Мін'юст
МЗС
МВС
МОЗ
Мінфін
Мінекономіки
Держком
кордон
Налагодження
співробітництва між
державою і церквою

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про надання підтримки
релігійним організаціям у
проведенні ремонтно-реставраційних робіт
на об'єктах, що мають
історико-культурну цінність"
ЧервеньДержком
релігій
Мінкультури
Держбуд

Підтримання
постійного діалогу з
українською
діаспорою
Проведення регулярних
зустрічей з представниками
зарубіжних громадських
організацій, залучення їх до
обговорення найважливіших
проблем українського
суспільства та визначення
шляхів їх розв'язання
ПостійноМЗС інші
центральні органи
виконавчої владиЗапровадження системи
постійного теле- та
радіомовлення України на
території компактного
проживання української
діаспори
Грудень

НКАУ
МЗС
Національна
телекомпанія
Національна
радіокомпанія
Активізація роботи
з ООН та іншими
міжнародними
організаціями.
Забезпечення
виконання
зобов'язань, що
випливають із
членства в цих
інституціяхЛіквідація заборгованості
України перед міжнародними
організаціями
Сплата внесків (з погашенням
заборгованості) до бюджету
ООН, органів і спеціальних
установ системи ООН та інших
міжнародних організацій,
членом яких є Україна
Перерахування у повному обсязі
на рахунок МЗС коштів,
передбачених у державному
бюджеті на ці цілі
Грудень з
переходом на
2001 рік


Державне
казначейство
МЗС МінфінЗапровадження мораторію на
вступ до міжнародних
організацій і приєднання до
міжнародних угод, умови
членства в яких передбачають
сплату внесків або здійснення
будь-яких інших проплат за
рахунок коштів державного
бюджету
Протягом
рокуМЗС
Мінфін
інші
центральні
органи
виконавчої
влади


1.2. Реформування правової системи. Зміцнення законності та правопорядку
Наближення
законодавства
України до
законодавства
Головдержслужба
Європейського СоюзуОрганізація підвищення
кваліфікації державних
службовців з питань
забезпечення адаптації

законодавства України до
законодавства Європейського
Союзу
Розроблення спеціальних
програм навчання та залучення
закладів освіти, що готують
державних службовців, до їх
реалізації
Постійно
Мін'юст
Міністерство
освіти і науки


Мінфін
Мінекономіки
МЗС
Українська Академія
державного управління


Розроблення проекту Закону
України щодо врегулювання
питань надання державної
допомоги підприємствамГрудень


Мінекономіки
Держпромполітики
Мінагрополітики
Мінфін
Мін'юст
Антимонопольний
комітетУтворення Центру інформації та
документації з питань права
Європейського Союзу
Грудень


Мін'юст
Мінфін
Реформування
адміністративного
законодавства
Визначення загальних засад
реформування адміністративно
права, розроблення проекту
Концепції реформування
адміністративного права


Після прийнят.
Верховною Радою
України
постанови щодо
Концепції
судово-правової
реформи
Мін'юстВизначення єдиних принципів
ідентифікації
нормативно-правових актів та
їх державного обліку.
Створення Єдиного державного
реєстру нормативно-правових
актів. Підготовка проекту
постанови Кабінету Міністрів
України про Єдиний державний
реєстр нормативно-правових
актів (нова редакція)
Грудень


 Мін'юст


Реформування системи
органів юстиції,
вдосконалення та
розширення їх
функції у сфері
проведення державної
правової політики,
передусім у сфері
юридичного
забезпечення
реалізації прав та
свобод людини і
громадянина
Удосконалення
нормативно-правової бази для
забезпечення ефективної
діяльності органів юстиції.
Сприяння прийняттю Закону
України "Про органи юстиції"Удосконалення системи
функціонування служби
громадянства та реєстрації
фізичних осіб
Підготовка проектів Законів
України "Про документи,
що посвідчують особу та
підтверджують громадянство" і
"Про внесення змін до деяких
законодавчих актів з питань
громадянства та реєстрації
фізичних осіб"
Грудень
ЧервеньМін'юст
Мін'юст
МВС


Приведення у відповідність із
Законами України "Про державну
виконавчу службу" та "Про
виконавче провадження" інших
актів законодавства
Запровадження нового порядку
видачі свідоцтв про право на
зайняття нотаріальною
діяльністю, оплати вчинюваних
нотаріальних дій за єдиними
тарифами на всій території
України
ГруденьМін'юст


Розроблення проекту Закону
України "Про нотаріат" (нова
редакція)
Грудень


Мін'юст
Розроблення проектів постанов
Кабінету Міністрів України,
які визначать механізм
реалізації положень нової
редакції Закону України "Про
нотаріат"
Після набрання
чинності Законом
України "Про
нотаріат" (нова
редакція)
Мін'юст

Реформування судової
системи, утворення
адміністративних
судів


Приведення системи здійснення
судочинства у відповідність з
Конституцією України.
Сприяння прийняттю Законів
України "Про статус суддів",
"Про кваліфікаційні комісії та
кваліфікаційну атестацію і
дисциплінарну відповідальність
суддів України", "Про органи
суддівського самоврядування"


Протягом року Мін'юст

Розвиток
міжнародного
правового
співробітництва
Розширення договірно-правової
бази у сфері надання правової
допомоги в цивільних та
кримінальних справах
Грудень з
переходом на
2001 рік
Мін'юст
МЗС


 
Підготовка до підписання
договорів:
 
 
між Україною та Чеською
Республікою про правову
допомогу і правові відносини у
цивільних справах
ГруденьМін'юст
МЗС

між Україною та Республікою
Македонія про правову допомогу
у цивільних справах
Грудень


Мін'юст
МЗС
між Україною та Турецькою
Республікою про правову
допомогу і правові відносини у
цивільних справах
ГруденьМін'юст
МЗСміж Україною та Соціалістичною
Республікою В'єтнам про
правову допомогу і правові
відносини у цивільних та
кримінальних справах
Грудень
Мін'юст
МЗСміж Україною та Угорською
Республікою про правову
допомогу і правові відносини у
цивільних справах
ГруденьМін'юст
МЗС


між Україною та Румунією про
правову допомогу і правові
відносини у цивільних справах
ГруденьМін'юст
МЗС
Держмит
службаРозроблення проекту програми
українсько-американського
співробітництва у сфері
надання Україні підтримки у
боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю на
2000 - 2005 роки
Грудень


Мін'юст
МВС
МЗС

Забезпечення вступу України до
Гаазької конференції з
міжнародного приватного права
та приєднання до її основних
конвенцій
Грудень з
переходом на
2001 рікМін'юст
МЗС
Забезпечення
національної
безпеки,
обороноздатності
держави та
недоторканності її
кордонів (із
збереженням балансу
інтересів особи і
суспільства) при
оптимізації
відповідних витрат


Створення умов для
матеріально-технічного
забезпечення потреб Збройних
Сил та інших військових
формувань на рівні оборонної
достатності


Розроблення проекту Закону
України "Про створення умов
для розрахунків з
підприємствами,
науково-дослідними установами
та організаціями, які
проводять роботи і надають
послуги з виконання
науково-дослідних та
дослідно-конструкторських
розробок, модернізації,
продовження ресурсу,
виробництва, ремонту і
утилізації озброєння та
військової техніки шляхом
передачі їм частини зразків
озброєння та військової
техніки"
ПостійноЧервень

Міноборони
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
МіноборониРозроблення проектів
нормативно-правових актів
щодо врегулювання питань
господарської діяльності
Збройних Сил та інших
військових формувань
Грудень з
переходом на
2001 рік
Міноборони
Мін'юст
Боротьба з корупцією
та організованою
злочинністю,
впровадження
цілісної системи
дій, спрямованих на
викорінення причин
виникнення корупції
та "тінізації"
економіки


Розроблення проектів
нормативно-правових актів щодо
врегулювання взаємовідносин
державних службовців і
суб'єктів господарювання,
посилення контролю та
відповідальності за виконання
державними службовцями своїх
обов'язків

Створення нормативно-правової
бази щодо посилення боротьби
корупцією та протидії
"тінізації" економіки
Розроблення проекту
Цивільно-процесуального
кодексу України (нова
редакція) та інших актів
законодавства, що передбачен
Комплексною цільовою програмою
боротьби зі злочинністю на
1996 - 2000 роки та випливають
з Концепції боротьби з
корупцією на 1998 - 2005 роки
Грудень

Після
прийняття
Цивільного
кодексу України
та Закону України "Про
судоустрій"
Мін'юст

Мін'юст
МВС
СБУ
 за участю
 Верховного
Суду України та
Генеральн.
і прокура
тури
України
Розроблення проекту Закону
України "Про запобігання
відмиванню коштів, здобутих
незаконним шляхом"
ЧервеньМін'юст
Мінфін
МВС
СБУ
за участю
Верховного
Суду
України
та Генера
льної
прокуратури
України


Розроблення проекту
Кримінально-процесуального
кодексу України (нова
редакція)


Після
прийняття
Кримінальн.
кодексу України
та Закону
України "Про
судоустрій"Мін'юст
МВС
СБУ
за участю
Верховного
Суду
України та
Генеральної
прокуратури
України
Вжиття заходів щодо зменшення
незаконного відпливу валюти за
межі України

Грудень з
переходом на
2001 рік

Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Державна
податкова
адмініст
рація
Держмит
служба
разом з
Національ
ним банком


Створення ефективної
функціональної системи пе
страхування експорту
відповідно до міжнародної
практики

Грудень з
реходом на
2001 рікМінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Державна
податкова
адміністрація
Держмитслужба
разом з
Національним
банком

Розроблення проекту Закону
України "Про внесення змін до
Закону України "Про
зовнішньоекономічну
діяльність"
Грудень з
перехом
на 2001 рік


Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держав.под.
адміністрац.
Держмитслужба
разом з
Національним
банком
Врегулювання питань щодо
прирівняння операцій з
перерахування коштів у
національній валюті
нерезидентам через
ЛОРО-рахунки до операцій
придбання валюти на
міжбанківському валютному
ринку і поширення на них дії
порядку оформлення заявок та
надання відповідних довідок
органами податкової служби
ГруденьДержавна податкова
адміністрація
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст разом з
Національним банком


Розроблення проекту Програми
протидії контрабанді та
реалізації на внутрішньому
ринку незаконно ввезених
товарів на 2000 рікТравеньМінекономіки
МВС
Мінфін
Міністерство
екології та
природних
ресурсів МОЗ
Мін'юст
Держстандарт
Держмитслужба
Держкомкордон
СБУ
Підвищення ефективності
державного фінансового
контролю
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
ДержмитслужбаРозроблення проекту Закону
України "Про державний
фінансовий контроль"
Червень

 
Запровадження порядку відпуску
підприємствами та
організаціями
товарно-матеріальних
цінностей, що перебувають у
державній власності, за умови
гарантованої оплати
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
визначення засад координації
діяльності підприємств, що
перебувають у державній
власності, та підприємств, у
статутному фонді яких держава
иає частку, з питань
реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Збільшення розмірів штрафних
санкцій за порушення умов
видачі векселів
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін і доповнень
до Правил виготовлення і
використання вексельних в
бланків, затверджених
постановою Кабінету
Міністрів України і
Національного банку України
від 10 вересня 1992 р.
Державна податкова N
528" адміністрація
Червень
У двомісячний
термін після
набрання
чинності
Законом
України "Про
обіг векселів
Україні"
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст


Мінфін
Мінекономіки
Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку
 
 Вивчення досвіду розвинутих
країн з проведення аналізу
"тіньового" сектору економіки
(із залученням міжнародної
технічної допомоги)
Грудень
з переходом на
2001 рік


Мін'юст разом з
Національним банком
Мінекономіки
Держкомстат
інші центральні
органи
виконавчої влади
Врегулювання питання
легалізації
тіньових
та їх інвестування в
економіку України
Розв'язання проблеми
амністії капіталів
некримінального
походження
Створення умов для
добровільного
повернення в Україну
валютних цінностей,
що незаконно
перебувають за її
межами
Розроблення проекту Закону
України "Про легалізацію

не сплачено податків"
ЧервеньДерж.податкова
адміністрація


Врегулювання
діяльності
небанківських
фінансових установ
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
щодо методичних рекомендацій з
питань виявлення та припинення
діяльності організацій, які
працюють за принципом
фінансової "піраміди"

ГруденьДерж.податкова
адміністрація
Мінфін
МВС
СБУ
Мін'юст
Державна коміс.
з цінних
паперів та
фонд.ринку
разом з Нац.
банком


Посилення роз'яснювальної
роботи серед населення щодо
убезпечення від шахрайських
дій фінансових структур,
організація теле- і
радіопередач, публікації
добірки матеріалів у
періодичних виданнях з цих
питань

Постійно

Держ. комітет
інфор.політики,
телебачення і
радіомовлення
Держ.податкова
адміністрація
Мінфін
МВС
СБУ
Мін'юст
Держ.ком.з цінних
пап.та фонд.ринку
разом з Нац.
банком


Опрацювання комплексу заходів,
спрямованих на запобігання
створенню та діяльності
фіктивних фірм


Серпень

Мін'юст
СБУ
МВС
Держ.под.-ва
адміністрація
Мінекономіки
Створення ефективної
системи закупівель
за рахунок державних
коштів
Забезпечення
дотримання порядку,
згідно з яким
закупівля товарів
(робіт, послуг) за
рахунок державних
коштів здійснюється
виключно на
конкурсній основі
Розроблення проектів постанови
Кабінету Міністрів України
щодо удосконалення системи
державних закупівель (на
виконання Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти") та
проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких
законів України у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти"
Жовтень
Мінекономіки
Мінфін
Держбуд
Мін'юст

Підвищення якості
судової експертизи


Створення Єдиного державного
реєстру сертифікованих
криміналістичних методик
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про запровадження Єдиного
реєстру сертифікованих
криміналістичних методик"
Грудень з
переходом на
2001 рік

Мін'юст
МВС


Забезпечення
надійного контролю
за набуттям права
власності та рухом
капіталу
Сприяння прийняттю Законів
України "Про декларування
майнового стану" та "Про
декларування доходів"

Державна подат.
адміністрація
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
(Підрозділ 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1025 від 27.06.2000)
1.3. Посилення дієздатності Уряду  
Впровадження нової
системи організації
роботи Кабінету
Міністрів України та
процедур прийняття
рішень

Законодавче визначення
повноважень і порядку
діяльності Кабінету Міністрів
України
Сприяння прийняттю Закону
України "Про Кабінет Міністрів
України"
Законодавче визначення
повноважень і порядку
діяльності центральних органів
виконавчої владиМін'юстРоззроблення проекту Закону
України "Про міністерства та
інші центральні органи
виконавчої влади"

У двомісячний
термін після
набрання
чинності
Законом
України "Про
Кабінет
Міністрів
України"
Мінекон.
Мін'юст
Мінфін
Мінпраці
Головдерж
службаРозроблення проекту Закону
України "Про державний
контроль у сфері діяльності
органів виконавчої влади та їх
посадових осіб"Після
прийняття
Законів
України "Про
судоустрій"
та "Про міністерства
та інші
центральні органи
виконавчої
влади"
Мін'юст
Мінекон.
Мінфін
Мінпраці
Головдерж
служба
Визначення нових процедур та
організації роботи Кабінету
Міністрів УкраїниСекретаріат
Кабінету
Мін. України


Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Тимчасового
регламенту Кабінету Міністрів
України"
Визначення повноважень і
порядку діяльності
Секретаріату Кабінету
Міністрів України
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Тимчасового
положення про Секретаріат
Кабінету Міністрів України і
Тимчасового положення про
Службу Прем'єр-міністра та
віце-прем'єр-міністрів
України"
Травень
Травень

Секретар.Кабінету
Міністр.УкраїниРозмежування функцій
центральних органів
виконавчої влади з
розроблення
державної політики,
розпорядчо-виконавчи
та з надання
державних послугНормативно-правове визначення
питань спрямування і
координації роботи окремих
центральних органів виконавчої
влади через міністрів
х Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
порядок спрямування і
координації міністрами
діяльності центральних органів
виконавчої влади

Червень

Мін'юст
Мінекономіки
Мінпраці
Мінфін 
Розроблення проектів постанов
Кабінету Міністрів України:
 
 

про утворення відповідних
урядових органів державного
управління, затвердження
положень про ці органи та
призначення їх керівників
Травень-
червеньЦентр.органи
викон.владипро утворення Державної
пробірної служби та казенних
підприємств пробірного
контролю
ТравеньМінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Удосконалення
структури органів
виконавчої влади
всіх рівнівУточнення функцій центральних
та місцевих органів виконавчої
влади
Проведення функціонального
обстеження апарату центральних
та місцевих органів виконавч
влади згідно з Указом
Президента України від 11
лютого 2000 р. N 208 "Про
підвищення ефективності
системи державної служби" та
уточнення відповідно до
результатів обстеження
організаційних структур
апарату цих органів2000 р. з
переходом на 2001 р.


Центр.та місцеві
органи вик.влади


Розроблення проектів Указів
Президента України про
внесення змін до положень пр
відповідні центральні органи
виконавчої влади (за
результатами функціонального
обстеження)
Грудень з
переходом
на 2001р.
Центр.орг.
виконавчої
влади
Реформування системи
державної службиПідвищення ефективності
діяльності системи державної
служби
Розроблення проекту Указу
Президента України про план
заходів щодо реалізації
Стратегії реформування сист.
державної служби

У півтораміс.
термін після
затвердження
Стратегії
реформування
системи
державної
служби

Головдержсл.
Мінекономіки
Мінпраці
Мінфін
Розроблення проекту Закону
України "Про державну службу"
(нова редакція)


Червень
Головдержслужба
Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Мін'юстСприяння прийняттю Закону
України "Про службу в органах
місцевого самоврядування"


Головдержслужба
Мін'юстПідготовка проекту Кодексу
загальних правил поведінки
державного службовця
Червень


Мін'юст
Головдержсл.
Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
МВС
СБУ

Удосконалення
нормативно-методичної бази з
організації та проведення
атестації державних
службовців
Грудень
Головдержслужба

Підготовка проекту постанови
Кабінету Міністрів України
про розвиток єдиної державної
комп'ютерної інформаційної
системи "Кадри"
Червень
Головдержслужба
Мінекономіки о
Мінфін
Мін'юст
Розроблення проектів
нормативно-правових актів щодо
упорядкування системи оплати
праці державних службовців,
підвищення стимулюючої ролі
посадових окладів працівників
державних органів та органів
місцевого самоврядування
ЧервеньМінпраці
Головдержслужба
Мінфін
Мін'юст
Удосконалення
системи підготовки,
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
державних службовців
Проведення акредитації
закладів освіти і ліцензув.
навчальних програм
Грудень


Держ.акредитац.
комісія
Мініст.освіти і
науки
Головдержслужба
Укр.Академія
держ.управління

Розширення системи підготовки
державних службовців за
спеціальністю "державна
служба" освітнього напряму
"державне управління"
Вересень
Головдерж
службаРозроблення проекту
Національної програми
підготовки державних
службовців
ЧервеньГоловдержслужба
інші центр.органи
виконавчої влади
Рада мініст.Автон.
Республіки Крим,
обласні, Київська і
Севастоп. міські
держадміністрації
1.4. Нові умови розвитку регіонів
Децентралізація
функцій виконавчої
влади з делегуванням
регіонам їх значної
частини,
розмежування та
збалансування
повноважень між
центральними і
місцевими органами
виконавчої влади та
органами місцевого
самоврядування
Передача частини повноважень
центральних органів виконавчої
влади місцевим органам
виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування
Розроблення проекту Концепції
державної регіональної
політики

Приведення структури місцевих
органів виконавчої влади у
відповідність із системою
центральних органів виконавчої
влади
Розроблення проектів постанов
Кабінету Міністрів України:

ЧервеньКомісія з розробки
Концепції держ.
регіон. політики
Мінекономіки
Мін'юст
Головдержслужба
Мінпраці
Мінфін

Комісія з розробки
Концепції державної
регіон. політики
Мінекономіки
Мін'юст
Головдержслужба
Мінпраці
Мінфін

про впорядкування структури
місцевих держадміністрацій


ТравеньМінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Мінпраці
Головдержслужба
про граничну чисельність, фонд
оплати праці працівників та
видатки на утримання місцевих
держадміністрацій
ТравеньМінфін
Мінекономіки
Головдержсл.
Мінпраці
Мін'юст


про примірний перелік
управлінь, відділів, інших
структурних підрозділів
Київської міської та районних
у м. Києві держадміністрацій

Травень

Мінекономіки
Мін'юст
Головдержсл.
Мінпраці
Мінфін
Київська
міськдержадмін.


про порядок утворення
додаткових структурних
підрозділів місцевих
держадміністрацій та введення
додаткової посади заступника
голови місцевої
держадміністрації
Травень

Мінекономіки
Мін'юст
Головдержсл.
Мінпраці
Мінфін

Здійснення
адміністративно
територіальної
реформи
Сприяння прийняттю Закону
України "Про
адміністративно-територіальний
устрій України"Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Розроблення
ефективного
механізму контролю
за виконанням
місцевими органами
виконавчої влади та
органами місцевого
самоврядування
делегованих їм
повноважень
Розроблення проектів Законів
України "Про внесення змін до
Закону "Про місцеві державні
адміністрації", "Про внесення
змін до Закону України "Про
місцеве самоврядування в
Україні"


Вересень
Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Головдержслужба
Мінпраці
ДержбудЗабезпечення
фінансової
самодостатності
регіонів шляхом
закріплення за ними
достатніх джерел
доходів місцевих
бюджетів і
оптимізації
міжбюджетних
трансфертів
Зміцнення фінансової бази
місцевих бюджетів
Сприяння прийняттю Програми
державної підтримки розвитку
місцевого самоврядування

Сприяння прийняттю Бюджетного
кодексу УкраїниМінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Державна под.
адміністрація
Мін'юст
Головдержслужба
Фонд сприяння
місцевому
самоврядуван.
Мінфін
Мін'юстПрискорення доопрацювання та
сприяння прийняттю Закону
України "Про місцеві податки і
збори"
Прот.
року

Мінфін
Держ.податкова
адміністрація
Мін'юст
Завершення процесу
формування власності
територіальних
громад
Передача об'єктів соціальної
сфери у власність
територіальних громад
Сприяння прийняттю Закону
України "Про державно-правовий
експеримент з розвитку
місцевого самоврядування в
місті Ірпені Київської
області"
Мін'юст
Мінекономіки
Фонд держ.майна

Сприяння прийняттю Закону
України "Про внесення змін до
Закону України "Про передачу
об'єктів права державної та
комунальної власності"
Мінекономіки
Фонд держ. майна
Держ.коміс.з цінних
паперів та фонд.
ринку
Затвердження на
законодавчому рівні
критеріїв, за якими
регіони можуть бути
віднесені до
депресивних
(слаборозвинутих),
впровадження
ефективних
механізмів надання
їм державної
підтримки та
стимулювання
соціально
економічного
розвитку
Визначення критеріїв
депресивності, класифікація
депресивних (слаборозвинутих)
територій

Розроблення проекту Закону
України "Про прискорення
соціального та економічного
розвитку депресивних
(слаборозвинутих) територій"

Розроблення Генеральної схеми
планування території України т
Червень

Листопад
Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Мін'юст
Держбуд
обласні, Київська і
Севастопольс.міські
Держбуд
Мінекономіки
Мінфін
Держкомстат
Держкомзем
Мініст.екології та
прир.ресурсів
Нац.академія наук
Місцеві держ
адміністрації
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
порядок проведення експертизи
містобудівної документації
У тримісячний
термін після
набрання
чинності
Законом
України "Про
планування і
забудову
територій"
Держбуд
МВС
МОЗ
Мін.екології
та прир.рес.
Держкомзем
Мінтранс

Удосконалення
законодавства з
питань діяльності
спеціальних
економічних зон та
територій із
спеціальним
інвестиційним
режимом та механізму
контролю за їх
функціонуванням
Підготовка проекту постанови
Кабінету Міністрів України
щодо впорядкування визначення
пріоритетних видів діяльності
на територіях спеціальних
(вільних) економічних зон та
територіях пріоритетного
розвитку


Червень

Мінекономіки
ін.цент.та місц.
орг.викон.влади
адміністрац.спец.
(вільних) зон

 

2. Якість життя людини, соціальна справедливість і гуманітарний розвиток
2.1. Відстеження процесів людського розвитку
Відстеження процесів
людського розвиткуРозроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
методологічно-організаційні
засади проведення
Всеукраїнського перепису
населення 2001 року
Грудень
Держкомстат
ін.цент.органи
виконав.влади


Розроблення Національної
системи показників, що
характеризують людський
розвиток, для країни та її
регіонів
ГруденьДержкомстат
Мінекономіки
Мінпраці
Нац.академія наук
2.2. Створення умов для тривалого, здорового тадуховно насиченого життя
Ефективне
регулювання ринку
праці, забезпечення
продуктивної
зайнятості,
перекваліфікація
працівників, які
вивільнюються у
зв'язку з
реструктуризацією
економіки,
запровадження
дієвого механізму
надання молоді
першого робочого
місця після
закінчення або
припинення навчання,
посилення державного
регулювання
міждержавної
трудової міграції,
звільнення із
строкової військової
або альтернативної
невійськової служби
Визначення основних напрямів
соціальної політики
Розроблення проекту Указу
Президента України "Про
основні напрями соціальної
політики на період до 2004
року"

Розширення сфери застосування
нормування праці
Розроблення проекту Методики
розрахунку нормативної
чисельності окремих категорій
працівників на основі
нормативів часу і
навантаження

Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
щодо сприяння підприємствам у
підготовці, перепідготовці та
підвищенні кваліфікації кадрів
на виробництві
ЧервеньВересень


ГруденьМінпраці
Мінекономіки
Мінфін
МОЗ
Мініст.освіти і
науки
інші центр.органи
виконавчої влади
Мінпраці
Мінфін
Мін'юст


Мінпраці
Міністер.освіти і
науки
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держ.комісія з цін.
паперів та фонд.
ринку


Розроблення проектів
нормативно-правових актів щодо
обмеження прихованого
безробіття та надання
вимушених довгострокових
відпусток працівникам з
ініціативи адміністрації,
зменшення фінансового
навантаження на підприємства у
разі звільнення надлишкової
чисельності працюючих
Прот.
року
Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст разом з
Федерацією
професійних
спілок
Збереження та створення
робочих місць
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
Генеральну схему створення
нових робочих місцьУ тримісячний
термін після
затвердження
Програми
структурної
перебудови
економіки
України на
2001- 2004
роки
Мінекономіки
Мінпраці
Мінфін
Мін'юст
Держ.комітет
молодіж.політ.,
спорту і ту
ризму
Розроблення Державної програми
зайнятості населення на 2001-2004
роки
Грудень


Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держав.комітет
молодіж.політики,
спорту і туризму
Нац. академія наук


Вивчення питання щодо
можливого запровадження
механізму збору в консульських
установах України інформації
про українських громадян
трудових мігрантів і внесення
відповідних пропозицій
Серпень

МЗС
Мінпраці
МВС
СБУ
Мінекономіки
Держкомстат


Вжиття заходів щодо розширення
кола країн, з якими можливе
укладення міждержавних і
міжурядових угод з питань
трудової міграції, насамперед
з тими, де працюють українські
громадяни
Серпень
Мінпраці
МЗС
МВС
Мін'юстПроведення експертизи
міждержавних і міжурядових
угод про взаємне
працевлаштування та соціальний
захист громадян щодо наявності
положень про захист
українських громадян
трудових мігрантів та внесення
у разі потреби відповідних
доповнень до цих угод
Грудень
Мінпраці
МЗС
Мін'юст


Опрацювання питання щодо
доцільності утворення
Державної міграційної служби
та внесення відповідних
пропозицій
СерпеньМін'юст
МВС
Держкомкордон
МЗС
Мінпраці
Проведення політики
щодо поступового
переходу від
визначення
заробітної плати як
частки у витратах
підприємства до
заробітної плати як
ціни робочої сили
Проведення виваженої
політики доходів та
реформування системи
оплати праці,
створення механізму
формування ціни
робочої сили,
подолання її
штучного заниження,
відновлення
стимулюючої функції
заробітної плати
Удосконалення механізмів
визначення мінімальної
заробітної плати та
мінімальної погодинної
заробітної плати

Розроблення проекту Закону
України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України
"Про оплату праці"

Сприяння прийняттю Закону
України "Про державні
соціальні стандарти та
державні соціальні гарантії"

Опрацювання питання щодо
можливості підвищення розмірів
державної соціальної допомоги
сім'ям з дітьми та внесення
відповідних пропозицій


Серпень
Грудень
ВересеньМінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Держкомст.разом
з Федерац.
професійних

спілок
Мін'юст


Мінекономіки
Мінпраці
Мінфін
Мін'юст

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Держкомстат
Мін'юст
Впровадження
механізмів погашення
та недопущення у
майбутньому
заборгованості із
заробітної плати,
пенсій та інших
соціальних виплат
Погашення заборгованості з
виплати пенсій та державної
соціальної допомоги сім'ям з
дітьми


Здійснення контролю за
неухильним додержанням
керівниками підприємств,
установ та організацій усіх
форм власності вимог
законодавства в частині оплати
праці, посилення взаємодії з
вирішення цього питання із
судовими органами і
прокуратурою, сприяння
підвищенню ролі державних
інспекторів праці у
забезпеченні погашення
заборгованості та поліпшення
оплати праці
Протягом
року
Протягом
року
Пенсійний фонд
Мінфін
Мінекономіки
Мінпраці


Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст разом
з Верховним
Судом України та
Генеральною
прокуратурою
УкраїниПосилення кримінальної,
адміністративної та
дисциплінарної
відповідальності керівників
підприємств, установ та
організацій за несвоєчасну
виплату заробітної плати

Сприяння прийняттю Закону
України "Про внесення змін до
Кримінального кодексу України
та Кодексу України про
адміністративні
правопорушення"

Мін'юст
Мінпраці
Мінфін
Створення умов для заохочення
відстрочення виходу на пенсію
Сприяння прийняттю Закону
України "Про внесення змін до
статті 21 Закону України "Про
пенсійне забезпечення"
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до графіка
розмежування джерел
фінансування виплат з
Пенсійного фонду,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
29 січня 1999 р. N 111"


ТравеньМінпраці
Пенсійний фонд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст

Пенсійний фонд
Мінфін
Мінпраці
Мін'юст
Більш раціональне
використання коштів
державного та
місцевих бюджетів,
зокрема перехід від
системи діючих пільг
до адресної допомоги
малозабезпеченим
категоріям
населення. Створення
умов для підвищення
сукупних доходів
громадян, подолання
тенденції зубожіння
нації та
демографічної кризи

Розроблення проекту Програми
запобігання бідності

Опрацювання разом з Верховною
Радою України пропозицій щодо
механізму реалізації Закону
України "Про прожитковий
мінімум"

Вивчення питання щодо
запровадження індексації
сукупного грошового доходу,
розмір якого дає право на
отримання державної грошової
допомоги одинокими
непрацездатними громадянами та
внесення відповідних
пропозицій
Вересень


Липень

ТравеньМінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держкомстат
Нац.акад.наук

Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
МОЗ
Держкомстат

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
виплату у 2000 році установами
Ощадбанку грошових заощаджень
громадян
ЛипеньМінфін
Мінекономіки
Фонд держ.майна
Мін'юст разом з
Націон.банком
Підготовка пропозицій щодо
запровадження для окремих
категорій непрацездатних
громадян залежно від рівня
доходів субсидій на оплату
послуг, пов'язаних із
забезпеченням їх
життєдіяльності (користування
телефоном, транспортом тощо)
ЧервеньМінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
ДержбудРеформування системи
соціального
страхування
Розроблення проектів законів
України щодо страхових тарифів
на державне соціальне
страхування та проектів
постанов Кабінету Міністрів
України з реалізації положень
законів з окремих видів
страхуванняЖовтень


Мінпраці
МОЗ
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
разом з
фондами
соціального
страхування та
об'єднаннями
профспілок і
роботодавців
Удосконалення
механізмів
соціальної підтримки
людей похилого віку,
ветеранів війни та
інвалідів,
багатодітних сімей,
одиноких матерів,
дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
поліпшення становища
дітей та підвищення
ролі жінок у
суспільстві
Завершення реорганізації 60
відділень соціальної допомоги
в територіальні центри
соціального обслуговування
пенсіонерів та самотніх
непрацездатних громадян

Забезпечення організації
соціального обслуговування року
вдома додатково 50 тис.
громадян похилого віку та
інвалідів
Грудень


ПротягомРада мін. Автон.
Республіки Крим
Місцеві органи
виконавчої владиРада мін.Автономн.
Республіки Крим
Місц.органи викон.
владиЗдійснення заходів щодо
підтримки дітей-сиріт,
дітей-інвалідів, бездоглядних
дітей
Постійно


Державний комітет
молодіжної політ.,
спорту і туризму


Розроблення проекту Державної
програми поліпшення становища
дітей на 2001 - 2005 рокиЧервень

МОЗ
МНС
МЗС
Міністерство
освіти і
науки
Мінкультури
Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
МВС
Нац.академія
наук
Академія
педагогічних
наук
Академія
медичних наук
Підготовка проектів:
Національної програми дій щодо
поліпшення становища жінок та
створення умов для реалізації
рівних можливостей чоловіків і
жінок у суспільстві

Національної програми
"Українська родина"ГруденьДержавний комітет
молод. політики,
спорту і туризму
МОЗ
Мініст.освіти і
науки
МЗС
Мінкультури
Мінпраці
МВС
Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Держкомстат
Нац.академія наук
Академія
медичних наук


Підготовка типових положень
про спеціалізовані заклади
соціального спрямуванняЧервень

Державний комітет
молодіжної політики,
спорту і туризму
МВС
Мін'юст
Мініст. освіти і
наукиСприяння збереженню та
розвитку мережі державних і
громадських закладів
соціального призначення
(центрів соціальних служб для
молоді, центрів
соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді,
які постраждали від
насильства, центрів
ресоціалізації наркозалежної
молоді)
Постійно


Розроблення проекту полож.
та проведення експерименту
щодо створення соціального
житлового комплексу для
випускників шкіл-інтернатів,
професійно-технічних училищ,
дитячих будинків сімейного
типу тощо з числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Листопад
Державний комітет
молод.політики,
спорту і туризму
МВС
Мін'юст
Забезпечення рівних
можливостей доступу
інвалідів до
соціальної
інфраструктури,
здійснення
реабілітації
інвалідів, у тому
числі з
використанням
засобів фізичної
культури і спорту,
для забезпечення їх
зайнятості та
залучення до
активного життя
Створення умов для
реабілітації інвалідів
Розроблення проекту
Національної програми
професійної реабілітації та
зайнятості інвалідівГрудень
Мінпраці
МОЗ
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держбуд

Своєчасне виявлення
функціонально
неспроможних сімей
та надання їм
адресної допомоги

Розроблення пропозицій щодо
внесення змін до Методики
обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів
соціальної допомоги в частині
врахування доходів від
земельної ділянки (паю)
Жовтень

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст


Запровадження
трирівневої
пенсійної системи,
вдосконалення
чинного пенсійного
законодавства


Розроблення проектів Законів
України "Про
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" і "Про
додаткове добровільне пенсійне
забезпечення"


ТравеньМінпраці
Пенс. фонд
Мінфін
Мінекономіки
Держ.комісія
з цінних
паперів та
фонд. ринку
Мін'юст


Запровадження
персоніфікованого обліку
зборів на обов'язкове державне
пенсійне страхування


Протягом
року
Пенс. фонд
Рада мініст.
Автономної
Республіки
Крим
обласні,
Київська і
Севастополь.
міські
держадміні
страції
Забезпечення
переходу на
дванадцятирічну
загальну середню
освіту, розроблення
і впровадження
нового змісту
дошкільної,
загальної середньої
та позашкільної
освіти

Забезпечення поступового
переходу до нового змісту і
структури загальної середньої
освіти з дванадцятирічним
терміном навчанняПротягом
року з
переходом
на 2001
рікМініст.освіти
і науки
МОЗ
Мінпраці
Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Держ.комітет
молодіж.
політики,
спорту і
туризму

Сприяння прийняттю Законів
України "Про дошкільну освіту
і виховання", "Про вищу
освіту", "Про позашкільну
освіту"

Міністерст.освіти і
науки
МОЗ
Мінпраці
Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Державний комітет
молодіжної політики,
спорту і туризмуРозроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
затвердження Положення про
загальноосвітні навчальні
заклади


Грудень


Мініст.освіти і
науки
МОЗ
Мінпраці
Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Держ.комітет
молод.політики,
спорту і
туризму

Упорядкування мережі сільських
шкіл, реалізація Комплексного
плану заходів щодо розвитку
загальноосвітніх навчальних
закладів у сільській
місцевостіПрот.
рокуМініст.освіти
і науки
Мініст.аграрної
політики
МОЗ
Мінпраці
Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Держбуд
ін.цент.органи
виконавчої влади
Рада мініст.Авт.
Республіки Крим
Комп'ютеризація
навчального процесуРозроблення проекту цільової
Комплексної програми
комп'ютеризації навчального
процесу в навчальних закладах

Грудень
Мініст.освіти і
науки
МОЗ
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
ін.цент.органи
виконавчої влади
Рада мін.Авт.
Республіки Крим
Розроблення та
впровадження нового
покоління
вітчизняних
підручників,
навчальних
посібників і засобів
навчання
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
щодо забезпечення підручниками
бібліотечних фондів
загальноосвітніх і
професійно-технічних
навчальних закладів до початку
нового навчального року
Червень


Мініст.і
науки
Мінфін
Мінекономіки
Нац.акад.наук
разом з Націон.
банком
Оптимізація мережі
навчальних закладів,
зміна структури
підготовки кадрів


Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
передачу державних вищих
навчальних закладів до сфери
управління Міністерства освіти
і науки
Грудень

Мініст.освіти і
науки
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
ін.центр.органи
виконавчої владиРозроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
затвердження Положення про
ліцензування та атестацію
навчальних закладів


Листопад


Мініст.освіти і
науки
Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Акад.педагогіч.
наук
Надання пільгових
кредитів для
здобуття вищої
освіти

Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
порядок надання пільгових
довгострокових кредитів для
здобуття освіти у вищих
навчальних закладах
Травень
Мініст.освіти і
науки
Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Пропаганда здорового
способу життя,
створення умов для
належного фізичного
виховання людини

Розвиток центрів фізичного
здоров'я населення
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
центри фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх"


ВересеньДерж. комітет
молод.політики,
спорту і туризму
Мінекономіки
МОЗ
Мініст.аграрної
політики
Мін'юст
Мініст.освіти і
науки
Держстандарт
Мін.екології та
природ.ресурсів
Академія
медичних наукРеалізація Цільової
комплексної програми "Фізичне
виховання - здоров'я нації"
Пост.


Державний комітет
молодіжн.політики,
спорту і туризму
облдержадміністр.
Реформування системи
охорони здоров'я
шляхом пріоритетного
розвитку первинної
медико-санітарної
допомоги, створення
єдиного медичного
простору медичних
послуг, формування
механізмів
керованого розвитку
платних медичних
послуг і
запровадження
загальнообов'язкового
державного
соціального
медичного
страхування,
поліпшення
фінансування охорони
здоров'я

Забезпечення державних
гарантій безоплатної медичної
допомоги за територіальним
принципом (єдиний медичний
простір)
Підвищення якості й
доступності медичної допомоги
населенню
Поетапне запровадження
багатоканального фінансування
системи охорони здоров'я та
зменшення навантаження на
державний бюджет
Впровадження механізму
сімейної медицини
Проведення конкурсів на
залучення іноземних інвестицій
у сферу охорони здоров'я
Розроблення проекту Програми
розвитку охорони здоров'я до
2004 року, проектів Законів
України "Про внесення змін до
Основ законодавства України
про охорону здоров'я", "Про


Грудень з
переходом
на 2001 рік
та наступні
роки
МОЗ
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Держ. податкова
адміністрація
Державний комітет
молодіжн.політики,
спорту і туризму
ін. центр.органи
виконавчої влади
Акад.медичних наук
Рада мін.Автоном.
Республіки Крим
обласні,Київська і
Севастоп.міські
держадміністрації
загальнообов'язкове державне
соціальне медичне
страхування", "Про внесення
змін до Закону України "Про
благодійництво та благодійні
організації", проектів
постанов Кабінету Міністрів
України про Програму державних
гарантій забезпечення громадян
України безоплатною медичною
допомогою та про комплексні
заходи щодо впровадження
сімейної медицини в Україні
Заснування центрального
закладу "Асістанс-Україна"
Зниження смертності
в усіх вікових
групах населення,
особливо населення
працездатного віку,
збільшення
тривалості життя,
соціальний захист і
заохочення
материнстваПоліпшення надання медичної
допомоги дітям, жінкам,
інвалідам, особам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Розроблення проектів постанов
Кабінету Міністрів України про
затвердження Державної
програми збереження
репродуктивного здоров'я
населення України, про
комплексні заходи розвитку
дитячої кардіохірургічної
служби, про галузеву Програму
медичного забезпечення
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на 2000 рік
Виконання Комплексної програми
профілактики інвалідності
серед населення працездатного
віку на 2000 - 2005 роки

Грудень
переходом
на 2001
рік

Постійно


МОЗ
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
МНС
Мінпраці
Держкомстат
Держ.комітет
молод.політ.,
спорту і тур.
Акад.мед.наук
Рада мін.Авт.
Республ.Крим,
обл.,Київсь.і
Севаст.міські
держадміністр.

Збереження здоров'я
населення, виховання
бережливого
ставлення до свого
здоров'я та здоров'я
оточення, пропаганда
здорового способу
життя, посилення
боротьби з пияцтвом,
тютюнопалінням,
наркоманією та
іншими шкідливими
звичками, сприяння
розвитку фізкультури
та спорту, служб
гігієни
Недопущення неконтрольованого
ввезення та використання
харчових домішок і продукції з
їх вмістом, посилення контролю
за якістю гуманітарної
допомоги, недопущення ввезення
на територію країни
небезпечної для здоров'я
продукції та товарів


Пост.


МОЗ
Мініст.еколог.та
природ.ресурсів
Мінекономіки
Мін'юст
Мініст.освіти і
науки
Мініст.аграрної
політики
Держстандарт
Держ. комітет
молодіж.політики,
спорту і туризму
Держмитслужба
Академія медич.
наукРозроблення проектів постанов
Кабінету Міністрів України про
затвердження Порядку
проведення санітарного,
ветеринарного,
фітосанітарного,
радіологічного та екологічного
контролю товарів, про внесення
змін і доповнень до переліку
харчових домішок, дозволених
до використання у харчових
продуктах
Розроблення проекту
Комплексної програми
пропаганди здорового способу
життя
Грудень з
переходом
на 2001
рік


Розвиток
вітчизняного
виробництва
лікарських засобів
та виробів медичного
призначення,
поліпшення
забезпечення
медичних закладів
необхідними ліками
вітчизняного
виробництва

Зменшення на 3 - 4 відсотки
імпортозалежності України від
зарубіжних виробників,
збільшення обсягів виробництва
медикаментів та виробів
медичного призначення,
поліпшення забезпечення
населення лікарськими засобами
та вакциною
Розширення та оптимізація
асортименту лікарських засобів
вітчизняного виробництва
Організація виробництва
субстанцій та напівфабрикатів
вітчизняного виробництва для
випуску медичних та
ветеринарних препаратів
Організація виробництва
вакцини на ДП
"Львівлікпрепарати",
антибіотиків на ДП "Ензим"
(м. Ладижин, Вінницька область)
Протягом
року з
переходом
на 2001
рік
наступні
роки


МОЗ
Мінекономіки
Нац.акад.
наук
та Академія
мед.наукЗбереження
історико-культурної
спадщини народуЗабезпечення
нормативно-правового
регулювання діяльності музеїв,
заповідників, запобігання
розкраданню, незаконному
вивезенню за кордон історичних
і культурних цінностей
Розроблення проектів постанов
Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Положення
про Музейний фонд країни",
"Про правила торгівлі
антикваріатом", "Про
затвердження Інструкції про
порядок обліку, охорони та
зберігання державної частини
Музейного фонду України", "Про
заходи щодо розвитку
Національного заповідника
"Хортиця"
ГруденьМінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Держбуд
Розроблення проектів рішень
Кабінету Міністрів України,
спрямованих на реалізацію
Закону України "Про охорону
культурної спадщини"Після
прийняття
Закону
України
"Про охорону
культурної
спадщини"

Держбуд
Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Фонд дер.май.
ін.цен.органи
виконавч.вл.
Рада мініст.
Автономної
Республіки
Крим
облдержад
міністрації
Розвиток і
функціонування
української мови як
державної
Розроблення додаткових заходів
щодо розширення сфери
функціонування української
мови як державної та проекту
відповідної постанови Кабінету
Міністрів України
Забезпечення виконання
Комплексних заходів щодо
всебічного розвитку і
функціонування української
мови, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від
8 вересня 1997 р. N 998
Листопад

Постійно

Мін.освіти і
науки
Мінкультури
Мін'юст
Держ.комітет
інформ.політ.,
телебачення і
радіомовлення
Нац.академія
наук Голов
держслужба
Мінекономіки
Мінфін
Зростання авторитету
держави у світовому
співтоваристві
шляхом здобуття
найвищих досягнень у
спорті

Забезпечення участі в
Олімпійських та
Параолімпійських іграх 2000
2004 років, інших міжнародних
спортивних змаганнях


Протягом
року з
переходом
на 2001
рік


Держ.комітет
мол.політики,
спорту і
туризму
Мінфін
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
обласні,
Київська і
Севастополь
ська міські
держадмі
ністрації
Розвиток науки,
освіти, культури і
мистецтв, театру і
кінематографії,
музейної справи,
образотворчого
мистецтва,
книговидання

Підготовка проектів Законів
України:
Про культуруПро гастрольну діяльність


Грудень

Листопад


Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Фонд держ.майна
Мін'юст

Мінкультури
Держ.податкова
адміністрація
Мінекономіки
Про неприбуткові підприємстваЧервеньМінкультури
Мінекономіки
Мінфін
Держ.податкова
адміністрація
Підготовка проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про державне замовлення на
закупівлю товарів, виконання
робіт, надання послуг для
державних потреб на 2000 рік"
з визначенням державного
замовлення на підготовку
фахівців, наукових та
науково-педагогічних кадрів,
кваліфікованих робітників,
створення вистав, концертних
програм; придбання творів
образотворчого, драматичного,
музичного мистецтва; створення
фільмів та аудіовізуальних
програм; проведення
реставраційно-ремонтних робіт
на пам'ятках історії та
культури; випуск друкованої
продукції (підручників,
літератури для дітей та
юнацтва, літературно-художніх
творів українською мовою,
наукових, виробничих,
довідкових, інформаційних,
енциклопедичних видань,
літератури мовами національних
меншин тощо)
ТравеньМінекономіки
Мінфін
Мін. освіти і
науки
Мінкультури
Держбуд
Держ.комітет
інфор.політики,
телебачення і
радіомовлення
ін.центр.органи
виконавчої влади
Створення умов для
розвитку
українського
кіномистецтва

Розроблення проекту державної
програми "Основні напрями
розвитку кінематографії
України до 2005 року" та
проектів актів законодавства
щодо її реалізації
Жовтень
Мінкультури
Мінекономіки
Мінфін
Держ.податкова
адміністраціяРозроблення проектів постанов
Кабінету Міністрів України про
внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 1998 р.
N 1315 "Про затвердження
Положення про державне
посвідчення на право
розповсюдження і
демонстрування фільмів", про
розміри авторської винагороди
за написання літературних
сценаріїв, музики та
постановочної винагороди за
створення фільмів на умовах
державного замовлення
Вересень


Мінкультури


Внесення пропозицій щодо
утвор.інституту екранних
мистецтв (м. Київ) та
інституту підготовки техн.
кадрів для кіно (м. Львів)ЧервеньМінкультури
Державний комітет
інформац.політ.,
телебачення і
радіомовлення
Мінекономіки
Мінфін
Мініст.освіти і
науки
Підтримка
професійних творчих
спілок і народної
творчостіСприяння створенню
благодійного фонду допом.
діячам культ.і мистецтв

Розроблення проекту Державн.
цільової програми "Про
підтримку профес.музичної
творчості"
КвітеньЖовтень


Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки

Мінкультури
Мініст.освіти і
науки
Упорядкування та
якісний розвиток
мережі
культурно-освітніх
закладів

Підготовка проекту Державної
програми розвитку музейної
справиЛистопад

Мінкультури
Мінфін
Мінекономіки
Мініст.освіти і
науки
Мін'юст
Нац.акад.наук
Розвиток
інформаційного
простору


Удосконалення механізму
фінансового забезпечення
діяльності державних
телерадіокомпаній
Сприяння прийняттю Закону
України "Про внесення змін до
Закону України "Про
телебачення і радіомовлення"


Державний комітет
інформаційної політ.,
телебачення і
радіомовлення
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст разом з
Національн.радою з
питань телебач.та
радіомовлення
Упорядкування
правових засад
діяльності
державного,
суспільного,
комунального і
приватного
телерадіомовлення,
забезпечення
ефективного
використання
радіочастотного
ресурсу, розвиток
технічних засобів
мовлення


Розроблення проекту Концепції
державної інформаційної
політики на засадах Пакту про
громадянські права та
Європейської конвенції з прав
людиниПідготовка пропозицій щодо
вдосконалення порядку видачі
ліцензій на використання ефіру
і радіочастотних ресурсів

Створення телеканала
"Культура" та молодіжного
спортивного телеканала
Грудень
Жовтень
Грудень


Держ.комітет
інформац.політ.,
телебачення і
радіомовлення

Держ.комітет
інформ.політики,
телебачення і
радіомовлення

Держав.комітет
інформ.політики,
телебачення і
радіомовлення
Мінкультури
Держ.комітет
молод.політики,
спорту і туризму
разом з
Націон.радою з
питань телебач.
та радіомовлення


Забезпечення виконання завдань
Національної програми
інформатизації на 2000 рік
щодо створення національної
системи електронного
інформаційно-бібліотечного
ресурсу
Прот.
року
Держкомзв'язку
Мінкультури
Сприяння розвитку
внутрішнього та
іноземного
(в'їзного) туризму
Розроблення проектів:

Держ.комітет
молод. політики,
спорту і туризму
Мінекономіки


Державної програми розвитку
туризму в Україні до 2010
рокуГрудень

Мініст.освіти і
науки
Мінтранс
МЗС
МНС
Мінкультури
МінпраціПрограми захисту і безпеки
туристів на 2001 - 2005 роки

Червень


Держкомкордон
обл., Київська і
Севастоп.міські
держадміністрац.
  Туристичного кодексу ЧервеньПідготовка проекту Закону
України "Про внесення змін до
Закону України "Про податок на
додану вартість" (щодо
звільнення від цього податку
операцій з реалізації
санаторно-курортних путівок)
Травень


Держ. комітет
молод.політики,
спорту і тур.
Мінекономіки
Мінфін
Держ.податкова
адміністрація
Мін'юст
2.3. Безпека життєдіяльності людини  
Забезпечення
функціонування
дієвої державної
системи охорони
праці на
підприємствах усіх
форм власності і
запровадження
жорсткої
відповідальності
власників і
керівників
підприємств за
збереження життя та
здоров'я людей на
виробництві


Розроблення проекту Закону
України "Про охорону праці"
(нова редакція)Підвищення ролі органів
місцевого самоврядування у
вирішенні питань охорони праці
Сприяння прийняттю Закону
України "Про внесення змін до
Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" щодо
повноважень з питань охорони
праці
Жовтень

Мінпраці
МОЗ
МВС
Мініст.екол.та
прир.ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст


МінпраціПосилення вимог щодо безпеки
об'єктів підвищеної небезпеки
Сприяння прийняттю Закону
України "Про об'єкти
підвищеної небезпеки"
МінпраціПідвищення відповідальності
суб'єктів підприємницької
діяльності за безпечність
продукції, що виробляється
ними
Розроблення проекту Закону
України "Про безпечність
промислової продукції"

Грудень


Мінпраці
Держав.комітет
пром.політики
МОЗ
Мін'юст
МНС
Мініст.екол.та
прир.ресурсів
МінекономікиРозроблення проекту Жо
Національної програми
поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого
середовища


Жовтень


Мінпраці
Держ.комітет
пром.політики
МОЗ
МВС
МНС
Міністерство
екології та
природних
ресурсів
Мінекономіки
Мін'юст
Розроблення проекту Програми
розвитку виробництва засобів
індивідуального захисту
працівників на 2001 - 2004
рокиГруденьМінпраці
Держпромпол.
МОЗ
МВС
Мін.палива та
енергетики
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Створення
Національного
екологічного фонду з
метою концентрації в
ньому всіх видів
екологічних зборів
та інших надходжень
для цільового
використання їх на
фінансування
невідкладних
екологічних заходів
загальнодержавного
та регіонального
значення
Розроблення проекту Закону
України "Про Національний
екологічний фонд"Грудень

Мін.екології та
прир.ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Нац.акад. наук
Створення державної
системи моніторингу
довкілля та
управління
використанням
природних ресурсів


Створення і ведення кадастрів
використання природних
ресурсів
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Положення
про порядок ведення
регіональних кадастрів
природних ресурсів"Грудень
Мін.екології та
природ.ресурсів
Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Держбуд
Держводгосп
Держкомлісгосп
Держкомзем
Формування умов для
впровадження
механізмів сталого
розвитку


Розроблення проекту Концепції
сталого розвитку
Грудень

Мін.екології та
природ.ресурсів
Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Мін. аграрної
політики
Мінпраці
Мініст.освіти і
науки Нац.
академія наук
Створення державної
системи управління,
охорони,
раціонального
використання і
відтворення
біологічного і
ландшафтного
різноманіттяРозроблення проектів Законів
України:
Про програму формування
національної екологічної
мережі України на 2000 - 2015
роки
Про Національну програму
збереження біологічного
різноманіття на 2000 - 2015
роки


ГруденьМін.екології та
прир. ресурсів
Нац. акад. наук
Мінфін
Мінекономіки
Мініст.аграрної
політики
Мін'юст
Рада мін.Автон.
Республіки Крим
обласні,Київ.і
Севаст. міські
держадміністрац.
Створення державної
системи регулювання
екологічної безпеки
Нормативно-правове
забезпечення функціонування
державної системи регулювань
екологічної безпеки
Розроблення проекту Закону
України "Про екологічну
(природно-техногенну)
безпеку"
Грудень


Мініст.екології та
природних ресурсів
Мінекономіки
Мін'юст
МОЗ
МНС
Мініст.екології та


Сприяння прийняттю Закону
України "Про зону надзвичайної
екологічної ситуації"
Впровадження нових
правових
інструментів щодо
розширення
можливостей участі
громадськості у
розв'язанні
природоохоронних
проблем
Розроблення проекту Закону
України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів у
зв'язку з ратифікацією
Україною Конвенції про доступ
до інформації, участь
громадськості в процесі
прийняття рішень та доступ до
правосуддя з питань, що
стосуються довкілля"
Грудень
Мін.екології та
природн.ресурсів
Мін'юст
Держкомстат

Реалізація
екологічних програм,
спрямованих на
поліпшення якості
повітря, води,
розвиток заповідної
справи та створення
цілісної екомережі,
запровадження і
додержання принципів
екологічно
збалансованого
розвитку
Розробл.проекту Державної
програми розвитку водного
господарства


Грудень
Держводгосп
Мін.екології та
природ.ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Міністер.аграрної
політики
Держбуд
МНС
МОЗ
Мініст.палива та
енергетики
Мінтранс
МЗС
Мін'юст
Держкомзем
Держкомлісгосп
Держпромполітики
Забезпечення централізованим
водопостачанням сільських
населених пунктів, що
користуються привізною водою
Розроблення проекту
Комплексної державної програми
першочергового забезпечення
централізованим
водопостачанням сільських
населених пунктів, що
користуються привізною водою
Грудень

Держводгосп
Мініст.екології та
природних ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Міністер.аграрної
політики
Мін'юст
Держбуд


Забезпечення захисту земель
населених пунктів і
сільськогосподарських угідь
від шкідливої дії вод
Розроблення проекту
Комплексної держ.програми
захисту земель населених
пунктів і
сільськогосподарських угідь
від шкідливої дії вод
Грудень
Держводгосп
Мініст.екології та
природних ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Мініст.аграрної
Мін'юст
Держбуд

Розвиток меліорації земель і
поліпшення екологічного стану
зрошуваних та осушених угідь
Розроблення проекту
Комплексної державн.програми
розвитку меліорації земель і
поліпшення екологічного стану
зрошуваних та осушених угідьГрудень
Держводгосп
Мін. екології та
природних ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Мін. аграрної
політики
Мін'юст
Держбуд


Запровадження системи заходів
щодо охорони та оптимізації
використання земель
Урегулювання загальних засад
раціонального використання,
охорони та відтворення земель
Розроблен.проекту Закону
України"Про охорону земель і
родючості грунтів"ГруденьДержкомзем
Мін. аграрної
політики
Мініст.екології та
природних ресурсів
Мінекономіки
Держбуд
Мінфін
Мін'юст
Укр. академія
аграрних наукУпорядкування користування
землями лісового фонду
Впровадження механізму Грудень
позбавлення права користування
землями лісового фонду
користувачів, які не мають
спеціальних підрозділів для
ведення лісового господарства,
та передачі цих земель у
користування державним
лісогосподарським
підприємствамДержкомлісгосп
Мініст. екології та
природних ресурсів
Мінекономіки
Міністерство аграрної
Держкомзем
Мін'юст

Наближення національного
природоохоронного
законодавства до законодавства
Європейського Союзу
Розроблення проектів:
постанови Кабінету Міністрів
України щодо виконання
рекомендацій 6-ї сесії
Комітету екологічної політики
Європейського екологічного
комітету ООН щодо огляду
результативності
природоохоронної діяльності в
Україні
Грудень
Міністер.екології та
природних ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юстЗаконів України:
Про внесення змін до Закону
України "Про охорону
навколишнього природного
середовища"


Липень


Мініст.екології та
природ.ресурсів
Мінекономіки
МЗС
Мін'юст
Мінфін
Держ.податкова
адміністрація


Про екологічний аудит

Грудень

Мініст.екології та
природних ресурсів
МОЗ
МНС
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Про внесення змін до Закону
України "Про охорону
атмосферного повітря"

ТравеньМініст.екології та
природ.ресурсів
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
МОЗ
Мінтранс
МНС
Держпромпол.
Забезпечення участі офіційної
делегації України у
конференції міністрів охорони
довкілля в м. Алмати у 2000
році
ВересеньМін.екології та
природн.ресурсів
МЗС
Мінекономіки
Запобігання
виникненню
надзвичайних
ситуацій


Урегулювання загальних засад
захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного
характеру
Сприяння прийняттю Верховною
Радою України Закону України
"Про захист населення і
територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та
природного характеру"


МНС
МНС
Мініст.екології та
природних ресурсів
Розроблення проекту Основ
законодавства України з питань
надзвичайних ситуаційСерпень

МНС
Міністер.екології та
природних ресурсів
МОЗ
Мінекономіки
Держбуд
Мін'юст
Розроблення проекту Програми
запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації
техногенного та природного
характеру на 2001 - 2005 рокиЧервеньМНС
Мінфін
Мінекономіки
Держбуд
Мін.екології та
природн.ресурсів
МОЗ
Мін'юст
Мінтранс


Проведення суцільної
паспортизації об'єктів і
територій підвищеної небезпеки
та визначення переліку
населених пунктів, віднесених
до груп щодо реалізації
заходів з цивільної оборониГрудень

МНС
Міністер. палива та
енергетики
Держпромполітики
Держбуд
Рада мініст.Автон.
Республіки Крим,
обласні, Київська і
Севастоп.міські
держадміністрації
Мін'юст
Радикальне
реформування сил
реагування на
надзвичайні
ситуаці
Проведення першого етапу
реформи системи цивільного
захисту населення
Розроблення проектів
нормативно-правових актів з
питань реалізації Законів
України "Про
аварійно-рятувальні служби" та
"Про Цивільну оборону
України"
Протягом
рокуМНС
Мінекономіки
Мінфін
Мін.палива та
енергетики
Мінпраці
Мін'юст
Держпромполітики
Мінтранс
Створення нових
механізмів впливу на
зниження
техногенного
навантаження
об'єктів підвищеної
небезпеки.
Підвищення безпеки
проживання населення
у сейсмічно
небезпечних районах
Реалізація комплексних
цільових програм захисту
населення і територій від
небезпечних природних явищ
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
щодо програм інженерних робіт
у містах Львові та Одесі

Відселення громадян із
зсувонебезпечних районів та
забезпечення їх житлом
Червень
Протягом
року
МНС
Держбуд
Львівс.,Одеська
облдержадмін.
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст


МНС
Мінекономіки
МінфінРозроблення проектів:
Комплексної цільової програми
протизсувних заходів
Програми відселення громадян з
будинків, які знаходяться в
зонах активних зсувних
процесів у Закарпатській
області
Грудень


Мін.екології та
прир.ресурсів
Держбуд
Мін'юст
Мінтранс
Держводгосп
Рада мін.
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська і
Севастополь
ська міські
держадміні
страції

Закону України "Про
національну систему сейсмічних
спостережень та підвищення
безпеки проживання населення у
сейсмонебезпечних регіонах"
Серпень
НКАУ
МНС
Мін.екології та
природ.ресурсів
Держбуд
Націон.акад.наук
Підтримка та
сприяння реалізації
спільних міжнародних
проектів з питань
цивільного захисту
населення і
територій

Розроблення проектів спільних
рішень щодо запобігання та
реагування на повені в
Карпатському регіоні
ГруденьМНС
МЗС
Волинська,
Закарпатська,
Івано-Франків.,
Львівська,
Чернівецька
облдержад
міністрації
Забезпечення безпеки
функціонування
атомних
електростанцій

Розроблення та здійснення
заходів щодо стратегії
підвищення безпеки
енергоблоків на атомних
електростанціях
Розроблення проекту Концепції
Державної науково-технічної
програми підвищення ядерної та
радіаційної безпеки на період
до 2010 року

ГруденьМін.екології та
прир.ресурсів
Мінекономіки
Мін.палива та
енергетики
МНС
Мін'юст
Запровадження цивільної
відповідальності за ядерну
шкоду
Розроблення проекту Закону
України "Про цивільну
відповідальність за ядерну
шкоду"Червень


Мін.палива та
енергетики
Мін.екології та
прир.ресурсів
Мінекономіки
Мін'юст

Запровадження платежів за
здійснення заходів державного
регулювання ядерної та
радіаційної безпеки
Сприяння прийняттю Закону
України "Про збір за
здійснення заходів державного
регулювання ядерної та
радіаційної безпеки"

Мін.екології та
прир.ресурсів
Мінфін
Мін.палива та
енергетики
Держ.податкова
адміністрація
МНС
МОЗ
Мін'юст
Впровадження механізму надання
дозволів на використання
наукової інформації та
результатів досліджень,
одержаних у зонах
радіоактивного забруднення
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про державну реєстрацію
національних і міжнародних
проектів у сфері ядерної та
радіаційної безпеки і
радіоекології"


Червень

МНС
Мін.екології та
прир.ресурсів
Мін.палива та
енергетики
Мінфін
Мін'юст


Запровадження дозвільної
діяльності у сфері
використання ядерної енергії
Розроблення проектів
нормативно-правових актів щодо
реалізації положень Закону
України "Про дозвільну
діяльність у сфері
використання ядерної енергії"Грудень

Мін.екології та
прир.ресурсів
Мін.палива та
енергетики
Мінекономіки
МНС
МВС
СБУ
МОЗ
Мінтранс


Держ.податкова
адміністрація
Мін'юст
Удосконалення
законодавчої та
нормативної бази з
питань подолання
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
Розроблення проекту
Національної програми
мінімізації наслідків
Чорнобильської катастрофи на
період до 2010 року

Після
прийняття
Верховною
Радою
України
відповідної
концепції
МНС
МОЗ
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст

Забезпечення
адресності пільг та
компенсацій особам,
які постраждали в
наслідок
Чорнобильської
катастрофи

Розроблення проектів Концепції
захисту населення України у
зв'язку з Чорнобильською
катастрофою та постанови
Кабінету Міністрів України
"Про організацію оздоровлення
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи"
ЧервеньМНС
МОЗ
Мінфін
Мін'юст
Нац.акад.наук
Нац.комісія
радіац.захисту
населенняРозробл. плану заходів щодо
організації комплексного
медико-санітарного
забезпечення осіб, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Грудень


МНС
МОЗ
Акад.мед.наук
Рада мін.Автон.
Республіки Крим,
обласні,Київс. і
Севастоп.міські
держадміністрації

Затвердження переліку
об'єктів, що будуються за
Чорнобильською будівельною
програмою

Червень
МНС
Рада мін.Автон.
Республіки Крим,
облас.Київська і
Севаст. міські
держадміністрації

Спорудження у 2000 році 196
квартир на території Київської
та Житомирської областей для
переселення сімей (за їх
бажанням) із зони безумовного
(обов'язкового) відселення
Грудень
МНС
Житомирська і
Київська
облдержадміні
страції
Спорудження (придбання) 91
квартири в Київській області
для переселення сімей, які
проживають на території зони
відчуження Чорнобильської АЕС
ГруденьМНС
Київська
облдержадміні
страція
Продовження робіт,
пов'язаних з
будівництвом першої
черги комплексу
переробки,
зберігання та
захоронення
радіоактивних
відходів
Продовження робіт, пов'язаних
з будівництвом першої черги
комплексу переробки,
зберігання та захоронення
радіоактивних відходів
"Вектор"


Протягом
року з
переходом
на 2001
рікМНС
ін.цент.орган.
виконавчої
влади
Продовження разом з
країнами "великої
сімки" та
Європейського Союзу
реалізації проекту
перетворення об'єкта
Укриття
екологічно безпечну
систему
Виведення з експлуатації
Чорнобильської АЕС і
перетворення об'єкта "Укриття"
в екологічно безпечну систему
Прискорення будівництва
об'єктів на Чорнобильській

закриття
Забезпечення у повному обсязі
фінансування частки України у
міжнародних проектах закриття
Чорнобильської АЕС та SIP
Реалізація відповідних
положень Закону України "Про
Державний бюджет України на
2000 рік"
Урахування частки витрат
України у процесі розроблення
проектів Державного бюджету
України на 2001 і 2002 роки
Виконання комплексної програми
робіт на об'єкті "Укриття"
Протягом
року з
переходом
на 2001
рік
Мін.палива та
енергетики
МНС
Мінфін
Мінекономіки
3. Економічне зростання
3.1. Створення макроекономічних умов зростання
Застосування
принципів
середньострокового
планування при
формуванні
державного бюджету
та створення
передумов для
програмно-цільового
планування
Розроблення трирічних
податково-бюджетних прогнозів

Розроблення проекту
Економічного меморандуму
Кабінету Міністрів України
Вересень


Вересень


Мінфін
Мінекономіки
ін.центр.органи
виконавч.владиМінекономіки
Мінфін
ін.центр.органи
виконавчої влади


Розроблення структури
програмної класифікації
видатків державного бюджету
Грудень

Мінфін
МінекономікиРозроблення основних
прогнозних макропоказників
економічного і соціального
розвитку України на 2001 рік
Травень


Мінекономіки
Мінфін
Держкомстат
разом з Нац.банком


Розроблення прогнозу
економічного і соціального
розвитку України на 2001 рікСерпень

Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Мін.аграрної
політики
Фонд державного
майна
Держкомстат
разом з
Національним
банкомРозроблення проекту Державної
програми економічного і
соціального розвитку України
на 2001 рік
Серпень

Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Мініст. аграрної
політики
Фонд держ. майна
Держкомст.разом з
Націонал. банкомРозроблення проектів
нормативно-правових актів,
спрямованих на забезпечення
реалізації Закону України "Про
державне прогнозування та
розроблення програм
економічного і соціального
розвитку України"
Прот.
року

Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Мініст. аграрної
політики
Фонд держ. майна
Держкомстат разом з
Національним банком
Зниження податкового
тиску


Скорочення кількості податків,
зборів та інших обов'язкових
платежів, зокрема скасування
збору до інноваційного фонду,
зменшення розміру нарахувань
на фонд оплати праці,
розширення бази оподаткування
шляхом скасування податкових
пільг
Розроблення проекту Закону
України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України з питань
оподаткування" щодо скасування
вексельного механізму
справляння податку на додану
вартість

Липень


Мінфін
Державна податкова
адміністрація
Мінекономіки
Мін'юст
центральні органи
виконавчої влади
Державна податкова
адміністраціяУтворення узгоджувальної
комісії з розроблення проекту
Податкового кодексу України
Розроблення проекту Чер
Податкового кодексу УкраїниЧервень
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юстВизначення адекватних заходів
покарання за правопорушення у
сфері оподаткування
Розроблення проекту Закону Вер
України "Про внесення змін до
Кримінального кодексу
України"Вересень


Мін'юст
Державна податкова
адміністрація
Мінфін

Запровадження публічної
звітності органів місцевого
самоврядування перед
платниками податків щодо
використання податкових
надходжень
Запровадження бюджетних
звітів
Червень


Рада мін.Автономн.
Республіки Крим
Місцеві орг.викон.
влади
Вжиття невідкладних заходів
щодо посилення податкової і
платіжної дисципліни,
забезпечення виконання доходів
бюджетів усіх рівнів
Пост.
Державна податкова
адміністрація
Держмитслужба
Фонд державн. майна
інші центр.органи
виконавчої влади
Забезпечення надходження
коштів до загального фонду
державного бюджету згідно з
розписом доходів і видатків,
затвердженим Мінфіном, та
інформування не пізніше ніж 5
числа кожного місяця Мінфіну
про виконання завдань за
попередній місяць
Пост.Державна податкова
адміністрація
Держмитслужба
Фонд державн. майна
НАК "Нафтогаз
України"


Консолідація усіх
рахунків Державного
казначейства за
коштами державного
бюджету в
Національному банкуЗабезпечення виконання
постанови Кабінету Міністрів
України та Національного банку
України від 15 вересня 1999 р.
N 1721 "Про створення
внутрішньої платіжної системи
Державного казначейства"
Виконання плану заходів щодо
запровадження єдиного
казначейського рахунка
Прот.
рокуДержавне
казначейство
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
щодо внесення змін до
Положення про Державну
інспекцію з енергозбереження,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
29 травня 1996 р. N 575
"Питання Державної інспекції з
енергозбереження"
Червень
Держкоменерго
збереження
Мінфін
МінекономікиРозроблення проекту Указу
Президента України щодо
внесення змін до Указу
Президента України від 4
березня 1998 р. N 167 у
частині вилучення готівки на
спеціальні розподільчі рахунки
Державного казначейства для
погашення податкової
заборгованості платників
податків
Травень

Державна податкова
адміністрація
Мінфін


Створення та впровадження у
системі товарного і грошового
обліку комп'ютеризованих та
малогабаритних грошово-касових
апаратів з автономним джерелом
живлення, розрахункових
комплексів на базі
перспективних моделей
вітчизняних електронних
контрольно-касових апаратів і
засобів обчислювальної
техніки
Грудень


Держпромполітики
Державна податк.
адміністрація
Підвищення
ефективності
використання
бюджетних коштів
Удосконалення звітності
розпорядників бюджетних
коштів
Листопад


Мінфін
Державне
казначейство
Запровадження
жорстких бюджетних
обмеженьУпорядкування надання пільг з
метою досягнення соціальної
справедливості
Розроблення проектів Законів
України "Про призупинення дії
деяких законів України щодо
пільг в оплаті послуг зв'язку
окремим категоріям громадян",
"Про внесення змін до деяких
законів України щодо
скасування пільг окремим
категоріям громадян на проїзд
громадським транспортом", "Про
впорядкування надання пільг
громадянам в оплаті
житлово-комунальних послуг",
"Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких
законодавчих актів України
щодо надання пільг окремим
категоріям працюючих громадян
з оплати житлово-комунальних
послуг"Червень


Держкомзв'язку
Мінтранс
Держбуд
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юстПроведення інвентаризації
державних і галузевих програм,
які не забезпечені джерелами
фінансування або які не
фінансуються
Підготовка пропозицій щодо
внесення змін до відповідних
актів законодавства
Червень


Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
інші центральні
органи
виконавчої влади
Удосконалення процедури
виділення бюджетних коштів
шляхом розроблення порядку
ведення обліку зобов'язань
розпорядників коштів
державного бюджету з метою
забезпечення контролю за їх
взяттям
Вересень


Державне казнач.
ін.центр.органи
виконавчої влади

Розроблення проектів Законів
України:
Про реструктуризацію
зобов'язань щодо відшкодування
з бюджету сум податку на
додану вартість станом на 1
січня 2000 року
Про внесення змін до Закону
України "Про податок на додану
вартість" щодо заборони
використання коштів податку на
додану вартість на
фінансування бюджетних
видатків за наявності
невідшкодованих сум цього
податку та про встановлення
кримінальної відповідальності
за порушення такого порядку
Про внесення змін до Закону
України "Про ставки акцизного
збору та ввізного мита на
деякі товари (продукцію)" щодо
встановлення з 1 січня 2001
року ставки акцизного збору на
бензини моторні у розмірі 100
євро за 1000 кілограм
Червень
Мінекономіки
Мінфін
Держ. податкова
адміністрація
Мін'юст
Держмитслужба

Про скасування з 1 січня 2001
р. збору до інноваційного
фонду
Червень

Держ. податкова
адміністрація
Мін'юст

Про внесення змін до
Кримінального кодексу України
в частині запровадження
відповідальності за умисну
несплату податків, зборів
(обов'язкових платежів)
Червень
Держ.податкова
адміністрація
Мін'юст
Про запровадження мораторію
на надання пільг із сплати
податків, зборів (інших
обов'язкових платежів), що
справляються під час
провадження
зовнішньоекономічної
діяльності в окремих галузях
економіки, на територіях
пріоритетного розвитку, у
спеціальних економічних зонах
юридичними та фізичними
особами, і призупинення дії
положень законів, якими такі
пільги уже надані
Червень

Держ.податкова
адміністрація
Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Держмитслужба
Фінансове
оздоровлення
підприємствРозблокування рахунків
підприємств шляхом скасування
картотеки, примусового
стягнення коштів з їх рахунків
(крім випадків такого
стягнення за рішеннями судів
та виконавчими написами
нотаріусів), забезпечення
права вільного розпорядження
коштами на рахунках
Сприяння прийняттю Закону
України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними
цільовими фондами"


Мінфін
Державна податкова
адміністрація
Мінекономіки
Мін'юст разом з
Національним банком


Посилення контролю за
погашенням недоїмки і поточною
сплатою за спожиту
підприємствами, установами та
організаціями воду

Постійно

Державна податкова
адміністрація
Рада мін.Автономної
Республіки Крим
обласні, Київська і
Севастопол.міські
держадміністрації
разом з органами
Мініст.екології та
природних ресурсів
ДержводгоспОпрацювання питання про
доцільність відновлення дії
механізму перерахування до
державного бюджету
підприємствами та установами
сум кредиторської та
депонентської заборгованості,
щодо яких минув термін
позовної давності, визначеного
постановою Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 1993 р.
N 250
Жовтень


Мінфін


Подолання платіжної кризи
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про додаткові заходи щодо
подолання платіжної кризи"

Червень


Мінекономіки
Мінфін
Держ. податкова
Мін'юстПроведення аналізу
застосування бартерних схем
розрахунків та вжиття заходів
щодо їх значного скорочення.
Розроблення комплексу заходів
з метою запобігання
застосуванню бартерних
операцій в поточному році
Прот.
року


Центральні органи
виконавчої влади

Доопрацювання проекту Закону
України "Про реструктуризацію
податкової заборгованості
платників податків
підприємств тракторобудування"
з метою поширення дії Закону
на всі підприємства галузі
сільськогосподарського
машинобудування
ТравеньДержпромполітики


Визначення механізму погаш.
фактичної заборгованості
Збройних Сил та інших
військових формувань за
отримане військове майно,
виконані роботи та надані
послуги, яка склалася на 1
січня 2000 року
Квітень


Міноборони
Мінфін
Мінекономіки


Забезпечення погашення
зазначеної заборгованості
Червень

Міноборони
Мінфін
Мінекономіки
Активізація
співпраці з
міжнародними
фінансовими
організаціями
Концентрація зусиль
на відновленні
програми розширеного
фінансування, що
підтримується
Міжнародним валютним
фондом, як
необхідного фактора
реструктуризації
значної частини
державного боргу
Продовження співробіт. з
міжнародними фінансовими року
інституціями
Продовження співробітництва з
Міжнародним валютним фондом за
програмою "Механізм
розширеного фінансування",
Світовим банком і Європейським
банком реконструкції та
розвитку

Проведення переговорів із
Світовим банком стосовно нової
стратегії співробітництва

Забезпечення виконання умов
третього траншу проекту
реструктуризації фінансового
сектору з метою отримання від
Світового банку 100 млн.
доларів США
Протягом


ЧервеньЧервень
Мінекономіки
Мінфін
ін.центр.органи
викон.влади разом
з Нац. банком


Мінекономіки
Мінфін разом з
Націон. банком

Націон. банк
Мінфін
Ощадбанк
Підготовка проекту Закону
України "Про ратифікацію
Кредитної угоди між Україною і
Міжнародним банком
реконструкції та розвитку"
(Проект розвитку залізничних
шляхів України)
Травень

Мінтранс
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст

Підготовка проекту Закону
України "Про ратифікацію
Кредитної угоди між Україною і
Міжнародним банком
реконструкції та розвитку"
(Проект енергозбереження в
адміністративних і громадських
будівлях міста Києва)
Червень


Мінекономіки
Київська
міськдержадмін.
МЗС
Мінфін
Мін'юст

Зменшення державного
боргу та обсягів
залучення кредитів
під державні
гарантії,
удосконалення
структури
торговельного і
платіжного балансу

Визначення стратегії зовнішніх
запозичень

З метою удосконалення
процедури надання державних
гарантій за іноземними
кредитами розроблення проектів
нормативно-правових актів щодо
врегулювання порядку залучення
зовнішніх державних запозичень
відповідно до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2000 рік":
постанови Кабінету Міністрів
України про заходи щодо
забезпечення погашення і
обслуговування іноземних
кредитів, залучених державою
або під державні гарантії
Грудень


Травень


Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Укрексімбанк
разом з
Нац.банком

Мінфін
Укрексімбанк
Держ.податкова
адміністрація
Мін. аграрної
політики
МОЗ
Держпромполіт.
Фонд дер.майна
Мін'юст


постанови Кабінету Міністрів
України про порядок проведення
відкритих аукціонів з продажу
права вимоги за простроченою
понад два роки заборгованістю
юридичних осіб-резидентів з
відшкодуванням витрат
державного бюджету на
виконання гарантійних та
кредитних зобов'язань Уряду
Липень
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юстРозроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
Фонд управління державним
боргом
Визначення доцільності
переходу на внутрішнє
запозичення в іноземній валюті
у населення (на пред'явника)
та у юридичних осіб через їх
оформлення цінними паперами
Грудень
Мінфін
Мін'юст


Розроблення проекту Закону
України "Про внесення змін до
деяких законів України"
Грудень


Мінфін
Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку
Мін'юст
Законодавче врегулювання
питання управління державним
боргом
Сприяння прийняттю Закону
України "Про державний борг"
МінфінСприяння
Національному банку
в проведенні ним
політики
забезпечення
стабільності
національної валютиРеструктуризація на
довгостроковій основі
заборгованості за облігаціями
внутрішньої державної позики,
які перебувають у власності
Національного банку, вжиття
спільних заходів щодо
збільшення золотовалютних
резервів
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про випуск процентних
конверсійних облігацій
внутрішньої державної позики
2000 року"
Сприяння прийняттю Закону
України "Про внесення змін до
Закону України "Про
Національний банк України"

Червень
Мінфін
Мін'юст разом з
Нац. банком
Націон. банк


Підвищення
ефективності
валютного
регулювання

Сприяння прийняттю Закону
України "Про валютне
регулювання"Мінфін
Мінекономіки
Держ.податкова
адмін.разом з
Національним
банком
Удосконалення
законодавства, що
регулює
взаємовідносини
банків з
позичальниками, з
метою посилення
відповідальності за
неповернення
кредитів


Сприяння у виконанні
Національним банком комплексу
заходів щодо оздоровлення та
зміцнення банківської системи,
посилення її надійності,
підвищення рівня капіталізації
банків, всебічного розвитку
спеціалізованих банківських (у
тому числі іпотечних) установ,
фінансово-інвестиційних
інституцій
Вжиття додаткових заходів для
реалізації Указу Президента
України від 23 січня 1999 р.
N 44 "Про Комплексні заходи
щодо оздоровлення банківської
системи на 1999 - 2000 роки"
Прот.
року


Центр. органи
виконавчої влади

Сприяння прийняттю Закону
України "Про банки і
банківську діяльність" (нова
редакція)Національний банк

Сприяння Національному банку у:
створенні умов для
гарантування вкладів фізичних р
осіб у комерційних банках
створенні нормативно-правової
бази з питань страхування
депозитів
прийнятті Закону України "Про
Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб"
запровадженні Національної
системи масових електронних
платежів
розробленні проекту Закону
України "Про кредит"
Розроблення та здійснення
заходів щодо фінансового
оздоровлення та підвищення
ролі Державного
експортно-імпортного банку у
виконанні основних завдань
зовнішньоекономічної політики
держави
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про заходи щодо акціонування
Укрексімбанку"


Прот.
рокуГрудень


Жовтень

Червень
Центральні органи
виконавчої влади
Укрексімбанк
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст разом
з Національним
банком


Розроблення та реалізація
програми фінансового
оздоровлення Ощадбанку


Вересень
Ощадбанк
Мінфін
Мінекономіки
разом з
Національним
банком
Сприяння Національному банку у
досягненні оптимальної
структури його кредитної
емісії шляхом збільшення
питомої ваги коштів на
рефінансування комерційних
банків та у створенні умов для
активнішого залучення коштів
населення у банківську систему
ПостійноКабінет
Міністрів
України

Створення
сприятливих умов для
припливу капіталів в
економіку УкраїниРозроблення проекту Закону
України "Про Український банк
реконструкції та розвитку"
Травень


Мінекономіки
Мінфін
Фонд держ.майна
Мін. освіти і
науки
Мін'юст разом з
Національним
банком
3.2. Розкриття підприємницького потенціалу нації  
Законодавче
забезпечення захисту
прав власностіЗабезпечення надійної гарантії
реалізації прав приватної
власності громадян, державного
захисту приватних власників,
підприємців, інвесторів та
кредиторів, запровадження
механізмів переведення
фінансової відповідальності
суб'єктів господарювання у
майнову, спрощення процедури
переходу майна, що перебуває
під заставою, до кредитора
Сприяння прийняттю:
Цивільного кодексу України
(нова редакція)
Законів України:
Про державну реєстрацію прав
на нерухоме майно
Прот.
року
Мін'юст
Державна
комісія з цінних
паперів та
фондового ринку
Мін'юст


Мін'юст
Мінекономіки
Держбуд


Про власність (нова редакція)Мін'юст
Мінекономіки
Держ.комісія
з цінних
паперів та
фондового ринку
Держкомстат

Про здійснення операцій з
нерухомим майном

Мін'юст
Мінекономіки
Створення умов,
необхідних для
реалізації процедур
відновлення
платоспроможності
боржника або
визнання його
банкрутом
Удосконалення процедур
відновлення платоспроможності
підприємств-боржників або їх
банкрутстваТравень


Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Держ.податкова
адміністрація


Забезпечення
відкритості та
прозорості
приватизації,
надання інвесторам
інформації про
об'єкти та умови
приватизації,
залучення до її
проведення радників
Підвищення
ефективності
передприватизаційної
підготовки
підприємств,
розширення бази
приватизації, продаж
промисловим
інвесторам
контрольних пакетів
акцій ліквідних
підприємств
Сприяння прийняттю законів
України:
Про внесення змін до Закону
України "Про перелік об'єктів
права державної власності, що
не підлягають приватизації"

Про внесення змін до статті 5
Закону України "Про
приватизацію державного майна"
(щодо груп та об'єктів, що не
підлягають приватизації)

Про Державну програму
приватизації

Розширення повноважень Фонду
державного майна


Розроблення проекту Закону
України "Про Фонд державного
майна України" (нова редакція)
Червень

Мінекономіки
Фонд держ. майна
Антимонопольний
комітет
Мін'юст


Фонд держ.майна
Мінекономіки
Мін'юстФонд держ.майна
Мінекономіки
Антимон.комітет
Фонд держ.майна
Мінекономіки
Мін'юст
Підвищення ефективності
системи державного контролю за
виконанням умов договорів
купівлі-продажу об'єктів
приватизації
Визначення порядку повернення
у власність держави об'єктів
приватизації у разі розірвання
договорів купівлі-продажу за
невиконання їх умов або
визнання їх недійснимиУ двомісячний
термін після
набрання
чинності
Законом
України "Про
внесення змін
до Закону
України "Про
приватизацію
державного
майна"
Фонд держ. майна
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст


Запровадження:
методики оцінки варт.нової
державного майна у процесі
приватизаціїУ місячний
термін після
затвердження
стандартів
бухгалтерсь
кого обліку
основних
засобівФонд держ. майна
Мінфін Мінеконом.
Державна податкова
адміністр. Мін'юст
Держ.ком.з цінних
паперів та фонд.
ринку


національних стандартів з
експертної оцінки рухом.та
нерухомого майна,
нематеріальних активів


Протягом
шести
місяц.після
затвердження
нової
методики
оцінки
вартості
майна у
процесі
приватизації
Фонд держ. майна
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держ.ком.з цінних
паперів та фонд.
ринку


Розроблення
проекту
Закону України
"Про приватиз.
державного
майна"

Червень


Фонд державн.майна
Мінекономіки
Мінфін
Антимоноп.комітет
Держ.ком. з цінних
паперів та фонд.рин.
Мін'юст
Держбуд
Запровадження індивід.
підходу до приватиз.
стратегічно важливих
підприємств, зокрема
енергетичних підпр. та
ВАТ "Укртелеком"
Сприяння прийняттю Закону
України "Про особливості
приватизації ВАТ "Укртелеком"
Протягом
року


Фонд державного майна
Держкомзв'язку
Мінекономіки
Мінфін
Антимоноп. комітет
Міноборони
Мін'юст

Складення на основі
регіональних програм щодо
завершення недобудов перел.
об'єктів незавершеного
будівництва і здійснення їх
передачі Фонду державного
майна для організації
аукціонів з продажу таких
об'єктів
ЧервеньРада міністрів Авт.
Республ.Крим, обл.,
Київська і Севастоп.
міські держадмін.
Центральні органи
виконавчої влади


Реформування системи
державного
регулювання з метою
забезпечення
невтручання органів
виконавчої влади та
органів місцевого
самоврядування в
діяльність суб'єктів
господарювання,
усунення правових та
організаційних
перешкод у
провадженні
підприємницької
діяльностіРозроблення проекту Закону
України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері
підприємницької діяльності"


Забезпечення конфіденційності
статистичної інформації щодо
юридичних та фізичних осіб
суб'єктів підприємницької
діяльності

Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Положення
про порядок підготовки
проектів регуляторних актів"


Жовтень

Пост.

Червень


Держпідприємництва
Мінекономіки
Мін'юст
НКРЕ
Антимоноп.комітет
Держ.ком.з цінних
папер.та фон.ринку
ін.центр. органи
виконавчої влади

Держкомстат
Мін'юст
Держпідприємництва
Мінекономіки


Держпідприємн.
Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Держ.комісія з
цінн.паперів та
фондового
ринку
Сприяння прийняттю Законів
України "Про внесення змін до
Закону України "Про
підприємства в Україні" та
"Про внесення змін до Закону
України "Про підприємництво" в
частині визначення критеріїв
суб'єктів малого
підприємництва
Держпідприємництва
Держкомстат
Мінекономіки

Створення рівних
умов діяльності для
суб'єктів
підприємництва
незалежно від їх
організаційно
правової форми,
форми власності та
країни походження
капіталуРозроблення та забезпечення
реалізації Комплексної
програми реструктуризації
державних підприємств
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
щодо внесення відповідних змін
до постанови Кабінету
Міністрів України від 4 січня
1998 р. N 1 "Про програми
реструктуризації об'єднань
"Укртелеком" і "Укрпошта"
Удосконалення законодавства з
питань діяльності акціонерних
товариств
Розроблення проекту Закону
України "Про акціонерні
товариства"
Червень


Грудень

Мінекономіки
Держпромполітики
ін.центр. органи
виконавчої влади
Держкомзв'язку
Мін'юст
Держ.коміс.з
цінних паперів
та фондового
ринку
Мінекономіки
Держпідприєм
ництва
Мін'юстПосилення ролі та значення
об'єднань підприємців
Розроблення проекту Указу
Президента України про
уповноважених з питань
ГруденьДержпідприємництва
Мінфін
Мін'юст

підприємництва при
Президентові України


Розроблення проектів постанов
Кабінету Міністрів України:
про Положення про контроль за
дотриманням сторонами
зобов'язань, передбачених
договором підряду (контракту)
про виконання робіт на
будівництві об'єктів, що
здійснюється із залученням
державних капітальних
вкладень


Грудень

Держбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст

про порядок відшкодування
додаткових витрат на
будівництво, зумовлених
порушенням плану його
фінансування
ГруденьДержбуд
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
про порядок відшкодування
витрат, пов'язаних з
припиненням будівництва
Грудень


Мінекономіки
Держбуд
Мінфін
Мін'юстпро встановлення граничних
розмірів пайової участі
(внесків) інвесторів
(забудовників) у створенні змін до
соціальної та Закону
інженерно-транспортної України
інфраструктури населених "Про місцеве
пунктів самоврядування"
У місячний
термін після
прийняття
Держбуд
 Мінекономіки
Мін'юст


про спрощений механізм
ціноутворення у будівництві

Грудень
Держбуд
Мінфін
Мінекономіки
Оптимізація системи збирання
інформації від суб'єктів
підприємництва
Розроблення порядку та
механізму використання в
статистичній практиці
адміністративних джерел
інформації
Грудень


Держкомстат
Мінекономіки
Держ.податкова
адміністрація
ін.цен.органи
викон.влади

Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
"Про затвердження плану
статистичних робіт на 2000 рік"
ТравеньДержкомстат
Мінекономіки
Мінфін

Підвищення
ефективності
використання
державного майна


Законодавче і
нормативно-правове
врегулювання питань щодо
управління державними
підприємствами та державними
корпоративними правами
Доопрацювання проекту Закону
України "Про управління
об'єктами права державної
власності" та сприяння його
прийняттю


ГруденьМінекономіки
Фонд держ. майна
Антимоноп.комітет
Мін'юст
Держ.ком.з цінних
папер.та фондов.
нь ринку

Розроблення
нормативно-правових актів на
виконання Закону України "Про
управління об'єктами права
державної власності"

У двомісяч.
термін після
набрання
чинності
Законом
України "Про
управління
об'єктами
права
державної
власності"
Мінекономіки
Фонд держ.
майна
Мін'юст


Забезпечення ефективності
використання державного майна,
дотримання фінансово-бюджетної
дисципліни на підприємствах,
установах і в організаціях, що
належать до сфери управління
органів виконавчої влади
Забезпечення обов'язкової
періодичності проведення
ревізій
фінансово-господарської
діяльності підпорядкованих
об'єктів не рідше одного разу
на два роки. Підвищення
дієвості роботи відомчих
контрольно-ревізійних
підрозділів
ПостійноКерівники
органів
виконавчої
влади
Забезпечення щоквартального
інформування Кабінету
Міністрів України про
результати проведених ревізій
і перевірок
фінансово-господарської
діяльності підприємств,
установ і організацій, що
належать до сфери управління
міністерств та інших
центральних органів виконавчої
влади, та про результати
внутрівідомчого контролю
ПостійноГоловКРУАктивізація роботи щодо
забезпечення нарахування
дивідендів на частку
державного майна та
забезпечення проведення
загальних зборів з метою
прийняття рішення про
нарахування дивідендів на
частку державного майна
кожного підприємства,
занесеного до Реєстру
державних корпоративних прав
Розробл. проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
управління державними
корпоративними правами
ЧервеньЧервеньФонд державного
майна


Фонд держ.майна
Мінекономіки
Антимон.комітет
Мінфін
Держав.ком.з
цінних
паперів та
фонд.ринку
Мін'юст


Проведення інвентаризації
договорів оренди державного
майна
Приведення договорів оренди
державного майна у
відповідність з вимогами
законодавства
Грудень

Фонд держ.майна
ін.центр.органи
виконавчої влади

Перетворення державних
підприємств, які не підлягають
приватизації, але можуть бути
корпоратизовані, у відкриті
акціонерні товариства

У двоміс.
тер. після
набрання
чинності
Законом
України
"Про
корпора
тизацію
підпри
ємств"
Міністерства
ін.центральні
органи
виконавчої
влади


Розроблення проекту
Закону України
"Про корпоратизацію
підприємств"

Червень
Мінекономіки
Міністерство
палива та
енергетики
Антимонопольний
комітет
Фонд державного
майна
Державна
комісія з цінних
паперів та
фондового ринку
Держпромполітики
Мін'юст
Розвиток
інфраструктури
підтримки
підприємництва

Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
розвиток мережі
навчально-ділових центрів,
молодіжних бізнес-центрів,
молодіжних бізнес-інкубаторівГрудень
Держпідприєм
ництва
Мінпраці
Державний
комітет
молодіжної
політики,
спорту і туризму
Міністерство є
освіти і
науки
Мінфін
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим
місцеві органи
виконавчої
влади
Стимулювання
приватної ініціативи
та розвитку
підприємництва
Сприяння прийняттю Закону
України "Про державну
підтримку малого
підприємництва"
Держпідприємництва
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Державна комісія
з цінних
паперів та
фондового
ринкуРозроблення проекту
Націон.програми сприяння
розвитку малого підприємн.
на 2000 - 2001 роки
Червень


Держпідприємництва
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст


Впровадження нових механ.
фінансової підтримки
підприємництва
Забезпечення функціонування
Кредитно-гарантійної установи
з підтримки малого і
середнього підприємництва
Впровадження механізму
пільгової оренди малими
підприємствами об'єктів
виробничої сфери, незадіяних
виробничих потужностей та
обладнання, що належать
державним підприємствам
Постійно


Постійно


Держпідприємництва
Мінекономіки
Мінфін
Рада міністр.
Автономної
Республіки Крим
Місцеві органи
виконавчої
влади та
органи місцевого
самоврядування


Розширення можливостей для
надання гарантій, кредитів та
мікрокредитів суб'єктам малого
підприємництва
Створення мережі регіон.
фондів підтримки
підприємництва
Прот. року

Рада мін.Автономн.
Республіки Крим
Місц.органи викон.
влади та орг.місц.
самоврядування
Укр.фонд підтримки
підприємництва
Розроблення Програми
підготовки господарських
фахівців

ЧервеньМінекономіки
Держпідприємництва
Мінфін
Мінпраці
Головдержслужба
Підготовка кадрів для малого
бізнесу
Розроблення освітньої програми
з питань підприємництва на
2000 - 2001 роки
Прот.
року


Держпідприємництва
Мініст. освіта з
науки

Розроблення Методичних
рекомендацій щодо формув.і
реалізації регіональних
програм розвитку малого
підприємництва
ЧервеньДержпідприємництва
Мінекономіки

Розроблення регіональних
комплексних програм розвитку
малого підприємництва на 2001
- 2002 роки
Грудень


Рада мін.Автоном.
Республіки Крим
Місц.органи викон.
владиЗабезпечення розвитку та
підвищення ефективності
функціонуван.товарних бірж
металів, енергоносіїв та
сільськогосподарських
продуктів
Сприяння прийняттю Закону
України "Про товарні біржі"
Прот.
року

Мінекономіки
Мінфін
Держ.ком.з цінних
паперів та фонд.
ринку Мін'юст


Упорядкування
організаційної
структури органів
державної реєстрації
суб'єктів
господарюванняСтворення системи державної
реєстрації суб'єктів
господарювання та державного
інформаційного банку даних про
суб'єктів господарювання
Розроблення проекту Закону
України "Про систему держ.
реєстрації суб'єктів
господарювання"

Прот.
року


Держпідприємництва
Держкомстат
Мінекономіки
Мін'юст
Рада мін.Автономної
Республіки Крим
Місцеві органи
вик.вл.та органи
місцевого
самоврядуванняЗабезпечення умов для Протягом
утворення року
промислово-фін.груп, у
тому числі транснаціон.
Сприян.прийняттю Закону
України "Про внес.змін до
Закону України "Про
промислово-фін.групи"Мінекономіки


Запровадження
міжнародних
стандартів
бухгалтерського
обліку


Проведення скоординованої
роботи з підготовки фахівців з
питань національних стандартів
бухгалтерського обліку

Впровадження методології
переходу бухгалтерського
обліку на міжнародні стандарти
Прот.
рокуГрудень

Міністерство
освіти і
науки
Мінфін

Мінфін


Внесення змін до системи
статистичних спостережень у
зв'язку з переходом
бухгалтерського обліку на
міжнародні стандарти
Сприяння прийняттю Законів
України "Про внесення змін до
Закону України "Про державну
статистику", "Про
Всеукраїнський перепис
населення", "Про внесення змін
до Кодексу України про
адміністративні
правопорушення"
Грудень
Держкомстат
МінфінДержкомстат

Розроблення проекту пост. Вере
Кабінету Міністрів України про
розроблення системи
національних рахунків


Вересень

Держкомстат
Мінфін
ін.центр. органи
викон.влади
разом з
Національним
банком


Розроблення проекту пост.
Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін і доповнень
до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 серпня
1998 р. N 1214 "Про
затвердження Положення про
виконання статистичних робіт
та надання органами державної
статистики послуг на платній
основі"
Реформування та розширення
аудиторської діяльності
відповідно до міжнародних норм
проведення обліку та аудиту
Розроблення проектів Законів
України:
Про внесення змін до Закону
України "Про аудиторську
діяльність" (щодо проведення
аудиторських перевірок згідно
з національними стандартами
бухгалтерського обліку)
Червень
Грудень
Держкомстат
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст разом з
Національним
банком


Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст разом з
Націон. банком
Аудиторс.палата
Державна комісія
з цінних
паперів та
фондового ринку


Про внесення змін до статті
24 Закону України "Про цінні
папери і фондову біржу" (щодо
скорочення терміну подання
річного звіту)
ГруденьДерж.ком.з цін.
паперів та
фондового ринку
Мін'юст
Усунення бар'єрів на
шляху входження
суб'єктів
господарської
діяльності на
існуючі ринки,
зокрема на
монополізовані
Удосконалення інституційн.і
правових засад реалізації
конкурентної політики Сприяння
прийняттю Закону України "Про
захист економічної
конкуренції"

Прот. року


Антимон.
комітет

Удосконалення
законодавства, що
регулює конкуренцію
та сприяє підвищенню
ефективності
державного
регулювання
діяльності суб'єктів
природних монополій


Розроблення проектів Указів
Президента України про
національні комісії
регулювання транспорту та
зв'язку


Розроблення інших
нормат.-прав.актів з
питань реалізац.Закону
України "Про природні
монополії"
ТравеньУ двомісячн.
термін після
набрання
чинності
Законом
України "Про
природні
монополії"
Мінекономіки
Антимон.комітет
Мінтранс
Мінфін
Держкомзв'язку
Держпідприємн.
Мін'юст

Антимон.комітет
Мінекономіки
Мінфін
Держпідприємн.
НКРЕ
Мін'юст

Підвищення
конкурентоспроможно
сті української
продукції

Започаткування роботи із
впровадження принципу
добровільності стандартів,
запровадження міжнародних і
європейських стандартів
Розроблення проекту Закону
України "Про стандартизацію"
Забезпечення гармонізації
національної
нормативно-правової бази з
європейським законодавством.
Створення умов для прямого
впровадження міжнародних та
європейських стандартів.
Започаткування роботи із
впровадження принципу
добровільності акредитації.
Розмежування функцій
сертифікації та акредитації
Розроблення проектів Законів
України:
Про акредитацію органів з
оцінки відповідності
Про підтвердження
відповідності
Про стандартизацію
Червень


Прот.
року


Червень

Мінекономіки
Держстандарт
Держбуд
Мін'юсттДержстандарт
Мінекономіки
Держпідприємн.
Мін'юст


3.3. Розвиток внутрішнього ринку  
Сприяння підвищенню
продуктивності та
збільшенню обсягів
виробництва,
розширенню
внутрішнього ринку
високотехнологічної
продукції
Розроблен.проекту Концепції
державної промисл.політики
в умовах ринкової екон. з
метою адаптації підприємств
всіх форм власності до
ринкової кон'юнктури,
вдосконалення менеджменту та
управління державними
корпоративними правами,
раціонального завантаження
виробничих потужностей і
виведення з експлуатації тих,
що не мають перспективи в
налагодженні
конкурентоспроможного
виробництва, передачі в
комунальну власність об'єктів
житлово-комунальної сфери
підприємств, завершення
переходу до міжнародних
стандартів бухгалтерського
обліку, проведення оцінки
основних виробничих фондів
відповідно до реальної
ринкової вартості
ГруденьМінекономіки
Держпромполітики
Держбуд
Антимон.комітет
Мінфін
Держкомстат
Держ.ком.з цінних
папер.та фонд.
ринку
Забезпечення виконання
пріоритетних завдань в галузі
тракторного,
сільськогосподарського та
продовольчого машинобудування
шляхом виконання Програми
виробництва технологічних
комплексів машин і обладнання
для агропромислового комплексу
на 1998 - 2005 роки
Прот.
рокуДержпромполітикиЗабезпечення розвитку
приладобудування та
електронної промисловості на
основі реалізації Концепції
розвитку вітчизняного
приладобудування і засобів
автоматики для потреб атомної
енергетики і Концепції
відродження та розвитку
електронної промисловості
Розроблення проектів Програми
приладобудування для атомної
промисловості і Програми
відродження та розвитку
електронної промисловості на
період до 2005 року
Прот.
року з
перех. на
2001
рік


Держпромполітики
Мін. палива та
енергетики
Забезпечення
розвитку
літакобудування
Реалізація стратегії
проектування та виробн.
літаків нових зразків
Прот.
року

Мінекономіки
Держпромполітики
Мінфін
Мін'юст


Розроблення проекту Закону
України "Про державну
підтримку літакобудування"
Грудень

Забезпечення розвитку сист.
лізингу машин і обладнання
Прот.
року
Мінекономіки
Держпідприємництва
Мін'юстРозроблення проекту Закону
України "Про внесення змін до
Закону України "Про лізинг"
(нова редакція)
Грудень

Удосконалення
відносин на ринку
цінних паперів
Сприяння прийняттю Законів
України:
Про цінні папери і фондову
біржу (нова редакція)Держ. комісія з цінних
паперів та фонд.ринку
Мін'юст


Про похідні цінні папериДерж. комісія з цінних
паперів та фонд.ринку
Мін'юстПро інститути спільного
інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні
фонди)Держ.комісія з цінних
паперів та фонд. ринку
Мін'юст

Про обіг векселів

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст разом з
Національним банком
Запровадження націон.
фондового індексу
Визначення методології
розрахунку національного
фондового індексу


Грудень

Держ.комісія з цінних
паперів та фонд.ринку
Мінфін
Мінекономіки

Удосконалення
нормативно-правової бази з
питань підвищення вимог до
діяльності реєстраторів і
сприяння відокремленню
реєстраторів від емітентів
Грудень
Держ.ком.з цінних
паперів та фонд.
ринку
Мін'юст
Запровадження депозитарних
розписок на акції україн.
емітентів для збільшення
попиту іноземних інвесторів
Грудень


Держ.ком.з цінних
пап.та фонд.ринку
Фонд держ.майна
Мін'юст
Збільшення обсягів
та підвищення якості
страхових послуг
Зняття обмежень на участь
іноземного капіталу в
статутних фондах
страховиків-резидентів
Сприяння прийняттю Закону
України "Про внесення змін до
Закону України "Про
страхування"
Грудень


Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст разом з
Національним
банком


Збільшення обсягів
житлового
будівництва


Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
прогнозні показники розвитку
житлового будівництва на
період до 2005 року (в розрізі
регіонів і джерел
фінансування)


Жовтень
Держбуд
Мінекономіки
Мінфін
Держ. комітет
молод.політики,
спорту і
туризму
Місцеві органи
виконавчої
влади

Забезпечення виконання
Державної та регіональних
програм реконструкції житл.
будин.перших масових серій

Постійно
Рада мін.Автон.
Республіки Крим,
обл.,Київська і
Севастопольська
міські
держадміністрац.
Держбуд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Підготовка проекту Закону
України "Про внесен.зміни до
статті 5 Закону України "Про
податок на додану варт." у
частині звільнення від
зазначеного податку вартості
робіт з будівництва житла
незалежно від джерел
фінансування
ТравеньМінекономіки
Держбуд
Мінфін
Держ. податкова
адміністрація
Мін'юст


Розвиток системи
кредитування для
придбання і
спорудження житла
громадянами України,
які потребують
поліпшення житлових
умов, зокрема
молодими сім'ями,
сільськими жителями,
військовослужбовцями
Розроблення проектів постанов
Кабінету Міністрів України:
про розвиток іпотечного
кредитування житлового
будівництва
Прот.трьох
місяц.після
набрання
чинності
Законом
України
"Про іпо
теку"Держбуд
 Мінекономіки
Мінфін
Держкомзем
Нац. банк
Держ.ком.з
цін.пап. та
фондового
ринку
Мін'юст

про затвердження Полож.про
порядок накопичення та
використання житлових
заощаджень


Прот.двох
місяц. після
набрання
чинності
Законом
України "Про
житлові заощадження
громадян"
Мінекономіки
Мінфін
Держбуд
Держ.податкова
адміністрація
Держ. ком.з цін.
пап.та фон.ринку
Мін'юст разом з
Національним
банком

Розроблення проектів Законів
України:
Про житлові заощадж.
громадян

Прот.двох
міс.після
набрання
чинності
Житловим
кодексом
України,
Законом
України "Про
гарантування
вкладів
населення" та
за результатами
експерименту
на базі
холдингової
компанії
"Київміськбуд"
і банку
"Аркада"


Мінфін
Держбуд
Мінекономіки
Ощадбанк
Фонд держ.майна
Мін'юст разом з
Нац. банком

Про довгострокове пільгове Прот.двох
кредитування громадян для міс.після
будівництва (реконструкції) набрання
житла чинності
Законом
України "Про
іпотеку"Мінфін
Держбуд
Мінекономіки
Держкомзем
Мін'юст
Держ.комітет
молодіжної
політики,
спорту і
туризмуРозробл. проекту Прогр.
забезпеч.житлом молодих
сімей на період до
2010 рокуГрудень


Держ. комітет
молод.політики,
спорту і туризму
Держбуд
Мінфін
Мінекономіки
Держкомзем
Мін'юст
Надання за рахунок
державного житлового
фонду на умовах
оренди соціального
житла громадянам,
які потребують
соціального захисту
Розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України про
порядок визначення категорій
громадян, яким надається
соціальне житлоУ двом. Мінпраці
терм.після Мінекон.
набрання Мін.аграр.
чинності політики
Житловим Мінфін
кодексом Держбуд
України Мін'юст