Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 619 від 07.12.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2000 р. за N 935/5156

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про затвердження Змін та доповнень
до Інструкції про прибутковий податок з громадян

З метою однозначного застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 року N 470 "Про ставки оподаткування доходів працівників, зайнятих на підземних роботах у вугільній і гірничодобувній промисловості, та зменшення податку багатодітним сім'ям" та керуючись пунктом 2 статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року N 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за N 64 (із змінами і доповненнями), що додаються.

2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Лекарю С.I. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В.О. після державної реєстрації у десятиденний термін цього наказу забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання органам державної податкової служби всіх рівнів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бондаренка Г.I.

Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
07.12.2000 N 619

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2000 р. за N 935/5156

Зміни та доповнення
до Інструкції про прибутковий податок з громадян

1. Пункт 6 доповнити підпунктом 6.3 такого змісту:

"6.3. Для робітників, службовців і прирівняних до них за оподаткуванням громадян, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років, сума прибуткового податку зменшується на 50 відсотків одному з батьків (опікунів, піклувальників).

Зазначена додаткова пільга багатодітним сім'ям, як і основна пільга на дітей, що надається відповідно до підпункту 6.2, зберігається до кінця року, у якому діти досягли 16- річного віку, а в разі смерті дітей - протягом наступних дванадцяти місяців. Право на зменшення оподатковуваного доходу виникає з місяця народження дитини та згідно з іншими умовами, зазначеними в цьому пункті.

Зокрема, якщо сукупний місячний оподатковуваний дохід платника податку не перевищує 10 мінімальних заробітних плат, то пільга надається з розрахунку на кожну дитину віком до 16 років, після чого обчислена сума прибуткового податку, розрахована за основною шкалою ставок, зменшується на 50 відсотків. Якщо сукупний місячний дохід перевищує розмір десяти мінімальних місячних заробітних плат, то багатодітному платнику податку надається тільки одна пільга - у вигляді зменшення суми прибуткового податку на 50 відсотків.

Приклад. Громадянка "М" за місцем основної роботи отримує щомісяця заробітну плату в сумі 250 грн. і в серпні подає заяву до бухгалтерії про наявність трьох дітей. Третя дитина народилася в серпні. Старшій дитині в жовтні виповнюється 16 років.

Розмір неоподатковуваного мінімуму - 17 грн. Нарахована сума місячного сукупного оподатковуваного доходу (не беручи до уваги неоподатковуваний мінімум, оскільки він закладений до податкової шкали) зменшується на 51 грн.= (3 х 17 грн.) і становить 199 грн.= (250 грн. - 51 грн.).

Сума прибуткового податку з оподатковуваного доходу, який становить 199 грн., відповідно до шкали ставок підпункту 7.1 дорівнює: (85 грн.- 17 грн.) х 10% + (170 грн.- 85 грн.) х 15% + (199 грн.-170 грн.) х 20% = 6,80 + 12,75 + 5,8 = 25,35 грн.

У результаті застосування зазначеної у цьому пункті пільги, сума прибуткового податку повинна бути зменшена на 50 відсотків, тобто на 12,67 грн. До сплати залишається 12,67 грн. прибуткового податку.

Зазначена пільга зберігається до кінця звітного (календарного) року".

У зв'язку з цим підпункти 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 вважати відповідно підпунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8.

2. Підпункт 7.5 пункту 7, а також слова підпункту 6.4 "крім зазначених у підпункті 2 пункту 6.3 цієї Інструкції" вилучити. У прикладі до підпункту 6.4 слова "учасником Великої Вітчизняної війни" замінити словами: "інвалід 1 групи"

3. У тексті підпункту 21.6 число "360" замінити числом "365". У зв'язку з цим абзаци "б", "в", "г" Прикладу до цього підпункту викласти в новій редакції:

"б) визначаємо ставку щодо нарахування пені в кожному із наведених вище випадків:

2 х 40 : 365 х 65 = 14,25%

2 х 40 : 365 х 307 = 67.29%

2 х 40 : 365 х 126 = 27,62%,

де:

40 - річна облікова ставка Національного банку України на дату складання акта перевірки, 365 - розрахункова кількість днів у році;

в) визначаємо суму пені, нарахованої за несвоєчасну сплату прибуткового податку до бюджету:

812,40 грн. х 14,25% : 100% = 115,77 грн.

105 грн. х 67,29% : 100% = 70,65 грн.

85 грн. х 27,62% : 100% = 23,48 грн.

разом:

115,77 грн. + 70,65 грн. + 23,48 грн. = 209,90 грн.;

г) визначаємо суму прибуткового податку, належного до сплати підприємством за наслідками проведеної перевірки, з урахуванням збільшення його на суму 209,90 грн., виходячи із подвійної ставки Національного банку України:

209,90 грн. + 812,40 грн. + 105 грн. + 85 грн. = 1212,30 грн."

Начальник Головного управління оподаткування фізичних осіб С.I.Лекарь