Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності"

Верховна Рада України постановляє:

1. У пункті 1 розділу XI "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 561-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) слова і цифри "1 січня 2001 року" замінити на слова і цифри "1 квітня 2001 року".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 грудня 2000 року
N 2180-III