Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 березня 1994 р. N 162
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
36 від 16.01.2003)

Про затвердження списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників,
зайнятість в яких дає право на
пенсію за віком на пільгових ум
овах

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 773 від 15.11.94 )

Відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (1788-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Список N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (додається);

Список N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (додається).

2. Доручити Міністерству праці, Міністерству соціального захисту населення давати роз'яснення щодо порядку застосування зазначених списків.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 1994 р. N 162

Список N 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників
на підземних роботах, на роботах з особливо
шкідливими і особливо важкими умовами праці,
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах

10100000 I. ГІРНИЧІ РОБОТИ
10100000
Видобування корисних копалин.
Геологорозвідувальні роботи. Будівництво,
реконструкція, технічне переозброєння і
капітальний ремонт шахт, рудників, копалень,
метрополітенів, підземних каналів, тонелів та
інших підземних споруд
10101000


1. Підземні роботи в шахтах, рудниках і
копальнях на видобуванні корисних копалин, в
геологорозвідці, на дренажних шахтах, на
будівництві шахт, рудників, копалень
1010100а
а) Всі робітники, зайняті повний робочий день на
підземних роботах
1010100б б) Керівники і спеціалісти підземних дільниць
1010100в
в) Керівники шахт, шахтоуправлінь на правах шахт,
рудників і копалень
1010100в-20735 Головні інженери
1010100в-20822 Головні механіки
1010100в-21115 Головні енергетики
1010100в-21611 Директори, начальники
1010100г


г) Робітники, керівники, спеціалісти і службовці,
зайняті на підземних роботах 50 процентів і
більше робочого часу на рік (в обліковому
періоді)
1010100г-11616

Газоміряльники, газозаміряльники, випробувачі
повітря, пробовідбирачі шахтного повітря,
робітники по взяттю проб повітря
1010100г-11710
Гірники на геологічних роботах, гірники
геолого-маркшейдерської служби, гірничі зйомники,
індикаторники, колектори, пікетажисти, робітники
геолого-маркшейдерської служби, робітники
маркшейдерського бюро, робітники маркшейдерського
і геологічного бюро, зйомники-заміряльники
1010100г-11711Гірники на маркшейдерських роботах, гірники
геолого-маркшейдерської служби, гірники
маркшейдерських служб, робітники маркшейдерської
служби, робітники геолого-маркшейдерської служби,
маркшейдерські робітники, колектори, пікетажисти,
робітники маркшейдерської зйомки,
зйомники-заміряльники, зйомники-заміряльники
маркшейдерського бюро, гірничі зйомники,
заміряльники на маркшейдерських і геологічних
роботах (що стосується геологічних та
маркшейдерських робіт), індикаторники, робітники
маркшейдерського і геологічного бюро, робітники
маркшейдерського бюро
1010100г-12714 Каротажники
1010100г-13139 Кріпильники
1010100г-17541
Робітники і спеціалісти, зайняті монтажем,
демонтажем, ремонтом і наладкою обладнання
1010100г-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
обладнання, електрослюсарі по стволу,електро-
слюсарі шахтні по обслуговуванню стволів,
шурфів і підйомних машин, зайняті на роботах
по обслуговуванню стволів, шурфів і
підйомних машин
1010100г-20589 Геологи
1010100г-20591 Геологи дільничні
1010100г-20601 Геофізики
1010100г-20610 Гідрогеологи
1010100г-20677 Головні геологи
1010100г-20735

Головні інженери шахтобудівних і прирівняних
до них управлінь, їх заступники (помічники)
по виробництву, підземному будівництву
1010100г-20807 Головні маркшейдери, їх заступники
1010100г-20822
Головні механіки шахтобудівних і прирівняних до
них управлінь, їх заступники (помічники)
1010100г-21115
Головні енергетики шахтобудівних і прирівняних
до них управлінь, їх заступники (помічники)
1010100г-21650 Диспетчери внутрішахтного (шахтного) транспорту
1010100г-21656 Диспетчери гірничі
1010100г-21869 Завідуючі гірничими роботами
1010100г-22075
Завідуючі підземними складами вибухових
матеріалів
1010100г-22167


Заступники (помічники) головних інженерів по
виробництву, по технології (головні технологи),
буропідривних (бурових, підривних) роботах,
вентиляції, підземному транспорту
1010100г-22169


Заступники (помічники) по виробництву (шахт-
ному будівництву), техніці безпеки директорів
(начальників) шахт, шахтоуправлінь на правах
шахт, рудників і копалень
1010100г-22170
Заступники (помічники) головних механіків,
головних енергетиків
1010100г-22177 Інженери, зайняті в змінах
1010100г-22326

Інженери (провідні, 1-2 категорій і без
категорій) по наладці і випробуванню, які
виконують роботи в підземних умовах
1010100г-22520
Інспектори гірничо-технічні дільничні на шахтах,
рудниках, копальнях з підземними роботами
1010100г-23178 Маркшейдери
1010100г-23183 Маркшейдери дільничні
1010100г-23187
Майстри, зайняті на роботах по водовідливу,
зв'язку і повітряному господарству
1010100г-23239 Майстри гірничі виробничих дільниць
1010100г-23269 Майстри (старші майстри) контрольні
1010100г-23398 Майстри виробничих дільниць
1010100г-23485 Механіки (старші механіки, змінні механіки)
1010100г-23577
Механіки по підйомному устаткуванню (механіки по
підйому)
1010100г-23979
Начальники проходки шахт (гірничого цеху), їх
заступники (помічники)
1010100г-24043 Начальники змін
1010100г-24088


Начальники шахтобудівних і прирівняних до них
управлінь, їх заступники (помічники) по
виробництву, підземному будівництву і техніці
безпеки
1010100г-24097
Начальники дільниць, їх заступники (помічники),
які виконують роботи в підземних умовах
1010100г-24164 Нормувальники гірничі
1010100г-24170 Нормувальники гірничі дільничні
1010100г-24943


Техніки всіх спеціальностей (1-2 категорій, без
категорій) по наладці і випробуванню, які
виконують роботи в підземних умовах:
електромонтажники-наладчики, техніки по наладці і
випробуванню, інженери по наладці і випробуванню
з числа працівників спеціалізованих монтажних
організацій, зайнятих на будівництві підземних
споруд спеціального призначення
1010100г-25047 Технічні керівники, їх заступники (помічники)
1010100г-25227 Хронометражисти на підземних роботах (підземні)
1010100г-25404 Електрики (старші електрики)
1010100г-25410 Електромеханіки (старші електромеханіки)
1010100г-25455 Енергетики (старші енергетики)
1010100д
д) Керівники і спеціалісти управлінь, партій,
контор та інших підприємств і організацій та їх
філій, які виконують роботи в підземних умовах,
зайняті на підземних роботах 50 відсотків і
більше робочого часу на рік (в обліковому
періоді)
1010100д-20735
Головні інженери, їх заступники (помічники) по
виробництву
1010100д-20807 Головні маркшейдери, їх заступники
1010100д-20822 Головні механіки, їх заступники
1010100д-21115 Головні енергетики, їх заступники
1010100д-22269
Гірничі інженери по охороні праці і техніці
безпеки, інженери по охороні праці і техніці
безпеки, що виконують роботи в підземних умовах і
зайняті на підземних роботах 50 відсотків і
більше робочого часу на рік (в обліковому
періоді)
1010100д-23183 Маркшейдери дільничні
1010100д-23187 Майстри, майстри гірничі
1010100д-23485 Механіки
1010100д-24088

Начальники управлінь (партій, контор
підприємств і філій), їх заступники по
виробництву
1010100д-24097 Начальники дільниць, їх заступники (помічники)
1010100д-24170 Нормувальники гірничі дільничні
1010100д-25410 Електромеханіки
1010100д-25455 ЕнергетикиПримітка. Працівникам, переліченим у підпунктах
"г" і "д", зайнятим на підземних роботах менше
половини робочого часу на рік (в обліковому
періоді), пенсія призначається за Списком N 2.
1010100ее) Всі працівники, зайняті повний робочий день
під землею обслуговуванням зазначених вище
робітників і службовців (медперсонал підземних
здоровпунктів, працівники підземного телефонного
зв'язку тощо)
10103000


2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції,
технічному переозброєнні і капітальному ремонті:
гірничих виробок, метрополітенів, підземних
каналів, тонелів та інших підземних споруд
1010300а а) Робітники
1010300а-11121 Арматурники
1010300а-11196 Бетонники
1010300а-11295 Бурильники шпурів
1010300а-11429 Підривники
1010300а-11442 Водії автомобілів (самоскидів)
1010300а-11717 Гірники підземні
1010300а-12520 Ізолювальники
1010300а-13193
Кріпильники, монтажники по монтажу стальних і
залізобетонних конструкцій, монтажники
технологічного устаткування і зв'язаних з ним
конструкцій спеціалізованих монтажних
організацій, що зайняті на будівництві підземних
споруд спеціального призначення
1010300а-13361 Лебідчики
1010300а-13583 Машиністи бульдозерів (бульдозеристи)
1010300а-13590 Машиністи бурових установок
1010300а-13790


Машиністи кранів (кранівники), машиністи машин і
механізмів по обслуговуванню механізмів,
машиністи монорейкових електролебідок та інших
дрібних підйомно-транспортних механізмів
1010300а-13895 Машиністи мотовозів
1010300а-13910 Машиністи насосних установок
1010300а-14002 Машиністи навантажувальних машин
1010300а-14008 Машиністи підземних самохідних машин
1010300а-14021


Машиністи підйомних машин, машиністи підйомних
установок, машиністи шахтного підйому, машиністи
підйомних машин - контрольні - зайняті на
"сліпих" стволах
1010300а-14023 Машиністи підйомно-пересувних помостів
1010300а-14084 Машиністи прохідницьких комплексів
1010300а-14183 Машиністи скреперів
1010300а-14187 Машиністи скреперних лебідок
1010300а-14390
Машиністи екскаваторів одноковшових, зайняті на
проходці
1010300а-14399 Машиністи електровозів
1010300а-14715
Мотористи вентиляційних установок, зайняті на
проходці
1010300а-17491


Прохідники; монтажники по монтажу стальних і
залізобетонних конструкцій спеціалізованих
монтажних організацій, зайняті на будівництві
підземних споруд спеціального призначення
1010300а-17608 Роздавальники вибухових матеріалів
1010300а-18850 Стволові
1010300а-19213 Транспортерники
1010300а-19547 Чеканники
1010300а-19756 Електрогазозварювальники
1010300а-19842


Електромонтери по обслуговуванню підстанцій,
зайняті на проходці; електромонтажники по
розподільних пристроях, електромонтажники по
силових мережах та електроустаткуванню,
електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування спеціалізованих монтажних
організацій, зайняті на будівництві підземних
споруд спеціального призначення
1010300а-19905
Електрозварювальники на автоматичних і
напівавтоматичних машинах
1010300а-19906


Електрозварювальники ручного зварювання;
монтажники зв'язку - спайщики спеціалізованих
монтажних організацій, зайняті на будівництві
підземних споруд спеціального призначення
1010300а-19912


Електрослюсарі-монтажники підземного
гірничо-прохідницького обладнання; монтажники
технологічного устаткування і зв'язаних з ним
конструкцій, монтажники приладів і апаратури
автоматичного контролю, регулювання та керування
- спеціалізованих монтажних організацій, зайняті
на будівництві підземних споруд спеціального
призначення
1010300а-19914
Електрослюсарі на проходці; електромонтажники по
кабельних мережах, електромонтажники по вторинних
ланцюгах, електромонтажники по освітленню і
освітлювальних мережах спеціалізованих монтажних
організацій, зайняті на будівництві підземних
споруд спеціального призначення
1010300а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
обладнання
1010300б


б) Робітники, керівники, спеціалісти і службовці,
зайняті на підземних роботах 50 процентів і
більше робочого часу за рік (в обліковому
періоді)
1010300б-11711 Гірники на маркшейдерських роботах
1010300б-14556
Монтажники гірничого обладнання, зайняті на
проходці
1010300б-20735
Головні інженери, їх заступники по виробництву,
підземному будівництву, по техніці безпеки
1010300б-20807 Головні маркшейдери, їх заступники
1010300б-20822 Головні механіки, їх заступники
1010300б-21115 Головні енергетики, їх заступники
1010300б-22269 Інженери по гірничих роботах підземних дільниць
1010300б-23180 Маркшейдери всіх найменувань
1010300б-23242 Майстри гірничих дільниць
1010300б-23485 Механіки змінні
1010300б-23571 Механіки підземних дільниць
1010300б-24043 Начальники змін
1010300б-24088
Начальники управлінь, їх заступники по
виробництву, по підземному будівництву
1010300б-24097 Начальники дільниць, їх заступники (помічники)
1010300б-24131 Начальники шахт, їх заступники (помічники)
1010300б-24164 Нормувальники гірничі
1010300б-24993 Техніки підземних дільниць
1010300б-25047 Технічні керівники, їх заступники (помічники)
1010300б-25429
Електромеханіки підземних дільниць, їх
заступники (помічники)
1010300б-25473 Енергетики підземних дільницьПримітка. Працівникам, переліченим в п. "б",
зайнятим на підземних роботах менше половини
робочого часу за рік (в обліковому періоді),
пенсія призначається за Списком N 2.
101040003. Розрізи по видобуванню вугілля Коркин-
ського, Вахрушівського і Вовчанського вугіль-
них родовищ, а також розрізи (кар'єри), руд-
ники і відвали по видобуванню корисних
копалин глибиною 150 метрів і нижче
10104000-17541


Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у розрізах, кар'єрах,
рудниках і відвалах, крім працівників, які
зайняті на поверхні
10105000
4. Виробництво гірського воску (воску
буровугільного) і озокериту
1010500а а) Робітники
1010500а-10765 Апаратники виробництва гірського воску
1010500а-14104 Машиністи розливальних машин
1010500а-17531 Робітники, зайняті розливом озокериту вручну
1010500б б) Керівники і спеціалісти
1010500б-23187
Майстри, старші майстри, які керують
робітниками, переліченими у Списку N 1
10106000 5. Гірничорятувальні частини (станції)
1010600а а) Робітники
1010600а-14812
Набирачі проб у штатах (рудниках),
пробовідбирачі, зайняті набиранням проб у шахтах
1010600а-18029
Респіраторники, ремонтники респіраторів і
протигазів
1010600б б) Керівники і спеціалісти (командний склад)
1010600б-22988 Командири взводів, їх заступники (помічники)
1010600б-23003 Командири відділень, їх заступники (помічники)
1010600б-23006 Командири загонів, їх заступники (помічники)
1010600б-23012 Командири пунктів, їх заступники (помічники)

10200000

II. РУДОПІДГОТОВКА, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
(АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ЗГРУДКУВАННЯ),
ВИПАЛЮВАННЯ РУД I НЕРУДНИХ КОПАЛИН
1020100а а) Робітники
1020100а-10041 Агломератники
1020100а-11289
Бункерувальники, зайняті на видачі гарячого
агломерату та обкатишів
1020100а-11309 Вагранники
1020100а-11534 Вивантажувачі гарячого агломерату, обкатишів
1020100а-11545 Вивантажувачі пилу
1020100а-11606 Газівники
1020100а-11700 Горнові на агломерації і випалюванні
1020100а-11766 Грохотувальники - шурувальники
1020100а-11858
Дозувальники, зайняті на завалюванні у
подрібнювальних відділеннях
1020100а-11863 Дозувальники гарячого вертання
1020100а-11908
Дробильники, зайняті на подрібнюванні гарячого
агломерату
1020100а-12090 Завантажувачі-вивантажувачі вагранок і печей
1020100а-13777
Машиністи конвейєрів, зайняті на транспортуванні
гарячого агломерату та обкатишів
1020100а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
транспортуванні гарячого агломерату і обкатишів
1020100а-13956 Машиністи охолодників
1020100а-13981
Машиністи перекидних жолобів, зайняті на гарячому
агломераті
1020100а-14198


Машиністи змішувальних барабанів, зайняті на
роботі з рудою, що містить у пилу 2 проценти і
більше кристалічного (вільного) двоокису кремнію,
на гарячому вертанні
1020100а-14403 Машиністи електровозів гасильних вагонів
1020100а-15157 Випалювачі
1020100а-1753аРобітники, зайняті на шихтуванні рудних і
нерудних копалин (включаючи шихтування у
виробництві обкатишів), що вміщують у пилу 2
проценти і більше кристалічного вільного двоокису
кремнію


бункерувальники, грохотувальники, дозувальники,
дробильники, машиністи конвейєрів, машиністи
млинів, машиністи живильників, шихтувальники
1020100а-1753бРобітники, зайняті на дробленні, подрібнюванні,
помелі, сортуванні і збагаченні руди чорних
металів, нерудних копалин і гірничохімічної
сировини, що містять у пилу 2 проценти і більше
кристалічного (вільного) двоокису кремнію:
бункерувальники, грохотувальники, дозувальники,
дробильники, машиністи конвейєрів, машиністи
млинів, машиністи живильників, зайняті на подачі
сухої сировини; машиністи кранів (кранівники),
сепараторники (на сухому помелі)
1020100а-1753в

Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на
дільницях (робочих місцях) діючих вироб-
ництв, де основні робітники, які здійснюють
технологічний процес, користуються правом на
пільгове пенсійне забезпечення за списком
N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, газорізальники, електромонтери
по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, електрослюсарі
1020100а-1753г

Робітники, зайняті на дробильних, випалюваль-
них, збагачувальних, згрудкувальних та шихту-
вальних фабриках (цехах) рудних і нерудних
копалин,що містять у пилу 2 проценти і більше
кристалічного (вільного) двоокису кремнію:
вогнетривники, зайняті на гарячих роботах,
машиністи конвеєрів, машиністи ексгаустерів,
машиністи насосних установок, машиністи
змішувальних барабанів, машиністи кранів,
машиністи згрудкувачів, сепараторники,
фільтрувальники
1020100а-19217
Транспортувальники, зайняті на видачі гарячого
агломерату та обкатишів
1020100б б) Керівники і спеціалісти
1020100б-23187


Майстри, старші майстри, механіки, електри-
ки, зайняті на гарячих дільницях робіт, на
дільницях (фабрик, цехів) дроблення, випалю-
вання, збагачування, згрудкування, подрібню-
вання, помелу, шихтування рудних і нерудних
копалин, що містять у пилу 2 проценти і біль-
ше кристалічного (вільного) двоокису крем-
нію
10202000
1. Збагачення руд і пісків при видобуванні
кольорових, дорогоцінних металів і алмазів
1020200а а) Робітники
1020200а-10168 Апаратники вилуговування
1020200а-10187
Апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах
і вилуговуванні
1020200а-10418 Апаратники збагачення золотовмісних руд
1020200а-11765
Грохотувальники, зайняті на подрібнювальних
дільницях (відділеннях)
1020200а-11847 Доводники
1020200а-11858
Дозувальники (дозаторники), зайняті на
приготуванні ксантогенату
1020200а-11908
Дробильники, зайняті на подрібнювальних
дільницях (відділеннях)
1020200а-12112
Завантажувачі подрібнювально-помольного
устаткування
1020200а-13990 Машиністи живильників, зайняті на дробленні
1020200а-14224 Машиністи сушильних установок
1020200а-15157 Випалювачі
1020200а-16613 Плавильники
1020200а-17314

Пробовідбирачі, гірники по набиранню і обробці
проб вугілля (сланцю), дозувальники лугу і
оборотного розчину, квартувальники (робітники по
подрібнюванню проб руди), квартувальники
розбирачі (на доводочних фабриках),
пробовідбирачі, пробороздільники, пробувальники,
робітники по набиранню і обробці проб, робітники
при відбиранні проб, робітники вуглезбагачення по
набиранню і обробці проб, зайняті повний робочий
день на відбиранні проб, що містять ціаніди або
кристалічний (вільний) двоокис кремнію
1020200а-1753а

Робітники (технологічний і ремонтний персонал),
зайняті на роботах з застосуванням ціаністих
розчинів
1020200а-1753б

Дозувальники, машиністи конвейєра, машиністи
млинів при сухому помелі, шихтувальники;
дозувальники-шихтувальники,
класифікаторники (мельники), класифікаторники на
спіральних і рейкових класифікаторах, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню конвейєрів, машиністи дозувальних
столів і живильників, машиністи класифікаторів
(класифікаторники), машиністи стрічкових
транспортерів похилих і горизонтальних галерей,
машиністи машин і механізмів по обслуговуванню
конвейєрних установок, машиністи стержньових і
кульових млинів, машиністи самохідних
транспортерів, машиністи транспортних машин і
механізмів при обслуговуванні конвейєрів і
елеваторів, машиністи транспортерів (конвейєрів,
елеваторів), мельники (кентувальники) на
кульових, стержньових, трубних та інших млинах,
мельники-класифікаторники, мельники маятникових
млинів, мельники сухого помелу, мотористи
транспортерів, робітники біля млинів, робітники
біля пластинчатих живильників, робітники біля
транспортерів, транспортерники, зайняті у
збагаченні на дробленні, подрібнюванні, помелі та
шихтуванні рудних і нерудних копалин що містять у
пилу 2 проценти і більше кристалічного (вільного)
двоокису кремнію
1020200а-1753в Робітники на обробці шламів
1020200а-1753гРобітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1020200а-17796

Розчиняльники і дозувальники реагентів,
реагентники, зайняті у приготуванні і
застосуванні ксантогенату
1020200а-18916
Сушильники, зайняті на сушінні і квартуванні
концентратів
1020200б б) Керівники і спеціалісти
1020200б-23187 Майстри, старші майстри
1020200б-23362
Майстри, старші майстри по ремонту устаткування,
де застосовуються ціанисті розчини

10300000 III. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (чорні метали)
10301000 1. Доменне виробництво
1030100а а) Робітники
1030100а-11221 Бригадири бункерів
1030100а-11255 Бригадири розливних машин
1030100а-11290 Бункерувальники доменних печей
1030100а-11420 Верхові доменних печей
1030100а-11467 Водопровідники доменних печей
1030100а-11609 Газівники доменних печей
1030100а-11697 Горнові десульфурації чавуну
1030100а-11699 Горнові доменних печей
1030100а-11768
Вантажники, зайняті на розвантажуванні гарячого
агломерату на бункерах
1030100а-12815 Ковшові
1030100а-13596
Машиністи вагонів-вагів, зайняті у тонелях і
підбункерних приміщеннях
1030100а-13792
Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих роботах
1030100а-14104 Машиністи розливальних машин
1030100а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах
1030100а-14364
Машиністи шихтоподачі, зайняті на бункерах і у
підбункерних приміщеннях
1030100а-14401
Машиністи електровозів металургійних цехів,
зайняті у тонелях
1030100а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1030100а-1753аРобітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на ділянках
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання
1030100а-18409 Скіпові
1030100а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих роботах
1030100а-19220
Транспортувальники шихти, зайняті на доставці
шихти у не повністю механізовані доменні печі
1030100а-19257

Прибиральники відходів металургійного
виробництва, зайняті на прибиранні колошникового
пилу і очищенні газопроводів
1030100а-19622 Шлаковики
1030100б б) Керівники і спеціалісти
1030100б-23187
Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках роботи
10302000
2. Виробництво сталі і феросплавів. Підготовка
сумішей і ремонт металургійних печей
1030200а а) Робітники
1030200а-11223 Бригадири двору виливниць
1030200а-11309 Вагранники
1030200а-11386
Варильники пеку, зайняті на варінні смоли і
сушінні днищ
1030200а-11607 Газівники
1030200а-11702 Горнові феросплавних печей
1030200а-12138 Завантажувачі шихти
1030200а-12780

Клеймувальники гарячого металу, зайняті на
ручному клеймуванні і на клеймуванні в торець
заготовки
1030200а-12815 Ковшові
1030200а-13664 Машиністи гідроочищення і змазування виливниць
1030200а-13698
Машиністи дистрибутора (без дистанційного
управління)
1030200а-13721 Машиністи завалочних машин
1030200а-13729 Машиністи заправних машин
1030200а-13792
Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих роботах
1030200а-13864 Машиністи машин вогневого зачищення
1030200а-14104 Машиністи розливальних машин
1030200а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах
1030200а-14267 Машиністи-транспортувальники гарячого металу
1030200а-14463 Міксерові
1030200а-14822 Набирачі стопорів
1030200а-15157 Випалювачі, зайняті у феросплавному виробництві
1030200а-15327 Оброблювачі поверхневих дефектів металу
1030200а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1030200а-15701

Оператори машин безперервного лиття заготовок,
зайняті на гарячих роботах (розливний пульт,
газорізання, головний пост, збиральні механізми)
1030200а-15880

Оператори постів управління, машиністи -
оператори постів управління, зайняті на об-
робленні гарячого металу
1030200а-16638 Плавильники розкислювачів
1030200а-16642 Плавильники синтетичних шлаків, шлаковарники
1030200а-16645 Плавильники феросплавів
1030200а-16719 Підготовники сполук до розливання плавок
1030200а-16721 Підготовники сталерозливальних канав
1030200а-16758 Підручні сталеварів конверторів
1030200а-16760 Підручні сталеварів мартенівських печей
1030200а-16764
Підручні сталеварів установок позапічної обробки
сталі
1030200а-16765
Підручні сталеварів установок електрошлакової
переплавки
1030200а-16767 Підручні сталеварів електропечей
1030200а-17359 Прожарювачі
1030200а-1753аРобітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на ділянках
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання
1030200а-17627 Розливальники сталі
1030200а-18559


Слюсарі ремонтники, зайняті на гарячому ремонті
феросплавних печей по виплавці феромарганцю і
ферованадію; слюсарі (слюсарі-ремонтники),
слюсарі по ремонту металургійного устаткування,
слюсарі (електрослюсарі), газоелектрозварники,
чергові слюсарі, зайняті на гарячому ремонті
феросплавних печей по виплавці марганцевих
сплавів
1030200а-18771 Сталевари конверторів
1030200а-18773 Сталевари мартенівських печей
1030200а-18777 Сталевари установок позапічної обробки сталі
1030200а-18779 Сталевари установок електрошлакової переплавки
1030200а-18781 Сталевари електропечей
1030200а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1030200а-19110

Термісти прокату і труб, зайняті на ручному
завантажуванні гарячого металу або постійно
на гарячих роботах
1030200а-19588 Чистильники феросплавів
1030200а-19614Шихтувальники, зайняті на обслуговуванні печей
по виплавці феромарганцю, ферованадію і
марганцевистих сталей, шихтувальники по
підготовці шихти, зайняті на обслуговуванні печей
по виплавці марганцевих сплавів
1030200а-19622 Шлаковики
1030200а-19760 Електродники
1030200а-19906
Електрозварники ручного зварювання, зайняті на
нарощуванні кожухів біля феросплавних печей по
виплавці феромарганцю і ферованадію,
електрозварники ручного зварювання, зайняті
нарощуванням кожухів електродів феросплавних
печей на виплавці марганцевих сплавів
1030200б б) Керівники і спеціалісти
1030200б-23187

Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з шкідливими умовами
праці
10303000
3. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне,
вилопрокатне, жерстекатальне, лудильне,
оцинкувальне і освинцювальне виробництва.
Виробництво рейкових скріплень, вирубування і
зачищення гарячого металу. Термінова обробка.
Виробництво каліброваного металу
1030300а а) Робітники
1030300а-10051 Алюмінірувальники
1030300а-10336
Апаратники кристалізації, зайняті у виробництві
купоросу
1030300а-10386
Апаратники нейтралізації, зайняті на роботах з
соляною кислотою
1030300а-10921
Апаратники регенерації, зайняті на роботах з
соляною кислотою
1030300а-11090
Апаратники центрифугування, зайняті у виробництві
купоросу
1030300а-11110 Апаратники електролітичного знежирювання
1030300а-11326
Вальцювальники калібрувальних станів, зайняті на
гарячій прокатці
1030300а-11337

Вальцювальники на складанні і перевалці клітей,
постійно заняті перевалкою клітей на гарячих
ділянках робіт
1030300а-11345 Вальцювальники станів гарячої прокатки
1030300а-11387 Варники пеку
1030300а-11607 Газівники
1030300а-11618
Газорізальники, зайняті різанням країв прокату в
гарячому стані
1030300а-12132 Завантажувачі термічних печей
1030300а-12698 Кантувальники-укладальники
1030300а-12673 Гартівники, зайняті ручним навантаженням
1030300а-12780

Клеймувальники гарячого металу, зайняті на
ручному клеймуванні або клеймуванні у торець
заготовки
1030300а-13148
Котлочисти, зайняті на очищенні топок печей і
тонелів
1030300а-13225 Ковалі на молотах і пресах
1030300а-13229 Ковалі-штампувальники
1030300а-13231 Ковалі-штампувальники на ротаційних машинах
1030300а-13382 Листодробарі
1030300а-13417 Лудильники гарячим способом
1030300а-13422 Лудильники (оцинковники) електролітичним способом
1030300а-13723
Машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на
гарячих ділянках робіт
1030300а-13792
Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих роботах
1030300а-13864 Машиністи машин вогневої зачистки
1030300а-13901 Машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах
1030300а-14053 Машиністи пресів, зайняті на гарячих роботах
1030300а-14127
Машиністи реверсивних парових машин прокатних
станів, зайняті на гарячому прокаті
1030300а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах
1030300а-14852 Нагрівальники металу
1030300а-15327 Оброблювачі поверхневих дефектів металу
1030300а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1030300а-15880
Оператори постів управління, зайняті на гарячих
роботах
1030300а-15882Оператори постів управління агрегатами
безперервного травлення, знежирювання, лудіння,
оцинкування, лакування і відпалювання, зайняті в
травильних, лудильних, алюмоцинкувальних,
освинцювальних, оцинкувальних відділеннях
1030300а-15890
Оператори постів управління станів гарячої
прокатки
1030300а-16265 Освинцювальники
1030300а-16415 Оцинкувальники гарячим способом
1030300а-16750 Підручні вальцювальників станів гарячої прокатки
1030300а-16913 Посадчики металу
1030300а-16938
Виправлячі прокату і труб, зайняті на
виправленні гарячого прокату
1030300а-17034
Пресувальники коліс і бандажів, зайняті на
гарячих роботах
1030300а-17089
Пресувальники - прошивальники рейкових кріплень,
зайняті на гарячому штампуванні
1030300а-1753аРобітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на ділянках
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання
1030300а-17531
Робітники, зайняті на розковці, загинанні і
заклепуванні трубок гарячим способом
1030300а-17889 Різальники гарячого металу
1030300а-18897
Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
робіт і на роботах з шкідливими умовами праці
1030300а-19110

Термісти прокату і труб, зайняті на ручному
завантажуванні або постійно зайняті на гарячих
ділянках робіт
1030300а-19182 Травильники
1030300а-19254 Прибиральники гарячого металу
1030300а-19257

Прибиральники відходів металургійного
виробництва, зайняті на прибиранні окалини при
гарячій прокатці металу
1030300а-19287 Укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах
1030300а-19622 Шлаковики
1030300б б) Керівники і спеціалісти
1030300б-23187

Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з шкідливими умовами
праці
103040004. Трубне виробництво: трубопрокатне,
трубозварювальне, електротрубозварювальне,
трубоволочильне, труболиварне, фітингове,
балонне, термічне і оцинкувальне; підготовка і
вирубування металу
1030400а а) Робітники
1030400а-10336
Апаратники кристалізації, зайняті у виробництві
купоросу
1030400а-11090
Апаратники центрифугування, зайняті у виробництві
купоросу
1030400а-11138 Асфальтувальники труб
1030400а-11230 Бригадири молотових відділень
1030400а-11309 Вагранники
1030400а-11335
Вальцювальники обкатних машин, зайняті на обкатці
балонів у гарячому стані
1030400а-11344 Вальцювальники станів гарячого прокату труб
1030400а-11347 Вальцювальники станів пічного зварювання труб
1030400а-11489 Волочильники труб, зайняті на гарячих роботах
1030400а-11607 Газівники
1030400а-11971 Завальники шихти у вагранки і печі
1030400а-11984 Заварники труб і балонів
1030400а-12176 Заливальники металу
1030400а-12183 Заливальники-труболиварники
1030400а-12673
Гартівники, зайняті ручним завантажуванням
гарячого металу
1030400а-12698
Кантувальники-укладальники, зайняті біля
нагрівальних печей
1030400а-12780
Клеймувальники гарячого металу, зайняті на
ручному клеймуванні
1030400а-13225 Ковалі на молотах і пресах
1030400а-13229 Ковалі-штампувальники
1030400а-13723
Машиністи завантажувальних механізмів, зайняті
на гарячих роботах
1030400а-13792

Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих ділянках робіт і на роботах з
шкідливими умовами праці
1030400а-13901 Машиністи на молотах, пресах і маніпуляторах
1030400а-14239
Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
1030400а-14267 Машиністи-транспортувальники гарячого металу
1030400а-14852 Нагрівальники металу
1030400а-15327 Оброблювачі поверхневих дефектів металу
1030400а-15379

Обрубувачі, зайняті на обробленні литва наждаком
і вручну (молотками, зубилами,
пневмоінструментом)
1030400а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1030400а-15880
Оператори постів управління, зайняті на гарячих
роботах
1030400а-15888
Оператори постів управління станів гарячого
прокату труб
1030400а-16265 Освинцювальники
1030400а-16415 Оцинкувальники гарячим способом
1030400а-16613 Плавильники
1030400а-16748
Підручні вальцювальників станів гарячого прокату
труб
1030400а-16913 Посадчики металу
1030400а-16938
Виправлячі прокату і труб, зайняті на гарячих
роботах
1030400а-16995
Пресувальники гарячих труб, зайняті на
прошивних пресах
1030400а-1753аРобітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на ділянках
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту та
обслуговуванню електроустаткування
1030400а-17889 Різальники гарячого металу
1030400а-18344 Зварювальники пічного зварювання труб
1030400а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1030400а-19110
Термісти прокату і труб, зайняті на ручному
завантажуванні гарячого металу
1030400а-19182 Травильники
1030400а-19236 Труболиварники-формувальники
1030400а-19254 Прибиральники гарячого металу
1030400а-19287 Укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах
1030400а-19622 Шлаковики
1030400б б) Керівники і спеціалісти
1030400б-23187

Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з шкідливими умовами
праці
10305000 5. Виробництво метизів
1030500а а) Робітники
1030500а-12673

Гартівники, зайняті на свинцевих, ціанистих
ваннах, на ваннах з розплавленими солями і на
термотравильних агрегатах
1030500а-13424
Лудильники дроту, зайняті на лудженні гарячим
способом
1030500а-16415 Оцинкувальники гарячим способом

10400000

IV. КОКСОВЕ, ПЕКОКОКСОВЕ, ТЕРМОАНТРАЦИТОВЕ
I КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВА
10401000
1. Коксове, пекококсове і термоантрацитове
виробництва
1040100а а) Робітники
1040100а-10065
Апаратники всіх найменувань, крім зайнятих на
вуглепідготовці і очищенні газу
1040100а-11174 Барильєтники
1040100а-11611 Газівники коксових печей
1040100а-11784 Придверники
1040100а-12106
Завантажувачі-вивантажувачі термоантрацитових
печей
1040100а-12628 Кабінники-кантувальники
1040100а-13432 Люкові
1040100а-13765 Машиністи коксових машин
1040100а-13767 Машиністи коксонавантажувальних машин
1040100а-13792
Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих ділянках робіт
1040100а-13893
Машиністи мостових перевантажувачів, зайняті на
гарячих ділянках робіт
1040100а-14313 Машиністи установок сухого гасіння коксу
1040100а-14403 Машиністи електровозів гасильних вагонів
1040100а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1040100а-1753а

Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: монтажники
устаткування коксохімічних виробництв, монтажники
технологічних трубопроводів, слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1040100а-17708 Рамповщики
1040100а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1040100а-19169 Тунельники
1040100а-19171 Тунельники-мотористи скіпових підйомників
1040100а-19555
Чистильники, зайняті на очищенні пекококсової
апаратури
1040100б б) Керівники і спеціалісти
1040100б-23187

Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з шкідливими умовами
праці
10402000 2. Коксохімічне виробництво
1040200а а) Робітники
1040200а-10065Апаратники всіх найменувань, у тому числі зайняті
на знесірченні газу, у виробництві продуктів з
наявністю у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 1 або 2 класів небезпеки, а також
канцерогенів
1040200а-11237
Бригадири на дільницях основного виробництва, де
всі робітники передбачені у Списку N 1
1040200а-11908

Дробильники, зайняті на дробленні з наявністю у
повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або 2
класів небезпеки, а також концерогенів
1040200а-13792

Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих ділянках робіт і на роботах з
шкідливими умовами праці
1040200а-1753а

Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: монтажники
устаткування коксохімічних виробництв, монтажники
технологічних трубопроводів, слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1040200а-17531


Робітники на механізмах хімвиробництва, зайняті
на роботах з наявністю у повітрі робочої зони
шкідливих речовин 1 або 2 класів небезпеки, а
також канцерогенів
1040200а-17632

Розливальники хімічної продукції з наявністю у
повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або 2
класів небезпеки, а також канцерогенів
1040200а-18440


Скруберники-насосники, зайняті на роботах з
наявністю у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 1 або 2 класів небезпеки, а також
канцерогенів
1040200а-18598


Зливальники-розливальники, зайняті на роботах з
наявністю у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 1 або 2 класів небезпеки, а також
канцерогенів
1040200а-18897
Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт і
на роботах з шкідливими умовами праці
1040200а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні апаратури
1040200б б) Керівники і спеціалісти
1040200б-23187


Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з наявністю у повітрі
робочої зони шкідливих речовин 1 або 2 класів
небезпеки, а також канцерогенів

10500000
V. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ I ОДЕРЖАННЯ
ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ
1050000а а) Робітники
1050000а-11607 Газівники
1050000а-11614 Газогенераторники

10600000 VI. ВИРОБНИЦТВО ДИНАСОВИХ ВИРОБІВ
1060000а а) Робітники
1060000а-17531

Робітники, зайняті на дробленні, подрібненні і
помелі нерудних копалин, що містять у пилу 2% і
більше кристалічного (вільного) двоокису кремнію

10700000
VII. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
(кольорові метали)
10701000
1. Підготовка сировини і шихти. Брикетування на
мідно-сіркових заводах і фабриках
1070100а а) Робітники
1070100а-11908 Дробильники
1070100а-12138 Завантажувачі шихти
10702000 2. Випалювання, вельцювання
1070200а а) Робітники
1070200а-10187 Апаратники-гідрометалурги
1070200а-11289 Бункерники
1070200а-11908 Дробильники
1070200а-12093
Завантажувачі-вивантажувачі випалювальних печей,
зайняті на гарячих роботах
1070200а-12138 Завантажувачі шихти, зайняті на гарячих роботах
1070200а-13786 Машиністи (кочегари) котелень
1070200а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1070200а-13872
Машиністи млинів, зайняті на розмелюванні
недогарку
1070200а-13990 Машиністи живильників
1070200а-15157 Випалювачі
1070200а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1070200а-16585 Печові на вельцпечах
1070200а-16593 Печові по відновленню нікелевого порошку
1070200а-17531Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійнезабезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1070200а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1070200а-19213 Транспортерники
1070200а-19217
Транспортувальники, зайняті на гарячих роботах і
обслуговуванні елеваторів
1070200б б) Керівники і спеціалісти
1070200б-23187 Майстри, старші майстри
10703000 3. Спікання шихти
1070300а а) Робітники
1070300а-10041 Агломератники
1070300а-11534 Вивантажувачі гарячого агломерату
1070300а-11700 Горнові на агломерації і випалюванні
1070300а-11765 Грохотувальники
1070300а-11766 Грохотувальники-шурувальники
1070300а-11863 Дозувальники гарячого вертання
1070300а-11908 Дробильники
1070300а-12138 Завантажувачі шихти
1070300а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1070300а-13872 Машиністи млинів
1070300а-14386 Машиністи ексгаустерів
1070300а-15157 Випалювальники
1070300а-15271 Оброблювачі вторинних шлаків
1070300а-17359 Прожарювачі
1070300а-17531Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1070300а-18604 Змішувальники
1070300а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1070300а-19213
Транспортерники, зайняті на поверненні гарячого
агломерату
1070300а-19263 Прибиральники шлаку і оборотних матеріалів
1070300а-19614 Шихтувальники, зайняті на шихтуванні агломерату
1070300б б) Керівники і спеціалісти
1070300б-23187 Майстри, старші майстри
10704000 4. Сушіння шихти і промпродукту
1070400а а) Робітники
1070400а-11289 Бункерники
1070400а-12080 Завантажувачі
1070400а-13162 Кочегари технологічних печей
1070400а-17531Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1070400а-18916 Сушильники
1070400а-19217 Транспортувальники
1070400б б) Керівники і спеціалісти
1070400б-23187
Майстри, старші майстри при керівництві
робітниками, переліченими в цьому підрозділі
10705000
5. Одержання металу плавильним і електротермічним
способами
1070500а а) Робітники
1070500а-11534 Вивантажувачі гарячого агломерату
1070500а-11543
Вивантажувачі на відвалах, зайняті на відвезенні
гарячого шлаку
1070500а-11908 Дробильники
1070500а-12138 Завантажувачі шихти
1070500а-12895 Конвертерники
1070500а-13162 Кочегари технологічних печей
1070500а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1070500а-13990 Машиністи живильників, зайняті у цехах
1070500а-14104 Машиністи розливальних машин
1070500а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1070500а-16613 Плавильники
1070500а-17531Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1070500а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1070500а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1070500а-19217
Транспортувальники, зайняті на відвезенні
гарячого металу
1070500а-19263
Прибиральники шлаку і оборотних матеріалів,
зайняті на відвезенні гарячого шлаку
1070500а-19582
Чистильники продукції, зайняті на очищенні
кремнію
1070500а-19614 Шихтувальники
1070500а-19622 Шлакувальники
1070500а-19760
Електролізники, зайняті на електропечах і
відстійниках
1070500б б) Керівники і спеціалісти
1070500б-23187 Майстри, старші майстри
10708000 6. Рафінування металів
1070800а а) Робітники
1070800а-11289 Бункерники
1070800а-12138 Завантажувачі шихти
1070800а-13162 Кочегари технологічних печей
1070800а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1070800а-14239
Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
1070800а-15157 Випалювальники
1070800а-16613 Плавильники
1070800а-17531Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1070800а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1070800а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1070800а-19622 Шлакувальники
1070800б б) Керівники і спеціалісти
1070800б-23187 Майстри, старші майстри
10709000
7. Гідрометалургія, вилуговування, одержання
кадмію і купоросу
1070900а а) Робітники
1070900а-10187 Апаратники-гідрометалурги
1070900а-10265 Апаратники виготовлення штучного шеєліту
1070900а-12753 Кислототривники-гумувальники
1070900а-13872 Машиністи млинів, зайняті на сухому розмелюванні
1070900а-15157 Випалювальники
1070900а-16460 Паяльщики по вініпласту
1070900а-16462 Паяльщики по свинцю (свинцепаяльщики)
1070900а-16589 Печові на одержанні цинкового купоросу
1070900а-16613 Плавильники
1070900а-18027 Репульпаторники
1070900а-19505 Хлораторники
1070900а-19771 Електролізники водяних розчинів
1070900б б) Керівники і спеціалісти
1070900б-23187 Майстри, старші майстри
10710000
8. Виробництво вуглецевих матеріалів, мас і
виробів із них
1071000а а) Робітники
1071000а-11607 Газівники
1071000а-11858 Дозувальники
1071000а-12095
Завантажувачі-вивантажувачі випалювальних і
графітувальних печей
1071000а-12163

Заливальники анодів, заливальники, зайняті на
заливанні анодів, заливальники анодів у
виробництві алюмінію, заливальники подових секцій
і анодів у виробництві алюмінію,
заливальники-формувальники подових секцій у
виробництві алюмінію; заливальники-формувальники,
зайняті на заливанні анодів
1071000а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
випалюванні, прогартовуванні і графітуванні
1071000а-13872 Машиністи млинів
1071000а-14076 Машиністи просівальних установок
1071000а-14239
Машиністи тельферів, зайняті на випалюванні,
прогартовуванні і графітуванні
1071000а-15157 Випалювальники
1071000а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячому ремонті
1071000а-15860
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
1071000а-16478 Пекоплавильники
1071000а-17136 Пресувальники електродної продукції
1071000а-17359 Прожарювачі
1071000а-17424 Просочувальники
1071000а-17531
Робітники ремонтних служб, зайняті ремон-
том устаткування в місцях його встановлення
на дільницях (робочих місцях) діючих вироб-
ництв, де основні робітники, які здійснюють
технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за спис-
ком N 1: слюсарі-ремонтники, електрогазо-
зварники, електрозварники ручного зварю-
вання, електромонтери по ремонту і обслу-
говуванню електроустаткування
1071000а-18604 Змішувачі
1071000а-18861 Стендовики
1071000а-18897
Стропальники, зайняті на прогартовуванні,
випалюванні і графітуванні
1071000а-19451 Формувальники електродної маси
1071000а-19508 Хлораторники електронної продукції
1071000а-19614 Шихтувальники
1071000б б) Керівники і спеціалісти
1071000б-23187
Майстри, старші майстри, за винятком зайнятих на
механічній обробці електродів
10711000 9. Глиноземне виробництво
1071100а а) Робітники
1071100а-10041 Агломератники
1071100а-10187

Апаратники-гідрометалурги, зайняті на
випарюванні, дифузорах, карбонізації алюмінатного
розчину
1071100а-10304 Апаратники карбонізації
1071100а-11534 Вивантажувачі гарячого агломерату
1071100а-11908 Дробильники
1071100а-13162 Кочегари технологічних печей
1071100а-13872 Машиністи млинів
1071100а-15157 Випалювальники
1071100а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячому ремонті
1071100а-17359 Прожарювачі
1071100б б) Керівники і спеціалісти
1071100б-23187
Майстри, старші майстри у цехах карбонізації,
спікання, кальцинації і випарювання лугів
10712000
10. Одержання металів електролітичним способом у
розплаві металу
1071200а а) Робітники
1071200а-10058 Анодники у виробництві алюмінію
1071200а-11453

Водії навантажувачів, зайняті на перевезенні
розплавленого металу, фтористих солей, глинозему
і продуктів хлорації
1071200а-11463

Водії електро- і автовізків, зайняті на
перевезенні розплавленого металу, фтористих
солей, глинозему і продуктів хлорації
1071200а-11559 Виливальники-заливальники металу
1071200а-11768

Вантажники, зайняті на розвантаженні і
навантаженні шихти, глинозему, фторсолей і
анодної маси
1071200а-11908 Дробильники, зайняті на дробленні електроліту
1071200а-12163 Заливальники анодів
1071200а-12726 Катодники
1071200а-13410 Ливарники кольорових металів
1071200а-13775
Машиністи компресорних установок, зайняті на
перекачуванні хлору
1071200а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1071200а-13977 Машиністи перевантажувачів
1071200а-13996 Машиністи пневмотранспорту
1071200а-14104 Машиністи розливальних машин
1071200а-14239
Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
1071200а-14381
Машиністи штирьових кранів, зайняті на
обслуговуванні елктролізерів
1071200а-14568 Монтажники на ремонті ванн
1071200а-16613 Плавильники
1071200а-17531Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1071200а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1071200а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1071200а-19451 Формувальники електродної маси
1071200а-19497 Футерувальники-шамотники на ремонті ванн
1071200а-19505 Хлораторники
1071200а-19609 Хлоропровідники
1071200а-19614 Шихтувальники
1071200а-19774 Електролізники розплавлених солей
1071200а-19910 Електрослюсарі-контактники
1071200б б) Керівники і спеціалісти
1071200б-23187 Майстри, старші майстри
1071200б-23362
Майстри по ремонту устаткування, зайняті ремонтом
електролізерів
10713000 11. Виробництво фтористої кислоти і її солей
1071300а а) Робітники
1071300а-10069 Апаратники абсорбції
1071300а-10113 Апаратники варіння
1071300а-10133 Апаратники у виробництві солей
1071300а-10153 Апаратники випарювання
1071300а-10187 Апаратники-гідрометалурги
1071300а-10228 Апаратники дозування
1071300а-10358 Апаратники мокрої класифікації
1071300а-10386 Апаратники нейтралізації
1071300а-10474 Апаратники відстоювання
1071300а-10486 Апаратники очищення газу
1071300а-10720 Апаратники приготування сірчанокислого глинозему
1071300а-10905 Апаратники розкладання
1071300а-10994 Апаратники сушіння
1071300а-11061 Апаратники фільтрації
1071300а-11090 Апаратники центрифугування
1071300а-11289 Бункерувальники
1071300а-11463
Водії електро- і автовізків, зайняті на вивезенні
недогарку
1071300а-11543 Вивантажувачі на відвалах
1071300а-11614 Газогенераторники
1071300а-11779
Гумувальники металовиробів, крім зайнятих в цехах
захисних покриттів
1071300а-11876 Дозувальники реагентів
1071300а-11908 Дробильники
1071300а-12986 Завантажувачі-розвантажувачі
1071300а-12097 Завантажувачі-розвантажувачі печей
1071300а-13162 Кочегари технологічних печей
1071300а-13616 Машиністи вентиляційних і аспіраційних установок
1071300а-13786 Машиністи (кочегари) котелень
1071300а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1071300а-13872 Машиністи млинів
1071300а-13910 Машиністи насосних установок
1071300а-15157 Випалювальники
1071300а-15416 Вогнетривники
1071300а-15860
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
1071300а-16456 Паяльщики
1071300а-16970 Пресувальники
1071300а-17531Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1071300а-18027 Репульпаторники
1071300а-18598
Зливальники-розливальники, зайняті на розливанні
кислоти
1071300а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1071300а-19217
Транспортувальники, зайняті на вивезенні гіпсу і
недогарку
1071300а-19293
Укладальники-пакувальники, зайняті на
закупорюванні кислоти і фторсолей
1071300а-19362 Флотатори
1071300а-19555
Чистильники, зайняті на очищенні основного
устаткування і газоходів
1071300б б) Керівники і спеціалісти
1071300б-23187 Майстри, старші майстри
10714000
12. Одержання металу електролітичним способом у
розчинах солей і лугів
1071400а а) Робітники
1071400а-10729
Апаратники приготування хімічних розчинів,
зайняті на приготуванні гіпохлориту
1071400а-10994 Апаратники сушіння
1071400а-12726 Катодники
1071400а-13723 Машиністи завантажувальних механізмів
1071400а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
1071400а-13872 Машиністи млинів
1071400а-16460 Паяльщики по вініпласту
1071400а-16462 Паяльщики по свинцю (свинцепаяльщики)
1071400а-16613 Плавильники
1071400а-17531Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1071400а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1071400а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1071400а-19217

Транспортувальники, зайняті на відкатці
вагонеток з анодним і катодним металом,
сировиною, пеком
1071400а-19582
Чистильники продукції, зайняті на очищенні
катодів
1071400а-19628
Шламовики електролітних ванн, крім зайнятих на
промиванні сирцю і скрапу
1071400а-19771
Електролізники водних розчинів, електролізники по
зняттю олова з жерсті
1071400а-19906
Електрозварники ручного зварювання, зайняті на
виготовленні анодів і катодів
1071400а-19910 Електрослюсарі-контактники
1071400б б) Керівники і спеціалісти
1071400б-23187
Майстри, старші майстри (за винятком зайнятих у
виробництві електролітної фольги)
10715000 13. Виробництво порошків кольорових металів
1071500а а) Робітники
1071500а-10131 Апаратники у виробництві металічних порошків
1071500а-11614
Газогенераторники, зайняті у виробництві
цинкового порошку
1071500а-16440 Паяльщики по вініпласту
1071500а-16462 Паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)
1071500а-16581 Печові у виробництві цинкового пилу
1071500а-19293
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
пилу, одержаного металургійним способом
1071500а-19416
Формувальники вогнетривких виробів, зайняті на
виготовленні карборундових виробів
1071500а-19771 Електролізники водяних розчинів
1071500б б) Керівники і спеціалісти
1071500б-23187 Майстри і старші майстри
10716000 14. Одержання анодів і вайєрбарсів
1071600а а) Робітники
1071600а-12138 Завантажувачі шихти
1071600а-13410 Ливарники кольорових металів
1071600а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1071600а-14104 Машиністи розливальних машин
1071600а-16613 Плавильники
1071600а-17531Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1071600а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1071600а-18627 Сортувальники, зайняті вибіркою міді та шлаку
1071600б б) Керівники і спеціалісти
1071600б-23187 Майстри, старші майстри
10717000 15. Пилоуловлювання і газоочистка
1071700а а) Робітники
1071700а-14386 Машиністи ексгаустерів
1071700а-15860
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
1071700а-17531Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1071700а-19293
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
пилу, одержаного металургійним способом
1071700а-19555
Чистильники, зайняті на очищенні пилоуловлюючих
пристроїв, печей, газоходів і колосників
1071700б б) Керівники і спеціалісти
1071700б-23187 Майстри, старші майстри
10719000 16. Переробка шламів
1071900а а) Робітники
1071900а-10137
Апаратники у виробництві титану і рідкісних
металів
1071900а-10909 Апаратники розчинення
1071900а-15157 Випалювальники
1071900а-16613 Плавильники
1071900а-17531Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1071900а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1071900а-18916 Сушильники
1071900б б) Керівники і спеціалісти
1071900б-23187 Майстри, старші майстри
10720000
17. Одержання рідкісних металів, кальцію, магнію,
хіміко-металургійним способом
1072000а а) Робітники
1072000а-10041 Агломератники, зайняті на спіканні шихти
1072000а-10065

Апаратники всіх найменувань, крім зайнятих у
виробництві епітаксіальних структур і
перерахованих у Списку N 2
1072000а-11511 Вибивальники титанової губки
1072000а-11858 Дозувальники
1072000а-12086 Завантажувачі-вивантажувачі
1072000а-13162 Кочегари технологічних печей
1072000а-13579 Машиністи брикетних пресів
1072000а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1072000а-13872 Машиністи млинів
1072000а-14620
Монтажники реакційних апаратів, зайняті на
ремонті й відновленні реакційних апаратів
1072000а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1072000а-15914


Оператори прецизійного різання, зайняті на
доведенні напівпровідникових матеріалів, крім
тих, які зайняті у виробництві епітаксіальних
структур
1072000а-16583 Печові іодіодного рафінування
1072000а-16587
Печові на відновленні та дистиляції титану і
рідкісних металів
1072000а-16594 Печові на відновленні термічними способами
1072000а-16596


Печові по переробці титановмісних і
рідкоземельних матеріалів, випалювальники
по переробці титановмісних і рідкоземельних
матеріалів
1072000а-16598 Печові по виробництву триокису сурми
1072000а-16613 Плавильники
1072000а-16617 Плавильники барієвого електроліту
1072000а-16651 Плавильники електронно-променевої плавки
1072000а-17234


Підготувачі шихти напівпровідникових матеріалів,
зайняті на легуванні напівпровідникових
матеріалів, крім тих, які зайняті у виробництві
епітаксіальних структур
1072000а-17359 Прожарювачі
1072000а-17531Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1072000а-18749 Спікальники твердосплавних виробів
1072000а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1072000а-18916 Сушильники
1072000а-19356 Фільтрувальники, зайняті у виробництві кальцію
1072000а-19505 Хлораторники
1072000б б) Керівники і спеціалісти
1072000б-23187 Майстри, старші майстри
10721000
18. Обробка і переробка кольорових і дорогоцінних
металів
10721010 1. Плавильне виробництво
1072101а а) Робітники
1072101а-12176 Заливальники металу
1072101а-12817
Кокільники-збиральники, зайняті на заливанні
металу
1072101а-13410 Ливарники кольорових металів
1072101а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1072101а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1072101а-16613 Плавильники
1072101а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1072101а-17914
Різальники металу на ножицях і пресах, зайняті на
різанні гарячого металу
1072101а-17928
Різальники на пилках, ножівках і верстатах,
зайняті на різанні гарячого металу
1072101а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1072101а-19614 Шихтувальники, зайняті біля печей
1072101б б) Керівники і спеціалісти
1072101б-23187 Майстри, старші майстри
10721020

2) Виробництво азотнокислого срібла, афінаж та
одержання хімічно чистих дорогоцінних металів та
їх переробка
1072102а а) Робітники
1072102а-10129 Апаратники у виробництві дорогоцінних металів
1072102а-10135
Апаратники у виробництві твердих сплавів і
тугоплавких металів
1072102а-13872 Машиністи млинів
1072102а-15860
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
1072102а-16360 Відпальники кольорових металів
1072102а-16613 Плавильники
1072102а-17531
Робітники, зайняті у виробництві азотнокислого
срібла і хімічно чистих дорогоцінних металів
1072102а-18916 Сушильники
1072102а-19100 Термісти
1072102а-19104 Термісти на установках ТВЧ
1072102а-19614 Шихтувальники
1072102а-19771 Електролізники водяних розчинів
1072102б б) Керівники і спеціалісти
1072102б-23187 Майстри, старші майстри
10721030 3) Прокатне виробництво
1072103а а) Робітники
1072103а-11357
Вальцювальники холодного металу, зайняті на
прокатці свинцю
1072103а-13162 Кочегари технологічних печей
1072103а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1072103а-14856 Нагрівальники кольорових металів
1072103а-16360 Відпальники кольорових металів
1072103а-16657 Плакувальники виробів
1072103а-16934
Правильники на машинах, зайняті виправлянням
гарячого металу
1072103а-17054
Пресувальники на гідропресах, зайняті на
пресуванні свинцю
1072103а-17369 Прокатники гарячого металу
1072103а-17889 Різальники гарячого металу
1072103а-17914
Різальники металу на ножицях і пресах, зайняті на
різанні гарячого металу і свинцю
1072103а-17928
Різальники на пилках, ножівках і верстатах,
зайняті на різанні гарячого металу і свинцю
1072103а-17972
Різальники холодного металу, зайняті на різанні
свинцю
1072103а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1072103а-19582
Чистильники продукції, зайняті на очи-
щенні металу металевми щітками
1072103б б) Керівники і спеціалісти
1072103б-23187

Майстри, старші майстри при керівництві
робітниками, переліченими в цьому підрозділі
(пункт 3)
1072104
4) Трубо-пресувальне, пресувальне і волочильне
виробництва
1072104а а) Робітники
1072104а-11487
Волочильники кольорових металів, зайняті на
гарячому волочінні
1072104а-11967
Завальцювальники, зайняті на розвальцюванні
гарячих труб
1072104а-13162 Кочегари технологічних печей
1072104а-14856 Нагрівальники кольорових металів
1072104а-16360 Відпальники кольорових металів
1072104а-17054 Пресувальники на гідропресах
1072104а-17489 Профілювальники
1072104а-19242 Трубопрокатники, зайняті на гарячому прокаті
1072104б б) Керівники і спеціалісти
1072104б-23187

Майстри, старші майстри при керівництві
робітниками, переліченими в цьому підрозділі
(пункт 4)
10721060 5) Одержання цинкового пилу і окису цинку
1072106а а) Робітники
1072106а-14076 Машиністи просівальних установок
1072106а-19293
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
цинкового пилу і окису цинку
1072106б б) Керівники і спеціалісти
1072106б-23187

Майстри, старші майстри при керівництві
робітниками, переліченими в цьому підрозділі
(пункт 5)
10722000
19. Виробництво твердих сплавів і тугоплавких
металів
1072200а а) Робітники
1072200а-10131
Апаратники у виробництві металічних порошків,
зайняті на розмелюванні та просіванні
1072200а-10135


Апаратники у виробництві твердих сплавів і
тугоплавких металів, зайняті у виробництві солей
вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю і
сірчистого натрію
1072200а-10187

Апаратники-гідрометалурги, зайняті у виробництві
солей вольфраму, кобальту, хрому, молібдену,
нікелю і сірчистого натрію
1072200а-10265 Апаратники виготовлення штучного шеєліту
1072200а-10300 Апаратники карбідизації
1072200а-10435 Апаратники окислення молібденових відходів
1072200а-10513
Апаратники печей відновлення, зайняті на
відновленні кобальту
1072200а-11487
Волочильники кольорових металів, зайняті на
гарячому волочінні (грубе волочіння)
1072200а-13225 Ковалі на молотах і пресах
1072200а-13231 Ковалі-штампувальники на ротаційних машинах
1072200а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1072200а-13872 Машиністи млинів
1072200а-14076 Машиністи просівальних установок
1072200а-15157 Випалювальники
1072200а-16613 Плавильники
1072200а-16651 Плавильники електронно-променевої плавки
1072200а-17117
Пресувальники твердих сплавів, зайняті на
гарячому пресуванні
1072200а-17359 Прожарювачі
1072200а-17369 Прокатники гарячого металу
1072200а-17424 Просочувальники
1072200а-17465 Просівальники порошків на механічних ситах
1072200а-18333 Зварники виробів з тугоплавких металів
1072200а-18749 Спікальники твердосплавних виробів
1072200а-18916 Сушильники, зайняті на сушінні порошків і сумішей
1072200а-19771 Електролізники водних розчинів
1072200а-19774 Електролізники розплавлених солей
1072300020. Виробництво ртуті, елементарної сірки,
ксантогенату, миш'яку, хромових солей, сірчистого
натрію, світлосполук, молібдату амонію,
сталініту, їх сполук. Афінаж золота, срібла,
платини, металів платинової групи
1072300а а) Робітники
1072300а-1753а

Всі робітники, зайняті повний робочий день у
технологічному процесі та на ремонті устаткування
у зазначених виробництвах
1072300а-1753б
Робітники, зайняті на обслуговуванні зазначених
виробництв: контролери продукції кольорової
металургії, підсобні робітники, робітники,
зайняті на прийманні, подаванні, випробуванні і
обробці сировини, напівпродуктів, готової
продукції і відходів
Робітники, зайняті на обробці виробничих розчинів
і стічних вод, транспортуванні сировини, кислот,
напівпродуктів і готової продукції, укладанні та
пакуванні сировини, кислот, напівпродуктів і
готової продукції
1072300б б) Керівники і спеціалісти
1072300б-23187
Майстри, старші майстри, зайняті у цехах,
переділах і відділеннях
1072300б-23269 Майстри контрольні (дільниці, цеху)

10800000 VIII. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
1080А000-17541


А. Робітники, керівники і спеціалісти
підприємств хімічної і нафтохімічної галузі
промисловості, зайняті повний робочий день у
нижче зазначених виробництвах і роботах:
1080А010

1. Активованого вугілля (*); алюмогелю;
аерогелю; альдегідів та їх похідних; амінів, їх
сполук; аміаку (включаючи газову сировину);
активованого піролюзиту; азбовінілу; білої сажі;
брому, його сполук; виплавлення сірки незалежно
від способу; галоїдопохідних етилену, їх
полімерів і сополімерів; гератолю; гопкаліту;
графітно-колоїдних препаратів; гуанідінів та їх
похідних; двоокису марганцю; детергентів;
диметилсульфату; десульфуратора; дипроксиду;
інгібіторів; ванадієвих і сурм'яних сполук;

іонообмінних смол і напівпродуктів для них; йоду,
його сполук; каустичної соди; капролактаму;
камфори; карбіду кальцію; карбюризаторів;
каталізаторів; кетонів, їх похідних; коагулянту;
креоліну; лакофарбової продукції із застосуванням
органічних розчинників; лаків та їх сумішей;

меркаптанів; металічного натрію, калію, їх
окислів; металічних порошків хімічним способом;
мінеральних і органічних кислот, їх сполук,
похідних, у тому числі регенерації, денітрації і
концентрації; мінеральних солей; мінеральних
добрив;


міпоросепараторів; сечовини; миш'яку і його
солей; необростаючих сполук і токсинів до них;
нітросумішей; некалю; тіоколу;збагачення миш'якових, апатито-нефелінових,
сірчаних руд; органічних і неорганічних
реактивів; окисів, перекисів, гідроперекисів та
їх сполук; окису етилену і продуктів на його
основі; органічних продуктів, що синтезуються на
основі органічної жирної, ароматичної і
гетероциклічної сировини, у тому числі продуктів
для синтезу барвників, пігментів і лаків;

осеїну, піролізу вуглеводів нафти, очищення,
компримування, розділу пірогазу;крекінг газу, природних газів; пластифікаторів;
пластмас на основі: фенолів, крезолів,
ксиленолів, резорцину, сумарних фенолів,
меламіну, аніліну, фурфуролу, тіосечовини;

ізоціанатів, поліамідів, поліуретанів,
поліефірних смол, простих і складних ефірів
целюлози; безперервного і штапельного скловолокна
(за винятком теплоізоляційного скловолокна), а
також виробів з нього і склопластика; полідієну;
полівінілпіролідону; полімерів і сополімерів
акрилової і метакрилової кислоти і їх похідних;
полімерів простих вінілових ефірів;
поліетилентерефталатів, бутадієну,
поліізобутилену, ізопрену, латексів, плівкових та
інших матеріалів на їх основі; поліфосфатів;полікарбонатної плівки; поропластів; порофору;
пресувальних матеріалів; похідних бензолу,
бензоілу, нафталіну, їх гомологів; простих,
складних ефірів; ртутних приладів і препаратів;


гумовому, гумотехнічному і шинному виробництвах
на дільницях: підготовчих, підготовки сировини,
вулканізації, виготовлення клеїв для гуми;


світлосполук; свинцю, ртуті, хрому, їх окисів,
продуктів сполук; селену, телуру, селенових,
мідних,


цинкових сполук; сірководню; сілікагелю;
синтетичних каучуків; синтетичних вітамінів (*);
синтетичних барвників, пігментів, їх
розмелювання, сушіння; синтетичних смол, лаків;
сполук барію, титану; спиртів, їх похідних;
стиролу, його похідних, полімерів, сополімерів;
сульфовугілля;
сцинтиляційних матеріалів; термочутливих фарб,
олівців; технічних, кормових фосфатів; технічного
вуглецю, матеріалів на його основі; вуглеводнів,
їх сполук; уротропіну; фенолу, його сполук;
феромагнітного, піногенераторного порошку;
флотореагентів; формальгліколю; фосфору,
фосфорної кислоти, їх похідних; фреонів усіх
класів; фрігітів; фтору, його сполук;
фторхлорорганічних сполук;

хімікатів: для гуми, каучуку, сільського
господарства, садівництва, медичних препаратів,
бензинів, мастил, трансформаторних масел для
боротьби з пилом, флотореагентів, пластичних мас,
штучних волокон, для кольорової, чорно-білої
кінофотоплівки, паперу для кінофотопромисловості;


хімічних засобів захисту рослин, протруювачів,
відлякуючих засобів, препаратів на їх основі;
хімпоглинача;

хлору, його сполук; хлорвінілу, його полімерів,
сополімерів; ронгаліту і сульфованих жирових
продуктів; целозольвів; ціанистих, роданистих
сполук; ціанатів, диізоціанатів, їх похідних;
екстраліну; елементорганічних сполук; емалей,
препаратів з дорогоцінних металів;

емульсії жирових сумішей, їх пом'якшувачів;
етилової рідини; отрутохімікатів
Працівники, зайняті у спеціальних виробництвах
(включаючи очищення цистерн, місткостей, миття,
ремонт і обробку тари по спецвиробництвах і з-під
токсичних речовин) та у лабораторіях з хімічними
спецречовинами

Працівники цехів, відділень, дільниць
антикорозійних сполук і покриттів

Робітники, майстри і старші майстри, механіки і
енергетики цехів, зайняті на ремонті,
профілактиці і обслуговуванні технологічного
обладнання і електрообладнання (крім
контрольно-вимірювальних приладів і вентиляції),
комунікацій, дегазації

виробничої каналізації і тонелів у
вищеперелічених виробництвах і підрозділах


Робітники, зайняті наповненням хлором балонів і
контейнерів, а також на розливі хлору у
виробництві хлору
1080А020 2. Виробництво азбестових технічних виробів
1080А02а а) Робітники
1080А02а-17531У виробництві азбестових технічних виробів у
таких цехах, дільницях і відділеннях:
підготовчому (приготувальному), текстильному,
прядильному, ткацькому, апаратному, набивальному,
автотракторних деталей, автоформованих деталей,
спіральнонавитих прокладок, картону і фільтрів,
паранітовому, вальцстрічки (еластичного
матеріалу), дослідно-експериментальному,
промтехніки
1080А02а-17531


Робітники, зайняті на ремонті, профілактиці і
обслуговуванні технологічного і електрообладнання
(крім контрольно-вимірювальних приладів і
вентиляції)
1080А02б б) Керівники і спеціалісти
1080А02б-23187

Майстри і старші майстри, начальники змін,
дільниць, зайняті у вищеперелічених цехах,
дільницях і відділеннях
1080А02б-23362

Майстри (старші майстри) по ремонту обладнання
(крім контрольно-вимірювальних приладів і
вентиляції)
1080А02б-23485
Механіки, зайняті у вищеперелічених цехах,
дільницях і відділеннях
1080А02б-25455
Енергетики, зайняті у вищеперелічених цехах,
дільницях і відділеннях
1080Б000-17541Б. Робітники і майстри підприємств інших
галузей промисловості і народного господарства,
зайняті повний робочий день у технологічному
процесі виробництва продукції: неорганічної
хімії, добрив, полімерів, пластичних мас
(включаючи композиційні матеріали, склопластики і
поліуретани, у тому числі методом напилення),
каучуків, лакофарбової, побутової хімії,
органічного синтезу,

синтетичних барвників, нафтохімічної,
гумотехнічної і азбестової, хімічних реактивів,
високочистих речовин в окремих цехах,
відділеннях, на дільницях і установках при
наявності у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 1 або 2 класу небезпеки, а також
канцерогенів. Робітники і майстри, зайняті на
ремонті і обслуговуванні технологічного
обладнання і електроустаткування у зазначених
виробництвах


--------------
(*) Поширюється на хіміко-фармацевтичну галузь
промисловості.

10900000
IX. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ, ІНІЦІЮЮЧИХ РЕЧОВИН,
ПОРОХІВ I СПОРЯДЖЕННЯ БОЄПРИПАСІВ
109010001. Виробництво сірчаної, азотної кислот і їх
солей, окислювачів рідких ракетних палив на
основі міцної азотної кислоти, селену, денітрація
і концентрація відпрацьованих кислот, рекуперація
кислот у виробництвах вибухових речовин і порохів
10901000-1754а


Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті при відпрацюванні і виробництві
зазначених продуктів
10902000
2. Відпрацювання і виготовлення вибухових
речовин, включаючи промислові вибухові речовини
10902000-1754бРобітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті при відпрацюванні нових вибухових
речовин, а також у виробництві всіх видів
вибухових речовин
109030003. Відпрацювання нових і виробництво усіх видів
порохів, зарядів твердого палива, піротехнічних,
безгазових і малогазових сполук, вогнесумішей,
вогнепровідного і детонуючого шнура, зарядів,
згоряючих гільз,
10903000

окислювачів рідких ракетних палив на основі
міцної азотної кислоти, а також напівфабрикатів і
композицій на їх основі
10903000-1754в
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті при відпрацюванні і виробництві
зазначених продуктів (за винятком працівників,
зайнятих на виготовленні металевих оболонок для
запальників)
10904000
4. Виробництво бавовняної целюлози, піроксиліну
і колоксиліну
10904000-1753а
Робітники, майстри і старші майстри, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі
виробництв колоксиліну, крім робітників, зайнятих
на відбілюванні, сушінні, промиванні лінта,
нейтралізації вод і приготуванні
водопом'якшувальних розчинів
10904000-1754гРобітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті, при приготуванні піроксиліну, розчинів
гіпохлориту, бученні, промиванні, відбілюванні і
сушінні
10905000 5. Сіркоперегонне і сіркоплавильне виробництво
10905000-1754д

Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті у зазначеному виробництві
10906000
6. Виробництво ефіру, колодію, рекуперація і
ректифікація розчинників
10906000-1754е

Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічних процесах і на
ремонті у зазначених виробництвах
10907000
7. Складання, розбирання, спорядження,
розспорядження, ремонт усіх видів боєприпасів,
бойових частин, споряджених твердопаливних
ракетних двигунів, піротехнічних виробів, засобів
ініціювання, інших комплектуючих, що містять
продукти, зазначені у пунктах 2-3
10907000


Утилізація і знищення ракет, боєприпасів і їх
елементів, споряджених твердими паливами,
порохами, вибуховими речовинами і піротехнічними
сумішами
10907000-1754ж


Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті у зазначених виробництвах, а також при
відпрацюванні нових технологій цих виробництв
10907000-1754зРобітники, керівники і спеціалісти, зайняті
утилізацією і знищенням ракет, боєприпасів та
елементів, споряджених твердими паливами,
порохами, вибуховими речовинами і піротехнічними
сумішами
10908000
8. Виробництва метолу, селективного розчинника,
дінітрокрезоляторів натрію і амонію
10908000-1754і

Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічних процесах і на
ремонті у зазначених виробництвах

11000000
X. ПЕРЕРОБКА НАФТИ, ГАЗУ, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ,
ВУГІЛЛЯ I СЛАНЦЮ
11000000
1. Зазначені нижче робітники, зайняті у
виробництвах:


перегонки, крекінгування сірчистих нафт і
вироблення з них нафтопродуктів; каталітичного
риформінгу; перегонки сланцевих і вугільних смол;
піролізу сірчистих нафтопродуктів; ректифікації
ароматичних вуглеводнів; компримування і
фракціонування газів, що містять сірководень і
окис вуглецю;сірчанокислотного алкілування, етилування
бензину; кислотної, селективної гідроочистки і
депарафінізації нафтопродуктів і штучного рідкого
палива;


дефеноляції вод; парафіну; церезину, меркаптанів;
каталізаторів; присадок до нафтопродуктів; коксу;
синтетичних продуктів з нафтосировини;

напівкоксування твердого палива; очищення газів
від сірчистих сполук, окису вуглецю;
гідрування твердого палива і сірчистих
нафтопродуктів; синтезу вуглеводнів; переробки
продуктів гідрування, синтезу, напівкоксування,
коксування і газифікації твердого палива;
знемаслення і розкислення лугових відходів;електрознесолення і зневоднення, стабілізації,
гідроочищення сірководневмісної нафти і газового
конденсату, одержання елементарної (газової)
сірки
11000000-10065 Апаратники всіх спеціальностей
11000000-11174 Барильєтники
11000000-11908 Дробильники
11000000-12823 Коксоочисники
11000000-12825 Коксорозвантажувачі, зайняті на ручних роботах
11000000-13583
Машиністи бульдозерів, зайняті на розпушуванні
і навантаженні елементарної (газової) сірки
11000000-14031
Машиністи на моторному випробуванні палива,
зайняті на роботах з етильованим бензином
11000000-14259 Машиністи технологічних насосів
11000000-14388
Машиністи екскаваторів, зайняті на навантажуванні
елементарної (газової) сірки
11000000-16081 Оператори технологічних установок
11000000-17531
Робітники, зайняті на розвантажуванні і зливанні
етилової рідини
11000000-17708 Рамповики
11000000-18547
Слюсарі по ремонту технологічних установок,
зайняті у виробництвах, перелічених у Списку N 1
11000000-18559
Слюсарі-ремонтники, зайняті у виробництвах,
перелічених у Списку N 1
11000000-19555 Чистильники
11000000-19861

Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті у виробництвах,
перелічених у Списку N 1
11000000-17541

2. Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у виробництві технічного
вуглецю

11100000 XI. МЕТАЛООБРОБКА
11101000 1. Ливарне виробництво
1110100а а) Робітники
1110100а-11309 Вагранники
1110100а-11504 Вибивальники відливків
1110100а-11607 Газівники, зайняті у газовому господарстві
1110100а-11618
Газорізальники, які виконують роботи по різанню
додатків і літників у гарячому стані
1110100а-11704 Горнові шахтних печей
1110100а-11971 Завальники шихти у вагранки і печі
1110100а-12176 Заливальники металу
1110100а-12815 Ковшові
1110100а-13162
Кочегари технологічних печей, зайняті біля
плавильних печей
1110100а-13384

Ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного і
відцентрового лиття, зайняті на відцентрових
машинах
1110100а-13392 Ливарники металів і сплавів
1110100а-13395 Ливарники на машинах для лиття під тиском
1110100а-13721 Машиністи завалювальних машин
1110100а-14463 Міксерові
1110100а-14682 Наждачники
1110100а-14822 Набиральники стопорів
1110100а-15183 Обпалювальники відходів металу
1110100а-15327 Обробники поверхневих дефектів металу
1110100а-15379
Обрубники, зайняті на обробці лиття наждаком і
вручну (молотками, зубилами, пневмоінструментом)
1110100а-15416
Вогнетривники, зайняті на ремонті ковшів і печей
у гарячому стані
1110100а-16219
Обпилювачі фасонних відливок, зайняті на
роботах із застосуванням наждаків
1110100а-16259 Обпилювачі форм і металу сірчаним порошком
1110100а-16613 Плавильники, зайняті обслуговуванням фурм
1110100а-16626 Плавильники металу і сплавів
1110100а-16721 Підготовники сталерозливальних канав
1110100а-17531
Робітники, зайняті на обприскуванні форм
розчинами фтористих присадок
1110100а-17627 Розливальники сталі
1110100а-18736 Складальники фтористих присадок
1110100а-18768
Сталевари всіх найменувань та їх підручні, крім
сталеварів вакуумних печей та їх підручних
1110100а-18865
Стержневі машинного формування, зайняті
виготовленням стержнів у нагрівальній оснастці
1110100а-19100
Термісти, зайняті на завантажуванні і
розвантажуванні гарячого металу вручну
1110100а-19219
Транспортувальники у ливарному виробництві,
зайняті на гарячих ділянках робіт
1110100а-19252

Прибиральники у ливарних цехах, зайняті
прибиранням відпрацьованих землі у бункерах
(тунелях) і гарячого шлаку
1110100а-19430
Формувальники ручного формування, які беруть
участь у литті
1110100а-19505
Хлораторники, що здійснюють хлорування
розплавленого металу
1110100а-19568


Чистильники металу, відливок, виробів і деталей,
чистильники відливок і заготовок, зайняті на
обробці литва вручну всередині камер і в
протигазах
1110100а-19622
Шлаковики, зайняті обслуговуванням плавильних
печей
1110100а-19756
Електрогазозварники, зайняті на виправленні
дефектів на відливках у гарячому стані
1110100б б) Керівники і спеціалісти
1110100б-23428Майстри дільниць, старші майстри дільниць
плавильних, заливальних (розливальних),
кокільно-заливальних, термообробки лиття і
обрубних відділень, прольотів і дільниць
ливарного виробництва
11102000 2. Ковальсько-пресове виробництво
1110200а а) Робітники
1110200а-11170 Бандажники, зайняті на гарячих роботах
1110200а-11652
Згинальники суднові, зайняті на гарячих ділянках
робіт
1110200а-12698
Кантувальники-укладальники, зайняті кантуванням
гарячого металу у нагрівальних печах
1110200а-13225 Ковалі на молотах і пресах
1110200а-13227 Ковалі ручного кування
1110200а-13229 Ковалі-штампувальники
1110200а-13231 Ковалі-штампувальники на ротаційних машинах
1110200а-13901 Машиністи на молотах, пресах і маніпуляторах
1110200а-14854 Нагрівальники (зварювальники) металу
1110200а-14954
Наладчики обладнання і агрегатів у термообробці,
зайняті на термічних печах
1110200а-15327
Обробники поверхневих дефектів металу, зайняті на
гарячих ділянках робіт
1110200а-16913 Посадчики металу
1110200а-17056 Пресувальники на гарячому штампуванні
1110200а-17712 Розкатувальники, зайняті на гарячих роботах
1110200а-18031 Ресорники на обробці гарячого металу
1110200а-18987
Стропальники, зайняті зачіплюванням гарячого
металу
1110200а-19217
Транспортувальники, зайняті на відвезенні
(подаванні, віднесенні) гарячого металу
1110200б б) Керівники і спеціалісти
1110200б-23428Майстри дільниць, старші майстри дільниць:
молотових (ковальських), пресових і термічних
відділень, прольотів і дільниць
ковальсько-пресового виробництва, а також на
гарячих ділянках виробництва ресор
11103000 3. Термічна обробка
1110300а а) Робітники
1110300а-12673

Гартувальники, зайняті біля печей на
завантажуванні і вивантаженні вручну гарячого
металу
1110300а-14854 Нагрівальники (зварювальники) металу
1110300а-15121
Нейтралізаторники ціанистих розчинів, зайняті на
нейтралізації ціантари і ціанвідходів
1110300а-19100
Термісти, постійно зайняті біля печей на гарячих
роботах;

термісти, які працюють на ціанистих, свинцевих
ваннах і на ваннах з розплавленими солями
1110300а-19555
Чистильники, зайняті на очищенні ванн від ціану і
свинцю
1110300б б) Керівники і спеціалісти
1110300б-23428

Майстри дільниць, старші майстри ділянок
нагрівальних печей, гартування, відпалювання;
цементації, травлення і термообробки
11105000 4. Абразивне виробництво
1110500а а) Робітники
1110500а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
дільницях плавки абразивних матеріалів
1110500а-16615 Плавильники абразивних матеріалів
1110500а-16623 Плавильники карбіду кремнію
1110500а-19760 Електродники, зайняті на печах
1110500б б) Керівники і спеціалісти
1110500б-23187
Майстри, зайняті на дільницях плавки абразивних
матеріалів
11104000 5. Інші професії з металообробки
1110400а а) Робітники
1110400а-11318

Вальцювальники, зайняті на згинанні гарячого
металу у провадженні котельних і суднокорпусних
робіт
1110400а-11618
Газорізальники, зайняті на плазмено-дуговому
різанні металу у гарячому стані
1110400а-11780

Гумувальники суднові, зайняті на роботах
всередині відсіків підводних човнів при їх
будівництві і ремонті;

гумувальники суднові, які постійно працюють з
шкідливими речовинами 1-2 класів небезпеки
1110400а-12180 Заливальники свинцево-олов'янистих сплавів
1110400а-13450
Маляри, зайняті на роботах у закритих камерах, у
відсіках суден, резервуарах
1110400а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1110400а-14420
Мідники, постійно зайняті на лудінні і паянні
припоями, які містять свинець
1110400а-14440
Металізатори, зайняті на роботах у закритих
камерах і резервуарах
1110400а-15379

Обрубники, що виконують роботи всередині і зовні
апаратів з підігрівом металу і застосуванням
ручного повітряно-дугового стругання
1110400а-16415 Оцинкувальники гарячим способом
1110400а-16626
Плавильники металів і сплавів, зайняті на плавці
бабіту та інших сплавів, що містять свинець
1110400а-18089
Рубачі суднові, зайняті рубкою гребних гвинтів з
титанових сплавів
1110400а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1110400а-19906

Електрозварники ручного зварювання
(електрогазозварники), які виконують роботу по
елктрозварюванню виробів з підігрівом
1110400а-19942


Емалювальники, зайняті нанесенням емалей на
гарячу чавунну апаратуру і вироби великих
габаритів (ємкістю 0,4 куб.м і більше) методом
опудрення з ручних вібросит

11200000
XII. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО I РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
1120000а а) Робітники
1120000а-10019
Автоклавники-сушильники акумуляторних пластин у
виробництві свинцевих акумуляторів
1120000а-11410
Варильники електроізоляційних лаків, смол і
мастик
1120000а-12182 Заливальники смолкою
1120000а-13874

Машиністи млинів, зайняті у виробництві свинцевих
акумуляторів, гальванічних елементів і батарей та
електровугільних виробів
1120000а-14460

Розмішувальники сухої маси, зайняті у виробництві
свинцевих акумуляторів, гальванічних елементів і
батарей
1120000а-14461
Розмішувальники вугільних мас, зайняті у
виробництві електровугільних виробів
1120000а-15006 Намазувальники акумуляторних пластин (свинцевих)
1120000а-16243

Обпресовувальники кабелів і проводів пластикатами
і гумою, що працюють з фторопластом у гарячому
стані
1120000а-16245
Обпресувальники кабелів свинцем або алюмінієм,
зайняті на роботах з свинцем
1120000а-17008
Пресувальники виробів із пластмас, які працюють з
фторопластом у гарячому стані
1120000а-17156


Приготувальники активних мас, зайняті у
виробництві кислотних акумуляторів, гальванічних
елементів і батарей, а також з шкідливими
речовинами 1-2 класу небезпеки або канцерогенами
1120000а-17444

Просочувальники електротехнічних виробів, зайняті
просочуванням речовинами 1-2 класів небезпеки або
канцерогенами
1120000а-17531


Робітники, зайняті на формуванні і збиранні
свинцевих акумуляторів та інших хімічних джерел
струму із застосуванням речовин 1-2 класів
небезпеки або канцерогенів
1120000а-17658 Розмелювачі-дозувальники вугільних мас
1120000а-18346
Зварники пластмаси, працюючі з фторопластом у
гарячому стані
1120000а-19762


Електродники безламельних акумуляторів і
елементів, електродники безламельних, фольгових і
сріблоцинкових акумуляторів, зайняті на роботах з
речовинами 1-2 класів небезпеки або канцерогенами
1120000а-19764

Електродники ламельних акумуляторів і елементів,
зайняті на роботах з речовинами 1-2 класів
небезпеки або канцерогенами
1120000б б) Керівники і спеціалісти
1120000б-23187
Майстри, старші майстри, зайняті у виробництвах
освинцювання кабелів і свинцевих акумуляторів

11300000
XIII. ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ
I РАДІОАПАРАТУРИ
1130000а-17531

а) Робітники, зайняті на дільницях робіт з
застосуванням ртуті при виготовленні приладів і
виробів
1130000б-17541

б) Керівники і спеціалісти, зайняті на дільницях
і роботах з застосуванням ртуті при виготовленні
приладів і виробів
1130000б-23157 Лаборанти
1130000б-23187 Майстри, старші майстри
1130000б-23485 Механіки
1130000б-24097 Начальники дільниць
1130000б-25062 Технологи
1130000в-1753а
в) Робітники, зайняті на роботах з застосуванням
окисів свинцю
1130000в-1754а
г) Керівники і спеціалісти, зайняті на дільницях
і роботах з застосуванням окисів свинцю
1130000г-23157 Лаборанти
1130000г-23187 Майстри, старші майстри
1130000г-23485 Механіки
1130000г-24097 Начальники дільниць
1130000г-25062 Технологи

11400000 XIV. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
11401000 1. Виробництво цементу
1140100а а) Робітники
1140100а-11136 Аспіраторники
1140100а-11546 Вивантажувачі шахтних печей
1140100а-11881
Дозувальники сировини, зайняті на дозуванні
цементу
1140100а-12119 Завантажувачі печей (шахтних)
1140100а-13747 Машиністи кальцинаторів
1140100а-13914 Машиністи (випалювачі) обертових печей
1140100а-13915 Машиністи (випалювачі) шахтних печей
1140100а-14232
Машиністи сировинних млинів, зайняті на сухому
помелі
1140100а-14286 Машиністи вугільних млинів
1140100а-14345 Машиністи цементних млинів
1140100а-15113 Насипальники цементу
1140100а-16860
Помічники машиністів (випалювачів) обертових
печей
1140100а-16861 Помічники машиністів (випалювачів) шахтних печей
1140100а-16876
Помічники машиністів сировинних млинів, зайняті
на сухому помелі
1140100а-16882 Помічники машиністів вугільних млинів
1140100а-16883 Помічники машиністів цементних млинів
1140100а-19215 Транспортувальники гарячого клінкеру
1140100а-19300 Пакувальники цементу
1140100а-19580 Чистильники на очищенні пилових камер
11402000 2. Виробництво азбесту
1140200а а) Робітники
1140200а-11295 Бурильники шпурів
1140200а-11453


Водії навантажувачів, зайняті довантажуванням
азбесту вручну і навантажуванням навалом азбесту,
супровідних продуктів і відходів збагачувальних
фабрик
1140200а-11545 Вивантажувачі пилу
1140200а-11765 Грохотувальники
1140200а-11768 Вантажники, зайняті на роботах з азбестом
1140200а-11908 Дробильники
1140200а-13256
Лаборанти азбестозбагачувального виробництва,
зайняті випробуванням готової продукції
1140200а-13302

Лаборанти з фізико-механічних випробувань,
зайняті на контрольних апаратах у цехах
(дільницях) збагачення
1140200а-13460 Маркірувальники
1140200а-13583
Машиністи бульдозерів, зайняті на складах сухої
руди збагачувальних фабрик
1140200а-13616
Машиністи вентиляційних і аспіраційних установок,
зайняті на аспіраційних установках
1140200а-13711
Машиністи дробильно-помельно-сортувальних
механізмів
1140200а-13777
Машиністи конвейєрів, зайняті на збагачувальних
фабриках
1140200а-13786 Машиністи (кочегари) котельні
1140200а-13790

Машиністи кранів (кранівники), зайняті у
приміщеннях технологічних цехів збагачувальних
фабрик
1140200а-13990 Машиністи живильників
1140200а-14121 Машиністи розфасовувально-пакувальних машин
1140200а-14282


Машиністи тяглових агрегатів і їх помічники,
зайняті на відвантажуванні, транспортуванні і
складуванні супровідних продуктів збагачування
азбестових руд і відходів збагачувальних фабрик
1140200а-14388


Машиністи екскаваторів, зайняті на
відвантажуванні і складуванні супровідних
продуктів збагачування азбестових руд і відходів
збагачувальних фабрик
1140200а-16771
Підсобні робітники, зайняті у збагачувальних
цехах (дільницях)
1140200а-17846 Регулювальники азбестозбагачувального обладнання
1140200а-18559
Слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом
азбестозбагачувального обладнання
1140200а-18602
Мастильники, зайняті змащуванням обладнання у
збагачувальних цехах (дільницях)
1140200а-18627 Сортувальники
1140200а-18916 Сушильники
1140200а-19756
Електрогазозварники, зайняті у технологічних
цехах збагачувальних фабрик
1140200а-19818

Електромонтери усіх найменувань, електрики,
чергові електрики, зайняті у технологічних цехах
збагачувальних фабрик
1140200а-19906
Електрозварники ручного зварювання, зайняті у
технологічних цехах збагачувальних фабрик
1140200а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові і по ремонту
обладнання
1140200б б) Керівники і спеціалісти
1140200б-23187
Майстри, старші майстри технологічних цехів
збагачувальних фабрик
1140200б-23398
Майстри, старші майстри виробничих дільниць
технологічних цехів збагачувальних фабрик
1140200б-23416
Майстри, старші майстри змін технологічних цехів
збагачувальних фабрик
1140200б-23485
Механіки технологічних цехів збагачувальних
фабрик
1140200б-25476
Енергетики технологічних цехів збагачувальних
фабрик
11403000 3. Виробництво мінеральної вати
1140300а а) Робітники
1140300а-11309 Вагранники
1140300а-19614 Шихтувальники
11404000 4. Каменеливарне виробництво
1140400а а) Робітники
1140400а-12168 Заливальники каменеливарних виробів
1140400а-12686 Каменевари
1140400а-15416 Вогнетривники
1140400а-16600 Пічники
1140400а-19169 Тунельники

11500000 XV. СКЛЯНЕ I ФАРФОРО-ФАЯНСОВЕ ВИРОБНИЦТВА
11501010 1. Виробництво усіх видів скла і скловиробів
1150101а а) Робітники
1150101а-11213 Бортові
1150101а-11548 Видувальники скловиробів
1150101а-11752 Гранулювальники
1150101а-12240 Засипальники шихти
1150101а-12732 Кварцедуви
1150101а-12734 Кварцеплавильники
1150101а-13406 Ливарники скла
1150101а-13836 Машиністи машин витягування скла
1150101а-14539 Молірувальники скла
1150101а-14820 Набирачі скломаси
1150101а-15226 Обмащувальники заслонів
1150101а-16348 Обробники видувних виробів
1150101а-16375 Відкладачі виробів в опічки
1150101а-16387 Відламувачі скла від машин
1150101а-16819

Полірувальники скловиробів кислотою,
полірувальники виробів кислотою, зайняті
поліруванням скловиробів кислотою
1150101а-16991 Пресувальники гарячого скла
1150101а-18600 Зливальники скломаси
1150101а-18852

Скловари (крім зайнятих на обслуговуванні
електропечей та печей ліній термічного формування
скла на розплаві металу)
1150101а-18856
Склодуви, зв'язані з постійним піддуванням і
видуванням виробів
1150101а-19196 Травильники скла плавиковою кислотою
1150101а-19249
Витягальники по виготовленню скляних трубок і
дроту
1150101а-1 Фідерники
1150101а-19503 Хальмувальники
11501020
2. Виробництво супертонкого базальтового волокна,
скловолокна, скловати і виробів з них
1150102а а) Робітники
1150102а-17531
Робітники, постійно зайняті у технологічних
процесах зазначених виробництв
11503000
3. Виробництво керамічних, фарфорових і фаянсових
виробів
1150300а а) Робітники
1150300а-19198
Травильники фарфорових і фаянсових виробів,
зайняті травленням плавиковою кислотою
1150300а-19491 Фритувальники
  4. Інші професії по виробництву скла
1150101а-19196
Робітники, зайняті на роботах з плавиковою
кислотою

11600000
XVI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНОГО I СИНТЕТИЧНОГО
ВОЛОКНА
11600000-17541
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у виробництвах сірковуглецю,
віскозного, мідно-аміачного, триацетатного,
хлоринового, ацетатного, синтетичних волокон,
щетини, волосіні, целофану, плівки і губки у
цехах, на дільницях,


у відділеннях: штапельних, хімічних, віскозних,
прядильних, обробних, обробно-вибільних,
вибільних, мотальних,
розмотування кислого шовку і фарбування,
кислотних станціях (цехах, дільницях,
підрозділах) і станціях (цехах) обробних
розчинів, регенерації (сірковуглецю, сірки і
газів, сірковуглецевих виробництв, летких
і органічних розчинників, міді, аміаку,
капролактаму); на обслуговуванні дінілової
установки, на прийманні і відпуску сірковуглецю;
у майстернях: фільєрній, електроверетенній,
прядильних насосиків,

набірній; у виробництвах ронгаліту і сульфованих
жирових продуктів
11600000-1754аПрацівники відділу технічного контролю, зайняті
повний робочий день у хімічних, прядильних,
обробних цехах, на дільницях і у відділеннях.
Робітники і спеціалісти цехових хімічних
лабораторій
11600000-1754б


Робітники, майстри та старші майстри, механіки
і енергетики цехів, зайняті на ремонті,
профілактиці та обслуговуванні технологічного
обладнання і електрообладнання (крім
контрольно-вимірювальних приладів та вентиляції),
де основні робітники, які ведуть технологічний
процес, користуються правом на пільгову пенсію за
Списком N 1

11700000 XVII. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВЕ ВИРОБНИЦТВО
11701000
1. Виробництво целюлози і регенерація сірчистої
кислоти і щолоків
1170100а а) Робітники
1170100а-10953 Апаратники скипидарної установки
1170100а-11007 Апаратники талової установки
1170100а-11400 Варильники хімічної деревної маси
1170100а-11404 Варильники целюлози
1170100а-11564 Випарювальники щолоків
1170100а-11843 Дифузорники целюлози
1170100а-12125 Завантажувачі сульфату
1170100а-14465 Міксувальники
1170100а-17411 Промивальники целюлози
1170100а-17841 Регенераторники сірчистої кислоти
1170100а-18623 Содовники
11702000 2. Вибілювання целюлози і ганчір'я
1170200а а) Робітники
1170200а-10176 Апаратники гасіння вапна
1170200а-11108 Апаратники електролізу
1170200а-16279 Вибілювальники
1170200а-18114 Сатуратники
1170200а-19511 Хлорники

11800000
XVIII. ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, МЕДИЧНИХ I
БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ I МАТЕРІАЛІВ
11801000
1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне
виробництво
11801010

Виробництво медикаментів і напівпродуктів, що
належать до груп: адамантану, акридину,
барбітурової кислоти, бензолу, бензоксазину,
гідразину, галоїдовмісних сполук, діазепіну,
імідазолу, індолу, кумарину, металоорганічних
сполук, морфоліну, нафталіну, піперазину,
піперидину, піразину, піразолону, піридазину,
піридину, піримідину, піролідину, птеридину,
пурину, сиднону, сірковмісних сполук, стероїдів,
сульфаніламідів, сульфонів, тіадіазіну, фенолу,
фенотіазіну, фурану,

хіназоліну, хіноліну, хіноксаліну, хінону,
хіноклудіну, ціановмісних сполук
11801020Виробництво гетероциклічних п'ятичленних сполук
з двома і більше гетероатомами, спіросполук,
органічних сполук сірки, фосфору і миш'яку,
ацетооцтового і діетилового ефірів, ненасичених
вуглеводнів
11801030


Виробництво алкалоїдів і глікозидів, які
належать до сильнодіючих речовин,
простагландинів, протипухлинних антибіотиків і
препаратів, гормонів синтетичних
11801040 Робота з застосуванням або одержанням:
азо- і діазосполук, гідразину, диметилсульфату,
ізоціанатів, галоїдів і їх органічних сполук,
нітро-, нітрозо- і амінопродуктів, солей
ціаністої кислоти і ціановмісних сполук,
сірковуглецю, фосгену, окису етилену, азидів і
11801040

нітритів, тіонілхлориду, окси- і сульфохлоридів
фосфору; свинцю, ртуті, марганцю, нікелю, кадмію
і їх сполук, ефіру діетилового
1180100а а) Робітники
1180100а-10065 Апаратники всіх найменувань
1180100а-11871 Дозувальники медичних препаратів
1180100а-12700 Капілярники
1180100а-15066 Наповнювачі ампул
1180100а-16961
Препаратори виробництва біосинтетичних
лікувальних засобів
1180100а-17531 Робітники, зайняті у боксах
1180100а-18559


Слюсарі-ремонтники, зайняті на ремонті,
профілактиці і обслуговуванні технологічного
обладнання у виробництвах, перелічених в даному
підрозділі
1180100а-18871 Стирилізаторники матеріалів і препаратів
1180100а-19861


Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електрообладнання, зайняті на ремонті,
профілактиці і обслуговуванні електрообладнання у
виробництвах, перелічених в цьому підрозділі
11802000


2. Виробництво діагностикумів СНІДу і гепатиту
В, а також бактерійних і вірусних препаратів з
використанням патогенних мікроорганізмів і отрут
біологічного походження, які належать до 1-2 груп
1180200б-17541
Працівники, зайняті у боксах і боксових
приміщеннях

12300000 XIX. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
12300000-17541
Працівники установ охорони здоров'я, які
постійно і безпосередньо працюють з
радіоактивними речовинами з активністю на
робочому місці більше 10 мілікюрі радію-226 або
еквівалентної за радіотоксичністю кількості
радіоактивних речовин,
  а також на гама-терапевтичних апаратах
12300000-20426

Лікарі-рентгенологи, а також лікарі, постійно
зайняті у рентгеноопераційних і ангіографічних
кабінетах
12300000-24577

Рентгенолаборанти, у тому числі у
рентгеноопераційних, ангіографічних і
флюорографічних кабінетах
12300000-24713


Середній медичний персонал рентгенівських
відділень (кабінетів), а також середній медичний
персонал, постійно зайнятий у
рентгеноопераційних, ангіографічних кабінетах

11900000 XX. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
190000а а) Робітники
1190000а-10331 Апаратники-фарботери (глибокий друк)
1190000а-10949
Апаратники синтезу, зайняті на виготовленні
поліефіруретанових валиків
1190000а-12829
Колористи, зайняті на підготовці фарб для
глибокого друку
1190000а-14889
Накладальники на друкарських машинах
(металографічних)
1190000а-16377 Відливальники
1190000а-16548 Друкарі глибокого друку
1190000а-16554 Друкарі металографічного друку (глибокого)
1190000а-16626 Плавильники металу і сплавів (типографських)
1190000а-16950
Препаратори, зайняті приготуванням розчинів для
травлення кліше і форм глибокого друку
1190000а-18863
Стереотипники, зайняті на відливанні
стереотипів з типографського сплаву
1190000а-19186 Травильники кліше
1190000а-19201 Травильники форм глибокого друку
1190000б б) Керівники і спеціалісти
1190000б-23187Майстри, старші майстри, зайняті на виробничих
дільницях: стереотипній, цинкографії і глибокого
друку, де 50 відсотків і більше робітників
користуються правом на пільгову пенсію за Списком
N 1

1200000 XXI. ТРАНСПОРТ
12001000 1. Залізничний транспорт і метрополітен
1200100а а) Робітники
1200100а-11170 Бандажники
1200100а-12180 Заливальники свинцево-олов'янистих сплавів
1200100а-14409 Машиністи електропоїздів метрополітену
1200100а-17308 Пробивальники-продувники труб
1200100а-18540
Слюсарі по ремонту рухомого складу, зайняті на
ремонті цистерн з-під етилової рідини

Слюсарі по ремонту рухомого складу, зайняті на
ремонті, заправці і заміні клапанів цистерн
12002000 2. Морський і річковий флот
1200200а а) Робітники
1200200а-13148 Котлочисти, зайняті чищенням котлів на суднах
1200200а-13156 Кочегари судан, які працюють на твердому паливі
12003000 3. Цивільна авіація
12003000-17541


Працівники (диспетчери, диспетчери-інструктори,
стерші диспетчери, керівники польотів), які
здійснюють безпосереднє управління повітряним
рухом в зонах аеропортів, аеровузлів,
аеродромно-диспетчерських, районних, допоміжних
центрах і їх секторах, місцевих диспетчерських
пунктах з найбільшою інтенсивністю або складністю
руху

12200000

XXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ,
ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ, БЕРИЛІЄМ I
РІДКОЗЕМЕЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
12201000


1. Роботи на підприємствах, у науково-дослідних
інститутах, лабораторіях, конструкторських і
дослідно-конструкторських організаціях і медичних
установах
12201000-1754а
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті в умовах радіаційної або берилієвої
шкідливості на дослідних, дослідно-виробничих і
укрупнених лабораторних установках, у дослідних
цехах по опрацюванню або удосконаленню
технологічних процесів промислового видобування,
переробки радіоактивної сировини, промислового
використання атомної енергії, промислового або
дослідного одержання радіоактивних речовин,
берилію і виробів з них
12201000-1754б
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті на роботах з радіоактивними речовинами,
активністю на робочому місці більше 10 мілікюрі
радію-226 або еквівалентної за радіотоксичністю
кількості радіоактивних речовин і на ремонті
обладнання в цих умовах
12201000-1754в
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті у виробництві виробів з берилію і його
сполук, а також у технологічному процесі
виробництва виробів з металокерамічного берилію,
в тому числі на ремонті обладнання, забрудненого
берилієм в умовах берілієвої шкідливості
12202000
2. Роботи на дослідних, транспортних,
дослідно-промислових атомних реакторах, на їх
прототипах і критзборках та імпульсних реакторах,
дослідних термоядерних установках і потужних
ізотопних опромінювальних гама-установках з
активністю опромінювача 5 х 10 кюрі і вище
12202000-17541


Робітники, керівники і спеціалісти, постійно і
безпосередньо зайняті на експлуатаційних,
ремонтних, налагоджувальних і експериментальних
роботах в умовах радіаційної шкідливості
12203000
3. Робота у сховищах і на складах радіоактивних
речовин
12203000-17541

Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті в умовах радіаційної шкідливості, на
прийманні, перетаруванні, фасуванні, зберіганні і
видачі радіоактивних речовин і джерел з
активністю більше 10 мілікюрі радію-226 або
еквівалентної за радіотоксичністю кількості
радіоактивних речовин
12204000
4. Виробництво рідкоземельних елементів хімічним
способом
12204000-17541

Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті у зазначеному технологічному процесі і на
ремонті обладнання
12205000 5. Інші роботи
12205000-1754аРобітники, постійно і безпосередньо зайняті на
переносних установках радіоізотопної
дефектоскопії (гамадефектоскопії) на
просвічуванні матеріалів та виробів промисловості
і будівництві
12205000-1754бПрацівники, постійно і безпосередньо
зайняті ремонтом, регулюванням і наладкою
рентгеновських установок у народному
господарстві та науково-дослідних інститу-
тах

12100000 XXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ
12100000-11465

Водолази і інші працівники, зайняті роботою під
водою, у тому числі в умовах підвищеного
атмосферного тиску, не менше 275 годин на рік


(25 годин на місяць), або час перебування яких
під водою з початку водолазної практики становить
2750 годин і більше
12100000-11618
Газорізальники, зайняті на роботах всередині
резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден
12100000-11620
Газозварники, зайняті на роботах всередині
резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден
12100000-12736 Кесонники-апаратники
12100000-12738 Кесонники-прохідники
12100000-12740 Кесонники-слюсарі
12100000-12741 Кесонники-електромонтажники
12100000-16265 Освинцювальники
12100000-16456
13417

Паяльщики і лудильники гарячим способом, зайняті
паянням і лудінням виробів припоями, що містять
свинець, а також припоями, що містять шкідливі
речовини 1-2 класів небезпеки або канцерогени
12100000-16462 Паяльщики по свинцю (свинцепаяльщики)
12100000-1753а


Робітники, зайняті на внутрішньому очищенні
резервуарів, баків, цистерн, відсіків і танків
суден і всередині дробоструминних камер при
роботі у скафандрах або протигазах
12100000-1753б

Робітники, зайняті на внутрішньому очищенні
резервуарів, баків, цистерн, відсіків і танків
суден від нафтопродуктів і хімічних речовин
12100000-1754аРобітники і майстри, зайняті у виробництвах
приладів і виробів, які містять ртуть
(безпосередньо на роботах з металічною ртуттю), а
також на ремонті і обслуговуванні приладів і
апаратів на роботах з відкритою металічною ртуттю
12100000-1754б


Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з
мікроорганізмами 1 групи, проти яких не
розроблено ефективних засобів профілактики і
лікування
12100000-19182

Травильники, зайняті на травленні металу у
розчинах, що містять шкідливі речовини 1-2 класу
небезпеки або канцерогени
12100000-19568

Чистильники металу, відливок, виробів і деталей,
зайняті на очищенні металу, металічних деталей і
виробів сухим кварцевим піском
12100000-19905


Електрозварники на автоматичних і
напівавтоматичних машинах, зайняті на
напівавтоматичних машинах роботами всередині
резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден
12100000-19906

Електрозварники ручного зварювання, зайняті на
роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і
відсіків суден

12400000 XXIV. АТОМНІ ЕНЕРГЕТИКА I ПРОМИСЛОВІСТЬ

НЕ ДЛЯ ДРУКУ

( Зміни до розділу XXIV див. в Постанові КМ N 773 ( 773-94-п ) від 15.11.94 )

( Список N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 773 від 15.11.94 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 1994 р. N 162

Список N 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників
з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість
в яких дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах

20100000 I. ГІРНИЧІ РОБОТИ
20100000
Добування відкритим способом вугілля, руди,
сланцю, озокериту, тальку, каоліну, графіту,
доломіту, кварциту, вапняку, мергелю, магнезиту,
польового і плавикового шпату, гіпсу, баратів,
п'єзокварцу, агату, боритів, фосфориту, апатитів,
сірки, алмазів, мармуру, граніту, андезиту,
крейди, дорогоцінних і кольорових металів із
пісків, діабазу, гранодіориту, базальту,
піщанику, янтарю, слюди, азбесту, солі та інших
нерудних копалин, що містять шкідливі речовини
1 - 2 класів небезпеки, а також шкідливі речовини
3 класу небезпеки. Будівництво шахт, рудників,
розрізів, кар'єрів, копалень, драг,
метрополітенів, тунелів, підземних каналів та
інших підземних споруд. Гірничі роботи з
рекультивації земель, буріння технічних
свердловин, профілактики та гасіння підземних
пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах
20101000 1. Відкриті гірничі роботи і роботи на поверхні
2010100а а) Робітники
2010100а
розрізів, кар'єрів, копалень, гідравлік, драг,
промивальних приладів, роботи на поверхні шахт,
рудників і дренажних шахт. Роботи на промислових
майданчиках будівництва шахт, рудників, розрізів,
кар'єрів, копалень, драг, метрополітенів,
тунелів, підземних каналів та інших підземних
споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель,
буріння технічних свердловин, профілактики і
гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і
породних відвалах. Буропідривні роботи
2010100а-10065 Апаратники всіх спеціальностей
2010100а-11289 Бункерувальники
2010100а-11295 Бурильники шпурів
2010100а-11305 Вагонетники
2010100а-11307 Вагонетники повітряно-канатної дороги
2010100а-11429 Підривники
2010100а-11442
Водії автомобілів, зайняті на транспортуванні
гірської маси в технологічному процесі
2010100а-11453
Водії навантажувачів, зайняті навантажуванням
гірської маси
2010100а-11543 Вивантажувачі на відвалах
2010100а-11663 Гідромоніторники
2010100а-11709


Гірники всіх спеціальностей, зайняті на
виробничих дільницях, а також на маркшейдерських
і геологічних роботах з відбирання проб і
доставляння вибухових матеріалів
2010100а-11765 Грохотувальники
2010100а-11768
Вантажники, зайняті на навантаженні,
розвантаженні перелічених вище копалин і порід
2010100а-11847 Доводчики
2010100а-11885 Долотозаправники
2010100а-11891 Постачальники кріпильних матеріалів у шахту
2010100а-11897 Драгери
2010100а-11904 Дренажисти по добуванню мірабіліту
2010100а-11908 Дробильники
2010100а-11961 Забійники
2010100а-12057 Заготівники слюди
2010100а-12266
Землекопи, зайняті на розкривних і очисних
роботах
2010100а-12688 Каменерозпилювачі
2010100а-12690 Каменотеси
2010100а-12692 Канавники
2010100а-12831 Розколювачі плит і блоків
2010100а-13106 Концентраторники
2010100а-13152 Кочегари паровозів у депо
2010100а-13193 Кріпильники
2010100а-13221 Ковалі-бурозаправники
2010100а-13357 Лампівники
2010100а-13361 Лебідчики
2010100а-13368
Стрічкові прибиральники, зайняті в кар'єрах і
розрізах
2010100а-13432 Люкові
2010100а-13469 Майстри-підривники
2010100а-13486 Матроси драг
2010100а-13509
Машиністи автогрейдерів, зайняті в розрізах,
кар'єрах і на відвалах
2010100а-13583


Машиністи бульдозерів, у тому числі зайняті на
гасінні та розбиранні териконів і породних
відвалів шахт, розрізів, збагачувальних і
брикетних фабрик, що горять
2010100а-13590 Машиністи бурових установок
2010100а-13623 Машиністи вібронавантажувальних установок
2010100а-13639 Машиністи виправочно-підбивно-обробних машин
2010100а-13640 Машиністи виправочно-підбивно-рихтувальних машин
2010100а-13702

Машиністи дорожньо-транспортних машин, зайняті в
розрізах, на усереднювальних вугільних складах і
відвалах
2010100а-13704 Машиністи драг
2010100а-13710 Машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів
2010100а-13715 Машиністи дробильних установок
2010100а-13736
Машиністи землесосних плавучих несамохідних
снарядів
2010100а-13737 Машиністи землесосних установок
2010100а-13749 Машиністи каменерізальних машин
2010100а-13777 Машиністи конвейєрів
2010100а-13788 Машиністи автомобільних кранів
2010100а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2010100а-13800 Машиністи кратцерів
2010100а-13872 Машиністи млинів
2010100а-13910
Машиністи насосних установок, зайняті на
дренажних роботах
2010100а-13941 Машиністи відвалоутворювачів
2010100а-13943 Машиністи відвальних мостів
2010100а-13944 Машиністи відвальних плугів
2010100а-13967 Машиністи парових машин і локомобілів
2010100а-14000 Машиністи вантажно-доставочних машин
2010100а-14002 Машиністи навантажувальних машин
2010100а-14017
Машиністи підйомників щоглових, стоякових і
шахтних
2010100а-14021


Машиністи підйомних машин; механіки
снігоприбиральних (снігонавантажувальних) машин,
механіки стругоочисників, зайняті у розрізах і
кар'єрах
2010100а-14023 Машиністи підйомно-пересувних риштувань
2010100а-14089 Машиністи колієпересувачів
2010100а-14091 Машиністи рейкопідйомників
2010100а-14096


Машиністи колієукладачів широкої колії, механіки
колієукладачів, машиністи механізмів
колієукладачів широкої колії, зайняті у розрізах,
кар'єрах і на відвалах
2010100а-14148 Машиністи рихтувальних машин
2010100а-14183 Машиністи скреперів
2010100а-14187 Машиністи скреперних лебідок
2010100а-14192 Машиністи слюдопласторобних машин
2010100а-14201

Машиністи снігоприбиральних та прибиральних,
колійних машин, машиністи снігоочисників, механіки
прибиральних машин, зайняті у розрізах і кар'єрах
2010100а-14208 Машиністи сортувалок
2010100а-14282 Машиністи тягових агрегатів
2010100а-14295
Машиністи установок по бурінню стволів шахт
повним перерізом
2010100а-14299Машиністи установок по обробці транспортних
засобів, машиністи установок по обробці
транспортних посудин від намерзання, машиністи
машин і механізмів по обслуговуванню устаткування
солеварні і шлакопідсипної установки, машиністи
машин і механізмів по обслуговуванню
обмаслювальних установок, машиністи механічних
вапнувачів, мотористи вапнувачів і обмаслювачів,
зайняті у розрізах і кар'єрах
2010100а-14305
Машиністи установок для руйнування негабаритів
гірської маси, зайняті у кар'єрах і розрізах
2010100а-14307 Машиністи установок для розщеплення слюди
2010100а-14333 Машиністи фрезагрегатів
2010100а-14343

Машиністи хопер-дозаторів, механіки секцій
вагонів хопер-дозаторів, зайняті у розрізах,
кар'єрах і на відвалах
2010100а-14369

Машиністи шпалопідбійних машин, механіки знімних
шпалопідбійних машин, механіки шпалопідбійних
машин, зайняті у розрізах, кар'єрах і на відвалах
2010100а-14384

Машиністи щебнеочисних машин, механіки
щебнеочисних машин, механіки знімних щебнеочисних
машин, зайняті у розрізах, кар'єрах і на відвалах
2010100а-14388 Машиністи екскаваторів
2010100а-14556 Монтажники гірничого устаткування
2010100а-14668


Монтери колії, колійні робітники, зайняті у
кар'єрах, розрізах і на відвалах; робітники усіх
спеціальностей, зайняті настиланням і ремонтом
колій у кар'єрах, розрізах і на відвалах
2010100а-14720 Мотористи механічних лопат
2010100а-14730
Мотористи промивальних приладів для вилучення
металу
2010100а-14829 Наваловідбійники
2010100а-15254 Вибірники гірничих виробок
2010100а-16085
Оператори товарні, зайняті в озокеритовому
виробництві
2010100а-16249 Перекидачі
2010100а-17314

Пробовідбирачі; гірники, зайняті на набиранні і
обробці проб; гірники по набиранню і обробці проб
вугілля; відбірники усіх найменувань,
пробувальники усіх найменувань, зайняті
набиранням і обробкою проб, робітники по
набиранню і обробці проб, робітники на відбиранні
проб
2010100а-17320 Пробуторники малолітражних драг
2010100а-17391 Промивники геологічних проб
2010100а-17495 Прохідники на поверхневих роботах
2010100а-18440 Скруберники-насосники
2010100а-18627 Сортувальники
2010100а-18850 Стволові, зайняті на поверхні
2010100а-19203


Трактористи, трактористи тракторних розпушувачів,
трактористи (машиністи) тракторів з причепами,
тракторних розпушувачів і тракторних
навантажувачів, трактористи (машиністи)
тракторних скреперів, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню тракторів, зайняті у кар'єрах,
розрізах і на відвалах
2010100а-19293
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
слюди
2010100а-19529 Цементувальники гідромідеустановок
2010100а-19679
2010100а-19682
Шліховики
Шлюзівники
2010100а-19821
Електромонтери диспетчерського устаткування і
телеавтоматики, зайняті у кар'єрах та розрізах
2010100а-19825
Електромонтери контактних мереж, зайняті на
роботах у розрізах, кар'єрах і на відвалах
2010100а-19827


Електромонтери лінійних споруд телефонного
зв'язку і радіофікації, монтери зв'язку по
експлуатаційно-технічному обслуговуванню і
ремонту лінійно-абонентських споруд радіофікації
і внутрішньорайонного зв'язку, електромонтери
телефонного зв'язку і сигналізації,
електромонтери по радіоустановках, зайняті у
кар'єрах, розрізах і на відвалах
2010100а-19855


Електромонтери по ремонту повітряних ліній
електропередачі, електромонтери-лінійники,
електромонтери - лінійні обхідники, зайняті у
розрізах, кар'єрах і на відвалах
2010100а-19876

Електромонтери зв'язку, робітники по ремонту
повітряних ліній зв'язку і СЦБ, монтери зв'язку,
зайняті у кар'єрах, розрізах і на відвалах
2010100а-19890
Електромонтери пристроїв сигналізації,
централізації і блокіровки, електромонтери
сигналізації, централізації і блокіровки,
електромонтери СЦБ і залізничної мережі, монтери
СЦБ і залізничного зв'язку, зайняті у кар'єрах,
розрізах і на відвалах
2010100а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2010100б б) Керівники і спеціалісти
2010100б
розрізів, кар'єрів, копалень, гідравлік і
промивальних приладів, промислових майданчиків
будівництва шахт, рудників, розрізів,
розрізоуправлінь, кар'єрів, драг, метрополітенів,
тунелів, підземних каналів та інших підземних
споруд, шахт

Роботи на поверхні розрізів, кар'єрів, шахт і
рудників:
2010100б-20591 Геологи, дільничні геологи
2010100б-20601 Геофізики
2010100б-20612 Гідрогеологи, дільничні гідрогеологи
2010100б-20677 Головні геологи
2010100б-20735 Головні інженери та їх заступники (помічники)
2010100б-20807 Головні маркшейдери, їх заступники
2010100б-20822 Головні механіки, їх заступники (помічники)
2010100б-21103 Головні електрики, їх заступники (помічники)
2010100б-21106
Головні електромеханіки, їх заступники
(помічники)
2010100б-21115 Головні енергетики, їх заступники (помічники)
2010100б-21516

Директори (начальники), їх заступники (помічники)
з питань виробництва, будівництва (в розрізах,
кар'єрах)
2010100б-22177
Інженери, зайняті в змінах на виробничих
дільницях
2010100б-22269

Інженери гірничі (провідні, 1-2 категорій і без
категорій), які виконують роботи в підземних
умовах
2010100б-23181 Маркшейдери, маркшейдери дільничні
2010100б-23202 Майстри бурових свердловин
2010100б-23205 Майстри (старшій майстри) бурових дільниць
2010100б-23227 Майстри гірничі
2010100б-23263
Майстри дорожні, зайняті у розрізах, кар'єрах і
на відвалах
2010100б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні
2010100б-23362 Майстри (старші майстри) по ремонту обладнання
2010100б-23398 Майстри (старші майстри) виробничих дільниць
2010100б-23485 Механіки, старші механіки
2010100б-23780 Начальники драг
2010100б-23898
Начальники відділів, зв'язані з роботами під
землею:


виробничого, виробничо-технічного, технічного,
капітального будівництва, організації праці й
заробітної плати, їх заступники
2010100б-24043 Начальники змін
2010100б-24091
Начальники розрізобудівних управлінь, їх
заступники (помічники) з питань виробництва
2010100б-24097 Начальники дільниць, їх заступники (помічники)
2010100б-24125
Начальники (гірничих) цехів, їх заступники
(помічники)
2010100б-24441
Виконавці робіт, старші виконавці робіт, їх
заступники (помічники)
2010100б-25047 Технічні керівники, їх заступники (помічники)
2010100б-25401 Електрики дільниць
2010100б-25410 Електромеханіки
2010100б-25455 Енергетики
20102000
2) Роботи на поверхні по підземній газифікації
вугілля
2010200а а) Робітники
2010200а-17531

Робітники, зайняті на дільницях (в цехах):
знесірчення, газогенераторній, газодувній і
буровій, на підземній газифікації вугілля
2010200б Керівники і спеціалісти
2010200б-23428
Майстри дільниць (цехів): газогенераторної,
газодувної і знесірчення
2010200б-23607
Механіки дільниць (цехів): газогенераторної,
газодувної і знесірчення
2010200б-24043 Начальники змін
20103000
3) Добування, переробка і транспортування
закладного матеріалу
2010300а а) Робітники
2010300а-11289 Бункерувальники
2010300а-11307 Вагонетники повітряно-канатної дороги
2010300а-11429 Підривники
2010300а-11442 Водії автомобілів (вантажних), зайняті в кар'єрах
2010300а-11708 Гірники
2010300а-11765


Грохотувальники, грохотувальники-бункерувальники,
грохотувальники мокрого грохочення, машиністи
машин і механізмів по обслуговуванню грохотів,
машиністи грохотів
2010300а-11858 Дозувальники, дозувальники-шихтувальники
2010300а-11908 Дробильники
2010300а-11961 Забійники
2010300а-11963 Забійники на відбійних молотках
2010300а-13361 Лебідчики
2010300а-13432 Люкові
2010300а-13469 Майстри-підривники
2010300а-13583

Машиністи бульдозерів, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню бульзодерів
2010300а-13590 Машиністи бурових установок
2010300а-13777


Машиністи конвейєрів, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню конвейєрів, машиністи стрічкових
транспортерів (конвейєрів), машиністи стрічкових
транспортерів похилих і горизонтальних галерей,
мотористи транспортерів, робітники біля
пластинчастих живильників, робітники біля
транспортерів, транспортувальники
2010300а-13872 Машиністи млинів
2010300а-14196 Машиністи змішувальних установок гідрозакладки
2010300а-14388 Машиністи екскаваторів
2010300б б) Керівники і спеціалісти
2010300б-23428 Майстри дільниць, зайняті в кар'єрах
2010300б-23433 Майстри дробильних фабрик, дільниць (цехів)
20104000 4) Виробництво інертного пилу
2010400а а) Робітники
2010400а-11545 Вивантажувачі пилу
2010400а-11708 Гірники, зайняті на відкатці
2010400а-11908 Дробильники
2010400а-13590 Машиністи бурових установок
2010400а-13777 Машиністи конвеєрів
2010400а-13872 Машиністи млинів
2010400а-14021 Машиністи підіймальних машин
2010400а-14224 Машиністи сушильних установок
2010400а-14829 Наваловідбійники
2010400а-17314 Пробовідбирачі
2010400а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2010400б б) Керівники і спеціалісти
2010400б-23434
Майстри, старші майстри дробильного, помельного і
сушильного цехів
20105000

5) Виробництво гірського воску (воску
буровугільного), реагентів на базі бурого вугілля
та озокериту
2010500а а) Робітники
2010500а-10826
Апаратники виробництва озокериту і озокеритової
продукції
2010500а-10836 Апаратники виробництва реагентів
2010500а-11768
Вантажники, зайняті на роботах з сировиною і
паливом
2010500а-11908
Дробильники, дезинтеграторники, машиністи
дробильних машин
2010500а-13777


Машиністи конвейєрів, машиністи машин і
механізмів при обслуговуванні конвеєрів,
машиністи транспортних машин і механізмів при
обслуговуванні конвеєрів, розштибівники
2010500а-14224
Машиністи сушильних установок, сушильники,
кочегари сушильних відділень
2010500а-18559
Слюсарі-ремонтники, електрослюсарі,
електрослюсарі-наладчики
2010500а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2010500б б) Керівники і спеціалісти
2010500б-23187 Майстри, старші майстри
2010500б-23362 Майстри (старші майстри) по ремонту устаткування
2010500б-23485 Механіки
2010500б-24043 Начальники змін
2010500б-24125 Начальники цехів та їх заступники

20300000

II. РУДОПІДГОТОВКА, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
(АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ЗГРУДКУВАННЯ,
ОБПАЛЮВАННЯ РУД I НЕРУДНИХ КОПАЛИН)
20300000
Агломераційні комбінати, фабрики, цехи,
відділення, установки. Виробництво обкатишів.
Збагачувальні фабрики і установки для збагачення
руди, вугілля, сланцю, а також інших нерудних
копалин, що містять шкідливі речовини 3 класу
небезпекиБрикетування. Виробництво обважнювачів.
Сортування на шахтах, розрізах (кар'єрах).
Обпалювання руд, нерудних копалин. Збагачувальні
(доводочні) фабрики, цехи, установки для
збагачення руди, пісків при видобуванні
кольорових, дорогоцінних металів, алмазів.
Збезводнювання вугілля. Фабрики гранульованого
вугільного порошку і пиловидного вугілля
2030000а а) Робітники
2030000а-10065
Апаратники всіх спеціальностей, зайняті на
зазначених виробництвах
2030000а-11136 Аспіраторники
2030000а-11237

Бригадири на дільницях основного виробництва, де
всі робітники користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення
2030000а-11289 Бункерувальники
2030000а-11307

Вагонетники повітряно-канатної дороги,
вагонетники канатної дороги, гірники по
транспортуванню вантажів, зайняті на
обслуговуванні повітряно-канатної дороги, чергові
приймальної (розвантажувальної) станції, зайняті
на обслуговуванні повітряно-канатної дороги,
відкатники, зайняті на обслуговуванні
повітряно-канатних доріг, відкатники-підкатники
вагонеток підвісних канатних доріг,
зачіплювачі-відчіплювачі вагонеток канатної
кінцевої відкатки
2030000а-11442

Водії автомобілів, зайняті на нарощуванні дамб
хвостосховищ, на вивезенні шламу, породи і
відходів збагачення і брикетування
2030000а-11453

Водії навантажувачів, водії автонавантажувачів,
водії тракторних навантажувачів, машиністи
автонавантажувачів, машиністи самохідних
навантажувачів, машиністи тракторних
навантажувачів, трактористи тракторних
навантажувачів, зайняті на вантаженні гірської
маси
2030000а-11543 Вивантажувачі на відвалах
2030000а-11578
Виставники, зайняті у виробництві брикетів із
відходів вуглезбагачення
2030000а-11663
Гідромоніторники, зайняті на відвалах (дамбах) і
в хвостовому господарстві
2030000а-11708 Гірники
2030000а-11765 Грохотувальники
2030000а-11768

Вантажники, зайняті на роботах з сировиною,
піском, паливом, реагентами, концентратами
кольорових металів
2030000а-11849 Доводчики алмазовмісних концентратів
2030000а-11858 Дозувальники
2030000а-11876 Дозувальники реагентів
2030000а-11908 Дробильники
2030000а-12117 Завантажувачі молольних тіл
2030000а-12942
Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт
2030000а-13040Контролери продукції збагачення; контролери,
зайняті на видобуванні, переробці, складуванні,
зберіганні і вантаженні сировини, напівфабрикатів
і готових продуктів збагачення, приймальники
слюди
2030000а-13081 Контролери вуглеприймання
2030000а-13106 Концентраторники
2030000а-13132 Коректувальники шламів
2030000а-13361 Лебідники
2030000а-13368
Стрічкові прибиральники, зайняті на прибиранні
пилу
2030000а-13432 Люкові
2030000а-13509 Машиністи автогрейдерів, зайняті у хвостосховищах
2030000а-13579 Машиністи брикетних пресів
2030000а-13583
Машиністи бульдозерів, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню бульдозерів, зайняті у
технологічному процесі на шламових і породних
системах, вантаженні вугілля, а також у
хвостосховищах
2030000а-13598 Машиністи вагоноперекидачів
2030000а-13616
Машиністи вентиляційних і аспіраційних установок,
у тому числі зайняті обслуговуванням димососів
2030000а-13711
Машиністи дробильно-помельно-сортувальних
механізмів
2030000а-13723 Машиністи завантажувальних механізмів
2030000а-13736


Машиністи землесосних плавучих несамохідних
снарядів, оператори плавучих землесосних снарядів
(багермейстери), зайняті на перекачуванні шламу,
пульпи і реагентів
2030000а-13737
Машиністи землесосних установок, зайняті на
перекачуванні шламу, пульпи і реагентів
2030000а-13767 Машиністи коксозавантажувальних машин
2030000а-13777 Машиністи конвейєрів
2030000а-13788
Машиністи автомобільних кранів, зайняті у
хвостосховищах
2030000а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2030000а-13800 Машиністи кратцерів
2030000а-13872 Машиністи млинів
2030000а-13886 Машиністи мішалок
2030000а-13910
Машиністи насосних установок, зайняті на перека-
чуванні шламу, пульпи, промпродуктів і реагентів
2030000а-13914 Машиністи (обпалювачі) обертових печей
2030000а-13935 Машиністи згрудкувачів
2030000а-13977
Машиністи перевантажувачів, зайняті на очищенні
фільтрів і апаратів пилового осадження
2030000а-13990 Машиністи живильників
2030000а-13996
Машиністи пневмотранспорту, зайняті на
транспортуванні пилу і дозувальних пристроях
2030000а-14021 Машиністи підіймальних машин
2030000а-14037


Машиністи обслуговування силосів і вугільних
башт, мотористи силосів або вугільних башт,
машиністи машин і механізмів по обслуговуванню
силосів та вугільних башт
2030000а-14072

Машиністи промивальних машин, зайняті на
обслуговуванні всіх видів збагачувальних
установок
2030000а-14121 Машиністи фасувально-пакувальних машин
2030000а-14157 Машиністи рудоусереднювальних машин
2030000а-14181 Машиністи скіпових підйомників
2030000а-14183
Машиністи скреперів, зайняті на навантаженні
вугілля
2030000а-14187 Машиністи скреперних лебідок
2030000а-14198 Машиністи змішувальних барабанів
2030000а-14224 Машиністи сушильних установок
2030000а-14277
Машиністи трубоукладачів, зайняті у
хвостосховищах
2030000а-14315 Машиністи установок збагачення і брикетування
2030000а-14386 Машиністи ексгаустерів
2030000а-14388

Машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному
процесі та на шламових і породних системах, в
тому числі на навантаженні концентрату
2030000а-14558
Монтажники дробильно-розмельного устаткування та
устаткування для сортування і збагачення
2030000а-14587

Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2030000а-14641

Монтажники технологічних трубопроводів,
слюсарі-трубопровідники, зайняті на ремонті та
обслуговуванні устаткування
2030000а-14668

Монтери колій, робітники по настиланню і ремонту
колій, колійні робітники, зайняті на під'їзних
коліях виробництв із шкідливими умовами праці
2030000а-15193

Випалювачі стінових і в'яжучих матеріалів,
зайняті на випалюванні брикетів із відходів
вуглезбагачення
2030000а-15240 Збагачувачі графіту
2030000а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
2030000а-15860
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
2030000а-15948

Оператори пульта управління, зайняті у
виробництві обважнювачів брикетів, препаратів і
концентратів, у тому числі вугільних
2030000а-16671
Теслярі, зайняті влаштуванням дерев'яних
трубопроводів на хвостосховищах
2030000а-17314Пробовідбирачі, квартувальники-розбирачі,
відбірники проб, квартувальники, пробувальники,
робітники вуглезбагачення по набиранню, обробці
проб, гірники по набиранню та обробці проб
вугілля
2030000а-17320 Пробуторщики малолітражної драги
2030000а-17465 Просівальники порошків на механічних ситах
2030000а-17796 Розчиняльники реагентів
2030000а-17865 Регулювальники хвостового господарства
2030000а-18105
Садчики, зайняті у виробництві брикетів із
відходів вуглезбагачення
2030000а-18386 Сепараторники, зайняті у мокрому циклі збагачення
2030000а-18440 Скруберники-насосники
2030000а-18550 Слюсарі-ремонтники
2030000а-18627 Сортувальники
2030000а-18916 Сушильники
2030000а-19014 Знімальники брикетів
2030000а-19203 Трактористи, постійно зайняті у хвостосховищах
2030000а-19213 Транспортерники
2030000а-19293 Укладальники-пакувальники
2030000а-19356 Фільтрувальники
2030000а-19362 Флотатори
2030000а-19455 Форсунники
2030000а-19532 Центрифугники
2030000а-19555

Чистильники, зайняті на очищенні барабанів,
бункерів, рамп, контраційних столів і
аспіраційних систем
2030000а-19614 Шихтувальники
2030000а-19627 Шламувальники-басейники
2030000а-19679 Шліховики
2030000а-19682 Шлюзовики
2030000а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2030000а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2030000б б) Керівники і спеціалісти
2030000б-20735 Головні інженери фабрик на правах цехів
2030000б-20822 Головні механіки фабрик на правах цехів
2030000б-21103 Головні електрики фабрик на правах цехів
2030000б-21115 Головні енергетики фабрик на правах цехів
2030000б-23187 Майстри, старші майстри
2030000б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2030000б-23398 Майстри виробничих дільниць
2030000б-23485 Механіки
2030000б-23607 Механіки дільниць (відділень)
2030000б-23616 Механіки цехів
2030000б-23967
Начальники виробництв (основних корпусів), їх
заступники
2030000б-24043 Начальники змін
2030000б-24097 Начальники дільниць (відділень) і їх заступники
2030000б-24103
Начальники фабрик на правах цехів, їх заступники
і помічники
2030000б-24125 Начальники цехів, їх заступники
2030000б-25401 Електрики дільниць (відділень)
2030000б-25404 Електрики цехів
2030000б-25410 Електромеханіки
2030000б-25455 Енергетики
2030000б-25473 Енергетики, енергетики дільниць (відділень)
2030000б-25476 Енергетики цехів
20301000
1. Збагачення руд і пісків при видобуванні
кольорових і дорогоцінних металів, алмазів
2030100а а) Робітники
2030100а-11876 Дозувальники реагентів
2030100а-17541


Працівники пробірних і пробірно-аналітичних
лабораторій, зайняті на роботах із застосуванням
ціанідів, а також золотодобувних і
золотовидобувних підприємств
2030100а-18386 Сепараторники
2030100а-18494

Слюсарі контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, зайняті обслуговуванням та ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1

20400000 III. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (ЧОРНІ МЕТАЛИ)
20401000 1. Доменне виробництво
2040100а а) Робітники
2040100а-11259 Бригадири рудного двору
2040100а-11442
Водії автомобілів, зайняті переміщенням шлаку на
гарячих ділянках робіт
2040100а-11463
Водії електро- і автовізків, зайняті на рудному
дворі
2040100а-11543 Вивантажувачі на відвалах
2040100а-11622
Газорятувальники при проведенні робіт із
застосуванням газозахисної апаратури
2040100а-11756 Грануляторники доменних шлаків
2040100а-11768 Вантажники, зайняті на рудному дворі
2040100а-11908 Дробильники
2040100а-12815
Ковшові, постійно зайняті на приготуванні
вапняного розчину і оббризкуванні ковшів
2040100а-12942
Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт
2040100а-13144
Котельники, зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2040100а-13583 Машиністи бульдозерів, зайняті на рудному дворі
2040100а-13598 Машиністи вагоноперекидачів
2040100а-13710
Машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів,
зайняті на рудному дворі
2040100а-13777 Машиністи конвейєрів, зайняті на рудному дворі
2040100а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва
2040100а-14181 Машиністи скіпових підйомників
2040100а-14364 Машиністи шихтоподавання
2040100а-14388 Машиністи екскаваторів, зайняті на рудному дворі
2040100а-14550
Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, зайняті на ремонті доменних печей
2040100а-14587

Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2040100а-14641
Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
на ремонті металургійного устаткування
2040100а-14668

Монтери колій, колійні робітники, робітники по
настиланню і ремонту колій, робітники по ремонту
колій, зайняті на під'їзних коліях
2040100а-15416 Вогнетривники
2040100а-15886 Оператори поста управління системи шихтоподавання
2040100а-17170
Готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і
термічних сумішей
2040100а-1753а
Робітники і бригадири на шлакових відвалах і
обробці шлаку
2040100а-1753б Робітники грануляційного басейну
2040100а-18494

Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, зайняті обслуговуванням та ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2040100а-18559 Слюсарі-ремонтники
2040100а-18572 Слюсарі систем випарного охолодження
2040100а-19203

Трактористи, машиністи (стосовно обслу-
говування трактора), зайняті на подаванні
шихти на рудному дворі
2040100а-19257 Прибиральники відходів металургійного виробництва
2040100а-19614 Шихтувальники
2040100а-19861
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування
2040100а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2040100б б) Керівники і спеціалісти
2040100б-23187 Майстри, старші майстри
2040100б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2040100б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2040100б-23607 Механіки дільниць
2040100б-23616 Механіки цехів
2040100б-24043 Начальники змін
2040100б-24097 Начальники дільниць
2040100б-24125 Начальники цехів та їх заступники
2040100б-25401 Електрики дільниць
2040100б-25404 Електрики цехів
2040100б-25455 Енергетики
2040100б-25470 Енергетики дільниць
2040100б-25476 Енергетики цехів
20402000

2. Виробництво сталі і феросплавів. Підготовка
сполук і копрові роботи. Ремонт металургійних
печей. Випалювання доломіту і вапна
2040200а а) Робітники
2040200а-11270
Бригадири шихтувального двору в сталеплавильному
і феросплавному виробництвах
2040200а-11289
Бункерувальники, зайняті на подаванні матеріалів
у конвертер
2040200а-11295
Бурильники шпурів, бурильники (пропалювачі
шпурів), зайняті на обробці лому і шлаку
2040200а-11422 Вагарі, зайняті на шихтовому дворі
2040200а-11429 Підривники, зайняті на обробці лому і шлаку
2040200а-11442
Водії автомобілів, зайняті на переміщенні шлаку
на гарячих ділянках робіт
2040200а-11453


Водії навантажувачів, робітники пакувальних
ділянок, трактористи тракторних навантажувачів,
водії автонавантажувачів, зайняті на перевезенні
вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт
2040200а-11538 Вивантажувачі вапна із печей
2040200а-11543 Вивантажувачі на відвалах
2040200а-11622
Газорятувальники при проведенні робіт із
застосуванням газозахисної апаратури
2040200а-11768
Вантажники, зайняті на шихтовому дворі та на
навантаженні фосфатшлаків
2040200а-11858 Дозувальники
2040200а-11908 Дробильники
2040200а-12780 Клеймувальники гарячого металу
2040200а-12942
Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт
2040200а-13123 Копровики по обробці брухту відходів металу
2040200а-13144
Котельники, зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2040200а-13361 Лебідники
2040200а-13460
Маркувальники, зайняті маркуванням гарячого
металу
2040200а-13583
Машиністи бульдозерів, зайняті на вантаженні
шлаку і на ламанні кладки печей
2040200а-13598 Машиністи вагоноперекидачів
2040200а-13698 Машиністи дистрибуторів
2040200а-13790


Машиністи кранів (кранівники), машиністи
кранів-штабелерів, машиністи монорейкових
електролебідок та інших дрібних
підйомно-транспортних механізмів
2040200а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва
2040200а-13872 Машиністи млинів
2040200а-13910
Машиністи насосних установок, зайняті на
перекачуванні смоли, мазуту в мартенівські печі
2040200а-14185
Машиністи скреперів (скреперисти), зайняті на
розбиранні лому і металу
2040200а-14388
Машиністи екскаваторів, зайняті на вантаженні
шлаку і ламанні кладки печей
2040200а-14401 Машиністи електровозів металургійних цехів
2040200а-14550

Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, постійно зайняті на ремонті
металургійного устаткування
2040200а-14587

Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2040200а-14641
Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
на ремонті і обслуговуванні устаткування
2040200а-14668


Монтери колії, колійні робітники, робітники по
ремонту колій, робітники по настиланню і ремонту
колій, зайняті на під'їзних коліях у шлакових
відвалах
2040200а-14773 Набивники блоків
2040200а-15416 Вогнетривники
2040200а-15590
Оператори завантажування конвертерів, зайняті на
подаванні матеріалів до конвертерів
2040200а-15860
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок, чергові біля фільтрів "Бет", чергові
електрогазоочищення, чергові електрофільтрів і
газоочищення машиністи пилоуловлюючих установок,
зайняті на уловлюванні пилу, при помелі шлаку і
приготуванні заправних матеріалів
2040200а-15886 Оператори постів управління систем шихтоподавання
2040200а-16023
Оператори систем гідравліки й охолодження машин
безперервного лиття заготовок
2040200а-16671
Теслярі, зайняті в цехах ремонту металургійних
печей на гарячому ремонті металургійних агрегатів
2040200а-16756 Підручні сталеварів вакуумних печей
2040200а-17170
Готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і
термічних сумішей
2040200а-17511 Пультовики електроплавильних печей
2040200а-1753а

Робітники і бригадири по переміщенню сировини,
напівфабрикатів і готової продукції в процесі
виробництва
2040200а-1753б
Робітники і бригадири, зайняті на шлакових
відвалах і на обробці шлаку
2040200а-1753в
Робітники, зайняті на випалюванні і вивантаженні
випаленого доломіту і вапна
2040200а-17577 Розбивачі феросплавів
2040200а-17616 Роздільники лому і відходів металу
2040200а-17972 Різальники холодного металу
2040200а-18386 Сепараторники, зайняті на обробці шлаку
2040200а-18494

Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, зайняті обслуговуванням та ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2040200а-18559 Слюсарі-ремонтники
2040200а-18572 Слюсарі систем випарного охолодження
2040200а-18604
Змішувачі, зайняті на приготуванні електродної
маси
2040200а-18627
Сортувальники, зайняті на сортуванні випаленого
доломіту
2040200а-18769 Сталевари вакуумних печей
2040200а-18897 Стропальники, зайняті на обробці металолому
2040200а-18916
Сушильники, випалювачі руд в сушильних барабанах,
зайняті на сушінні феросплавів
2040200а-19110 Термісти прокату і труб
2040200а-19217
Транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2040200а-19451 Формувальники електродної маси
2040200а-19455 Форсунники
2040200а-19588
Чистильники феросплавів, зайняті також на
розбивці феросплавів
2040200а-19614 Шихтувальники
2040200а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2040200а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2040200б б) Керівники і спеціалісти
2040200б-23187 Майстри, старші майстри
2040200б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2040200б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2040200б-23607 Механіки дільниць
2040200б-23616 Механіки цехів
2040200б-24043 Начальники змін
2040200б-24097 Начальники дільниць
2040200б-24125 Начальники цехів, їх заступники
2040200б-25401 Електрики дільниць
2040200б-25404 Електрики цехів
2040200б-25473 Енергетики дільниць, цехів
204030003. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне,
вилопрокатне, жерстекатальне, лудильне,
оцинкувальне і освинцювальне виробництва.
Виробництво рейкових скріплень. Термічна обробка,
вирубка і зачищення гарячого металу
20403000 Виробництво каліброваного металу
2040300а а) Робітники
2040300а-11337 Вальцювальники по складанню і перевалці клітей
2040300а-11340 Вальцювальники профілезгинальних агрегатів
2040300а-11350 Вальцювальники станів холодної прокатки
2040300а-11622
Газорятувальники при виконанні робіт із
застосуванням газозахисної апаратури
2040300а-12673
Гартувальники, включаючи зайнятих на
електрогартуванні рейок
2040300а-12753 Кислототривники-гумувальники
2040300а-12780 Клеймувальники гарячого металу
2040300а-12942
Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт,контролери у виробництві чорних металів, зайняті
поопераційним контролем на агрегатах
безперервного травлення, лудіння, оцинкування,
алюмооцинкування, освинцювання
2040300а-13334 Лакувальники жерсті і труб
2040300а-13460
Маркувальники, зайняті на роботах з гарячим
металом
2040300а-13612 Машиністи ведучіх моторів прокатних станів
2040300а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва
2040300а-13967
Машиністи парових машин і локомобілів, зайняті на
головних приводах прокатних станів
2040300а-14189 Машиністи зливкорозламувачів
2040300а-14550

Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, постійно зайняті на ремонті
металургійного устаткування
2040300а-14587

Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2040300а-14641
Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
на ремонті та обслуговуванні устаткування
2040300а-14810 Набирачі пакетів листів і труб
2040300а-15416 Вогнетривники
2040300а-15665 Оператори ліній обробки рейок
2040300а-15880

Оператори постів управління, машиністи-оператори
головних постів механізованих ножиць,
машиністи-оператори постів управління
2040300а-15892
Оператори постів управління станів холодної
прокатки
2040300а-15940 Оператори профілезгинальних агрегатів
2040300а-16356 Відпальники прецизійних сталей і сплавів
2040300а-16619

Плавильники вторинного олова, плавильники
рекупераційних і цинкових печей, рафінувальники
олова, рекуператорники, рекуператорники олова
2040300а-16630 Шліфувальники, зайняті на шліфуванні валків
2040300а-16754 Підручні вальцювальників станів холодної прокатки
2040300а-16799
Полірувальники, зайняті на роботах із
застосуванням окису хрому
2040300а-16938 Правильники прокату і труб
2040300а-17089 Пресувальники-прошивальники рейкових скріплень
2040300а-1753а
Робітники і бригадири на обробці та сортуванні
металу і готової продукції
2040300а-1753б

Робітники і бригадири, зайняті на прийманні,
здаванні, пакетуванні та пакуванні металу і
готової продукції
2040300а-1753в

Робітники і бригадири, зайняті на переміщенні
сировини, напівфабрикатів і готової продукції в
процесі виробництва
2040300а-17621 Роздиральники пакетів
2040300а-17646
Розмітчики прокату, зайняті розміткою гарячого
металу
2040300а-17914
Різальники металу на ножицях і пресах, зайняті
рубанням рейкових скріплень на пресі
2040300а-17972 Різальники холодного металу
2040300а-18494

Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2040300а-18557 Слюсарі-провідники
2040300а-18559 Слюсарі-ремонтники
2040300а-18572 Слюсарі систем випарного охолодження
2040300а-18602 Мастильники
2040300а-19089 Талькувальники листів і стрічок
2040300а-19110 Термісти прокату і труб
2040300а-19217
Транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2040300а-19455 Форсунники
2040300а-19630 Шліфувальники, зайняті на шліфуванні валків
2040300а-19700 Штампувальники, зайняті на холодному штампуванні
2040300а-19861
Електромонтери на ремонтуванні та обслуговуванні
електроустаткування
2040300а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
обладнання
2040300б б) Керівники і спеціалісти
2040300б-23187 Майстри, старші майстри
2040300б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2040300б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2040300б-23607 Механіки дільниць
2040300б-23616 Механіки цехів
2040300б-24043 Начальники змін
2040300б-24097 Начальники дільниць
2040300б-24125 Начальники цехів, їх заступники
2040300б-25401 Електрики дільниць
2040300б-25404 Електрики цехів
2040300б-25473 Енергетики дільниць, цехів
20404000


4. Трубне виробництво (трубопрокатне,
трубозварювальне, електротрубозварювальне,
трубоволочильне, труболиварне, фітингове,
балонне) і оцинковувальні цехи
2040400а а) Робітники
2040400а-11233
Бригадири, зайняті на прийманні, здаванні труб і
балонів
2040400а-11235
Бригадири-настроювачі трубоелектрозварювальних
станів
2040400а-11326 Вальцювальники калібрувального стану
2040400а-11335 Вальцювальники обкатних машин
2040400а-11349 Вальцювальники станів холодної прокатки труб
2040400а-11354 Вальцювальники трубоформувальних станів
2040400а-11489 Волочильники труб
2040400а-11654 Згинальники труб
2040400а-11758 Гратознімальники
2040400а-11984
Заварники труб і балонів, зайняті на заварюванні
і розбиванні
2040400а-12264 Землероби
2040400а-12664 Калібрувальники труб на пресі
2040400а-12673 Гартувальники
2040400а-12780 Клеймувальники гарячого металу
2040400а-12942
Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт
2040400а-13123
Копровники по розбиранню лому і відходів металу,
зайняті на розбиванні труб
2040400а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва
2040400а-13910

Машиністи насосних установок, зайняті на
перекачуванні смоли і мазуту до нагрівальних
пристроїв прокатних станів
2040400а-14401 Машиністи електровозів металургійних цехів
2040400а-14550

Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, постійно зайняті на ремонті
металургійного устаткування
2040400а-14587

Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2040400а-14641
Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
на ремонті і обслуговуванні устаткування
2040400а-14810 Набирачі пакетів листів і труб
2040400а-16752
Підручні вальцювальників станів холодного прокату
труб
2040400а-16938 Правильники прокату і труб
2040400а-1753а Робітники, зайняті на охолоджувальних установках
2040400а-1753б
Робітники і бригадири, зайняті на обробці та
сортуванні металу і готової продукції
2040400а-1753в

Робітники і бригадири, зайняті на переміщенні
сировини, напівфабрикатів та готової продукції в
процесі виробництва
2040400а-1753г
Робітники, зайняті на прийманні і здаванні труб і
балонів
2040400а-17968 Різальники труб і заготовок
2040400а-18123 Складальники балонів
2040400а-18494

Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2040400а-18355
Свердлувальники, зайняті на обробці труб і
балонів
2040400а-18559 Слюсарі-ремонтники
2040400а-18951 Сушильники компонентів обмазки і флюсів
2040400а-19110 Термісти прокату і труб
2040400а-19217
Транспортувальники, зайняті на подаванні
матеріалів до вагранок
2040400а-19257

Прибиральники відходів металургійного
виробництва, зайняті на прибиранні шлаку від
нагрівальних печей
2040400а-19287
Укладальники прокату, зайняті на укладанні труб в
пакети
2040400а-19365 Флюсоварильники
2040400а-19455 Форсунники
2040400а-19555 Чистильники, зайняті на протиранні труб
2040400а-19861
Електромонтери на ремонті та обслуговуванні
електроустаткування
2040400а-19894
Електрополірувальники, зайняті на поліруванні
труб
2040400а-19903 Електрозварники листів і стрічок
2040400а-19908 Електрозварники труб на стані
2040400а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та на ремонті
устаткування
2040400б б) Керівники і спеціалісти
2040400б-23187 Майстри, старші майстри
2040400б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2040400б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2040400б-23607 Механіки дільниць
2040400б-23616 Механіки цехів
2040400б-24043 Начальники змін
2040400б-24097 Начальники дільниць
2040400б-24125 Начальники цехів, їх заступники
2040400б-25401 Електрики дільниць
2040400б-25404 Електрики цехів
2040400б-25473 Енергетики дільниць, цехів
20405000
5. Пряме відновлення заліза і виробництво
порошків чорних металів
2040500а а) Робітники
2040500а-10065 Апаратники всіх назв
2040500а-11186 Бігунники зміщувальних бігунів
2040500а-11469 Водопровідники шахтних печей
2040500а-11607 Газівники
2040500а-11612 Газівники шахтних печей
2040500а-11704 Горнові шахтних печей
2040500а-11765 Грохотувальники
2040500а-11908 Дробильники
2040500а-12138 Завантажувачі шихти
2040500а-13596 Машиністи вагон-вагів
2040500а-13711
Машиністи дробильно-помельно-сортувальних
механізмів
2040500а-13777 Машиністи конвейєрів
2040500а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2040500а-13872 Машиністи млинів
2040500а-13935 Машиністи окомкувачів
2040500а-14181 Машиністи скіпових підйомників
2040500а-14198 Машиністи змішувальних барабанів
2040500а-15157 Випалювачі
2040500а-15416 Вогнетривники
2040500а-16579 Пічові відновлення окисів заліза
2040500а-16591 Пічові відпалу залізних порошків
2040500а-16762
Підручні сталеварів печей прямого відновлення
заліза
2040500а-18386 Сепараторники
2040500а-18409 Скіпові
2040500а-18559 Слюсарі-ремонтники
2040500а-18775 Сталевари печей прямого відновлення заліза
2040500а-18916 Сушильники
2040500а-19217 Транспортувальники
2040500а-19293
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
порошку
2040500а-19555 Чистильники
2040500а-19614 Шихтувальники
2040500а-19861
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування
2040500б б) Керівники і спеціалісти
2040500б-23187 Майстри, старші майстри
2040500б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2040500б-23607 Механіки дільниць
2040500б-23616 Механіки цехів
2040500б-24043 Начальники змін
2040500б-24097 Начальники дільниць
2040500б-24125 Начальники цехів, їх заступники
2040500б-25401 Електрики цехів, дільниць
2040500б-25473 Енергетики дільниць
2040500б-25476 Енергетики цехів

20500000
IV. КОКСОВЕ, ПЕКОКСОВЕ, ТЕРМОАНТРАЦИТОВЕ I
КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВА. ВУГЛЕПІДГОТОВКА
2050000а а) Робітники
2050000а-10065
Апаратники всіх назв, зайняті на вуглепідготовці
і очищенні газів
2050000а-10490
Апаратники очищення стічних вод, зайняті на
біохімустановках
2050000а-11237 Бригадири на дільницях основного виробництва
2050000а-11289

Бункерувальники, гірники біля бункерів
(бункерувальники), шиберники механізованого
навантаження коксу
2050000а-11422 Вагарі
2050000а-11442
Водії автомобілей, зайняті на вивезенні відходів
коксохімічного виробництва
2050000а-11453
Водії навантажувача, зайняті на транспортуванні
вугілля на вуглепідготовку
2050000а-11622
Газорятувальники при проведенні роботи із
застосуванням газозахисної апаратури
2050000а-11768

Вантажники, вантажники складу нафталіну, зайняті
на вантаженні і вивантаженні сировини, палива і
коксохімічної продукції
2050000а-11858 Дозувальники
2050000а-11908 Дробильники
2050000а-12626 Кабестанники
2050000а-12942

Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт і на роботах з
шкідливими умовами праці
2050000а-13368 Стрічкові прибиральники
2050000а-13583


Машиністи бульдозерів, бульдозеристи, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню бульдозерів, зайняті у
технологічному процесі вуглепідготовки
2050000а-13598 Машиністи вагоноперекидачів
2050000а-13777
Машиністи конвейєрів, машиністи
гірничотранспортних машин і механізмів по
обслуговуванню конвейєрів,
машиністи машин і механізмів по обслуговуванню
конвейєрних установок, машиністи машин і
механізмів по обслуговуванню транспортних машин і
механізмів (що стосується обслуговування
транспортерів і елеваторів), машиністи
транспортних машин і механізммів при
обслуговуванні конвейєрів і елеваторів
2050000а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2050000а-13893 Машиністи мостових перевантажувачів
2050000а-13910
Машиністи насосних установок, у тому числі
зайняті на гасильних баштах
2050000а-13990 Машиністи живильників
2050000а-14037
Машиністи по обслуговуванню силосів і вугільних
башт
2050000а-14072 Машиністи промивальних машин
2050000а-14110 Машиністи розморожувальних установок
2050000а-14224 Машиністи сушильних установок
2050000а-14582

Монтажники обладнання коксохімічних виробництв,
постійно зайняті на ремонті виробничого
устаткування
2050000а-14641

Монтажники технологічних трубопроводів,
слюсарі-трубопровідники, зайняті на ремонті
коксохімічного устаткування
2050000а-15416 Вогнетривники
2050000а-15626 Оператори коксосортування
2050000а-16671
Теслярі, зайняті на ремонті коксохімічних
агрегатів
2050000а-17531 Робітники, зайняті на механізмах хімвиробництва
2050000а-17632 Розливальники хімічної продукції
2050000а-18386 Сепараторники
2050000а-18440 Скруберники-насосники
2050000а-18494

Слюсарі контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2050000а-18559 Слюсарі-ремонтники
2050000а-18598 Зливальники-розливальники
2050000а-18602 Мастильники
2050000а-18660 Сортувальники коксу
2050000а-19213

Транспортерники, мотористи транспортерів і
елеваторів, робітники на вуглеподачі,
елеваторники
2050000а-19217
Транспортувальники, зайняті на перевезенні
вугілля, коксу і хімічних продуктів
2050000а-19257
Прибиральники відходів металургійного
виробництва, зайняті в коксовому виробництві
2050000а-19293
Укладальники-пакувальники, пакувальники, зайняті
на пакуванні та навантаженні хімічних продуктів
2050000а-19356 Фільтрувальники
2050000а-19362 Флотатори
2050000а-19532 Центрифугники
2050000а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні бункерів
2050000а-19614 Шихтувальники
2050000а-19625 Шламовики
2050000а-19861
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування
2050000а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2050000б б) Керівники і спеціалісти
2050000б-23187 Майстри, старші майстри
2050000б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні
2050000б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2050000б-23485 Механіки (старші механіки)
2050000б-23607 Механіки дільниць
2050000б-23616 Механіки цехів
2050000б-23901 Начальники відділень
2050000б-23967 Начальники виробництв у цехах та їх заступники
2050000б-24043 Начальники змін
2050000б-24097
Начальники дільниць, начальники (завідуючі)
дільниць ВТК
2050000б-24125 Начальники цехів, їх заступники
2050000б-25401 Електрики дільниць
2050000б-25404 Електрики цехів
2050000б-25473 Енергетики дільниць
2050000б-25476 Енергетики цехів

20600000 V. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ
2060000а а) Робітники
2060000а-11186 Бігунники змішувальних бігунів
2060000а-11289 Бункерувальники, зайняті на помельних відділеннях
2060000а-11538 Вивантажувачі вапна із печей
2060000а-11541 Вивантажувачі вогнетривких матеріалів із печей
2060000а-11607
Газівники, зайняті на сушильних і випалювальних
агрегатах
2060000а-11768
Вантажники, зайняті в дробильних і помельних
відділеннях
2060000а-11908 Дробильники
2060000а-12130

Завантажувачі сировини і напівфабрикатів, зайняті
на завантаженні печей, сушил, дробарок і млинів,
на завалюванні грохотів
2060000а-12587 Випробувачі карборундових стержнів
2060000а-12942
Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт
2060000а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті у процесах
помелу і випалювання, пресуванні і формуванні
2060000а-13872 Машиністи млинів
2060000а-13990 Машиністи живильників
2060000а-13996 Машиністи пневмотранспорту
2060000а-14181 Машиністи скіпових підйомників
2060000а-14239
Машиністи тельферів, зайняті на транспортуванні
гарячих вогнетривких матеріалів
2060000а-14337 Машиністи холодильників
2060000а-14405 Машиністи електролафетів
2060000а-14440
Металізатори, зайняті на металізації вогнетривів
(крім вакуумного способу)
2060000а-15181 Випалювачі на печах
2060000а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
2060000а-15860
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлювальних
установок, чергові електрофільтрів, ексгаустерів
(котрельники), чистильники, електрики
мультциклонів, електрики фільтрів по уловлюванню
вугільного пилу, машиністи електрофільтрів,
зайняті на очищенні камер
2060000а-16634


Плавильники вогнетривкої сировини;
плавильники-ливарники, зайняті на плавленні і
заливці вогнетривкої сировини; плавильники
магнезиту в електродугових печах
2060000а-17064 Пресувальники вогнетривких виробів
2060000а-17465 Просіювальники порошків на механічних ситах
2060000а-17623 Розливальники-загладжувальники піномаси
2060000а-17882 Різальники брикетів і заготовок
2060000а-18107 Садчики в печі та на тунельні вагони
2060000а-18559

Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт, а також на ремонті помельного, дробильного
і пресо-формувального устаткування
2060000а-18673 Сортувальники напівфабрикатів і виробів
2060000а-18717 Складачі маси на мішалках
2060000а-18916 Сушильники
2060000а-19058
Знімачі-укладальники заготовок, мас і готових
виробів
2060000а-19213 Транспортерники
2060000а-19217
Транспортувальники, зайняті на перевезенні
сировини, порошків, маси і напівфабрикатів
2060000а-19293
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні і
перенесенні мішків з порошками
2060000а-19416 Формувальники вогнетривких виробів
2060000а-19561 Чистильники димоходів, лежаків і топок
2060000а-19619 Шихтувальники-дозувальники
2060000а-19622 Шлаковики
2060000а-19627 Шламувальники-басейники
2060000а-19666 Шліфувальники-різальники вогнетривких виробів
2060000а-19861


Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт, а також на ремонті помельного, дробильного
і пресо-формувального устаткування
2060000а-19931


Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт,
а також на ремонті помельного, дробильного і
пресо-формувального устаткування
2060000б
б) Керівники і спеціалісти, зайняті на помелі,
дробленні і випалюванні, пресуванні і формуванні:
2060000б-23187 Майстри, старші майстри
2060000б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2060000б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2060000б-23607 Механіки дільниць
2060000б-23616 Механіки цехів
2060000б-24043 Начальники змін
2060000б-24097 Начальники дільниць
2060000б-24125 Начальники цехів та їх заступники
2060000б-25401 Електрики дільниць, цехів
2060000б-25473 Енергетики дільниць
2060000б-25476 Енергетики цехів

20700000 VI. ВИРОБНИЦТВО МЕТИЗІВ
20701000 1. Виробництво дроту та каліброваного металу
2070100а а) Робітники
2070100а-10065
Апаратники всіх назв, зайняті у виробництві
залізного купоросу
2070100а-11237
Бригадири на дільницях основного виробництва,
зайняті на волочінні
2070100а-11482
Волочильники, зайняті на волочінні
калібрувального металу
2070100а-11486 Волочильники дроту
2070100а-12673 Гартувальники
2070100а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
травленні, термообробці і волочінні
2070100а-14035 Машиністи по навивці канатів
2070100а-14525 Мийники-сушильники металу
2070100а-15034 Намотувальники дроту і тросів
2070100а-18338
Зварники на машинах контактного (пресового)
зварювання
2070100а-18559


Слюсарі-ремонтники, чергові слюсарі, слюсарі по
ремонту металургійного і цементного устаткування,
зайняті на гарячих дільницях робіт і на дільницях
з шкідливими умовами праці
2070100а-19630
Шліфувальники, зайняті на шліфуванні абразивними
кругами сухим способом
2070100б б) Керівники і спеціалісти
2070100б-23187 Майстри, старші майстри
20702000
2. Виробництво важкообмазних та якісних
електродів і флюсів для зварювання
2070200а а) Робітники
2070200а-11272 Брикетувальники
2070200а-11916 Дробильники компонентів обмазування
2070200а-17062 Пресувальники обмазувальних пресів
2070200а-17363 Прожарювачі на печах
2070200а-17594 Розварювальники силікатних брил
2070200а-18559
Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2070200а-18705 Сортувальники електродів
2070200а-18721 Складачі обмазки
2070200а-18951 Сушильники компонентів обмазки і флюсів
2070200а-19001 Сушильники електродів
2070200а-19366 Флюсівники
2070200а-19760 Електродники
2070200а-19861

Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2070200б б) Керівники і спеціалісти
2070200б-23187 Майстри, старші майстри
2070200б-23362
Майстри, старші майстри по ремонту устаткування,
зайняті на гарячих ділянках робіт

20800000
VII. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ I ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ
2080000а а) Робітники
2080000а-10065

Апаратники всіх найменувань, зайняті на
уловлюванні та дистиляції продуктів сухої
перегонки вугілля
2080000а-10486 Апаратники очищення газу
2080000а-10931 Апаратники згущувачів
2080000а-11174 Барильєтники
2080000а-11289


Бункерувальники, бункерувальники-шурувальники,
завантажники-шурувальники бункерів, робітники на
гратах, робітники біля грат (бункерувальники),
шиберники механізованого вантаження коксу
2080000а-13650 Машиністи газогенераторних станцій
2080000а-13777 Машиністи конвейєрів
2080000а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2080000а-13910
Машиністи насосних установок, які зайняті на
відстійниках
2080000а-14224

Машиністи сушильних установок, кочегари сушильних
установок, машиністи сушарок у цехах
пилоприготування (у цехах по розмелу палива)
2080000а-14239 Машиністи тельферів
2080000а-18440 Скруберники-насосники
2080000а-18559 Слюсарі-ремонтники
2080000а-19213 Транспортерники
2080000а-19217 Транспортувальники
2080000а-19356

Фільтрувальники, апаратники фільтрації,
фільтрівники (мийники руди на машинах, машиністи
вакуум-фільтрів)
2080000а-19362
Флотатори, флотаторники, машиністи флотаційної
машини
2080000а-19622 Шлаковики
2080000а-19625 Шламувальники
2080000а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2080000а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2080000б б) Керівники і спеціалісти
2080000б-23187 Майстри, старші майстри
2080000б-23362 Майстри (старші майстри) по ремонту устаткування
2080000б-23485 Механіки
2080000б-23607 Механіки дільниць
2080000б-23616 Механіки цехів
2080000б-24043 Начальники змін
2080000б-24125 Начальники цехів, їх заступники

20900000 VIII. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (кольорові метали)
20901000
1. Підготовка сировини і шихти. Брикетування на
мідно-сірчаних заводах і фабриках
2090100а а) Робітники
2090100а-10087 Автоклавники на запарюванні брикетів
2090100а-10665 Апаратники приготування брикетної суміші
2090100а-11289 Бункерувальники
2090100а-11768 Вантажники, зайняті на розвантаженні сировини
2090100а-11858 Дозувальники
2090100а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих дільницях робіт і на роботах з
шкідливими умовами праці
2090100а-13579 Машиністи брикетних пресів
2090100а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2090100а-13874 Машиністи млинів
2090100а-13977 Машиністи перевантажувачів
2090100а-14076 Машиністи просіювальних установок
2090100а-14239 Машиністи тельферів
2090100а-14388 Машиністи екскаваторів
2090100а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих дільницях
робіт і на роботах з шкідливими умовами праці
2090100а-17796 Розчиняльники реагентів
2090100а-18386 Сепараторники
2090100а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090100а-18897

Стропальники, стропальники-сигналісти
металургійних цехів, зайняті на розвантаженні
сировини
2090100а-19014 Знімачі брикетів
2090100а-19213 Транспортерники
2090100а-19614 Шихтувальники
2090100а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090100б б) Керівники і спеціалісти
2090100б-23187 Майстри, старші майстри
2090300б-23269

Майстри (старші майстри) контрольні на
гарячих роботах і на роботах з шкідливими
умовами праці
2090100б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090100б-23607 Механіки дільниць
2090100б-23616 Механіки цехів
2090100б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090100б-24125 Начальники цехів, їх заступники
20902000 2. Сушіння шихти і промпродуктів
2090200а а) Робітники
2090200а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці
2090200а-18494
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, - зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2090200а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090200а-19455 Форсунники
2090200а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090200б б) Керівники і спеціалісти
2090200б-23187 Майстри і старші майстри
2090200б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090200б-23607 Механіки дільниць
2090200б-23616 Механіки цехів
2090200б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090200б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20903000 3. Випалювання і вельцювання
2090300а а)Робітники
2090300а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці
2090300а-14239
Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2090300а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2090300а-18494
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2090300а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090300а-19217 Транспортувальники
2090300а-19455 Форсунники
2090300а-19614 Шихтувальники
2090300а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090300б б) Керівники і спеціалісти
2090300б-23269

Майстри (старші майстри) контрольні на
гарячих роботах і на роботах з шкідливими
умовами праці
2090300б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090300б-23607 Механіки дільниць
2090300б-23616 Механіки цехів
2090300б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090300б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20904000 4. Спікання шахти і промпродуктів
2090400а а) Робітники
2090400а-11289 Бункерувальники
2090400а-11858 Дозувальники
2090400а-13041
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на роботах з шкідливими умовами праці
2090400а-13910 Машиністи насосних установок
2090400а-13990 Машиністи живильника
2090400а-14239
Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2090400а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на роботах з шкідливими
умовами праці
2090400а-18494
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2090400а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090400а-18602 Мастильники
2090400а-19213 Транспортерники
2090400а-19455 Форсунники
2090400а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090400б б) Керівники і спеціалісти
2090400б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і на роботах з шкідливими умовами праці
2090400б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090400б-23607 Механіки дільниць
2090400б-23616 Механіки цехів
2090400б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090400б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20905000 5. Плавильне і електротермічне виробництво
2090500а а) Робітники
2090500а-11289 Бункерувальники
2090500а-11453 Водії навантажувача
2090500а-11463 Водії електро- і автовізків, зайняті в цехах
2090500а-11908
Подрібнювачі, зайняті на подрібненні кірок,
файнштейну, штейну, оборотів і шлаку
2090500а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці
2090500а-13579 Машиністи брикетних пресів
2090500а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2090500а-14181 Машиністи скіпових підйомників
2090500а-14401 Машиністи електровозів металургійного цеху
2090500а-14550
Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, зайняті біля печей
2090500а-15416 Вогнетривники
2090500а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і на
роботах з шкідливими умовами праці
2090500а-17867 Регулювальники електродів
2090500а-18494
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2090500а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090500а-19213 Транспортерники
2090500а-19217
Транспортувальники, зайняті транспортуванням
шихти
2090500а-19263 Прибиральники шлаків і оборотних матеріалів
2090500а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні ковшів
2090500а-19760 Електродники
2090500а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090500б б) Керівники і спецівлісти
2090500б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і на роботах з шкідливими умовами праці
2090500б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090500б-23607 Механіки дільниць
2090500б-23616 Механіки цехів
2090500б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090500б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2090500б-25473 Енергетики (електрики) дільниць
2090500б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20908000 6. Рафінування металів
2090800а а) Робітники
2090800а-11908 Подрібнювачі
2090800а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці
2090800а-13872 Машиністи млинів
2090800а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2090800а-18494
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2090800а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090800а-19213 Транспортерники
2090800а-19217 Транспортувальники, зайняті на підвезенні металу
2090800а-19455 Форсунники
2090800а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090800б б) Керівники і спеціалісти
2090800б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і на роботах з шкідливими умовами праці
2090800б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090800б-23607 Механіки дільниць
2090800б-23616 Механіки цехів
2090800б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090800б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20909000
7. Гідрометалургія, вилуговування, одержання
кадмію і купоросу
2090900а а) Робітники
2090900а-10014 Автоклавники
2090900а-10187

Апаратники-гідрометалурги, зайняті на збурювачах
і згущувачах, на перколяції, осадженні і
фільтруванні
2090900а-10336 Апаратники кристалізації
2090900а-11121 Арматурники
2090900а-11438 Вініпласники
2090900а-11858 Дозувальники
2090900а-12138 Завантажувачі шихти
2090900а-12139 Завантажувачі лугу
2090900а-19293
Укладальники-пакувальники, зайняті на
розфасуванні
2090900а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці
2090900а-13579 Машиністи брикетних пресів
2090900а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2090900а-13910 Машиністи насосних установок
2090900а-15271 Оброблювачі вторинних шламів
2090900а-15416 Вогнетривники
2090900а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2090900а-1753а
Робітники, зайняті на дозуванні кислот, лугів і
солей
2090900а-1753б Робітники, зайняті на ремонті апаратури
2090900а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090900а-19217
Транспортувальники, зайняті на транспортуванні
кислот, лугів і солей
2090900а-19356 Фільтрувальники
2090900а-19528 Цементувальники
2090900а-19532 Центрифугники
2090900а-19614 Шихтувальники
2090900а-19625 Шламувальники
2090900а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090900б б) Керівники і спеціалісти
2090900б-23187
Майстри (старші майстри), зайняті на механічній
обробці електродів
2090900б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і на роботах з шкідливими умовами праці
2090900б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090900б-23607 Механіки дільниць
2090900б-23616 Механіки цехів
2090900б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090900б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20910000
8. Виробництво вуглецевих матеріалів, мас і
виробів з них
2091000а а) Робітники
2091000а-11186 Бігунники зміщувальних бігунів
2091000а-11453 Водії навантажувачів
2091000а-11768
Вантажники, зайняті на вантаженні сировини і
готової продукції
2091000а-11908 Подрібнювачі
2091000а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2091000а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2091000а-13910 Машиністи насосних установок
2091000а-15948 Оператори пульта управління
2091000а-17314
Пробовідбирачі, приймальники проб, зайняті на
прожарюванні, випалюванні та графітації
2091000а-18594 Слюсарі електродної продукції
2091000а-18627 Сортувальники
2091000а-18792
Верстатники по механічній обробці електродної
продукції
2091000а-19217 Транспортувальники
2091000а-19455 Форсунники, зайняті біля печей
2091000а-19582 Чистильники продукції
2091000а-19696 Штабелювальники електродів
2091000б б) Керівники і спеціалісти
2091000б-23187
Майстри (старші майстри), зайняті на механічній
обробці електродної продукції
2091000б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2091000б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2091000б-23607 Механіки дільниць
2091000б-23616 Механіки цехів
2091000б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091000б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20911000 9. Глиноземне виробництво
2091100а а) Робітники
2091100а-10187


Апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах
і збурювачах, на класифікаторах, декомпозерах,
фільтрації, на приготуванні пульпи,
каустифікаторах
2091100а-10365 Апаратники нагрівання теплоносіїв
2091100а-11121 Арматурники
2091100а-11289 Бункерувальники
2091100а-11765 Грохотувальники
2091100а-11768
Вантажники, зайняті на вантаженні цементу, соди,
каустику і глинозему
2091100а-11858 Дозувальники
2091100а-12138 Завантажувачі шихти
2091100а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці
2091100а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2091100а-13910 Машиністи насосних установок
2091100а-13977 Машиністи перевантажувачів
2091100а-13990 Машиністи живильників
2091100а-14181 Машиністи скіпових підйомників
2091100а-14386 Машиністи ексгаустерів
2091100а-15860
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
2091100а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2091100а-18027 Репульпаторники
2091100а-18386 Сепараторники
2091100а-18559 Слюсарі-ремонтники
2091100а-19213 Транспортерники
2091100а-19356 Фільтрувальники
2091100а-19362 Флотатори
2091100а-19455 Форсунники
2091100а-19532 Центрифугники
2091100а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні апаратури
2091100а-19614 Шихтувальники
2091100а-19625 Шламувальники
2091100а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2091100б б) Керівники і спеціалісти
2091100б-23187 Майстри і старші майстри
2091100б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2091100б-23362 Майстри, старші майстри по ремрнту устаткування
2091100б-23607 Механіки дільниць
2091100б-23616 Механіки цехів
2091100б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091100б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2091100б-25473 Енергетики (електрики) дільниць і цехів
20912000
10. Одержання металу електролітичним способом у
розплаві металу
2091200а а) Робітники
2091200а-11453 Водії навантажувачів
2091200а-13041
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті у виробництві алюмінію
2091200а-13872 Машиністи млинів
2091200а-14587

Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2091200а-17914 Різальники металу на ножицях і пресах
2091200а-17928 Різальники на пилках, ножівках і верстатах
2091200а-18494Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, електрослюсарі по ремонту
приладів теплотехнічного контролю і автоматики
теплових процесів, електрослюсарі (слюсарі) по
ремонту і монтажу контрольно-вимірювальних
приладів і установок автоматичного регулювання,
зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2091200а-18559 Слюсарі ремонтники
2091200а-19203
Трактористи, зайняті на підвезенні гарячого
металу
2091200а-19217 Транспортувальники
2091200а-19258 Прибиральники виробничих приміщень
2091200а-19628 Шламувальники електролітних ванн
2091200а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2091200а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2091200б б) Керівники і спеціалісти
2091200б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2091200б-23607 Механіки дільниць
2091200б-23616 Механіки цехів
2091200б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091200б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2091200б-25401 Енергетики (електрики) дільниць і цехів
20913000 11. Виробництво фтористої кислоти і її солей
2091300а а) Робітники
2091300а-11159 Бакелітники (просочувальники)
2091300а-11779 Гумувальники металовиробів
2091300а-12751 Кислототривники-вініпласники
2091300а-12753 Кислотники-гумувальники
2091300а-13041 Контролери продукції кольорової металургії
2091300а-13321 Лаборанти хімічного аналізу
2091300а-13460 Маркірувальники
2091300а-17150 Приладники
2091300а-17314 Пробовідбирачі
2091300а-18494
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2091300а-18559 Слюсарі-ремонтники
2091300а-19213 Транспортерники
2091300а-19217 Транспортувальники
2091300а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2091300б б) Керівники і спеціалісти
2091300б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2091300б-23607 Механіки дільниць
2091300б-23616 Механіки цехів
2091300б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091300б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2091300б-25473 Енергетики (електрики) дільниць і цехів
20914000
12. Одержання металу електролітичним способом у
розчинах солей і лугів
2091400а а) Робітники
2091400а-10187


Апаратники-гідрометалурги, зайняті на
приготуванні сірчанокислих розчинів і очищенні
промвідсіків шляхом осадження при виробництві
електролітичної фольги
2091400а-10731 Апаратники приготування електроліту
2091400а-12753 Кислототривники-гумувальники
2091400а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2091400а-13910 Машиністи насосних установок
2091400а-14239
Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2091400а-15307 Оброблювачі матричних листів
2091400а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2091400а-17531 Робітники, зайняті на ремонті ванн
2091400а-18494
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів й
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту та
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів й автоматики
безпосередньо в місцях їх установи на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2091400а-18559 Слюсарі-ремонтники
2091400а-19356 Фільтрувальники
2091400а-19497 Футерувальники-шамотники на ремонті ванн
2091400а-19528 Цементувальники
2091400а-19628
Шламувальники електролітичних ванн, зайняті на
промиванні сирцю і скрапу
2091400а-19771
Електролізники водяних розчинів, зайняті у
виробництві електролітичної фольги
2091400а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2091400б б) Керівники і спеціалісти
2091400б-23178
Майстри, старші майстри, зайняті у виробництві
електролітичної фольги
2091400б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2091400б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2091400б-23607 Механіки дільниць
2091400б-23616 Механіки цехів
2091400б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091400б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2091400б-25473 Енергетики (електрики) дільниць
2091400б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20915000 13. Виробництво порошків кольрових металів
2091500а а) Робітники
2091500а-13041Контролери продукції кольорової металургії,
контролери якості продукції (бракувальники),
приймальники сировини, напівфабрикатів і готової
продукції, зайняті на гарячих роботах і на
роботах з шкідливими умовами праці
2091500а-17314

Пробовідбирачі, приймальники проб, зайняті на
гарячих роботах і роботах з шкідливими умовами
праці
2091500а-18559 Слюсарі-ремонтники
2091500а-19217 Транспортувальники, підвожчики (подавальники)
2091500а-19258 Прибиральники виробничих приміщень
2091500а-19293
Укладальники-пакувальники, пакувальники - зайняті
на роботах з порошковою продукцією
2091500а-19488 Фрезерувальники зливків
2091500а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2091500б б) Керівники і спеціалісти
2091500б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2091500б-23362
Майстри, старші майстри по ремонту
устаткування
2091500б-23607 Механіки дільниць
2091500б-23616 Механіки цехів
2091500б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091500б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2091500б-24473 Енергетики (електрики) дільниць
2091500б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20916000 14. Одержання анодів і вайєрбарсів
2091600а а) Робітники
2091600а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2091600а-18494
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вімірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2091600а-18559 Слюсарі-ремонтники
2091600а-18602 Мастильники, зайняті на змащенні виливниць
2091600а-19582 Чистильники продукції
2091600а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2091600б б) Керівники і спеціалісти
2091600б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих і
шкідливих роботах
2091600б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2091600б-23607 Механіки дільниць
2091600б-23616 Механіки цехів
2091600б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091600б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20917000 15. Пилоуловлювання і газоочищення
2091700а а) Робітники
2091700а-13041

Контролери продукції кольрової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2091700а-13616 Машиністи вентиляційних аспіраційних установок
2091700а-13977 Машиністи перевантажувачів
2091700а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2091700а-18494
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2091700а-18559 Слюсарі-ремонтники
2091700а-19213
Транспортерники, зайняті на обслуговуванні
пневмотранспорту
2091700а-19861
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування
1091700б б) Керівники і спеціалісти
20917006-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих і
шкідливих роботах
20917006-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2091700б-23607 Механіки дільниць
2091700б-23616 Механіки цехів
2091700б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091700б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20920000 16. Переробка шламів
2092000а а) Робітники
2092000а-10168 Апаратники вилуговування
2092000а-10187
Апаратники-гідрометалурги, зайняті на
вилуговуванні
2092000а-18494
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2092000а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092000а-19217
Транспортувальники, зайняті на транспортуванні
шихти, металу і концентратів
2092000а-19356 Фільтрувальники
2092000а-19614 Шихтувальники
2092000а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092000б б) Керівники і спеціалісти
2092000б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092000б-23616 Механіки цехів
2092000б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092000б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20921000 17. Приготування вугільного пилу
2092100а а) Робітники
2092100а-11908 Дробарі
2092100а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2092100а-13872 Машиністи млинів
2092100а-13990 Машиністи живильника
2092100а-14185 Машиністи скрепера (скреперисти)
2092100а-14386 Машиністи ексгаустерів
2092100а-15860
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
2092100а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2092100а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092100а-18602 Мастильники
2092100а-19213 Транспортерники
2092100а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні апаратури
2092100а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092100б б) Керівники і спеціалісти
2092100б-23187 Майстри, старші майстри
2092100б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2092100б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092100б-23607 Механіки дільниць
2092100б-23616 Механіки цехів
2092100б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092100б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20922000

18. Одержання рідких металів, кальцію, магнію,
кремнію і титану металургійним та
хіміко-металургійним способом
2092200а а) Робітники
2092200а-10187
Апаратники-гідрометалурги, зайняті на
каустифікації, нейтралізації і згущувачах
2092200а-10306 Апаратники каустифікації
2092200а-10386 Апаратники нейтралізації
2092200а-10490 Апаратники очищення стічних вод
2092200а-10931 Апаратники згущувачів
2092200а-11061 Апаратники фільтрації
2092200а-11453 Водії навантажувачів
2092200а-11463 Водії електро- і автовізків
2092000а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з
шкідливими умовами праці
2092200а-14076 Машиністи просіювальних установок
2092200а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах
2092200а-14569 Монтажники на ремонті печей
2092200а-14620 Монтажники реакційних апаратів
2092200а-17314 Пробовідбирачі
2090200а-18494
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2092200а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092200а-19217 Транспортувальники
209200а- 19293 Укладальники-пакувальники
2092200а-19356 Фільтрувальники
2092200а-19455 Форсунники
2092200а-19532 Центрифугники
2092200а-19614 Шихтувальники
2092200а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092200б б) Керівники і спеціалісти
2092200б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2092200б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092200б-23607 Механіки дільниць
2092200б-23616 Механіки цехів
2092200б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092200б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20923000
19. Обробка і переробка кольорових і дорогоцінних
металів
20923000 1. Плавильне виробництво
2092300а а) Робітники
2092300а-11384 Варильники ливарних мастил
2092300а-11463 Водії електро- і автовізків
2092300а-12817 Кокільники-складальники
2092300а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2092300а-13872
Машиністи млинів, зайняті на розмелюванні кварцу
і магнезиту
2092300а-14076
Машиністи просіювальних установок, зайняті
просіюванням шлаку і сміття
2092300а-14550
Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування
2092300а-14569 Монтажники на ремонті печей
2092300а-17046 Пресувальники лому і відходів металу
2092300а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2092300а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092300а-19488
Фрезерувальники зливків, зайняті на обробці
гарячих зливків
2092300а-19598
Шабрувальники кольорових металів, зайняті на
обробці гарячих зливків
2092300а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092300б б) Керівники і спеціалісти
2092300б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2092300б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092300б-23607 Механіки дільниць
2092300б-23616 Механіки цехів
2092300б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092300б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2092300б-25473 Енергетики (електрики) дільниць
2092300б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20923010

2) Виробництво азотокислого срібла, афінаж і
одержання хімічно чистих дорогоцінних металів та
їх переробка
2092301б б) Керівники і спеціалісти
2092301б-23607 Механіки дільниць
2092301б-23616 Механіки цехів
2092301б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092301б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20923020 3) Одержання цинкового пилу і окису цинку
2092302б б) Керівники і спеціалісти
2092302б-23607 Механіки дільниць
2092302б-23616 Механіки цехів
2092302б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092302б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20923030 4) Прокатне виробництво
2092303а а) Робітники
2092303а-11357 Вальцювальники холодного металу
2092303а-12728 Каширувальники-фарбувальники фольги
2092303а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2092303а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2092303а-14995
Наладчики технологічного устаткування, зай-
няті налагодженням станів
2092303а-16511 Перемотувальники рулонів
2092303а-16932 Правильники вручну
2092303а-16934 Правильники на машинах
2092303а-17046 Пресувальники лому і відходів металу
2092303а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах з
шкідливими умовами праці
2092303а-18455 Форсунники
2092303а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092303а-18897 Стропальники
2092303а-19199 Травильники фольги
2092303а-19213 Транспортерники
2092303а-19217 Транспортувальники
2092303а-19630 Шліфувальники, зайняті на сухому шліфуванні
2092303а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092303б б) Керівники і спеціалісти
2092303б-23187 Майстри і старші майстри
2092303б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2092303б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092303б-23607 Механіки дільниць
2092303б-23616 Механіки цехів
2092303б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092303б-24125 Начальник цехів, їх заступники по виробництву
2092303б-25473 Енергетики (електрики) дільниць
2092303б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20923040
5) Трубо-пресове, пресове і волочильне
виробництва
2092304а а) Робітники
2092304а-11486 Волочильники дроту
2092304а-11487 Волочильники кольорових металів
2092304а-11967 Завальцювальники
2092304а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2092304а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2092304а-15002 Наладчики холодноштампувального устаткування
2092304а-16107 Оператори ультразвукових установок
2092304а-16803
Полірувальники волок із алмазів і надтвердих
матеріалів
2092304а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2092304а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092304а-18897 Стропальники
2092304а-19242 Трубопрокатники
2092304а-19455 Форсунники
2092304а-19598 Шабрувальники кольорових металів
2092304а-19630
Шліфувальники, зайняті на шліфуванні матриць і
головок
2092304а-19632 Шліфувальники алмазів і надтвердих матеріалів
2092304а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092304а-19954 Емульсоварники
2092304б б) Керівники і спеціалісти
2092304б-23187 Майстри, старші майстри
2092304б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2092304б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092304б-23607 Механіки дільниць
2092304б-23616 Механіки цехів
2092304б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092304б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2092304б-25473 Енергетики (електрики) дільниць
2092304б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20923060 6) Цинко-полірувальні роботи
2092306а а) Робітники
2092306а-16810 Полірувальники листів і стрічок
2092306а-18891 Стругальники, зайняті струганням цинку
2092306а-19293 Укладальники-пакувальники
2092306а-19630 Шліфувальники
2092306б б) Керівники і спеціалісти
2092306б-23187 Майстри, старші майстри
20924000
20. Виробництво твердих сплавів і тугоплавких
металів
2092400а а) Робітники
2092400а-10373 Апаратники на приготуванні сумішей і розчинів
2092400а-10501 Апаратники перегонки
2092400а-10513 Апаратники печей відновлення
2092400а-11108 Апаратники електролізу
2092400а-11295 Бурильники шпурів
2092400а-11357 Вальцювальники холодного металу
2092400а-11429 Підривники
2092400а-11487 Волочильники кольорових металів
2092400а-11858 Дозувальники
2092400а-11908 Дробарі
2092400а-13041

Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з
шкідливими умовами праці
2092400а-15355 Оброблювачі твердосплавних виробів
2092400а-16803
Полірувальники волок і алмазів і надтвердих
матеріалів
2092400а-17117 Пресувальники твердих сплавів
2092400а-17314
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2092400а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092400а-18916 Сушильники, зайняті на сушінні готових виробів
2092400а-19411 Формувальники машинного формування
2092400а-19430 Формувальники ручного формування
2092400а-19532 Центрифугники
2092400а-19614 Шихтувальники
2092400а-19632 Шліфувальники алмазів і надтвердих матеріалів
2092400а-19640
Шліфувальники виробів із твердих сплавів і
тугоплавких матеріалів
2092400а-19700 Штампувальники
2092400а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092400б б) Керівники і спеціалісти
2092400б-23187 Майстри, старші майстри
2092400б-23269
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2092400б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092400б-23607 Механіки дільниць
2092400б-23616 Механіки цехів
2092400б-24043 Начальники змін
2092400б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092400б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2092400б-25401 Енергетики (електрики) дільниць
2092400б-25404 Енергетики (електрики) цехів
20925000
21. Виробництво ртуті, елементарної сірки,
ксантогенату, миш'яку, хромових солей, сірчистого
натрію, молібдату, амонію, сталініту та їх
сполук. Афінаж золота, срібла, платини і металів
платинової групи, а також виробництво
дорогоцінних металів
2092500а а) Робітники
2092500а-1753а Робітники по обслуговуванню зазначених виробництв
2092500а-1753б
Робітники побутових комбінатів, приміщень,
душових
2092500а-1753в
Робітники на прийманні, сушінні, пранні та
ремонті спецодягу
2092500а-17541

Працівники пробірних, аналітичних, спектральних,
дослідних, контрольно-вимірувальних та інших
лабораторій
2092500б б) Керівники і спеціалісти
2092500б-23362 Майстри і старші майстри на ремонті устаткування
2092500б-23607 Механіки і старші механіки дільниць
2092500б-23616 Механіки і старші механіки цехів
2092500б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092500б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2092500б-25473 Енергетики (електрики) дільниць
2092500б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20926000

22. Виготовлення виробів методом порошкової
металургії при наявності в повітрі робочої зони
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
2092600а а) Робітники
2092600а-13711
Машиністи дробильно-помельно-сортувальних
механізмів
2092600а-14076 Машиністи просіювальних установок
2092600а-14921 Наладчики ковальсько-пресового устаткування
2092600а-16591 Пічові відпалу залізних порошків
2092600а-17144 Пресувальники всіх найменувань
2092600а-17424 Просочувальники
2092600а-17450

Просіювальники порошків; апаратники у виробництві
металічних порошків; зайняті на розмелі та
просіві
2092600а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092600а-18604 Змішувачі
2092600а-18749
Спікальники, випалювачі-спікальники (що
стосується спікання)
2092600а-19213 Транспортерники
2092600а-19614 Шихтувальники, завантажники шихти
2092600а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092600а-19863


Електромонтери по доках, електрослюсарі по
ремонту електроустаткування автомобілів,
тракторів, електрокар (що стосується електрокар),
електромонтери-ремонтники, електромонтери по
експлуатації промислових електроустановок,
електромонтери (електрики) чергові (по
експлуатації), електромонтери (електрики)
монтажні і ремонтні
2092600б б) Керівники і спеціалісти
2092600б-23187 Майстри, старші майстри
2092600б-23362 Майстри по ремонту устаткування
2092600б-23607 Механіки дільниць
2092600б-23616 Механіки цехів
2092600б-24097 Начальники дільниць (відділень)

21000000 IX. РТУТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ПІДСТАНЦІЇ
2100000а а) Робітники
2100000а-13790 Машиністи крана (кранівники)
2100000а-19819
Електромонтери головного щита управління
(керування) електростанції
2100000а-19842 Електромонтери по обслуговуванню підстанцій
2100000а-19844
Електромонтери по обслуговуванню перетворювальних
пристроїв
2100000а-19848
Електромонтери по обслуговуванню
електроустаткування електростанцій

21100000 X. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
2110А000


А. Робітники, керівники і спеціалісти підприємств
хімічної та нафтохімічної галузі промисловості,
зайняті повний робочий день у нижчеперелічених
виробництвах і роботах:
2110А010
1. Асфальтових, пекових матеріалів,
асфальто-пекових мас та виробів з них; бітуму та
бітумних матеріалів; допоміжних речовин для
текстильної та іних галузей промисловості;
глинозему; декоративних, емульсійних, тертих,
художніх,
2110А010
керамічних, сухих фарб, фарб на природній оліфі;
йодобромної води (добування та приготування);
виробів з поліетилену, композицій на основі
поліетилену та виробів з них; виробів з полімерів
та сополімерів на основі фторохлорорганічних
сполук;
2110А010
виробів гарячим способом: з пластичних мас,
композиційних матеріалів на основі пластмас,
вініпласту, поліхлорвінілового пластикату (х),
фенольних та карбамідних пластикатів, пластмас на
основі поліамідів, поліметакрилових сполук,
стиролу і його
2110А010сополімерів, виробів з органічного скла; галуну;
корунду синтетичного; мінеральних наповнювачів;
намотувальних виробів; пластичних мас на основі
акрилових та метакрилових сполук; пластшкіри (х)
та штучних шкір на волокнистій основі (х)
2110А010штучного каракулю: відділення хімічної підготовки
волокна; приодної та садочної соди (видобування);
просочування та обробки тканин (х), видобування
природного сульфату і тенардиту; гумовому,
гумотехнічному та шинному:
2110А010


а) у цехах (дільницях): на каландрових,
складальних, рукавних, транспортних стрічок,
пасів, автокамерних, формової та неформової
техніки (за винятком обробки гумових формових та
неформових деталей), гумового взуття (за винятком
дільниць сортування та пакування),
закрійно-намазувальних, вмочуваних виробів,
ебоніту та виробів з нього, повітроплавного та
інженерного майна, губчастих виробів, засобів
хімічного захисту, прогумованих тканин, гумування
закритих місткостей та хімічної апаратури, валів
та
2110А010
інших виробів, регенерату (за винятком дільниць
старої гуми та підготовчих цехів), гутаперчі;
2110А010

б) на дільницях: підготовчих, підготовки
сировини, вулканізації, виготовлення клеїв для
гуми; розмелу, сушіння кізельгуру; гумових
деталей взуття та гумотехнічних деталей взуття та
гумотехнічних виробів (х); свинцевих туб;
сірчистого заліза; шаруватих пластиків; соляного
розсолу та
2110А010
ропи; текстоліту; технічних та плащових тканин з
поліхлорвініловими, каучуковими, масляними та
нітропокриттям (х), за винятком робіт по
підготовці тканин, нетканої основи, трикотажу та
інших видів підкладки; вуглекислоти всіма
методами; целулоїду
2110А020
2. У цехах (відділеннях, дільницях) переробки та
утилізації твердих, рідких та газоподібних
відходів від усіх виробництв, перелічених у
Списку N 1, на регенерації срібловмісних відходів
кінофотоматеріалів, рекуперації і ректифікації
розчинників;
2110А020

на роботах у газогенераторних цехах та станціях
технологічного призначення; на очищенні
цистерн, місткостей та
2110А020
хімапаратури, митті та обробці тари, що
повертається з-під шкідливих хімпродуктів,
перелічених у Списку N 1; на нейтралізації та
очищенні промислових стічних вод, знешкоджуванні
шкідливих парів та газів; на помолі, сушінні,
змішуванні, розчиненні, підготовці,
2110А020розфасуванні, розливі, затарюванні, навантаженні,
розвантаженні насипом, упакованих у паперові
(поліетиленові) мішки хімпродуктів, перелічених
у Списку N 1; на гумуванні закритих місткостей та
трубопроводів;
2110А020


на рекуперації бензину; на ремонті, евакуації,
випробуванні хлорних балонів та балонів з-під
інших шкідливих хімпродуктів, перелічених у
Списку N 1
2110А030-175313. Робітники та майстри, старші майстри, механіки
та енергетики, зайняті на ремонті, профілактиці,
обслуговуванні технологічного та
електроустаткування у виробництвах, перелічених у
Списку N 2, контрольно-вимірювальних приладів
2110А030


та вентиляції хімічних виробництв, перелічених у
Списку N 1 та у Списку N 2; робітники, зайняті
ремонтом висотних споруд хімічних підприємств при
канатному способі ведення робіт
2110А030-14042

Машиністи по пранню та ремонту спецодягу, зайняті
пранням зараженого токсичними речовинами
спецодягу
2110А030-1754а

Працівники газогенераторних, аміачно-холодильних
та ртутно-випрямних установок, воєнізованих та
інших газорятувальних підрозділів
2110А030-1754б


Робітники ВТК, які працюють на перелічених вище
виробництвах і виробництвах, перелічених у Списку
N 1. Робітники, зайняті контролем повітряного
середовища та на нанесенні захисного покриття
2110А030-1754в


Працівники лабораторій цехів і
виробництв, безпосередньо зайняті у
виробництвах, перелічених у Списку N 1 (за
винятком зайнятих виконанням графічного аналізу)
2110А030-1754г

Працівники на емалюванні та випалюванні виробів,
на вакуумувальних роботах і на роботах по
добуванню водню
2110А040 4. Виробництво азбестових технічних виробів
2110А04а а) Робітники
2110А04а-12920 Контролери, зайняті у відділі технічного контролю
2110А04а-1753а


Робітники, зайняті на ремонті, профілактиці та
обслуговуванні контрольно-вимірювальних приладів
і автоматики та комунікацій у нижченаведених
цехах, дільницях і відділеннях:
2110А04а-1753а

підготовчому (підготовному), текстильному,
прядильному, ткацькому, апаратному, набивальному,
автотракторних деталей, автоформувальних деталей,
спіральнонавитих прокладок, картону та
фільтрів, паранітовому, вальцстрічки (еластичного
матеріалу), дослідно-експериментальному,
промтехніки
2110А04б б) Керівники і спеціалісти
2110А04б-23362Майстри (старші майстри) по ремонту устаткування,
зайняті на ремонті, профілактиці і обслуговуванні
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики та
комунікацій у вищеперелічених цехах,
дільницях, відділеннях
2110А04б-24125

Начальники цехів, їх заступники і працівники ВТК,
зайняті у вищеперелічених цехах, дільницях і
відділеннях
2110А060 5. Виробництво кінофотоплівки
2110А06а а) Робітники
2110А06а-10113 Апаратники варіння
2110А06а-10230
Апаратники-дозувальники на виготовленні та поливі
фотоемульсії
2110А06а-10473
Апаратники-відливальники кінофотооснови і
техплівок
2110А06а-10538 Апаратники-поливники магнітних стрічок
2110А06а-10540 Апаратники-поливники фотоемульсій
2110А06а-10846 Апаратники виробництва синтетичних барвників
2110А06а-10949 Апаратники синтезу
2110А06а-12837 Комплектувальники
2110А06а-14121 Машиністи розфасовувально-пакувальних машин
2110А06а-16324

Обробники кінофотоматеріалів (за винятком
зайнятих на штампуванні стрічки коррекс і
пакуванні на світлі)
2110А06а-19132 Термостатники
2110А070
6. Виробництво фотопаперу, фотоплатівок і
радіошкал
2110А07а а) Робітники
2110А07а-10230
Апаратники-дозувальники на виготовленні та
поливі фотоемульсії
2110А07а-10263 Апаратники виготовлення баритмаси
2110А07а-10540 Апаратники-поливники фотоемульсій
2110А07а-10893
Апаратники промивання, зайняті на промиванні
фотоемульсії
2110А07а-10949 Апаратники синтезу
2110А07а-11305 Вагонетники
2110А07а-12761 Кладільники скла на поливну машину
2110А07а-13013
Контролери плівки, розчинів і фільмових
матеріалів
2110А07а-13059 Контролери світлочутливих виробів
2110А07а-13191 Фарботери
2110А07а-16324

Обробники кінофотоматеріалів (крім зайнятих на
різанні фотоскла і фотоплатівок, перфорації,
фотопаперу і пакуванні світлочутливих виробів)
2110А07а-16970 Пресувальники
2110А07а-1753а
Робітники, зайняті на виготовленні
сенсибілізаторів
2110А07а-1753б
Робітники,зайняті на затемнених ділянках при
виготовленні фотокомплектів "Момент"
2110А07а-19034 Знімачі политого скла і фотоплатівок
2110А080 7. Виробництво фотографічної і технічної желатини
2110А08а а) Робітники
2110А08а-10245
Апаратники жироочищення, що працюють з
дихлоретаном
2110А08а-10298
Апаратники калібрування, що працюють з
дихлоретаном
2110А08а-11102
Апаратники екстрагування, що працюють з
дихлоретаном
2110А08а-11106 Апаратники-екстракторники
2110А08а-12086
Завантажувачі-вивантажувачі, що працюють з
дихлоретаном
2110А090

8. Виробництво кінофотоплівки, фотопаперу,
фотоплівок, радіошкал, фотографічної і технічної
желатини
2110А09б б) Керівники і спеціалісти
2110А09б-22177 Інженери-хіміки
2110А09б-23187 Майстри і старші майстри
2110А09б-24043 Начальники змін
2110А09б-24094 Начальники установок
2110А09б-24943 Техніки-хіміки
2110А09б-25211 Хіміки та старші хіміки
2110А100 9. Виробництво дубльованих матеріалів /х/
2110А100-13717 Машиністи дублюючих агрегатів
2110А110


10. Ремонт, профілактика і обслуговування
технологічного устаткування у виробництвах
кінофотоплівки, фотопаперу, фотоплатівок і
радіошкал
2110А110-1753а
Робітники та майстри, старші майстри по ремонту
устаткування
2110Б000-1753а
Б. Робітники та майстри підприємств інших галузей
промисловості і народного господарства, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі
виробництва продукції: неорганічної хімії,
добрив, полімерів, пластичних мас (включаючи
композиційні матеріали та склопластики),
каучуків, лакофарбової, фототехнічної, побутової
хімії, органічного синтезу, синтетичних
барвників, нафтохімічної, гумотехнічної та
азбестової, хімічних реактивів,
2110Б000-1753а


високочистих речовин в окремих цехах,
відділеннях, на дільницях та установках при
наявності у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 3 класу небезпеки
2110Б00-1753б
Робітники та майстри, зайняті на ремонті й
обслуговуванні технологічного і
електроустаткування у перелічених виробництвах
--------
(х) Поширюється на підприємства галузі легкої
промисловості

21200000
XI. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ, ІНІЦІЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ПОРОХІВ I СПОРЯДЖЕННЯ БОЄПРИПАСІВ
21201000

1. Випробування усіх видів боєприпасів, бойових
частин, споряджених (порохових, реактивних
рідинних, твердопаливних) ракетних двигунів, їх
агрегатів, рушійних установок і блоків ракет,
піротехнічних виробів, засобів ініціювання та
інших комплектуючих, а також продуктів,
зазначених у пунктах 2 і 3 розділу IX Списку N 1
21201000-1754а

Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті при
підготовці й проведенні випробувань на полігонах,
випробувальних станціях та стендах
21202000
2. Виробництво карбоксилметилцелюлози, бризолу і
реліну
21202000-1754а
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті у
технологічному процесі зазначених виробництв
21203000 3. Виробництво бавовняної целюлози і колокселіну
21203000-1753а
Робітники, зайняті повний робочий день на
пакорозбивачах на розбиванні пак
21203000-1753б

Робітники, зайняті у виробництві колоксиліну на
обробці, сушінні, промиванні лінту, нейтралізації
вод та приготуванні водозм'якшувальних розчинів
212040004. Виробництво целулоїду і виробів з нього при
гарячому прасуванні, штучної шкіри,
нітромастики, нітролаків, нітроемалей,
суховальцювальної пасти, нітроленолеуму та інших
продуктів на основі нітроклітковини
21204000-1754а
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті у
технологічному процесі зазначених виробництв
21205000

5. Загальні професії основних і дослідних
виробництв вибухових речовин, порохів,
піротехнічних, димових та ініціюючих речовин
21205000-17541


Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті у
виробничих цехах (дільницях) заправленням
ракетно-космічної техніки компонентами рідкого
ракетного палива
21205000-1753а


Робітники, зайняті на очищенні місткостей,
хімічної апаратури і устаткування, митті та
обробці тари, що повертається з-під токсичних
продуктів
21205000-1753б
Робітники, зайняті на нейтралізуванні та очищенні
промислових вод; на утилізації твердих, рідких і
газоподібних відходів від усіх виробництв,
перелічених в розділі IX Списку N 1, а також
газорятувальними роботами при проведенні
випробувань
21205000-1753б

ракетно-космічної техніки із застосуванням
компонентів рідкого ракетного палива і твердих
палив
21206000
6. Лабораторії (відділи) підприємств і
організацій. Бази ліквідації, цехи (дільниці,
лабораторії, станції) заправки ракетно-космічних
засобів, нейтралізації і демонтажу ракетного
озброєння, забрудненого компонентами ракетного
палива
21206000-1754а

Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті на
дослідженні продуктів, зазначених у пунктах 2 і 3
розділу IX Списку N 1
21206000-1754гРобітники, керівники і спеціалісти, зайняті
демонтажем, нейтралізацією ракетного озброєння,
ракетно-космічної техніки і засобів
індивідуального захисту, забруднених компонентами
ракетного палива

21300000

XII. БУРІННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА НАФТИ,
ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ, ПЕРЕРОБКА ВУГІЛЛЯ I СЛАНЦЮ
21301000 1. Буріння
2130100а а) Робітники
2130100а-11297
Бурильники експлуатаційного та розвідувального
буріння свердловин на нафту і газ
2130100а-11495 Вулканізаторники
2130100а-11587 Вишкомонтажники
2130100а-11588 Вишкомонтажники-зварювальники
2130100а-11590 Вишкомонтажники-електромонтери
2130100а-13590 Машиністи бурових установок
2130100а-13592 Машиністи бурових установок на нафту і газ
2130100а-14019
Машиністи підйомників по випробуванню
свердловин
2130100а-14050 Машиністи по цементажу свердловин
2130100а-14713 Мотористи бурових установок
2130100а-14754 Мотористи цементувальних агрегатів
2130100а-14755 Мотористи цементно-піскозмішувальних агрегатів
2130100а-15832 Оператори по дослідженню свердловин
2130100а-15862 Оператори по випробуванню свердловин
2130100а-17531Робітники промислово-геофізичних партій та
загонів, які виконують геофізичні дослідження у
свердловинах: машиністи підйомників каротажної
станції, каротажники, мотористи самохідних
каротажних станцій, підривники
2130100а-18497 Слюсарі по обслуговуванню бурових
2130100а-18559

Слюсарі-ремонтники, слюсарі по ремонту бурового
устаткування і агрегатів, зайняті ремонтом
устаткування безпосередньо на бурових
2130100а-19838 Електромонтери по обслуговуванню бурових
2130100а-19861

Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті безпосередньо на
бурових
2130100б б) Керівники і спеціалісти
2130100б-17541Керівники і спеціалісти промислово-геофізичних
партій та загонів, які виконують геофізичні
дослідження у свердловинах: начальники
промислово-геофізичних партій, інженери,
геофізики, геологи, техніки, майстри
2130100б-22247
Інженери по бурінню (буровим роботам),
безпосередньо зайняті на бурових
2130100б-23187

Майстри, старші майстри, зайняті у виробничих
процесах по бурінню свердловин, на
вишкобудуванні, випробуванні свердловин
2130100б-23196 Майстри бурові та їх помічники
2130100б-23362 Майстри по ремонту устаткування
2130100б-23386
Майстри по складних роботах у бурінні
(капітальному ремонті) свердловин
2130100б-23485


Механіки, старші механіки, зайняті капітальним
ремонтом свердловин у виробничих процесах по
бурінню свердловин, на вишкобудуванні,
випробуванні свердловин
2130100б-23886
Начальники нафтогазорозвідування (партій)
глибокого (структурно-розшукового) буріння
2130100б-24094 Начальники бурових установок та їх заступники
2130100б-24125 Начальники вишкомонтажних цехів та їх заступники

Начальники цехів по випробуванню свердловин та їх
заступники
2130100б-24444 Виробники робіт вишкобудування
21302000 2. Добування нафти, газу і газового конденсату
2130200а а) Робітники
2130200а-11292 Бурильники капітального ремонту свердловин
2130200а-11294 Бурильники плавучих бурильних агрегатів у морі
2130200а-13908
Машиністи насосних станцій по закачуванню
робочого агенту у пласт
2130200а-13969
Машиністи парових пересувних депарафінізаційних
установок
2130200а-13973
Машиністи парогенераторних установок по
накачуванню пари у нафтові пласти
2130200а-13979 Машиністи пересувних компресорів
2130200а-14012 Машиністи підйомників
2130200а-14050 Машиністи по цементажу свердловин
2130200а-14065 Машиністи промивальних агрегатів
2130200а-14259
Машиністи технологічних насосів, мотористи
насосів уловлювання сірководню, насосники
2130200а-14754 Мотористи цементувальних агрегатів
2130200а-14755 Мотористи цементно-піскозмішувальних агрегатів
2130200а-15764 Оператори збезводнюючих та знесолюючих установок
2130200а-15818 Оператори по гідравлічному розриву пластів
2130200а-15824 Оператори по добуванню нафти та газу
2130200а-15832 Оператори по дослідженню свердловин
2130200а-15866
Оператори по підготовці свердловин до
капітального і підземного ремонту
2130200а-15868 Оператори по підтриманню пластового тиску
2130200а-15870 Оператори по підземному ремонту свердловин
2130200а-15908 Оператори по хімічній обробці свердловин
2130200а-17531Робітники промислово-геофізичних партій та
загонів, які виконують геофізичні дослідження у
свердловинах: машиністи підйомників каротажної
станції, каротажники, машиністи каротажних
станцій, підривники
2130200а-18494


Слюсарі по контрольно-вимірювальним приладам та
автоматиці, електрослюсарі зайняті на установках
комплексної підготовки сірководневміщуючого
(більше 1,5 процента) газу на промислах
2130200а-18496
Слюсарі по монтажу і ремонту підмурку морських
бурових та естакад
2130200а-18547 Слюсарі по ремонту технологічних установок
2130200а-18559

Слюсарі-ремонтники, безпосередньо зайняті на
об'єктах добування нафти, газу та газового
конденсату
2130200а-19238

Трубопровідники лінійні, зайняті обслуговуванням
трубопроводів, що транспортують сірководень,
вміщуючий газ і конденсат, від промислу до заводу
2130200а-19861


Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, безпосередньо зайняті на
об'єктах добування нафти, газу і газового
конденсату
2130200б б) Керівники і спеціалісти
2130200б-17541Керівники і спеціалісти промислово-геофізичних
партій та загонів, що виконують геофізичні
дослідження у свердловинах: начальники
промислово-геофізичних партій, інженери,
геофізики, геологи, техніки, майстри
2130200б-23187

Майстри, старші майстри, зайняті на роботах по
добуванню нафти, газу і газового конденсату (на
нафтогазопромислах), на роботах по підземному і
капітальному ремонту свердловин, по підтриманню
пластового тиску, вторинних методів добування
нафти, газу і газового конденсату, по підвищенню
нафтовіддачі пластів
2130200б-23485

Механіки, старші механіки, зайняті на роботах по
добуванню нафти, газу і газового конденсату (на
нафтогазопромислах), на роботах по підземному і
капітальному ремонту свердловин, підтриманню
пластового тиску, вторинних методів добування
нафти, газу і газового конденсату, по підвищенню
нафтовіддачі пластів
2130200б-24125

Начальники цехів, оперативно-виробничих служб по
добуванню нафти, газу і газового конденсату
(нафтогазопромислів) та їх заступники
21303000
3. Переробка нафти, газу, газового конденсату,
вугілля і сланцю
21303010
1) Перелічені нижче робітники, керівники і
спеціалісти, зайняті у виробництвах:
перегонки, крекінгування і каталітичного
риформінгу нафти і нафтопродуктів, піролізі
нафтопродуктів, підготовки сирої нафти,
регенерації розчинів і масел, виробництві

газового бензину, зріджених газів; конденсації,
уловлювання газового бензину; конверсії
природного, водяного газу; лужної очистки
нафтопродуктів, штучного рідкого палива;
паливопідготовки паливоподачі, збагачення
твердого палива, виробництві


бітуму, консистентних мастил, а також ремонту і
обслуговування технологічного устаткування та
комунікацій основних виробництв,
  виробничої каналізації,

вентиляції, резервуарних парків і комунікацій для
нафтопродуктів і газу, естакад по зливу та наливу
  нафтопродуктів і реагентного господарства:
2130301а а) Робітники
2130301а-10065 Апаратники всіх найменувань
2130301а-11289 Бункерувальники
2130301а-11614 Газогенераторники
2130301а-11804 Дезактиваторники
2130301а-12825 Коксорозвантажувачі
2130301а-13144 Котельники, зайняті на ремонті котлів
2130301а-14031 Машиністи по моторних випробуваннях палива
2130301а-14042
Машиністи по пранню і ремонту спецодягу,
зараженого токсичними речовинами
2130301а-16081 Оператори технологічних установок
2130301а-16085 Оператори товарні
2130301а-17150
Приладисти, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення
2130301а-17531
Робітники, зайняті на розвантаженні і
вивантаженні, дробленні, коленні, затарюванні та
транспортеруванні сировини, напівфабрикатів,
готової продукції, реагентів, абсорбентів,
каталізаторів та палива, нафтоуловлювачів та
сушильних камер
2130301а-18440 Скруберники-насосники
2130301а-18494

Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, слюсарі по ремонту і монтажу
контрольно-вимірювальних приладів і установок
автоматичного регулювання, слюсарі по ремонту
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики,
зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, що ведуть
технологічний процес, користуються правом на
пільгове пенсійне забезпечення
2130301а-18547 Слюсарі по ремонту технологічних установок
2130300а-18559 Слюсарі-ремонтники
2130301а-19356 Фільтрувальники
2130301а-19358 Фільтропресувальники
2130301а-19532 Ценрифугники
2130301а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2130301б б) Керівники і спеціалісти
2130301б-22177 Інженери (зайняті позмінно)
2130301б-23187 Майстри, старші майстри
2130301б-23485 Механіки
2130301б-24043 Начальники змін
2130301б-24091 Начальники установок
2130301б-24125 Начальники технологічних цехів та їх заступники
21303020


2) Перелічені нижче робітники, керівники і
спеціалісти, зайняті на переробці нафти, газу,
газового конденсату, вугілля, сланцю у
виробництвах, перелічених у розділі X Списку N 1
2130302а а) Робітники
2130302а-10517 Апаратники плавлення
2130302а-11041 Апаратники ущільнення технічного вуглецю
2130302а-13144 Котельники, зайняті на ремонті котлів
2130302а-13652Машиністи газодувних машин, зайняті на установках
піролізу, каталітичного крекінгу, синтетичного
спирту, поліетилену, компремірування і
фракціонування газів, мінеральної сірчаної
кислоти, очистці промислових стічних вод
2130302а-13677 Машиністи гранулювання пластичних мас
2130302а-13775 Машиністи компресорних установок
2130302а-13790
Машиністи крану (кранівники), зайняті у
виробництві піролізу та етанолу
2130302а-14042
Машиністи по пранню і ремонту спецодягу,
зараженого токсичними речовинами
2130302а-14259 Машиністи технологічних насосів
2130302а-14371
Машиністи шпредінг-машин, зайняті у виробництві
синтетичних волокон і виробів з них
2130302а-14377
Машиністи штабелеформуючих машин, зайняті у
виробництві поліетилену
2130302а-14393
Машиністи екструдерів, зайняті у виробництві
синтетичних продуктів з нафтосировини
2130302а-16608 Пірометристи
2130302а-17150
Приладисти, зайняті у виробництвах очищення газів
від сірчистих сполук, окису вуглецю,
електрознесолювання і збезводнювання,
стабілізації, гідроочистки сірководневмісної
нафти і газового конденсату, одержання
елементарної (газової) сірки і доочистці
відхідних газів, очистці зріджених газів та
виробництві меркаптанів; приладисти, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення
2130302а-17531
Робітники, зайняті на завантажені та
вивантаженні, дробленні, коленні, затарюванні та
транспортуванні сировини, напівфабрикатів,
готової продукції, реагентів, абсорбентів,
каталізаторів, палива нафтоуловлювачів та
сушильних камер
2130302а-18440 Скруберники-насосники
2130302а-18494

Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, слюсарі по ремонту і монтажу
контрольно-вимірювальних приладів і установок
автоматичного регулювання, слюсарі по ремонту
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики,
зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, що ведуть
технологічний процес, користуються правом на
пільгове пенсійне забезпечення
2130302а-18547 Слюсарі по ремонту технологічних установок
2130302а-18559 Слюсарі-ремонтники
2130302а-19169 Тунельники
2130302а-19217 Транспортувальники
2130302а-19293
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
технічного вуглецю
2130302а-19356 Фільтрувальники
2130302а-19358 Фільтропресувальники
2130302а-19532 Центрифугники
2130302а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2130302б б) Керівники і спеціалісти
2130302б-22171 Інженери (зайняті позмінно)
2130302б-23187 Майстри, старші майстри
2130302б-23362 Майстри по ремонту устаткування
2130302б-23485 Механіки, старші механіки
2130302б-24043 Начальники змін
2130302б-24094 Начальники установок, їх заступники
2130302б-24097 Начальники дільниць
2130302б-24125 Начальники технологічних цехів та їх заступники
21303030
3) Працівники цехових лабораторій виробництв
газового технічного вуглецю
21304000 4) Газорятувальна служба
21304000-22968

Командири, заступники (помічники) командирів,
інструктори, бійці 1 та 2 класів
загону, взводу, відділення, пункту і поста

21400000
XIII. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЕНЕРГОПОЇЗДИ, ПАРОСИЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО
2140000а а) Робітники
2140000а-10062
Антикорозійники, зайняті в ємкостях на очищенні і
покритті
2140000а-11768

Вантажники,постійно зайняті на розвантаженні
вугілля та сланців, що містять вільний діоксид
кремнію від 5 процентів і вище
2140000а-13148 Котлочисти
2140000а-13577
Машиністи блочних систем управління агрегатами
(котел-турбіна)
2140000а-13583


Машиністи бульдозерів, бульдозеристи, зайняті на
формуванні та укороченні штабелів вугілля та
сланців, з вмістом вільного діоксиду кремнію від
5 процентів і вище
2140000а-13598Машиністи вагоноперекидачів, машиністи
паливорозвантажувачів, машиністи вагоноштовхачів,
зайняті на розвантаженні вугілля і сланців з
вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 процентів
і вище
2140000а-13616

Машиністи вентиляційних та аспіраційних
установок, в тому числі зайняті обслуговуванням
димососів у котельних цехах (відділеннях)
2140000а-13658
Машиністи газотурбінних установок, машиністи при
обслуговуванні парової і газової турбіни
2140000а-13785 Машиністи котлів
2140000а-13790

Машиністи кранів (кранівники), зайняті на ремонті
котельного, турбінного (газотурбінного)
устаткування
2140000а-13910
Машиністи насосних установок, зайняті на
живильних насосах
2140000а-13927 Машиністи по золовидаленню
2140000а-13929 Машиністи-обхідники по котельному устаткуванню
2140000а-13931 Машиністи-обхідники по турбінному устаткуванню
2140000а-13971 Машиністи парових турбін
2140000а-14002


Машиністи навантажувальних машин, машиністи
породонавантажувальної машини, зайняті на складах
вугілля з вмістом вільного діоксиду кремнію від 5
процентів і вище
2140000а-14185

Машиністи скреперів (скреписти), зайняті на
формуванні штабелів вугілля, що містить вільний
діоксид кремнію від 5 процентів і вище
2140000а-14261 Машиністи паливоподавання
2140000а-14347
Машиністи центральних теплових щитів управління
котлами
2140000а-14349
Машиністи центральних теплових щитів управління
паровими турбінами
2140000а-14386 Машиністи ексгаустерів, чергові біля ексгаустерів
2140000а-14388


Машиністи екскаваторів, машиністи екскаваторів і
грейферних кранів, зайняті на вантаженні вугілля
і сланців з вмістом вільного діоксиду кремнію від
5 процентів і вище
2140000а-14415 Машиністи енергоблоків
2140000а-14710 Мотористи багерних (шламових) насосних
2140000а-15416 Вогнетривники
2140000а-16600 Пічники
2140000а-17531


Робітники на пилоуловлюючих установках, зайняті
чищенням устаткування від гарячого пилу та його
збиранням, відпуском, навантаженням і
транспортуванням
2140000а-18455
Слюсарі, електромонтери, електрослюсарі всіх
найменувань, зайняті на обслуговуванні, ремонті
котельного, турбінного (парогазотурбінного)
устаткування, устаткування паливоподавання і
пилоприготування, що забезпечують його роботу
засобів вимірювання та автоматики
2140000а-18505
Слюсарі по обслуговуванню теплових мереж, слюсарі
по обслуговуванню підземних теплопроводів і
споруд теплових мереж, слюсарі-обхідники при
обслуговуванні підземних теплопроводів, постійно
зайняті на підземних трубопроводах, камерах і
каналах до місць розмежування з абонентами
2140000а-18598
Зливальники-розливальники, зливальники,
зливальники нафтопалива
2140000а-18826 Старші машиністи котельного устаткування
2140000а-18828 Старші машиністи котлотурбінних цехів
2140000а-18830 Старші машиністи турбінних відділень
2140000а-18832 Старші машиністи енергоблоків
2140000а-19496 Футерувальники (кислототривники)
2140000а-19735 Щурувальники палива
2140000а-19834Електромонтери по випробуваннях і вимірюваннях,
електромонтери по випробуваннях і вимірюваннях в
електричних мережах, зайняті на роботах у діючих
(що знаходяться під номінальною напругою)
розподільних пристроях напругою 330 кВ і вище
2140000а-19859
Електромонтеры по ремонту і монтажу кабельних
ліній, електромонтери-кабельники, постійно
зайняті на роботах у кабельних тунелях, траншеях,
розташованих у місцях установки котельного,
турбінного устаткування, устаткування
паливоподавання
2140000а-19923


Електрослюсарі по ремонту обладнання розподільних
пристроїв, електрослюсарі по ремонту розподільних
пристроїв, зайняті на роботах в діючих (що
знаходяться під номінальною напругою)
електроустановках напругою 330 кВ і вище,
електрослюсарі по ремонту устаткування і
апаратури електростанцій, підстанцій, закритих і
відкритих розподільних пристроїв
2140000б б) Керівники і спеціалісти
2140000б-22460 Інженери по управлінню турбіною атомної станції
2140000б-23362


Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
(котельного, турбінного (парогазотурбінного),
паливоподавання та пилоприготування) у місцях
його установки
2140000б-23398

Майстри, старші майстри виробничих дільниць
котельних, турбінних (газотурбінних),
пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання
2140000б-24043

Начальники змін котельних, турбінних
(парогазотурбінних), котлотурбінних,
пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання
2140000б-24125 Начальники котельних цехів та їх заступники
21401000 1. Підземні теплові електростанції
2140100а а) Робітники
2140100а-10047 Акумуляторники
2140100а-13148 Котлочисти
2140100а-13658 Машиністи газотурбінних установок
2140100а-13785 Машиністи котлів
2140100а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2140100а-13929 Машиністи-обхідники по котельному устаткуванню
2140100а-13931 Машиністи-обхідники по турбінному устаткуванню
2140100а-15416 Вогнетривники
2140100а-16600 Пічники
2140100а-18455

Слюсарі та електрослюсарі всіх наймену-
вань, які зайняті на обслуговуванні й ремонті
котельного, турбінного (парогазотурбінного)
устаткування, устаткування паливоподавання
та забезпечують його роботу, і засобів
вимірювання й автоматики, а також
допоміжного підземного устаткування
2140100а-18826 Старші машиністи котельного устаткування
2140100а-18830 Старші машиністи турбінних відділень
2140100а-19496 Футерувальники (кислототривники)
2140100а-19820


Електромонтери всіх найменувань, зайняті на
обслуговуванні і ремонті котельного, турбінного
(парогазотурбінного) устаткування і устаткування
паливоподавання
2140100б б) Керівники і спеціалісти
2140100б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2140100б-23398 Майстри, старші майстри виробничих дільниць
2140100б-24043

Начальники змін котельних, турбінних
(газотурбінних) цехів, начальники змін
електричних цехів, начальники змін електростанцій
2140100б-24125

Начальники котельних, турбінних (газотурбінних)
цехів, їх заступники, начальники електричних
цехів, їх заступники
21402000


2. Підземні гідроелектростанції та
гідроелектростанції з машинними залами,
розташованими нижче мінімального рівня нижнього
б'єфу або вбудованими у тіло греблі
2140200а а) Робітники
2140200а-13660 Машиністи гідроагрегатів
2140200а-18520 Слюсарі по ремонту гідротурбінного устаткування
2140200а-19819
Електромонтери головного щита управління
електростанцій
2140200а-19840
Електромонтери по обслуговуванню гідроагрегатів
машинного залу
2140200а-19927 Електрослюсарі по ремонту електричних машин
2140200а-19929
Електрослюсарі по ремонту електроустаткування
електростанцій
2140200б б) Керівники і спеціалісти
2140200б-23398 Майстри, старші майстри виробничих дільниць
2140200б-23428 Майстри, старші майстри дільниць
2140200б-24043
Начальники змін гідроелектростанцій, каскадів,
начальники змін цехів
2140200б-24125


Начальники гідротехнічних цехів, начальники
машинних цехів, начальники цехів централізованого
ремонту устаткування, начальники електричних
цехів, начальники електромашинних цехів
21403000 3. Сіркогазоуловлювальні установки
2140300а а) Робітники
2140300а-17531
Робітники, зайняті експлуатацією і ремонтом
устаткування
2140300б б) Керівники і спеціалісти
2140300б-23398 Майстри, старші майстри виробничих дільниць
2140300б-24043 Начальники змін
2140300б-24097
Начальники дільниць сіркогазоуловлювальних
установок

21500000 XIV. МЕТАЛООБРОБКА
21500000 1. Ливарне виробництво
2150100а а) Робітники
2150100а-11384 Варильники ливарних мастил
2150100а-11422 Вагарі, зайняті на шихтовому дворі
2150100а-11429 Підривники, зайняті на шихтовому дворі
2150100а-11453


Водії навантажувачів, машиністи
автонавантажувачів, машиністи тракторних
навантажувачів, зайняті транспортуванням рідкого
металу
2150100а-11504
Вибивальники виливок, зайняті на вибиванні
точного литва за моделями, що виплавляються
2150100а-11908
Дробильники, зайняті на випалюванні та дробленні
доломіту
2150100а-12264 Землероби
2150100а-12334
Виготовлювачі каркасів, зайняті на виготовленні
виливаних каркасів
2150100а-12817

Кокільники-складальники; кокільники, зайняті на
складанні кокілів, розбирачі-складальники
кокілів, складальники кокілів
2150100а-12936

Контролери у ливарному виробництві, зайняті на
дільницях плавлення, заливання (розливання)
металу, вибивання та обрубування лиття
2150100а-13121 Копровники
2150100а-13384
Ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного та
відцентрового литва
2150100а-13790

Машиністи кранів (кранівники), зайняті у
формувальних, стержньових, землепідготовчих,
обрубних та очисних відділенях
2150100а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
шихтовому дворі
2150100а-13872 Машиністи млинів, зайняті на розмелі магнезиту
2150100а-14485 Модельники моделей, що виплавляються
2150100а-14497
Модельники по моделях з епоксидних смол, зайняті
на обмазуванні, обсипанні та сушінні смол
2150100а-14550
Монтажники санітарно-технічних систем та
устаткування, зайняті біля плавильних печей
2150100а-14923

Наладчики ливарних машин, зайняті наладкою
заливальних ливарних машин автоматичних потокових
ліній та прес-форм на машинах лиття під тиском
2150100а-15228 Обмазувальники ковшів
2150100а-16219 Обпилювачі фасонних відливок
2150100а-1753а

Робітники, зайняті на прецизійному литті:
плавильники воску, головаксу, мазеварки,
формувальники, просівальники піску
2150100а-1753б
Робітники, зайняті на обробці металу на шихтовому
дворі
2150100а-1753а Робітники, зайняті транспортуванням шихти
2150100а-18286 Складальники форм
2150100а-18526
Слюсарі по ремонту і обслуговуванню систем
вентиляції та кондиціонування
2150100а-18559 Слюсарі-ремонтники
2150100а-18590 Слюсарі-електрики по ремонту електроустаткування
2150100а-18769 Сталевари вакуумних печей та їх підручні
2150100а-18865 Стержнярі машинного формування
2150100а-18867 Стержнярі ручного формування
2150100а-18897
Стропальники, зайняті на обрубних, формувальних,
стержньових дільницях та на вибивних майданчиках
  стропильники, зайняті зніманням вантажу з опок
2150100а-18984
Сушильники стержнів, форм та формувальних
матеріалів
2150100а-19100 Термісти
2150100а-19213
Транспортерники, зайняті обслуговуванням
конвейєрів біля плавильних печей

транспортерники, зайняті на конвейєрах
транспортуванням гарячої землі
2150100а-19219

Транспортувальники у ливарному виробництві,
зайняті на обрубних, формувальних, стержньових та
вибивних дільницях
2150100а-19252 Прибиральники у ливарних цехах
2150100а-19411 Формувальники машинної формовки
2150100а-19421 Формувальники виплавлюваних моделей
2150100а-19430 Формувальники ручного формування
2150100а-19455 Форсунники
2150100а-19568 Чистильники металу, відливок, виробів і деталей
2150100а-19614 Шихтувальники, зайняті на шихтувальному дворі
2150100а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2150100б б) Керівники і спеціалісти
2150100б-23362 Майстри по ремонту устаткування
2150100б-23428 Майстри, старші майстри дільниць
2150100б-23607 Механіки дільниць
2150100б-23616 Механіки цехів і старші механіки
2150100б-24043 Начальники змін
2150100б-24097 Начальники дільниць
2150100б-24125
Начальники цехів та їх заступники з виробництва
та підготовки виробництва
2150100б-25401 Електрики дільниць
2150100б-25404 Електрики цеху
2150100б-25476 Енергетики цехів і старші енергетики
21502000 2. Ковальсько-пресове виробництво
2150200а а) Робітники
2150200а-11607 Газівники, зайняті біля нагрівальних печей
2150200а-12981
Контролери ковальсько-пресових робіт, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2150200а-14921
Наладчики ковальсько-пресового обладнання,
зайняті на гарячих ділянках робіт
2150200а-15416
Вогнетривники, зайняті на гарячому ремонті
нагрівальних печей
2150200а-16934
Правильники на машинах, зайняті на правленні
(рихтуванні) гарячого металу
2150200а-17499 Пружинники, зайняті на обробці гарячого металу
2150200а-17531
Робітники, зайняті на прибиранні гарячих
штамповок та поковок
2150200а-17914
Різальники металу на ножицях і пресах зайняті на
різанні гарячого металу
2150200а-18559
Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2150200а-18590
Слюсарі-електрики по ремонту електроустаткування,
зайняті на гарячих ділянках робіт
2150200а-18602 Змазувальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
2150200а-19455 Форсунники, зайняті обслуговуванням печей
2150200а-19861

Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2150200б б) Керівники і спеціалісти
2150200б-23187 Майстри, старші майстри
2150200б-23362 Майстри по ремонту устаткування
2150200б-23616 Механіки цехів
2150200б-24143 Начальники змін
2150200б-24097 Начальники дільниць
2150200б-24125
Начальники цехів та їх заступники по виробництву
і підготовці виробництва
2150200б-25476 Енергетики цехів
21503000
3. Котельні, суднокорпусні, суднобудівні і
судноремонтні роботи
2150300а а) Робітники
2150300а-11123
Арматурники залізобетонних суден,
арматурники-суднобудівники
2150300а-11780 Гумувальники суднові
2150300а-12539 Ізолювальники суднові
2150300а-12801 Клепальники
2150300а-12832 Кольчужники у суднобудуванні
2150300а-13144 Котельники
2150300а-13146 Котельники суднові
2150300а-14422 Мідники на виготовленні суднових виробів
2150300а-15416
Вогнетривники, зайняті обмуровуванням суднових
котлів
2150300а-1753а
Робітники, безпосередньо зайняті на роботах
всередині відсіків підводних човнів при їх
будівництві, ремонті та модернізації: наладчики
систем теплотехнічного контролю і автоматичного
регулювання атомних енергетичних установок,
радіомонтажники суднові,


регулювальники радіоелектронної апаратури і
приладів, електрорадіомонтажники суднові,
електромонтажники суднові
2150300а-1753б


Робітники, зайняті на монтажі, демонтажі і
ремонті силових установок, механізмів і систем до
них, валопроводів і турбопроводів всередині
відсіків суден
2150300а-18089 Рубачі суднові
2150300а-18142

Складальники дерев'яних суден,
тесляри-суднокорпусники, шлюпочники, зайняті на
виготовленні шпонових човнів
2150300а-18145
Складальники-добудовники суднові, зайняті на
роботах всередині відсіків суден
2150300а-18152 Складальники залізобетонних суден
2150300а-18187 Складальники корпусів металевих суден
2150300а-18451

Слюсарі всіх найменувань і такелажники суднові,
зайняті на ремонті устаткування всередині
відсіків суден та цистерн
2150300а-18908 Суднокорпусники-ремонтники
2150300а-19231
Трубозгинальники суднові, зайняті на ручному
згинанні
2150300а-19547 Чеканники
2150300б б) Керівники і спеціалісти
2150300б-22326

Інженери з налагодження і випробувань, зайняті на
роботах всередині відсіків атомних підводних
човнів
2150300б-23187
Майстри (старші майстри), зайняті на котельних
роботах
21504000 4. Термічна обробка
2150400а а) Робітники
2150400а-11607 Газівники, зайняті біля нагрівальних печей
2150400а-11999 Заготівники сумішей для цементації
2150400а-12522 Ізолювальники у термообробці
2150400а-12673 Гартівники
2150400а-13026
Контролери термообробки, зайняті на гарячих
ділянках робіт
2150400а-13131 Коректувальники ванн
2150400а-13891 Машиністи мийних машин
2150400а-14956

Наладчики устаткування і агрегатів у
термообробці, зайняті налагодженням термічних
печей
2150400а-15062

Напаювальники, наварники інструменту, паяльщики,
зайняті нагріванням заготовок у горнах і газових
печах
2150400а-15416
Вогнетривники, зайняті на футеруванні термічних
печей
2150400а-18559
Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2150400а-18590
Слюсарі-електрики по ремонту електроустаткування,
зайняті на гарячих ділянках робіт
2150400а-18602 Змазувальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
2150400а-19100 Термісти
2150400а-19104 Термісти на установках ТВЧ
2150400а-19182
Травильники, зайняті зніманням деталей після
травлення
2150400а-19455 Форсунники
2150400а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні ванн і печей
2150400а-19861

Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2150400б б) Керівники і спеціалісти
2150400б-23187 Майстри, старші майстри
2150400б-23362
Майстри по ремонту устаткування, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2150400б-23616 Механіки цехів
2150400б-24043 Начальники змін
2150400б-24097

Начальники дільниць нагрівальних печей,
загартування, відпалу, цементації, травлення і
термообробки
2150400б-24125
Начальники цехів та їх заступники з виробництва і
підготовки виробництва
2150400б-25476 Енергетики цехів
21505000 5. Покриття металів гальванічним способом
2150500а а) Робітники
2150500а-11490 Воронувальники
2150500а-11629

Гальваники (крім зайнятих тільки на підвішуванні
та зніманні деталей, а також у автоматичному
режимі закритих ванн)
2150500а-13045

Контролери робіт з металопокриття, зайняті на
післяопераційному контролі безпосередньо біля
гальванічних ванн
2150500а-13131 Коректувальеики ванн
2150500а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2150500а-14964

Наладчики устаткування металопокриття і
фарбування, зайняті наладкою автоматизованих
гальванічних ванн
2150500а-16265 Освинцювальники
2150500а-17531
Робітники, зайняті на знежирюванні розчинниками
та сухому протиранні виробів віденським вапном
2150500а-18559 Слюсарі-ремонтники
2150500а-19457 Фосфатувальники
2150500а-19555

Чистильники, зайняті на очищенні гальванічних
ванн, а також на чищенні поверхні виробів
металевими щітками
2150500а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2150500б б) Керівники і спеціалісти
2150500б-23362
Майстри по ремонту устаткування, зайняті на
шкідливих ділянках робіт
2150500б-23428 Майстри дільниць, старші майстри дільниць
2150500б-23616 Механіки цехів
2150500б-24125
Начальники цехів і їх заступники з виробництва та
підготовки виробництва
2150500б-25476 Енергетики цехів
21506000 6. Фарбувальні роботи
2150600а а) Робітники
2150600а-16799

Полірувальники, зайняті поліруванням виробів,
пофарбованих фарбами, що містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
2150600а-18077 Рисувальники світними фарбами
2150600а-18377 Згінники-змивальники фарб та лаків
2150600а-19555

Чистильники, зайняті на очищенні фарбувальних
камер і камер змішування, де застосовувалися
шкідливи речовини не нижче 3 класу небезпеки
2150600а-19630

Шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів,
пофарбованих фарбами, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
2150600б б) Керівники і спеціалісти
2150600б-23428

Майстри дільниць, старші майстри дільниць,
зайняті на роботах, де застосовуються шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
21507000 7. Покриття металу гарячим способом
2150700а а) Робітники
2150700а-13097
Контролери емалевого покриття, зайняті на гарячих
ділянках робіт
2150700а-13355
Лакорозвідники, зайняті в емалювальних
відділеннях
2150700а-13723 Машиністи завантажувальних механізмів
2150700а-14438 Мельники емалевих матеріалів
2150700а-15201 Випалювачі емалей
2150700а-15371
Обробники емалевих виробів, зайняті на
поліруванні і шліфуванні сухим способом
2150700а-16653 Плавильники емалей
2150700а-16799
Полірувальники, зайняті поліруванням виробів
сухим способом
2150700а-17240

Готувачі емалевих порошків, заправники емалей,
готувачі барвників для емалей, шихтувальники (при
готуванні емалей), шихтувальники емалей
2150700а-19458 Фосфатувальники
2150700а-19553
Чорнильники ювелірних і художніх виробів,
чорнильники по сріблу
2150700а-19630
Шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів сухим
способом
2150700а-19942
Емалювальники, зайняті нанесенням на гарячі
вироби емалей пульверизатором
2150700а-19944
Емалювальники дроту, зайняті на емалюванні
гарячим сособом
2150700б б) Керівники і спеціалісти
2150700б-23428 Майстри дільниць, старші майстри дільниць
21508000 8. Абразивне та графітно-тигельне виробництво
2150800а а) Робітники
2150800а-11157 Бакелізаторники
2150800а-11925
Дробильники шліфзерна, шліфпоршків та шихтових
матеріалів
2150800а-12008
Заготівники бакелітової, вулканітової та
епоксидної маси
2150800а-12088
Завантажувачі-вивантажувачі абразивних виробів у
періодичні випалювальні печі
2150800а-12121 Завантажувачі печей опору
2150800а-12123 Завантажувачі-розвантажувачі сушильних печей
2150800а-12774 Класифікаторники шліфпорошків
2150800а-12776 Клеєвари
2150800а-13087Контролери цехів плавлення, дроблення,
регенерації та розсіву, зайняті у цехах плавлення
всіх видів абразивів, дроблення, регенерації і
розсіву зерна, порошків та зв'язки у виробництві
абразивних виробів на бакелітовій зв'язці
2150800а-13150 Кочегари-випалювачі
2150800а-13415 Ломальники поду
2150800а-15246 Збагачувачі шліфзерна та шліфпорошків
2150800а-15416


Вогнетривники, пічники-мулярі по ремонту печей і
ковшів, пічники-обмурівники, пічники по ремонту
печей і вагранок, пічники-футерувальники, зайняті
на гарячому ремонті печей
2150800а-16740 Подинники
2150800а-16917Постановники-вивантажники абразивних виробів,
вивантажники абразивних виробів (стосовно
тунельних печей), завантажники абразивних виробів
у періодичні і тунельні печі (стосовно тунельних
печей)
2150800а-17361 Прожарювачі зерна і шліфпорошків
2150800а-1753а
Робітники, зайняті на розсіванні магнезиту і
розчиненні хлормагнію
2150800а-1753б
Робітники, безпосередньо зайняті у виробництві
шліфувальної шкурки на синтетичних смолах
2150800а-17586 Розбирачі печей опору
2150800а-17777 Розпилювачі необпалених кругів та брусків
2150800а-17792 Розсівальники шліфзерна і шліфпорошків
2150800а-18357 Свердляри абразивних виробів
2150800а-18559
Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2150800а-18665 Сортувальники куска на печах опору
2150800а-18918
Сушильники абразивних виробів, зайняті
обслуговуванням сушильних камер цеху шліфшкурки
2150800а-18998
Сушильники шліфзерна, шліфпорошків і шихтових
матеріалів
2150800а-19160 Токарі по обробці абразивних виробів
2150800а-19376
Формувальники абразивних виробів на бакелітовій,
вулканітовій і епоксидній зв'язках
2150800а-19555
Чистильники, зайняті на очищенні пічних каналів
періодичних печей
2150800а-19617 Шихтувальники у виробництві абразивів
2150800а-19861

Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2150800б б) Керівники і спеціалісти
2150800б-22428
Майстри, старші майстри дільниць, зайняті на
дільницях і у відділеннях: шліфування
графітно-тигельних виробів приготування маси на
бакелітовій та вулканітовій зв'язках, термічної і
механічної обробки абразивних виробів, дроблення,
регенерації та

розсіву зерна, порошків і зв'язки, виробництва
шліфувальної шкурки на синтетичних смолах
2150800а-23362
Майстри по ремонту устаткування, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2150800б-24125
Начальники плавильних цехів та їх заступники з
виробництва і підготовки виробництва
21509000 9. Виробництво і ремонт м'яких баків
2150900а а) Робітники
2150900а-11648 Герметизаторники
2150900а-12601
Випробувачі гумових виробів, зайняті на
випробуванні і перевірці м'яких баків
2150900а-12796 Клеїльники силової арматури і м'яких баків
2150900а-12920 Контролери, зайняті на прийманні м'яких баків
2150900а-14078 Машиністи протекторних агрегатів
2150900а-18253
Складальники гумових технічних виробів, зайняті
складанням м'яких баків
2150900а-18466
Слюсарі механоскладальних робіт, зайняті
розбиранням каркасів всередині м'яких баків
2150900б б) Керівники і спеціалісти
2150900б-22428
Майстри, старші майстри дільниць, зайняті на
дільницях виготовлення і ремонту м'яких баків
21510000 10. Виробництво шариків, роликів та цвяхів
2151000а а) Робітники
2151000а-10038


Автоматники холодновисадних автоматів,
автоматники, автоматники на висадних верстатах,
автоматники на висадних і просічних верстатах,
автоматники на цвяхових автоматах, автоматники на
холодно-висадних верстатах, цвяхарі,
верстатники-цвяхарі, підручні автоматників,
підручні цвяхарів, пресувальники на
холодновисадних прес-автоматах
2151000а-11853Доводники-притиральники, доводчики кілець,
доводники круглої доводки, доводники плоскої
доводки, доводники роликів, хонінгувальники,
хонінговики протиральники, робітники по
накатуванню бобіни на роликах
2151000а-15004 Наладчики шліфувальних і полірувальних верстатів
2151000а-18559 Слюсарі-ремонтники
2151000а-19217 Транспортувальники
2151000а-19630 Шліфувальники,зайняті на шліфуванні шариків
2151000а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2151000б б) Керівники і спеціалісти
2151000б-23362 Майстри по ремонту устаткування
2151000б-23398 Майстри виробничих дільниць
21511000
11. Обробка алмазів на діаманти без застосування
робототехніки
2151100а а) Робітники
2151100а-15149 Обдирники алмазів
2151100а-15418 Огранники алмазів на діаманти
2151100а-17638 Розмітники алмазів
2151100а-17729 Розколювачі алмазів
2151100а-17764 Розпилювачі алмазів
2151100а-18630 Сортувальники алмазів
2151100а-18632 Сортувальники діамантів
21512000 12. Інші професії металообробки
2151200а а) Робітники
2151200а-10484

Апаратники очищення алмазного концентрату,
зайняті на хімічному чищенні кислотами і хромовим
ангідридом вручну
2151200а-10513
Апаратники печей відновлення, зайняті у
виробництві металевих порошків
2151200а-11779 Гумувальники металовиробів
2151200а-12271

Зубополірувальники деталей годинників
зубополірувальники годинникового виробництва,
зайняті на роботах із застосуванням окису хрому
2151200а-12520


Ізолювальники, зайняті у виробництві літальних
апаратів, двигунів та їх обладнання із
застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу
небезпеки
2151200а-14420 Мідники
2151200а-14440 Металізатори
2151200а-14862

Наждачники, зайняті обробкою литва та зварних
виробів абразивними кругами і пневматичним
інструментом
2151200а-15090
Насікальники напилків, рашпілів та пилок,
нарізувачі, зайняті у виробництві напилків
2151200а-15379

Обрубувачі, зайняті обробкою литва та зварних
виробів абразивними кругами і пневматичним
інструментом
2151200а-16538
Піскозліпники, зайняті на роботах з фенольним
клеєм
2151200а-16799

Полірувальники всіх найменувань, зайняті
поліруванням виробів з металу із застосуванням
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
2151200а-16932
Правильники вручну, зайняті на рихтуванні кузовів
із застосуванням олова
2151200а-17424
Просочувальники, зайняті просоченням виробів
хромовою пастою
2151200а-1753а

Робітники, зайняті на обдиранні, точінні різанні,
шліфуванні металевих виробів та інструменту
абразивними кругами сухим способом
2151200а-1753б
Робітники, зайняті на виготовленні та обробці
свинцево-цинкових і свинцевих штампів та виробів
2151200а-1753в

Робітники, зайняті на випробуванні апаратури і
виробів у камерах при температурі -40 (град)С і
нижче, +40(град)С і вище та в барокамерах
2151200а-1753г


Робітники, зайняті на випробуванні у натурних
трубах, на випробуванні авіаційних і
газореактивних суднових двигунів на
випробувальних установках
2151200а-1753д
Робітники, безпосередньо зайняті на випробуваннях
суднових і тепловозних дизелів та
дизель-генераторів з газотурбінним наддуванням
потужністю 800 к.с. і більше та кількістю обертів
турбін не менше 17 тис. об/хв. і реостатних
випробуваннях тепловозів
2151200а-17992

Рекуператорники алмазів, регенераторники алмазів,
зайняті на рекуперації кислотами і хромовим
ангідридом вручну
2151200а-18085
Рихтувальники кузовів, зайняті на роботах із
застосуванням олова
2151200а-18350 Зварники термітної зварки
2151200а-19029
Знімачі оболонок з кабельних виробів, зайняті
зніманням свинцевих оболонок з кабеля
2151200а-19568


Чистильники металу, відливок, виробів і деталей,
зайняті на чищенні дробом, колотим дробом
(металічним піском) металу та металевих деталей і
виробів
2151200а-19942

Емалювальники, зайняті нанесенням емалевого
шлікера пульверизатором всередині закритої
ємкості
2151200а-19948
Емальєри, зайняті на роботах із застосуванням
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
2151200б б) Керівники і спеціалісти
2151200б-17541

Працівники, зайняті на випробуваннях у натурних
трубах і на випробуваннях авіаційних двигунів на
випробувальних установках
2151200б-22428

Майстри дільниць, старші майстри дільниць,
зайняті на виготовленні та обробці
свинцево-цинкових, свинцевих штампів і виробів
2151200б-23187Майстри, зайняті на випробуваннях турбореактивних
суднових двигунів і суднових та тепловозних
дизелів і дизель-генераторів з газотурбінним
наддувом потужністю 800 к.с. і більше та числом
обертів турбіни 17 тис. об/хв.

21600000
XV. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО I РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
2160000а а) Робітники
2160000а-10992 Апаратники-сушильники
2160000а-11132

Армувальники електрокерамічних виробів,
арматурники-сріблярі, зайняті на роботах із
застосуванням свинцевого глету
2160000а-11282 Бронювальники кабелів
2160000а-11342 Вальцювальники гумових сумішей
2160000а-11381 Варильники кабельних мас
2160000а-12064


Заготівники хімічних напівфвбрикатів, готувачі
лаків, зайняті на заготівлі хімічних
матеріалів, які містять шкідливі речовини не
нижче 3 класу небезпеки
2160000а-12172
Заливальники компаундами, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
2160000а-12520

Ізолювальники, зайняті на роботах із сирою
мікастрічкою, скломікастрічкою, скловолокном,
синтетичною стрічкою і епоксидними смолами
2160000а-12523
Ізолювальники жил кабелю, зайняті на роботах із
застосуванням скловолокна і лаків
2160000а-12535
Ізолювальники дроту, зайняті на роботах із
застосуванням скловолокна і лаків
2160000а-12630 Каландрувальники
2160000а-12788 Клеїльники міканітів
2160000а-13355 Лакорозвідники
2160000а-13790

Машиністи кранів (кранівники), зайняті у
виробництві лужних акумуляторів та гальванічних
елементів
2160000а-14135
Машиністи гумозмішувачів, зайняті на виготовленні
гумових, пластикових та ізоляційних сумішей
2160000а-15034 Намотувальники дроту і тросів
2160000а-16243
Опресувальники кабелів та дроту пластикатами і
гумою у гарячому стані
2160000а-17018 Пресувальники ізоляційних матеріалів
2160000а-17100

Пресувальники секцій, катушок та ізоляційних
деталей електричних машин і апаратів, зайняті
пресуванням у гарячому стані
2160000а-17146
Пресувальники електротехнічних виробів, зайняті
пресуванням у гарячому стані
2160000а-17428

Просочувальники паперу та тканин, зайняті на
просочуванні сполуками, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
2160000а-17430

Просочувальники кабелів та дроту, зайняті на
просочуванні сполуками, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
2160000а-17444

Просочувальники електротехнічних виробів, зайняті
на просочуванні сполуками, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
2160000а-17453

Просівальники сипких матеріалів, зайняті у
виробництві кабелів, електровугільних та
електрощіткових виробів
2160000а-1753а


Робітники, зайняті на транспортуванні та при-
биранні у виробництві свинцевих акумуляторів
та на прибиранні робочих місць, де є марганець
і кадмій
2160000а-1753б


Робітники,зайняті на виготовленні гальванічних
елементів і батарей, а також фізичних джерел
струму з застосуванням шкідливих речовин не нижче
3 класу небезпеки
2160000а-1753в
Робітники, зайняті на виготовленні лужних
акумуляторів
2160000а-1753г

Робітники, зайняті на виготовленні
електровугільних та електрощіткових виробів і
кіновугілля
2160000а-1753д
Робітники, зайняті на ремонті і обслуговуванні
устаткування та електроустаткування, а також на
прийманні, бракуванні контролі та налагодженні
(настроюванні) у виробництвах: свинцевих і лужних
акумуляторів, освинцювання кабелів, емалювання
дроту, варінні


смол та лаків, просочуванні гальванічних
елементів, електроізоляційних матеріалів,
електровугільних та електрощіткових виробів
2160000а-18897
Стропальники, зайняті у виробництві лужних
акумуляторів та гальванічних елементів
2160000а-19700
Штампувальники, зайняті штампуванням ізоляційних
матеріалів
2160000а-19944
Емалювальники дроту, зайняті на емалюванні
гарячим способом
2160000б б) Керівники і спеціалісти
2160001б1) Зайняті на дільницях виготовлення емальованого
дроту, варіння смол та лаків, просочення,
гальванічних елементів, електроізоляційних
матеріалів, лужних акумуляторів, електровугільних
та електрощіткових виробів:
2160001б-23187 Майстри, старші майстри
2160001б-23901 Начальники відділень
2160001б-24043 Начальники змін
2160001б-24097 Начальники дільниць
2160002б
2) Зайняті у виробництві освинцювання кабелів та
свинцевих акумуляторів:
2160002б-23901 Начальники відділень
2160002б-24043 Начальники змін
2160002б-24097 Начальники дільниць
2160002б-25062 Технологи, старші технологи

21700000
XVI. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ ТА
РАДІОАПАРАТУРИ
2170100а а) Робітники
2170100а-10043 Аквадирувальники
2170100а-10049 Алундирувальники
2170100а-11976 Заварники на високочастотному індукторі
2170100а-11982 Заварники напівпровідникових приладів
2170100а-11985 Заварники електровакуумних приладів
2170100а-12017 Заготівники газопоглиначів
2170100а-12064 Заготівники хімічних напівфабрикатів
2170100а-12187 Заливники цоколів
2170100а-12582

Випробувачі деталей та приладів, зайняті
випробуванням на стендах під напругою 25 кВ і
вище
2170100а-12706 Карбідувальники
2170100а-12708 Карбонізатори
2170100а-13434 Люмінофорники-екранувальники
2170100а-13440 Магнезивники-вакуумники
2170100а-13480 Матувальники-вакуумники
2170100а-14512 Мийники колб із застосуванням кислотних розчинів
2170100а-15452

Фарбувальники приладів і деталей, які працюють з
фарбами, що містять шкідливі речовини не нижче 3
класу небезпеки
2170100а-15458 Оксидувальники-вакуумники
2170100а-16373 Відкатники-вакуумники
2170100а-17405
Промивальники деталей та вузлів, зайняті на
роботах із застосуванням кислотних розчинів
2170100а-1753а
Робітники, зайняті на машинах і печах з газовими
пальниками
2170100а-1753б
Робітники, зайняті на збагаченні п'єзооптичної
сировини
2170100а-17791 Розпилювачі газопоглиначів
2170100а-18021 Рентгенгоніометристи
2170100а-19190

Травильники прецизійного травлення, травильники
кристалів, переходів і пластин, травильники
п'єзокварцу
2170100а-19686 Шоопірувальники елементів
2170100б б) Керівники і спеціалісти
2170100б-23157
Лаборанти, зайняті на збагаченні п'єзооптичної
сировини і агату
2170100б-23187
Майстри, старші майстри, зайняті на випробуванні
електронно-променевих трубок на стендах при
напрузі 25 кВ і вище; майстри, старші майстри,
зайняті на збагаченні п'єзооптичної сировини і
агату; майстри, старші майстри, зайняті
приготуванням і обробкою люмінофорів
2170100б-23485
Механіки, зайняті на збагаченні п'єзооптичної
сировини і агату
2170100б-24125


Начальники цехів виготовлення приладів із
застосуванням ртуті, виготовлення виробів із
застосуванням свинцевого сурику та збагачення
п'єзооптичної сировини і агату та їх заступники
2170100б-25062
Технологи, зайняті на збагаченні п'єзооптичної
сировини і агату
21702000
1. Виробництво селенових та купроксних
випрямлячів
2170200а а) Робітники
2170200а-10015 Автоклавники лиття під тиском
2170200а-10065 Апаратники
2170200а-10653 Апаратники по регенерації селену
2170200а-10655 Апаратники по регенерації сірки
2170200а-10939 Апаратники-сіркувальники
2170200а-11390 Варильники селену
2170200а-12001 Заготівники
2170200а-12790 Клеїльники-опресувальники
2170200а-14440 Металізатори, зайняті металізацією кристалів
2170200а-14631 Монтажники селенових випрямлячів
2170200а-16464
Паяльщики радіодеталей, зайняті на паянні
перемичок до виводів селенових випрямлячів
2170200а-16649 Плавильники шоопсплаву та вісмуту
2170200а-18138 Складальники випрямлячів
2170200а-19102 Термісти купроксних та селенових випрямлячів
2170200а-19432 Формувальники селенових елементів
2170200б б) Керівники і спеціалісти
2170200б-23187
Майстри, старші майстри на дільницях виробництва
селенових та купроксних випрямлячів
2170200б-23485
Механіки на дільницях виробництва селенових та
купроксних випрямлячів
2170200б-24125
Начальники дільниць виробництва селенових та
купроксних випрямлячів
21703000 2. Обробка кварцу
2170300а а) Робітники
2170300а-10536 Апаратники по кристалізації
2170300а-11918 Дробильники-розмелювачі
2170300а-14440 Металізатори, зайняті металізацією кристалів
2170300а-17647 Розмітники п'єзокварцевої сировини
2170300а-17766
Розпилювачі водорозчинних кристалів, зайняті на
розпилюванні кварцевих пластин
2170300а-18021 Рентгенгоніометристи
2170300а-18395 Сріблярі п'єзотехнічних виробів
2170300а-19664 Шліфувальники п'єзокварцевих пластин та кристалів
2170300б б) Керівники і спеціалісти
2170300б-23187
Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
обробки кварцу
21705000 3. Виробництво радіодеталей
2170500а а) Робітники
2170500а-11974 Заварники ізоляторів
2170500а-12172

Заливальники компаундами, заливальники
конденсаторів, лакувальники переходів і деталей,
герметизаторники п'єзорезонаторів
2170500а-12255 Зачищувачі
2170500а-15187
Випалювачі радіокераміки, п'єзокераміки та
феритів, горнові по кераміці
2170500а-16239 Оправники-чистильники
2170500а-17209 Готувачі розчинів та сумішей
2170500а-17424 Просочувальники
2170500а-17949 Різальники радіокераміки та феритів
2170500а-18654
Сортувальники виробів, сировини і матеріалів,
зайняті на сортуванні слюди
2170500а-19192 Травильники радіокераміки
2170500а-19199 Травильники фольги
2170500а-19445
Формувальники фольги, зайняті на електрохімічному
формуванні
2170500б б) Керівники і спеціалісти
2170500б-23187


Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
виготовлення електролітів, заливки, просочення,
електрохімічного формування та на дільницях
сортування слюди
21706000 4. Переробка напівпровідникових матеріалів
2170600а а) Робітники
2170600а-10127
Апаратники відновлення напівпровідникових
матеріалів
2170600а-10523
Апаратники по вирощуванню монокристалів та
стрічок
2170600а-10536 Апаратники по кристалізації
2170600а-10635
Апаратники по одержанню високочистих матеріалів
для напівпровідникового виробництва
2170600а-10645
Апаратники по виробництву та хімічному очищенню
напівпровідникових матеріалів
2170600а-10661
Апаратники по хімічній обробці напівпровідникових
матеріалів
2170600а-14995Наладчики технологічного устаткування, наладчики
устаткування електровакуумного і
напівпровідникового виробництва, зайняті
обслуговуванням установок нанесення
епітаксиальних шарів та променевих установок
2170600а-15582 Оператори дифузійних процесів
2170600а-15858 Оператори по нарощуванню епітаксиальних шарів
2170600а-15916 Оператори прецизійної фотолітографії
2170600а-16211 Оператори еліонних процесів
2170600а-16624 Плавильники-ливарники прецизійних сплавів
2170600а-16647 Плавильники циклонних установок
2170600а-17234 Готувачі шихти напівпровідникових матеріалів
2170600а-17766 Розпилювачі водорозчинних кристалів
2170600а-18559

Слюсарі-ремонтникки, зайняті ремонтом установок
нанесення епітаксиальних шарів (за фактично
відпрацьований час)
2170600б б) Керівники і спеціалісти
2170600б-23187 Майстри, постійно зайняті на дільницях епітаксії

21800000 XVII. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
21801000 1. Виробництво цементу
2180100а а) Робітники
2180100а-11289 Бункерувальники
2180100а-11607 Газівники
2180100а-11768 Вантажники, зайняті на вантаженні цементу
2180100а-11880 Дозувальники-змішувальники на шнеках
2180100а-13158 Кочегари сушильних барабанів
2180100а-13627 Машиністи гвинтових насосів (фулерувальники)
2180100а-13790
Машиністи крана (кранівники), зайняті на гарячих
роботах (кринкерні склади)
2180100а-13993


Машиністи пневматичних насосів; машиністи
двокамерних пневмонасосів; машиністи
механізованих складів, що обслуговують
пневматичні насоси
2180100а-14121 Машиністи фасувально-пакувальних машин
2180100а-14187 Машиністи скреперних лебідок
2180100а-14232 Машиністи сировинних млинів
2180100а-14377 Машиністи штабелеформуючих машин
2180100а-16876 Помічники машиністів сировинних млинів
2180100а-18559

Слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом і
обслуговуванням технологічного та знепилюючого
устаткування
2180100а-18590

Слюсарі-електрики по ремонту електроустаткування,
зайняті у цехах помелу, аспірації та цехах помелу
сировини сухим способом
2180100а-18607 Змішувальники борошна на силосах
2180100а-19494 Футерувальники-мулярі
2180100а-19571
Чистильники на очищенні шламових басейнів та
кописток
2180100а-19625 Шламовики
2180100а-19861

Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування (технологічного та
знепилюючого)
2180100б б) Керівники і спеціалісти
2180100б-23187
Майстри (старші майстри), зайняті у цехах, на
дільницях помелу цементу, вугілля, сухої сировини
21802000 2. Виробництво і обробка слюди
2180200а а) Робітники
2180200а-11918 Дробильники-розмелювачі
2180200а-11920 Дробильники слюди
2180200а-12041 Заготівники мікалексової маси
2180200а-12660
Калібрувальники слюди, щипальники слюди;
калібрувальники, зайняті на калібровці слюди
2180200а-12788 Клеїльники міканітів
2180200а-12833
Колільники слюди, розколювачі слюди; колільники
промсирцю, зайняті на коленні слюди
2180200а-13353 Лаковари
2180200а-15058


Намотувальники електроізоляційних виробів,
намотувальники міканітових трубок, намотувальники
трубок; електромонтажники-намотувальники, зайняті
на електроізоляційних роботах
2180200а-17050 Пресувальники міканіту та мікалексу
2180200а-17438
Просочувальники слюдопластових матеріалів, які
працюють з алюмопромфосфатом
2180200а-17952 Різальники слюди, заготівники слюди
2180200а-18559

Слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом та
обслуговуванням дробильно-помельних дільниць
слюди, кварцу і пегматиту
2180200а-18686

Сортувальники сировини та виробів із слюди,
постійно зайняті сортуванням слюди, сортувальники
слюди
2180200а-19108 Термісти по обробці слюди
2180200а-19293

Укладальники-пакувальники, пакувальники,
пакувальники слюди, постійно зайняті на пакуванні
слюди
2180200а-19846


Електромонтери по обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на обслуговуванні
електроустаткування дробильно-помельних дільниць
слюди, кварцу, пегматиту
21803000 3. Виробництво азбесту
2180300а а) Робітники
2180300а-11429 Підривники
2180300а-11448

Водії дрезини, водії авто- або мотодрезини,
машиністи мотодрезини, водії (шофери) автодрезини
і мотодрезини
2180300а-11453 Водії навантажувачів, постійно зайняті у кар'єрах
2180300а-11961 Вибійники
2180300а-13040 Контролери продукції збагачення
2180300а-13590 Машиністи бурильних установок
2180300а-13616

Машиністи вентиляційних та аспіраційних
установок, зайняті на напівпромислових установках
збагачувальних фабрик
2180300а-13639
Машиністи вирівнювально-підбивально-обробних
машин
2180300а-13775

Машиністи компресорних установок, зайняті на
відкритих гірничих роботах та збагачувальних
фабриках
2180300а-13944 Машиністи відвальних плугів
2180300а-14089 Машиністи колієпересувачів
2180300а-14091 Машиністи рейкопідйомників
2180300а-14096 Машиністи колієукладачів широкої колії
2180300а-14282 Машиністи тягових агрегатів та їх помічники
2180300а-14343 Машиністи хопер-дозаторів
2180300а-14369 Машиністи шпалопідбійних машин
2180300а-14377 Машиністи штабелеформуючих машин
2180300а-14612

Монтажники по монтажу та демонтажу
азбестозбагачувального устаткування, зайняті в
основних цехах азбестозбагачувальних фабрик
2180300-14668 Монтери колії
2180300а-17244

Прийомоздавальники вантажу та багажу, зайняті на
відвантаженні азбесту, супровідних продуктів
збагачення азбестових руд
2180300а-17278 Приймальники руди та азбесту
2180300а-17314
Пробовідбирачі, зайняті відбором та обробкою проб
на збагачувальних фабриках
2180300а-17531 Робітники, зайняті на гірничих відвалах
2180300а-17846
Регулювальники азбестозбагачувального
устаткування, регулювальники (сіткарі)
азбестозбагачувального устаткування,
регулювальники дільниці, регулювальники цеху,
зайняті на напівпромислових установках
азбестозбагачувальних фабрик
2180300а-18559 Слюсарі-ремонтники
2180300а-19825 Електромонтери контактних мереж
2180300а-19931Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування, чергові слюсарі, чергові
електрослюсарі, зайняті вулканізацією стиків
конвеєрних стрічок, ремонтом засобів автоматики
збагачувального устаткування основних
технологічних цехів азбофабрик, обслуговуванням
засобів технологічного процесу в основних цехах
(дільницях) збагачувальних фабрик АЗУ на
напівпромислових установках збагачувальних фабрик
2180300б б) Керівники і спеціалісти
2180300б-23187
Майстри, зайняті на колійних роботах, а також на
монтажі та демонтажі контактних мереж,

майстри, зайняті на монтажі та демонтажі
азбестозбагачувального устаткування азбофабрик
2180300б-23196 Майстри (старші майстри) бурові
2180300б-23227 Майстри (старші майстри) гірничі
2180300б-23263 Майстри (старші майстри) колійні
2180300б-23269
Майстри контрольні (дільниці, цеху), зайняті на
пакуванні та відвантаженні готової продукції
2180300б-23362
Майстри по ремонту устаткування, зайняті у
кар'єрах та на гірничих відвалах
2180300б-24043
Начальники змін у кар'єрах та на гірничих
відвалах,
  начальники змін на збагачувальних фабриках
2180300б-24097
Начальники дільниць у кар'єрах та на гірничих
відвалах,
  начальники дільниць на збагачувальних фабриках
2180300б-24125 Начальники цехів та їх заступники
2180300б-24441
Виконавці робіт, зайняті на монтажі та демонтажі
азбестозбагачувального устаткування азбофабрик
21804000
4. Азбестоцементне, азбестосилітове виробництво
та виробництво азбокартону
2180400а а) Робітники
2180400а-11184 Бігунники
2180400а-11289 Бункерувальники
2180400а-11480 Гофрувальники азбестоцементних листів
2180400а-11691 Голендорники
2180400а-11772Грунтувальники азбестоцементних та азбосилітових
виробів, грунтувальники азбестоцементних виробів,
грунтувальники листів, грунтувальники плит,
зайняті на роботах із застосуванням шкідливих
речовин не нижче 3 класу небезпеки
2180400а-11860 Дозувальники азбесту
2180400а-13790
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
подаванні цементу та азбесту
2180400а-13826 Машиністи листоформувальних машин
2180400а-14271 Машиністи трубних машин
2180400а-14741

Мотористи змішувачів та мішалок, мотористи
контактних змішувачів, мотористи мішалок,
мотористи мішалок обрізків
2180400а-16974 Пресувальники азбестоцементних виробів
2180400а-17878
Різальники азбестоцементних та азбестосилітових
виробів
2180400а-17883


Різальники паперу, картону та целюлози;
різальники на повздовжньо-розрізувальних
верстатах, різальники на саморізках, зайняті
різанням паперу, картону, целюлози
2180400а-18559
Слюсарі-ремонтники, зайняті в основних цехах
(дільницях)
2180400а-18627 Сортувальники
2180400а-18916 Сушильники
2180400а-18920 Сушильники азбестоцементних виробів
2180400а-19161 Токарі на обробці азбестоцементних труб та муфт
2180400а-19293

Укладальники-пакувальники; банківники,
бутівники-завальники азбесту, зайняті на
пакуванні і складанні
2180400а-19633
Шліфувальники азбестоцементних та
азбестоселітових плит
2180400а-19700 Штампувальники, зайняті у виробництві азбокартону
2180400а-19861

Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування, зайняті в основних цехах
(дільницях)
2180400а-19931

Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування, чергові слюсарі, зайняті в основних
цехах (дільницях)
2180400б б) Керівники і спеціалісти
2180400б-23398

Майстри, старші майстри виробничих дільниць, де
50 відсотків і більше робітників користуються
правом на пільгову пенсію
21805000
5. Виробництво базальтового волокна, мінеральної
вати та виробів з них
2180500а а) Робітники
2180500а-11200 Бітумники
2180500а-14995Наладчики технологічного устаткування; чергові
слюсарі-електрики (наладчики), зайняті
налагодженням технологічного устаткування,
наладчики устаткування, наладчики устаткування у
виробництві теплоізоляційних матеріалів
2180500а-15632


Оператори конвейєрних ліній устаткування,
оператори автоматизованих пресових ліній,
оператори конвейєрних установок, оператори
формувально-сушильних конвейєрів
2180500а-16115

Оператори установки волокноутворення, оператори
вузла роздування на ванній печі, оператори
формувально-сушильних конвейєрів
2180500а-18559 Слюсарі-ремонтники
2180500а-18698
Сортувальники (пакувальники) теплоізоляційних
виробів
2180500а-18992 Сушильники теплоізоляційних виробів
2180500а-19050
Знімачі теплоізоляційних виробів, крім зайнятих
на прошиванні матів
2180500а-19340 Фенольники
2180500а-19439 Формувальники теплоізоляційних виробів
2180500а-19612 Шихтовари, шлаковари
2180500а-19861
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2180500б б) Керівники і спеціалісти
2180500б-23187 Майстри, старші майстри
21806000
6. Виробництво глиняної цегли, черепиці та
керамічних блоків
2180600а а) Робітники
2180600а-11578 Виставники
2180600а-15193
Випалювачі стінових та в'яжучих матеріалів,
зайняті на випалюванні цегли у кільцевих печах, а
також у тунельних печах на твердому паливі;
випалювачі (у кільцевих печах), випалювачі (у
тунельних печах на твердому паливі), зайняті на
випалі цегли
2180600а-18105 Садчики
21807000
7. Виробництво вапна (доломіту) та силікатної
цегли
2180700а а) Робітники
2180700а-11136 Аспіраторники
2180700а-11538 Вивантажувачі вапна з печей
2180700а-11912 Дробильники вапна
2180700а-12104

Завантажувачі-вивантажувачі сировини, палива та
стінових виробів, зайняті на завантаженні і
вивантаженні печей
2180700а-13627
Машиністи гвинтових насосів (фулеровники),
мотористи гвинтових насосів
2180700а-14435 Мельники вапна
2180700а-15167 Випалювачі вапна
2180700а-18649 Сортувальники вапна
2180700а-19217
Транспортувальники, зайняті транспортуванням
вапна
2180700а-19455 Форсунники, зайняті на печах по випалюванню вапна
21808000 8. Виробництво залізобетонних та бетонних виробів
2180800а а) Робітники
2180800а-13977
Машиністи перевантажувачів, машиністи
пневмотранспорту, машиністи пневматичних і
гідравлічних перевантажувачів, старші
пневматорники (церонасосники), транспортувальники
пневмотранспорту - зайняті на перевантажуванні
цементу
2180800а-17531 Робітники підземних галерей
21809000 9. Виробництво виробів з пеку, бітуму та смол
2180900а а) Робітники
2180900а-10375 Апаратники на просочувальних агрегатах
2180900а-10398
Апаратники збезводнювання бітуму, конверторники,
зайняті збезводненням бітуму
2180900а-10433
Апаратники окислення бітуму, апаратники
окислювальних установок
2180900а-11368 Варильники асфальтової маси
2180900а-11370 Варильники бітуму
2180900а-12084 Завантажувачі варильних котлів
2180900а-13148 Котлочисти
2180900а-16093 Оператори трубчатих печей
2180900а-16097 Оператори турбозмішувачів
2180900а-16101Оператори вузлів посипання та охолодження;
бункерувальники, зайняті обслуговуванням посипних
бункерів; накочувальники, зайняті накочуванням
посипки; посипальники-накочувальники бітумінозних
матеріалів
21811000 10. Каменеливарне виробництво
2181100а а) Робітники
2181100а-11504 Вибивальники відливок
2181100а-11908
Дробильники, дробарі-пакувальники, машиністи
дробарок
2181100а-12264 Землероби
2181100а-12953 Контролери виробів із каміння
2181100а-17207 Приготувальники розчинів та мас
2181100а-17531
Робітники, зайняті на розбиранні та вивезенні
продукції на гарячих ділянках робіт
2181100а-18559 Слюсарі-ремонтники
2181100а-19406 Формувальники каменеливарного виробництва
2181100а-19619
Шихтувальники-дозувальники, шихтувальники
муфельної маси, вогнетривких та інших матеріалів
2181100а-19861
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування
2181100б б) Керівники і спеціалісти
2181100б-23187
Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
дільницях робіт
2181100б-23616 Механіки, старші механіки цеху
2181100б-24125 Начальники цехів, їх заступники

21900000
XVIII. СКЛЯНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИРОБНИЦТВО
КЕРАМІЧНИХ, ФАРФОРОВИХ ТА ФАЯНСОВИХ ВИРОБІВ
21901000
1. Підготовка шихти, виробництво усіх видів скла,
скловиробів та шлакоситалу
2190100а а) Робітники
2190100а-11438 Вініпласники
2190100а-11607 Газівники
2190100а-11674 Гільйоширувальники
2190100а-11768
Вантажники, зайняті на розвантаженні матеріалів
для приготування шихти
2190100а-11918 Дробильники-розмелювачі
2190100а-12119 Завантажувачі печей
2190100а-12145 Гартівники скла
2190100а-12198 Запайщики колб і посудин
2190100а-12561 Іризаторники
2190100в-12682 Муляри (пічники) чергові у печей
2190100а-12692 Канавники
2190100а-12767 Класифікаторники крокусу та наждаку
2190100а-13160 Кочегари сушильних печей та барабанів
2190100а-13176 Фарбувальники дзеркал
2190100а-13186 Фарбовари
2190100а-14061 Машиністи прокатних машин
2190100а-14063
Машиністи прокатних машин термотривкового скла і
склопрофіліта
2190100а-14991
Наладчики скляних автоматів та напівавтоматів,
зайняті наладкою автоматів
2190100а-15013 Намазувальники целулоїду
2190100а-15096 Настилальники скла, крім зайнятих на гіпсуванні
2190100а-15159 Випалювачі у виробництві скла
2190100а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
2190100а-15462 Обміднювальники
2190100а-15537 Оператори видувних напівавтоматів
2190100а-16049 Оператори склоформувальних машин
2190100а-16147 Оператори формування стрічки скла
2190100а-16227 Оплавлювальники скла
2190100а-16358 Відпальники скловиробів
2190100а-16393 Опалювальники на карусельних машинах
2190100а-16397 Відрізальники стрічки скла
2190100а-16466 Паяльщики сіток та шинок на склі
2190100а-16542
Піскоструминники по склу; піскоструминники,
зайняті на обробці скла
2190100а-16680 Повертальники
2190100а-16700 Підбирачі скла
2190100а-16818

Полірувальники скла і скловиробів, полірувальники
окулярних лінз, полірувальники краю скловиробів,
що виконують полірування скловиробів вручну
2190100а-16936
Правильники при склоформуючих та опалювальних
машинах
2190100а-17461 Просівальники
2190100а-17513 Пульфонники
2190100а-17602 Розвідники (розпускальники) халяв
2190100а-17828 Реактивники
2190100а-17925 Різальники на вогні
2190100а-17934 Різальники піноблоків
2190100а-17954
Різальники скла, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2190100а-18393 Сріблярі
2190100а-18559
Слюсарі-ремонтники, постійно зайняті на дільницях
підготовки шихти та на гарячих ділянках робіт
2190100а-18740 Складальники шихти
2190100а-18852 Скловари
2190100а-18856 Склодуви
2190100а-18986 Сушильники сировини та матеріалів (піску)
2190100а-19017 Знімачі гарячих виробів
2190100а-19043 Знімачі скла і скловиробів
2190100а-19338 Фацетники
2190100а-19454 Формотримачі
2190100а-19669


Шліфувальники скловиробів, обдиральники,
обдиральники заготовок відбивачів, шліфувальники-
алмазники, шліфувальники-гранувальники, - зайняті
шліфуванням скловиробів вручну
2190100а-19861


Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування, постійно зайняті на
дільницях підготовки шихти і на гарячих дільницях
робіт
2190100б б) Керівники і спеціалісти
2190100б-23187
23607

Майстри, старші майстри та механіки дільниць,
зайняті на дільницях підготовки шихти, варіння
скломаси та у виробництвах скловолокна, скловати
і виробів з них
21902000
2. Виробництво керамічних, фарфорових, фаянсових
виробів та феритів
21902010
1) Виробництво труб, кераміччних виробів та
феритів
2190201а а) Робітники
2190201а-11682

Глазурувальники виробів будівельної кераміки,
зайняті глазуруванням виробів свинцевою поливою
вручну
2190201а-13404
Ливарники санітарно-будівельних виробів на
стенді, ливарники наземних унітазів, ливарники
файєртонових ванн і уриналів, ливарники-оправники
пісуарів, ливарники-оправники підкладних суден,
ливарники-оправники умивальних столів,
ливарники-оправники унітазів, ливарники
хімапаратури, підручні ливарників-оправників
пісуарів, підручні ливарників-оправників
умивальних столів, підручні ливарників-оправників
унітазів
2190201а-15169 Випалювчі виробів будівельної кераміки
2190201а-15187
Випалювачі радіокераміки, п'єзокераміки та
феритів, горнові по кераміці
2190201а-19643Шліфувальники виробів будівельної кераміки,
притиральники керамічних кранів, - зайняті
шліфуванням сухим способом; шліфувальники усіх
найменувань, зайняті шліфуванням виробів
будівельної керамики
2190201а-19645

Шліфувальники усіх найменувань, зайняті
шліфуванням виробів електронної техніки сухим
способом
2190201а-19674 Шліфувальники електрокерамічних виробів
21902020 2) Виробництво фарфорових та фаянсових виробів
2190202а а) Робітники
2190202а-11100
Апаратники кульових мельниць, зайняті у
майоліковому виробництві
2190202а-11375 Варильники гіпсу
2190202а-11524
Вибірники фарфорових, фаянсових та керамічних
виробів, які зайняті у майоліковому виробництві
2190202а-11684
Глазурувальники фарфорових та фаянсових виробів,
зайняті на роботах вручну
2190202а-11965

Забірники фарфорових, фаянсових та керамічних
виробів, забірники усіх найменувань, - зайняті у
майоліковому виробництві
2190202а-13191

Фарботерники, фарботери (готувачі фарб), - які
виконують роботи з фарбами, що містять у своєму
складі свинець
2190202а-15195 Випалювачі фарфорових та фаянсових виробів
2190202а-17505
Пудрувальники, зайняті на роботах із свинцевими
фарбами
2190202а-19060


Знімачі-укладальники фарфорових, фаянсових і
керамічних виробів, знімачі-укладальники, знімачі
виробів з напівавтоматів, - зайняті у
майоліковому виробництві
2190202а-19672
Шліфувальники фарфорових та фаянсових виробів,
зайняті шліфуванням сухим способом
21902030

3) Загальні професії по виробництву всіх видів
керамічних, фарфорових, фаянсових виробів та
феритів
2190203а а) Робітники
2190203а-10055 Ангобировники
2190203а-11147 Аерографники, які працюють із свинцем
2190203а-11918 Дробильники-розмелювачі
2190203а-12332

Виготовлювачі капів (із єпоксидної смоли);
капівники, зайняті виготовленням капів з
епоксидної смоли, та їх підручні
2190203а-15416 Вогнетривники, які зайняті на гарячих роботах
2190203а-16239
Оправники-чистильники, зайняті оправленням сухим
способом
2190203а-17158

Приготувальники ангобу та глазурі, заготівники
ангобу і глазурі, - зайняті на готуванні
свинцевої глазурі
2190203а-17184
Приготувальники мас, вакуум-м'яльники,
глином'яльники, заготівники валюшки для
кольорових плиток, заготівники мас усіх
найменувань, заготівники пластів, заливальники
порошку для кольорових плиток, мельники пластмас,
робітники біля змішувача
2190203а-18559
Слюсарі-ремонтники, зайняті на ремонті і
обслуговуванні устаткування основного виробництва
2190203а-18764 Ставильники-вибірники виробів із печей
2190203а-19222 Трафаретники, зайняті на роботах по свинцю
2190203а-19614 Шихтувальники
2190203а-19861

Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті у основному
виробництві

22000000 XIX. ВИДОБУВАННЯ ТОРФУ
22001000 1. Роботи по видобуванню
2200100а а) Робітники
2200100а-13842


Машиністи машин по видобуванню та переробці
фрезерного торфу, машиністи валкувачів, машиністи
комбайнів по видобуванню та прибиранню торфу,
машиністи машин по введенню аміачної води,
машиністи машин по глибокому фрезеруванню
торфового покладу, машиністи машин по розсіванню
мінеральних компонентів, машиністи машин по
сушинню фрезерного торфу, машиністи машин по
прибиранню фрезерного торфу, машиністи
обкараванювальних машин, машиністи перевалочних
прибиральних машин, машиністи пневматичних
комбайнів (машиністи торфоприбиральних машин),
машиністи по збагаченню торфу, машиністи пресів
кіпування торфової підстилки, машиністи по
суцільному (глибокому) фрезеруванню торфового
покладу, машиністи торфоприбиральних машин,
машиністи прибирально-перевалочних машин,
машиністи універсальних обкараванювальних машин
(машиністи торфоприбиральних машин), машиністи
фрезерних барабанів
2200100а-14263 Машиністи торфодобувальних екскаваторів
22002000 2. Збезводнювання та брикетування торфу
2200200а а) Робітники
2200200а-10017 Автоклавники на запарюванні брикетів
2200200а-10659 Апаратники по сушінню торфу
2200200а-10665 Апаратники приготування брикетної суміші
2200200а-13579 Машиністи брикетних пресів
2200200а-18916 Сушильники
2200200б б) Керівники і спеціалісти
2200200б-23187
Майстри, старші майстри, зайняті на роботах по
обезводнюванню та брикетуванню торфу

22100000 XX. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
22102000 1. Тестильна промисловість
22102000 Загальні професії
2210200а а) Робітники
2210200а-10083
Апаратники апретування, апретурники, апретурники
головних уборів, апретурники штучного хутра на
сушильно-розширяльних машинах, апретурники
килимів, апретурники на сушильно-розширяльних
машинах, апретурники тканини, машиністи
сушильно-розширяльно-стабілізаційних агрегатів
2210200а-10306 Апаратники каустифікації
2210200а-10352
Апаратники мерсеризації, мерсеризувальники
тканини, мерсеризувальники пряжі
2210200а-10519
Апаратники плюсування (при роботах на чорно-
анілінових барвниках)
2210200а-10897 Апаратники просочування
2210200а-11027 Апаратники термообробки тканин
2210200а-11088 Апаратники хлорування та станірування
2210200а-11366 Варильники апрету
2210200а-11526 Вигрібальники терміття
2210200а-11602В'язальниці трикотажних виробів, полотна,
в'язальниці штучного хутра, в'язальниці штучного
хутра на круглотрикотажних машинах -
безпосередньо зайняті виготовленням штучного
хутра
2210200а-12068 Заготовлювачі хімічних розчинів та фарб
2210200а-12207 Запарювальники тканин
2210200а-12208 Запарювальники вовняних виробів
2210200а-12749 Кислотувальники
2210200а-13170 Фарбувальники
2210200а-13891

Машиністи мийних машин, зайнятті на митті цебер,
щіток, ящиків та посуду, використовуваних для
приготування фарбників
2210200а-15529
Оператори ворсувального устаткування, зайняті у
обробному виробництві технічних сукон
2210200а-15602
Оператори голкопробивного устаткування,
пробивальники-чесальники
2210200а-15776


Оперетори обпалювального устаткування,
обпалювачі, обпалювачі пряжі, обпалювачі тканини,
- зайняті на обпалюванні пряжі і тканини (крім
пряжі із натурального шовку)
2210200а-16055

Оператори стригального устаткування,
стригальники, стригальники ворсу, - безпосередньо
зайняті обробкою штучного хутра
2210200а-16167
Оператори чесально-в'язального устаткування,
в'язальниці-чесальниці
2210200а-16182

Оператори всіх найменувань чесального
устаткування, безпосередньо зайняті виготовленням
штучного хутра
221200а-16279 Відбільники
2210200а-16294 Відварювальники
2210200а-16306

Обробники ворсу, чистильники штучного хутра,
електрополірувальники ворсу - безпосередньо
зайняті обробкою штучного хутра
2210200а-16799 Полірувальники
2210200а-16848Помічники майстрів, зайняті на обслуговуванні та
наладці вибілювального устаткування,
зрільно-запарного, фарбувального, фарбоварильного
устаткування, устаткування карбонізації та
обробного виробництва технічних сукон
2210200а-17399 Промивальники технічних сукон
2210200а-1753а Робітники, зайняті хромування та оміднення валів
2210200а-1753б
Робітники, які зайняті у виробництві клеєних
нетканих матеріалів
221200а-17676
Розробники відходів, розробники, розробники
відпадків, регенераторники бавовни і відпадків
2210200а-18609
Змішувальники волокна, змішувачі, змішувальники,
змішувальники бавовни
2210200а-18912 Сукновали
2210200а-18916
Сушильники, зайняті в обробному виробництві
технічних сукон та на роботах у камерних сушарках
2210200а-18945
Сушильники (заправники), зайняті на сушарках
друкарських машин
2210200а-19184 Травильники валів
2210200а-19275
Укладальники-вибиральники мокрого товару та пряжі
вручну
2210200а-19373

Формувальники трикотажних виробів, формувальниці
(формувальники) - зайняті формуванням
панчішно-шкарпеткових і рукавичних виробів
2210200а-19586 Чистильники-точильники чесальних апаратів
22103000 2. Бавовняне та ватне виробництво
2210300а а) Робітники
2210300а-11529 Вигрібальники пуху та відходів
2210300а-16419 Обчисувальники баранів (вручну)
2210300а-17531


Робітники, які зайняті на
розпушувально-тріпальних агрегатах та на
складанні суміші сировини у відпадковому прядінні
та на ватних фабриках при виробленні одежної вати
22104000 3. Льняне та конопледжутове виробництво
2210400а а) Робітники
2210400а-11528 Вигрібальники пачосів
2210400а-15938
Оперетори просочувального устаткування,
смолильники пряжі, приймальники виць
2210400а-16302 Обробники волокна (льняне виробництво)
2210400а-16848

Помічники майстрів, зайняті на обслуговуванні
чесального устаткування та машин і у мокрому
прядінні
2210400а-17073 Пресувальники відходів
2210400а-17166


Приготовлювачі волокна, розбивачі пак джуту,
розщипувальники (розщипувальниці) в'язок,
ділильниці волокна, ділильниці горсток волокна,
укладальники волокна
2210400а-17202
Приготовлювачі просочувальних сполук,
заливальники смоли
2210400а-17501 Прядильники, зайняті у мокрому прядінні
2210400а-17531
Робітники, зайняті на чесальному устаткуванні та
льоночесальних машинах
2210400а-18194 Збирачі мокрих відходів
2210400а-19136 Тасьмовики, зайняті у мокрому прядінні
2210500 4. Шерстяне виробництво
2210500а а) Робітники
2210500а-12710 Карбонізаторники
2210500а-15980
Операори розпушувально-тіпальної машини, які
зайняті на тіпанні відпадків та немитої вовни
22106000 5. Шовкове та шовкомотальне виробництво
2210600а а) Робітники
2210600а-11363 Варильники хімічних сумішей для варіння відходів
2210600а-12203 Запарювальники коконів
2210600а-12819 Кокономотальники
2210600а-15647 Оператори круглочесальних машин
2210600а-16296 Відварники коконових відходів
2210600а-16362
Віджимники, віджимальники сировини, - зайняті
віджимом коконових відходів
2210600а-17397 Промивальники сировини
2210600а-17675
Розроблювальники коконових відходів; розробники
відходів, зайняті на розробці коконових відходів
2210600а-17678 Розроблювальники сировини
2210600а-17910
Різальники матеріалів та виробів, зайняті на
різанні коконів та їх відходів
2210600а-18962
Сушильники відходів; сушильники, зайняті на
сушінні відходів
2210600а-19272
Зволожувальники сировини, зайняті зволоженням
коконових відходів
22107000
6. Первинна обробка немитої та заводської вовни,
щетини і волосся
2210700а а) Робітники
2210700а-10118 Апаратники водно-хімічної обробки
2210700а-10937
Апаратники сепарування і флотації, флотаторники,
сепараторники
2210600а-12914 Консервувальники шкіряно-хутрової сировини
2210700а-14358


Машиністи чесальних та мішальних машин,
мішальники щетини і волосу, оператори чесальних
машин, розсовувачі, чесальники, машиністи по
обробці щетини, мішальники
2210700а-14424 Міздрильники
2210700а-14536 Мийники вовни, зайняті на митті немитої вовни
2210700а-14537
Мийники щетини та волосся, мийники, зайняті на
митті щетини і волосся
2210700а-15092 Настилювачі, зайняті з немитою вовною
2210700а-15369 Обробники шкур волосозгінною сумішшю
2210700а-15980
Оператори розпушувально-тіпальних машин,
тіпальники
2210700а-16997


Пресувальники готової продукції та відходів;
пакувальники, зайняті на пресуванні готової
продукції і відходів, пресувальники відпадків і
відходів, пресувальники вовни
2210700а-17574
Розбивачі відходів, розбивачі відходів, щетини і
волосся
2210700а-18194
Збирачі мокрих відходів, збирачі-відвізники
мокрих відходів
2210700а-18651Сортувальники виробів, напівфабрикатів та
матеріалів, сортувальники, вибірники, вибірники
волосся, виголовлювальники, витягувальники,
зайняті з первинним сортуванням немитої щетини і
волосся за видами
2210700а-18669 Сортувальники немитої вовни
22108000
7. Шкіряне та хутрове виробництва, первинна
обробка шкіряно-хутрової сировини
2210800а а) Робітники
2210800а-10118 Апаратники водно-хімічної обробки
2210800а-10164 Апаратники витоплення
2210800а-10236
Апаратники дублення (хутрове та шкірсировинне
виробництва)
2210800а-10238 Апаратники дублення (хутрове виробництво)
2210800а-10255 Апаратники зоління
2210800а-10363
Апаратники м'якшення шкіряних напівфабрикатів та
хутряних шкурок
2210800а-10402
Апаратники знежирування, знежирювальники,
знежирювачі
2210800а-10407 Апаратники знезолювання, м'якшення
2210800а-10471 Апаратники відкатки
2210800а-10671 Апаратники приготування дубильних екстрактів
2210800а-10689 Апаратники приготування лаку
2210800а-10697 Апаратники приготування міздрового клею
2210800а-10895
Апаратники промивання міздрі, вовни, щетини та
волосся
2210800а-11119 Апретурники
2210800а-11406 Варильники шубного клаптя
2210800а-11579 Вестилальники шкіряно-хутрової сировини та голини
2210800а-11955 Жироварильники шкір
2210800а-12509Вимірювачі шкіряно-хутряної сировини і матеріалів
(шкіряної сировини та сировини хутряної і шубної
овчини); вимірювальники, зайняті вимірюванням
шкіряної сировини і сировини хутряної і шубної
овчини
2210800а-12675 Гартівники чепраку та технічної шкіри
2210800а-12829 Колористи
2210800а-12914 Консервувальники шкіряно-хутрової сировини
2210800а-12997Контролери хутрової сировини та напівфабрикатів у
сиричувато-фарбувальному виробництві, зайняті у
цехах (дільницях) підготовки та первинної обробки
сировини, сиричуватих, фарбувальних, формалінових
цехах (дільницях)
2210800а-13074


Контролери сировини та напівфабрикатів, зайняті у
відмочувально-зольних,
дубильно-фарбувально-жирувальних цехах
(дільницях)
2210800а-13180 Красильники шкір
2210800а-13184 Красильники хутра та шубної овчини
2210800а-13336 Лакувальники шкір
2210800а-13691 Машиністи двоїльних машин
2210800а-13790


Машиністи кранів (кранівики), кранівники, -
зайняті у відмчувально-зольних,
дубильно-фарбувально-жирувальних цехах
(дільницях)
2210800а-13948

Машиністи віджимного устаткування (шкіряне
виробництво та первинна обробка шкіряно-хутрової
сировини)
2210800а-14067 Машиністи промивальних машин
2210800а-14100 Машиністи розвідних машин, платарі
2210800а-14424 Міздрильники
2210800а-14516 Мийники міздри та волосся
2210800а-15295 Обробники шкіряно-хутрової сировини
2210800а-15309
Обробники хутрових шкурок, намазувальники,
намазувальники хутряних шкурок
2210800а-15369 Обробники шкур волосозгінною сумішшю
2210800а-15375Обрізувачі матеріалів, обрізувачі, - зайняті на
обрізуванні вологого напівфабрикату вручну у
відмочувально-зольних,
дубильно-фарбувально-жирувальних і обробних цехах
(дільницях)
2210800а-15389 Обрядчики сировини
2210800а-15776 Оператори опалювального устаткування
2210800а-15784
Оператори очисних споруд, зайняті у шкіряному
виробництві
2210800а-16330

Обробники хутряних шкурок, зайняті на розбиванні
шкурок, обробкою хутра урзольного та анілінового
фарбування та намазування хутрових шкурок
люстровальним розчином; намазувальники,
намазувальники хутряних шкурок, - зайняті
намазуванням хутряних шкурок люстровальним
розчином
2210800а-16362 Віджимники
2210800а-16744
Піднощики сировини, напівфабрикатів, хімічних
матеріалів та відходів виробництва у
відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і
жирувальних цехах (дільницях), в цехах
(дільницях) первинної обробки шкіряно-хутрової
сировини
2210800а-16746Піднощики сировини, напівфабрикатів, хімічних
матеріалів та відходів виробництва у сирчуватих,
дубильно-фарбувальних і формалінових цехах
(дільницях) і в цехах (дільницях) підготовки і
первинної обробки сировини
2210800а-16944 Випрямлювачі хутряних шкурок та скроїв виробів
2210800а-17032
Пресувальники шкір, пресувальники, нарізувачі
мерей
2210800а-17259Приймальники матеріалів, напівфабрикатів та
готових виробів, коректувальники ваги шкіряної
сировини, - зайняті прийманням та здаванням
шкірянохутряної сировини (з укладанням і
перекладанням)
2210800а-17531

Робітники, зайняті на обробці хутра формаліном та
уротропином, а також гуми міцною сірчаною
кислотою у взуттєвому виробництві
2210800а-17600 Розвідники шкір
2210800а-17742 Розкрійники шкіряної сировини
2210800а-17757 Розпакувальники сировини (овчини), розтюковувачі
2210800а-17802 Розтягувальники шкір та овчин на рами
2210800а-17818

Розчісувальники хутряних шкурок (урзольного і
анілінового фарбування і хутряних шкурок нефар-
бованих), розчісувальники
2210800а-18559
Слюсарі-ремонтники, зайняті у
відмочувально-зольних, сиричувальних, підготовки
та первинної обробки сировини,
дубильно-фарбувально-жирувальних і формалінових
цехах (дільницях) і цехах (дільницях) первинної
обробки
  шкіряно-хутрової сировини, у тому чмслі чергові
2210800а-18658 Сортувальники шкіряно-хутрової сировини
2210800а-18711 Складачі апретури, емульсій та лаків
2210800а-18738 Складачі хімічних розчинів
2210800а-18889
Стругалі шкіряно-хутряної сировини та
напівфабрикатів
2210800а-18988

Сушильники сировини, напівфабрикатів та виробів,
зайняті у камерних сушарках ручного завіщування
на сушінні шкір, хутра, щетини, шерсті та волосся
2210800а-19117Термообробники хутряних шкурок, зайняті обробкою
шкурок після люстрування та обробки їх формаліном
і уротропіном; гладильники хутра, гладильники
скроїв, - зайняті на гладженні хутряних шкурок
після люстрування
2210800а-19217
Транспортувальники, зайняті транспортуванням
сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та
відходів виробництва у відмочувально-зольних,
сиричувальних, підготовки та первинної обробки
сировини, дубильно-фарбувально-жирувальних,
формалінових цехах (дільницях), в цехах

(дільницях) первинної обробки шкіряно-хутрової
сировини
2210800а-19258
Прибиральники виробничих приміщень, зайняті у
відмочувально-зольних, сиричувальних, підготовки
та первинної обробки сировини,
дубильно-фарбувально-жирувальних, формалінових
цехах (дільницях), в цехах (дільницях) первинної
обробки шкіряно-хутрової сировини
2210800а-19293


Укладальники-пакувальники, зайняті укладанням
шкіряно-хутряної сировини; гладильники,
пакувальники, укладальники-пакувальники - зайняті
укладанням і пакуванням шкіряно-хутряної сировини
2210800а-19555

Чистильники, зайняті на чищенні чанів, баркасів,
барабанів, відстійників та каналізації (включаючи
очисні споруди)
2210800а-19567 Чистильники лиця голини
2210800а-19570 Чистильники хутрових шкурок бензином
2210800а-19641

Шліфувальники виробів, напівфабрикатів і
матеріалів, зайняті шліфуванням шкір,
шліфувальники шкір
2210800а-19956 Епілірувальники хутрових шкурок
2210800б б) Керівники і спеціалісти
2210800б-23298
Майстри виробничих дільниць, зайняті у
відмочувально-зольних, сиричувальних, підготовки
та первинної обробки сировини,
дубильно-фарбувально-жирувальних, формалінових
цехах (дільницях), в цехах (дільницях) первинної
обробки шкіряно-хутрової сировини
22109000 8. Виробництво синтетичних дубителів
2210900а а) Робітники
2210900а-10158
Апаратники випарних апаратів для одержання
твердого продукту
2210900а-10320 Апаратники-конденсаторники
2210900а-10385 Апаратники-нейтралізаторники
2210900а-10984 Апаратники-сульфувальники
2210900а-10988 Апаратники-сульфітувальники
2210900а-12136 Завантажники хімічної сировини в апарати
2210900а-12755 Кислотники
2210900а-16630 Плавильники нафталіну та фенолів
2210900а-19217 Транспортувальники
2210900а-19560 Чистильники випарних апаратів
2210900б б) Керівники і спеціалісти
2210900б-23398
Майстри виробничих дільниць, зайняті у
виробництві синтетичних дубителів
22110000

9. Виробництво хімічної продукції та виробів
із неї для галузей легкої і текстильної
промисловості
2211000а а) Робітники
221100а-10228 Апаратники дозування
2211000а-10412 Апаратники випалу
2211000а-10544 Апаратники полімеризації
2211000а-10957 Апаратники змішування
2211000а-10994 Апаратники сушіння
2211000а-12829
Колористи, які зайняті на роботах з нітрофарбами
та органічними розчинниками
2211000а-13191 Фарботери
2211000а-1753а
Робітники, зайняті у виробництві клеєних
нетканних матеріалів
2211000а-1753б
Робітники, зайняті на виготовленні клеїв та
гумових сумішей у взуттєвому виробництві
2211000а-17541
Працівники, зайняті у виробництві засобів
хімічного захисту
2211000а-18213Складальники взуття, ливарники взуття,
пресувальники-вулканізаторники низу взуття,
зайняті складанням взуття та виготовленням
комплектуючих деталей для нього методом гарячої
вулканізації та лиття з пластмас
2211000а-18711
Виготівники апретур, емульсій та лаків,
виготівники клеїв, фарб і апретури
2211000а-18738
Виготівники хімічних розчинів, виготівники
розчинів
22111000 10. Валяльно-повстяне виробництво
2211100а а) Робітники
2211100а-10251
Апаратники запарювання, запарювачі - зайняті
ручним завантаженням та вивантаженням
2211100а-11361 Валяльники
2211100а-12383Виготівники основи валяльно-повстяних виробів,
заготівники, закладальники, основщики валянь
взуття, основщики головних уборів, - що працюють
з попереднім ущільненням на гарячих звалювальних
машинах
2211100а-12710 Карбонізаторники
2211100а-12749 Кислотувальники
2211100а-13170 Фарбувальники
2211100а-15084 Насаджувачі взуття
2211100а-15936


Оператори промивального устаткування, зайняті
заправленням повсті вручну; мийники вовни,
шкурок, промивальники, - зайняті промивкою із
заправленням повсті вручну
2211100а-15980
Оперетори розпушувально-тріпальних машин, зайняті
на тріпанні немитої шерсті
2211100а-16300


Обробники валяльно-повстяних виробів, оздоблювачі
фетрових головних уборів, ворсознімачі,
турувальники, турувальники головних уборів -
зайняті на зніманні ворсу
2211100а-17483 Протравлювачі шкурок
2211100а-1753а
Робітники, зайняті на катальних, багатовалкових
та гарячих звалювальних машинах
2211100а-1753б


Робітники, зайняті вулканізацією низу валяного
взуття: вальцювальники гумових сумішей;
клеїльники гумових, полімерних деталей та
виробів; пресувальники-вулканізаторники
2211100а-17783
Розправляльники повстяних виробів,
розправляльники, зайняті на роботах вручну
2211100а-18559
Слюсарі-ремонтники, зайняті на ремонті і
обслуговуванні молотових машин
2211100а-18609 Змішувальники волокна
2211100а-18916
Сушильники, зайняті на сушінні у немеханізованих
камерах та вогневих сушарках
2211100а-19031 Знімальники взуття з колодок, розколодочники
2211100а-19586 Чистильники-точильники чесальних апаратів
22112000
11. Первинна переробка вторинної текстильної си-
ровини
2211200а а) Робітники
2211200а-15980 Оператори розпушувально-розтріпувальних машин
2211200а-16997
Пресувальники готової продукції і відходів,
пресувальники вторинної сировини
2211200а-17676
Розроблювальники відходів, розроблювальники
вторинної сировини
2211200а-17678 Розроблювальники сировини
2211200а-18688


Сортувальники сировини, матеріалів і виробів,
сортувальники вторинної сировини, - зайняті
сортуванням вторинної сировини і текстильної
сировини

22300000
XXI. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВЕ ТА ДЕРЕВООБРОБНЕ
ВИРОБНИЦТВА
22301000 1. Целюлозно-паперове виробництво
22301010 1) Варіння, промивання та вибілювання целюлози
2230101а а) Робітники
2230101а-11289
Бункерувальники; бункерувальники, зайняті на
регенерації сірчистої кислоти і щолоків
2230101а-11402 Варильники бавовни
2230101а-11914

Дробильники колчедану, дробильники колчедану,
зайняті на регенерації сірчистої кислоти і
щолоків
2230101а-18559

Слюсарі-ремонтники; слюсарі-ремонтники, зайняті
на ремонті устаткування для регенерації сірчистої
кислоти і щолоків
2230101а-19846Електромоонтери по обслуговуванню
електроустаткування, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування, в тому числі
зайняті ремонтом і обслуговуванням для
регенерації сірчистої кислоти і щолоків
22301020 2) Виробництво целюлози, паперу та картону
2230102а а) Робітники
2230102а-11398 Варильники ганчір'я
2230102а-11902 Деревопари
2230102а-12776 Клеєвари
2230102а-13321

Лаборанти хімічного аналізу, лаборанти хімічних
лабораторій, - зайняті у виробництві синтетичних
клеючих смол
2230102а-13585
Машиністи папероробних (картоноробних) машин
(сіточники)
2230102а-13910

Машиністи насосних установок, машиністи насосних
станцій, - зайняті у виробництві синтетичних
клеючих смол
2230102а-14055 Машиністи прес-пату (сіточки)
2230102а-14868 Накатники папероробних (картоноробних) машин
2230102а-14872 Накатники клеїльно-сушильних машин
2230102а-14874
Накатники машин для покриття паперу
поліетиленовою плівкою
2230102а-14881 Накатники прес-пату
2230102а-15040 Намотувальники рівничної машини
2230102а-16979 Пресувальники папероробних (картоноробних) машин
2230102а-17026 Пресувальники картону та фібри
2230102а-17030 Пресувальники клеїльно-сушильних машин
2230102а-17087 Пресувальники прес-пату
2230102а-17093 Пресувальники рівничних машин
2230102а-18922

2230102а-18924
Сушильники паперу, картону, фібри та виробів з
них
Сушильники папероробних (картоноробних) машин
2230102а-18949 Сушильники клеїльно-сушильних машин
2230102а-18958 Сушильники машин довговолокнистого паперу
2230102а-18975 Сушильники прес-пату
2230102а-18979 Сушильники рівничних машин
2230102а-19145 Ткачі металічних та синтетичних сіток
22301030
З) Виробництво пергаменту, бітумованого паперу,
фібри та паперових мішків
2230103а а) Робітники
2230103а-10153 Апаратники випарювання
2230103а-10525 Апаратники по вилуговуванню фібри
2230103а-10729 Апаратники приготування хімічних розчинів
2230103а-11370 Варильники бітуму
2230103а-13567 Машиністи бітумірувальних машин
2230103а-13975 Машиністи пергаментних машин
2230103а-14279 Машиністи трубкових машин (трубники)
2230103а-14530 Мийники фібри
2230103а-14877 Накатники пергаментних машин
2230103а-15448 Фарбарі картону та фібри
2230103а-16221 Опилювачі фібри
2230103а-17075 Пресувальники пергаментних машин
2230103а-17426 Просочувальники паперу та паперових виробів
2230103а-17606 Вивантажувачі дифузорів
2230103а-18966 Сушильники пергаментних машин
2230103а-19345 Фібровики
22301040

4) Переробка паперу (виробництво технічного та
фарбованого паперу, шпалерів та стрічок для
друкарських машин)
2230104а а) Робітники
2230104а-12030 Заготовлювачі клапанів
2230104а-12086 Завантажувачі-вивантажувачі
2230104а-12160 Закрійники-різальники
2230104а-12776 Клеєвари
2230104а-12778 Клеїльники
2230104а-12784 Клеїльники паперу, картону та виробів з них
2230104а-13186 Фарбовари
2230104а-13188
Фарбоскладачі, зайняті з аніліновими барвниками,
аміаком та хромовими солями
2230104а-13191 Фарботери
2230104а-13587

Машиністи паперофарбувальних машин (фарбарі),
зайняті з аніліновими барвниками, аміаком та
хромовими солями
2230104а-13761 Машиністи клеїльно-сушильних машин (клеїльники)
2230104а-16556 Друкарі міліметровки
2230104а-17242 Приготувальники емульсій
2230104а-17426 Просочувальники паперу та паперових виробів
2230104а-17669 Розмотувачі стрічок
2230104а-17714 Розкатники-сортувальники паперу
22302000 2. Приготування синтетичних клеїв, смол та фарб
2230200а а) Робітники
2230200а-10647
Апаратники по виробництву синтетичних клеїльних
смол
2230200а-12776 Клеєвари
2230200а-13321

Лаборанти хімічного аналізу, лаборанти хімічних
лабораторій, - зайняті у виробництві синтетичних
клеїльних смол
2230200а-13910

Машиністи насосних установок, машиністи насосних
станцій, щолокопровідники, зайняті у виробництві
клеїльних смол
2230200а-18559
Слюсарі-ремонтники, які зайняті у виробництві
синтетичних клеїльних смол
2230200б б) Керівники і спеціалісти
2230200б-23187
Майстри і старші майстри, зайняті у виробництві
синтетичних клеїльних фарб та смол
22303000 3. Приготування ваніліну із сульфітних лугів
2230300а а) Робітники
2230300а-10094 Апаратники бісульфітування ваніліну
2230300а-10228 Апаратники дозування
2230300а-10431 Апаратники окислення
2230300а-10501 Апаратники перегонки
2230300а-11102 Апаратники екстрагування
22304000 4. Гідролізне та сульфітно-спиртове виробництва
2230400а а) Робітники
2230400а-10065 Апаратники всіх найменувань
2230400а-11365 Варильники
2230400а-12755 Кислотники
2230400а-13874
Машиністи млинів, зайняті на лігнінових,
фурфурольних і ректифікаційних установок
2230400а-17411 Промивачі целюлози
2230400а-1753а
Робітники, зайняті на лігнінових, фурфурольних і
ректифікаційних установках
2230400а-1753б
Робітники, зайняті на очистці цистерн від
хімічних продуктів
2230400а-17830 Реакторники
2230400а-18559 Слюсарі-ремонтники
2230400а-19496
Футерувальники (кислототривники),
кислототривники-футерувальники
2230400а-19861
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування
22305000 5. Лісохімічне виробництво
22305010 1) Виробництво формаліну
2230501а а) Робітники
2230501а-10113 Апаратники варіння
2230501а-10202 Апаратники дегідрування
2230501а-18598 Зливальники-розливальники
22305020 2) Виробництво метанолу
2230502а а) Робітники
2230502а-10501 Апаратники перегонки
2230502а-10527
Апаратники підготовки сировини і відпуску
напівфабрикатів і продукції
22305030 3) Виробництво камфори
2230503а а) Робітники
2230503а-10065 Апаратники всіх найменувань
2230503а-11090 Апаратники центрифугування
22305040
4) Виробництво оцтово-кальцієвого порошку,
ацетатів, карбюризатора і смолорозгінне
2230504а а) Робітники
2230504а-10065 Апаратники всіх найменувань
2230504а-11614 Газогенераторники
2230504а-18598 Зливальники-розливальники
2230504а-19555 Чистильники
2230504б б) Керівники і спеціалісти
2230504б-23187


Майстри, зайняті у виробництвах варіння та
відбілювання целюлюзи, камфори, формаліну,
метанолу, ацетатів, оцтовому виробництві і
регенерації сірчаної кислоти та щолоків
22306000 6. Деревообробне виробництво
22306010 1) Фанерне виробництво
2230600а а) Робітники
2230600а

Робітники, які працюють на гідравлічних пресах із
застосуванням синтетичних клеїв, що містять
фенол, формалін, сечовину та їх похідні:
2230600а-10751 Апаратники виробництва бакелітової плівки
2230600а-11418 Вентильові гідравлічних пресів
2230600а-16149


Оператори формувальних машин, машиністи
плитоформувальних і розпалубних агрегатів,
оператори плитоформувальних машин, оператори
плитоформувальних агрегатів
2230600а-17442 Просочувальники шпону
2230600а-18116 Складальники
2230600а-18916 Сушильники
22306020 2) Інші професії деревообробки
22306020-10901

Апаратники просочення облицьовувальних
матеріалів, зайняті у виробництві декоративної
плівки
22306020-11631
Гальванотипісти, зайняті виготовленням формних
циліндрів глибокого друку
2230602а-16314

Обробники виробів з деревини, бейцювальники
(морильники), болірувальники лиж, воскувальники і
мастикувальники, воскувальники-мастикувальники,
грунтувальники, грунтувальники кругів,
красильники, красильники бочок, лакувальники,
лакувальники коробок, лакувальники-полірувальники
лож і прикладів, лакувальники-розфарбовувачі
музичних інструментів, левкасники багета,
лубильники, розфарбовувачі-лакувальники,
оліфувальники, оздоблювачі усіх найменувань,
обкоркувальники, підручні на пульверизаторах,
полірувальники усіх найменувань,
пульверизаторники, пуцовальники; робітники по
очистці пульверизаційних кабін, зайняті на
очистці кабін від лакофарбових матеріалів;
розфарбовувачі; шкурувальники, зайняті на
шкуруванні поверхонь, покритих лакофарбованими
матеріалами, шліфувальники усіх найменувань,
зайняті шліфуванням поверхонь, покритих
лакофарбовами матеріалами; шпаклювальники,
шпатлювальники, емалювальники, - які працюють із
застосуванням лакофарбових матеріалів, що містять
шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки
22306020-17001Пресувальники деревних і кострових плит,
оператори - пресувальники деревних плит,
пресувальники, - зайняті на гарячому пресуванні
деревностружкових плит із застосуванням шкідливих
речовин не нижче 3 класу небезпеки
22306020-19201
Травильники глибокого друку, травильники форм
глибокого друку

22400000 XXII. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
22401000 1. Виробництво водню
2240100а а) Робітники
2240100а-10486 Апаратники очищення газу
2240100а-11114 Апаратники етаноламінових установок
2240100а-11474 Водневики
2240100а-11644 Генераторники
2240100а-13775 Машиністи компресорних установок (газових)
2240100б б) Керівники і спеціалісти
2240100б-23187
Майстри, старші майстри, які працюють у
виробництві водню
22402000 2. Маслоекстракційне виробництво
2240200а а) Робітники
2240200а-11106 Апаратники-екстракторники
2240200а-12100 Завантажники-вивантажники харчової продукції
2240200б б) Керівники і спеціалісти
2240200б-23187
Майстри, зайняті в маслоекстракційних
виробництвах
22403000 3. Виробництво мідно-нікелевого каталізатора
2240300а а) Робітники
2240300а-12722 Каталізаторники
22404000 4. Ферментаційне виробництво
2240400а а) Робітники
2240400а-12108 Завантажники-вмвантажувачі ферментаційних камер
2240400а-13823 Машиністи ліній підготовки тютюну до ферментації
22405000
5. Тютюнове виробництво і виробництво
відновленого тютюну
22405010 1) Тютюнове виробництво
2240500а а) Робітники
2240500а-13243 Купажисти по тютюнах
2240500а-13994 Машиністи пневматичних установок
2240500а-14048
Машиністи потоково-механізованих
цигарко-сигаретних ліній і машин
2240500а-14131 Машиністи-регулювальники
2240500а-14234 Машиністи тютюнорізальних машин
2240500а-17098 Пресувальники рядна з-під тютюну
2240500а-17701 Розпушувачі тютюну
2240500а-17721 Розкладачі листового тютюну
2240500а-17814 Розфасовувачі тютюну
2240500а-18692 Сортувальники тютюну
2240500а-18990 Сушильники тютюну
2240500а-19258 Прибиральники виробничих приміщень
2240500а-19573 Чистильщики устаткування
2240500б б) Керівники і спеціалісти
2240500б-23187

Майстри, старші майстри, зайняті в тютюнових,
сигаретних, цигарконабивних і пачкоукладальних
цехах
22405020 2) Виробництво відновленого тютюну
2240502а а) Робітники
2240502а-11564 Випарювальники щолоків
2240502а-12108
Завантажники-вивантажники ферментаційних камер,
зайняті на лінії відновленого тютюну
2240502а-13585
Машиністи папероробних (картоноробних) машин
(сіткарі)
2240502а-17426

Просочувальники паперу і паперових виробів,
машимашиністи лакувальної машини,
парафінувальники
2240502а-17655 Розмелювачі, рольники
2240502а-18990
Сушильники тютюну, сушильники, зайняті на сушінні
тютюну
2240502а-19273
Зволожувачі тютюнової сировини, регулювальники
зволоження тютюну, зволожувачі тютюну
2240502б б) Керівники і спеціалісти
2240502б-23187
Майстри, старші майстри, зайняті в цехах
відновленого тютюну
22406000 6. Махоркове виробництво
2240600а а) Робітники
2240600а-11318 Вальцювальники
2240600а-13625 Машиністи вібросит різальних машин
2240600а-13834 Машиністи махорко-набивних машин
2240600а-17048 Пресувальники махоркового пилу
2240600а-17194 Приготовлювачі нюхальної махорки і тютюну
2240600а-17794 Розсівальники
2240600а-18956 Сушильники махоркової кришки
22407000 7. Нікотинове виробництво
2240700а а) Робітники
2240700а-13713 Машиністи дробильних машин
2240700а-17457 Просіювачі фарматури і відходів
2240700а-17813 Розфасовувачі нюхальної махорки і тютюну
22408000
8. Добування солі на озерах, в басейнах і на
відкритих гірничих розробках
2240800а а) Робітники
2240800а-11768 Вантажники, зайняті вантаженням солі в басейнах
2240800а-13546 Машиністи агрегатів по добуванню солі в озері
2240800а-13882 Машиністи механічних котків
2240800а-14203 Машиністи солекомбайнів
2240800а-14205 Машиністи солезбагачувальних установок
2240800а-14206 Машиністи солезбиральних комбайнів
2240800а-14732 Мотористи ропокачки
2240800а-14833 Навальники солі в басейнах
2240800а-16709 Підготовлювачі басейнів
2240800а-17517 Шляхові робітники на озерах
2240800а-19230 Трубники на солекомбайні
22409000 9. Виробництво лимонної і виннокам'яної кислоти
2240900а а) Робітники
2240900а-10014 Автоклавники
2240900а-10153 Апаратники випарювання
2240900а-10336 Апаратники кристалізації
2240900а-10386 Апаратники нейтралізації
2240900а-10488 Апаратники очистки рідин
2240900а-11061 Апаратники фільтрації
2240900а-17530 Робітники біля реакторів і розщеплювачів
2240900а-18916 Сушильники
2240900а-19532 Центрифугувальники
2240900б б) Керівники і спеціалісти
2240900б-23398 Майстри виробничих дільниць
22410000

10. Виробництво синтетичних пахучих речовин
(хлорованих органічних сполук; простих, складних
ефірів ароматичного, аліфатичного рядів;
продуктів на основі органічної, жирної,
ароматичної гетероциклічної сировини, альдегідів,
кетонів, спиртів, їх похідних, синтетичних жирних
кислот)
2241000а а) Робітники
2241000а-10065 Апаратники всіх найменувань
2241000а-13891 Машиністи мийних машин
2241000а-18559 Слюсарі-ремонтники
2241000а-18598 Зливальники-розливальники
2241000б б) Керівники і спеціалісти
2241000б-23398 Майстри, старші майстри виробничих дільниць
22411000


11. Парфюмерно-косметичне виробництво.
Виробництво композицій, запашників і композицій -
баз, що містять шкідливі речовини 1-3 класів
небезпеки
2241100а а) Робітники
2241100а-10685

Апаратники готування косметичних засобів,
виготовлювачі косметичних засобів, виготовлювачі
сипкої косметики
2241100а-10702


Апаратники готування парфюмерних ком-
позицій та рідин, виготовлювачі парфюмер-
них композицій та рідин, заготівники парфю-
мерних композицій та рідин
2241100а-18559 Слюсарі-ремонтники
2241100а-19293

Укладальники-пакувальники, фасувальники, -
зайняті на розфасовуванні рослинної фарби "Хна" і
"Басма"
22412000 12. Совелітове виробництво
2241200а а) Робітники
2241200а-10172 Апаратники гашення, зайняті на гашенні вапна
2241200а-10176 Апаратники гашення вапна
2241200а-10412 Апаратники випалу
2241200а-11184 Бігунники-дезинтеграторники
2241200а-11640 Гасильники вапна
2241200а-15157 Випалювачі
2241200а-18916 Сушильники
2241200а-18920
Сушильники азбоцементних виробів, сушильники,
зайняті сушінням азбоцементних виробів
22413000 13. Ацетонобутилове виробництво
2241300а а) Робітники
2241300а-10065 Апаратники всіх найменувань
2241300а-11055 Апаратники ферментації затору
2241300а-12548 Інокуляторники
2241300а-1753а Робітники, зайняті в апаратних цехах
2241300б-1753б Робітники, зайняті в складах ацетону і бутанолу
2241300б б) Керівники і спеціалісти
2241300б-23187 Майстри, зайняті в ацетонобутилових цехах
22414000 14. Кишкове виробництво
2241400а а) Робітники
2241400а-12378 Виготовлювачі натуральної ковбасної оболонки
2241400б б) Керівники і спеціалісти
2241400б-23398 Майстри виробничих дільниць (цехів)
2241400б-23187

Майстри, безпосередньо і постійно зайняті на
базах Всесоюзного експортно-імпортного об'єднання
обробкою кишок
22415000
15. Первинна обробка шкур на м'ясокомбінатах і
сільськогосподарських підприємствах
22415000а а) Робітники
2241500а-12238

Засолювачі шкур; засолювачі шкур, незалежно від
того, на яких підприємствах і в яких структурних
підрозділлах провадиться первинна обробка шкур
2241500а-14426 Міздрильники шкур
2241500а-15367

Оброблювачі шкур; оброблювачі шкур, незалежно від
того, на яких підприємствах і в яких структурних
підрозділах провадиться первинна обробка шкур
2241500а-18700


Сортувальники шкур; сортувальники шкур, незалежно
від того, на яких підприємствах і в яких
структурних підрозділах провадиться первинна
обробка шкур
2241500а-19243 Тузлуковники шкур
22416000 16. Костообробне клейове виробництво
2241600а а) Робітники
22416000-10170 Апаратники газового консервування
22416000-10794 Апаратники виробництва кісткового клею
22416000-12091 Завантажники (вивантажники) дифузорів
22416000-16829 Полірувальники шроту
22416000-17451 Просіювачі (розсіювачі)
22416000-17664 Розмелювачі (мельники) кістки-паренки
22416000-19683 Шнекувальники
22417000 17. Добування та обробка риби
22417010


1) Прибережний лов риби в районах Камчатки,
Курильських островів, Мурманського і Охотського
узбережжя, за Полярним колом, у північній частині
Сахаліну:
22417010-18095 Бригадири рибалок прибережного лову
22417010-18095 Ланкові рибалок прибережного лову
22417010-18095 Кунгасники, рибалки прибережного лову
22417020 2) Обробка риби і морського звіра
22417020-14160

Машиністи рибоборошняних установок, зайняті на
плаваючих у морях і океанах суднах і виробничих
рефрижераторах
22417020-17531Робітники, зайняті на обробці та збиранні риби,
крабів, морського звіра і морепродуктів на
підприємствах у районах Камчатки, Курильських
островів, Охотського узбережжя, Мурманської
області, за Полярним колом, у північній частині
Сахаліну незалежно від того, де розміщені
підприємства по обробці риби: на березі чи на
плавучих базах, а також незалежно від того, до
якого порту приписані ці заводи
22418000 18. Переробка солі
2241800а а) Робітники
2241800а-13610 Машиністи вальцьових верстатів, вальцьові
22419000 19. М'ясна промисловість
2241900а а) Робітники
2241900а-11206Забійники худоби, забійники великої рогатої
худоби, забійники дрібної рогатої худоби,
забійники свиней, забійники-універсали; допоміжні
робітники, зайняті виконанням окремих операцій
при забої і переробці худоби

22500000
XXIII. ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, МЕДИЧНИХ I
БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ I МАТЕРІАЛІВ
22501000
1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне
виробництво
22501000


Виробництво вітаміну В12, натрію бензоату,
гідропериту, кальцію сульфату, уродану, кальцію
хлористого, терпінгідрату, валідолу, колларголу,
закису азоту, препарату АСД, танальбіну,
гірчичників, лейкопластирів, глютамінової
кислоти, етилацетату, емульсій гексахлорану,
бактерійних препаратів (крім перелічених у
розділі XVIII Списку N 1), розфасування препарату
МАП, мазей і емульсій, що містять леткі,
сильнодіючі наповнювачі, пелоїдину, барію
гідроокису, виробництво препаратів, зв"язаних із
застосуванням шкідливих органічних розчинників не
нижче 3 класу небезпеки, виробництво готових
лікарських засобів (форм) з препаратів і
продуктів, перелічених у розділі XVIII Списку N 1
і цьому розділі
2250100а а) Робітники
2250100а-10065 Апаратники всіх найменувань
2250100а-11318 Вальцювальники
2250100а-19691 Шпредінгісти
22503000


2. Виробництво антибіотиків (крім перелічених у
розділі XVIII Спмску N 1) і препаратів медичного
призначення, одержуваних мікробіологічним
синтезом
2250300а а) Робітники
2250300а-10065 Апаратники всіх найменувань
2250300а-16961
Препаратори виробництва біосинтетичних
лікувальних засобів
2250300а-17471

Переглядачі продукції медичного призначення,
зайняті у виробництві готової продукції
антибіотиків
22507000
3. Виробництво продуктів і препаратів немедичного
призначення, одержуваних мікробіологічним
синтезом у цехах, відділеннях, на дільницях і
окремих установках при наявності в повітрі
робочої зони шкідливих речовин не нижче 3 класу
небезпеки
22507000-17531
Робітники, зайняті повний робочий день у
технологічному процесі зазначеного виробництва
22504000
4. Виробництво шовного матеріалу з тваринної
сировини
2250400а а) Робітники
2250400а-10729 Апаратники приготування хімічних розчинів
2250400а-12152
Закладники хірургічного шовного матеріалу,
закладники стерильного кетгуту
2250400а-12336Виготовлювачі кетгуту, апаратники на йодуванні
кетгуту, оброблювачі кетгуту, калібрувальники
кетгуту, промивальники кетгуту, різальники
кетгуту, стерилізаторники кетгуту, сушильники
кетгуту, шлямувальники кетгуту
2250400а-15031 Намотувальники матеріалів і напівфабрикатів
2250400а-19348 Фіксаторники
2250400а-19651
Шліфувальники медичних виробів, шліфувальники
кетгуту
22505000

5. Виробництво ветеринарних біологічних,
хіміко-фармацевтичних препаратів і біологічних
засобів захисту рослин, одержуваних на
біопідприємствах, у виробничих лабораторіях,
цехах, відділеннях, на дільницях і окремих
установках при роботі з мікроорганізмами 1-3 груп
і шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
22505000 а) Робітники
2250500а-10065 Апаратники всіх найменувань
2250500а-16961
Препаратори виробництва біосинтетичних
лікувальних засобів
2250500б б) Спеціалісти
2250500б-20278 Біохіміки
2250500б-23619 Старші мікробіологи, мікробіологи
22506000
6. Виробництва, що перелічені в розділі XVIII
Списку N 1 і в цьому розділі
2250600а а) Робітники
2250600а-11752 Гранулювальники
2250600а-11871 Дозувальники медичних препаратів
2250600а-11899 Дражувальники
2250600а-12150 Закатувальники медичної продукції
2250600а-12196 Запаювальники ампул
2250600а-12700 Капілярники
2250600а-13038
Контролери продукції медичного призначення, у
тому числі ВТК (на міжопераційному контролі)
2250600а-13265
Лаборанти всіх найменувань, у тому числі цехових
лабоораторій
2250600а-14236 Машиністи-таблетувальники
2250600а-14523
Мийники посуду та ампул (хромовою сумішшю,
кислотою і лугом)
2250600а-15066 Наповнювачі ампул
2250600а-16771
Підсобні робітники, які працюють повний робочий
день у цехах (дільницях, відділеннях)
2250600а-17467 Просіювачі
2250600а-17469 Переглядачі ампул з ін'єкційними розчинами
2250600а-17471
Переглядачі продукції медичного призначення (на
міжопераційному контролі)
2250600а-1753а Робітники, зайняті в боксах
2250600а-1753б

Робітники, які зайняті на переробці, утилізації
твердих, рідких, газоподібних відходів, очистці
ємкостей, хімічної апаратури, митті, обробці тари
з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізації,
очистці промислових стічних вод, дегазації,
знешкоджуванні шкідливих парів і газів; футеровці
і термоізоляції, гумуванні закритих ємкостей
2250600а-17629 Розливальники стерильних розчинів
2250600а-17876 Різальники ампул і трубок
2250600а-18559 Слюсарі-ремонтники
2250600а-18598 Зливальники-розливальники (кислот і лугів)
2250600а-18871 Стерилізаторники матеріалів і препаратів
2250600а-19217 Транспортувальники
2250600а-19258 Прибиральники виробничих приміщень
2250600а-19293
Укладальники-пакувальники, зайняті на фасовці
відкритих препаратів

укладальники-пакувальники, зайняті на
закупорюванні
2250600а-19413
Формувальники медичних препаратів,
напівфабрикатів і виробів
2250600а-19865
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування
2250600б б) Керівники і спеціалісти
2250600б-20257 Бактеріологи, у тому числі цехових лабораторій
2250600б-20278 Біохіміки, у тому числі цехових лабораторій
2250600б-23157
Лаборанти, зайняті у виробництвах і в цехових
лабораторіях
2250600б-23185Майстри (старші майстри), начальники відділень,
змін і дільниць, зайняті на переробці, утилізації
твердих, рідких, газоподібних відходів; очистці
ємкостей і хімічної апаратури, митті, обробці
тари з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізації,
очищенні промислових стічних вод, дегазації,
знешкоджуванні шкідливих парів і газів;
термоізоляції, футеровці і гумуванні закритих
ємкостей
2250600б-23187 Майстри (старші майстри)
2250600б-23269 Майстри контрольні (на міжопераційному контролі)
2250600б-23371
Майстри (старші майстри) по ремонту технолгічного
устаткування
2250600б-23607 Механіки цехів, відділень, дільниць
2250600б-23619 Мікробіологи, у тому числі цехових лабораторій
2250600б-23901 Начальники відділень і їх заступники
2250600б-24043 Начальники змін
2250600б-24097 Начальники дільниць (установок)
2250600б-24125 Начальники цехів і їх заступники
2250600б-25062 Технологи
2250600б-25174 Фармакологи, у тому числі цехових лабораторій
2250600б-25211
Хіміки, зайняті у виробництвах і цехових
лабораторіях

22600000
XXIV. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я I СОЦІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
22600000-1754а Робітники, зайняті в протичумних установах
22600000-1754б Робітники, які безпосередньо обслуговують хворих:
2260000а
а) у туберкульозних та інфекційних установах,
відділеннях, кабінетах:
2260000а Середній медичний персонал
2260000а Молодший медичний персонал
2260000б б) у лепрозоріях:
2260000б Середній медичний персонал
2260000б Молодший медичний персонал
2260000в

в) у психіатричних (психоневрологічних)
лікувально-профілактичних установах і відділеннях
будинків дитини:
2260000в Молодший медичний персонал
2260000в Середній медичний персонал
2260000г

г) у будинках-інтернатах для психічно хворих,
дитячих будинках-інтернатах для розумово
відсталих дітей системи соціального забезпечення:
2260000г Середній медичний персонал
2260000г Молодший медичний персонал
2260000д
д) у підземних лікарнях, розташованих у
відпрацьованих соляних шахтах:
2260000д Лікарі, середній і молодший медичний персонал
2260000д

Робітники, які постійно працюють під землею для
підтримки у нормальному стані шахтних виробок
лікарень
2260000е е) в опікових і гнійних відділеннях:
2260000е Лікарі, середній і молодший медичний персонал
2260000ж
ж) у відділеннях і кабінетах хіміотерапії
онкологічних установ (підрозділів):
2260000ж Лікарі, середній і молодший медичний персонал
2260000ж
Молодший медичний персонал у дитячих онкологічних
відділеннях
22600000-1754вПрацівники установ охорони здоров'я, які постійно
і безпосередньо працюють з радіоактивними
речовинами з активністю на робочому місці не
менше 0,1 мілікюрі радію 226 або еквівалентної по
радіотоксичності кількості радіоактивних речовин
22600000-14467

Молодші медичні сестри (санітарки)
патолоанатомічних відділень, прозекторських,
моргів

молодші медичні сестри по догляду за хворими,
зайняті в рентгенівських відділеннях (кабінетах)
22600000-1754г

Медичні і фармацевтичні працівники, які
заразилися при виконанні службових обов'язків
вірусом імунодефіциту людини

22700000 XXV. ПОЛІГРАФІЧНЕ I КІНОКОПІЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВА
2270000а а) Робітники
2270000а-10729
Апаратники приготування хімічних розчинів,
апаратники по приготуванню розчинів з
полівінілбутироля, апаратники приготування
вихідних розчинів, апаратники приготування
лакових розчинів, готувачі розчинів, - зайняті на
кінокопіювальних фабриках
2270000а-11631 Гальванотипісти
2270000а-11672 Гільйошири
2270000а-11741
Гравери друкарських форм, гравери-штампувальники
кліше-матриць, - зайняті на обробці стереотипів
2270000а-14792 Складачі вручну
2270000а-14807 Складачі на складально-рядковідливних машинах
2270000а-15129 Нотогравери, зайняті роботою на свинцевих дошках
2270000а-16053
Оператори пральних машин, пральники білизни,
зайняті на пранні вішерної тканини
2270000а-16342 Оброблювальники кліше (з друкарського сплаву)
2270000а-16346
Оброблювальники шрифтової продукції (з
друкарського сплаву)
2270000а-18863
Стереотипники, зайняті на обробці стереотипів і
кліше з друкарського сплаву
2270000а-19769


2270000б
Електролізерники,
регенераторники-електролізерники, - зайняті на
кінокопіювальних фабриках
б) Керівники і спеціалісти
2270000б-23157 Лаборанти, зайняті на аналізі свинцевих сплавів

22800000 XXVI. ВИРОБНИЦТВО ПОЛІГРАФІЧНИХ ФАРБ
22801000 1. Виробництво барвників і сухих пігментів
2280100а а) Робітники
2280100а-10247 Апаратники-заварники
2280100а-10285 Апаратники-індуліновари
2280100а-10994 Апаратники сушіння
2280100а-11061 Апаратники фільтрації
2280100а-11063 Апаратники-фірнісовари
2280100а-11209 Бондарі-закупорювачі
2280100а-13872 Машиністи млинів
2280100а-17598 Розважувачі хімічної сировини
2280100б б) Керівники і спеціалісти
2280100б-23187
Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
виготовлення барвників і сухих пігментів
22802000 2. Виробництво бронзової фольги
2280200а а) Робітники
2280200а-13028 Контролери-приймальники
2280200а-13581 Машиністи-бронзувальники
2280200а-16513 Перемотувальники-сортувальники
2280200а-16968 Препараторники
2280200б б) Керівники і спеціалісти
2280200б-23187
Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
виготовлення бронзової фольги
22803000 3. Виробництво фарб для глибокого друку
2280300а а) Робітники
2280300а-10331 Апаратники-фарботери
2280300а-10344 Апаратники-лаковари
2280300а-10955 Апаратники змішувачів
2280300а-11061 Апаратники фільтрації
2280300а-11100 Апаратники кульових млинів
2280300б б) Керівники і спеціалісти
2280300б-23187
Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
виготовлення фарб для глибокого друку
22804000

4. Виробництво тертих фарб із застосуванням
індуліну, органічних пігментів і анілінових
фарбників
2280400а а) Робітники
2280400а-10331 Апаратники-фарботери
2280400а-10955 Апаратники змішувачів
2280400а-11061 Апаратники фільтрації
2280400а-11100 Апаратники кульових млинів
2280400а-13191 Фарботери
2280400б б) Керівники і спеціалісти
2280400б-23187
Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
готування тертих фарб
22805000

5. Виробництво вальцьової маси, синтетичної
оліфи та сикативів із застосуванням резинатів
свинцю
2280500а а) Робітники
2280500а-10111 Апаратники-вальцьовари
2280500а-10344 Апаратники-лаковари
2280500а-10443 Апаратники-оліфовари
2280500а-10945 Апаратники-сикативовари
2280500а-11063 Апаратники-фірнісовари
2280500а-12086 Завантажники-вивантажники
2280500а-16379 Відливальники валиків
2280500а-16950 Препаратори
2280500б б) Керівники і спеціалісти
2280500б-23187
Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
готування оліф, сикативів і вальцьової маси

22900000

XXVII. БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ, ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ,
СПОРУД ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ
2290000а а) Робітники
2290000а-11140 Асфальтобетонники
2290000а-11141 Асфальтобетонники-варильники
2290000а-11200 Бітумники
2290000а-11295 Бурильники шпурів
2290000а-11663 Гідромоніторники
2290000а-12282 Вапногасильники
2290000а-12520 Ізолювальники
2290000а-12529
Ізолювальники на гідроізоляції, у тому числі
зайняті на ремонті і виготовленні устаткування
2290000а-12531
Ізолювальники на термоізоляції, у тому числі
зайняті на ремонті і виготовленні устаткування
2290000а-12533
Ізолювальники-плівочники, у тому числі зайняті на
ремонті і виготовленні устаткування
2290000а-12680

Муляри, які постійно працюють в бригадах мулярів
і в спеціалізованих ланках мулярів комплексних
бригад
2290000а-12690


Каменотеси, у тому числі зайняті на обробці
мармуру і граніту вручну на каменеобробних
підприємствах (цехах, дільницях) і підприємствах
монументальної скульптури
2290000а-12751 Кислототривники-вініпластчики
2290000а-12753 Кислоторивники-гумувальники
2290000а-13121 Копрівники
2290000а-13201

Покрівельники по рулонних покрівлях і по
покрівлях з штучних матеріалів, зайняті на
роботах із застосуванням мастик і грунтовок
2290000а-13511 Машиністи автогудронаторів
2290000а-13590Машиністи бурових установок, бурильники,
бурильники баштових бурових кареток ББК-4 і
"Клаймакс", бурильники механічного буріння,
бурильники механічного буріння свердловин
переносних бурових установок, бурильники
механічного обертального буріння свердловин,
бурильники механічного ударного буріння
свердловин, бурильники на бурінні глибоких
свердловин, бурильники на ручному бурінні,
бурильники на верстатах обертального
(колонкового) буріння, бурильники пневматичного
буріння і на верстатах ударно-обертального
буріння, бурильники ручного буріння свердловин,
бурильники ручного ударно-обертального буріння
свердловин, бурильники свердловин, бурильники
(машиністи) верстатів обертального (колонкового)
буріння, бурильники (машиністи) верстатів
ударно-канатного буріння, бурильники
структурно-пошукового буріння, бурові майстри
механічного колонкового буріння, бурові робітники
на верстатах обертального (колонкового) буріння,
майстри змінного механічного буріння свердловин,
майстри штангового буріння вручну (змінні),
машиністи бурових верстатів, машиністи-кранівники
з бурових робіт, машиністи машин вертикального
буріння, машиністи машин горизонтального буріння,
машиністи збоєчно-бурових машин, машиністи
свердловин гідроврубу, машиністи верстатів
канатно-ударного буріння, машиністи верстатів
термічного буріння, машиністи верстатів
ударно-канатного і обертального буріння,
машиністи верстатів шарошечного буріння,
робітники на ручному і механічному бурінні - у
тому числі зайняті на бурінні
розвідувально-експлуатаційних свердловин на воду
глибиною понад 50 м і піднаглядних органам
державного нагляду
2290000а-13783
Машиністи копрів, машиністи копрів універсальних,
машиністи копрів сухопутних універсальних
2290000а-14199 Машиністи змішувачів асфальтобетону пересувних
2290000а-14288 Машиністи укладчиків асфальтобетону
2290000а-14612
Монтажники по монтажу стальних і залізобетонних
конструкцій
2290000а-15416 Вогнетривники
2290000а-16540 Піскоструминники
2290000а-16542 Піскоструминники по склу
2290000а-17493 Прохідники гірничих схилів
2290000а-18447

Слюсарі аварійно-відновних робіт, постійно
зайняті на роботах у підземних каналізаційних
мережах
2290000а-19233 Трубоклади промислових залізобетонних труб
2290000а-19234 Трубоклади промислових цегляних труб
2290000а-19455 Форсунники
2290000а-19483
Фрезерувальники каменя, у тому числі зайняті на
каменеобробних підприємствах (цехах, дільницях)
2290000а-19496 Футерувальники (кислототривники)
2290000а-19660


Шліфувальники-полірувальники виробів з каменя, у
тому числі зайняті на каменеобробних
підприємствах (цехах, дільницях) і підприємствах
монументальної скульптури
2290000а-19829
Електромонтери-лінійники по монтажу повітряних
ліній високої напруги і контактної мережі
2290000а-19855
Електромонтери по ремонту повітряних ліній
електропередачі, електромонтери лінійні,
електромонтери лінійно-кабельних робіт,
електромонтери лінійники - зайняті на ремонті
повітряних ліній електропередачі (напругою 35 кВ
і вище), що працюють на висоті понад 5 м
2290000б б) Керівники і спеціалісти
2290000б-23419 Майстри будівельних і монтажних робіт
2290000б-24441 Виконавці робіт
22901000

1. Підземні роботи по будівництву і ремонту
метрополітенів, підземних споруд (крім професій
робітників, передбачених Списком N 1)
2290100а а) Робітники
2290100а-11196 Бетонники
2290100а-12680 Каменярі
2290100а-13450
Маляри, маляри-пульверизаторники,
маляри-штукатури
2290100а-14117 Машиністи розчинонасосів
2290100а-14339
Машиністи холодильних установок по заморожуванню
грунту
2290100а-14554


Монтажники гідроагрегатів, слюсарі-монтажники;
слюсарі-монтажники, зайняті на монтажі і ремонті
гідроагрегатів, слюсарі-монтажники по
гідроагрегатах
2290100а-14715 Мотористи вентиляційних установок
2290100а-15216 Облицювальники-мармурники
2290100а-15220 Облицювальники-плиточники
2290100а-15222 Облицювальники-полірувальники
2290100а-16671 Теслярі, опалубники дерев'яних форм
2290100а-18576 Слюсарі будівельні
2290100а-19727 Штукатури
2290100а-19842 Електромонтери по обслуговуванню підстанцій
2290100а-19931
Електрослюсарі (слюсарі) чергові і по ремонту
устаткування
2290100б б) Керівники і спеціалісти
2290100б-23419 Майстри будівельних і монтажних робіт
2290100б-24441 Виконавці робіт

23000000 XXVIII. ТРАНСПОРТ
23001000 1. Залізничний транспорт
2300100а а) Робітники
2300100а-10729 Апаратники приготування хімічних розчинів
2300100а-11242

Бригадири (звільнені) підприємств залізничного
транспорту, зайняті на промивально-пропарювальних
станціях (поїздах, пунктах)
2300100а-13144
Котельники, зайняті на теплій промивці котлів
паровозів
2300100а-13152 Кочегари паровозів у депо
2300100а-17244

Приймально-здавальники вантажів і багажу, зайняті
в пунктах наливання і зливання сірчистої нафти і
їдких речовин
2300100а-17393 Промивальники котлів паровозів
2300100б б) Керівники і спеціалісти
2300100б-23407
Майстри промивально-пропарювальних станцій
(поїздів, пунктів)
23002000 2. Метрополітени
2300200а
а) Робітники, постійно зайняті тільки в нічний
час на роботах у тунелях і підземних спорудах
2300200а-11242 Бригадири (звільнені) підприємств метрополітенів
2300200а-11448 Водії дрезин, водії авто- і мотодрезин
2300200а-11906 Дренажники
2300200а-13506 Машиністи гідропідйомників
2300200а-13741 Машиністи зумпфованих агрегатів
2300200а-13771


Машиністи компресорів пересувних з двигунами
внутрішнього згоряння, компресорники, машиністи
компресорних станцій, машиністи компресорних
установок
2300200а-13773

Машиністи компресорів пересувних з
електродвигунами, машиністи компресорних станцій,
машиністи компресорних установок
2300200а-13890 Машиністи мийних установок
2300200а-14091 Машиністи рейкопідйомників
2300200а-14335 Машиністи фрезерно-зачищувальних машин
2300200а-14369Машиністи шпалопідбивальних машин, машиністи
снігоприбиральних і шпалопідбивальних машин (що
стосується шпалопідбивальних машин), машиністи
універсальних колійних машин (УПМ), механіки
шпалопідбивальних машин
2300200а-14370 Машиністи шпаловитягувальних машин
2300200а-14577Монтажники устаткування блокіровки і
централізації на залізничному транспорті,
слюсарі-монтажники, слюсарі-монтажники по
блокіровці і централізації на залізничному
транспорті
2300200а-14601
Монтажники устаткування зв'язку, монтажники
зв'язку по монтажу устаткування
2300200а-14668


Монтери колій, колійні робітники, колійні
робітники контактних рейок, стрілочники, чергові
стрілочного поста, робітники по настиланню і
ремонту колій (що стосується широкої колії),
робітники по ремонту колій, слюсарі по
виготовленню, складанню, монтажу і ремонту
стрілок і колійних конструкцій (що стосується
монтажу)
2300200а-14979 Наладчики колійних машин і механізмів
2300200а-15406Обхідники колій і штучних споруд, обхідники
контактних рейок, обхідники по огляду обвальних
ділянок, обхідники по огляду рейок і скріплень,
обхідники залізничих колій і штучних споруд,
тунельні обхідники, колійні обхідники
2300200а-15572 Оператори і механіки дефектоскопних візків
2300200а-15874
Оператори колійних вимірювань, механіки
колієвимірювальних візків
2300200а-17531
Робітники, які зайняті на топографо-геодезичних і
маркшейдерських роботах
2300200а-18450 Слюсарі зумпфових агрегатів
2300200а-18559 Слюсарі-ремонтники
2300200а-18585


Слюсарі-електрики по обслуговуванню і ремонту
електроустаткування метрополітенів,
слюсарі-електрики по обслуговуванню і ремонту
санітарно-технічного устаткування метрополітенів
2300200а-18587

Слюсарі-електрики по обслуговуванню і ремонту
станційного і тунельного устаткування
метрополітенів
2300200а-18874 Столяри, столяри-будівельники, тесляри-столяри
2300200а-19167 Тунельні робітники
2300200а-19801 Електромонтажники всіх найменувань
2300200а-19820 Електромонтери всіх найменувань
2300200б

б) Керівники і спеціалісти, постійно зайняті
тільки в нічний час на роботах у тунелях і
підземних спорудах
2300200б-22177


Інженери, зайняті наглядом за виконанням робіт і
контролем за технічним станом споруд і
устаткування метрополітенів,
габаритно-обслідницьких станцій;

інженери, зайняті на геодезично-маркшейдерських
роботах;інженери і інспектори (старші інспектори),
зайняті на контролі за якістю ремонту технічних
засобів, будинків і споруд залізниць і
метрополітенів
2300200б-23186
Майстри всіх найменувань (старші майстри,
помічники майстрів)
2300200б-24940
Техніки, зайняті на габаритно-обслідницьких
станціях
2300200б-25410 Електромеханіки (старші електромеханіки)
23003000 3. Морський і річковий флот
23003010 1) Плаваючий склад:Машинна команда суден службово-допоміжного флоту
і суден портового флоту, що постійно працюють на
акваторії порту (за винятком службово-роз'їздних,
приміських і внутрішньо-міського сполучення):
23003010-13156 Кочегари суден, що працюють на рідкому паливі
23003010-13502 Машиністи всіх найменувань
23003010-14706 Мотористи всіх найменувань
23003010-23484
Механіки та їх помічники, головні і старші
механіки
23003010-25410
Електромеханіки та їх помічники, електромеханіки
старші
23003020 б) Береговий склад:
23003000-11429 Підривники
23003000-13450
Маляри, зайняті на фарбуванні і обшкрябуванні
суден у доках
23003000-14748 Мотористи трюмні

23100000 XXIX. ЗВ'ЯЗОК
23100000-12624

Кабельники-паяльщики, зайняті на роботах по
спаюванню освинцьованих кабелів і кабелів з
поліетиленовими і поліхлорвініловими оболонками
23100000-14629

Монтажники зв'язку-паяльщики, зайняті на роботах
по спаюванню освинцьованих кабелів і кабелів з
поліетиленовими і поліхлорвініловими оболонками
23100000-19093Телефоністи міжміського телефонного зв'язку, що
постійно працюють з мікротелефонною гарнітурою
(пристроєм) на міжміських, замовних, довідкових
комутаторах і на переговорних пунктах з
цілодобовою дією
23100000-19095
Телефоністи місцевого телефонного зв'язку міських
телефонних станцій ємністю від 300 номерів і вище
23100000-19096
Телефоністи довідкової служби міської телефонної
мережі
23100000-19827


Електромонтери лінійних споруд телефонного
зв'язку і радіофікації, зайняті на роботах по
спаюванню освинцьованих кабелів і кабелів з
поліетиленовими і поліхлорвініловими оболонками

23500000

XXX. АГРОХІМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА. ЗБИРАННЯ, ПЕРЕРОБКА I УТИЛІЗАЦІЯ
ТРУПІВ ТВАРИН
23501000

1. Збирання, переробка і утилізація трупів тварин
на спеціалізованих ветеринарно-санітарних
утилізаційних заводах (цехах)
2350100а а) Робітники
2350100а-10861
Апаратники виробництва технічної продукції,
апаратники по переробці технічної сировини,
апаратники по виробництву кісткового борошна,
апаратники по виробництву кров"яної муки,
апаратники по хімічній обробці вовняної технічної
сировини, завантажники (вивантажувачі) сушильних
апаратів, завантажники перетоплювальних апаратів,
пресувальники шквари, сортувальники-завантажники
технічної сировини, сортувальники технічної
сировини
2350100а-11081 Апаратники хімічної обробки технічної сировини
2350100а-11442
Водії автомобілів, зайняті збиранням і
перевезенням трупів тварин
2350100а-14042
Машиністи по пранню і ремонту спецодягу, мийники
спецодягу, кравці по ремонту спецодягу
2350100а-15259


Оброблювачі ветсанбраку, сортувальники-засолювачі
шкіряної сировини із загиблих тварин,
забійники-оброблювачі ветсанбраку, знімачі шкур з
туш, що йдуть на технічну переробку
2350100а-17455Просіювачі технічної продукції, просіювачі
альбуміну, просіювачі м'ясокісткового борошна,
просіювачі-пакувальники альбуміну,
м'ясокісткового борошна і кров'яного борошна,
пакувальники технічної продукції
2350100а-19258 Прибиральники виробничих приміщень
2350100б б) Керівники і спеціалісти
2350100б-23187

Майстри, зайняті на дільницях, де понад 50
процентів керованих ними робітників користуються
правом на пільгове пенсійне забезпечення
23502000 2. Зберігання пестицидів
2350200а

а) Робітники республіканських, районних
(міжрайонних), резервних баз по постачанню
пестицидами, складів по зберіганню пестицидів
районних об'єднань "Сільгоспхімія" і баз
постачання хімічною продукцією, що безпосередньо
зайняті на вантаженні, розвантаженні і
складуванні пестицидів:
2350200а-11453
Водії навантажувачів, машиністи самохідних
навантажувачів
2350200а-11768 Вантажники
2350200а-12759 Комірники
2350200а-13790 Машиністи кранів (кранівники), тельферники
2350200а-14002 Машиністи вантажних машин

23401000 XXXI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНОГО I СИНТЕТИЧНОГО ВОЛОКНА
23401000-14042

Машиністи по пранню і ремонту спецодягу, зайняті
на пранні зараженого токсичними речовинами
спецодягу
23401000-1753а


Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
обслуговуванням і поточним ремонтом
аміачно-компресорних установок, у виробництві
рідкого скла
23401000-1753б

Робітники, зайняті на митті і обробці зворотної
тари з-під токсичних хімічних продуктів,
нейтралізації та очистці промислових стічних вод
23401000-1753в Робітники склодувних майстерень
23401000-1753г
Робітники, а також майстри, старші майстри,
механіки, зайняті повний робочий день на ремонті,
профілактиці та обслуговуванні технологічного
устаткування, електроустаткування, вентиляції,
контрольно-вимірювальних приладів, виробничої
каналізації, тунелів і комунікацій у
виробництвах: сірковуглецю, ронгаліту, сульфату;
сульфованих жирових продуктів; у цехах, на
дільницях і у відділеннях: хімічних, прядильних,
обробних, розмотки кислого шовку і фарбування

виробництв: віскозного, мідно-аміачного,
триацетатного, хлоринового, ацетатного,

синтетичних волокон, волосіні, целофану, щетини,
плівки, губки; у кислотній станції (дільницях,
підрозділах) і станції обробних розчинів;
регенерації (сірковуглецю, сірки з газів
сірковуглецевих виробництв, летких і органічних
розчинників, міді, аміаку, капролактаму)
23401000-17541
Робітники цехів, відділень, дільниць
антикорозійних сполук і покриття

23300000
XXXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ,
ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ I БЕРИЛІЄМ
23301000

1. Роботи на дослідних, транспортних і
дослідно-промислових атомних реакторах та їх
прототипах
23301000-1754а
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті на роботах по очистці технологічної води
від наведеної радіоактивності та радіоактивних
осколків, а також на ремонті технологічного
устаткування очисних пристроїв в умовах
радіаційної шкідливості
23301000-1754бРобітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті всередині будинків, споруд суден на
зберіганні засобів технологічного оснащення і
устаткування атомних енергетичних установок, де
провадяться роботи 1 і 2 класів
23302000

2. Роботи на підприємствах, у науково-дослідних
інститутах, лабораторіях, конструкторських і
дослідно-конструкторських організаціях
23302000-17541

Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті на роботах з радіоактивними речовинами з
активністю на робочому місці не менше 0,1
мілікюрі радію 226 або еквівалентної по
радіотоксичності кількості радіоактивних речовин
і на ремонті технологічного устаткування в цих
умовах
23303000
3. Геологорозвідувальні роботи на поверхні, що
зв'язані з радіоактивними речовинами
23303000-17531
Робітники, які постійно заняті на роботах з
радіоактивними рудами
23304000


4. Роботи у промсанлабораторіях на підприємствах,
в організаціях, медичних установах і інспекціях
держпроматомнагляду і відомчих службах
радіаційної безпеки
23304000-17541Робітники і спеціалісти, постійно зайняті
обслуговуванням атомних реакторів, атомних
станцій і виробництв радіоактивних речовин та
берилію, в умовах радіаційної або берилієвої
шкідливості
23305000

5. Роботи на прискорювальних установках,
генераторах нейтронів з виходом нейтронів 10(9)
нейтронів на секунду і більше
23305000-1754д


Робітники, керівники і спеціалісти, що постійно і
безпосередньо працюють в умовах радіаційної
шкідливості при проведенні,
експериментальних і експлуатаційних робіт
23305000-17541
Робітники і спеціалісти, зайняті ремонтом
устаткування (за фактично відпрацьований час)
233060006. Роботи по схороненню і транспортуванню
радіоактивних речовин; роботи по дезактивації,
дегазації та обезпилюванню спецодягу і
устаткування, забруднених радіоактивними
речовинами і берилієм
23306000-17541Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті на навантажуванні, розвантажуванні,
перевантажуванні, транспортуванні, зборі,
переробці, зберіганні і похованні радіоактивних
речовин, радіоактивних відходів і берилію, а
також дезактивацією і дегазацією обладнання,
приміщень, транспортних засобів, збором,
ремонтом, дезактивацією та обезпилюванням
спецодягу
23306000-1754з Робітники санпропускників (душових)
23307000 7. Інші роботи
23307000-12582


Випробувачі деталей і приладів, майстри і старші
майстри, зайняті на випробуванні
електропроменевих трубок на стендах при напрузі в
25 кіловольт і вище
23307000-17541
Працівники,зайняті на роботах у районах, що
зазнали радіоактивного забруднення внаслідок
аварій на атомних об'єктах, де відповідно до
рішень Уряду введено обмеження споживання
продуктів харчування місцевого виробництва і
особистих підсобних господарств

23200000 XXXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ
23200000-10047 Акумуляторники
23200000-10176 Апаратники гашення вапна
23200000-11159


Бакелітники (просочувальники), зайняті на
просочуванні деталей і виробів сумішами, що
містять шкідливі речовини не нижче 3 класу
небезпеки
23200000-11342

Вальцювальники гумової суміші, зайняті на
виготовленні і ремонті м'ягких баків і на
шиноремонтних підприємствах; вальцювальники,
вальцювальни-килистувальники, вальцювальники-
пластикаторники, вальцювальники-розігрівальники,
вальцювальники-змішувачі, зайняті на
шиноремонтних підприємствах
23200000-11495 Вулканізаторники
23200000-11614
Газогенераторники, зайняті на ацетиленових
станціях
23200000-11618 Газорізальники, терморізальники
23200000-11620 Газозварники
23200000-11640 Гасильники вапна
23200000-11646 Генераторники ацетиленових установок
23200000-11664 Гідропіскоструминники
23200000-12554

Інструктори виробничого навчання робітників
масових професій, зайняті навчанням на підземних
роботах у вугільній і гірничо-рудній
промисловості, на гарячих дільницях робіт
металургійного виробництва, у хімічній
промисловості і знаходиться 50 % робочого часу і
більше під землею у виробничих цехах
23200000-12172Заливальники компаундами, герметизаторники
п'єзорезонаторів, заливальники конденсаторів,
лакувальники переходів і деталей,- що працюють із
застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу
небезпеки
23200000-13162Кочегари технологічних печей, зайняті у
виробництвах, де основні робітники користуються
правом на пільгове пенсійне забезпечення,
кочегари виробничих печей, зайняті у
хлібопекарному виробництві
23200000-13351


Лакувальники електроізоляційних виробів і
матеріалів, зайняті на роботах з лаками, що
містять шкідливі речовини не нижче 3 класу
небезпеки
23200000-13399 Ливарники пластмас
23200000-13450
Маляри, зайняті на роботах із застосуванням
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
23200000-13775
Машиністи компресорних установок при роботі з
шкідливими речовинами не нижче 3 класу небезпеки
23200000-13786
Машиністи (кочегари) котельних (на вугіллі й
сланці), у тому числі зайняті на видаленні золи
23200000-14257

Машиністи технологічних компресорів, зайняті на
обслуговуванні газових компресорів (крім
повітряних)
23200000-14341
Машиністи холодильних установок, що обслуговують
аміачно-холодильні установки
23200000-14440 Металізатори
23200000-15008
Намазувальники деталей, зайняті виготовленням
м'яких баків і на шиноремонтних підприємствах
23200000-15167 Випалювачі вапна
23200000-15418 Огранувальники алмазів у брильянти
23200000-15634
Оператори конвейєрних печей, зайняті на випалі
емалей
23200000-16137
Оператори установок піскоструминної очистки,
підскоструминники п'єзокварцу
23200000-16460 Паяльники по вініпласту
23200000-16987 Пресувальники-вулканізаторники
23200000-17008 Пресувальники виробів з пластмас
23200000-17434

Просочувальники пиломатеріалів і виробів з
деревини, зайняті на роботах із застосуванням
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
23200000-1753аРобітники, безпосередньо зайняті приготуванням і
нанесенням на ракети і космічні об'єкти
теплоізоляційних покриттів (на виготовленні
сумішей, просочуванні, формуванні і пресуванні
виробів)
23200000-1753б
Робітники, постійно зайняті механічною обробкою
виробів з азбоцементу і азбоселіту
23200000-1753в

Робітники і майстри, безпосередньо зайняті у
виробництві керамічної деколі з матеріалами, що
містять свинець
23200000-1753гРобітники і спеціалісти, постійно зайняті на
роботах з джерелами УКВ, УВЧ, СВЧ випромінювань,
виконання яких потребує обов'язкового
застосування за собів індивідуального захисту від
цих випромінювань
23200000-1753д
Робітники, майстри і старші майстри дільниць,
зайняті у виробництві кремнійорганічних сполук
23200000-1753е
Робітники, постійно зайняті механічною обробкою
виробів із скловолокна і склопластика
23200000-1754а

Робітники, постійно зайняті на ходових
випробуваннях бронетанкової техніки у дорожніх
умовах
23200000-1754б
Працівники, що безпосередньо виконують роботи з
мікроорганізмами 1 - 2 груп небезпеки
23200000-1754в


Працівники, постійно зайняті на підземних
роботах, пов'язаних з технічним обслугову-
ванням, транспортуванням та зберіганням
зброї
23200000-18003
Ремонтувальники гумових виробів, зайняті на
вулканізації
23200000-18183
12801
Складальники-клепальники (клепальники)
23200000-18422
Склеювачі-фарбувальники целулоїдних окулярних
оправ
23200000-18447

Слюсарі аварійно-відновлювальних робіт і майстри,
слюсарі-мотористи аварійних груп, постійно
зайняті на підземних каналізаційних мережах
23200000-18598

Зливальники-розливальники, зайняті на зливанні
і розливанні шкідливих речовин не нижче 3 класу
небезпеки
23200000-19611
Шорстковщики, зайняті на відновленні і ремонті
шин на шиноремонтних підприємствах
23200000-19756Електрогазозварники, зайняті на різанні і ручному
зварюванні, на напівавтоматичних машинах, а також
на автоматичних машинах із застосуванням флюсів,
що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу
небезпеки
23200000-19804


Електромонтажники по кабельних мережах,
електромонтери, - постійно зайняті на спайці
освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими
і поліхлорвініловими оболонками
23200000-19859


Електромонтери по ремонту і монтажу кабельних
ліній, електромонтери-кабельники, постійно
зайняті на спайці освинцьованих кабелів і кабелів
з поліетиленовими і поліхлорвініловими оболонками
23200000-19905
Електрозварювальники на автоматичних і
напівавтоматичних машинах, зайняті зваркою в
середовищі вуглекислого газу, на роботах з
застосуванням флюсів, що містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки, а також на
напівавтоматичних машинах
23200000-19906 Електрозварники ручного зварювання
23200000-23187
Майстри і старші майстри, зайняті на внутрішній
очистці резервуарів, баків і цистерн
23200000-23395

Майстри і старші майстри виробничого навчання,
зайняті навчанням на підземних роботах у
вугільній і гірничовугільній промисловості, на
гарячих дільницях робіт металургійного
виробництва, у хімічній промисловості і
знаходяться 50 % робочого часу і більше під
землею та у виробничих цехах

  23600000   XXXIV. АТОМНІ ЕНЕРГЕТИКА I ПРОМИСЛОВІСТЬ

Не для друку

( Список N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 773 від 15.11.94 )