Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР
про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 12, ст. 226 )

З метою дальшого вдосконалення законодавства Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553; N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326; N 27, ст. 539; N 52, ст. 1057) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтею 103-2 такого змісту:

"Стаття 103-2. Пошкодження газопроводів при провадженні
робіт

Пошкодження газопроводів (крім магістральних) та їх устаткування при провадженні робіт -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до тридцяти карбованців і попередження або накладення штрафу на службових осіб - до п'ятдесяти карбованців".

2. Частину другу статті 218 після цифр "103-1" доповнити цифрами "103-2".

3. У пункті 1 частини першої статті 255:

в абзацах дев'ятому і десятому слова "Міністерства сільського господарства СРСР" замінити словами "Державного агропромислового комітету СРСР";

абзац двадцять перший після цифр "103-1" доповнити цифрами "103-2".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 12 березня 1987 року
N 3690-XI