Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

( Постанова втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 18, № 19-20,
N 21-22, ст.144 )

Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про підприємства в Українській РСР"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 24, ст. 273 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє :

1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про підприємства в Українській РСР" ( 887-12 ) з 1 квітня 1991 року; пункт 2 статті 20, абзац другий пункту 1 статті 21 - з 1 січня 1992 року.

2. Встановити, що дія цього Закону поширюється на всі підприємства, розташовані на території Української РСР.

3. Положення абзацу другого пункту 5 статті 3 Закону Української РСР "Про підприємства в Українській РСР" застосовуються до самостійних підприємств, які входять в об'єднання, створені до введення в дію цього Закону.

4. Надалі до приведення законодавства республіки у відповідність із Законом Української РСР "Про підприємства в Українській РСР" чинні акти законодавства Союзу РСР і Української РСР застосовуються, якщо вони не суперечать зазначеному Закону. Видані до введення в дію цього Закону рішення Уряду Союзу РСР та Уряду Української РСР у питаннях, які згідно з Законом можуть регулюватись тільки законодавчими актами, діють до прийняття відповідних законодавчих актів.

5. Здійснити до 1 січня 1992 року відповідно до цього Закону реєстрацію і перереєстрацію підприємств та об'єднань.

Об'єднання, створені до введення в дію даного Закону, які мають у своєму складі юридичних осіб, до реєстрації і перереєстрації діють як об'єднання відповідно до Закону Української РСР "Про підприємства в Українській РСР".

Об'єднання, створені до введення в дію Закону, які не мають у своєму складі юридичних осіб, до реєстрації і перереєстрації діють як підприємства відповідно до Закону Української РСР "Про підприємства в Українській РСР".

6. Раді Міністрів Української РСР до 1 вересня 1991 року: розробити і подати Верховній Раді Української РСР пропозиції про порядок делегування прав власника майна державних підприємств радам цих підприємств або іншому органу, який передбачений статутом підприємства і представляє інтереси власника та трудового колективу;

подати Верховній Раді Української РСР пропозиції про приведення законодавчих актів Української РСР у відповідність із Законом Української РСР "Про підприємства в Українській РСР";

привести рішення Уряду республіки у відповідність з цим Законом, а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами Української РСР їх нормативних актів, що суперечать зазначеному Закону.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м.Київ, 27 березня 1991 року
N 888-XII