Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про Національний аграрний університет

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 38, ст.353 )

З метою підвищення ефективності використання потенціалу освітніх і наукових установ сільськогосподарського профілю, а також поліпшення підготовки спеціалістів, педагогічних і наукових кадрів відповідно до вимог світового рівня Верховна Рада України постановляє:

1. Установити, що Український державний аграрний університет є Національним аграрним університетом із статусом самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу, який здійснює свою діяльність відповідно до статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України, в функціональному управлінні якого він знаходиться.

Навчальні, науково-дослідні і учбово-виробничі установи, організації, підприємства та інші відокремлені і невідокремлені підрозділи цього університету входять до його складу і функціонують як єдина навчально-наукова і господарська структура (далі Університет).

В Університеті створюється за рахунок частини прибутку підприємств, що входять до його складу, загальний фонд розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури. На підприємства Університету поширюється дія Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), їх статути затверджує Університет.

2. Зупинити дію:

а) пунктів 1,5,6 статті 3 Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272) щодо права зазначених в пункті 1 цієї Постанови підприємств Університету об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність, виходити із складу Університету та приймати рішення про їх ліквідацію;

б) пункту 1 статті 38 Закону України "Про власність" ( 697-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст.249) щодо розпоряджання трудовими колективами підприємств Університету частиною прибутку, яка передається на створення загального фонду розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури Університету.

3. Надати Університету право створювати, ліквідовувати і реорганізовувати у своєму складі структурні підрозділи, в тому числі з правами юридичної особи, а також приймати до свого складу у встановленому порядку існуючі навчальні, наукові установи, організації та підприємства.

4. Університету разом з відповідними міністерствами і відомствами протягом 1994-1995 навчального року розробити та у встановленому порядку затвердити Положення про навчально-наукові підрозділи Університету, що діють на базі їх науково-дослідних інститутів і виробничих підприємств.

5. Органам державної виконавчої влади не передавати закріплене за Університетом майно, що перебуває у загальнодержавній власності, будь-яким органам, підприємствам, установам, організаціям або іншим навчальним закладам.

Установити, що Університет використовує закріплене за ним майно з освітньою метою для виконання своїх статутних завдань без зміни форми власності цього майна і утримує його за рахунок виділених Університету коштів.

6. Враховуючи потреби Університету в розширенні навчальної та технічної бази, рекомендувати Радам народних депутатів не допускати вилучення земельних ділянок з земель, наданих йому в користування.

7. Кабінету Міністрів України під час розробки проекту Державного бюджету України передбачати, починаючи з 1995 року, фінансування Університету окремим рядком за індивідуальними нормативами, а також до 25 серпня 1994 року подати Верховній Раді України пропозиції щодо надання Університету права спрямовувати кошти, які перераховуються ним державі у вигляді податків, у фонд розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури Університету, а також звільнення його від обов'язкового продажу валютних надходжень.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м.Київ, 29 липня 1994 року
N 158/94-ВР