Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV від 16.01.20
03, ВВР, 2003, № 18, № 19-20,
N 21-22, ст.144 )

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких положень Декрету Кабінету Міністрів України
"Про оплату праці"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 3, ст.22 )

З метою відновлення дії деяких положень, що визначають частину доходів державних підприємств, яка спрямовується на оплату праці, Верховна Рада України постановляє:

1. Визнати такими, що втратили чинність, статтю 13, абзац сьомий пункту 4 статті 48 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 23-92 "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст.93, N 24, ст.273) в частині зупинення дії пункту 1 та частини другої пункту 4 статті 19 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), а також абзац восьмий пункту 4 статті 48 цього Декрету.

2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 грудня 1994 року
N 318/94-ВР